class A { public static void main(String args[]) { int i = 2; int x= (i==2) ? 5 : 10; int y= (i==5) ? 3 : 8; System.out.

println(x); System.out.println(y); } }
In legătură cu codul de mai sus, care e iesirea programului? Select one: a. 0 8 b. 10 0 c. 5 8 d. 10 8 e. 10 3
Question 2 Correct Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

class A { final const int count=0; private int x=4,y=8; void setCount(int newCount) { count = newCount; } int getSize() {

} while(i<4). total+=count.00 Flag question Question text int total = 0. j++).00 out of 1. nu se pot face calcule într-o linie de “return” d. în aceaşi linie nu se pot iniţializa mai multe variabile e. do { count += i. for(int j=0. { int count=0. 6 d. variabilele x şi y nu pot fi folosite în metoda getSize() c. variabilele “final” nu pot fi declarate într-o clasă care nu e abstractă b. i=0. } } Ce e greşit în codul de mai sus? Select one: a. 3 c. variabilele “final” nu pot fi modificate după iniţializare Question 3 Incorrect Mark 0. i++.return x*y. 1 . j < 2. } Care este ieşirea programului de mai sus? Select one: a. 0 b.

public static void main(String args[]) { . //la linia 10 b.00 Flag question Question text class Class1 { static int total=0. //la linia 5 c. new Inner(). new Inner(). 2 Question 4 Incorrect Mark 0.Inner(). //la linia 10 d. //la linia 10 Question 5 Correct Mark 1. care din următoarele fragmente inserate la linia 5 sau 10 va genera un cod care compilează? Select one: a.00 out of 1.00 Flag question Question text public class Outer { public void someOuterMethod() //Line 5 } { public class Inner { } public static void main(String[] argv) { Outer ot = new Outer(). new ot.00 out of 1.Inner(). new Outer. //Line 10 } } In codul de mai sus.e.

Question 6 Incorrect Mark 0. Class1(). default: ch2 = '4'.doIt(). } } In legătură cu codul de mai sus.ch2.println(total). (new Class1()).i++) total += i.00 Flag question Question text char ch1. try { ch1 = (char) System. Class1 class1 = new Class1(). Nu e necesară nici o modificare b. Care este valoarea finală a lui ch2 ? Select one: a.out. } static void doIt() { for(int i=0.i<5.doIt(). case 'c': ch2 = '3'. c. d. System. e.00 out of 1.doIt().read(). } catch(Exception e) {} switch(ch1) { case 'b': ch2 = '2'. utilizatorul tipăreşte „x”. niciuna din celelalte optiuni .doIt(). Class1().in. cum trebuie schimbată prima linie a metodei main() ? Select one: a. } In timpul execuţiei.

00 Flag question Question text class Ticker extends Component { public static void main (String [] args) Ticker t = new Ticker(). (t instanceof Ticker).instanceof(Ticker). (t instanceof Component). 2 si 4 b. Select one: a. „2‟ d.b. 1 si 4 Question 8 Incorrect Mark 0.00 { Care din următoarele afirmații poate fi inserată in locul codului lipsă astfel incat acesta să compileze? boolean boolean boolean boolean test test test test = = = = (Component instanceof t). Flag question Question text .00 out of 1.00 out of 1. 3. 2. /* Missing Statements ? */ } } 1. 2 si 3 d. „4‟ e. „3‟ c. null Question 7 Correct Mark 1. 1 si 3 c. 4. t.

Foo. } catch (Exception e) { System.class Foo { class Bar{ } } class Test { public static void main (String [] args) { Foo f = new Foo(). Question 9 Incorrect Mark 0.Bar().Bar().new Bar(). /* Line 10: Missing statement ? */ } } Care din urmatoarele instructiuni inserate la linia 10 va crea o instanță din clasa Bar? Select one: a.00 out of 1.println("Ex0 caught").println("exception caught"). Foo. Bar b = f.00 Flag question Question text class Exc0 extends Exception { } class Exc1 extends Exc0 { } /* Line 2 */ public class Test { public static void main(String args[]) { try { throw new Exc1().new Bar().out.Bar b = f.Bar b = new Foo. /* Line 9 */ } catch (Exc0 e0) /* Line 11 */ { System. e. } } } Care va fi iesirea programului de mai sus? . Bar b = new f. b. niciuna din aceste instructiuni nu creaza o instanta din clasa Bar c.out. d.

word2.00 out of 1.word4 Ce clasă separă corect şirul de mai sus in obiecte de tip String luând „ . StringBuffer d.iterator().00 Flag question Question text value1.word1. class I { public static void main (String[] args) { Object i = new ArrayList().value2.print((i instanceof Iterator)+".").Select one: a.” ca şi delimitator ? Select one: a.00 out of 1.out. System. . ObjectParser c.word3.value3.print((i instanceof List)+".out.*. “exception caught” Question 10 Correct Mark 1.00 Flag question Question text import java. eroare la compilare din cauza liniei 2 d. StringTokenizer b. System."). String e. eroare la compilare din cauza liniei 9 b. “Ex0 caught” c.util. Array Question 11 Correct Mark 1.

00 Flag question Question text Care din alternativele de mai jos descrie cel mai bine ce se întâmplă când se apelează System.out.System. afisează false.gc() ? Select one: a. false c.00 out of 1. } } Care va fi iesirea programului de mai sus? Select one: a. Garbage collector ia o decizie de execuţie c. Threadul programului se blochează cât timp garbage collector se execută b.00 Flag question Question text interface Base { boolean m1 (). Garbage collector se execută într-un thread cu prioritate ridicată Question 13 Incorrect Mark 0.00 out of 1. afisează false.print(i instanceof ListIterator). afisează false. . Garbage collector se execută într-un thread cu prioritate scăzută e. afisează false. true. true. false. false d. false. true b. true Question 12 Correct Mark 1. Garbage collector se execută imediat ce threadul curent este blocat d.

abstract class Class2 implements Base { protected boolean m1(){ return (5 > 7) }} Select one: a. 1 si 2 Question 14 Incorrect Mark 0. class B extends A { int doubleValue(float f) { return ((int)f*2). Care sunt acestea? 1 interface Base2 implements Base {} 2 abstract class Class2 extends Base { public boolean m1(){ return true.00 Flag question Question text class A { int doubleValue(int i) { return i*2. 2 si 4 c. 2 si 3 e. } } In legătură cu codul de mai sus. abstract class Class2 implements Base {} 4. 1 si 5 b. care secvenţă de cod suprascrie (overriding) corect metoda doubleValue() ? Select one: a.00 out of 1.byte m2(short s). 3 si 4 d. abstract class Class2 implements Base { public boolean m1(){ return (7 > 4). . } Doua din fragmentele de cod de mai jos vor compila. }} 3. }} 5.

Java nu suportă suprascrierea metodelor c. } } d. count++.doubleValue(i). cand se apelează m1(2). sistemul termină execuţia programului . m2 aruncă o excepţie de tipul ArithmeticException. return count. class } Question 15 Incorrect Mark 0. Ce va returna m1 ? Select one: a.doubleValue(i). class } e.00 out of 1. } B extends A { float doubleValue(float f) { return f*2.00 Flag question Question text public int m1(int x) { int count=1. } B extends A { double doubleValue(int i) { return (double) super. } In legătură cu codul de mai sus. class B extends A { int doubleValue(int i) { return super. count += m2(count). count += x.} } b.

10 c.i<5.00 out of 1. apare o eroare la compilare b.out.println("Line " + i). 2 Question 16 Correct Mark 1. 4 d.i= X ) { System. compilatorul va genera o eroare deaorece m1() trebuie să prindă excepţia aruncată de m2() e. 5 e.00 Flag question Question text for(int i=0.b. 1 d. deoarece m1() va arunca o excepţie de tipul ArithmeticException metodei care a invocato c. i++. 6 Question 17 Incorrect Mark 0. Nimic. } Ce valoare a lui X va cauza un ciclu infinit? Select one: a.00 out of 1.00 Flag question Question text class Boo { Boo(String s) { } .

j++. for(int i = 0 . i++) { try { ch1 = (char) System. .00 out of 1. else if (ch1 == 'b') continue. Boo f = new Boo. Boo f = new Bar() { }.Boo() { } } class Bar extends Boo { Bar() { } Bar(String s) {super(s). b. Bar f = new Boo(String s) { }. c.} void zoo() } } Care din următoarele linii de cod este corectă din punct de vedere a proprietății de polimorfism? Select one: a. i < 5. d. Question 18 Correct Mark 1. else if (ch1 == 'c') i--.Bar(String s) { }. Boo f = new Boo(24) { }.00 { // insert code here Flag question Question text char ch1=' '. } catch(Exception e) {} if (ch1 == 'a') break. else if (ch1 == 'd') j++. int j = 0.read().in.

} System. 5 d.00 Flag question Question text Care din urmatoarele 2 afirmatii sunt corecte referitoare la metodele hashCode si equals suprascrise corect? a. equals() nu trebuie sa fie suprascrisa daca este suprascrisa hashCode() c.00 out of 1. equals() poate fi true chiar daca se compara obiecte diferite Select one: a. Care este iesirea secvenţei de mai sus. a si b b. a si c d.println( j ). hashCode() poate returna intotdeauna aceasi valoare. dacă utilizatorul introduce de la tastatură secvenţa „ bdcda”? Select one: a. hashCode() nu trebuie sa fie suprascrisa daca este suprascrisa equals() b.00 out of 1. 6 b. b si d c. 4 c. 3 Question 19 Incorrect Mark 0. 2 e.00 . c si d Question 20 Correct Mark 1. a si d e. indiferent de obiectul care o invoca d.out.

5 e. short convertit in long b.Flag question Question text Prin care din următoarele conversii rezultă o pierdere de informaţie? Select one: a. 11 b.out. short convertit in double d. 10 c. } Ce valoare a lui X va tipări exact 10 linii la iesire? Select one: a. while(count < X ) { System. short convertit in float Question 21 Incorrect Mark 0. 9 Question 22 . short convertit in byte c.00 Flag question Question text int count = 0. 0 d.00 out of 1. short convertit in int e.println("Line " + count++).

00 out of 1. afiseaza “true” d. Flag question . apare o exceptie la runtime b. afiseaza “Fred” c. programul nu compileaza Question 23 Correct Mark 1.00 out of 1.equals("Fred")).out. } } } } Select one: a.00 /* Line 11 */ System.println(o.00 Flag question Question text Care este iesirea afisata de programul de mai jos? public class TestObj { public static void main (String [] args) { Object o = new Object() /* Line 5 */ { public boolean equals(Object obj) { return true.Incorrect Mark 0.

4. 6. 3. 3 si 6 d. Intr-un thread “daemon” d.00 final abstract class Test {} public static interface Test {} final public class Test {} protected abstract class Test {} protected interface Test {} abstract public class Test {} Flag question Question text Unde se poate pune cod de clean-up după execuţia unui bloc try? Select one: a. Intr-un bloc “finally” c. 2 si 6 Question 24 Correct Mark 1. Intr-o metodă “public final destroy()” e.Question text Care din urmatoarele sunt declaratii legale in java? 1. Nicăieri.00 out of 1. Select one: a.00 . deoarece clean-up –ul este gestionat de JVM Question 25 Correct Mark 1. 4 si 6 b. 1 si 4 c. Intr-o metodă release() a fiecărei clase apelate de blocurile try si catch b.00 out of 1. 2. 2 si 5 e. 5.

Îi spune compilatorului să se uite în package-ul java. Îi spune compilatorului să insereze în fişierul curent tot textul sursă a clasei java.Color Question 27 Correct Mark 1.Color d.Color.00 out of 1.00 . Defineşte o clasă interioară e.00 Flag question Question text import java.awt c. utilizează pachete TCP (conexiune dedicată) pentru comunicaţie b. este referit de un thread „daemon” d. Ce face codul de mai sus? Select one: a. există dincolo de ciclul de existenţă a programului care l-a creat e. nu poate fi colectat de garbage colector Question 26 Correct Mark 1.awt.Flag question Question text Care din următoarele este adevărată pentru un obiect persistent? Select one: a.awt. declară acestă clasă ca şi subclasă a clasei java.awt.awt cand se referă clasa Color b.00 out of 1. este salvat într-o bază de date relaţională in loc să fie salvat in memoria internă c. Îi reaminteşte programatorului că clasa Color se află în package-ul java.

in condițiile in care metodele equals() si hashCode() sunt corect suprascrise. când se instanţiază un nou obiect dintr-o clasă e.00 out of 1. când se instanţiază un obiect superclasă b. daca equals returnează false. compararea cu hashCode() prin == trebuie să re turneze true 2.Flag question Question text La compararea a două obiecte din aceasi clasă. atunci equals ar putea să returneze true Select one: a. daca compararea cu hashCode() prin == returnează true. care din urmatoarele afirmații sunt adevărate? 1. 3 si 4 c. 1 si 4 d. 1 si 3 Question 28 Correct Mark 1. 2 si 3 b. când obiectele necesită să fie colectate de garbage collector Question 29 Incorrect .00 Flag question Question text Când sunt invocaţi constructorii? Select one: a. compararea cu hashCode() prin != trebuie să returneze true 3. când se invocă o metodă a unui obiect d. atunci equals trebuie să returneze true 4. când java virtual machine porneşte garbage collection c. dacă equals returnează true. dacă compararea cu hashCode() prin == returneaza true.

Mark 0. Care din următoarele interfețe furnizează această capabilitate? Select one: a. Nici una din cele de mai sus b.Map d.util.util. elementele din colectie sunt accesate utilizand o cheie unică d. java. colectia este garantată să fie imutabilă (elementele nu pot fi modificate) b. java. elementele din colectie sunt ordonate c.00 out of 1.util. elementele din colecție sunt garantate să fie unice .List Question 30 Correct Mark 1.util.00 out of 1.00 Flag question Question text Care din următoarele afirmatii este adevărată pentru clasa java.00 Flag question Question text Intr-o colectie dorim să salvăm elemente astfel încât să ne asigurăm că nu se vor salva obiecte duplicate. java.Collection c.hashSet ? Select one: a.