PROCESE REDOX IN ORGANISMUL UMAN

1). Ce sunt reactiile redox ?
Reacţii de oxidare-reducere sau redox: reacţii prin care se combină substanţe chimice care atrag electroni (despre acestea se spune că sunt reduse) cu substanţe chimice care cedează uşor electroni (se spune despre aceste substanţe că oxidează). Un exemplu tipic: sodiul este oxidat de sulf:

Na + S → Na S

!oi atomi de sodiu" fiecare a#$nd un unic electron de #alentă slab atras de către nucleu" cedeaza electronul de pe stratul exterior pentru a completa stratul exterior al unui atom de sulf. %iecare atom de sodiu este ulterior oxidat" rezult$nd ioni poziti#i &a'" (n timp ce atomul de sulf este redus la un ion negati# ) -. *ceşti ioni cu sarcini electrice opuse se combină" rezult$nd o molecula de sulfat de sodiu.

2). Reactii redox in bioenergetica:
+ecanismele de transfer ale energiei in celulele sunt componente ale cailor metabolice ale celulelor ce pot fi impartite in anabolice sau sinteza si catabolice sau de descompunere. Reactiile anabolice implica o crestere in structura biologica" iar cea de-a doua lege a termodinamicii are o crestere in entropia sistemului" este ne#oie de energie. ,n contrast" reactiile catabolice implica o crestere a entropiei si o eliberare de energie. -rin urmare este posibila directa legare a reactiilor anabolice si catabolice in organism. *tata timp cat energia eliberata prin catabolism este mai mare ca cea consumata prin anabolism" cea de-a doua lege este indeplinita. !ar in ma.oritatea reactiilor biologice cele doua aspecte (anabolismul si catabolismul) nu sunt legate direct si in loc de energie multa este utilizata cea intermediara. !eci caile catabiloce genereaza metaboliti (amino-acizi" acizi grasi-glucoza-zahar) si energii mari intermediare ce sunt cu totii folositi in anabolism. /nergia compusilor fosfati si energia transferului electronilor sunt doua forme de mare energie intermediara generata de reactiile catabolice. 0 forma de energie intermediara puternica comuna in metabolism este potentialul de transfer al electronilor sau potentialul de reducere al compusilor. -otentialul de reducere este reprezentat cu /1 2 potential de transfer al electronilor este o masura a afinitatii compusilor pentru electroni. Un potential de reducere negati# inseamna o mai mica afinitate a compusului pentru electroni si acestia sunt transferati de la compusii cu afinitate mica la cei cu afinitate mai pronuntata. )unt mai multi termeni importanti ce #or fi frec#ent folositi pentru a ne referi la transferul de electroni. Un compus organic reduc sau reducator are electroni (i) liberi pentru transfer" deci poate fi considerat un agent reducator. Un agent organic oxidat sau oxidant poate accepta electroni (i)" deci este un agent oxidant.

3

0xidarea se refera la cedarea de electroni: %e( ') %e(4') 'ereducerea se refera la acceptarea de electroni: %e(4') 'e- %e( '). !upa definitie numai un compus redus poate fi oxidat si numai unul oxidat poate fi redus. ,n reactiile biologice nu exista surse sau scaderi electronice2 prin urmare cand un compus este redus" altul trebuie sa fie oxidat. Reactiile ce implica transfer de electroni in perechi sunt reactii redox. -rin definitie" reactia de reducere a 5(') ' e-  5 la 3 + si 6 7 are potentialul standard / 8 1m9. !in acest moti# electrodul de 5 este folosit pentru a masura potentialele diferitelor celule gal#anice. /lectroni pot sa circule intre cele doua celule gal#anice prin intermediul puntii de sare (:"&a&04" etc.) si daca proba * are o mica afinitate pentru e decat 5 " e #or circula de la proba de referinta" iar un #oltmetru #a indica potentialul de reducere a probei * ca fiind negati# (/1;1 m9). ,n#ers" daca proba * are o mai mare afinitate pentru e decat 5" e #or circula de la 5 de referinta la proba" iar in acest caz /1<1m9. *sadar un potential standard redox poziti# inseamna o mai mare afinitate pentru e ce trebuie sa circule de la afinitate mica la una mare ceea ce reprezinta o crestere a entropiei. ,ntr-o pereche redox transferul de electroni are loc de la un reducator cu afinitate mica pentr e- la un oxidant cu o afinitate mai mare. !iferenta de energie este eliberata si disponibila spre a fi folosita. /nergia libera a unui sistem redox se calculeaza prin =b8n%=/ . &ota =/ este diferenta in potentialul de reducere al reactiei de oxidare din reactia de reduce" n este nr. de e- transferati si % este constanta lui %arada>( 4"1? @calA#-mol). !e exemplu cand &*!5 este oxidat intr-un cuplu redox cu reducerea pana la lactate. )imilar cu orice alta reactie chimica" #aloarea B a unei celule depinde de concentratia relati#a a produsilor si reactantilor. !epinzand de moleculele organice" transferul de e- poate sa nu fie insotit si de transfer de p'. 0 reactie oxidanta insotita de inlaturarea p' este catalizata de enzime numite dehidrogenoase. 7ele mai intalnite coenzime in celule sunt &*!' si %*!. &*!' exista in celule intr-o stare fosforica ca &*!-' ce este similara cu potentialul de reducere. Cotusi" cele doua transferuri de e- ale compusilor sunt recunoscute de enzime diferite" ele fiind folosite pentru cai metabolice diferite. ,n general &*! este folosit in reactii catabolice" pe cand &*!-' este folosit in rectii anabolice. Cransformarea &*!' in &*!5: &*!'' e-'5- D&*!5 &otatii: &*!58nicotinamide ademine dinucleotide *C-8adenozine trifosfate

3). Respiratia celulara:
3. ,&CR0!U7/R/ Respiraţia celulară este un proces prin care celulele produc energia necesară pentru a supra#ieţui. En respiraţia celulară" celulele folosesc oxigen pentru a descompune glucoza si pentru a (i reţine energia (n molecule de adenozintrifosfat(*C-).Respiraţia celulară este esenţială pentru supra#ieţuirea celor

mai multe organisme (ntruc$t energia conţinută (n glucoză nu poate fi folosită (n celule fără a fi stocată (n *C-. 7ele două componente esenţiale ale respiraţiei sunt oxigenul şi glucoza *nimalele obţin glucoză m$nc$nd plante. Respiraţia celulară transferă cam F1G din energia glucozei (n *C-. Restul energiei din glucoză este eliberat sub formă de căldură" pe care omul o foloseşte pentru a-şi menţine temperatura corporală. Respiraţia celulară este uimitor de eficientă comparată cu alte procese de con#ersie a energiei" ca arderea benzinei" la care doar 6G din energie este utilizată. . 7U+ %U&7H,0&/*IJ R/)-,R*H,* 7/KUK*RJ -rocesul respiraţiei celulare apare (n patru stadii: glicoliză2 stadiul de tranziţie2 ciclul :rebs2 şi lanţul de transport al electronilor. Glicoliza En organismul animalelor se produce un proces asemănător fermentaţiilor monohazaridelor" şi anume fermentaţia monozaharidelor p$nă la acid lactic. *cest proces este cunoscut sub numele" de glicoliza. )pre deosebire de fermentaţia alcoolică" la care punctul de plecare este glucoza" (n cazul glicolizei" glicogenul" o polizaharidă conţinută (n muşchiul animal" este transformat (n eteri fosforici printr-o reacţie de tipul: glicogen ' 54 -0F → fosfat de glucoză Cransformarea glicogenului (n acid lactic este un proces exoterm2 el dă energia necesară producerii tra#aliului muscular. -rocesul este re#ersibil: o parte din acidul lactic sintetizează din nou glicogenul" proces care este endoterm. Reformarea glicogenului se face (n muşchi" dar mai ales (n ficat" unde acidul lactic este adus de s$nge. En glicoliză" glucoza este descompusă cu a.utorul enzimelor şi altor molecule ce se află (n citoplasmă. /nzimele unesc două grupuri fosfat la glucoză pentru a-, mări reacti#itatea. Un grup fosfat are formula -1F. 0 altă enzimă (mparte glucoza (n două pentru a forma două grupuri de trei atomi de carbon" fiecare cu c$te o moleculă de fosfat. En următorul pas" o enzimă (ndepărtează un atom de hidrogen şi doi electronidin fiecare moleculă. *tomii sunt transformaţi (n ioni de hidrogen. Un ion şi doi electroni sunt transferaţi la nicotinamid adenin dinucleotid (&*! ') pentru a forma două molecule de &*!5. En fazele finale ale glicolizei" doi atomi de hidrogen sunt (nlăturaţi din fiecare grup cu trei atomi de carbon şi se leagă de atomii de 0xigen liber din citoplasmă" rezult$nd apă. Ka următorul pas al respiraţie celulare" sub acţiunea unei enzime" grupul -0F este eliberat din grupul cu 4 atomi de carbon şi se combină cu o moleculă de *!-. *şadar *!- este compus din grupul din 4 atomi de carbon şi restul a două grupuri fosfat. -rin adăugarea unui al treilea grup fosfat se obţine *C-. *ici se obţin două molecule *C-. En momentul (n care consumul de energie al moleculei creşte" o altă enzimă (nlătură al treilea grup fosfat" eliber$nd energie ce alimentează celula. )imultan *C- de#ine *!- care poate fi folosit din nou (n respiraţia celulară pentru a produce mai mult *C-. 7$nd cele două grupuri cu 4 atomi de carbon sunt separate de grupurile fosfat" sunt transformate (n două molecule piru#at 740454 . Ka (ncheierea glicolizei au apărut produse necesare (n etapele ulterioare ale respiraţiei celulare: două molecule de

4

&*!5 şi două molecule de piru#at. 7ele două molecule de *C- apărute (n cursul glicolizei sunt folosite pentru reacţii celulare ce necesită energie. %aza de tranziţie Moleculele de piruvat se mut din citoplasm !n structuri specializate ale celulei numite mitocondrii unde au loc celelalte "aze ale respira#iei celulare. $iecare mitocondrie este acoperit cu o membran care este !n" %urat de multe ori. &ceast membran !ntins este acoperit cu sute de mii de enzime care diri'eaz respra#ia celular . (umeroasele enzime permit ca o mare cantitate de &)* s "ie podus simultan !ntr+o mitocondrie. $aza de tranzi#ie reprezint un scurt pasa' bioc,imic !ntre glicoliz %i ciclul -rebs. .n aceast scurt "az enzimele trans"er ioni de ,idrogen %i electroni din cele dou molecule de piruvat la doua molecule (&/0 pentru a "orma !nc dou molecule (&/1. 0 altă enzimă (nlătură 70 din fiecare moleculă de piru#at. *cest dioxid de carbon" un prim deşeu al respiraţiei celulare" este difuzat (n afara celulei. En urma acestor reacţii" fiecare moleculă de piru#at se transformă (ntr-un grup acetil. 7ele două molecule acetil (mpreună cu două molecule de coenzima * intră (n aşa numitul ciclu al lui :rebs. Ciclul -rebs )erie de reacţii chimice produse (n celule al căror rezultat final este descompunerea moleculelor din hrană (n energie" apă şi dioxid de carbon. )e manifestă la toate animalele" la plantele superioare şi (n cele mai multe bacterii. En organismele ale căror celule au nucleu" ciclul are loc (n mitocondrii" structură deseori numită uzina energetica a celulei. Enainte ca hrana să intre (n ciclul acidului citric" ea este sfăr$mată (n grupuri acetil 75470. Ka iniţierea ciclului" fiecare grup acetil se combină cu o moleculă de oxaloacetat" rezult$nd acid citric 745F05. En celelalte faze ale ciclului" molecula de acid citric pierde doi dintre atomii săi de carbon" eliminaţi sub forma de 70 . )e eliberează de asemenea patru electroni" care circulă (n celulă de-a lungul unei serii de molecule purtătoare" apăr$nd o moleculă bogata (n energie numita adenosintrifosforic (*C-)" (nainte de a se combina cu oxigenul şi a forma apa. Un alt produs al ciclului este o altă moleculă purtătoare de energie" numita guanosintrifosfat (BC-). +oleculele de *C- şi BC- sunt utilizate pentru procesele consumatoare de energie ale celulei. 0 altă moleculă energizată" creatinfosfatul" este folosita pentru a furniza energie suplimentara celulelor musculare şi ner#oase. Ka (ncheierea ciclului" molecula de oxaloacetat este regenerată. *ceasta moleculă se poate combina cu un alt grup acetil pentru a iniţia (ncă un ciclu de reacţii care produce mai multă energie pentru acoperirea ne#oilor organismului. En ciclul lui :rebs se consumă apă şi se elimină 70 şi 5. !ioxidul de carbon format se elimină la respiraţie" hidrogenul format este oxidat enzimatic printr-un proces (nsoţit de eliberarea unei cantităţi mari de energie. Entre ciclul acidului citric şi metabolismul proteinelor există o interdependenţă. !e asemenea" există o str$nsă legătură (ntre ciclul :rebs şi ciclul acizilor graşi. -rin urmare" ciclul acidului citric are o deosebită importanţă pentru sinteza şi degradarea hidraţilor de carbon" a grăsimilor şi proteinelor din organism. 2antul de transport al electronilor. Reacţiile lanţului de transport al electronilor apar (n c$te#a molecule apropiate din membrana mitocondrială. *cţion$nd ca agenţi de transport" moleculele de &*!5 şi %*!5 (şi depun (ncărcătura de electroni şi ioni de hidrogen l$ngă moleculele ce formează lanţul. -rima moleculă din lanţ atrage electronii" dar următoarea moleculă are o atracţie mai puternică şi (i atrage către ea. /lectronii trec de-a lungul lanţului p$nă găsesc 0 " aflat

F

(n ultima moleculă din lanţ. 0xigenul are cea mai mare afinitate pentru electroni din lanţ şi de aceea el reţine electronii" care sunt (nsoţiţi de ionii de hidrogen. 7ombinaţia de electroni" ioni de hidrogen şi oxigen formează apa" utilizată de celulă (n alte reacţii. !upă ce &*!5 şi %*!5 cedează electronii şi ionii de hidrogen" ele sunt con#ertite la &*!' şi %*! '" ceea ce oferă celulei o resursă stabilă de astfel de molecule pentru a realiza respiraţia celulară. -e masură ce electronii a#ansează pe lanţul de transport" ei eliberează energie care este utilizată de o enzimă pentru a sintetiza *C- din *!- şi grupuri de fosfaţi din mitocondrie. En cele mai multe celule" lanţul produce 4 molecule de *C-. Empreună cu cele două molecule *C- produse (n cursul glicolizei şi cele patru molecule generate (n ciclul lui :rebs" rezultă 4L molecule de *C- pentru fiecare moleculă de glucoză procesată. +ilioane de molecule de *C- sunt sintetizate (n fiecare secundă. Unele dintre ele răm$n (n celulă pentru a-i oferi energia necesară" dar ma.oritatea se deplasează (n citoplasmă" unde sunt folosite la acti#itatea celulară. )e estimează că o singură celulă din creierul uman foloseşte 31 milioane de molecule de *C- (n fiecare secundă. 7u toate că glucoza este principala sursă pentru sintetizarea *C-" celulele pot produce *C- pornind şi de la alte molecule. Respiraţia celulară este (n legătură cu alte sisteme metabolice care pot ceda respiraţiei celulare molecule (n diferite momente ale ciclului. *bilitatea de a utiliza molecule alternati#e păstrează acti#ă producţia de *Cchiar dacă se epuizează glucoza.

3). Monoza,aride
+onozaharidele pot fi considerate produse de oxidare a unor alcooli polihidroxilici.!upa cum a fost oxidata o grupa de alcool primar sau de alcool secundar rexzulta o grupa aldehidica sau o grupa cetonica adica hidroxi-aldehide sau hidroxi-cetone.7a urmare se deosebesc monozaharide cu grupa aldehidica " numite aldoze" si monozaharidecu grupa cetonica " numite cetoze. !upa numarul de atomi de carbon din molecula" monozaharidele se impart in bioze" trioze, tetroze, pentoze, hexoze, heptoze, etc. +onozaharidele sunt foarte raspandite in natura" atat in stare libera" cat si in forma combinata. -rodusele naturale -fructele- contin cantitati importante de glucoza" fructoza" etc. ahar!l " a"idon!l" cel!loza" sunt produse de condensare a monozaharidelor" din care acestea se pot obtine prin hidroliza. Blicozidele" foarte raspandite substante" de exemplu alcooli si fenoli. 0 clasa de deri#ati ai monozaharidelor sunt substantele tanante din categoria galotaninurilor. Coate monozaharidele sunt substante neutre" cristaline" solubile in apa" mai greu solubile in alcool si insolubile in eter" cloroform etc. /le au gust dulce2 exista insa monozaharide fara gust sau cu gust amarui. )olutiile monozaharidelor naturale prezinta acti#itate optica. 0 constanta caracteristica a lor este rotatia specifica. -rin incalzire" monozaharidele se caramelizeazasi apoi se carbonizeaza. ,n organismele #ii au loc #ariate reactii in urma carora din substante cu molecule mai simple rezulta substante cu molecule mai complicate sunt transformate in substante cu molecule mai simple.

6

Monoza,aride mai importante: )riozele nu se gasesc libere in natura. +ai importante sunt glicerinaldehida si dihidroxiacetona . Glicerin aldehida se prepara cu greutate. ,n forma racemica se poate obtine prin oxidarea moderata a glicerinei" insa in amestec cu alti compusi. Racemicul este o substanta cu gust dulce" cristalizata acicular care dimerizeaza usor. Blicerinaldehida racemica se paote scinda in enantiomeri" substante siropoase" care se dimeriziaza de asemenea cu usurinta. !ihidroxiacetona se poate obtine din glicerina prin oxidare cu brom sau pe cale fermentati#a. /ste o substanta cu gust dulce" cristalina" care se topeste la M 7. ,n stare solida este dimerizata" ca si glicerinaldehida. ,n solutie da toate reactiile caracteristice grupei carboxil. )etrozele sunt mai putin importante2 ele nu se intalnesc in natura" ci rezulta prin reactii de degradare a pentozelor. *entozele se gasesc in natura sub forma unor polizaharide" pentozanii. *cestia apar in regnul #egetal in lemn" in paie " in co.i de seminte"etc. prin hidroliza dau pentoze. !e asemenea" se cunosc glicozide in a caror structura se gasesc pentoze. /xista patru perechi de stereoizomeri ai aldo-pentozelor" cum si doua perechi de stereoizomeri ai cetopentozelor. !intre stereoizomerii aldo-pentozelor sunt mai importanti: K (')-arabinoza" !(')-xiloza si ! (-)-riboza. 1exozele sunt foarte raspandite in natura" mai putin in stare libera" mai mult sub forma de polizaharide si glicozide. !intre hexoze" cele mai importante sunt : ! (')glucoza" ! (')-manoza" ! (')-galactoza si ! (-)-fructoza. D #$%&Gl!coza" sau zahar!l de 'tr!(!ri) este foarte raspandita in regnul #egetal" fie ca atare in sucul de fructe dulci sau in flori" fie sub forma de dizaharide (lactoza" zaharoza" maltoza" celobioza) sau polizaharide (amidon si celuloza). !e asemenea se gaseste in stare combinata" sub forma de glicozide. ,n cantitati mici se mai gaseste in sange limfa" urina" etc. ( Ka bolna#ii de diabet cantitatea de glucoza din urina si sange este marita). Blucoza se obtine prin hidroliza a oligo- si polizaharidelor" cum si a glicozidelor. ,ndustrial se prepare din amidon" pri hidroliza cu acid clorhidric diluat" sub presiune mica" atm. ,n forma stabila" glucoza are structura piranozica" si anume este o alfa-piranoza. !in solutie apoasa cristalizeaza in mod obisnuit in forma alfa cu o molecula de apa. ,n stare anhidra se topeste la 3F?7. -rin oxidare" !-glucoza trece intai in acid !-gluconic" apoi in acid !-zaharic2 prin reducere trece in alcoolul hexahidroxilic !-sorbitol. -rin fermentarea glucozei cu dro.die de bere se btin ca produse principale bioxid de carbon si etanol. Blucoza este intrebuintata ca inlocuitor de zahar in cofetarie si la prepararea lichiorurilor. *#and proprietati reducatoare" este folosita la fabricarea oglinzilor. !e asemenea" se mai utilizeaza in industria textila (#opsitorie" imprimerie si ca apret). D #&%&*r!ctoza este cea mai importanta ceto-hexoza. /a se gaseste alaturi de glucoza in fructe dulci si miere. !e asemenea" impreuna cu glucoza intra in

?

compozitia dizaharidei zaharoza. ,n aceste combinatii" fructoza se gaseste sub forma furanozica2 in stare libera se gaseste insa sub forma piranozica. %ructoza se obtine" odata cu glucoza" prin hidroliza zaharozeisau prin hidroliza inulinei. )e topeste la 314 7 si este solubila in apa. /a este puternic le#ogira" desi apartine seriei !. !e aceea inainte se numea le#uloza. -rin reducerea fructozei se obtin doi hexitoli : !-manitol si !-sorbitol. 1eptozele sunt mai putin importante. ,n natura exista doua heptoze" si anume doua ceto-heptoze. *ldo-heptoze au fost obtinute pe cale de sinteza pornind de la hexoze.

M

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful