You are on page 1of 7

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian
1
2
PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______
P&P Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
BCN3105
Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________

Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M1

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

1.

a.
1. b.

c.
d.
1. a.
b.

(2 jam)
1.

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(1 jam)

(0 jam)
(2 jam)

M2

2.

5.

1.

0 jam

a.

b.

(1 jam)

3 (2 + 1)
Kredit: ____________

Catatan

i.

236-248
ii.

264-290
iii.
87-91
iv.
1725
v.
4373
vi.

3-1044-59

i.

290-310
ii.

248-262
iii.

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(1 jam)

3 jam

1.

2.

M3

5.

0 jam

a.

b.

(1 jam)


a.

b.

1.

a.
2.

1.

b.


(2 jam)

2.

M4

M5

b.

2.(1 jam)

(0 jam)

b.


(1 jam)

Catatan

76-1113 jam


i.

331-340
ii.

250-262
iii.

114-120


i.

132-133
ii.

340-342
iii.

74-90


i.1989
ii.


(1 jam)

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(1 jam)


(3 jam)

M6

2.

b.

1.

5.

M7

M8

b.

1 jam

3.

a.
3. b.

c.
d.
3./
e.

/
/

1 jam

3. /

a.

3.


1998


3 jam


i.

ii.


iii.1 jam


i.

349-381415-420
ii.

285-289357365
iii.

133-138
iv.www.faqing.org/for
um/viewtopic.php?
t=885

2 jam

Catatan
i.

382-391

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Hasil Pembelajaran

4.

M9

3. /

3.

5.

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

b.

1 jam

(1 jam)

2 jam

a.

b.

1 jam


/
1 jam

M10

M11


2 jam

ISL
(1 jam)

Catatan

ii.
128141
iii.

290-303i.

415-419
ii.

228-233

Pengalaman Berasaskan Sekolah


Task Elektif

3. /

3..

5.

a.

b.

1 jam

1 jam


2 jam


i.

382-391
ii.

109-119
iii.

290-312

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M12

3. /


3.

5.

M13

Hasil Pembelajaran

3.

3.

5.

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

a.

b.

(1 jam)


1 jam

Amali
(jam)

Catatan


i.

391-400
ii.
141149
iii.

312-338
iv.

203-256


1 jam
2 jam


1 jam


i.

ii.

iii.

14-16

ISL
(1 jam)

2 jam

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

a.

Hasil Pembelajaran

3.

3.

M14

3.

Kuliah
(jam)

a.

1 jam

1 jam

5.


b.
c.

M15

M16

Tutorial
(jam)

3.

b.


3.

3.

5.


c.
1 jam

3.

3. a.

b.

3.1 jam

1 jam

Amali
(jam)

ISL
(1 jam)2 jam

Catatan


i.

ii.

401-404
iii.

338-345
i.


400-404

ii.


156

161


iii.


345-347
2 jam

i.


430-438

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Hasil Pembelajaran

M17
M18

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

c.
d.

1 jam

Amali
(jam)

2 jam
Ulangkaji
Peperiksaan

ISL
(1 jam)

Catatan

ii.

382-397