Operasi Tambah Nama : ______________________ Tarikh :_________

Tema: Haiwan di Air Bilang dan tulis jawapan yang betul. 1.

+
2. 3. 4.

=

+ +

= =

Operasi Tambah Nama :

+

= =

______________________ Tarikh :_________
Tema: Haiwan di Air Bilang dan tulis jawapan yang betul.

+

5.

6.

+

=

7.

+

=

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful