NR.

588 15 april 2014
Twee wekelijkse nieuwsbrief van de Margrietschool

Vertelrooster
Dit is geen einde
Zó kan het niet eindigen: de Zoon van God die
gekruisigd wordt. En zo eindigt het ook niet. God
maakt een nieuw begin, zelfs door de dood heen.
Marcus 15 en 16.
Stem in de stilte
Hanna bidt in de tempel, zonder iets te zeggen.
Toch hoort God haar. Jaren later ligt de kleine
Samuël te slapen in de tempel als hij plotseling
een stem hoort. De priester Eli vertelt hem wat hij
hoort: het is de stem van God. 1 Samuël 1-3.
Lied van de maand: Hosanna voor de Koning, Lied
555.

Jarigen
Hoera, we vieren de verjaardagen van:
Hailey Deighton (4) op 22 april
Evy Deighton (1-2B) op 24 april
Hijmen Hijnekamp (1-2B) op 25 april
Carlos Engelen (5) op 26 april
Celine Soekhram (3) op 26 april
Aron Lorier (1-2A) op 27 april
Robin Chardon (8) op 28 april
Daan Slingerland (1-2A) op 30 april
We feliciteren jullie met je verjaardag en hopen
dat jullie een gezellige feestdag hebben.

Agenda voor komende weken:
Donderdag 17 april: Paasontbijt,
Paasviering
Vrijdag 18 t/m maandag 21 april: Goede
Vrijdag, Tweede Paasdag, vrij.
Dinsdag 22 april: OC-vergadering
Vrijdag 25 april: Koningsspelen
Maandag 28 april t/m maandag 5 mei:
meivakantie

De busjes
We hebben afgelopen twee weken €27,18  
gespaard voor het project Mefiboseth in
Albanië, waar kinderen met een beperking
geholpen worden. Alle gevers hartelijk dank!
Koningsspelen 25 april
Op vrijdag 25 april doen we mee met de
Koningsspelen.
We beginnen met een lekker ontbijt. Wilt u uw
kind  hiervoor  de  3B’s  meegeven
(bord/beker/bestek)? Graag de dag ervoor al
mee naar school, dan kunnen we vast leuk
tafeldekken.
Daarna is er een programma dat wordt ingevuld
in samenwerking met Solidez en Sportservice
Ede. De kinderen krijgen sport- en
spelactiviteiten en circusactiviteiten
aangeboden; beide organisaties leveren stagiairs
die ons hierbij ondersteunen. We hopen op een
sportieve en gezellige dag!

1

Van de OC
Donderdag gaan we met z'n allen op school
ontbijten! Iedereen moet dan zijn bord, beker
en bestek meenemen naar school.
De bestellingen van de tekenactie zijn
binnengekomen! Deze week zullen ze mee
naar huis gaan en we wensen iedereen er veel
plezier mee. Mochten er na het ontvangen van
de spullen nog vragen zijn, dan horen we dat
graag via een mail aan
ocmargrietschool@gmail.com
Fijne Paasdagen alvast voor iedereen.
Koningsdag 26 april – ballonnen oplaten
Namens de Oranjestichting Wageningen levert
Kinderopvang Wageningen ballonkaartjes af
op school.
Wij verspreiden die kaartjes onder de
kinderen en hopen dat het een leuke activiteit
zal worden, van harte aanbevolen.

Groep 1-2
Wat was het vorige week een gezelligheid in
school toen we de stokken aan het versieren
waren! In alle lokalen werd er hard gewerkt.
De kinderen van groep 5 tot en met 8
hebben de kinderen van groep 1 tot en met
4 goed geholpen met de palmpaasstokken.
Tijdens de optocht liepen ze ook bij de
kinderen die ze hadden geholpen.
We hebben nu 2 korte weken. Deze week
staat in het teken van Pasen.
Donderdagochtend gaan we met elkaar
ontbijten in de klas en daarna hebben we
een paasviering met alle groepen.
Volgende week gaan we werkjes maken
waar we de kleuren rood, wit, blauw en
oranje voor nodig hebben.
Groep 3
Groep 3 is zich aan het voorbereiden op
Pasen. We zingen liederen, maken
tekeningen, luisteren naar verhalen. Deze
week brandt er nog 1 kaarsje. Zo weten we
dat het bijna Pasen is. Kern 9 is bijna
afgelopen. De week na Pasen gebruiken we
nog om de kern af te ronden. Dan weten we
heel veel van proefjes doen, over uitvinders
en professors. De kinderen kunnen al heel
goed lezen. Vanaf nu worden de woorden
ook echt moeilijk. Op de achterkant van het
blad met het verhaal staan de rijtjes
woorden die we oefenen. Thuis ook oefenen
is erg belangrijk. Wij merken dat dat ook
veel thuis gebeurt. Heel fijn. De eerste
leespaspoorten zijn ingeleverd. Nu
doorlezen voor het volgende cadeautje.
Met rekenen zijn we druk met sprongen van
2, 5 en 10. Sprongen van 10 beginnen we
dan ook wel op 3, 6 of 9. Volgende week
mogen er spullen mee voor op de
thematafel die dan in het teken staat van
Koningsdag en bevrijdingsdag. Natuurlijk
doen we me Koningsdag! Voor nu wensen
we iedereen vast hele fijne en goede
Paasdagen.

2

Groep 4
In groep 4 zijn we op dit moment erg druk met
de tafels van 3,4,5 en tijdens de rekenlessen
vooral met de tafel van 6. Dat oefenen doen we
op school, maar kan uiteraard thuis ook heel
goed! In het nieuwe blok bij rekenen hebben we
het verder ook over meten, gewicht en optellen
tot 100. Voor veel kinderen is het goed dat ze
buiten de rekenlessen om geregeld vragen
krijgen over dit soort sommen. Voorbeeld vraag:
“Hoeveel  meter  lopen  is  de  afstand van het bed
naar  de  slaapkamerdeur?”  Tijdens  de  spelling  
zijn we nu begonnen in blok 4. We hadden
ervoor gekozen om de blokken 4 en 5 om te
draaien. Dat had te maken met de aangeboden
lesstof die in blok 5 eerder getoetst gaat
worden. Voor spelling betekent het dat we nu
met woordpakket 25 bezig zijn. Het eerste
dictee vindt pas weer plaats na de mei vakantie.
Toch is het niet verkeerd de woordjes vanaf
woordpakket 25 tot en met woordpakket 28
goed te blijven oefenen. Informatie over de
Paasviering vindt u verderop in het Margrietje.
Wij wensen iedereen alvast een goed Paasfeest!
Groep 5-6
Als u dit Margrietje leest , is het voetbaltoernooi
geweest en weten we of de jongens en meiden
van groep 5/6 door zijn naar de finale. Ze
hadden er maandag en dinsdag al veel zin in en
er is goed getraind met de vader van Lars en de
vader van Zoë en Chloë.
Maandag heeft groep 5 weer in de tuintjes
gewerkt. Bij iedereen is al een mooi rijtje te zien
van de radijsjes, er zijn ook alk aardappelplanten
te zien. Leuk om zo na een paar weken te zien
wat er is gebeurd. We hebben viooltjes en rode
bietenplantjes gepoot. En toen ging het regenen,
dat kwam goed uit.
De toets Engels hebben we een week uitgesteld.
De laatste weken deed het programma het niet
op het digibord. We hebben wel op andere
manieren veel gewerkt met de woorden van unit
4, maar willen toch ook de digibordlessen nog
doen, om zo de toets nog beter te kunnen
maken. Dat betekent voor sommige kinderen
nog even flink oefenen omdat ze daar nog niet
aan toegekomen waren, voor anderen alleen
even herhalen, omdat ze het eigenlijk al kennen.
We hebben met spelling extra geoefend, omdat
vooral bij de groep 6 de werkwoordspelling best
lastig is.

Daarom doen we deze week WP 31, volgende
week WP 32, en de week daarna het dictee van
WP 29 t/m 32.
Vorige week hebben de kinderen gezellig
gewerkt met de kleuters om hele mooie
palmpaasstokken te maken. Het was erg gezellig
in de klas. Eind van de week hopen we op een
mooi Paasfeest en wensen iedereen fijne
Paasdagen.
Groep 7-8
Het theoretisch en praktisch verkeersexamen zit
er  op…  voor  het  theoretisch  examen is iedereen
geslaagd en voor het praktisch verkeersexamen
is bijna iedereen geslaagd!
De musical is besteld en we zijn al weer druk
met de voorbereidingen ermee. Op de
vrijdagmiddagen tijdens de creamiddag gaan we
structureel aan de slag met het decor. Dit doet
groep 8 samen met meester Johan. Groep 7 is
op dat moment druk bezig met het maken van
een heuse flipperkast onder de kundige leiding
van meester Nariman.
Het  is  al  weer  bijna  meivakantie…  dit  betekent  
dat we als klas bezig gaan met de herdenking
van 4 mei bij het Joods monument. Volgende
week krijgt u een aparte brief hierover mee. Het
is de bedoeling dat groep 7 aankomende
donderdag de fiets meeneemt naar school, om
alvast met juf Hermeline het monument schoon
te maken en inhoudelijk stil te staan bij de
betekenis van de adoptie van dit monument
door onze school.

In het algemeen willen we nog een keer wijzen
op de agenda's van de kinderen. Het huiswerk
wordt nog wel eens 'vergeten'. Het is fijn
wanneer u als ouders regelmatig even vraagt
naar huiswerk en samen de agenda doorneemt
met hun kind.
3

Met Edukans naar Afrika, Clariet op reis
Waarschijnlijk is Edukans bij u bekend door de Actie Schoenendoos. De Margrietschool
doet om het jaar mee met de actie Schoenmaatjes van Edukans, een organisatie die
goed onderwijs in ontwikkelingslanden wil ondersteunen.
Dit najaar zijn de schoenendozen terecht gekomen in Kenia, Oeganda en Malawi. Op de
website van Edukans is te zien hoe de dozen door de kinderen ontvangen zijn. Het
filmpje is opgenomen op één van de scholen waar Clariet binnenkort naar toe gaat.
Met een team van 4 schoolleiders en 12 leerkrachten uit Nederland gaat zij
vrijwilligerswerk doen bij Edukans om scholen in het Zuiden van Malawi op te leiden tot
Sterschool. Vanuit de stichting Trivium gaat ook nog een andere collega mee, Euranne
van Gorkum, directeur van de Koningin Julianaschool in Heteren.
Malawi behoort tot de armste landen van de wereld. Door slechte hygiëne, voeding en
gebrek aan schoon drinkwater sterven veel mensen al jong aan allerlei nare ziekten.
Onder primitieve omstandigheden gaan de kinderen naar school. Vaak ontbreekt het
aan meubilair en materiaal. Soms zelfs aan een dak boven hun hoofd. Regelmatig zitten
in één groep wel meer dan 100 kinderen. Toch zijn de leerkrachten met heel veel
bevlogenheid aan het werk. Maar desondanks maakt maar 50% van de kinderen de
basisschool af. Na het Sterschool-traject van drie jaar heeft een school voldoende
lesmaterialen, stromend water en een toilet. Ook zijn de leerkrachten en directeuren
opgeleid in hoe zij goed onderwijs kunnen geven. Zo kunnen de kinderen meer leren,
hun basisschool afmaken en misschien wel een vervolgopleiding doen. Het team waarin
Clariet gaat werken gaat training en coaching geven aan de leerkrachten en
schoolleiders van 6 scholen. Na een heleboel trainingsdagen is het programma nu klaar.
We hebben niet de illusie dat we met dit werk de armoede kunnen doorbreken. Maar
als we een druppel op de gloeiende plaat mogen zijn, dan geeft dat veel voldoening. De
vaccinaties zijn gehaald en de koffer kan gepakt worden.
Clariet zal van 26 april t/m 14 mei op reis en dus niet op school zijn. De MT-leden (Ellen,
Marjolein en Hermeline) nemen taken over en zijn in deze periode voor u als ouders
beschikbaar. Ouders die zich betrokken voelen bij deze actie, kunnen Clariet via een link
op haar weblog volgen.
Weblog: http://euranneenclariet.inactievooredukans.nl

4

Related Interests