KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U SPLITU

Stručni studij kemijske tehnologije Smjer: Prehrambena tehnologija

Dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić Zavod za organsku tehnologiju

Literatura
• I. Vuković,K. Galić i M. Vereš: Ambalaža, Tectus, Zagreb, 2007. • N. Stričević: Suvremena ambalaža I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1982, 1983 • Z. Janović: Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa , Zagreb, 1997 • Časopis Ambalaža, Tectus d.o.o • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN/2005) • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN/2008)

Uvod
1. PODJELA AMBALAŽE 2. FUNKCIJE AMBALAŽE 3. ROBA I AMBALAŽA 4. AMBALAŽNI MATERIJALI 5. AMBALAŽNI OBLICI 6. AMBALAŽA PREHRAMBENIH PROIZVODA 7. ODBAČENA AMBALAŽA I OKOLIŠ

Uvod
Definicija ambalaže

Ambalažu čine posude različitog oblika (načinjene od različitih materijala, u kojima se roba drži tijekom transporta) i tanji fleksibilni materijali koji su izrezani na odgovarajuće dimenzije i eventualno grafički obrađeni a služe za zamatanje roba.

Uvod

posebni dijelovi ambalaže: - dijelovi za zatvaranje - dijelovi za unutrašnju zaštitu Ambalaža prati robu od proizvodnje, tijekom transporta, skladištenja, prodaje, do uporabe.

Uvod • razvoj ambalaže .

povećana kupovna moć • inhibitori potrošnje ambalaže .promjena prodajne tehnike .odnos troškova pakovanja prema prodajnoj cijeni robe .zagađenje okoliša .promjene u načinu života stanovništva .Uvod • porast proizvodnje i potrošnje ambalaže .suvremena dostignuća na području ambalaže .

Podjela ambalaže 1. PODJELA AMBALAŽE • prema ambalažnom materijalu • prema osnovnoj namjeni u prometu • prema trajnosti .

Podjela ambalaže 1. namjena. način uporabe.1. cijena .Podjela ambalaže prema ambalažnom materijalu papirna i kartonska metalna staklena drvena tekstilna ambalaža od polimernih materijala ambalaža od višeslojnih materijala (laminati) O izboru ambalažnog materijala ovisi i izbor tehnologije za proizvodnju ambalaže. oblik. izgled.

transportna . Podjela ambalaže prema osnovnoj namjeni u prometu .2.prodajna .skupna .Podjela ambalaže 1.

Podjela ambalaže Prodajna (primarna) ambalaža: • služi za pakiranje robe široke potrošnje • prezentira robu kupcu • sadrži informacije o robi • zaštićuje robu • omogućava laganu upotrebu i trošenje .

Podjela ambalaže Skupna (sekundarna) ambalaža • racionalizira pakovanje robe u transportnu ambalažu i rukovanje robe u trgovini Transportna (tercijarna) ambalaža • zaštitna ambalaža tijekom transporta proizvoda pakiranog u prodajnoj i/ili skupnoj ambalaži .

trajnija.Podjela ambalaže 1. skuplja) • nepovratna (jednokratna ⇒ ekološki problem) . Podjela ambalaže prema trajnosti: • povratna (kvalitetnija.3.

Funkcije ambalaže 2.zaštitna .uporabna .skladišno – transportna .prodajna . FUNKCIJE AMBALAŽE .

Funkcije ambalaže 2.1. Zaštitne funkcije ambalaže a) b) c) d) mehanička naprezanja robe klima i njezin utjecaj na robu mikroorganizmi insekti i glodavci .

horizontalne ⇒ manipulacijom robe dinamičke sile .horizontalne ⇒ zbog promjene brzine ili smjera kretanja • .vertikalne ⇒ pad robe tijekom manipulacije .vertikalne ⇒ tijekom skladištenja .Funkcije ambalaže a) mehanička naprezanja robe: • statičke sile .

Funkcije ambalaže INTENZITET NAPREZANJA MAKSIMALNO NAPREZANJE ROBE SIGURNOSNI DODATAK AMBALAŽE VIŠAK NAPREZANJA KOJI ELIMINIRA AMBALAŽA DOPUŠTENO NAPREZANJE ROBE BEZ AMBALAŽE 1 2 3 Zaštitna funkcija ambalaže .

tijekom transporta i skladištenja . naoblaka i padaline .treba poznavati pravac i vrijeme transporta robe i klimatske prilike na tom putu osnovni klimatski elementi: zračenje sunca. vlažnost zraka.Funkcije ambalaže b) klima i njezin utjecaj na robu: . vjetar. tla i mora. temperature zraka.

unutarnja klima – klima zatvorenog prostora .temperatura može biti viša ili niža od vanjske .mijenja se ovisno o vanjskoj klimi.Funkcije ambalaže .roba utječe svojom temperaturom i vlažnošću . ali sa zakašnjenjem .relativna vlažnost obično je viša od vanjske .

minerali. karton.vlaga → . tekstil.higroskopni materijali: papir. staklo → ovlaže se samo površinski . metali.Funkcije ambalaže ZRAK – utjecaj elemenata iz zraka na robu i ambalažu .uglavnom kemijska onečišćenja i fizička oštećenja ovisi o relativnoj vlažnosti i temperaturi zraka RAVNOTEŽNA VLAŽNOST → u materijalu ostane određena količina vlage . praškasti materijali .

kisik.industrijski plinovi. SO2.djelovanje CO2 i SO2 u prisustvu vlage → ugljična i sumporasta kiselina .uzrokuju kemijska oštećenja . vodena para .Funkcije ambalaže .uzrokuju kemijska i fizička oštećenja . kuhinjska sol . CO2. prašina.

prodiranje vode u ambalažu u tekućem ili plinovitom agregatnom stanju → na mjestu spajanja dijelova ambalaže → kroz higroskopan materijal .hlađenjem vanjskog zraka ili zraka u ambalaži ispod temperture rosišta → orošavanje .voda iz robe → proizvodi u kojima se odvijaju biokemijski procesi .voda iz aerobnih mikrobioloških procesa .Funkcije ambalaže VODA .

Funkcije ambalaže KOROZIJA – kemijski ili elektrokemijski proces razaranja površine -metalna ambalaža → proces sličan galvanskom članku: dva metala + elektrolit .elektrokemijska korozija .dijelovi spajani lemljenjem .limovi spojeni zakovicama .

u suhom zraku→ metal prekriva tanki sloj oksida koji usporava djelovanje nove količine kisika → brzina oksidacije se smanjuje oksidni sloj K: O + 2 H O +4e → 4OH 2 2 - - .Funkcije ambalaže .2e → Fe → sloj oksida higroskopan → uspostavlja se ravnotežna vlažnost → u oksidnom sloju nastaje članak → sloj korozije sve deblji i porozan. kisik se brzo nadoknađuje 2+ .atmosferska korozija → oblik korozije u vlažnom zraku .u vlažnom zraku metal A: Fe .

IR dio sunčevog zračenja . VIS.kondukcijom .zračenjem SVJETLO – UV.Funkcije ambalaže TOPLINA – izmjena topline između robe i ambalaže .konvekcijom .

kvarenje zbog razaranja supstance robe .oštećenje zbog same fizičke prisutnosti mikroorganizama .Funkcije ambalaže c) Mikroorganizmi – bakterije i gljivice (kvasci i plijesni) .vlažna podloga i temperatura 20 .kvarenje zbog nusproizvoda metabolizma mikroorganizama koji ulaze u sastav robe d) Insekti i glodavci .40 oC .za rast i razmnožavanje koriste gotovu organsku tvar .

Skladišno-transportne funkcije ambalaže - skladištenje i transport – posebne faze procesa proizvodnje. odnosno prometa roba .skladištenje vremenski povezuje faze proizvodnje.transport prostorno povezuje faze proizvodnje.Funkcije ambalaže 2. proizvodnju s potrošnjom unutarnji i vanjski transport . proizvodnju s potrošnjom .2.

Funkcije ambalaže 2.pakovanje količine robe koja odgovara potrebama kupca .3.racionalizacija prodaje . Prodajne funkcije ambalaže .povećanje opsega prodaje .garancija kvantiteta i kakvoće robe .

Funkcije ambalaže 2. Uporabne funkcije ambalaže .uporaba ispražnjene ambalaže .olakšavanje uporabe robe .4.ukrasno djelovanje ambalaže .

ROBA I AMBALAŽA Ambalaža mora biti usklađena: .Roba i ambalaža 3.sa svojstvima materijala od kojeg je roba izrađena .s vrstom robe .s pojavnim oblicima robe i njihovim svojstvima .

1.koje funkcije ambalaže imaju prioritet Podjela robe s obzirom na ambalažu: 1.na koji način će se roba pakirati . Vrste robe i ambalaže O vrsti robe ovisi: .Roba i ambalaža 3. Potrošne robe . Investicijske robe 2.hoće li se roba pakirati .

naglašena zaštitna.za proizvodnju drugih roba ili obavljanje usluga .većih dimenzija – pojedinačno pakiranje . skladišna funkcija ambalaže .Roba i ambalaža 1. Investicijske robe (sredstva rada. transportna. osnovna sredstva) .

skuplje sirovine i pomoćni materijali – pakiraju se u transportnu ambalažu .Roba i ambalaža 2.naglašena zaštitna. sirovine i pomoćni materijali) . Potrošne robe a) robe proizvodne potrošnje (predmeti rada. transportna. skladišna funkcija ambalaže .preradom se dobivaju nove robe višeg stupnja prerade .jeftinije i postojanije sirovine i pomoćni materijali – ne pakiraju se .

ako se troše jednim činom uporabe (prehrambeni proizvodi.naglašena prodajna i uporabna funkcija ambalaže .služe za podmirenje potreba stanovništva .Roba i ambalaža b) robe široke potrošnje . sredstva za čišćenje) – pakiraju se u prodajnu ambalažu (više prodajnih jedinica u skupnu i/ili transportnu ambalažu) .

deformacije strukture .1.2.Roba i ambalaža 3.2. žilavost. Osjetljivost materijala robe mehanička osjetljivost vrsta deformacije materijala: . Svojstva materijala od kojeg je izrađena roba -izbor materijala i kreiranje ambalaže u prvom redu ovisi o svojstvima materijala od kojeg je roba izrađena 3.deformacije oblika.trajne. krtost) . prolazne .ovisi o svojstvima materijala robe (elastičnost.

tekstil od prirodnih vlakana. krzno. koža) veći sadržaj vode ⇒ veća mikrobiološka osjetljivost .Roba i ambalaža osjetljivost prema onečišćenju nečistoće mogu uzrokovati daljnje nepoželjne pojave inficiranje robe ⇒ mikrobiološke promjene materijala robe onečišćenje vodom ⇒ korozija metalne robe biološka osjetljivost robe organskog porijekla (prehrambeni proizvodi.

inicira ili olakšava oksidaciju i razgradnju organskih materijala .Roba i ambalaža osjetljivost prema svjetlu .svjetlo uzrokuje. provitamin karotin) . tiamin.štetno djelovanje svjetla na namirnice: kvarenje ulja i masti i masnih namirnica .autooksidacija masnih kiselina i nastajanje peroksida masnih kiselina .razgradnja bjelančevina uzrokuje nepovratnu koagulaciju ili porast viskoznosti topljivih bjelačevina .vrlo brza razgradnja nekih vitamina (askorbinska kiselina. riboflavin.

dekompozicija složene robe odvajanjem nekih njenih sastojaka (povišenjem temperature) .zagrijavanje smrznutih roba .robe čiji dijelovi imaju različiti koeficijent toplinskog rastezanja .zamućenje jestivog ulja hlađenjem . konzistencije i viskoznosti robe .Roba i ambalaža osjetljivost prema promjeni temperature .nepovratna promjena agregatnog stanja.

prekristalizacija kemijske promjene: hidroliza promjena vlažnosti stvara uvjete za djelovanje drugih činilaca .stvaranje ili raspadanje hidrata .površinsko sušenje smrznutih roba fizikalno-kemijske promjene: .Roba i ambalaža osjetljivost prema promjeni vlažnosti fizikalne promjene: .nabiranje površine ili uvenuće svježeg voća i povrća .mikrobiološke promjene – razvoj mikroorganizama .biokemijske promjene – klijanje žitarica .smanjenje mase robe gubitkom vlage .kristalizacija zasićenih otopina .korozija metala .

smanjenje biološke vrijednosti bjelančevina.Roba i ambalaža osjetljivost prema kisiku . promjena boje.vlažna atmosfera ubrzava koroziju . okusa i mirisa) osjetljivost prema koroziji metalna roba (osobito željezo) .smanjenje kakvoće i hranjivih vrijednosti namirnica (oksidacija ulja i masti.oksidacija organskih i anorganskih materijala kisikom iz zraka . razaranje vitamina.

higroskopne tvari) (pr.Roba i ambalaža osjetljivost prema promjeni mirisa .roba osjetljiva na promjenu mirisa – oksidacija aromatičnih sastojaka (pr.miris . brašno lako poprima miris benzina. terpenski alkoholi. esteri) – visok tlak para na sobnoj temperaturi . aldehidi. petroleja ili plijesni) .roba bez mirisa – poprima miris drugih roba (praškaste. svježi maslac – užegli maslac (akrolein-produkt oksidacije masti)) .aromatični lako hlapivi sastojci (terpeni.

miris klora i fenola iz sredstva za dezinfekciju .miris truleži ili plijesni nastaje mikrobiološkim raspadanjem papira i drvene ambalaže u vlažnim skladištima .papirna ambalaža – miris tiskarske boje .miris NH3 i H2S iz mikrobiološke razgradnje proteinskih ljepila .Roba i ambalaža .roba može poprimiti miris ambalaže: .

Roba i ambalaža 3.organski peroksidi .eksplozivne robe – eksplozivi.1.otrovne i radioaktivne robe . ulja i masti na zamašćenim krpama .2. robe punjene eksplozivom i komprimirani plinovi . bijeli fosfor.samozapaljive robe – npr. Opasnost materijala robe za okolinu .agresivne robe – kiseline.lako zapaljive robe . lužine i neke soli .robe neugodnog mirisa i robe u procesu truljenja .

Ostala svojstva materijala robe gustoća (za praškaste i zrnate robe) temperatura pri punjenju ambalaže ili neposredno nakon punjenja .2.ambalaža: .za robu koja se zamrzava .za robe čvrstog agregatnog stanja koje se pakiraju u rastaljenom stanju (bitumen) .Roba i ambalaža 3.za prehrambene proizvode koji se pasteriziraju ili steriliziraju .3.

3.plinovi pri normalnom tlaku .komprimirani i ukapljeni plinovi .otopine.Roba i ambalaža 3. emulzije ili suspenzije tekućina ili čvrstih tvari u ukapljenom plinu i tekućini .tekućine i neki dvofazni sustavi (otopine plinova pod normalnim ili povišenim tlakom) . Pojavni oblici robe Podjela prema stabilnosti prostornog oblika: 1. robe bez oblika apsolutna nestabilnost oblika. lako difundiraju u okolinu .

zrnaste i krupno zrnaste sipke robe .roba – dispergirana faza -plin (zrak) – disperzno sredstvo .visoka koncentracija dispergirane faze u malo disperznog sredstva ⇒ velika unutrašnja površina robe . sipke robe . krupica.Roba i ambalaža 2.imaju karakteristike disperzija: . granule.nasipna masa ili nasipna gustoća – omjer mase i volumena sipke robe ovisi o: gustoći čvrste faze veličini i obliku čestica dimenzijskoj raspodjeli čestica adheziji između čestica .prašci.

veliki otpor prema promjeni oblika i volumena .pjene imaju uklopljenu i plinovitu disperznu fazu .disperzni sustavi sastavljeni od čvrste dispergirane faze u obliku praha i tekuće neprekidne faze kao disperznog sredstva . želei. pjene i sl.stabilan oblik uz mali tlak deformacije – elastične povećanjem tlaka iznad graničnog tlaka tečenja plastične 4.Roba i ambalaža 3.karakteristična mehaničko-deformacijska svojstva u stanju mirovanja .paste. kreme. . pastozne robe . robe stabilnog oblika . masti.

4.složeni radni proces koji se sastoji od niza jednostavnih radnih operacija .neke robe (prehrambeni proizvodi.mogućnost istodobne proizvodnja ambalaže i pakiranja .opseg pripreme ovisi o konstrukciji ambalaže i stupnju mehanizacije procesa pakiranja .Roba i ambalaža 3. lijekovi) zahtijevaju pranje. pripremanje ambalaže za pakiranje . čišćenje ili sterilizaciju ambalaže -povratna ambalaža – pranje i čišćenje . Pakiranje robe .ovisi o pojavnom obliku robe i odabranoj ambalaži Slijed radnih operacija 1.

mase.Roba i ambalaža 2.tekućine – volumno .komprimirani plinovi – odgovarajući tlak .pastozne robe – volumno (problem zbog konzistencije) .robe stabilnog oblika .sipke robe – volumno (količina robe ovisi o nasipnoj gustoći) i maseno .odmjeravanje robe na osnovi volumena. odmjeravanje robe i punjenje ambalaže . broja komada i odgovarajućeg tlaka .komadno .

zatvarači ili poklopci od istog materijala kao i ambalaža – poklopci za limenke .Roba i ambalaža 3.zatvarači ili poklopci od različitog materijala – za staklenke ili plastične boce .kontrola pakiranja: količina spakirane robe. kvaliteta zatvaranja ambalaže . osjetljivosti i pojavnim oblicima robe .etiketiranje: etiketa. zatvaranje ambalaže .zatvaranje lijepljenjem posebnih dijelova ambalaže 4. završne radne operacije .ovisi o vrsti ambalaže. vinjeta ili privjesci i ogrlice (na staklenu ambalažu) .

ambalažni materijal mora biti postojan: mehanički kemijski biološki (toplinski) (optički) .za realizaciju zaštitnih funkcija ⇒ postojanost i nepropustljivost ambalažnog materijala . AMBALAŽNI MATERIJALI Ambalažni materijal – osnovni element ambalaže kreiranja .Ambalažni materijali 4.

tvrdoća . na tlak.otpor na habanje .mehanička postojanost – otpor ambalažnog materijala kojim se suprotstavlja deformacijama ili oštećenjima pod utjecajem vanjskih mehaničkih sila .Ambalažni materijali . na istezanje.najvažnija mehanička svojstva ambalažnog materijala: – čvrstoća (na vlak. na sukanje i na probijanje) . na savijanje.

kemijska postojanost važna je zbog – mehaničke postojanosti .izgleda ambalaže .Ambalažni materijali .kemijska postojanost prilagođena robi .vanjska površina ambalaže – kontakt sa zrakom – kemijska postojanost prema komponentama zraka .unutrašnja površina – komunicira s robom .

biološka postojanost amb. ⇒ postojanost prema djelovanju mikroorganizama i štetočina . mat.neutralnost okusa i mirisa .Ambalažni materijali .izbor ambalažnog materijala za pakovanje namirnica: – netoksičnost .

nepropustljivost ambalažnog materijala a) mehanička: .prodiranje komponenata zraka u ambalažu b) optička (realizacija zaštitne i prodajne funkcije): .problem prezentacije robe kupcu .gubitak robe ili njezinih sastojaka .na svjetlu nepostojane robe ⇒ neprozirni ambalažni materijal .Ambalažni materijali .

za robe koje se steriliziraju .amb. koji ne vode struju ⇒ statički elektricitet ⇒ sakupljanje prašine .materijali koji dobro vode toplinu: – za robe koje treba toplinski obraditi prije otvaranja ambalaže .Ambalažni materijali .vodljivost ambalažnog materijala: a) toplinska vodljivost . mat.materijali koji loše vode toplinu – za robe kod kojih izmjena topline s okolinom oštećuje robu b) električna vodljivost ⇔ električna otpornost ⇒ realizacija prodajnih funkcija ambalaže .

izbor postupka proizvodnje ambalaže .Ambalažni materijali .tehnološka svojstva ambalažnog materijala: .izbor oblika ambalaže .izbor postupka grafičkog oblikovanja i kvalitete obrade .konstantnost dimenzija ambalaže .brzina proizvodnje .troškovi prostornog i grafičkog oblikovanja .

mat.Ambalažni materijali . mehanička svojstava) . = masa potrebnog materijala x cijena materijala količina materijala = f(gustoća.troškovi proizvodnje ambalaže: trošak amb. debljina stijenke.

84% PAPIRNA I KARTONSKA AMBALAŽA 34.92% METALNA AMBALAŽA 3.95% DRVENA AMBALAŽA 3.00% Udio pojedine vrste ambalaže u Hrvatskoj prema masi .Ambalažni materijali PLASTIČNA AMBALAŽA 11.3% STAKLENA AMBALAŽA 46.

Ambalažni materijali 4.u obliku letvi za poboljšavanje mehaničkih svojstava transportne ambalaže .najstariji ambalažni materijal . Drvo .u obliku gredica i greda za učvršćivanje teških i glomaznih investicijskih roba u transportu . valovita ljepenka.1.za izradu kalema raznih dimenzija .upotrebljava se: .zamjenjuje se suvremenijim materijalima (karton. polimerni materijali) .za izradu transportne ambalaže raznih oblika i veličina . metali.

Ambalažni materijali .

.

.

Ambalažni materijali Fizička svojstva drva .higroskopnost (afinitet vode prema celulozi i velika unutrašnja površina drva) .prostorna masa (masa jediničnog volumena drva kao poroznog materijala) .

podjela drva prema tvrdoći: vrlo meko drvo (< 35 Nmm-2 ) – smreka. tisa. bukva. ariš i joha srednje tvrdo drvo (50 .65 Nmm-2) – pitomi kesten. badem.150 Nmm-2) – svib.mehanička svojstva važna za ambalažu: elastičnost. crna topola. grab vrlo tvrdo drvo (100 . jasen. kanadska topola. vlaknaste građe drva mehanička svojstva u uzdužnom. klen. radijalnom i tangencijalnom smjeru znatno se razlikuju . orah. vrba i jela meko drvo (35 . crni orah. čempres i bijeli dud tvrdo drvo (65 . lipa. bor.100 Nmm-2) – hrast. brijest. crnika.Ambalažni materijali Mehanička svojstva drva .50 Nmm-2) – omorika. javor. tvrdoća i čvrstoća .zbog nehomogene. badem .

3 – 4 mm . daske i planke furnir . rezanjem ili ljuštenjem .tanki drveni listovi debljine 0. gredice. letve i letvice b) piljenice – piljena građa čiji je omjer širine prema debljini veći od 20 .prema dimenzijama: grde.za proizvodnju ambalaže – piljena građa i furnir piljena građa . topolovina . hrastovina.proizvode se piljenjem.prema debljini: listovi.Ambalažni materijali .prema obliku poprečnog presjeka: a) četvrtače .piljena građa s kvadratnom ili pravokutnom površinom presjeka . smrekovina. bukovina.upotrebljavaju se: za oblaganje jeftinih vrsta drva koja nemaju lijepu teksturu – plemeniti furniri za šper-ploče i panel-ploče – konstrukcijski furniri .prema vrsti drva: jelovina.

2. PAPIR.dobra svojstva – niska cijena .dobra mehanička svojstva . ne može se savijati.razlikuju se po debljini i gramaturi . neki ravni.proizvodi se od mokrih listova papira koji se slažu jedan preko drugog.3 mm 150 .valovita ljepenka → više slojeva papira međusobno slijepljenih.Ambalažni materijali 4. svi su slojevi iste kvalitete . prešaju i suše . KARTON I LJEPENKA .gramatura = masa 1 m2 papira ili kartona < 150 gm-2 → papir ← debljina < 0.ljepenka → višeslojni karton.450 gm-2 → karton > 450 gm-2 → ljepenka .papir i karton → dvodimenzijske tvorevine nastale ukrštanjem. preplitanjem i međusobnim povezivanjem vlakanaca uglavnom biljnog porijekla . a neki valoviti .

tekstilna vlakna uz dodatak manje količine bijeljene sulfitne celuloze 2.proizvode se iz celuloze uz eventualni dodatak tekstila .sulfitna celuloza → za proizvode kojima su boja i svojstva površine važniji od čvrstoće i žilavosti .Ambalažni materijali VRSTE PAPIRA I KARTONA 1.najkvalitetniji papir . Bezdrvni papiri i kartoni .sulfatna celuloza → proizvod dobrih mehaničkih svojstava (prekidna čvrstoća) . Papir od tekstilnih otpadaka .ne sadrže drvenjače i poluceluloze .

višeslojne transportne vreće (natron – vreće) .Ambalažni materijali Natron-papir .kvalitetan papir s licem oslojenim mineralnim pigmentima i naknadno satiniran (poseban postupak glačanja papira) .za ravni sloj valovite ljepenke .velika čvrstoća na kidanje i probijanje .lice od bijeljene sulfitne celuloze .za složive kutije (prodajna ambalaža) .druga strana hrapava → za lijepljenje Kromo papir .ostali slojevi od lošije i jeftinije sirovine .jedna strana glatka → grafička obrada .iz nebijeljene sulfatne crnogorične celuloze (duga vlakna) .iz bijeljene sulfitne celuloze uz dodatak manje količine bijele drvenjače .za najkvalitetniji tisak Kromo-nadomjestak .papir smeđe boje .

vreće od natron papira .

ne kvasi ga voda.papir staklasta izgleda. prozirnost. ne omekšava i ne razvlaknjuje se ni u vrućoj vodi. slabo propušta masnoće.svojstva: velika čvrstoća. ne propušta masnoće .celuloza se dugo melje pa se vlakna skrate .pergament papir → dobiva se kemijskom preradom bezdrvnog papira koji ne sadrži punila i ljepila .obradom papira 50 %-tnom sulfatnom kiselinom.pergamin papir → dobiva se iz bijeljene sulfitne celuloze bez upotrebe punila . celulozna vlakna nabubre → vlaknasta struktura papira prelazi u kompaktnu . proziran. ima vlaknastu strukturu i manje je otporan prema vodi od pergamenta .Ambalažni materijali Pergament i pergamin papir .

nepravilno nabran papir .rastresit i porozan .Ambalažni materijali Nabrani papir (krep-papir) .omotni papir .poprečno.upotrebljava se za dekorativne svrhe i za pakiranje Svileni papir .za oslojavanje se koriste papiri od sulfitne celuloze ili smjese bijeljene sulfitne i sulfatne celuloze .papir oslojen ili impregniran parafinom ili vosku sličnim tvarima .dobiva se iz celuloze s dodatkom drvenjače (sulfitne bijeljene ili sulfatne bijeljene i nebijeljene celuloze) Voštani papir .

sirovina: 82 – 85% bijele drvenjače 15-18% nebijeljene celuloze . Papiri i kartoni od drvenjače Novinski papir ili roto-papir .Ambalažni materijali 3.za zamatanje roba .

Ambalažni materijali 4. drvenjače i jeftinih punila Šrenc-papir . kutije za cipele) .jeftini omotni papir . Papiri i kartoni od starog papira .proizvodi se od sortiranog starog natron-papira uz dodatak sulfatne celuloze →za ravni sloj valovite ljepenke Sivi karton .kao unutrašnji sloj stabilnih kutija (pr.za izradu složivih kutija lošije kakvoće .proizvode se od nesortiranog starog papira uz dodatak celuloze.

ljepila .valoviti sloj ljepenke → krut i žilav papir.ne smiju duboko prodirati u papir.vrlo dobra mehanička svojstva u odnosu na gramaturu i cijenu .ambalažni materijal sastavljen od više slojeva međusobno slijepljenih od kojih su neki valoviti .A-val (veliki) B-val (mali) C-val (srednji) .oblik i dimenzije vala definiraju čvrstoću na savijanje.čvrstoća slijepljenog mjesta veća je od čvrstoće papira .Ambalažni materijali VALOVITA LJEPENKA .utječu na kakvoću ljepenke . niti se razlijevati po papiru . lako se oblikuje bez oštećenja .val oblika sinusoide. izvijanje.ravni sloj ljepenke → papir velike vlačne čvrstoće . probijanje i elastičnost .

transportne kutije većih dimenzija troslojna peteroslojna .za zamatanje roba osjetljivih na dimanička naprezanja – za transportne i prodajne kutije s valom A→ bolje amortizira udarce s valom B→ veća čvrstoća na vlak .Ambalažni materijali .vrste valovite ljepenke dvoslojna .

Ambalažni materijali 4.velika mehanička čvrstoća (ambalaža za komprimirane i ukapljene plinove i ambalaža velikih dimenzija) .izbor metala za ambalažu: čelik. METALI . cink. olovo (samo za radioaktivne robe) .korozivnost u prisustvu kisika i lužina . plinove i svjetlo .nepropusni za tekućine.toksičnost .3.dobra toplinska provodnost (ambalaža za proizvode koji se toplinski steriliziraju) . aluminij.prednosti: .nedostaci: . kositar.

mehanička svojstva .tehničko željezo s manje od 1. savijanjem (lijevanjem) dobro se spaja zavarivanjem.tehnološka svojstva: dobro se prerađuje kovanjem. lemljenjem i zakovicama . izvlačenjem.vrlo velika vlačna čvrstoća .nedostatak: .promjenom sadržaja ugljika . valjanjem.7% ugljika .Ambalažni materijali ČELIK .zaštita od korozije: premaznim sredstvima i zaštitnim slojevima legiranjem → nerđajući čelik .dodavanjem drugih metala .loša otpornost na koroziju .primjenom različitih postupaka proizvodnje i prerade . prešanjem.modificiraju se: .lako se otapa i u slabim kiselinama .

2% C d) tvrdi čelik > 1.65% C b) žilavi čelik 0. silicij.1.Ambalažni materijali .strukturna građa ugljikovih čelika i mehanička svojstva ovise samo o udjelu ugljika a) meki čelik < 0.95% C c) polutvrdi čelik 0.prateći sastojci Fe: mangan.9 .osim Fe sadrže još samo C i svojstva im ovise samo o sadržaju C .4% C . fosfor i sumpor .podjela prema kemijskom sastavu: 1.85 – 0. UGLJIKOVI ČELICI .

2% C . LEGIRANI ČELICI .0% Mo – 1. Ni.2% .pored Fe i C sadrže jedan ili više metala koji određuju svojstva .Ambalažni materijali 2.nerđajući čelici – 0.krom ili krom i nikal → kemijska postojanost čelik .otporan prema octenoj i dušičnoj kiselini .sastav: C – 0.standardni tip čelika za ambalažu prehrambenih i kemijskih proizvoda . Co .1 –0.1% Cr – 18.legirani čelici otporni prema klorovodičnoj i sumpornoj kiselini – povećanjem sadržaja Cr.5% Ni – 8.

podjela prema namjeni: konstrukcijski (obični. postojanijim metalom u obliku tanjih limova → manje posude.zaštićuju se s vanjske strane bojama i lakovima s unutrašnje strane bojama i lakovima.Ambalažni materijali .bez unutrašnje zaštite .s vanjske strane zaštićuju se bojama i lakovima . boce za pakiranje ukapljenih i komprimiranih plinova . kvalitetni. ukapljenih i komprimiranih plinova . tekućina. plastičnim masama. plemeniti) alatni OBIČNI KONSTRUKCIJSKI ČELICI u obliku debljih limova → za cisterne – transport sipkih roba u rasutom stanju. gumom.

Ambalažni materijali PLEMENITI KONSTRUKCIJSKI ČELICI . kiselih voćnih sokova (npr. limena.035%) → legirani čelici → nerđajući čelici .cisterne za transport kiselih proizvoda.za izradu jeftinije željezne ambalaže manjih dimenzija (sitna.sadrže vrlo malo P i S (< 0. sok od limuna i voćni poluproizvodi konzervirani sa SO2) . nepovratna ambalaža za pakiranje toplinska steriliziranih namirnica) → pokositreni ili pocinčani čelični limovi (konstrukcijski čelik s vrlo malim sadržajem C) .

lijekova.zbog cijene zamijenjen staniol → Al folijom lim od kositra → bijelim limom . kozmetičkih sredstava.Ambalažni materijali KOSITAR .pogodan za pakiranje namirnica. srebrnasto bijele boje. prema slabim i razrijeđenim jačim kiselinama . može se izvaljati u vrlo tanke listove (staniol) .metal.otapaju ga jače kiseline i lužine . sredstava za osobnu higijenu .netoksičan . mek. duktilan.postojan na vlažnom zraku.

otpornost na koroziju kao kositar .) .ima rastezljivost i čvrstoću čelika.može se spajati lemljenjem . poklopci.upotrebljava se: najviše za proizvodnju limenki za pakiranje toplinski steriliziranih namirnica za proizvodnju pomoćnog materijala za pakiranje (zatvarači. metalne trake i sl.tanki čelični lim od mekog običnog konstrukcijskog čelika s malim sadržajem C i zaštićen s obje strane tankim slojem kositra .Ambalažni materijali BIJELI LIM .

elastičan. ne smije mijenjati okus i organoleptička svojstva .očvršćava zagrijavanjem lima na 190-210oC .lak s dodatkom ZnO kao pigmenta otporan na sumpor i njegove spojeve → za pakiranje namirnica koje sadrže dosta bjelančevina (prilikom sterilizacije nastaju tamna obojenja na unutrašnjoj strani limenke) . zlatni lak – na bazi fenolnih i epoksidnih smola . limenke za pakiranje ribljeg mesa i jetrene paštete) ne postaje porozan .bijeli lim za pakiranje namirnica obavezno se lakira .pri dubokom vučenju limenki (pr.postojan prema sastojcima proizvoda. pri oblikovanju limenki ne puca .najvažniji tzv.postojan pri temperaturi sterilizacije .Ambalažni materijali .

Ambalažni materijali POCINČANI LIM .danas ga zamjenjuju polimerni materijali i aluminij . ali za ambalažu nepovoljno) .za proizvodnju bačvi i metalnih posuda za pakiranje nekorodirajućih neutralnih proizvoda .Zn se lako otapa u slabim i razrijeđenim kiselinama i lužinama .Zn nije dobar za zaštitu željeza kao Sn .na vlažnom zraku brzo gubi sjaj jer se prevlači tankim. premda je Zn fiziološki element . kompaktnim slojem bazičnog karbonata (sprječava daljnju koroziju.nedostatak – toksičnost Zn soli.

velika mehanička otpornost .mala gustoća .fizička svojstva . masnoće. vodenu paru i druge plinove → za pakiranje higroskopnih. aromatičnih i drugih proizvoda koji ne smiju komunicirati s atmosferom .metal srebrnasto-bijele boje sa slabim plavkastim odsjajem .Al i njegove legure ne propuštaju vodu.Ambalažni materijali ALUMINIJ .neznatno omekšava zagrijavanjem. na niskom temperaturama ne postaje krhak → pogodan za pakiranje namirnica koje se toplinski steriliziraju ili zamrzavaju .

Al je amfoteran.5 .topljivost Al u kiselinama ovisi o njegovoj čistoći. Al i njegovi oksidi topljivi su u jačim kiselinama i jačim lužinama . debljina sloja ovisi o uvjetima oksidacije . vrsti kiseline i njezinoj koncentraciji .otporan je prema svim otpinama pH 4.5 – 8.Al se lako spaja s kisikom stvarajući na površini zaštitni sloj Al2O3 ili hidratiziranog Al2O3⋅H2O.Ambalažni materijali .sloj oksida ne otapa se u vodi .kemijska svojstva .

čokolada) za proizvodnju laminiranih ambalažnih materijala . cijevi) → ekstruzijom .Al i njegove legure pogodni su za obradu plastičnim deformacijama (valjanje. izvlačenje) .deblje Al trake → razne posude za pakiranje . staklenke. prešanje.Al dijelovi ambalaže spajaju se savijanjem. margarin. čaše .Al limovi → transportna ambalaža (bačve) .Ambalažni materijali . lemljenjem .folije → za zamatanje (sir. maslac.tehnološka svojstva .tanje Al trake → poklopci za staklene boce. zavarivanjem.profili različitog oblika (na pr.

Al anoda.stvaranjem umjetnog zaštitnog sloja Al2O3 → eloksiranje (elektrolitički postupak oksidacije. žilav.Ambalažni materijali . male čvrstoće na savijanje.lakiranjem . Pb katoda. nije elastičan . elektrolit otopina sulfatne.ovise o čistoći.mehanička svojstva legura ovise o sastavu .fiziološka svojstva . odnosno sastavu Al legura .nalazi se u živežnim namirnicama biljnog porijekla u znatnim količinama .zaštita Al .mehanička svojstva .netoksičnost .mek. oksalne ili kromne kiseline) .

toplinska nepostojanost .4.netopljivost .optička propustljivost .zamjena za klasične materijale . POLIMERNI MATERIJALI .novi materijali specifičnih svojstava SVOJSTVA POLIMERNIH MATERIJALA Fizička svojstva .mala gustoća .Ambalažni materijali 4.

ubrzava se djelovanjem svjetla i povišene temperature .toplinska razgradnja pri povišenoj temperaturi (uglavnom iznad 200 oC) . lužina i soli (slabe kiseline i lužine bez obzira na konc.uzrokuje slabljenje fizičkih i mehaničkih svojstava materijala .proces oksidacije.vrlo spor proces .starenje → promjene svojstava polimernog materijala utjecajem elemenata klime .Ambalažni materijali Kemijska svojstva ..stabilizatori → tvari koje usporavaju razgradnju polimernih materijala .dobra kemijska otpornost prema djelovanju kiselina.djelovanje: vežu kisik apsorbiraju svjetlo sprječavaju stvaranje dvostrukih veza vežu produkte razgradnje . razrijeđene jake kiseline i lužine) .

mala tvrdoća .fleksibilni polimerni materijali .relativno velika čvrstoća .Ambalažni materijali Mehanička svojstva .vrlo loša savojna čvrstoća .veliki otpor na dinamička naprezanja .velika rastezna čvrstoća (kidanju prethodi veliko plastično istezanje) .veliki otpor na habanje .malen otpor na dinamička naprezanja .kruti polimerni materijali .

energije i vremena .nije potrebna površinska zaštita .bojenje se izvodi dodavanjem bojila "u masu" . nanošenja u tankom sloju na drugi materijal. .Ambalažni materijali Tehnološka svojstva . itd.mogućnost proizvodnje vrlo tanke folije.zahvaljujući plastičnosti moguće je proizvesti proizvode vrlo različitih oblika i svojstava uz primjenu velikog broja postupaka prerade .nema naknadne površinske obrade .polimerni materijali vrlo se lako mehanički oblikuju uz mali utrošak rada.

Cd.Ambalažni materijali Fiziološka svojstva . Be. higijenskih i kozmetičkih proizvoda → važnost interakcije robe i ambalaže zbog utjecaja na ljudsko zdravlje . lijekova. Hg. mogu migrirati na površinu (iznojavanje) bojila → ne smiju migrirati iz polimernog materijala ne smiju sadržavati teške metale (Pb.polimerni materijali koriste se za pakiranje namirnica.polimer → fiziološki neškodljiv .toksičnost polimernih materijala može isključivo potjecati od aditiva omekšavala → nisu kemijski vezani s polimerom. Se) iznad dopuštenih granica ne smiju sadržavati aromatske amine .

granati .stupnjeviti (postupni. kaučuk. vuna.Ambalažni materijali PODJELA I VRSTA POLIMERA 1.kopolimeri c) prema oblicima makromolekula .linearni .homopolimeri . pamuk. prema podrijetlu A) prirodni polimeri: celuloza.trodimenzijski . svila. škrob.lančani (adicijski) b) prema vrsti ponavljanih jedinica . biopolimeri B) sintetični polimeri a) prema reakcijskom mehanizmu nastajanja . kondenzacijski) .umreženi .

vlakna . funkcionalni polimeri . veziva. prema primjenskim svojstvima .ljepila. plastika) duromeri (termoreaktivne plastične mase) .Ambalažni materijali 2.elastomeri .poliplasti (plastični materijali): plastomeri (termoplastične mase) (plastične mase.

polipropilen vinilni – poli(vinil-klorid) poli(viniliden-klorid) poli(vinil-acetat) poli(vinil-alkohol) polistiren (kopolimeri stirena →akrilonitril/stiren kopolimer (AS). acetobutirat) .Ambalažni materijali Važniji plastomeri: celulozni – poliesteri (celulozni acetat.polieteri (etilceluloza) poliolefini – polietilen (visokotlačni i niskotlačni) . propionat. pjenasti polistiren) poliamidi poliacetali (poliformaldehid) poliesteri (polikarbonat. nitrat. poliesteri ftalne kiseline) poliuretani . akrilonitril/butadien/stiren kopolimer (ABS).

Ambalažni materijali Važniji duromeri: fenol-formaldehidne smole urea-formaldehidne melamin-formaldehidne smole epoksidne smole nezasićeni poliesteri Za proizvodnju ambalaže → PE. PP. PVC. PET (65% ukupne proizvodnje polimera) . PS.

visoka cijena) celulozni acetat (npr.u kemijskim reakcijama ponaša se slično alkoholima . u obliku folije velike prozirnosti.Ambalažni materijali MATERIJALI NA BAZI CELULOZE Celuloza – prirodni polikondenzat glukoze (sadrži dvije sekundarne i jednu primarnu hidroksilnu grupu) .s alkoholima etere Od celuloznih derivata kao ambalažni materijal upotrebljavaju se (samo za specifične primjene. u obliku meke folije za kaširanje papira → ambalažni materijal nepropustan za miris) . ne skupljaju prašinu) celulozni propionat i acetobutirat (npr.s kiselinama daje estere .

tj.Ambalažni materijali Celofan → ambalažni materijal koji se dobiva kemijskom preradom celuloze. pakiranje prehrambenih proizvoda.za pakiranje luksuzne robe široke potrošnje.nema vlaknastu strukturu poput papira . duhanskih proizvoda .sličan po svojstvima poliplastima. ali se ne ponaša poput njih pri zagrijavanju . regeneracijom celuloze iz nekih topljivih celuloznih derivata .

slabim anorganskim kiselinama i lužinama .ne može se spajati zavarivanjem . propustljivost vodene pare i nepostojanost prema vodi .nelakirani celofan – providan.lakirani celofan – lakiranjem se otklanjaju nedostaci celofana.ne propušta prašinu ni mikroorganizme .nitrocelulozni i polimerni lakovi ( poli(viniliden-kloridni) lak) .dobro prima tisak . može biti termozavarljiv. glatke i sjajne površine . savitljiv. pa se lakirani celofan može spajati postupkom zavarivanja .higroskopan. propušta vodenu paru .sloj laka može se nanositi samo na jednu ili na obje strane.postojan prema organskim otapalima.Ambalažni materijali .

Ambalažni materijali
POLIOLEFINI POLIETILEN , kratica PE → polimerizacijom etilena – visokotlačna (100 – 300 MPa) uz kisik kao katalizator → PE-LD (molekule u obliku razgranatog lanca, mek ili polutvrd, manje gustoće) - niskotlačna (Zieglerovi kat. ili na bazi aluminija) → PE-HD (linearne molekule, veća gustoća, veća čvrstoća na kidanje, bolja postojanost pri povišenim temp.)

Ambalažni materijali
Shematski prikaz strukture i gustoće temeljnih vrsta PE Naziv Polietilen visoke gustoće Polietilen srednje gustoće Polietilen niske gustoće Linearni polietilen niske gustoće Polietilen vrlo niske gustoće Kratica PE-HD PE-MD PE-LD PE-LLD PE-VLD Struktura Gustoća /gcm-3 0,941-0,960 0,926-0,940 0,910-0,925 0,925-0,940 < 0,910

Ambalažni materijali
- temperatura mekšanja 127oC (PE-HD), odnosno 85-87oC(PE-LD) ⇒ najviša temperatura uporabe PE proizvoda - postojan na veliki broj kemikalija, osim oksidirajućih kiselina, halogenih elemenata i malog broja ketona - pri sobnoj temperaturi netopljiv u svim otapalima, iznad 60oC otapa se u toluenu, ksilenu, tetralinu i ugljičnom tetrakloridu. - potpuno je postojan na utjecaj i apsorpciju vode

Ambalažni materijali

- pod utjecajem UV zračenja podložan je kemijskoj i toplinskoj razgradnji - razgradnja se potpuno sprječava dodatkom 1% antioksidansa (supstituirani fenoli i aromatski amini) - prerađuje se svim osnovnim postupcima prerade plastomera, ali najviše ekstrudiranjem, puhanjem, injekcijskim prešanjem - PE-LD upotrebljava se za proizvodnju tuba i druge fleksibilne ambalaže za pakovanje vrlo viskoznih ili pastoznih roba koje se zbog svoje konzistencije moraju prilikom vađenja istisnuti iz ambalaže

Ambalažni materijali
Polietilenske folije - najveća količina PE-LD koristi se za proizvodnju folija različite namjene - PE folije loše primaju tisak → obrada površine posebnim postupcima (kloriranje, oksidacija ili utjecaj tihog električnog izbijanja) - vrlo meke, gipke i rastezljive, transparentne - zadržavaju gipkost i pri -50oC → za pakiranje namirnica koje se zamrzavaju - ne sadrže omekšavala, fiziološki inertne - za izradu vreća, vrećica i za proizvodnju laminata - termoskupljajuće folije → za pojedinačno ili skupno pakiranje različitih roba - PE-HD folije – mliječno bijele, čvrste i krute, postojane do 110oC - PE-LD se, zbog veće čvrstoće, postupno zamjenjuje PE-LLD posebno za izradu ambalažnih filmova

Ambalažni materijali POLIPROPILEN → katalitičkom.svojstva mu se manje mijenjaju s porastom temperature (čvrstoća PP pri 100oC jednaka je čvrstoći PE pri 40oC) .91 gcm-3).nema voštani opip kao PE .svojstva slična svojstvima PE → razlike sa stajališta pakiranja: .vrlo niska gustoća (0.ima veću čvrstoću . visoko talište (160-170oC) .osjetljiv na niske temperature (već pri 0oC postaje krhak) .9-0. niskotlačnom polimerizacijom propilena kratica PP CH CH CH3 CH CH CH3 CH CH CH3 CH Strukturna formula izotaktnog polipropilena .

ne dodaju se omekšavala.PP folije su bezbojne.najveći dio PP folija → za proizvodnju laminata i transportnih vreća . glatke i sjajne površine.istezanjem zagrijanih folija poboljšavaju im se mehanička svojstva. otporne na povišenu temperaturu (za pakiranje robe u vrućem stanju i za robu koja se mora naknadno sterilizirati) . ni stabilizatori . a osobito postojanost pri niskoj temperaturi (podnose temperature do -50oC → pakiranje namirnica koje se zamrzavaju) . kemijski postojan prema sastojcima namirnica. providne kao staklo. netopljiv. uključujući i masnoće.Ambalažni materijali .netoksičan. čak i pri povišenoj temperaturi.

polimerizacijom derivata etilena → poli(vinil-klorid) (PVC) poli(viniliden-klorid) (PVDC) poli(vinil-acetat) (PVAc) poli(vinil-alkohol) (PVAL) .Ambalažni materijali VINILNI PLASTOMERI .

Ambalažni materijali POLI(VINIL-KLORID) → polimerizacijom vinil-klorida u suspenziji. pigmenti. maziva. . u otopini ili u masi ( CH kratica PVC CH )n Cl H Strukturna formula PVC-a .aditivi: stabilizatori. omekšavala. itd. emulziji.svojstva osnovnog polimera lako se modificiraju dodatkom različitih aditiva (poznato je više od stotinu vrsta plastomernih materijala na osnovi vinil-klorida) .

slabo gori .8 mm .niska toplinska postojanost. vlage i kemikalija. uporaba odgovarajućih pigmenata propustljivost na UV zrake se smanjuje a dodatkom bijelog pigmenta i potpuno sprječava (bijelo pigmentirani PVC → za namirnice osjetljive prema svjetlu. margarin.Ambalažni materijali Kruti PVC . maslac) .folije od suspenzijskog PVC-a i PVC-a u masi su providne i lako lomljive .folije se proizvode s debljinom od 0. proziran. teško preradljiv. postojan na utjecaj atmosferilija.folije od emulzijskog PVC-a su mutnije i žilavije .za proizvodnju ambalaže stabilnog oblika .pogodan za pakiranje namirnica → fiziološki inertan.slabije propušta UV zračenje od stakla. mogućnost uporabe do 70 oC . krt.tvrd. ne propušta plinove i pare organskih materija (toksičnost može potjecati od aditiva) .6 – 0.

Ambalažni materijali Savitljivi PVC . slabijih mehaničkih svojstava.folije se proizvode s debljinom 0.za proizvodnju vrećica i druge fleksibilne ambalaže .osnovni polimer modificiran omekšavalima (20-50%) .08 .0. vrećice.5 mm . manje postojan prema djelovanju topline i atmosferilija .lako se prerađuje.PVC s 50% omekšavala → samo za proizvodnju fleksibilne ambalaže (vreće. tube) .za proizvodnju laminata .

netopljiv u svim hladnim otapalima.molekula ima simetričnu građu → veća sklonost kristalizaciji → PVDC omekšava tek na 200oC (na 180oC počinje toplinska razgradnja) . na 100oC topljiv samo u cikloheksanonu i dimetilformamidu .Ambalažni materijali POLI(VINILIDEN-KLORID) → polimerizacijom viniliden-klorida postupcima u suspenziji i emulziji Cl ( CH kratica PVDC C )n Cl H Strukturna formula PVDC-a .

vrlo gipke i podatne. vinil-acetatom. dobro se grafički obrađuju.za pakiranje nedozrelog sira bez kore koji tako zapakiran u foliji dozrijeva .kopolimer s 15% vinilklorida → za proizvodnju folija (kristalno bistre.za pakiranje voća i druge robe . spajaju se lijepljenjem ili zavarivanjem . akril i metakril esterom poboljšava se preradljivost . akrilonitrilom.Ambalažni materijali . na njih se mogu lijepiti etikete.biaksijalno orijentirane folije odlikuju se visokim koeficijentom skupljanja .zbog velike nepropustljivosti za plinove i vodenu paru → vrlo nepropusni laminati . transparentne. sjajne.za učvršćivanje i zaštitu od atmosferskih utjecaja robe složene na paletama .teško se prerađuje → kopolimerizacijom s vinil-kloridom.

.na području polimernih materijala upotrebljava se isključivo kao kopolimer (najvažniji s vinil-kloridom → za jeftinu nepovratnu ambalažu za pakiranje namirnica) . vezivo u tiskarskim bojama. itd.Ambalažni materijali POLI(VINIL-ACETAT) → polimerizacijom vinil-acetata (CH2=CHOOCCH3) kratica PVAc . tekstilnih apretura. već služi za proizvodnju ljepila.ne upotrebljava se samostalno.

sredstva za bijeljenje) . dovoljno čvrste.Ambalažni materijali POLI(VINIL-ALKOHOL) → polimerizacijom vinil-alkohola (CH2=CHOH) kratica PVAl .netopljiv u organskim otapalima. koje ne smiju doći u dodir s ljudskom kožom a upotrebljavaju se u obliku otopina (npr.gipke su. fungicidi. mogu se spajati lijepljenjem i dobro primaju tisak . insekticidi. dobro se otapa u vodi . za pakiranje roba opasnih po okolinu.upotreba PVAL folija za pakiranje temelji se na njihovoj topljivosti u vodi.za proizvodnju ambalaže upotrebljava se u obliku folija koje se proizvode ekstruzijom ili lijevanjem .

05 – 1. izvrsna električna izolacijska svojstva .lako se prevodi u pjenasti materijal niske gustoće.temperatura uporabe do 75oC .pod imenom polistiren dolaze na tržište različiti materijali koji se međusobno razlikuju po sastavu i svojstvima . kopolimer stirena s polibutadienom i pjenasti polistiren .podložan procesima fotokemijske razgradnje (stabilizator 0.Ambalažni materijali POLISTIREN → polimerizacijom stirena kratica PS ( CH CH )n C6H5 H Strukturna formula PS .za pakiranje najvažniji standardni polistiren.temperatura mekšanja oko 100oC. tada je najbolji izolator zvuka i topline .potpuno postojan na utjecaj vode. gustoća 1.07 gcm-3 .5% t-butil katehol) .

providan kao staklo. glatke i sjajne površine . svježe ribe i duboko smrznutih kašastih namirnica .Ambalažni materijali Standardni PS . eteru.folije se upotrebljavaju za proizvodnju ambalaže postupkom dubokog izvlačenja. niska temperatura mekšanja. eterima i kloriranim ugljikovodicima .nedostatci: krhkost. benzinu. za pakiranje voća. sira. relativno velika propustljivost za plinove i vodenu paru i neotpornost prema aromatskim ugljikovodicima.idealan za proizvodnju ambalaže tehnikom injekcijskog prešanja (nije potrebna nikakva dorada) . aldehidima i ketonima. povrća. tvrd.dobro prima tisak .

šalica.koristi se za izradu čaša. postupcima dubokog izvlačenja. brizganjem ili puhanjem . kutija i sanduka raznih oblika i dimenzija. a kaučukova faza povisuje elastičnost i žilavost .Ambalažni materijali Polistiren visoke udarne žilavosti (PS-HI) dvofazni sustav polistirena i finodispergiranih čestica kaučuka (polibutadiena) → PS smjesi daje umjerenu krutost i dobra preradbena svojstava.

sam se ne mijenja pa ostaje djelotvoran i nakon čestih ponavljanja naprezanja .porozan plastomerni materijal. kemijski neutralnim plinom ili lako hlapljivim kapljevinama.pjenasti PS sa zatvorenim porama daje vrlo laganu ambalažu stabilnog oblika s relativno dobrim mehaničkim svojstvima . ekspandirajući) PS .zbog velikog modula elastičnosti dobro amortizira dinamička naprezanja robe. ali se obično rabi standardni PS → tvrdi pjenasti materijal .dobiva se impregniranjem PS-a pogodnim.za proizvodnju pjenastog PS-a mogu se upotrijebiti svi kopolimeri PS-a.Ambalažni materijali Pjenasti (celularni. ćelijaste strukture i niske gustoće . koji zagrijavanjem ekspandiraju materijal do željene gustoće i oblika .

ima izvrsna izolacijska svojstva .ambalaža od pjenastog PS-a može se koristiti u temperaturnom području od -200oC do +90oC.koristi se za izradu ambalaže i jastuka za pakiranje robe vrlo osjetljive na dinamička naprezanja i za izradu ambalaže namijenjene robi osjetljivoj na promjene temperature . nakita. proizvodi se postupkom dubokog izvlačenja . konditorskih proizvoda. svježe ribe.duboko vučena ambalaža od pjenaste PS folije upotrebljava se za pakiranje svježeg mesa. smrznute hrane. mesnih prerađevina. laboratorijskog i medicinskog pribora i dr. voća i jaja.Ambalažni materijali . .

folija i kao konstrukcijski materijal . relativno visokog tališta i stupnja kristalnosti. odličnih mehaničkih svojstava.CO·OPOLI(ETILEN-TEREFTALAT) kratica PET . te kemijske i toplinske postojanosti .poliester tereftalne kiseline i elilen glikola .plastomerni linearni poliester visoke molekulske mase. za izradu filmova.velika grupa materijala koji u temeljnim makromolekulnim segmentima sadrže esterske skupine . monofilamenata visoke čvrstoće.Ambalažni materijali POLIESTERI .koristi se za izradu vlakana.

kozmetiku.od PET-a se izrađuje transparentna ambalaža za hranu.Ambalažni materijali .s obzirom na namjenu proizvoda od PET-a i vrlo stroge norme kojima ti proizvodi moraju udovoljavati. boce za gazirana pića . što zahtijeva održavanje temperature prerade u uskim granicama .osnovni nedostatak mu je otežana prerada zbog relativno spore kristalizacije iz taljevine. lijekove. pri preradi nastaju relativno velike količine tehnološkog otpada → važnost oporabe PET-a .

Ambalažni materijali POLIKARBONATI kratica PC .bezbojni. amorfni materijali visoka sjaja površine.esteri karbonatne kiseline i polivalentnih alkohola ili fenola . prozirni (90% prozirnosti stakla). vrlo žilavi i dimenzijski stabilni .zbog visoke cijene primjena u proizvodnji ambalaže ograničena samo za rješavanje specifičnih problema pakiranja . relativno visoke temperaturne postojanosti (mogu se rabiti do 120oC).

male propustljivosti za kisik. Al folijom ili papirom. dobrom primanju tiska i velikoj čvrstoći šava dobivenog postupkom zavarivanja . osobito veliku žilavost i otpornost na trenje .pretežno se upotrebljavaju za izradu umjetnih vlakana .Ambalažni materijali POLIAMIDI .upotrebljavjua se za izradu laminata u kombinaciji s drugim plastomerima.imaju izvanredna mehanička svojstva.zbog visoke cijene primjena u proizvodnji ambalaže ograničena samo za rješavanje specifičnih problema pakiranja .poliamidi (PA) su plastomeri koji se dobivaju polikondenzacijom alifatskih diamina s dvobaznim organskim kiselinama . zbog dobrih mehaničkih svojstava.

izborom pogodnih diizocijanata i diola mogu se dobiti materijali vrlo različitih svojstava i namjene Pjenasti poliuretan . od vrlo mekog i podatnog do vrlo krutog → mogućnost reguliranja krutosti osnovna prednost u odnosu na druge pjenaste materijale → mehanička svojstva materijala za jastučenje optimalno se prilagode zahtjevima robe koja se pakira .Ambalažni materijali POLIURETANI (PUR) .dobivaju se stupnjevitom polimerizacijom diizocijanata i diola.pjenasti PUR može se proizvesti s vrlo različitim stupnjem krutosti. u temeljnim lancima makromolekule sadrže karakterističnu uretansku skupinu –NH-CO⋅O.

proizvodnja iz obnovljivih izvora . odnosno do CO2 i CH4 u anaerobnim uvjetima − prednosti: .biorazgradljivost .BIOPOLIMERI − biološki razgradljivi polimeri čija je razgradnja rezultat djelovanja mikroorganizama (bakterije.tijekom proizvodnje nema otpadnih tvari opasnih za okoliš . alge) i ima za posljedicu mineralizaciju do CO2 i H2O u aerobnim.biokompatibilnost .razgradnjom se zatvara kružni ciklus CO2 . gljivice.Ambalažni materijali BIORAZGRADLJIVI POLIMERI .

vrećice. filmovi za pakiranje − sirovina je mliječna kiselina dobivena fermentacijom glukoze iz škroba ili iz drugih izvora − u aerobnim uvjetima potpuno se razgrađuje preko mliječne kiseline u vodu i ugljični dioksid − biorazgradja u povoljnim uvjetima traje 3 .Ambalažni materijali POLILAKTID (PLA) − biorazgradljivi termoplastični linearni poliester − po svojstvima sličan polistirenu − potencijalna uporaba: boce.4 tjedna .

6 tjedna .(PHB) − biorazgradljivi linearni poliester − po svojstvima usporediv s PP-om − potencijalna uporaba: za pakiranje hrane. kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda.Ambalažni materijali POLI(HIDROKSI-BUTIRAT) . te u poljoprivredi − proizvodi se bakterijskom fermentacijom šećera ili lipida − u aerobnim uvjetima potpuno se razgrađuje u vodu i ugljični dioksid − biorazgradnja u povoljnim uvjetima traje 5 .

puhanje i lijevanje 2. postupci za neposrednu proizvodnju ambalaže sirovina → granulat ili prah proizvod → gotova ambalaža. postupci za proizvodnju poluproizvoda sirovina → granulat ili prah proizvod → poluproizvod: cijevi. duboko izvlačenje. ploče i pjenasti blokovi postupci → ekstruzija. folije.s obzirom na oblik sirovine i oblik i namjenu proizvoda mogu se svrstati u tri grupe: 1. krojenje i spajanje skrojenih dijelova . nije potrebna dorada postupci → injekcijsko prešanje. kalandriranje i lijevanje 3. crijeva.Ambalažni materijali POSTUPCI PRERADE POLIMERNIH MATERIJALA . postupci za proizvodnju ambalaže od poluproizvoda sirovina → poluproizvod proizvod → gotova ambalaža postupci → puhanje.

Ambalažni materijali Injekcijsko prešanje (brizganje) .gif .polimerni materijal (granulat ili prah) rastali se u cilindru stroja .kroz mali otvor u glavi stroja rastaljeni materijal ubrizga se pod visokim tlakom u hladni kalup .kalup se otvara i proizvod vadi inject1.

Ambalažni materijali .stroj za injekcijsko prešanje (brizgalica) .

kalup za injekcijsko prešanje boca .Ambalažni materijali .

Ambalažni materijali Puhanje .za proizvodnju boca i slične ambalaže Shematski prikaz puhanja .

Ambalažni materijali .oblikovanje boce u kalupu postupkom puhanja strojevi za injekcijsko puhanje .

reže ili namotava u svitak .materijal u plastičnom stanju istiskuje se kroz mlaznicu na vrhu ekstrudera . razni profili.polimerni materijal (prah ili granulat) zagrijava se u cilindru stroja . crijeva. ploče) . folije.postupak kojim se proizvode poluproizvodi (cijevi.Ambalažni materijali Ekstrudiranje .proizvod se hladi.

Ambalažni materijali Ekstruder .

ekstrudiranje polimernog crijevnog filma .Ambalažni materijali .

Ambalažni materijali Namatanje ekstrudiranog "balona" .

Ambalažni materijali .namatanje ekstrudirane folije .

za proizvodnju folija . pri čemu valjci pritišću polimerni materijal .visokoviskozni kapljasti polimer propušta se između parova valjaka kalandra s podesivim rasporom.Ambalažni materijali Kalandriranje .kalander: stroj s 2-5 valjaka .

Ambalažni materijali Stroj za kalandriranje .

kalup. g .za proizvodnju ambalaže iz debljih folija ili tanjih ploča uglavnom od tvrdih polimernih materijala Pozitivni postupak dubokog izvlačenja: a . d . c . b .folija.Ambalažni materijali Duboko izvlačenje .okvir za učvršćivanje folije.brtvila.klip preše .

zračni kanali g .okvir za učvršćivanje folije d .brtvilo e .kalup c .klip preše .Ambalažni materijali Modificirani pozitivni postupak dubokog izvlačenja: a .prethodno oblikovana folija modificiranim zrakom b .

Ambalažni materijali 4. kao što su razne vrste papira.za slojeve laminata → manje ili više fleksibilni materijali.pravilnim izborom pojedinih slojeva dobije se laminat čija svojstva najbolje odgovaraju određenoj robi i zahtjevima tržišta uz minimalnu cijenu . VIŠESLOJNI MATERIJALI (LAMINATI) . tanji kartoni.3. aluminijske folije i folije raznih polimernih materijala .materijali sastavljeni od više međusobno čvrsto spojenih ambalažnih materijala u obliku folija .

princip izbora folija → pozitivna svojstva jedne folije trebaju nadopunjavati negativna svojstva druge folije uzimajući pritom u obzir cijenu pojedine folije i troškove spajanja .najprije se bira ona folija koja laminatu daje osnovna mehanička svojstva i koja određuje cijenu laminata -za neprozirne laminate → papir ili tanji karton -za prozirne laminate → PE ili PP folija .Ambalažni materijali .

visoki sjaj) .za namirnice → folija od netoksičnog materijala. bez vlastitog mirisa i okusa .redoslijed slojeva u laminatu određuje se prema svojstvima robe i zahtjevima tržišta .za unutrašnji sloj → folija koja ima najmanju propustljivost za plinove i vodenu paru .za pakiranje kemijskih agresivnih roba → materijal koji je otporan na agresivnost robe .Ambalažni materijali .folija koja se može zatvarati zavarivanjem ili folija oplemenjena lakovima ili voskovima koji omogućuju zavarivanje .za vanjski sloj → folija koja ima dobra grafička svojstva i ona svojstva o kojima ovisi estetski izgled ambalaže (glatka površina.

adhezivi → dvokomponentna ljepila. prirodna ljepila i voskovi .kaširanjem . mokri i toplinski .ekstruzijsko laminiranje – postupak proizvodnje laminata po kojem se folija od plastomera proizvodi postupkom ekstruzije i odmah nakon izlaska iz mlaznice još vruća nanosi na drugu foliju s kojom se tlačenjem i hlađenjem spoji .Ambalažni materijali PROIZVODNJA LAMINATA Spajanje folija u kompaktnu cjelinu .postupci kaširanja prema vrsti adheziva: suhi.ekstruzijskim laminiranjem .kaširanje – postupak spajanja dviju folija uz upotrebu adheziva .

Ambalažni materijali .

modificirani postupak ekstruzijskog laminiranja → plastomerna folija ekstrudira se između druge dvije folije – dobije se troslojni laminat u jednoj radnoj operaciji .pr. a s druge aluminijska folija .višeslojna ekstruzija kroz prstenastu mlaznicu → dvoslojni ili troslojni laminati u obliku crijeva .Ambalažni materijali . s obje strane folije nalazi se papir ili s jedne papir.

tehničko staklo → građeno od najmanje tri oksida iz tri različite grupe oksida (svaka grupa oksida ima drukčiju funkciju i utjecaj na svojstva stakla) .. 70 – 76% Na2O + K2O………….natrijevo staklo → natrij-kalcij-silikat približnog sastava Na2O⋅CaO⋅6SiO2 ..olovno staklo → sadrži kalijev oksid.5.kemijski sastav stakla masovne proizvodnje: SiO2………………………. 13 – 18 % CaO + MgO…………… 6 – 14 % za proizvodnju ambalaže najvažnije: .Ambalažni materijali 4. olovni oksid i silicijev dioksid u različitim omjerima . silicijev dioksid i 10 % aluminijeva oksida .aluminijsko staklo → sadrži natrijev oksid.smjesa međusobno otopljenih silikata bogatih silikatnom kiselinom . STAKLO . kalcijev oksid.

toplinsko istezanje. jače ga razaraju samo taljevine alkalija i fluoridna kiselina grafička svojstva → loše prima tisak . postojanost prema naglim promjenama temperature optička svojstva → propuštanje svjetla i boja stakla kemijska svojstva → postojanost prema većini kiselina.za proizvodnju su osobito važna toplinska svojstva staklene taljevine . lužina i soli i prema svim organskim materijama.za proizvodnju i uporabu staklene ambalaže posebno su važna: mehanička svojstva → ovise o režimu hlađenja staklene taljevine toplinska svojstva → specifični toplinski kapacitet. toplinska vodljivost.Ambalažni materijali svojstva stakla: .

puhanje .Ambalažni materijali proizvodnja staklene ambalaže: .prešanje → masivna šuplja staklena roba debelih stijenki Faze puhanja staklene boce na automatu za puhanje .

Ambalažni materijali Stroj za proizvodnju staklenih boca .

Ambalažni oblici 5.važan element kreiranja ambalaže o kojem ovisi realizacija mnogih funkcija ambalaže . AMBALAŽNI OBLICI .

fleksibilni ambalažni materijali (papiri različite gramature i kvalitete. metalne folije i folije od polimernih materijala. Omoti .ako jedan omot ne udovoljava svim funkcijama ambalaže.tanki.vrlo jeftina i jednostavna prostorno neoblikovana ambalaža u koju se zamata roba stabilnog pojavnog oblika . laminati i tkanine) .Ambalažni oblici 5. roba se pakira u više omota načinjenih od različitih ambalažnih materijala .1.

Ambalažni oblici .posebna svojstva ambalažnog materijala za omote: dovoljna krutost glatka površina mala sklonost za nabijanje statičkim elektricitetom dobra sposobnost za zatvaranje omota .

kombinacija otvoreni + zatvoreni (pr. mikroorganizama i prašine. neprozirni i od utjecaja svjetla) otvoreni ( oblik crijeva navučen na robu) .Ambalažni oblici . čokolada) .prema obliku: zatvoreni (zaštićuju robu od vlage.

keksi) . dodatna zaštita. plemenito voće.Ambalažni oblici . pr. pr. deblji papir dodatna: . bomboni) . poboljšava opći izgled. laminati.vanjski (prozirne folije visokog sjaja.prema funkciji: prodajna → grafički obrađeni transportna → folije polim. materijala.unutrašnji (pojedinačno pakiranje robe.

roba je vidljiva sa svih strana . PVC.omogućava pakiranje više prodajnih jedinica zajedno .film se navuče na robu.aksijalno ili biaksijalno orijentirane folije (PE.Ambalažni oblici skupljajući omoti .oblikuje se od termoskupljajućeg polimernog crijevnog filma . PVDC) . kratko vrijeme zagrijava vrućim zrakom kako bi se folija skupila oko robe i čvrsto je obuhvatila .

Ambalažni oblici termoskupljajući omoti .

Kutije .2. laminata → postupkom krojenja i spajanja krojenih dijelova . ljepenke. valovite ljepenke. drva. metala. plastike.stabilna ambalaža → za pakiranje roba stabilnog oblika. ali i sipkih i pastoznih roba .Ambalažni oblici 5.proizvode se: → od kartona.

prodajna.prema obliku u kojem se isporučuju: složive (grafički obrađene. skupna ambalaža . prostorno se oblikuju neposredno prije korištenja) nesložive (imaju isti oblik i zauzimaju isti skladišni i transportni prostor prije i poslije punjenja) . spojenog oplošja.Ambalažni oblici .prema osnovnoj funkciji: transportna.

plastike .3.Ambalažni oblici 5. furnira. šperploče. valovite ljepenke. Sanduci . metala. kartona.proizvode se → od drva.transportna ambalaža .

Bačve.Ambalažni oblici 5.4. kante. vjedra .za pakiranje robe raznih pojavnih oblika (naročito za pakiranje roba opasnih za okolinu) .ambalaža većeg volumena → cilindričnog oblika → direktna transportna ambalaža .

ljepila.Ambalažni oblici .proizvode se od: drva → za tekućine (alkoholna pića) kartona → sipke i pastozne robe plastike → bojila. metala → tekućine vjedra → uglavnom od plastike kante → metalne ili plastične . otapala. ulja itd.

6.Ambalažni oblici 5.tipična ambalaža za kapljevine .proizvode se uglavnom od jednog komada ambalažnog materijala plastičnim deformacijama . ovalni ili četverokutni presjek . okrugli. BOCE .volumen od nekoliko mL do nekoliko L (uvijek veći od nominalnog) .cilindrični oblik.

otporne na unutrašnji tlak → pakiranje lakohlapljivih tekućina i plinskih otopina (pića s većim sadržajem CO2) .Ambalažni oblici .staklene boce – zbog kemijske postojanosti pogodne za pakiranje čak i najagresivnijih roba .zbog netoksičnosti pogodne za pakiranje kapljevitih namirnica i lijekova .

zatvarači s navojem krunski čep čep s navojem .zatvaranje staklenih boca: .nedostatci – krhkost.Ambalažni oblici . loše korištenje skladišnog i transportnog prostora .zatvarači bez navoja . velika masa.čepovi .

plastične boce – PET.Ambalažni oblici .oblikuju se postupkom injekcijskog prešanja s puhanjem . PVC. PE.svojstva boce ovise o polimernom materijalu i namjeni PET boca PE boca . PP .

za pakiranje komprimiranih i ukapljenih plinova .ambalaža za aerosole – za robe koje se mogu koristiti u finodispergiranom stanju .metalne boce – od bijelog.Ambalažni oblici . trodjelne i monoblok boce . crnog i aluminijskog lima .prema konstrukciji: dvodjelne.

cilindričnog oblika (mogu imati i ovalni i četverokutni poprečni presjek).7. Limenke .prodajna ambalaža od bijelog.Ambalažni oblici 5. crnog i aluminijskog lima . (odnos dimenzija vrlo različit) .

otvorene limenke – poklopac se ne oštećuje pri otvaranju .prema konstrukciji i načinu zatvaranja : 1. dno i poklopac oplošje se sastavlja dvostruko presavijenim šavom (zadebljanje se nalazi s unutrašnje strane) zatvaraju se frikcijskim poklopcima koji se proizvode dubokim izvlačenjem za pakiranje pastoznih i sipkih roba .Ambalažni oblici .šavne → od bijelog lima prije krojenja lim se grafički obradi sastavljene iz tri dijela: plašt.

bešavne → od bijelog lima postupkom dubokog izvlačenja. poklopci se proizvode od istog materijala na isti način za pakiranje pastoznih roba koje nemaju lakohlapljive komponente .Ambalažni oblici .

visina im je veća od promjera izrađuju se samo u šavnoj izvedbi za pakiranje boja i lakova. ljepila i konzistentnih masti .Ambalažni oblici 2. poluzatvorene limenke .od bijelog lima prije krojenja lim se grafički obradi isključivo cilindričnog oblika.

Ambalažni oblici 3. zatvorene limenke – od bijelog i aluminijskog lima poklopac se na njih trajno učvrsti nakon što se u njih stavi roba mogu biti šavne i bešavne limenke za pivo i osvježavajuća pića s većim sadržajem CO2 → limenke s bešavnim tijelom u kojih je poklopac učvršćen za oplošje dvostruko presavijenim šavom .

Ambalažni oblici limenke za sterilizirane i pasterizirane namirnice → od bijelog i aluminijskog lima mogu biti šavne i bešavne dna i poklopci moraju biti elastični .

kompot) .za pakiranje pastoznih i sipkih roba. tekuće robe velike viskoznosti i robe nehomogenog sastava (npr. staklenke se mogu svrstati u dvije grupe: .Ambalažni oblici 5.prema području uporabe. prema načinu zatvaranja i osobito prema zahtjevima koji se postavljaju u pogledu efikasnosti zatvaranja. Staklenke .staklene boce širokog grla .8.

sustavi zatvaranja koji omogućavaju snižavanje tlaka u napunjenoj i zatvorenoj staklenci .imaju malu visinu i kratak vrat -zatvaranje staklenki → poklopci različite izvedbe i karakteristika . staklenke za toplinski konzervirane namirnice .moraju hermetički zatvarati staklenku .Ambalažni oblici 1.

poklopci s navojem → twist off. pano-X .Ambalažni oblici → dišući poklopci – dozvoljavaju izlazak zraka zbog većeg tlaka u staklenci koji se stvori pri zagrijavanju namirnica → nedišući poklopci – zatvaranje pri sniženom tlaku .poklopci bez navoja → silavac.uvođenje vodene pare u prostor iznad robe neposredno prije stavljanja poklopca . pano-T .

Ambalažni oblici 2. praškaste namirnice) . kemikalije za laboratorijske analize. ostale staklenke – za pakiranje sipkih i pastoznih roba koje se ne konzerviraju (farmaceutski proizvodi.

proizvode se od PE-HD. Plastenke . PVC-a i PS-a .Ambalažni oblici 5.alternativna prodajna.9. nepovratna ambalaža koja zamjenjuje limenke i staklenke .

postupkom puhanja .Ambalažni oblici polietilenske plastenke .od PE visoke gustoće. dječji puder) . na pr.za sipke i pastozne robe (umjesto poluotvorenih i otvorenih limenki) .plastenke s perforiranim čepom (za praškaste robe.

slične staklenkama .za praškaste robe polistirenske plastenke .isključivo postupkom injekcijskog prešanja . prozirne.za farmaceutske i kozmetičke proizvode u obliku tableta i granula i u pastoznom obliku .Ambalažni oblici poli(vinil-kloridne) plastenke .od tvrdog PVC-a postupkom puhanja.

oblika krnjeg stožca . nepovratna prodajna ambalaža kružnog poprečnog presjeka. Čaše .od kvalitetnog papira gramature 125 – 150 gcm-3 .jeftina.za pakiranje vrlo viskoznih i praškastih roba papirne čaše .Ambalažni oblici 5.prije oblikovanja ambalažni materijal grafički se obradi .10.papir oslojen voskom ili laminiran polimernim materijalom .

Ambalažni oblici
staklene čaše - rijetko se upotrebljavaju kao ambalaža (na pr. za senf, slatke kreme i sl.) - skuplje su, zauzimaju veliki skladišni i transportni prostor plastične čaše - jeftine, male mase, mogu se slagati jedna u drugu (zauzimaju mali skladišni i transportni prostor) - za pakiranje pastoznih i tekućih namirnica - teško se grafički obrađuju pa se grafički elementi nanose na poklopac

Ambalažni oblici
- duboko vučene čaše – od folija PS-a, tvrdog PVC-a, PE-LD, PP-a, PC-a - za pakiranje jogurta i ostalih mliječnih proizvoda, jestivih masnoća, itd. zatvaranje: - poklopci za zubom - zavareni poklopci - alu-poklopci - brizgane čaše – uglavnom od PS-a - imaju deblje stijenke i stabilniji oblik zatvaranje: – poklopac sa zubom ili frikcijski poklopac

Ambalažni oblici

5.11. Tube
- fleksibilna, nepovratna, prodajna ambalaža - cilindričnog oblika, na jednom kraju naglo prelaze u kratki vrat na kojem se nalazi grlo (otvor za vađenje robe) na drugom kraju je otvor kroz koji se puni roba i nakon toga se zatvara ravnim šavom - za pakiranje pastoznih roba i roba koje sadrže lako hlapljive sastojke

Ambalažni oblici
Al-tube – vrat tube je od plastike - za zatvaranje isključivo plastični čepovi - tube bez otvora, s Al membranom - dobro se grafički obrađuju - mehanički osjetljive, pakiraju se pojedinačno, a zatim u skupnu ambalažu - za pakiranje kozmetičkih proizvoda (pasta za zube), proizvoda kemijske industrije (ljepila, brzo sušivi kitovi), farmaceutskih proizvoda, prehrambenih proizvoda

Ambalažni oblici

plastične tube – izbor polimernog materijala ovisi o vrsti robe koja će se pakirati - prema mehaničkim svojstvima dijele se na: - polukrute - meke - stojeće tube → mogu stajati vertikalno na širokom poklopcu - ne moraju se pakirati pojedinačno u kartonske kutije

Mjehurasta (blister) ambalaža .ambalaža koja se proizvodi u trenutku pakiranja .12.Ambalažni oblici 5.jeftina.vrlo dobro riješene prodajne funkcije ambalaže . PS) oblika sličnog obliku robe → podloga od neprozirnog materijala (karton. valovita ljepenka. laminat ili Al-folija) .sastoji se iz dva dijela → gornji od prozirne folije (PVC. jednostavna. praktična i funkcionalna amalaža .

roba se postavlja na podlogu a gornji dio. mehaničkih naprezanja. pokriva robu kao mjehur (blister – mjehur) .Ambalažni oblici .služi za pakiranje vrlo različitih roba stabilnog oblika i za pakiranje kolača i peciva .robu štiti od prašine. a mjehur od PVC-a oslojenog PVDC-om . koji je zavaren na podlogu. a ako je roba osjetljiva na vlagu i sastojke zraka podloga i mjehur rade se od materijala manje propustljivosti (podloga od laminata na bazi kartona ili Al-folije.

Ambalažni oblici shema linije za proizvodnju blister ambalaže .

ampula i sličnih lijekova).Ambalažni oblici . dražeje. pri tome se uništi .posebna izvedba blister ambalaže sa žlijebom – lako se otvara i može se ponovo zatvoriti – pruža lošu zaštitu od vlage i ostalih sastojaka zraka .blister ambalaža za farmaceutske proizvode (tablete.nedostatak – teško se otvara. vrlo je higijenska. s unutrašnje oslojena tankim slojem PE-a → gornji dio oblikuje se od PVC-a postupkom dubokog izvlačenja . lako se otvara → podloga od Al-folije s vanjske strane lakirana i grafički obrađena.

za gornji dio → PVC folija. pa potpuno naliježe na tijelo (skin – koža) . ali se gornji dio ne oblikuje u kalupu.slična mjehurastoj ambalaži . Pakiranje prianjajućim filmom (skin-ambalaža) .13. celuloznoacetatna folija . već na samoj robi koja se pakira. biaksijalno orijentirana PS folija.oblikuje se tijekom samog pakiranja.Ambalažni oblici 5.

može i ljepljenjem ili čeličnim spajalicama .folija se učvrsti na robu zavarivanjem.postavi se preko kartonske podloge na kojoj se nalazi roba .vruća folija se isteže i čvrsto obujmi robu sa svih strana .oblikovanje . neosjetljivih na temperaturne promjene .folija se zagrije .pogodna za pakiranje mehanički postojanih roba.Ambalažni oblici .

Ambalažni oblici
5.14. Strip-ambalaža - specijalna ambalaža za pakiranje lijekova u obliku tableta i dražeja - oblikuje se od dvije trake laminata između kojih se stavlja lijek i zatim se toplinski zavare - najčešće se koristi aluminijsko-polietilenski laminat

Ambalažni oblici

Ambalaža prehrambenih proizvoda

6. AMBALAŽA PREHRAMBENIH PROIZVODA
osnovna funkcija pakiranja → sprječavanje reakcija koje utječu na stabilnost upakiranog sadržaja Ambalažni sustav (packaging system) - proizvod (u krutom, tekućem, pastoznom itd. obliku) - ambalaža (metal, staklo, ..... ) u kontaktu s namirnicom - okolina (temperatura, vlažnost, kisik)

Ambalaža prehrambenih proizvoda
6.1. Interakcije u sustavu "hrana - ambalaža"
Interakcije ambalažnog sustava: - transport mase - razmjena energije - biološke interakcije transport mase → razmjena mase unutar ambalažnog sustava od trenutka kad se proizvod stavi u ambalažu do trenutka kad se ambalaža otvori ili ošteti ("shelf-life") - hlapljive komponente unutar ambalažnog sustava (voda, CO2, arome)

Ambalaža prehrambenih proizvoda
- procesi permeacije, apsorpcije i migracije Permeacija

razmjena molekula male molekulske mase difuzijom između proizvoda i okoline kroz homogenu stjenku ambalaže

Apsorpcija → prijelaz komponenti iz namirnice na ambalažni materijal Migracija → prijelaz komponenti iz ambalaže u namirnicu

Ambalaža prehrambenih proizvoda globalna migracija → ukupna migracija svih tvari male molekulske mase. pri točno određenim uvjetima specifična migracija → migracija jedne ili dviju komponenata iz ambalaže u upakiranu hranu . iz ambalažnog materijala u hranu.

Ambalaža prehrambenih proizvoda Simulanti hrane su tekućine visoke čistoće svojstvima slični odgovarajućim namirnicama. Tablica 1.5 za namirnice cija je pH vrijednost < 4. suncokretovo ulje ili smjesa sintetičkih triglicerida za namirnice čija je pH vrijednost > 4.5 za namirnice koje sadržavaju alkohol za ulja i masti i za namirnice s više od 5% masti . Simulanti hrane A Destilirana voda B 3% otopina octene kiseline C 15% otopina etanola D Rafinirano maslinovo ulje.

Odabir vremena (t) i temperature (T) u skladu s uvjetima u stvarnoj uporabi Uvjeti u stvarnoj uporabi 1. Vrijeme dodira 2 h < t ≤ 24 h T ≤ 5oC 5oC <T≤ 40oC T> 40oC 3.Ambalaža prehrambenih proizvoda Tablica 2. Vrijeme dodira t > 24 h T ≤ 5oC 5oC <T≤ 40oCa 2. Vrijeme dodira t<2h T ≤ 5oC 5oC <T≤ 40oC 40oC <T≤ 70oC 70oC <T≤ 100oC 100oC <T≤ 121oC T > 121oC a Uvjeti ispitivanja 10 dana pri 5oC 10 dana pri 40oC 24 h pri 5oC 24 h pri 40oC u skladu s državnim zakonom 2 h pri 5oC 2 h pri 40oC 2 h pri 70oC 1 h pri 100oC 30 min pri 121 u skladu s državnim zakonom uvjeti ispitivanja od 10 dana pri 20oC primjenjuju se za polimerne materijale u kojima se čuva hrana pri temperaturi nižoj od 20oC .

propisana maksimalno dozvoljena količina ukupne migracije komponenti iz polimernih materijala u hranu iznosi 60 ppm (60 mg kg-1) . Odabir vremena (t) i temperature (T) za provođenje testa migracije Destilirana voda Octena kiselina Etanol t/h T / oC t/h T / oC t / h T / oC Epoksi-fenol 2h 130 2h 121 2 h reflux Organosol 2h 121 2h 121 2 h reflux 2h 130 Poliester 2h 121 2 h reflux 2h 121 Vinil 30' 100 1h 100 2 h reflux 2h 130 2h 121 2 h reflux Poliester (prah) 30d 40 10d 40 Akril 24 h 50 24 h 40 24 h reflux Prevlaka na osnovi vode 2h 65 1h 70 1h 70 .za tekućine granična vrijednost iznosi 60 mg L-1.Ambalaža prehrambenih proizvoda Tablica 3. a za materijale iznosi 10 mg dm-2 Organska prevlaka ili polimer .

Ambalaža prehrambenih proizvoda
Metalna ambalaža 1. BIJELI LIM - kositrena prevlaka → štiti čeličnu osnovu od korozije → vrlo tanki sloj → postojanje pora → čelična osnova izložena koroziji → u ovom slučaju kemijska svojstva Sn sama po sebi nisu dovoljna da bi se objasnila korozijska otpornost bijelog lima → pojava korozije ovisi o ponašanju elektrokemijskog para Sn/Fe kada se bijeli lim nalazi u dodiru s elektrolitom

Ambalaža prehrambenih proizvoda

Mehanizam korozije lakiranog bijelog lima

Ambalaža prehrambenih proizvoda
- prema agresivnosti prehrambeni proizvodi u limenkama mogu se svrstati: 1. proizvodi koji otapaju Sn → prehrambeni proizvodi koji u dodiru s bijelim limom uzrokuju da se Fe ponaša kao katoda (koncentrat rajčice, citrusni sokovi) → Sn se otapa → dolazi do izlaganja sloja Fe/Sn legure (sivkasto-crne boje) koja također ima zaštitnu funkciju → ukoliko se tijekom procesa punjenja osigura dobra zaštita od pristupa O2 → manja količina otopljenog Sn

Ambalaža prehrambenih proizvoda
2. proizvodi koji otapaju Sn i Fe - koncentrat juhe od rajčica, mandarine i slatko od dunja → potencijal članka Fe/Sn je pozitivniji u odnosu na potencijal Fe 3. proizvodi koji otapaju Fe → Sn se ponaša kao katoda, Fe kao anoda → O2 koji zaostaje u proizvodu nakon punjenja uzrokuje jače otapanje Fe, što dovodi do pojave točkaste korozije, pri čemu otopljeni ioni Sn ne mogu više zaštiti Fe

Ambalaža prehrambenih proizvoda
→ da bi se izbjegla preuranjena perforacija limenke neophodno je, prilikom punjenja kiselih proizvoda, spriječiti pristup O2 → isto vrijedi i za gazirana bezalkoholna pića → normalnom prehranom (ne uključujući hranu i pića u metalnoj ambalaži) u organizam se unosi oko 0,2 mg Sn na dan → prema Codexu iz 1998. maksimalna dozvoljena količina Sn koja može prijeći iz ambalaže u proizvod iznosi: 250 mg kg-1 → za čvrstu hranu 200 mg kg-1 → za tekuće proizvode

0 4.3 5.07 0.2 3.16 1.1 31 Voćni sirup u limenkama Grejp Šljive Kruške Breskve Rabarbara Crni ribizl Malina Ogrozd Jagode Trešnje Marelice Ananas Nelakirana Nelakirana Nelakirana Nelakirana Lakirana Lakirana Lakirana Nelakirana Lakirana Lakirana Nelakirana Nelakirana .0 3.13 0.04 0. Sadržaj metala u prehrambenim proizvodima punjenim u limenkama Proizvod Limenka Sadržaj metala /mg kg-1 Pb 0.18 0.09 0.15 0.08 0.3 5.15 0.Ambalaža prehrambenih proizvoda Tablica 4.2 3.8 3.12 Sn 75 55 130 35 20 45 10 95 5 5 100 55 Fe 5.05 0.0 2.0 1.0 130.00 0.

01 0.10 0.0 57 Proizvod Limenka Tekući medij povrća u limenkama Zelena mahuna Bob Obrađene leguminoze Gljive Srčika celera Slatki kukuruz Šparoge Lakirana Nelakirana Lakirana Nelakirana Lakirana Lakirana Lakirana .21 Sn 5 5 10 15 10 10 25 Fe 2.06 0.8 6.9 5.Ambalaža prehrambenih proizvoda Sadržaj metala /mg kg-1 Pb 0.13 0.04 0.1 4.22 0.8 9.0 1.

kartonom) → sadržaj ne dolazi u izravni dodir s Al . ALUMINIJSKA AMBALAŽA . pekarskih proizvoda. papirom. brzo pripremljene hrane) c) omotna ambalaža (laminat s papirom ili polimernim materijalom) .čisti Al: a) aluminijske folije b) zdjelice od Al-folije (za pakiranje smrznute hrane.Ambalaža prehrambenih proizvoda 2. polimernim filmom.Al zaštićen prevlakom (lakovima.

pečenja ili kuhanja u aluminijskoj ambalaži otapanje Al iz Al ambalaže uzrokuje hrana kiselog karaktera (rajčice.Ambalaža prehrambenih proizvoda → sadržaj Al u neobrađenoj hrani iznosi 0. krastavac) → u procesiranoj hrani su znatno više vrijednosti zbog dodatka Al soli u obliku aditiva → u terapijske svrhe 5 g/osoba/dan → sadržaj Al u hrani neznatno poraste nakon zamrzavanja.1 mg kg-1 (jaja. svježi kupus. jabuke. bezalkoholna pića) → . kupus. kukuruz.

70 0.20 Kuhana hrana 0.18 0.Ambalaža prehrambenih proizvoda Tablica 5.19 0.80 1. Sadržaj Al u hrani prije i nakon kuhanja u aluminijskim posudama Nekuhana hrana Proizvod Govedina Piletina Šunka Zelena mahuna Riža Tjestenina Jabučni umak Mlijeko Krumpir 0.10 µg Al / g proizvoda .00 1.47 0.50 1.85 3.23 1.13 0.00 3.10 0.70 0.80 1.78 7.85 1.

sredstva protiv blokiranja. sredstva protiv pjenjenja. omekšavala. razgradni produkti . svjetlosni stabilizatori. aditivi i itd. reakcijski produkti.Ambalaža prehrambenih proizvoda Plastična ambalaža → pored visokomolekulskih spojeva plastična ambalaža sadržava i spojeve niske molekulske mase → ostaci monomera. →potencijalni migranti iz polimernih materijala: ostatci monomera. inhibitori polimerizacije. sredstva za pjenjenje. antioksidansi. ostatci katalizatora. polimeri niske molekulske mase. antistatici. tvari za sprječavanje zapaljivosti. tvari boje. maziva i klizna sredstva. emulgatori. ostatci otapala.

8 . Vrijednosti globalne migracije u test otopinama dobivene analizom komercijalnih ambalažnih materijala namijenjenih za pakiranje hrane.4 0.4 1.7 5.5 0.4 1.7 1.6 1.1 4.2 10.6 2.1 -0.6 3.7 -2.5 3.0 8.6 5. Polimerni materijal Linearni PE-LD PE-HD Polipropilen Polipropilen (s tiskom) Polistiren PVC kruti Polikarbonat PET Poliamid/polietilen PVC kruti/PE (neprozirni) PVC/PE (prozirni) Debljina / mm > 500 30 400 > 500 180 40 370 410 150 > 500 400 12 150 90 640 500 Migracija / mg dm-2 Maslinovo ulje 6.4 0.8 3.3 1.8 12.5 5.2 3.9 2.Tablica 6.5 2.8 Etanol 8.4 0.8 0.9 1.4 1.5 0.4 2.

7 ± 5.0 ± 3. vinil-klorid). stirena u proizvodu /ppb 59.4 24.Ambalaža prehrambenih proizvoda → zbog svoje potencijalne toksičnosti velika pažnja posvećuje se migraciji monomera (stiren.1 77.0 ± 4.8 17.8 13.2 ± 9.4 9.1 Proizvod Krema s maslacem Mazivi sir Kiselo vrhnje Jogurt (obični) Jogurt (okus maline) Homogenizirano mlijeko Med . omekšavala i antioksidansa Tablica 7. Sadržaj stiren-monomera u prehrambenim proizvodima Početna konc.0 ± 17.2 ± 40. stirena u amblaži / ppm 1219 ± 57 1315 ± 210 859 ± 87 887 ± 75 2589 ± 161 821 ± 40 1313 ± 140 Vrijeme čuvanja / dani 24 27 27 36 56 19 120 Konc.8 22.0 ± 9.

3 5.7 4.4 79.5 0.4 2.2 0.4 7.6 0.8 8.1 Migracija DEHA mg kg-2 mg dm-2 .5 2.6 8.Tablica 8.9 69.8 2.3 9.8 0.5 0.0 12.4 0.6 1.1 135.8 114.0 27.0 74. Migracija di-(2-etilheksil) adipata (DEHA) iz PVC filma u hranu Vrsta hrane % DEHA u PVC filmu Svježe meso Goveđi odrezak Svinjska koljenica Odrezak od ovčjeg buta Pileći karabatak Meki sir Tvrdi sir Brie sir Jabuka Brokule Voćni kolač Uštipci s džemom Biskvit Kolač s višnjama 22 22 22 21 Sirevi 18 15 22 Voće i povrće 22 21 Pekarski proizvodi 13 12 15 13 54.0 2.8 10.

Proizvodi od mljevenog zrna 3.2. ODABIR AMBALAŽNOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE PROIZVODA OD ŽITARICA. PEKARSKIH I KONDITORSKIH PROIZVODA ŽITARICE 1. Proizvodi koji sadržavaju cijelo zrno 2.Ambalaža prehrambenih proizvoda 6. Toplinski obrađeni proizvodi .

Ambalaža prehrambenih proizvoda 1. laminati papir/PE/Al folija/PE → zaštita od vlage i insekata . PROIZVODI KOJI SADRŽAVAJU CIJELO ZRNO (uklonjena samo ljuska zrna) .oljuštena riža: → kartonska ambalaža s celofanskim "prozorom". PE vrećice.

Ambalaža prehrambenih proizvoda . sirove sjemenke: → kartonske kutije. limenke od bijelog lima → zaštita od vlage i kisika . papirne ili plastične vreće (transportna ambalaža) → ambalaža postojana na vlagu → zaštita od insekata i glodavaca: vreće se posipaju kemijskim sredstvima ili se tretiraju gama zrakama .prekrupljeno zrno žitarica: → jutene.kokice.

ne propušta plinove i vodenu paru) → zaštita od vlage. prašine .cerealije za pripravu toplog obroka: → karonske kutije s papirnom oblogom (da bi se spriječio gubitak mase prosijavanjem) voštani papir ⇔ PVDC folija (omogućava toplo zavarivanja. insekata.Ambalaža prehrambenih proizvoda .

rižino i raženo brašno. prekrupljeno zrno žita.) .Ambalaža prehrambenih proizvoda 2. posebno obrađeno kukuruzno brašno. uguščivaći za juhe i umake i sl.papirne vrećice → zaštita od zagađenja i vlage . PROIZVODI OD MLJEVENOG ZRNA (pšenično brašno.

kolači.tjestenine (udio vlage < 13%) → kartonske kutije s "prozorom". masna tijesta.Ambalaža prehrambenih proizvoda 3. biskviti.proizvodi od žitarica za brzu pripremu hladnog obroka: → kartonske kutije koje omogućavaju "disanje" proizvoda → vosak/PE/VAc na sjajnom papiru → papir/PVDC . tjestenina) . pečeni/prženi proizvodi od tijesta bez kvasca. keksi. TOPLINSKI OBRAĐENI PROIZVODI (proizvodi od brašna: kruh s kvascem. PE i PP vrećice → ambalažni materijal mora omogućiti disanje proizvoda bez apsorbiranja dodatne vlage i spriječiti kondenzaciju vlage na površini proizvoda .

rastezljiv. omogućava pakiranje u higijenskim uvjetima → PE – savitljiv. moguća toplinska sterilizacija kruha (talište 160oC). ali ne i mirise i plinove → PVDC i E/VAl (etilen/vinil alkohol) – izvanredna nepropustnost za plinove i paru. lako se laminiraju s drugim polimerima . pogodan za grafičku obradu → PP – čvršći od PE-a. sprječava raskvašivanje kore.Ambalaža prehrambenih proizvoda PEKARSKI I KONDITORSKI PROIZVODI KRUH → voštani papir – može se dobro zatvoriti.nije transparentan. mehanički postojan. povećana propusnost pri gužvanju → celofan – nepropustan za vodenu paru. nepropustan za vodenu paru. dobro zadržava vlagu .

PE (30 – 35 µm) .pakiranje toplog (70oC) ili vrućeg (90oC) kruha u sterilnu ambalažu (za crni kruh i kruh od cjelovitog zrna) .pakiranje pekarskih proizvoda u ambalažu nepropusnu za vodenu paru sprječava isušivanje kore kruha – problem: ta ambalaža potpomaže rast plijesni.Ambalaža prehrambenih proizvoda .kontaminacija kruha – tijekom hlađenja ili pakiranja . zadržava se vlaga na površini proizvoda .PP perforirana folija (15 µm) .biaksijalno razvučena tvrda PVC folija (15 µm) .

voštani papir i karton. celofan. PVDC ili PE ↓ "prozor" na kutiji → poliester.Ambalaža prehrambenih proizvoda SMRZNUTI PEKARSKI PROIZVODI dodatni zahtjevi → postojanost na niskim temperaturama i na utjecaj masti . orjentirani PP ili celofan (ovisi o vrsti proizvoda i temperaturi skladištenja) . PE i laminati ↓ prevučen slojem voska.

laminat: lakirani orijentirani PP/Al folija/PS .Ambalaža prehrambenih proizvoda KEKSI (niski sadržaj vlage) → ambalaža postojana na vlagu i masnoće i na utjecaj svjetla .lakirani celofan .

Ambalaža prehrambenih proizvoda ČOKOLADA → Al folija i omot od papira s grafičkom obradom ."cvijetanje" čokolade (e.punjeni čokoladni deserti → pojedinačno u čašice izrađene od sjajnog papira ili PVC filma → kartonska kutija → omot od transparentnog filma (zaštita od onečišćenja) . blooming chocolate) → površina čokolade poprima bijeli boju → promjena temperature ili značajan gubitak vlage .

hermetički zatvorene limenke pod vakuumom .staklenke s dodatnom zaštitom od voštanog papira ispod čepa . laminati Al folija/papir . PP ili voštani papir → ambalaža mora štititi proizvod od povećanog gubitka ili vezivanja vlage KAVA .pojedinačno omatanje u celofan.vrećice poliester/Al folija /PE .plastične vrećice.Ambalaža prehrambenih proizvoda TVRDI ILI ŽELE BOMBONI (proizvod s visokim udjelom šećera) .

količina zaostalog kisika mora biti manja od 2% . vakuum pakiranje 2.ambalaža → nepropusna za plin i vodenu paru .Ambalaža prehrambenih proizvoda PAKIRANJE U MODIFICIRANOJ ATMOSFERI . netoksični i bez utjecaja na senzorska svojstva proizvoda) .produžuje trajnost pekarskih proizvoda .kombinacija dviju metoda: 1. zamjena sa smjesom plinova (jeftini. nezapaljivi. fungicidni.smjesa dušika i ugljikova dioksida .

sachet generation) .Ambalaža prehrambenih proizvoda METODA tzv.ambalaža koja sadržava takve kesice mora imati vrlo nisku propusnost kisika → PVDC → konc.kesice su od materijala koji izrazito propušta kisik i vodenu paru → nastaje netoksični željezov oksid . "GENERACIJE KESICA" (e. kisika se smanjuje na 100 ppm unutar 1-2 dana i ostaje takva tijekom cijelog razdoblja predviđenog za održivost proizvoda .unutar jediničnog pakiranja nalazi se kesica s apsorberom kisika (željezov prah ili spoj željezo (II) iona) .

ambalaža od lakiranog PVDC-a. poliesterske folije lakirane s PE-om ili s obje strane lakirane s PVDC lakom . a kesica je od papira i etilen/vinil acetat kopolimera .Ambalaža prehrambenih proizvoda → drugi tip "generacije kesica" – tijekom skladištenja oslobađaju se plinovi ili pare etanola unutar pakiranja .etanol adsorbiran na prahu SiO2 .

za produženje trajnosti kruha: prevlaka karboksi metil celuloze (CMC).Ambalaža prehrambenih proizvoda AKTIVNO PAKIRANJE (e. Active Packaging) . na papiru postojanom na masnoće .neželjene promjene hrane sprječavaju se uporabom kemijskih agenasa (antioksidansi i UV stabilizatori) ugrađeni u ambalažni materijal . koja sadržava sorbinsku kiselinu.pr.

Ambalaža prehrambenih proizvoda 6.ambalažni materijal s relativno velikom propusnošću na vodenu paru ili perforirani materijali odgovarajuće poroznosti .brzina respiracije kontrolira se količinom kisika u ambalažnoj jedinici ⇒ usporavanje proizvodnje energije i procesa dozrijevanja proizvoda → konc. vodu i energiju .3.svježe voće i povrće sadrži 80 – 90 % vode ⇒ relativna vlažnost unutar pakiranja treba biti oko 96 – 98 % pri konstantnoj temperaturi . ODABIR AMBALAŽNOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE VOĆA I POVRĆA .38 cm omekšani PVC. celulozni Ac. PE. kisika ispod 3 % → anaerobna fermentacija → rješenje: polimerni film s perforacijom promjera 0. PS . PP.voće i povrće nastavlja "živjeti" i nakon berbe (proces respiracije → troši kisik. otpušta CO2.

čvrsto voće → mala brzina respiracije → kartonski podložak preko kojeg dolazi polimerni film 3.Ambalaža prehrambenih proizvoda .nema jedinstvenog rješenja. celuloznog Ac. anerobno kvarenje → polučvrsta ambalaža s poklopcem od celofana. PS 2. meko voće → osjetljivo. ovisi o osjetljivosti proizvoda 1. zeleno povrće → velika brzina respiracije i osjetljivost na anaerobno kvarenje -ambalaža nepropusna na vodenu paru . korjenasto povrće → nije lako pokvarljivo krumpir → zaštita od svjetla primjenom obojenog filma 5. proizvodi sa stabljikom → izrazito skloni kvarenju → celofan postojan na vlagu ili perforirani PE film koji tijesno prijanja na podlogu 4.

spriječiti utjecaj kisika i svjetla .Ambalaža prehrambenih proizvoda SMRZNUTO VOĆE I POVRĆE .skupljajući filmovi (PE) (smanjenje zračnog prostora) i Al folije (zdjelice različitih oblika i dimenzija) .ambalažni materijal mora spriječiti gubitak vlage i hlapljivih aromatskih spojeva.postojanost pri vrlo niskim temperaturama .

ambalaža koja sprječava gubitak vlage i arome iz proizvoda → laminati dobrih barijernih svojstava PE/Al folija/papir celofan/PE/Al folija/PE papir/PE/Al folija/PE → metalna ambalaža (bijeli lim) → za voće u sirupu i povrće u rasolu .Ambalaža prehrambenih proizvoda SUŠENO VOĆE I POVRĆE .

CA se koristi za dugotrajnije skladištenje proizvoda .Ambalaža prehrambenih proizvoda PAKIRANJE VOĆA I POVRĆA U KONTROLIRANOJ (CA) I MODIFICIRANOJ (MA) ATMOSFERI . u prodajnom lancu ili za kratkotrajno skladištenje hrane . moguća prisutnost drugih plinova .razlika: u preciznosti kontroliranja parcijalnog tlaka plina .MA se primjenjuje tijekom transporta.polimerni materijali → monofilmovi PP → laminati na osnovi PET-a → peteroslojni koekstrudirani filmovi uključujući E/VAc .zajedničko: smanjena koncentracija kisika i povećana CO2.

kontroliraju sadržaj etilena .Ambalaža prehrambenih proizvoda AKTIVNA MODIFIKACIJA ATMOSFERE .oslobađaju pare etanola .vežu kisik .vakuumiranje i zamjena atmosfere unutar pakovanja željenom kombinacijom plinova ili dodatkom tvari koje: .reguliraju sadržaj ugljikova dioksida .reguliraju sadržaj vlage .

ambalaža mora zaštititi meso od vanjskih utjecaja (prašine i rukovanja). ODABIR AMBALAŽNOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE MESA I RIBE .kontaminacija bakterijama sprječava se primjenom niskih temperatura (ispod 10oC) .biološka aktivnost svježeg mesa .Ambalaža prehrambenih proizvoda 6. gubitka vlage i održati boju svježeg mesa .ambalažni materijal dobrih barijernih svojstava → sprječava apsorpciju mirisa iz okoline .4.

PE modificiran VAc-om → način pakiranja u maloprodaji: zdjelica od pjenastog PS s transparentnim omotnim filmom .kisk → potreban za održavanje crvene boje mesa → dovodi do užeglosti masti -transparentni materijali → zahtjev potrošača za potpuni pregled upakiranog svježeg mesa → propusnost kisika od 5000mL/m2 dan-1bar-1.kontrola propusnosti kisika: kompromis između postizanja idealne boje mesa i sprječavanja reakcije oksidativne degradacije . PE-LD s mikroporama. pri 23.8oC i s relativnom vlagom od 100% unutar ambalaže i 52 % izvan ambalaže → celofan s jedne strane presvučen nitroceluloznim lakom (propusan za kisik ali ne iza vodenu paru) → PVDC.Ambalaža prehrambenih proizvoda .

poliester presvučen PVDC-om .plitki podložak od pjenastog ili prozirnog PS i pokrov od PVC-a VAKUUM PAKIRANJE SVJEŽE RIBE . PP.Ambalaža prehrambenih proizvoda SVJEŽA RIBA .materijal dobrih ambalažnih svojstava: celofan. PE.

ambalažni materijal: PVDC → niska propusnost kisika i dobro prijanjanje uz proizvod (održavanje svježih komada mesa do 21 dan uz minimalan gubitak vlage) SMRZNUTO MESO .Ambalaža prehrambenih proizvoda VAKUUM PAKIRANJE SVJEŽEG MESA .uklanjanjem kisika → anaerobni/mikroaerofilni eko-sustavi → kisik zaostao u pakovanju prelazi u CO2 zbog respiracije u mesnom tkivu i bakterijske aktivnosti .zaštita od gubitka vlage i promjene temperature → PP .održivost proizvoda i do 3 tjedna .

smrznuta riba pod vakuumom → laminati tipa celofan/Al folija/PE PROCESIRANA RIBA . tuna.pojedinačni fileti → celofan ili PVC . karton presvučen voskom .PE.losos. sardina → metalna ambalaža od bijelog lima .Ambalaža prehrambenih proizvoda SMRZNUTA RIBA .zaštitna prevlaka koja sadržava ZnO (sa sumporovim spojevima iz hrane → ZnS → sprječava "mramoriranost" limenke → Al ambalaža .

Ambalaža prehrambenih proizvoda PAKIRANJE U MODIFICIRANOJ ATMOSFERI .nedostatak povećane koncentracije CO2 i smanjene konc.visoki udio CO2 nepovoljan za pakiranje ribe zbog velike topljivosti plina u ribljem tkivu Smjese plinova u modificiranoj atmosferi za neke proizvode PROIZVOD Crveno meso But Odresci Bijela riba Masna riba Perad Mesne prerađevine O2 70 80 69 30 SASTAV PLINOVA (%) CO2 30 20 20 40 60 75 N2 11 30 40 24 100 . O2 je nastajanje smeđeg pigmenta na površini svježeg mesa .

ODABIR AMBALAŽNOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA .plastične boce od PE. PS.različite izvedbe kartona prevučene voskom ili PEom ("Tetra-pak".Ambalaža prehrambenih proizvoda 6. "Tetra-brick") . utjecaja svjetla. i laktoalbumina) izrazito podložan razvoju mikroorganizama → pakiranje u izrazito higijenskim uvjetima uz zaštitu od kontaminacije. kisika i temperaturnih oscilacija → za pakiranje: . PET i PC .kompleksan sustav (vodene otopine soli. bakterija. laktoze.sterilizirano mlijeko pakira se u potpuno sterilnim uvjetima u ambalažu koja sadrži i Al foliju → osigurava dobra barijerna svojstva na svjetlo i plinove .5. PP.

za sladoled: laminati postojani na niskim temperaturama . sir.stiren monomer u fermentiranim mliječnim proizvodima . margarin. sladoled) .limenke od bijelog lima bez zaštitnog laka ukoliko se zagrijavaju VRHNJE . PS.za jogurt: posuđe od PS-a s poklopcem od Al folije → naglašen problem migracije komponenata iz ambalaže u hranu .kartonska ambalaža prevučena PE-om . jogurt. PP s lakoskidajućim poklopcima MLIJEČNI PROIZVODI (maslac.Ambalaža prehrambenih proizvoda KONDENZIRANO MLIJEKO .toplo preoblikovana ambalaža od PE-LD.

Ambalaža prehrambenih proizvoda MASLAC . voskom prevučen celofan . voskom prevučene kartonske kutije.zaštita od vlage i kisika → PVDC.laminat od Al folije i papira SIREVI . PS posuđe .mazivi sirevi → laminati s Al folijom.procesirani sirevi → laminati PE/celofan. ili dvoslojni laminati između kojih je sloj koji apsorbira CO2 .Al folija .narezani sirevi – u atmosferi CO2 u lakirani celofan.pergament papir biljnog porijekla . sam ili u kombinaciji s PE-om .

pokušaji zamjene plutenih čepova novim materijalima .staklena i metalna ambalaža (Al limenke – pivo) VINO .proizvodi fermentacije žitarica i voća . ODABIR AMBALAŽNOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ALKOHOLNA PIĆA .staklena boca s plutenim čepom .Ambalaža prehrambenih proizvoda 6.6.

koncentrirani voćni sokovi → limenke.pasterizirani sokovi → pune se u vrućem stanju u lakiranu metalnu ambalažu ili staklenke → savitljiva ambalaža od PVDC ili laminat Al folija/ PE . hladnjaka u staklenoj ambalaži.Ambalaža prehrambenih proizvoda VOĆNI SOKOVI . PET ambalaži ili ambalaži izrađenoj od laminata .prirodni sokovi i voćni napitci → pri temp.nutritivna vrijednost ovisi o sadržaju vitamina → (odabir ambalažnog materijala i uvjeti skladištenja) . plastične i staklene boce .

proizvodi koji sadržavaju azo-boje ili druge oksidante → otapanje kositra u prisutnosti odgovarajućih kiselina a) proizvodi na osnovi limunske kiseline → otapanje Sn (anoda u odnosu na Fe) b) proizvodi na osnovi fosforne kiseline s voćnim okusom → Sn katoda u odnosu na Fe (korozija izložene čelične podloge je ubrzana) .staklena. nelakirane limenke → interakcija s potencijalno korozivnim agensima (kiseline.metalna ambalaža – bijeli lim.Ambalaža prehrambenih proizvoda GAZIRANA BEZALKOHOLNA PIĆA . plastična i metalna ambalaža .) 1. otopljeni kisik i dr. bojila.

Ambalaža prehrambenih proizvoda 2.odgovarajućim organskim prevlakama na bijelom limu i aluminiju sprječavaju se ove neželjene reakcije INSTANT PRAŠKASTI NAPITCI .laminati: oslikani papir/PE/Al folija/PVDC sa sposobnošću toplog zavarivanja i dobrih barijernih svojstava . proizvodi na osnovi limunske kiseline. Sn učinkovit inhibitor korozije) . proizvodi tipa Cola-pića s fosfornom kiselinom → učinak galvanskog članka Sn/Fe nije toliko izražen 3. ali bez aktivnih boja → Sn anoda u odnosu na Fe (njegovo otapanje usporava korozijske reakcije.

Odbačena ambalaža 1. industrijski otpadak 2. javlja se problem kako zbrinuti ambalažu nakon uporabe proizvoda. ODBAČENA AMBALAŽA I OKOLIŠ Paralelno s razvojem ambalažne industrije i sve većom zastupljenošću ambalaže u svakodnevnom životu.Odbačena ambalaža i okoliš 7. sastavni dio kućnog otpada . otpadak u trgovini 3.

nepovratna transportna ambalaža . industrijski otpadak .najveći dio transportne i prodajne povratne odbačene ambalaže .uglavnom homogenog sastava .Odbačena ambalaža i okoliš 1.recikliranje ili uništavanje ne predstavlja problem 2.homogenog je sastava . otpadak u trgovini .

sastavni dio kućnog otpada .nepovratna prodajna i transportna ambalaža izmiješana s drugim čvrstim otpacima .vrlo heterogeni sastav .u industrijski razvijenim zemljama odbačena ambalaža sudjeluje u kućnom otpadu s preko 60 % .ambalaža raznih ambalažnih materijala .Odbačena ambalaža i okoliš 3.

Odbačena ambalaža i okoliš Potrošnja plastike u Zapadnoj Europi 2003 INDUSTRIJA DOMAĆINSTVA 20% 6% AMBALAŽA 36% AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA 8% POLJOPRIVREDA 2% ELEKTRO I ELEKTRONIČKI UREĐAJI 9% GRAĐEVINARSTVO 19% .

92% METALNA AMBALAŽA 3.95% AMBALAŽA OD DRVA 3.84% AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA 34.00% Udio pojedine vrste ambalaže u Hrvatskoj prema masi .3% STAKLENA AMBALAŽA 46.Odbačena ambalaža i okoliš PLASTIČNA AMBALAŽA 11.

Odbačena ambalaža i okoliš PAPIR I DRVO 27% PLASTIKA 8% STAKLO 8% OSTALO 11% BIOLOŠKI OTPAD 40% Ukupni kućni otpad .

Odbačena ambalaža i okoliš OSTALI 13% PS+PS-E 12% PET 6% PVC 13% PP 17% PE-LD/PE-LLD 25% PE-HD 14% Vrste i udjeli polimernih materijala u kućnom otpadu .

Odbačena ambalaža i okoliš PE-HD zeleni PET ručno odvajanje neobojani PET odvajanje plastike zeleno staklo smeđe staklo bijelo staklo odvajanje stakla odvajanje Al magnetno odvajanje čelične konzerve OTPAD aluminijske konzerve .

Odbačena ambalaža i okoliš papirna ambalaža → sirovina za proizvodnju papira lošije kvalitete (šrenc-papir. odvajanja različitih vrsta polimera .od bijelog lima → kositar .željezni lim → proizvodnja čelika . sivi karton) tekstilna ambalaža → cijenjena sirovina za proizvodnju najkvalitetnijih vrsta papira limenke .aluminijske → regeneracija aluminija staklena ambalaža → novi ciklus proizvodnje drvena ambalaža → jeftino čvrsto gorivo polimerni materijali → problem sortiranja.

Odbačena ambalaža i okoliš OZNAKE 1. papir i karton Oznake za recikličnu papirnu ambalažu .

metali Oznake za recikliranje čeličnih i aluminijskih limenki .Odbačena ambalaža i okoliš OZNAKE 2.

Odbačena ambalaža i okoliš OZNAKE 3. staklo Oznaka za odlaganje staklene ambalaže .

Odbačena ambalaža i okoliš OZNAKE 4. polimerni materijali Oznake za polimere 01 PET 02 PE-HD 03 PVC 04 PE-LD 05 PP 06 PS .

Odbačena ambalaža i okoliš .

Odbačena ambalaža i okoliš .

Odbačena ambalaža i okoliš .