JAWATANKUASA INDUK PROGRAM 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN, KESELAMATAN) SMK.

TUN ISMAIL - 2009

Pengerusi Tuan Haji Tokijan bin Abd Halim (Pengetua Kanan) Timbalan Pengerusi 1 En. Hubadillah bin Hj. Mohamed (PK Hal Ehwal Murid) Timbalan Pengerusi 2 Pn. Hajah Khayaton binti Taib PK Petang) Naib Pengerusi 1 Pn. Faridah binti Wahab (PK Pentadbiran) Naib Pengerusi 2 Tuan Hj. Mohd Atan bin Mohd Salleh (PK Kokurikulum) Setiausaha En. Mairop bin Amal (Kaunselor) Penolong Setiausaha Pn. Mardiana binti Md Yusof (Kaunselor) Penolong Setiausaha 2

En. Zainal bin Osman (Kaunselor)

************************************ 00 **************************************

POLISI PROGRAM SEKOLAH SELAMAT – 3K (KESELAMATAN, KEBERSIHAN, KESIHATAN)

         

POLISI KESELAMATAN PERGI DAN BALIK SEKOLAH POLISI SALAH LAKU SIFAR POLISI KESELAMATAN DI MAKMAL POLISI KESELAMATAN KANTIN POLISI KESELAMATAN KEBAKARAN DAN KECEMASAN POLISI KESELAMATAN BILIK-BILIK KHAS POLISI KESELAMATAN PONDOK REHAT/TEMPAT MENUNGGU POLISI KESELAMATAN ELEKTRIK POLISI KESELAMATAN PAGAR SEKOLAH POLISI PENGAWALAN JIKA SAKIT / DEMAM

MATLAMAT PROGRAM 3K Mewujudkan Budaya Selamat Si Sekolah Dan Persekitaran Secara Berterusan Dengan Sokongan Keluarga Dan Komuniti Setempat

OBJEKTIF PROGRAM 3K SMK. TUN ISMAIL  Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam mengahadapi sebarang isu keselamatan kecemasan kemalangan dan malapetaka.  Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan pelaksanaan aktivit-aktiviti sekolah.      Mewujudkan persekitran sekolah yang sihat, selamat dan menyeronokkan. Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan panduan bagi setiap individu yang perlu diambil. Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat.

 Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbang secara pesotif kepada sekolah.

MENGAPA PERLU PROGRAM 3K  Dalam banyak keadaan keselamatan kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas utama pertimbangan.  Polisi yang berterusan perlu diwujudkan agar isu-isu keselamatan sosial, emosi dan teknikal dapat dilaksanakan.  Kurang mendapat kerjasama daripada keluarga dan masyarakat dengan institusi pendidikan dari segi keselamatan.  Keupayaan sekolah untuk menangani isu-isu keselamatan amat terbatas, tanpa sokongan keluarga dan komuniti.

AGENSI YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM 3K     POLIS PIHAK BERKUASA TEMPATAN PARIT RAJA (MAJLIS DAERAH) JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN

PUSAT KESIHATAN

SKEMA PEMARKAHANANUGERAH PROGRAM PENINGKATANKESELAMATAN SEKOLAH KATEGORI SEKOLAH MENENGAH 1. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:

2. NAMA PENGETUA / GURU BESAR: 3. NAMA HAKIM:

4. TARIKH PENGHAKIMAN: 5. KRITERIA PENGHAKIMAN BIL 1 2 3 4 5 JUMLAH KRITERIA Jawatankuasa Sekolah Selamat Polisi Wajib Polisi Wajib 2 dan Pilihan Pengurusan Keselamatan dan Tatacara Menghadapi Krisis Keselamatan Sekolah MARKAH PENUH MARKAH YANG DIPEROLEHI 10 25 35 20 40 130 MARKAH YANG DIPEROLEHI

KRITERIA 1 : JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT (10 MARKAH) BIL ASPEK-ASPEK YANG DINILAI Jawatankuasa Induk – Ahli-ahli Jawatankuasa terdiri dari wakil-wakil ibu bapa, guru, polis, JKKK, bomba dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang relevan MARKAH PENUH

1

1

2

JawatankuasaPilihan

Polisi 1-

Polisi 2-

Polisi

1

3

Kekerapan Mesyuarat

2

4

Kehadiran ahli-ahli dalam mesyuarat

1

5

Sistem FailSurat Panggilan MesyuaratMinit MesyuaratSurat Perlantikan J/kuasa SS 2 tahun semasaMaklumat diri Ahli Jawatankuasa

6

Buku Blue Print yang kemaskini dan menarik

3

JUMLAH MARKAH

10

KRITERIA 2 : POLISI WAJIB 1 (25 markah) BIL ASPEK-ASPEK YANG DINILAI MARKAH PENUH MARKAH YANG DIPEROLEHI

Polisi Keselamatan Murid pergi dan Balik Sekolah telah dilaksanakan 1 2 3 4 Data cara pelajar ke sekolah Kaedah Pemantauan Yang Terancang Rekod Kemalangan 2 2 1

Tatacara MuridTatacara GuruTatacara Ibu Bapa 3 Ada Kaedah yang terancang memperomosikan semua polisi Sekolah Selamat kepada Warga Sekolah, Ibu Bapa dan Komuniti Pelan Kawasan Berisiko 5 km sekitar sekolah Pelajar mematuhi Tatacara pergi dan Balik

5 6 7 8

2 1 3

Polisi diterima, difahami, dihargai dan penglibatan sepenuhnya oleh warga sekolah, ibu 3 bapa, pelajar dan komuniti luar

9

Polisi sekolah ini mematuhi kehendak undangundang Semua tatacara tindakan menghadapi krisis dipamer, dijelaskan, difaham dan mesra pengguna Sistem Kawalan lalu lintas Dalam dan Luar Sekolah

2

10

3

11

3

JUMLAH MARKAH

25

KRITERIA 3 : POLISI WAJIB 2 DAN POLISI PILIHAN (35 markah) BIL ASPEK-ASPEK YANG DINILAI MARKAH PENUH MARKAH YANG DIPEROLEHI

Polisi Ke Arah Salah laku Sifar 1 Program Ke Arah Peningkatan DisiplinTatacara MuridTatacara GuruTatacara 6 Ibu Bapa Sistem Pemantauan DisiplinPemeriksaan MengejutBuku Pengesanan Pelajar / 4 Tindakan Susulan Rekod Salah laku termasuk SSDM Kelab Pencegahan JenayahJenayah Pegawai Perhubungan SekolahLawatan Polis Penglibatan agensi-agensi lain Peraturan Sekolah Buku-buku Panduan dan Pekeliling Ikhtisas Peti Cadangan 3 2

2 3 4

5 6 7 8

Buku

2 2 2 3

9

Kajian Keperluan Sekolah oleh Guru Kaunseling / Guru BimbinganData Pelajar BerisikoData Personaliti PelajarData 5 sesi KaunselingProgram yang berkaitan dengan kajian keperluanKeberkesanan Program

10

Surat Penurunan Kuasa Merotan Kesesuaian polisi-polisi lain yang telah dibina dalam konteks sekolah

2

11

4

JUMLAH MARKAH

25

KRITERIA 4Pengurusan Keselamatan dan Tatacara Menghadapi Krisis(20 markah) BIL ASPEK-ASPEK YANG DINILAI Sistem Kawalan Keluar Masuk Sekolah(Buku Rekod Pelawat : Buku Kebenaran Membawa Pelajar Keluar) Sistem Kawalan Keluar Masuk Kelas MARKAH PENUH MARKAH YANG DIPEROLEHI

1

3

2

2

3

Mempunyai Sistem Pengenalan Yang Berkesan 2 Untuk Pelajar, Kakitangan dan Pelawat Mempunyai Sistem Telekomunikasi yang berkesan

4

2

5

Senarai Nombor-nombor Telefon Semua Pihak Yang berkepentingan Semasa krisis ada 2 dipamerkan di tempat strategik Terdapat peraturan dan arahan keselamatan 3 dipaparkan di tempat yang sesuai Kerjasama yang berkesan antara pihak polis, kakitangan keselamatan, kakitangan sukarela 2 sebelum, semasa dan selepas waktu persekolahan

6

7

8

Warga sekolah dapat menyatakan tatacara menghadapi krisis dengan jelas

2

9

Perhimpunan Sekolah (Mingguan / harian)Laporan Perhimpunan Mingguan / HarianPenglibatan Murid

2

JUMLAH MARKAH KRITERIA 5Keselamatan Sekolah (40 markah) BIL ASPEK-ASPEK YANG DINILAI

20

MARKAH PENUH

MARKAH YANG DIPEROLEHI

1

Mempunyai kawalan dan pemantauan system pencahayaan dan penggera kecemasan

2

2

Mempunyai Sistem pemantauan semua bangunan dan tanah lapang termasuk kawasan 2 permainan aktiviti padang dan kawasan letak kenderaan Kawalan Keselamatan mengambil kira rekabentuk bangunan Keadaan pagar sekolah Keadaan kawasan luar pagar sekolah Sistem pendawaian elektrik sekolah Sistem longkang kumbahan dan perparitan sekitar sekolah Tempat / lokasi di sekitar sekolah yang dianggap boleh menjejaskan keselamatan dilabel dengan jelas Semua alat bantuan kecemasan berfungsi dengan baik 2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 2 2 2 3 3

Aspek keselamatan dalam melaksanakanP & P 3 aktiviti sukan dan kokurikulum Pengurusan keselamatan bilik-bilik khas (peraturan susunan alatan penyimpanan bahan 4 kimia / bahaya) Pengurusan Keselamatan di tandas Pengurusan Keselamatan Kantin Pengurusan Kawat Kebakaran 3 3 5

15

Mempunyai program yang inovatif bagi menangani su-isu yang boleh menjejaskan keselamatan warga sekolah

2

JUMLAH MARKAH

40

ULASAN UMUM HAKIMMENGENAI PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT DI SEKOLAH INI KEKUATAN :

KELEMAHAN

HAKIM)

................................(TANDATANGAN (TARIKH)NAMA:

************************************** 00 *******************************

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBBS) POLISI BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

   

PERSEKITARAN FIZIKAL DAN SOSIAL YANG SIHAT KEMAHIRAN MENJAGA KESIHATAN DIRI PENGLIBATAN KOMUNITI SEKOLAH BEBAS DENGGI

PERSEKITARAN FIZIKAL SEKOLAH SIHAT BILIK DARJAH a. Lantai dan Tingkap b. Kipas, Lampu dan Siling c. Meja dan Kerusid. Papan Kenyataan

KANTIN SEKOLAH & DAPUR a. Lantai, dinding, siling, b. Pengudaraan cahaya , keindahan

MATLAMAT PBSS SMK. TUN ISMAIL MELAHIRKAN WARGA SEKOLAH & PERSEKITARANNYA YANG SIHAT, SELAMAT DAN BERKUALITI KE ARAH PENCAPAIAN WAWASAN NEGARA

OBJEKTIF PBSS SMK. TUN ISMAIL  Menetapkan Polisi Kesihatan Sekolah

 Memelihara & Meningkatkan Persekitaran Sekolah Yang Bersih, Ceria Dan Selamat  Membina Satu Persekitaran Sosial Sekolah Yang Menggalakkan Amalan Cara Hidup Yang Sihat

 Meningkatkan Kerjasama Dan Penglibatan Komuniti Di Dalam Program Kesihatan Sekolah  Memberi Pengetahuan Serta Memupuk Sikap Dan Amalan Kesihatan Yang Baik Agar Setiap Warga Sekolah Lebih Bertanggungjawab Terhadap Penjagaan Diri Keluarga Dan Masyarakat  Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

PERANAN GURU SMK. TUN ISMAIL      Penggerak Utama Memahami Teras – Teras Utama Pbss Menyokong, Melaksanakan & Memperkukuhkan Aktiviti PBSS Bertanggungjawab Memastikan Aktiviti Dijalankan Menjadi Contoh Kpd Murid

 Mengalakkan Murid Menyertai Aktiviti Pbss PERANAN IBU BAPA DAN MASYARAKAT  Melibatkan Diri Secara Aktif Dan Menyokong Aktiviti Pbss Yang Dirancang Oleh Sekolah     Memberi Sumbangan Dalam Aktiviti Pbss Memberi Galakan Kepada Anak Menyertai Pbss Mencadangkan Aktiviti Pbss Yang Boleh Dilaksanakan Menjadi Contoh Kepada Anak-Anak Dalam Mengamalkan Gaya Hidup Sihat

KEMAHIRAN MENJAGA KESIHATAN DIRI     Mencuci Tangan Mandi Memakai Kasut/Selipar Memotong Kuku

      

Rambut Kebersihan Gigi STATUS KESIHATAN DIRI Penilaian Status Kesihatan Murid Penilaian Status Pemakanan Penilaian Status Imunisasi Pengesanan Awal Penyakit Berjangkit Perkhidmatan Pergigian Sekolah

TANDA MENGALAMI MASALAH MENTAL  Kemurungan       Tidak Hadir Ke Sekolah / Tidak Berkawan Memencilkan Diri Bersikap Menentang Atau Tidak Mematuhi Arahan Marah/ Panas Baran Masalah Menumpukan Perhatian P&P / Kerja Sekolah Kurang Rasa Keyakinan Diri

PANDUAN KE SEKOLAH DAN DI SEKOLAH
      Bangun awal ke sekolah supaya tidak terlewat Mandi dan gosok gigi. Pakai pakaian seragam sekolah. Pakai lencana sekolah. Berambut pendek dan berpakaian kemas. Ikut jadual waktu supaya beg tidak berat.

   guru.   

Jangan pakai barang-barang kemas / hiasan. Jangan membawa senjata tajam ke sekolah. Jangan bawa wang yang banyak ke sekolah tanpa pengetahuan ibu bapa /

Jangan mencuri , mengejek dan menghina kawan. Amalkan sopan santun dan akhlak yang mulia. Bertolak ansur untuk mengelakkan pergaduhan.

 Gunakan masa lapang dengan membaca buku atau mengulang kaji pelajaran.  Patuh kepada peraturan sekolah.

 Datang sekolah dengan niat untuk belajar,menuntut ilmu menjadi orang yang berguna pada masa hadapan. Orang yang masuk tanpa kebenaran adalah PENCEROBOH dan boleh didakwa. PANDUAN MENUNGGANG MOTOSIKAL   jalan.         Pastikan motosikal dalam keadaan baik dan sempurna. Anda mesti mempunyai lessen memandu dan motorsikal mempunyai cukai

Pakai topi keledar dan pakaian yang cerah. Patuhi undang-undang jalan raya. Jangan berlumba,bergurau-senda atau bersaing-saing. Jangan memandu dengan laju. Sentiasa berhati-hati ketika menunggang. Setelah tiba di sekolah,ikut peraturan lalu lintas di sekolah. Utamakan keselamatan diri anda. Jika kemalangan , minta bantuan dengan orang yang berdekatan.

KETIKA NAIK KENDERAAN  Naik kenderaan biasa dinaiki sahaja.

Naik dan turun hanya setelah bas/van/kereta itu betul-betul telah berhenti.

 Beratur dan jangan berebut-rebut. Tunggu giliran dengan sabar. Kecuaian boleh menyebabkan kemalangan.  Jika menggunakan kereta atau van,pastikan pintu kenderaan ditutup sempurna sebelum kenderaan bergerak.  Pakai tali pinggang keledar/topi keledar.

 Sekiranya duduk,duduk dengan tertib.Jangan bermain-main,menghulurkan tangan atau menjengukkan kepala semasa bas sedang bergerak.  Jika berdiri,berdirilah dengan memegang pemegang yang disediakan tetapi jangan berdiri di tangga.  Jika perlu melintas jalan,pandang kanan,kiri dan kanan sebelum melintas.Lintas setelah tiada kenderaan di kiri dan kanan jalan.  balik. Guru bertugas hendaklah membantu mengawasi keselamatan murid semasa

PANDUAN DI BANGUNAN SEKOLAH  tangga.  Murid hendaklah berjalan dalam barisan ketika hendak naik atau turun

Dilarang bermain-main di atas tangga.

 Di larang berludah atau membuang sampah atau apa jua dari tingkat atas bangunan ke bawah.  Jangan bermain,bergurau senda atau bertolak-tolak berdekatan tebing kaki lima.Anda mungkin terjatuh dari tingkat atas bangunan.  Laporkan kepada pihak sekolah jika terjumpa kerosakan di bangunan sekolah seperti bangunan retak,pemegang besi tangga rosak dan tingkap yang pecah.     Jangan cuba membaiki kerosakan sendiri. Jika terdapat pencerobohan atau kecurian , laporkan segera kepada guru. Jika kerosakan teruk,elakkan daripada menggunakan kawasan tersebut. Patuh arahan guru dari semasa ke semasa.

PANDUAN DI DALAM KELAS  Masuk / keluar ke kelas hendaklah beratur.

Jangan bermain,bersenda gurau dan berlari di dalam kelas.

 Laporkan kepada guru,jika terdapat kerosakan di dalam kelas seperti cermin tingkap pecah,kerusi meja sudah rosak,suis lampu/kipas rosak atau tidak berfungsi.    Jangan sentuh dan cuba memperbaiki bahagian yang pecah atau rosak itu. Jauhi tempat yang merbahaya. Dilarang makan atau minum di dalam kelas.

 Setiap murid hendaklah mematuhi jadual giliran bertugas.Jaga kebersihan kelas anda.  Tutup suis lampu/kipas/alat elektrik sebelum meninggalkan kelas.

 Amalkan budi bahasa dan sopan santun dalam pergaulan dengan rakanrakan.Jangan menggunakan bahasa yang kesat.  Utamakan keselamatan anda dan peka dengan loceng kecemasan yang dibunyikan dengan panjang.    Beratur tinggalkan kelas dengan segera bila loceng kecemasan dibunyikan. Bawa barang-barang yang penting sahaja. Ikut arahan guru dari semasa ke semasa.

PANDUAN MENGGUNAKAN TANDAS DAN BILIK AIR       Jaga kebersihan tandas anda. Bersihkan tandas selepas digunakan. Jangan menbazir air.Tutup paip air selepas digunakan. Gunakan air dengan cermat dan jimat setiapmasa. Gunakan tandas/bilik mandi dengan cermat dan mengikut pertauran. Jangan rosakkan kemudahan ini,kerena jika rosak anda juga yang susah.

 Jika perlu,adakan latihan kepada murid-murid baru ,cara menggunakan tandas yang betul.  Jika ada kerosakan , laporkan kepada guru , pegawai bertugas atau pihak sekolah.

PANDUAN DI KANTIN      Berbaris semasa membeli makanan. Jangan berebut-rebut. Basuh tangan sebelum makan. Makan dengan senyap dan bersopan. Jangan berlari,bermain,bersenda gurau di kantin.

 Pinggan,mangkuk,piring dan cawan hendaklah dimasukkan ke dalam besen yang disediakan.  .   bergas. Sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah Jangan makan makanan yang basi. Jika ceret-berit dan muntah-muntah , laporkan kepada guru. Pengusaha kantin tidak dibenarkan menjual makanan ringan dan minuman

MENANGANI ISU JENAYAH PELAJAR SEKOLAH  Kes jenayah berlaku disebabkan oleh sifat ingin tahu,pengaruh rakan dan desakan pihak lain.  Jenayah kecil seperti gengterisme,pecah rumah,ragut,vandalisme dan judi.

 Jenayah besar seperti penyalahgunaan dadah,penderaan , pembunuhan , pergaduhan dan pelacuran.  Disiplin yang buruk akan menjejaskan nama baik pelajar sehingga mendapat rekod buruk.  Peluang pekerjaan menjadi sukar dan hidup jadi terumbang-ambing.Oleh kerana tiada pekerjaan berlakulah kes jenayah seperti peras ugut,mencuri,merompak dan penagihan dadah.  Jika hal ini berlaku anda mungkin ditangkap , dipenjarakan atau dimasukkan ke pusat pemulihan.  Ibu bapa dan keluarga akan berasa malu dan hampa.Mereka akan dihina dan dicerca menyebabkan masyarakat kurang menerima kembali.  Pihak sekolah perlu peka dan memastikan sistem disiplin supaya berkesan.Segala aduan pelajar hendaklah diterima dan dipertimbangkan.

 Unit kaunseling hendaklah memainkan peranan dalam hal ini supaya sikap buruk pelajar boleh diubah.  Jawatankuasa Disiplin Sekolah hendaklah mengambil tindakan yang wajar dan adil terhadap pelajar yang melakukan salah laku tanpa mengira pangkat dan kedudukan.

********************************** 00 ********************************************

AKTIVITI-AKTIVITI POLISI PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) SMK. TUN ISMAIL – 2009

BI 1

POLISI KESIHATAN DIRI 1. 1.1. 2. 3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

AKTIVITI Syarahan/Demonstrasi Praktis: Cara membasuh tangan1. Cara berkesan memberus gigi1. Pertolongan cemas Ceramah: Faedah senaman dan jenis-jenis senaman Makan secara sihat Kesihatan mental dan social Penderaan kanak-kanak

2

2.5. Keselamatan diri PERSEKITARAN A. Persekitaran Fizikal Sekolah yang Sihat dan FIZIKAL DAN SOSIAL Selamat: SEKOLAH YANG SIHAT DAN SELAMAT a. Fizikal Bangunan - bersih , selamat b. Kemudahan Asas - mencukupi, bersih, selamat

c. B. a.

Lanskap - bersih, ceria, selamat Program Pencegahan: Pencegahan Merokok di Sekola

3

PENGLIBATAN KOMUNITI

b. Pencegahan dan Pengawalan Demam Denggi di Sekolah Aktiviti-Aktiviti Program Kesihatan yang dijalankan oleh Pihak Sekolah Dengan Penglibatan Aktif Komuniti: 1. ProSTAR 2. Program Sekolah Bebas Denggi 3. Program Sekolah Bebas Asap Rokok 4. Program Sekolah Bersih dan Ceria 5. Kem AntiDadah 6. Program Rekreasi 7. Program Pendidikan Kerohanian 1. Status Kesihatan Pelajar 1.1. Pemeriksaan Kesihatan 1.2. Imunisasi (Tetanus Toxoid – Pelajar Ting. 3) 1.3. Pengesanan Awal Penyakit Berjangkit 1.4. Penyaringan Pelajar dengan keperluan Khas 2.Menyimpan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM) 3. Perkhidmatan Pergigian Sekolah

4

PERKHIDMATAN KESIHATAN SEKOLAH

3.1. Pemeriksaan dan rawatan (Kliniki Pergigian) 3.2. Aktiviti Pendidikan Kesihatan Pergigian seperti ceramah dan latihan memberus gigi 4. 5. Latihan Atau Kursus Pertolongan Cemas Bilik Rawatan

5.1. Menyediakan peti pertolongan cemas dengan kandungannya yang lengkap

5.2. Petugas harian (pelajar) ditempatkan di bilik rawatan

******************************************* 00 *****************************************************

LAPORAN MINGGUAN KAJIAN AEDES DI SEKOLAH PROGRAM BEBAS DENGGI DI SEKOLAH Sekolah : SMK TUN ISMAIL Daerah : BATU PAHAT Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Bulan : _____________________ Minggu : 1/2/3/ 4 (Potong mana yang tidak berkaitan)
Bil Tempat Pembiakan Aedes AD TIADA A Catatan(Sil Tandatang a nyatakan an Guru jenis bekas Penyelia sekiranya ada pembiakan )

1 2 3 4

5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 Makmal Sains

Saliran Longkang Padang Dewan Sri Perdana & Persekitaran Rumah Guru & Persekitaran Tempat Pelupusan Sampah Rumah Hijau Tandas Kantin Bilik SPBT & Taman Anjung Budi Pejabat

2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

Taman Sains Surau Al-Azim Makmal MPV Makmal Kemahiran Hidup Wakaf Bacaan & Tunas Bistari Taman Sekolah Bilik Guru Pusat Sumber Sekolah

Tandatangan Guru Penyelaras : __________________________ ___________________ Nama : _____________________________ Pencegahan Denggi

Tarikh :

Jawatan : Guru Pendidikan

Nota : 1. Kerja pemeriksaan sebenar hendaklah dijalankan seminggu sekali. 2. Murid-murid sekolah digalak menjalankan kajian pencegahan denggi sebagai satu aktiviti sivik / ko-kurikulum. 3. Pemeriksaan audit akan dijalankan dari masa ke semasa bagi sekolah yang melaporkan tiada pembiakan. 4. Nyamuk aedes suka membiak dalam air jernih yang tenang, khususnya di tempat-tempat yang tidak terdedah kepada matahari. 5. Berikut merupakan tempat-tempat di mana jentik-jentik Aedes biasa dijumpai. Dalam Bangunan • alas pasu bunga • alas di bawah peti ais • deram air • kolah mandi • ‘cistern’ air di tandas Luar Bangunan • alas pasu bunga • bekas-bekas buangan • kotak plastik makanan • botol-botol kosong • tayar terpakai

Borang KD 2 (Pindaan 2004)

LAPORAN BULANAN KAJIAN AEDES DI SEKOLAHPROGRAM BEBAS DENGGI DI SEKOLAH Sekolah PAHAT : SMK TUN ISMAIL Daerah : BATU

Bulan : ...........................................
Bi Tempat l Pemeriksaan Catatan Mingguan(Tandakan / sekiranya ada pembiakan) 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

Saliran Longkang Padang Dewan Sri Perdana & Persekitaran Rumah Guru & Persekitaran Tempat Pelupusan Sampah Rumah Hijau Tandas Kantin Bilik SPBT & Taman Anjung Budi Pejabat Makmal Sains Taman Sains Surau Al-Azim Makmal MPV Makmal Kemahiran Hidup Wakaf Bacaan & Tunas Bistari

1 8 1 9 2 0

Taman Sekolah Bilik Guru Pusat Sumber Sekolah

Ulasan : TIADA BEKAS PEMBIAKAN NYAMUK AEDES. Kawasan persekitaran sekolah, taman, Rumah Hijau, rumah guru, padang, taman-taman dan bilik-bilik khas berada dalam keadaan terkawal dan terhindar daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes. Usaha-usaha penceghan pembiakan nyamuk Aedes akan sentiasa dijalankan dan diselia. ......................................... Tarikh : ……………………

Tandatangan Pengetua(Cop Nama dan Jawatan)

Nota :1. Borang ini hendaklah dilengkapkan setiap bulan oleh Pengetua sekolah berdasarkan laporan dalam Borang KD 1 (Pindaan 2004) 2. Borang yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar kepada Pegawai Pelajaran Daerah sebelum hujung bulan yang berikutnya.

********************************* 00 *************************************

PELAN PERGERAKAN KECEMASAN SEKOLAH SMK. TUN ISMAIL

Arahan dan Peraturan yang Perlu dipatuhi Apabila Isyarat Kecemasan dan Kebakaran dibunyikan
1. Jika terlihat kebakaran atau keadaan bahaya segera beritahu guru.

2. Isyarat loceng yang berbunyi panjang tiga kali berturut-turut akan dibunyikan untuk menandakan sesuatu kecemasan atau kebakaran berlaku di sekolah ini. 3. Apabila mendengr bunyi isyarat tersebut, guru yang berada di dalam kelas atau di bilik-bilik lain hendaklah mengarahkan murid-murid bergerak berdua-dua menuju ke tempat yang ditetapkan (padang) dengan teratur dan seberapa cepat mengikut laluan yang ditetapkan seperti dalam pelan kecemasan. 4. Murid-murid diingatkan hendaklah bergerak tanpa berebut-rebut, tidak dibenarkan membawa beg, buku atau melakukan perkara yang melambatkan pergerakan dan tidak dibenarkan sama sekali tinggal dalam kelas, manakala murid di padang hendaklah tetap berada di situ. 5. Guru, pengawas atau ketua kelas hendaklah memastikan semua murid keluar ke tapak perhimpunan di padang dan beratur mengikut kelas seperti dalam pelan. 6. Kakitangan pejabat akan membawa semua dokumen yang penting termasuklah buku kedatangan pelajar, guru dan pekerja dan diserahkan kepada guru perhimpunan bertanggungjawab. 7. Semua guru, kakitangan, pekerja dan sesiapa sahaja di dalam kawasan sekolah hendaklah pergi ke tapak perhimpunan semasa loceng kecemasan dibunyikan. 8. Pasukan pencegahan kebakaran hendaklah mengambil dan membawa alat pemadam api untuk memadamkan api tersebut sekiranya kebakaran tersebut keci dan tidak berbahaya. 9. Jika keadaan terkawal, satu isyarat akan dibunyikan dan murid-murid dikehendaki balik ke kelas masing-masing.

Unit HEM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful