You are on page 1of 7

Vilijam Batler Jejts - Katlin od Hulihana

Viljam Batler Jejts Cathleen od Hoolihana

1902. Naslov izvornika CATHLEEN NI HOOLIHAN, 1902 S engleskoga prevela MIA PERVAN OSOBE PETER GILLANE MICHAEL GILLANE, Peterov sin, mladoenja PATRICK GILLANE, dvanaestogodinjak, Michaelov brat BRIDGET GILLANE, Peterova ena DELIA CAHEL, Michaelova zarunica SIROTA STARICA SUSJEDI Soba u kolibi blizu Killale; godina 1798; BRIDGET stoji kraj stola i odmata zamotuljak. PETER sjedi s jedne, a PATRICK s druge strane ognjita. PETER: Kakva je to galama? PATRICK: Nita ne ujem. (Oslukuje.) Aha, sada ujem. Zvui kao klicanje, slavlje. (Prilazi prozoru i gleda.) emu kliu, da mi je znati. Nikoga ne vidim. PETER: Moda igraju hokej na travi. PATRICK: Nema danas hokeja. Bit e da glasovi dopiru odozdo, iz grada. BRIDGET: To deki zacijelo igraju neku svoju igru. PATRICK: Gle, cestom silazi jedna starica. Moda ide ovamo, k nama. BRIDGET: Bit e to koja susjeda; dolazi uti novosti o Michaelovoj svadbi. Prepoznaje li je? PATRICK: ini mi se da je to neka neznanka, a i ne ide k nama. Nije krenula puteljkom. Zala je na istinu to se sputa prema mjestu gdje Maurteen sa sinovima strie ovce. (Okree se prema njima) Sjeate li se onoga to nam je Winnie od Page 1

Vilijam Batler Jejts - Katlin od Hulihana Kria sino pripovijedao o nekoj udnoj eni koja obilazi Irsku kada god zemlji zaprijeti ratna pogibelj? BRIDGET: Ne dosaduj nam s Winnijevim priama; radije hajde i otvori vrata bratu. ujem ga, dolazi. BRIDGET: Doi amo, Peter, pogledaj Michaelovo vjenano ruho. (PETER primie stolicu k stolu.) BRIDGET: Ti nisi imao ovakvo odijelo kada si se enio mnome. Nisi ima ni kaputa; ni za petak ni za svetak. PETER: Istina je, istina. Nikad nismo pomiljali da bi na sin mogao imati ovakvo vjenano ruho i ovako lijepu kuu u koju e dovesti nevjestu. PATRICK (jo gleda kroz prozor): Tata, gle, Michael se vraa. PETER: Nadam se da donosi Delijin miraz, kako se ni ja ni njezini roditelji ne bismo predomislili glede nae nagodbe o vjenanju. Dobrano sam se namuio dok sam dobio to sam htio. (PATRICK otvara vrata, ulazi MICHAEL.) BRIDGET: to te zadralo, Michael? Dugo te ve ekamo. MICHAEL: Svratio sam k sveeniku i zamolio ga da on obavi sutranje? vjenanje. BRIDGET: I to je rekao? MICHAEL: Da smo vrlo lijep par, i da mu nikad nije bilo milije vjenati curu i momka iz njegove upe no to e mu biti vjenati mene i Deliju Cahel. PETER: Jesi li donio miraz, Michael? MICHAEL: Evo ga. (Poloi vreu na stol, prie ognjitu i osloni se na kameni okvir kamina. BRIDGET, koja je cijelo vrijeme pregledavala vjenano odijelo, natezala avove i pipkala podstavu na depovima, odloi odijelo na komodu.) PETER (ustane, uzme vreu s mirazom i istrese novac) Da, dobru sam nagodbu postigao, Michael. Stari John Cahel bio bi radije zadrao dio novca za sebe. Dopusti mi zadrati polovicu novca dok se ne rodi prvi sin", ree mi. Ne moe", rekoh ja. Bude li ili ne bude sin, svih stotinu funta mora biti u Michaelovim rukama prije nego dovede tvoju ker u kuu." Tada ga je i ena poela nagovarati, pa je popustio. BRIDGET: Drago ti je eprkati po tom novcu, ha, Peter? PETER: Istina je. Da sam barem ja bio te sree i dobio stotinu, ili makar dvadeset funta, uz djevojku kojom sam se oenio. BRIDGET: Eh, nisam mnogo donijela, ali nisam mnogo ni dobila. A to si ti imao onoga dana kad smo se uzeli, osim jato kokoi, koje si sam hranio, i nekoliko janjia, koje si vodio na sajam u Ballinu. (Ljuta je, udara vrem po stolu.) Nisam donijela miraz, ali sam ga odradila vlastitim rukama, i sina ti rodila - Michaela, i cijeli ivot krumpir okopavala, a da nikad nisam traila ni Page 2

Vilijam Batler Jejts - Katlin od Hulihana gizdavih haljina ni srebra i zlata, samo truda i posla. PETER: Istina je, istina. (Tape je po ruci.) BRIDGET: Sada me ostavi na miru; moram spremiti kuu za novu gospo daricu. PETER: Ti si najbolja ena u Irskoj, ali ni novac nije lo. (Pone ponosno igrati s novcem i sjedne.) Nikad nisam mislio vidjeti ovoliku hrpu novca izmeu vlastita etiri zida. Sada, kad smo bogati, moemo initi to hoemo. Moemo kupiti onih deset hektara zemlje to je ostala za prodaju nakon smrti Jamesia Dampseva, te na njoj uzgajati stoku. Poi emo na sajam u Ballinu i kupiti telad. Michael, je li Delia traila dio novca za sebe? MICHAEL: Bogme nije. ini mi se da ga nije previe ni gledala, niti odve razmiljala o njemu. BRIDGET: To me ne udi. to bi gledala novac kad moe gledati tebe, ovako naoita i snana. Mora da je ponosna to je dobila dobra i estita mladia, koji e znati gospodariti novcem, a ne razbacivati ga i troiti na pie, kao toliki drugi. PETER: A ni Michael zacijelo nije previe mislio na bogatstvo; vanija mu je bila djevojina ljepota. MICHAEL (prilazi k stolu): Pa, svakome je drago imati pristalu djevojku i voditi je u etnju. Novac potroi, a ena ti ostaje za cijeli ivot. PATRICK (okree se od prozora): Opet se uje galama iz grada. Moda iskrcavaju konje iz Enniscronea. Uvijek se vesele kad konji dobro podnesu prijelaz preko mora. MICHAEL: Nisu to nikakvi konji. Kakav prijelaz preko mora, ta nije danas sajam. Skokni do grada, Patrick, i pogledaj to se zbiva. PATRICK (otvara vrata, izlazi, te na trenutak zastane na pragu): to misli, hoe li se Delia sjetiti da mi je obeala donijeti psia kad doe u novu kuu? MICHAEL: Sigurno hoe. (PATRICK izlazi ostavljajui za sobom otvorena vrata.) PETER: Sada je na Patricku red da potrai sreu meu djevojkama, ali to njemu nee biti tako lako, jer nema ni stan, a kamoli kuu. BRIDGET: Ja ponekad mislim kako bismo sad, kada nam je ovako lijepo krenulo, kad su nam Cahelovi postali bogata rodbina, a k tomu je jo Delijin roeni stric sveenik - kako bismo sada mogli razmiljati o tome da Patricka jednoga dana dademo u sveenike. On od malih nogu voli knjige. PETER: Polako, ima vremena; tebi glava uvijek puca od planova. BRIDGET: Moi emo mu dati dobro obrazovanje; nee biti siroti student koji obija pragove i ivi od milodara. MICHAEL: A oni u gradu se jo vesele! (Prie vratima, zastane na trenutak, zaklanjajui oi rukom.) BRIDGET: Vidi li to? MICHAEL: Vidim staricu; penje se puteljkom. BRIDGET: Tko bi to mogao biti? MICHAEL: Ne bih rekao da je neka susjeda, ali nisam siguran, jer joj je lice zakriveno koprenom. Page 3

Vilijam Batler Jejts - Katlin od Hulihana BRIDGET: Moda je to ona ena koju je Patrick nedavno vidio. A mogla bi biti i neka sirotica, koja je ula za svadbu, pa dolazi po svoj dio. PETER: Bolje bi bilo da sklonim novac. Nema smisla da svatko pase oi na njemu. (Prie velikoj krinji uza zid i stavi vreu u krinju. Zatim pone prtljati oko brave.) MICHAEL: Evo je k nama, tata! (STARICA polako prolazi pored prozora, upirui oi u MICHAELA) Milije bi mi bilo kad nam veer uoi svadbe u kuu ne bi zalazili tuinci. BRIDGET: Otvori vrata, Michael, nemoj da eka, jadnica. (STARICA zakorai u sobu, a MICHAEL se makne ustranu, putajui je da proe.) STARICA: Bog vas blagoslovio. PETER: I vas, gospo. STARICA: Lijepa vam je ova kua. PETER: Pa, dobro doli u na dom. BRIDGET: Dobro nam doli. Sjednite uz ognjite. STARICA (grije ruke na vatri): Vani pue otar vjetar. (MICHAEL je s vrata radoznalo promatra. PETER prilazi stolu.) PETER: Jeste li odavno na putu? STARICA: Odavno, sinko, odavno; malo tko putuje tako dugo kao ja. PETER: Ah, jadan je tko nema vlastita doma. STARICA: Tono, a ja ve dugo lutam cestama, jo od onoga davnog dana kad sam krenula na put. Rijetko kada imam mira i poinka. BRIDGET: A niste li umorni od tolika puta? STARICA: Ponekad mi noge posustanu i ruke mi klonu, ali u srcu nikad nemam pokoja. Kad me ljudi vide kako mirujem, pomisle da me shrvala starost, da me snaga izdala. BRIDGET: A to vas tjera na neprestano lutanje? STARICA: Previe tuinaca u kui. BRIDGET: Na licu vam se vidi da ste se napatili. STARICA: Istina je, napatila sam se. BRIDGET: A kakva vas je to nevolja zadesila? STARICA: Oteli su mi zemlju. PETER: Jesu li vam puno zemlje oduzeli? STARICA: Oteli su mi moja prelijepa zelena polja. PETER (ustranu, prema BRIDGET): Nije li ovo moda Caseveva udovica, ona koju su nedavno otjerali s imanja u Kilglasu? BRIDGET: Ne, nije. Vidjela sam ja Casevevu udovu na sajmu u Ballini to je snana, mlaahna ena. PETER: Jeste li uli klicanje iz grada kad ste se penjali k nama? STARICA: inilo mi se da ujem galamu; neto poput klicanja prijatelja kad mi dolaze u posjete. (Ona stane tiho pjevuiti, vie kao za sebe.) Sa lenom naricat u i ja Nad mrtvim plavim Donoughom; Ovratnik sad mu je konop grub, Na licu pokrov bijel. MlCHAEL (odmakne se od vrata i prie joj): to to pjevate, gospo? (STARICA pjeva sve glasnije.) STARICA: Pjevam, o ovjeku kojega sam neko poznavala, o plavokosom Page 4

Vilijam Batler Jejts - Katlin od Hulihana Donoughu, kojega su objesili u Galwayu. Dola sam naricati s tobom, leno, Kosa mi je kutrava i raspletena; Sjeam se kako je orao polja i slagao travu u stogove sijena. Kako je gradio suu na brijegu Od kamena i morta. Ah, bili bismo sruili galge Da se to zbilo u Enniscroneu! MlCHAEL: A to ga je otjeralo u smrt? STARICA: Umro je meni za ljubav; mnogi su mladii meni za ljubav izgubili ivot. PETER (obraa se BRIDGET): Patnja joj je pomutila razum. MlCHAEL: Je li to neka novija pjesma? Kada je nastala? Kada je Donough stradao? STARICA: Nema dugo, nema dugo. Ali ima ih koji su davno, davno izgubili ivot za mene. MICHAEL: Jesu li to bili vai susjedi, gospo? STARICA: Prii blie, mladiu, prii, priat u ti o njima. (MICHAEL sjedne kraj nje uz ognjite.) Bio je jedan crvenokosi, sa sjevera, iz loze O'Donellovih; jedan s juga, iz loze O'Sullivanovih; jedan koji se zvao Brian i poginuo na obali, kod Clontarfa; te jo stotine mladia sa zapada. Neki su poginuli prije mnogo stotina godina, a neki e sutra izgubiti ivot za mene. MICHAEL: Hoe li sutra poginuti oni sa zapada? STARICA: Prii blie, blie, mome. BRIDGET: Bulazni li ona, to mislite? Ili je to neka ena sa sjevera? PETER: Ni sama ne zna to govori, sirotica; poludjela je od neimatine i boli. BRIDGET: Moramo lijepo s njom postupati. PETER: Dajte joj alicu mlijeka i komad kolaa od rai. BRIDGET: Moda bismo joj morali dati jo togod, da ponese sa sobom na put; nekoliko penija ili ak koji iling; ta mi barem imamo svu silu novca u kui. PETER: Ne bih ja na njoj krtario, vjeruj mi, kad bismo imali novca napretek, ali ako ponemo troiti od ovoga to imamo, uskoro emo morati naeti onu novanicu od sto funta, a to bi bila prava grehota. BRIDGET: Stid te bilo, Peter. Daj joj iling, a uz to i blagoslov, ili e i tebe i nas napustiti srea. (PETER prie krinji i uzme iling.) BRIDGET (STARICI): Hoete li mlijeka? STARICA: Ne traim ja ni jela ni pia. PETER (prua joj iling): Ovo je za vas. STARICA: Ni to ja ne traim. Ono to ja traim nije ni zlato ni srebro. PETER: A to vi onda itete? STARICA: Tko meni eli pomoi, mora mi dati sebe, mora mi dati sve. (PETER prie stolu u udu gledajui srebrni iling u vlastitoj ruci, te se aptom obrati BRIDGET.) MICHAEL: Imate li vi mua, gospo? STARICA: Nemam. Uza sve ljubavnike koji su me obasipali svojom ljubavlju, nikad ni jednome nisam prostrla postelju. MICHAEL: A ne osjeate li se osamljenom u tim vaim lutanjima Irskom? STARICA: Imam ja svoje misli i svoje nade. MICHAEL: A kakvim se to nadama sokolite? STARICA: Nadam se da u povratiti svoja prelijepa zelena polja; nadam se da Page 5

Vilijam Batler Jejts - Katlin od Hulihana u istjerati tuince iz kue. MICHAEL: A kako ete to postii, gospo? STARICA: Imam ja dobre prijatelje, koji e mi pomoi. I sad se okupljaju meni u pomo. Ne bojim se. Poraze li ih danas, oni e ve sutra stati na noge. (Ustaje) Moram ii doekati prijatelje. Meni su oni doli pomoi; moram im poi poeljeti dobrodolicu. I susjede moram pozvati da ih srdano doekaju. MICHAEL: Poi u i ja s vama. BRIDGET: Ne mora ti ii doekivati njezine prijatelje, Michael, ti mora doekati nevjestu. Ima ti preeg posla: valja donijeti jelo i pie. Djevojka koja ti dolazi u kuu nee stii praznih ruku; ne smije je doekati prazna smonica. (STARICI) Moda ne znate, gospo; moj sin se sutra eni. STARICA: Ne traim ja pomo od momaka pred enidbom. PETER (obraa se BRIDGET): to misli, tko je ta ena? BRIDGET: Niste nam jo rekli vae ime, gospo. STARICA: Neki me zovu Sirotica, a neki pak Cathleen od Hoolihana. PETER: ini mi se da sam jednom poznavao osobu s takvim imenom. Tko lije to bio? Moda neka ena iz mojega djetinjstva... Ne, ne, sjetio sam se... to sam ime uo u pjesmi. STARICA (stoji na vratima): udite se to su o meni pjevali pjesme, je li? O, da, mnoge su pjesme ispjevane za me. Jutros sam ula jednu; nosio ju je vjetar. (Pjeva.) Teke suze roniti nemojte Kad grobove budu kopali sutra Ne pozivajte gizdave konjanike Na ukopnu sveanost sutra. Nemojte iznositi hranu pred tuince Za tune karmine sutra Ne dajte zlata za molitve blage Onima koji e umrijeti sutra. Nee im trebati molitve, nee, kaem vam. MICHAEL: Ne znam to znai ta pjesma, ali bih elio znati to mogu uiniti za vas. PETER: Doi amo, Michael. MICHAEL: Psst, oe, sluaj staricu. STARICA: Teke su obveze onih koji meni pomau. Mnogi koji danas imaju rumene obraze sutra e biti blijedi; mnogi koji su slobodno trali breuljcima, tresetitima i rogozitima morat e hodati kamenim ulicama dalekih tuinskih gradova; brojni e se lijepi planovi izjaloviti; mnogi koji su zgrnuli novac nee ga ostati ovdje troiti-mnoga djeca rodit e se bez oca koji bi im nadjenuo ime. Oni koji danas imaju rumene obraze sutra e zbog mene biti smrtno blijedi, ali e za sve svoje misli i djela biti dobro nagraeni. (STARICA izlazi iz kue, pjevajui.) Ali dovijeka njih emo pamtiti i vazda ivjet e oni; Uvijek nas rijeima krijepiti A mi emo vazda ih uti. BRIDGET (obraa se PETERU): Pogledaj ga, Peter, kao da je opsjednut. (Povisi glas.) Michael pogledaj svoje vjenano odijelo. (Vadi odoru iz ormara.) Mora ga isprobati sada, sutra e biti prekasno. Momci e ti se rugati ako ti ne bude pristajalo. Uzmi ga, Michael, poi u sobu i isprobaj ga. (Gura mu odijelo u ruke.) MICHAEL: O kakvom vjenanju govori, majko? Kakvo odijelo u sutra odjenuti? BRIDGET: Ovo je odijelo koje e obui sutra kad se bude enio Delijom Cahel. Page 6

Vilijam Batler Jejts - Katlin od Hulihana MICHAEL: Posve sam zaboravio na vjenanje. (On pogleda odijelo, krene prema sobi, ali zastane, uvi klicanje izvana.) PETER: To galame pred naim vratima. to se dogodilo? (U kuu nahrupe susjedi, a s njima PATRICK i DELIA.) PATRICK: U luku su uplovili brodovi; Francuzi se iskrcavaju u Killali. (PETER vadi lulu iz usta, skida eir i ustaje. MICHAEL isputa odijelo iz ruku) DELIA: Michael! (MICHAEL se ne obazire.) Michael! (Okree se prema djevojci.) Zato me gleda kao da me ne poznaje? (Ona ustukne. Prilazi joj BRIDGET.) PATRICK: Deki hrle prema luci, u susret Francuzima. DELIA: Michael nee ii ususret Francuzima. BRIDGET (PETERU): Reci mu da ne ide, Peter. PETER: Uzalud! Ne uje on ni rijei od onoga to mi govorimo. BRIDGET: Delia, pokuaj ti; dovui ga na ognjite. DELIA: Michael, Michael, nee me valjda napustiti! Ne idi pred Francuze, ta sutra je nae vjenanje. (Ona ga obujmi. MICHAEL se okrene prema njoj, kao da e popustiti. Izvana, uje se STARIINA pjesma.) Dovijeka njih emo pamtiti, I vazda sluati njihov zov. (MICHAEL se odvoji od DELIJE i krene prema susjedima, koji stoje pred vratima.) MICHAEL: Hajd'mo, nemamo vremena, moramo poi za staricom. (MICHAEL i susjedi izlaze.) PETER (uhvati PATRICKA za ruku):Jesi li vidio neku staricu kako silazi niz breuljak? PATRICK: Ne. Vidio sam jednu mladu djevojku; hodala je uznosito, poput kraljice. SVRETAK Cathleen od Hoolihana Komad je objavljen 1902, a izveden iste godine u katolikom internatu u Dublinu s Maud Gonne u naslovnoj ulozi. Kathleen ili Cathleen prezimena Houlihan ili Hoolihan (Yeats upotrebljava oba naina pisanja) simbol je Irske, a etiri zelena polja etiri su njezine pokrajine. Ballina i Enniscrone i Kilglas lokaliteti su u Irskoj. Simbolian je lokalitet Killala u pokrajini Mayo jer su se ondje 22. kolovoza 1798. iskrcale francuske trupe vodene generalom Humbertom. Crveni je ovjek vjerojatno Hugh Roe O'Donnell, buntovnik iz 16. stoljea koji biva otrovan u panjolskoj kada tamo odlazi zatraiti pomo. Jedan od O'Sullivanovih ljudi takoer je junak iz 16. stoljea, a Brian Boru (926 - 1014) irski kralj koji je pao u pobjednikoj bitci s Dancima blizu Dublina.

Page 7