Verbe neregulate în limba engleză Următorul tabel prezintă verbele neregulate din limba engleză.

Unele dintre acestea au două variante de conjugare, regulată si neregulată. În acest caz, varianta mai uzitată este trecută prima.

Infinitiv

Past Tense

Participiu trecut

Traducerea infinitivului (sensul principal) a se ridica a se trezi a decădea

arise awake backslide

arose awoke awaked backslid

arisen awoken awaked backslidden backslid been borne born beaten beat become begun bent bet betted bid bidden bound bitten

be bear

was / were bore

a fi a purta

beat

beat

a bate

become begin bend bet

became began bent bet betted bid bade bound bit

a deveni a începe a se îndoi a paria

bid

a licita, a porunci

bind bite

a lega a musca

a năvăli.bleed blow break breed bring broadcast browbeat bled blew broke bred broug t broadcast broadcasted browbeat bled blown broken bred broug t broadcast broadcasted browbeaten browbeat built burned burnt burst busted bust boug t cast caug t c osen clung clot ed clad come a sângera a sufla. a educa a aduce a difuza a intimida build burn built burned burnt burst busted bust boug t cast caug t c ose clung clot ed clad came a construi a arde burst bust a izbucni. a bate a sparge a creste. a strica bu! cast catc c oose cling clot e a cumpăra a arunca a prinde a alege a se agăta a "se# îmbrăca come a veni . a crăpa a rupe.

cost creep cost crept cost crept a costa a se târî. a se ocupa de a săpa a infirma a plonja cut da!dream cut da!dreamed da!dreamt dealt cut da!dreamed da!dreamt dealt deal dig disprove dive dug disproved dived dove did drew dreamed dreamt drank drove dwelt dwelled ate fell fed dug disproved disproven dived do draw dream done drawn dreamed dreamt drunk driven dwelt dwelled eaten fallen fed a face a trage. a desena a visa drink drive dwell a bea a sofa. a se furisa a tăia a visa cu oc ii desc isi a trata. a mâna a locui eat fall feed a mânca a cădea a răni .

a obtine a da a merge .feel fig t find fit felt foug t found fitted fit fled flung flew forbade forbad forecast forecasted forewent foresaw foretold forgot forgave forsook froze frostbit got gave went felt foug t found fitted fit fled flung flown forbidden forecast forecasted foregone foreseen foretold forgotten forgiven forsaken frozen frostbitten gotten given gone a "se# simti a "se# lupta a găsi a se potrivi flee fling fl! forbid forecast forego foresee foretell forget forgive forsake freeze frostbite get give go a fugi. a se refugia a arunca a zbura a interzice a prevedea a preceda a prevedea a prezice a uita a ierta a părăsi a îng eta a degera a primi.

a răni. a durea a procrea a încrusta a introduce a încrucisa a "se# între%ese a se răsuci a construi prost a tine.grind grow and$feed andwrite ang ave ear ew ground grew and$fed andwrote ung ad eard ewed ground grown and$fed andwritten ung ad eard ewn ewed idden it eld urt inbred inlaid input inputted interbred interwoven interweaved interwound jerr!$built kept knelt kneeled a măcina a creste a răni cu mâna a scrie de mână a atârna a avea a auzi a despica ide it old urt inbreed inla! input interbreed interweave interwind jerr!$build keep kneel id it eld urt inbred inlaid input inputted interbred interwove interweaved interwound jerr!$built kept knelt kneeled a "se# ascunde a lovi a tine a lovi. a păstra a îngenunc ia .

knit knitted knit knew laid led leaned leant leaped leapt learned learnt left lent let la! lit lig ted lip$read lost made meant met miscast knitted knit known laid led leaned leant leaped leapt learned learnt left lent let lain lit lig ted lip$read lost made meant met miscast a tricota know la! lead lean a sti. a aseza a conduce a se apleca. a se sprijini a sări leap learn a învăta leave lend let lie lig t lip$read lose make mean meet miscast a pleca. a lăsa a da cu împrumut a lăsa. a cunoa&te a pune. a se afla a aprinde a citi pe buze a pierde a face a însemna a "se# întâlni a distribui într$un rol nepotrivit . a permite a zăcea.

misdeal misdo mis ear misla! mislead mislearn misread misset misspeak misspell misspend mistake misteac misdealt misdid mis eard mislaid misled mislearned mislearnt misread misset misspoke misspelled misspelt misspent mistook mistaug t misdealt misdone mis eard mislaid misled mislearned mislearnt misread misset misspoken misspelled misspelt misspent mistaken mistaug t misunderstood miswritten mowed mown offset outbid outbred outdone outdrawn outdrunk outfoug t outflown outgrown a împărti cărtile gresit a face gresit a auzi gresit a pierde a îndruma gresit a învăta gresit a citi gresit a aseza gresit a se e'prima gresit a ortografia gresit a risipi a gresi a instrui gresit a întelege gresit a scrie gresit a cosi a compensa a licita mai mult ca a încrucisa cu altă varietate a întrece a scoate mai repede ca a bea prea mult a lupta mai bine ca a depăsi în zbor a "se# face prea misunderstan misunderstoo d d miswrite mow offset outbid outbreed outdo outdraw outdrink outfig t outfl! outgrow miswrote mowed offset outbid outbred outdid outdrew outdrank outfoug t outflew outgrew .

mare outleap outride outrun outsell outs ine outs oot outsing outsit outsleep outspeak outspend outt ink outt row outwrite overbid overbreed overbuild overbu! overcome overdo overdraw overdrink overeat outleaped outleapt outrode outran outsold outs one outs ined outs ot outsang outsat outslept outspoke outspent outt oug t outt rew outwrote overbid overbred overbuilt overboug t overcame overdid overdrew overdrank overate outleaped outleapt outridden outrun outsold outs one outs ined outs ot outsung outsat outslept outspoken outspent outt oug t outt rown outwritten overbid overbred overbuilt overboug t overcome overdone overdrawn overdrunk overeaten a depăsi în săritură a întrece a întrece a "se# vinde mai bine ca a eclipsa a trage mai bine ca a cânta mai bine ca a sta mai mult decât a dormi prea mult a vorbi tare a c eltui mai mult decât a fi mai destept ca a arunca mai bine ca a scrie mai bine ca a supralicita a "se# supraînmulti a "se# construi în e'ces a cumpăra în e'ces a covârsi a e'agera a depăsi a bea în e'ces a mânca în e'ces .

overfeed over ang over ear overla! overpa! override overrun oversee oversell oversew overs oot oversleep overspeak overspend overtake overt row overwind overwrite partake pa! plead prepa! presell preset proofread prove overfed over ung over eard overlaid overpaid overrode overran oversaw oversold oversewed overs ot overslept overspoke overspent overtook overt rew overwound overwrote partook paid pleaded pled prepaid presold preset proofread proved overfed over ung over eard overlaid overpaid overridden overrun overseen oversold oversewn oversewed overs ot overslept overspoken overspent overtaken overt rown overwound overwritten partaken paid pleaded pled prepaid presold preset proofread proven proved a "se# supraalimenta a atârna peste a auzi din întâmplare a pune peste a plăti prea mult a încălca a depăsi a supraveg ea a supraevalua a coase marginile împreună a trece peste a dormi prea mult a vorbi prea mult a c eltui prea mult a depăsi a răsturna a răsuci prea mult a suprascrie a împărtăsi a plăti a pleda a plăti în avans a vinde în avans a preconfigura a corecta a "se# dovedi .

put (uick$freeze (uit put (uick$froze (uit (uitted read reawoke rebroadcast rebroadcaste d rebuilt recast recut redid redraw refitted refit regrow re eard relearned relearnt relit relig ted remade repaid reread reran resold resent reset resewed put (uick$frozen (uit (uitted read reawaken rebroadcast rebroadcasted rebuilt recast recut redone redrawn refitted refit regrown re eard relearned relearnt relit relig ted remade repaid reread rerun resold resent reset resewn resewed a pune a îng e%a rapid a abandona read reawake rebroadcast a citi a se retrezi a redifuza rebuild recast recut redo redraw refit regrow re ear relearn relig t remake repa! reread rerun resell resend reset resew a reconstrui a remodela a tăia din nou a reface a retrasa a reutila a recreste a reaudia a reînvăta a "se# reaprinde a reface a recompensa a reciti a relua a revinde a retrimite a rea&eza a recoase .

retake reteac retell ret ink retread rewake rewed rewin rewind rewrite rid retook retaug t retold ret oug t retread rewoke rewaked rewed rewedded rewon rewound rewrote rid retaken retaug t retold ret oug t retread rewaken rewaked rewed rewedded rewon rewound rewritten rid a relua a reinstrui a repovesti a regândi a parcurge din nou a "se# retrezi a se recăsători a recâstiga a derula înapoi a rescrie a scăpa de. a se descotorosi a călări a suna a răsări. a se ridica a fugi a tăia cu fierăstrăul ride ring rise run saw rode rang rose ran sawed ridden rung risen run sawn sawed said seen soug t sold sent sa! see seek sell send said saw soug t sold sent a spune a vedea a căuta a vinde a trimite .

sânge# a străluci s ine s one s ined s od s ot s owed s rank s one s ined s od s ot s own s runk s oe s oot s ow s rink a potcovi a împusca a arăta a se strânge. a se scoroji a înc ide a citi la prima vedere a cânta a "se# scufunda s ut sig t$read s ut sig t$read s ut sig t$read sing sink sang sank sunk sat sung sunk sit sat a sedea .set sew set sewed set sewn sewed s aken s aved s aven s eared s orn s ed a pune a coase s ake s ave s ook s aved a scutura. a tremura a "se# rade s ear s eared a tunde oi s ed s ed a vărsa "lacrimi.

a accelera spell spellbind spend spill a ortografia a fermeca a c eltui. a petrece a vărsa spin spit a toarce a scuipa .sla! slew sla!ed slept slid slung slunk slit smelled smelt sneaked snuck sowed slain sla!ed slept slid slung slunk slit smelled smelt sneaked snuck sown sowed spoken sped speeded spelled spelt spellbound spent spilled spilt spun spat spit a ucide sleep slide sling slink slit smell sneak a dormi a aluneca a arunca a se furisa a "se# crăpa a mirosi a se furisa sow a semăna speak speed spoke sped speeded spelled spelt spellbound spent spilled spilt spun spat spit a vorbi a grăbi.

a sări stand steal stick sting stink stood stolen stuck stung stunk a sta "în picioare# a fura. a se furisa a lipi a în%epa a mirosi urât strew strewn strewed stridden a presăra stride strode a merge cu pasi mari a lovi strike struck struck stricken strung striven strived sublet sunburned sunburnt string strive sublet sunburn strung strove strived sublet sunburned sunburnt a în&ira "pe o ată# a năzui a subînc iria a se arde de soare .split spoil spoon$feed spread spring split spoiled spolit spoon$fed spread sprang sprung stood stole stuck stung stunk stank strewed split spoiled spoilt spoon$fed spread sprung a despica a răsfăta a răni cu lingurita a "se# întinde a izvorî.

a povesti a testa o masină a testa un avion a "se# gândi a prospera a arunca a înfige a călca a distribui într$un rol tipic . a sfâsia a teledifuza a spune.swear sweat swore sweat sweated swept swelled sworn sweat sweated swept swollen swelled swum swung taken taug t torn telecast told test$driven test$flown t oug t t riven t rown t rust trodden trod t!pecast a jura. a înjura a transpira sweep swell a mătura a se umfla swim swing take teac tear telecast tell test$drive test$fl! t ink t rive t row t rust tread t!pecast swam swung took taug t tore telecast told test$drove test$flew t oug t t rove t rew t rust trod t!pecast a înota a legăna a lua a învăta. a preda a rupe.

t!peset t!pewrite unbend unbind unclot e underbid undercut underfeed undergo underlie undersell underspend understand undertake underwrite undo unfreeze un ide unlearn unsew unwind up old upset wake t!peset t!pewrote unbent unbound unclot ed clad underbid undercut underfed underwent underla! undersold underspent understood undertook underwrote undid unfroze un id unlearned unlearnt unsewed unwound up eld upset woke waked t!peset t!pewritten unbent unbound unclot ed clad underbid undercut underfed undergone underlain undersold underspent understood undertaken underwritten undone unfrozen un idden unlearned unlearnt unsewn unsewed unwound up eld upset woken waked a culege pentru tipar a dactilografia a "se# dezdoi a dezlega a "se# dezbrăca a oferi un pret prea mic a submina a subalimenta a trece prin a sta la baza a vinde mai ieftin decât "concurenta# a c eltui prea putin a întelege a lua asupra sa a subscrie a anula a dezg eta a iesi din ascunzătoare a dezvăta a descoase a desfăsura a sustine a tulbura a se trezi .

wa!la! wear weave wa!laid wore wove weaved wed wedded wept wet wetted won wound wit drew wit eld wa!laid worn woven weaved wed wedded wept wet wetted won wound wit drawn wit eld a acosta a purta a tese wed a "se# cununa weep wet a plânge a uda win wind wit draw wit old a câstiga a răsuci a "se# retrage a retine a rezista la a stoarce a scrie wit stand wring write wit stood wrung wrote wit stood wrung written .