You are on page 1of 2

sve nskt idskrif t .

se

http://www.svensktidskrift.se/?p=48001

Annans strsta framgng r ett misslyckande


Kof i Annan Interventioner: Ett liv i FN:s tjnst Bonniers 2012 Snppet ef ter Jesus och Dalai Lama. I niv med Gandhi och Nelson Mandela. Det r dr ngonstans Kof i Annan bef inner sig i allmnhetens gon. Han anses allmnt ha varit den nst bsta generalsekreteraren i FN ngonsin, slagen endast av den helige Dag Hammarskjld. Det gller srskilt hr i Sverige, gif t som han r med Raoul Wallenbergs systerdotter Nane. I USA har Annan en lngt svagare stllning. Inte minst ef ter att ha sagt att invasionen av Irak r 2003 var olaglig, vilket f ick jnkare p hgerkanten att g i taket och dra igng ngot av en hetsjakt p Annan. Faktum r dock att Annan hade rtt. Det var olagligt f olkrttsvidrigt att g in i Irak. Invasionen hade nmligen inte sanktionerats av FN:s skerhetsrd. Det r bara det att f olkrtten inte r ngon lag i ordets rtta bemrkelse, ef tersom den inte kan upprtthllas och ef tersom mnga av lagstif tarna r illegitima f rtryckare. I svl Nazityskland som Sovjetunionen begicks det handlingar som var olagliga men som mste anses legitima. Annans strsta bidrag till FN-systemet r just en diskussion om hur man ska se p militra handlingar som bryter mot f olkrtten men som nd br betraktas som moraliskt f rsvarbara. Exempelvis kallade han NAT O:s bombningar av Serbien r 1999 f r olagliga men legitima. Det hela ledde f ram till att statssuvernitetsprincipen luckrades upp och FN inf rde principen om skyldigheten att skydda (responsibility to protect, R2P). Beslutet om den intervention i Libyen som f ick bort Ghadaf f i togs p basis av R2P. D var det mnga som triumf atoriskt utropade att FN-kritikerna har f el, att tack vare Kof i Annan hade systemet lyckats anpassa sig till den nya vrldens f rutsttningar. Statssuvernitet var inte lngre en urskt f r massmord, som generalsekreteraren sjlv uttryckte det. Det r det visst det. Fr s lnge man har std av Kina eller Ryssland r det f ortf arande f ritt f ram att massakrera sin egen bef olkning. Massmrdande f rtryckare har f ortf arande vetortt, vilket vi ser i Syrien. Annans strsta f ramgng r allts ett misslyckande. Det r dock inte den bild man f r av den f rre generalsekreterarens sjlvbiograf i Interventioner: Ett liv i FN:s tjnst som precis kommit ut. Det r ett enda lngt f rsvarstal av en helig man som f tt se sitt f lckf ria rykte solkas ned av f akta och verklighet. Att Annan var chef f r de f redsbevarande operationerna under f olkmordet i Rwanda sltas ver. Skulden f r att FN underlt att ingripa ligger hos alla andra, inte hos honom. Samtidigt som Annan bedyrar att det inte var hans f el f rsvarar han beslutet, vilket ger hans lande f rsvarslinje ett schizof rent intryck. I sin iver att f rsvara FN-systemet struntar han i att nmna att en av skerhetsrdets representanter det ret hette Jean-Damascne Bizimania, ambassadr f r Rwanda. Boken genomsyras av den retorik, det perspektiv och den verklighetsuppf attning som rder i FNsystemet. Det mrks redan i f rordets f rsta mening: Vad str vi f r som vrldssamf und? Svaret r ingenting. Det f inns nmligen inga f renade nationer med gemensamma vrderingar och mlsttningar.

Fredrik Segerfeldt r frfattare och fri skribent.