1. Accizele-caracteristica generala Accizele reprezintă taxele de consumaţie pe produs.

De obicei ele sunt aşezate asupra produselor cu cerere neelastică. Tipurile de produse cu aşa o cerere sunt foarte diverse şi diferă de la o ţară la alta. Cadrul juridic principal în reglementarea accizelor este Titlul IV al Codului fiscal. în RM sunt supuse accizului o gamă largă de produse şi mărfuri: băuturile spirtoase tari, vinurile, tutunul, metalele preţioase, blănurile de lux, parfumeria, audio şi video aparatura, autoturismele ş.a. Conform Codului Fiscal al RM accizele este un impozit general de stat. Suma accizului reprezintă un impozit indirect, care este inclus în preţul produselor. Reieşind din cotele sale, această taxa de consumaţie poate mări considerabil preţul. Contribuabilii accizului privind mărfurile indigene sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care produc mărfuri supuse accizelor. Contribuabilii la mărfurile de import se consideră persoanele fizice şi juridice, care importă mărfuri şi produse din categoria celor supuse accizelor. Subiecţii impunerii care produc sau preconizează să producă marfa accizată sunt obligaţi să se înregistreze în calitate de plătitori de accize şi să primească certificatul de acciz. Certificatul de acciz reprezintă un document eliberat de organul Serviciului fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor. 2. OBIECTELE IMPUNERII ŞI COTELE ACCIZELOR Ca obiecte ale impunerii cu acciz sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexa la titlul IV a CF al RM. Baza de calcul a accizelor, în dependenţă de cotele lor o constituie: 1) pentru mărfurile supuse accizelor: 1. volumul în expresie naturală (litru, tona, litru alcool absolut, bucăţi, cm3), daca cotele accizelor, inclusiv in cazul importului, sunt stabilite în suma absoluta la unitatea de măsură a mărfii: 2. valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V. A., daca pentru aceste mărfuri sunt stabilite cote procentuale 3. volumul în expresie naturală şi valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V.A., dacă sunt stabilite cote duble, atît fixe, cît şi procentuale. 4. valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţei vamale, precum şi impozitele si laxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, cu excepţia accizelor si T.V.A., dacăpentru mărfurile în cauză sunt stabilite cote procentuale. Cotele accizului pot fi stabilite în cote fixe pe o unitate de produs şi în cote procentuale asupra preţului de vânzare. Aceste cote pot fi utilizate separat sau combinat. Lista mărfurilor, unităţile de măsură şi cotele accizelor sunt stabilite în anexa nr. 1 al titlului IV al CF. Tabelul 3.2.1 Extras din lista de mărfuri supuse accizelor pentru anul 2008 Poziţia tarifară Denumirea mărfii Unitatea Cota accizului de măsură 0901 Cafea Val. lei 10% 160430 Icre negre (caviar) Val. lei 25% 220300 Bere fabricată din malţ litru 1,35 lei 220410110 Şampanie Val. lei 10%, dar nu mai puţin de 2,50 lei/ litru

220410191 Vinuri spumante clasice 220410192 Vinuri spumoase (gazificate) 220710000 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 80% voi şi mai mult Distilate, rachiuri, lichioruri şi alte 2208 băuturi spirtoase cu o concentraţie de alcool de pînă 9%/vol cu o concentraţie de alcool de la 9%/vol pînă 25%/vol cu o concentraţie de alcool de la 9%/vol pînă 25%/vol 240210000 Ţigări din foi (trabucuri), coninînd tutun Ţigarete, conţinînd tutun 240220 cu filtru fără filtru 270710100 Benzoli destinaţi utilizării drept carburatnţi sau combustibil 270900100 Condensat de gaz natural 271019310 Motorină 330300100 Parfumuri şi ape de toaletă Ex.4303 Ex.7113 8703 îmbrăcăminte din blană (nurcă, vulpe polară, vulpe, samur) Articole de giuvaergie din metale preţioase Autoturisme şi alte vehicule pentru transportul de persoane:

valoarea, 10%, dar num puţin de 2,50 le ' litru lei valoarea, 10%, dar num puţin de 2,501« ' litru lei 0,09lei/°/ovoi, litru Litru alcool absolut valoarea, 12%, dar num . puţin de 0,121( / lei %vol/litru 30%, dar nu m i puţin de 0,121 / %vol/litr 50%, dar nu rr i puţin de 0,401 / %vol/litr 1000 bucăţi 1000 bucăţi tona tona tona Val. lei valoarea, lei valoarea, lei Cm3 Capitolul III. ACCIZELE 1460 lei 6,50 lei+ 3% 4,4 lei 1200 lei 1200 lei 500 lei 10% 25% 10%

cu aprindere prin scîntee PinălalOOOcm3 0,30 euro 3 de la 1000-1500 cm 0,40 ero de la 1500-2000 cm3 0,60 euro 3 de la 2000-3000 cm 1,00 euro peste 3000 cm3 1,60 euro cu aprindere prin compresie Pinălal500cm3 0,40 euro 3 de la 1500-2500 cm 1,00 euro peste 2500 cm3 1,60 eur Conform CF sunt prevăzute următoarele înlesniri la plata impozitului: 1. Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare; 2. Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri; - definite ca ajutor umanitar, stabilite de Guvern; - destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republica Moldova de către organizaţiile internaţionale în limita acordurilor la care aceasta este parte; - destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova; 3. Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision;

4. Accizele nu se achită la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, nimicire sau renunţare în folosul statului, precum şi magazin duty free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import etc; 3. METODE DE CALCUL ŞI TERMENELE DE PLATĂ ALE ACCIZELOR Volumul (obiectul) impozabil se determină ca volumul fizic de realizare în unităţile de măsură, la care sunt stabilite cotele. Calcularea obiectului impozabil şi a sumei accizului este pusă în sarcina plătitorului, pentru mărfurile indigene, şi în sarcina departamentului controlului vamal, pentru mărfurile de import. Dacă volumul fizic de realizare este stabilit în unităţi de măsură, ce nu corespund cotelor stabilite ale accizelor, impozitarea se efectuează prin 2 metode: - prima metodă constă în aplicarea cotelor aprobate la volumul fizic de realizare, recalculat în unităţi de măsură convenţionale, la care sunt stabi lite cotele: Exemplul 3.3.1. Accizele la berea din malţ este de 1,35 lei/l. Au fost vîndute 5000 sticle cu volumul de 1,5 L Rezolvare: 1. recalculăm volumul fizic în unităţi convenţionale 5000 st %51 = 75001. 2. calculam suma accizelor 75001. * 1,35 lei/L = 10125 lei - cea de-a doua metoda este aplicarea cotelor recalculate la unitatea de măsură reală: Exemplul 3.3.2. Accizele la berea din, malţ este de 1,35 lei/L Au fost vîndute 5000 sticle cu volumul de 1,51. Rezolvare: 1. recalculăm cota pentru unitatea reală de măsură 1,35 lei/l * 1,5 L/st = 2,025 lei/st. 2. calculam suma accizelor 5000 st.* 2,025 lei/st. =10125 lei Una din aceste două metode poate fi utilizată, reieşind din Legislaţia Fiscală în vigoare, Actualmente (anul 2008) se utilizează metoda de recalculare a volumului fizic de realizare. Suma accizelor ce urmează a fi vărsată la buget se stabileşte în conformitate cu cantitatea produselor vîndute determinată în unităţi convenţionale. Exemplul 3.3.3, întreprinderea producătoare a expediat din încăperea de ac-ciz 20000 sticle de bere din malţ cu capacitatea de 0,5 litri. Cota accizuluipentru llitrude bere este de1,35 lei. Prin urmare, suma accizelor datorate va fi de 13500 lei (20000sticlex 0,5 litri -10000litri; 10000litrix 1,35 lei). Pentru persoanele fizice şi juridice, subiecţi ai impunerii cu accize, obligaţia fiscală cu privire la calcularea fi achitarea accizelor la buget apare la momentul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz. Expediere (transportare) - se consideră deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz. Obligaţia fiscală la accize nu apare în cazul când întreprinderea efectuează mişcarea internă de mărfuri supuse accizelor, adică când mărfurile se deplasează de la un loc al încăperii de acciz în altul (din secţia de producere la depozit). Pentru persoanele fizice şijuridice care importă mărfuri supuse accize/or obligaţia fiscală apare concomitent cu termenul stabilit de legislaţie pentru achitarea laxelor vamale. Livrările de mărfuri supuse accizelor la export, efectuate de subiecţii impunerii, sunt livrări scutite de acciz.

Obligaţia de a prezenta IFS teritoriale Declaraţia privind accizele este pusă în sarcina plătitorilor de accize, cu excepţia persoanelor fizice şi juridice care efectuează import de mărfuri. Declaraţia privind accizele este alcătuită dintr-un singur compartiment, numit volumul impozabil şi se completează pe formular oficial, aprobat de Ministerul Finanţelor. 4. TRECEREA ÎN CONT ŞI RESTITUIREA ACCIZELOR Persoanele fizice şi juridice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, înregistrate ca subiecţi ai impunerii, au dreptul la trecerea în cont a accizelor achilate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor. Trecerea în cont se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor, folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor, expediate ulterior din încăperea de acciz, în cazul prezenţei documentelor confirmative cu privire la achitarea accizelor la buget pentru materia primă utilizată. Suma trecerii în cont a accizelor se determină de subiectul impunerii de sine stătător, la momentul expedierii mărfurilor din încăperea de acciz. Suma trecerii în cont a accizelor este formată din sumele accizelor achitate de subiectul impunerii: • pentru materia primă accizată utilizată pentru producerea mărfurilor supuse accizelor, • la importul materiei prime accizate, utilizate la producerea mărfurilor supuse accizului. Restituirea accizelor de la buget agenţilor economici se efectuează numai în cazul exportului de marfă accizată. Livrările de mărfuri, supuse accizelor, exportate de subiecţii impunerii, sînt livrări scutite de accize. Pentru a confirma exportul de mărfuri supuse accizelor, subiectul impunerii trebuie să dispună de documente de confirmare a exportului, cum ar fi: - contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor; - documentele de plată şi extrasul băncii, care confirmă încasarea de facto a mijloacelor, rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor, pe contul subiectului; - declaraţia vamală sau copia ei, certificată de conducătorul si de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa la export. In cazul existenţei documentelor de confirmare a exportului şi repatrierii mijloacelor pentru el în termen de până la 90 zile, volumul (valoarea) mărfurilor exportate, precum şi suma accizelor solicitat spre restituire se declară informativ în perioada fiscală când a avut loc repatrierea totală a mijloacelor aferente. Restituirea accizelor se înfăptuieşte în termen de 10 zile din momentul prezentării documentelor justificative corespunzătoare, aplicând mecanismul de restituire a sumelor accizelor. 5.MARCAREA CU TIMBRU DE ACCIZ Timbru de acciz este un marcaj tipărit de unitatea specializată, autorizată de Ministerul Finanţelor. Mărfurile supuse accizelor cum ar fi votca, lichiorurile, vinurile, divinurile şi alte băuturi spirtoase, articolele de tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova precum şi importate sunt supuse marcării obligatorii cu timbre de acciz. Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor, până la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - până la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. Nu sunt marcate obligatoriu cu timbru de acciz vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de până la 0,25 litri, de 1.5, 3 şi 6 litri, mărfurile supuse accizelor plasate în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, admitere temporară, magazin duty free, precum şi mărfurile supuse accizelor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate pentru export. Pentru mărfurile supuse marcării cu timbru de acciz sunt prevăzute următoarele marcaje: 1. Şampanie, vinuri spumante şi vinuri spumoase; 2. Vinuri; 3. Băuturi alcoolice; 4. Divinuri (coniacuri); 5. Articole de tutun; 6. Articole de tutun provenite din import.

Valoarea timbrelor de acciz nu include accizele datorate bugetului de stat. Achiziţionarea lor de către agenţii economici producători şi importatori, facân-du-se la un preţ ce reprezintă costul si profitul aferent tipăririi. Timbrele de acciz procurate nu se vând, nu se transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt mod, cu excepţia restituirii lor Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful