Ποια είναι η υποψήφια Περιφερειάρχης

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Είναι Χημικός M.Sc. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Science) του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης – Σουηδίας.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αποκτώντας πλούσια
εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση, αλλά κυρίως στη διαμόρφωση και
την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, μερικά απ΄ τα οποία υπήρξαν πρωτοποριακά για την εποχή τους.

Τον Απρίλιο του 2011, ανέλαβε, μετά από προκήρυξη, τη θέση της Ειδικής Γραμματέως του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2012,
έχοντας την ευθύνη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ σε όλη τη χώρα. Με δική της πρωτοβουλία, επετεύχθη η προσαρμογή του ΕΣΠΑ στις ανάγκες
που δημιούργησε η κρίση στη χώρα, δημιουργώντας τα εργαλεία
ενίσχυσης ρευστότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Guarantee Fund) και του χρηματοδοτικού εργαλείου Επιμερισμού Κινδύνου (RSI), ενώ συμμετείχε
στην ομάδα εργασίας για την Επενδυτική Τράπεζα.
Κατά το διάστημα που είχε την ευθύνη για το ΕΣΠΑ, οι εντάξεις έργων
έφθασαν στο 121 %, δηλαδή ~90% περισσότερο από τον Δεκέμβριο
του 2010, οι συμβάσεις στο ~70%, δηλαδή ~80% περισσότερο από τον
Δεκέμβριο του 2010, κυρίως όμως αυξήθηκε η απορρόφηση του ΕΣΠΑ,
από το 17,4% στο 40% και κάλυψε όλους τους στόχους για το ΕΣΠΑ.
Η Ελλάδα στο διάστημα αυτό εκτοξεύτηκε από την 18η θέση, στην 7η
θέση στο ΕΤΠΑ και στην 9η θέση στην απορρόφηση των κοινοτικών
πόρων συνολικά, πολύ πάνω από το κοινοτικό Μ.Ο των 27 Κρατών Μελών, αποσπώντας τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον
αρμόδιο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Φέρνουμε την ΕΛΠΙΔΑ στη Δυτική Μακεδονία.

Γιάννης Μπουτάρης
(Δήμαρχος Θεσσαλονίκηςστο χαιρετισμό του στην
πρώτη δημόσια ομιλία της
Γ. Ζεμπιλιάδου στις 23
Μαρτίου 2014)

«Ήρθε η ώρα της
μεγάλης αλλαγής για
την Περιφέρεια της
Δυτικής Μακεδονίας.
Και η μόνη που μπορεί
να την εγγυηθεί είναι
η Γεωργία
Ζεμπιλιάδου»

Συμμετέχουμε στις περιφερειακές
εκλογές μ΄ έναν και μοναδικό στόχο.
Να φέρουμε την ΕΛΠΙΔΑ στη Δυτική
Μακεδονία.
Την ελπίδα πως κλείνει ο κύκλος των
χαμένων ευκαιριών.
Τη βεβαιότητα πως μπορούμε να
ανοίξουμε ένα νέο δρόμο για την
ανάπτυξη.
Ανάπτυξη σημαίνει Πόροι- ΆνθρωποιΣχέδιο.
Οι πόροι δεν μας έλειψαν ποτέ.
Αξιοποιήθηκαν όμως ελάχιστα τα
τελευταία χρόνια, κατασπαταλήθηκαν
και σκορπίστηκαν.
Οι άνθρωποί μας είναι ικανοί και άξιοι.
Δε βοηθήθηκαν όμως, ούτε
διαμορφώθηκε το κατάλληλο
περιβάλλον για να μπορέσουν να
δημιουργήσουν.
Το σχέδιο μας έλειψε.
Υψηλή ανεργία και αρνητικοί δείκτες
παντού, βροντοφωνάζουν. Η
Περιφέρειά μας καταρρέει. Φτωχαίνει
κάθε μέρα και περισσότερο.
Η ανάγκη αναπτυξιακού σχεδίου είναι
πλέον επιτακτική.
Αυτό ακριβώς το σχέδιο φέρνει ο
συνδυασμός μας.

Για να ξεκολλήσουμε απ΄ τις τελευταίες
θέσεις. Να πάμε μπροστά.
Να ορίσουμε τις προτεραιότητές μας,
να επενδύσουμε σωστά και το
τελευταίο ευρώ και βήμα, βήμα να
πετύχουμε.
Όλοι οι Δυτικομακεδόνες σαν ένας.
Ενωμένοι, με ενιαία συνείδηση και
πίστη στις δυνάμεις μας.
Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ
δύσκολα για όλους.
Χάσαμε όλοι μας πολλά, αλλά είναι
σημαντικό να μη χάσουμε την ελπίδα.
Ελπίδα, όμως, υπάρχει όπου υπάρχουν
άνθρωποι που δε λένε μεγάλα λόγια,
δε διχάζουν.
Ελπίδα ανθίζει μέσα απ΄ τη γνώση, την
εμπειρία, την αγάπη για τους
ανθρώπους και τον τόπο μας.
Ελπίδα απλώνεται παντού όπου οι
άνθρωποι συνεργάζονται και
δουλεύουν για κοινό σκοπό.
Γι΄ αυτό σας καλούμε να μας δώσετε
δύναμη με την ψήφο σας.

Για να κάνουμε την ελπίδα πράξη.
Για να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον.
Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.

Γεωργία Ζεµπιλιάδου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Γιοχάνες Χαν
(Επίτροπος για την
Περιφερειακή Πολιτική
της Ε.Ε. σε συνέντευξη
του για την πορεία
υλοποίησης του ΕΣΠΑ στις
14 Δεκεμβρίου 2011, την
περίοδο που η Γ.
Ζεμπιλιάδου ήταν Ειδική
Γραμματέας ΕΣΠΑ):

«Έχω εντυπωσιαστεί
για την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί από
τότε που επισκέφθηκα
την Ελλάδα, πριν από
τρεις μήνες δηλαδή»