zbdigitaal.blogspot.

com

31 jan. 2008 - 1 mrt. 2008

Dashboard

Vergelijken met: Site

2.000

2.000

1.000

1.000

Sitegebruik

18.113 Bezoeken

71,18% Weigeringspercentage

29.727 Paginaweergaves

00:01:34 Gem. tijd op site

1,64 Pagina's/bezoek

71,81% Nieuw bezoekpercentage

Overzicht van bezoekers

Kaartoverlay world

2.000

2.000

1.000

1.000

Bezoekers

14.138

Bezoeken
1

Overzicht van verkeersbronnen

15.315

Overzicht van inhoud
Pagina's

Verwijzende sites
9.677 (53,43%)

Zoekmachines
6.315 (34,86%)

Direct verkeer
2.120 (11,70%)

Overig
1 (0,01%)

Paginaweerga Weergaveperc
ves
entage

/

5.672

19,08%

/2008/02/de-lange-staart-van-

1.148

3,86%

/2008/02/bizar-man-schrijft-

1.010

3,40%

/2007/12/de-waarde-van-je-

820

2,76%

/2008/02/het-joran-

644

2,17%

Instapbronnen: /
Bron

Paginaweerga Bezoekpercen
ves
tage

(direct)

1.631

24,59%

google

1.373

20,70%

netvibes.com

1.096

16,53%

dutchbloggies.nl

302

4,55%

blogger.com

239

3,60%

1

Google Analytics

zbdigitaal.blogspot.com

31 jan. 2008 - 1 mrt. 2008

Overzicht van bezoekers

Vergelijken met: Site

2.000

2.000

1.000

1.000

14.138 mensen hebben deze site bezocht
18.113 Bezoeken
14.138 Unieke bezoekers
29.727 Paginaweergaves
1,64 Gemiddelde paginaweergaves
00:01:34 Tijd op site
71,18% Weigeringspercentage
71,84% Nieuwe bezoeken
Technisch profiel
Browser
Internet Explorer

Bezoeken Bezoekpercen
tage

Verbindingssnelheid

Bezoeken Bezoekpercen
tage

11.208

61,88%

DSL

8.840

48,80%

6.030

33,29%

Cable

5.404

29,83%

Safari

603

3,33%

T1

2.365

13,06%

Opera

158

0,87%

Unknown

1.295

7,15%

Mozilla

35

0,19%

Dialup

188

1,04%

Firefox

2

Google Analytics

zbdigitaal.blogspot.com

31 jan. 2008 - 1 mrt. 2008

Overzicht van verkeersbronnen

Vergelijken met: Site

2.000

2.000

1.000

1.000

Alle verkeersbronnen hebben in totaal 18.113 bezoeken gegenereerd
11,70% Direct verkeer

Verwijzende sites

53,43% Verwijzende sites

Zoekmachines

34,86% Zoekmachines

Direct verkeer

9.677 (53,43%)
6.315 (34,86%)
2.120 (11,70%)

Overig
1 (0,01%)

Belangrijkste verkeersbronnen
Bronnen

Bezoeken Bezoekpercen
tage

Zoekwoorden

Bezoeken Bezoekpercen
tage

google (organic)

6.251

34,51%

slide.com

118

1,87%

ekudos.nl (referral)

2.661

14,69%

stage6

116

1,84%

nujij.nl (referral)

2.565

14,16%

waarde auto

114

1,81%

(direct) ((none))

2.120

11,70%

zbdigitaal

97

1,54%

885

4,89%

zomoto

59

0,93%

netvibes.com (referral)

3

Google Analytics

zbdigitaal.blogspot.com

31 jan. 2008 - 1 mrt. 2008

Kaartoverlay

Vergelijken met: Site

Bezoeken
1

15.315

18.113 bezoeken zijn afkomstig van 65 landen/gebieden
Sitegebruik

Bezoeken

Pagina's/bezoek

Gem. tijd op site

18.113

1,64

00:01:34

Percentage van sitetotaal:
100,00%

Sitegem.:
1,64 (0,00%)

Sitegem.:
00:01:34 (0,00%)

Land/gebied

Netherlands

Bezoeken

Pagina's/bezo
ek

Nieuw
bezoekpercentage

Weigeringspercentag
e

71,83%

71,18%

Sitegem.:
71,81% (0,03%)

Sitegem.:
71,18% (0,00%)

Gem. tijd op
site

Nieuw
bezoekpercen
tage

Weigeringspe
rcentage

15.315

1,65

00:01:38

70,26%

71,23%

1.965

1,67

00:01:18

78,88%

68,65%

243

1,39

00:00:59

86,42%

79,01%

Germany

94

1,70

00:01:00

78,72%

68,09%

France

91

1,86

00:02:15

60,44%

61,54%

United Kingdom

70

1,43

00:00:39

92,86%

72,86%

Spain

44

1,32

00:00:46

93,18%

79,55%

Italy

28

1,36

00:00:41

96,43%

78,57%

Turkey

19

1,00

00:00:00

100,00%

100,00%

Switzerland

19

1,47

00:00:34

68,42%

78,95%

Belgium
United States

1 - 10 van 65

4

Google Analytics

zbdigitaal.blogspot.com

31 jan. 2008 - 1 mrt. 2008

Overzicht van inhoud

Vergelijken met: Site

2.000

2.000

1.000

1.000

Pagina's op deze site zijn in totaal 29.727 keer bekeken
29.727 Paginaweergaves
22.299 Unieke paginaweergaves
71,18% Weigeringspercentage
Belangrijkste inhoud
Pagina's

Paginaweergaves

Weergavepercentage

/

5.672

19,08%

/2008/02/de-lange-staart-van-bittorrent.html

1.148

3,86%

/2008/02/bizar-man-schrijft-meer-dan-85000.html

1.010

3,40%

/2007/12/de-waarde-van-je-auto-bepalen-op.html

820

2,76%

/2008/02/het-joran-woordenboek-of-wie-is.html

644

2,17%

5

Google Analytics

zbdigitaal.blogspot.com

Instapbronnen:

31 jan. 2008 - 1 mrt. 2008

/

Vergelijken met: Site

500

500

250

250

Deze pagina is 6.632 keer bekeken via 140 bronnen
Inhoudsprestatie

Paginaweergave
s

6.632
Percentage van
sitetotaal:
22,31%

Unieke
paginaweergave
s

4.426
Percentage van
sitetotaal:
19,85%

Bron

Tijd op pagina

00:03:30
Sitegem.:
00:02:27 (43,07%)

Weigeringsperce
ntage

Uitstappercentag
e

65,56%

48,85%

Sitegem.:
71,18% (-7,90%)

Sitegem.:
60,93% (-19,82%)

Paginawee
rgaves

Unieke
paginaweer
gaves

(direct)

1.631

1.175

google

1.373

netvibes.com

Tijd op
pagina

$-index

$0,00
Sitegem.:
$0,00 (0,00%)

Weigerings
percentage

Uitstapperc
entage

$-index

00:04:09

65,71%

50,64%

$0,00

841

00:03:23

55,29%

36,56%

$0,00

1.096

645

00:03:49

67,09%

50,27%

$0,00

dutchbloggies.nl

302

239

00:02:49

79,65%

74,83%

$0,00

blogger.com

239

119

00:04:11

29,09%

19,25%

$0,00

bright.nl

202

173

00:01:50

78,95%

75,25%

$0,00

informatieprofessional.nl

139

89

00:02:30

55,88%

48,92%

$0,00

www2.blogger.com

115

64

00:03:52

7,69%

17,39%

$0,00

blog50.nl

87

54

00:01:04

62,22%

51,72%

$0,00

wowter.nl

86

56

00:02:33

64,44%

52,33%

$0,00

1 - 10 van 140

6

Google Analytics

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful