Име и презиме

Република Србија
Министарство просвете

Одељење

IV

Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања

Тест за ученике 4. разреда основне школе

свеска

3

али јесте провера знања. Зато је важно да задатке урадиш што боље. Није за оцену. Припреми оловку и гумицу. СРЕЋАН РАД!!! Свеска 3 страна 2 . а у неким ДА или НЕ.дивља 2 . Које од наведених животиња су домаће животиње? Пример 2 Упиши  у квадратиће испред свих тачних одговора.Упутство Пред тобом је свеска са задацима из природе и друштва. Ради озбиљно и покажи шта знаш! Неке од ових задатака решаваћеш тако што ћеш уписивати одговоре на линију.домаћа ____ свиња ____ вук ____ коза ____ овца ____ јелен Решење На линији испред назива животиње упиши број који означава да ли је то дивља или домаћа животиња. као што је започето: крава • кобила • овца • кокошка • • јагње • теле • ждребе Обрати пажњу на то да један појам остаје неповезан. Неки од вас попуњаваће табелу. као у следећем примеру: Пример 1 крава • кобила • овца • кокошка • • јагње • теле • ждребе Решење Повежи линијом називе животиња и њихове младунце. У неким задацима треба да повежеш линијама одговарајуће појмове. 2 свиња ____ 1 вук ____ 2 коза ____ 2 овца ____ 1 јелен ____ У сваком задатку треба пажљиво да прочиташ шта се од тебе тражи и како треба да одговориш на питање. Пример 3 1 . У већини задатака треба да заокружиш слово испред тачног одговора. свиња вук коза овца јелен Решење       свиња  вук  коза  овца  јелен Обрати пажњу на то да у овом задатку има више тачних одговора.

• из њега се развија плод корен • • ствара храну за биљку лист • • спроводи воду и хранљиве материје стабло • • из њега ниче нова биљка цвет • • упија воду и хранљиве материје и причвршћује за тло За које станиште су карактеристични следећи услови живота: велика количина воде.1 Шта чини живу природу? Заокружи слово испред тачног одговора. сунце и људи б) људи. вода и ваздух PP011004 в) биљке. животиње и људи PP021016 2 3 г) животиње. као што је започето. мало светлости и муљевито земљиште? Заокружи слово испред тачног одговора. а) бара б) река в) ливада PP031027 г) шума Свеска 3 Т3 3 страна 5 . а) биљке. људи и земљиште Повежи линијама делове биљака са њиховом улогом.

а НЕ ако је нетачна: По изгледу стабла биљке делимо на листопадне и четинарске. а) животиња биљојед б) животиња месојед в) човек PP033035 г) биљка Заокружи ДА ако је тврдња тачна. ДА НЕ PP023022 6 Свеска 3 T3 4 страна 6 .4 Заокружи слово испред тачног одговора. ДА НЕ Дивље животиње су увек месоједи. Животиње настањене у земљишту помажу да оно буде: а) топлије б) растреситије PP013009 в) влажније 5 г) мање загађено Ко је у ланцу исхране увек произвођач? Заокружи слово испред тачног одговора. ДА НЕ Дрвеће и жбунови су дрвенасте биљке.

7 Допуни реченицу: PP041049 Поновна прерада употребљених материјала назива се _______________. вода и ветар 9 г) вода. Обновљиви извори енергије су: а) нафта. а) роса б) киша PP063074 в) магла Свеска 3 Т3 г) снег страна 5 7 . Која је природна појава описана? Заокружи слово испред тачног одговора. сунце и гас Која својства има вода? Упиши  у квадратиће испред свих тачних одговора. вода и сунце PP043042 в) угаљ. 8 Заокружи слово испред тачног одговора. водена пара не стигне да се дигне високо.  мења стања  има боју PP061068  има сталан облик 10  тече и разлива се  провидна је Када нагло захлади. угаљ и гас б) ветар. већ се охлади и згусне при земљи.

кухињска со 12 г) сирће.обојено и пропушта светлост 13 Заокружи слово испред промене која настаје притиском на материјал.11 Који материјали су растворљиви у води? Заокружи слово испред тачног одговора. 1 . сирће PP071080 в) бензин. Због којих својстава су изабрани баш ти материјали за израду означених делова аутомобила? У квадратиће упиши број испред одговарајућег својства. шећер.тврдо и чврсто PP073086 4 . бензин б) уље. бензин.провидно 3 . а) растварање шећера у води б) обликовање пластелина в) топљење леда PP081090 г) сагоревање дрвета Свеска 3 T3 страна страна 68 . сирће. кухињска со Делови аутомобила направљени су од различитих материјала.еластично 2 . а) шећер. уље.

14 Три кашике соли сипао сам у посуду са водом. PK093106 16 назива се _____________________. Воду у којој је растворена со сам загревао. а) да вода испарава када се јако загреје PP083095 б) да со раствара у води 15 в) да је растварање соли у води повратна промена г) да је растварање соли у води неповратна промена Допуни реченицу: PK091098 Промена положаја једног тела у односу на друго тело Ком раднику ће бити најлакше да покреће терет? Заокружи слово испод одговарајуће слике. док на дну посуде није остала само со. Шта је истраживач хтео да покаже овим огледом? Заокружи слово испред тачног одговора. Вода је кључала и испаравала. Свеска 3 Т3 7 страна 9 .

.

која је страна света испред тебе? a) исток PK101118 б) запад 20 в) север г) југ Погледај географску карту Србије и одговори на следећа питања. Чега има више у Србији – стајаћих вода или језера? Коста каже да на то питање не може да одговори јер не зна тачан број језера у Србији. а) Марко б) Коста PP053064 Објасни зашто. Како се назива познато археолошко налазиште у близини Ђердапског језера? ___________________________ PK103122 Како се назива река која протиче кроз Чачак? Свеска 3 Т3 ___________________________ страна11 9 страна . Ко је у праву? Заокружи слово испред тачног одговора. 19 ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Окренут си лицем према изласку Сунца. Марко сматра да Коста греши.PP051055 17 18 Допуни реченицу: Сва узвишења. јер се и без пребројавања може дати тачан одговор. удубљења и равнице на Земљиној површини називамо _____________________.

Прва српска држава била је: а) Душаново царство б) Кнежевина Србија в) Моравска Србија PK121139 г) Рашка 23 Бројевима од 1 до 5 означи редослед којим су се наведене личности појављивале у српској историји. а) пола дванаест б) пола један PK111132 в) пет минута до шест часова 22 г) шест часова и пет минута Заокружи слово испред тачног одговора.21 Које време показујe часовник? Заокружи слово испред тачног одговора. Настави низ као што је започето: ____ Милош Обилић ____ Никола Тесла 1. Свети Сава ____ ____ Карађорђе PK123143 ____ цар Душан Свеска 3 T3 страна 10 12 .

Словени PD141163 б) Боже правде 25 в) Марш на Дрину г) Тамо далеко Са којом од наведених држава се граничи Република Србија? Заокружи слово испред тачног одговора. образовних и културних установа Свеска 3 Т3 11 страна 13 . На линијама поред сваке карактеристике упиши одговарајући број.град ____ насеља у којима се становништво претежно бави пољопривредом ____ насеља која обично заузимају малу територију ____ насеља која имају велики број становника PD151174 ____ насеља у којима постоји већи број здравствених.село 2 . а) Грчка б) Мађарска PD143165 в) Словенија 26 г) Немачка Бројевима означи да ли наведена карактеристика описује село или град.24 Како се зове химна Србије? Заокружи слово испред тачног одговора а) Хеј. 1 .

путника PD161185 и информација назива се ___________________. 29 Које људске делатности повезују произвођаче и купце намештаја? Заокружи слово испред тачног одговора. Шта се најчешће прoизводи у равничарским крајевима? Заокружи слово испред тачног одговора. а) аутомобили б) храна в) бакар PD153176 г) намештај 28 Допуни реченицу: Делатност која обухвата све послове везане за превоз робе. а) пољопривреда и индустрија б) индустрија и трговина в) саобраћај и трговина PD163188 г) саобраћај и пољопривреда T3 Свеска 3 14 страна 12 .27 Природни услови у крају утичу на делатност људи.

Љиљани је било веома непријатно. све док се они не оспособе за самосталан живот. Које се дечје право не поштује у овом примеру? Заокружи слово испред тачног одговора. а) право на слободно време и игру б) право на заштиту када их одрасли злостављају в) право на изражавање властитог мишљења PD133155 г) право на личне тајне 32 Шта треба прво урадити уколико се грејалица запали због неисправних инсталација? Заокружи слово испред тачног одговора. Сутрадан је пред другом децом задиркивала због тога. а) брзо угасити ватру водом б) брзо искључити грејалицу из струје в) напустити дом и обавестити најближу одраслу особу PD171197 г) отворити прозор да изађе дим Свеска 3 Т3 13 страна 15 . Одрасли чланови групе старају се о млађима.30 Пажљиво прочитај текст и на празној линији упиши како се назива група о којој текст говори. 31 Ова група назива се: ______________________ Старија Љиљанина сестра је читајући њен дневник без питања открила ко је Љиљанина симпатија. PD131151 Одмах по рођењу човек постаје члан ове групе.

Свеска 3 .