JAWATANKUASA KANTIN SETIAUSAHA

XXXXX
P E N. S E T I A U S A H A

XXXXX
AHLI JAWATANKUASA

XXXXX (Keceriaan) XXXXX (Keceriaan)

XXXXX (Kebersihan) XXXXX (Ketua pengawas / wakil pelajar)

Bil

Peranan
Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pendidikan / Kesihatan. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (`lard’), makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria. Memastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron, tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji/ kain maslin/ disimpan di dalam bekas yang bertutup. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan/ hari kelepasan/ hari tidak beroperasi. Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. Memastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai. Membuat laporan mingguan di dalam buku/ borang laporan kantin. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada pengetua/ Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin.

()

Catatan

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan perbincangan dari semasa ke semasa. Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful