You are on page 1of 7

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2014 HINGGA 2018

VISI : Melahirkan murid yang berketrampilan , berkeyakinan danberkualiti dalampelbagai aspek. 1. Memberi pendidikan yang berkualiti dan menyeluruhkepada murid melalui pendekatan bersepadubagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmanidan rohani. Merangsang minda murid untuk memperkembangkan lagipotensi dalam proses pembelajaran. Meningkatkan prestasi pencapaian murid dalampeperiksaan.

MISI

:

2.

3.

JAWATANKUASA PROGRAM Pengerusi : TN. HJ MUSTAFA B HJ MOHD SALLEH (Guru Besar SKKBC) PN. WAN ZAINUN BT WAN ISMAIL ( Guru Penolong Kannan 1) PB. ADZIZAH BT YUNUS (GPK Hal Ehwal Murid) TN HJ. MOHD NASIR BIN MOHAMAD (GPK Kokurikulum) Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : Pn Mardhiah bt Hj Ismail Semua guru muzik

Timbalan Pengerusi

:

Naib Pengerusi

:

Ibu bapa yang kurang mengambil berat terhadap matapelajaran Pendidikan Muzik. Ibu bapa yang kurang prihatin dan tidak memberikan sokongan LUARAN PELUANG (P) 1. Komitmen guru terhadap tugasan KELEMAHAN (L) 1. Mempunyai bahan dan media elektronik 2. Kurang menghayati dan murid bersikap sambil lewa kerana bukan matapelajaran teras 2. Pengaruh rakan sebaya dan persekitaran 2. Mempunyai peralatan perkusi yang lengkap. Ada guru opsyen Pendidikan Muzik 3. .ANALISIS SWOT KEKUATAN (K) DALAMAN 1. K1 + L1 + A1 + K3 + A2 PEMULIHAN LAGU NEGARAKU DAN SELAMAT SULTAN K1 + L2 + A2 + K3 + P3 + A1 + L3 PROGRAM BULAN MUZIK ANCAMAN (A) 1. Murid yang kurang berminat dengan matapelajaran muzik 3. Mendapat sokongan daripada pihak pentadbir 3. Murid berbakat 2.

Memberi ganjaran kepada murid yang cemerlang dalam manamana pertandingan yang dijalankan INDIKATOR PENCAPAIAN Nyanyian yang lebih bertenaga. MASALAH Murid yang kurang berdisiplin ketika menyanyikan lagu semasa perhimpunan dijalankan. Mengadakan pelbagai program pendidikan muzik secara berterusan. Lagu Selamat Sultan dan lagu Sekolah. MATLAMAT Memantapkan lagi nyanyian lagu Negaraku. sebutan yang jelas dan berdisiplin. STRATEGI 1. seimbang. semangat. 3. Menyanyikan lagu Negaraku.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2014 – 2018) BIDANG KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK ISU Prestasi nyanyian murid dalam lagu Negaraku. harmoni. . Selamat Sultan dan Lagu Sekolah setiap hari. Lagu Selamat Sultandan Lagu Sekolah kurang mantap. 2.

Lagu Negeri Johor dan Lagu Sekolah. gerakan dan permainan alat perkusi GPK 1 dan semua guru muzik Sepanjang Oktober RM 200 Penglibatan murid dalam aktiviti yang dirancang hanya 50 %. T/JAWAB GPK 1 dan semua guru muzik TEMPOH Jan . Program pemulihan lagu Negaraku. harmoni.Mac TOV Peratus murid menguasai kemahiran nyanyian 50 %.Menguasai kemahiran yang dipelajari . semangat. Program Bulan Muzik Memberi peluang murid memperkembangkan daya kreativiti dan bakat dalam nyanyian. sebutan yang jelas dan berdisiplin. 2.Peratus penglibatan murid meningkat. OBJEKTIF Penguasaan nyanyian yang lebih jelas dan seimbang. AKTIVITI 1.PELAN TAKTIKAL(TAHUN 2014) BIDANG KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK KOS/ SUMBER INDIKATOR KEJAYAAN Nyanyian yang lebih bertenaga. Selamat Sultan dan Lagu Sekolah 100 %. Penglibatan murid dalam aktiviti yang dirancang 100%. . seimbang. ETR Peratus murid menguasai kemahiran nyanyian lagu Negaraku. .

harmoni. 4. seimbang. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki tahap nyanyian murid. Jan . 3. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa kelab Merancang program dan tarikh Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK Melaksanakan program PROSES KERJA KEKANGAN Masa yang terhad 1.Mac Semua murid SKKBC GPK 1 dan Guru Muzik 1. 2. . GPK 1 2. Lagu Negeri Johor dan Lagu Sekolah. Guru Muzik Nyanyian yang lebih bertenaga. semangat. sebutan yang jelas dan berdisiplin.PELAN OPERASI 2014 BIDANG KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK NAMA PROGRAM Program pemulihan lagu Negaraku. OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Penguasaan nyanyian yang lebih jelas dan seimbang.

Masa yang terhad. TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Sepanjang Oktober Semua murid SKKBC GPK 1 dan Guru Muzik 1. PANITIA PENDIDIKAN MUZIK NAMA PROGRAM Program Bulan Muzik OBJEKTIF 1. . 2. GPK 1 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa panitia Merancang program dan tarikh aktiviti Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK Melaksanakan program PROSES KERJA KEKANGAN Masalah kewangan yang terhad. 1. Murid dapat mengaplikasikan pelajaran yang telah dipelajari. 3. 4.PELAN OPERASI 2014 . Guru Muzik PEMANTAUAN PENILAIAN Peratus penglibatan murid dalam program bulan muzik meningkat. Mewujudkan semangat bekerjasama dan berdisiplin antara murid dalam melaksanakan tugasan. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki tahap kecekapan dan keberkesanan pengurusan program. 2.