KARNIVAL PENDIDIKAN KAUNSELING DAN KERJAYA PERINGKAT KEBANGSAAN GARIS PANDUAN PERTANDINGAN MELUKIS POSTER KERJAYA ( SEKOLAH MENENGAH

DAN RENDAH )

1. Pendahuluan Pertandingan Melukis Poster Karnival Kaunseling Kerjaya ini bertujuan untuk membina kefahaman dan pengetahuan murid mengenai Kerjaya dalam Sains & Teknologi melalui seni lukis. 2. Objektif 2.1 Mempertingkatkan kefahaman dan pengetahuan murid sekolah menengah dan rendah mengenai Kerjaya Sains & Teknologi. 2.2 Memberi kemahiran untuk menyatukan pemikiran dan pemahaman tentang kerjaya melalui seni lukis. 2.3 Menggalakkan murid untuk mencari maklumat Kerjaya melalui pelbagai media. 3. Kumpulan Sasaran Semua pelajar sekolah rendah dan menengah. 4. Peringkat Pertandingan dan Tarikh Pengelolaan Pertandingan Poster Kerjaya dilaksanakan dalam empat peringkat iaitu:

Bil 1 2 3 4 Sekolah

Peringkat

Tarikh Jun Jun Julai Ogos

Daerah/ Bahagian/ Zon Negeri Kebangsaan

5. Syarat-syarat Pertandingan Poster Kerjaya hendaklah dilukis mengikut tema “Sains dan Teknologi Peneraju Wawasan Negara”. 5.1 Media (Kertas Lukisan) 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Kategori Rendah kertas lukisan berukuran 37.4sm x 27sm (drawing block) Kategori Menengah menggunakan saiz kertas berukuran Separuh Imperial. Kedua-du kategori menggunakan kertas lukisan berwarna putih sahaja yang disediakan oleh penganjur.

5.2 Warna dan Peralatan 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Semua jenis warna dibenarkan kecuali cat minyak ( oil paint ) Semua peralatan disediakan oleh peserta. Penggunaan clear spray tidak dibenarkan.

5.3 Poster hendaklah menggambarkan sekurang-kurangnya 5 jenis kerjaya dalam Sains & Teknologi atau suasana atau keadaan alam kerjaya ( pakaian, alatan khas, tugas-tugas) dalam kontek pembangunan identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. 5.4 Hak Milik Lukisan Poster Kerjaya dalam pertandingan akan menjadi hak milik Kementerian Pelajaran Malaysia. 5.5 Pengadilan 5.5.1 5.5.2 5.5.3 Keputusan penal hakim adalah muktamad. Satu Panel Hakim peringkat Daerah / Bahagian / Zon dan Negeri akan dilantik oleh Pejabat Pelajaran Daerah / Bahagian / Zon dan Jabatan Pelajaran Negeri. Panel Hakim untuk Pertandingan Peringkat Kebangsaan akan dilantik oleh Kementerian Pelajaran Melaysia.

5.6 Penyertaan Penyertaan Pertandingan Poster Kerjaya adalah secara individu: 5.6.1 Penyertaan Peringkat Sekolah Setiap murid hanya dibenarkan membawa peralatan melukis sahaja. Kertas lukisan akan diserah oleh guru semasa pertandingan diadakan. Johan

peringkat sekolah sahaja akan dihantar ke peringkat Daerah / Bahagian / Zon.

5.6.2

Pertandingan di Peringkat Daerah / Bahagian / Zon Semua Johan Pertandingan Poster Kerjaya dari sekolah Menengah dan Rendah akan dipertandingkan semula mengikut kategori menengah dan rendah. Johan sahaja yang layak mengikuti pertandingan di peringkat negeri. Pertandingan di Peringkat negeri Semua Johan Pertandingan Poster Kerjya dari semua Daerah / Bahagian / Zon akan dipertandingan secara langsung (life) mengikut kategori rendah dan menengah. Johan layak untuk dipertandingkan di peringkat kebangsaan.

5.6.3

5.6.4

Pertandingan di peringkat Kebangsaan Semua Johan di peringkat negeri akan dipertandingkan mengikut kategori rendah dan menengah di peringkat Kebangsaan.

5.5.5 Setiap peserta hendaklah mengisikan maklumat diri dengan lengkap dan jelas di atas stiker yang disediakan oleh pihak penganjur dan ditampal pada sebelah kanan belakang kertas poster. Nama ( Huruf Besar ) No Kad Pengenalan / Sijil Lahir Nama & Alamat Sekolah Kategori Jantina Tingkatan / Tahun Disahkan Oleh Pertandingan) 5.7 Teknik 5.7.1 5.7.2 Teknik Kolaj / Tampalan dan Air-brush tidak dibenarkan. Penggunaan alat-alat geometri digalakkan. : : : : : : (Pengerusi :

5.7.3 5.7.4

Dilarang menggunakan acuan / templet dan huruf blok yang sedia ada (ready made). Peserta dibenarkan membuat acuan / templet dan huruf blok semasa pertandingan dijalankan.

5.8 Masa Masa pertandingan ialah 3 jam bagi sekolah menengah dan 2½ jam bagi sekolah rendah. 5.9 Keaslian 5.8.1 Lukisan poster hendaklah asli dan hasil ciptaan sendiri. 5.8.2 Hasil Lukisan Poster hendaklah tidak pernah diterbitkan / disiarkan dalam mana-mana pertandingan sebelum ini. 6. Sijil dan Hadiah 6.1 6.2 Peringkat Kebangsaan – rujuk lampiran Peringkat negeri dan daerah mengikut negeri masing-masing.

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MELUKIS POSTER (SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH) SEKOLAH / DAERAH / NEGERI : Bil 1 2 Aspek Penilaian Tema Keterangan Markah Penuh 10 Markah Diperolehi

3 4 5 6 7

Tema wajib dimasukkan dalam poster. Muka taip (tipografi) hendaklah jelas dan mudah dibaca. Interpretasi Poster harus menggambarkan sekurangkurangnya 5 jenis kerjaya dalam Sains & Teknologi, suasana dan keadaan alam kerjaya ( pakaian dan tugas-tugas) dalam kontek pembangunan identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Kerjaya (20) Identiti pembangunan Sains & Teknologi (10) Olahan warna Pemilihan warna yang menarik dan sesuai. Keaslian Lukisan hasil ciptaan sendiri. Hasil lukisan tidak pernah disiar mana-mana pertandingan sebelum ini. Kekemasan Kemas, bersih, dan halus. Penggunaan unsur-unsur seni (garisan, bentuk, ruang, warna dan jalinan). Rekaletak Kemahiran menggunakan ruang yang seimbang. Illustrasi Keupayaan melakar dan melukis dengan tepat dan menarik. JUMLAH

30

10 10 10 15 15 100

T/tangan hakim ____________________________ ______________________________ ( ) Tarikh :

Disahkan oleh Ketua Hakim

(

)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful