You are on page 1of 8

2010

?
1

,

.

.

,
:

? :
... :


,


.

.
1 ,
23
.

.
,

.
,

,


,
,
.


.
,
,
.

,

. ,


:
,

. ,
?

? , ,

?


?


?
,?
?


?
,

,
.
,

.
. ,
,
. 1994

,

.

,

.

, .


,

, !
,
:
,
.

.
,

,

:

.

.

,
,

,
..
,

,


. ,
,
.

,
.


.

, ,
,


,
,
. ,
,
.


,
.


.


..

,

.
, 11-
, .
2009
.

. 1
2010 .

.

.
,

,
.

1500 .
, , .
,
,
.

- ,

-
,
,

.


,

.
-

. ,


.


.

,
,


,

,

.


. .

.

:

.
,

.
.


.
, ,
.
( .2)

,
.
,

.
.
,
.

,
1500
.

,
..

, ,

. ,
.
,
,
.

.


7.
,
,
.


,
1999 . 39,2 %,
( .1)
.
? 51,2 %
,
, , 1989 . 8 XXI
, ,
, .
.
?
.
: ,
2002 .
,
, .
, , ,
. ,
.
.
. 2002 . ,
,
, .
,
.
.
.
,

. 2008.

: ,
( ),
-
, , , , .
. . ,
,
,
, ,
. ,
.
1999 9.
. ,
.
, .
,

2008 . ,

.


. .
-,

,
,
. ,
, .
, .
, , . 2008 .

.
. ,


.
. ,
. -,
,

.
.
, .
, , 1990- .
.
,
1989 .
, , ,
, . -,
.
,
,
, , , .
. , .
1990- .

,
. . ,
.
, .

,

10.
,

,
,

2005 ., 7,6 . 36 % .
. 1,5 . . . 1990- .
, .
11. 1990 . . 19 ., .
, : ,

,

- .

9 2000 . 58,5 %
6 . . 4. , , ,
, 2004-2005 . 34,9 %
2005 . 30 .
. 1992-2003 . 12. ,

, .
8 . ., 1992-2004 ,
. 17,4 ., 2005 . . , .
:
38,1 . . .
1992 . ,

- - 2009 . 4 %, 13. ,
. 42,4 . 5. , 70 %, 1992 ., . 2008 . ,

.
,
14 % . ( 20 . .)

., 2005-2008 . -

2005 .


, 21

%

1.
.

123 ,
. .

: 1994
. ,

. .
,
20 % .

. ,
,

, 2001 .

120 . . , ,

260 . . ,


,
. 6,7
26 %;
2.

2,7 . ,
2006
. .
10 %.
. 1992- ,
,

2000 . 2000 . 1990-

3 . .3
,
., 6., .
14. ,
1994 ,
. 2006

..

2-2,5
15.

,
,
.

,
.
.
,

,
. ,
.
...
,
,
.

,
.


,
.
,
,
2001 .
16.
:

,
.

.
,

.

.
.
.
,

. ,


,

.
,

.
,
,
.

:

,
.
,
,

.
,
,

2011 ,
.
,
.
, ,

.
7-8
.

,

,

,
.
2010

. .
,


.

,
,
.
, 90-
. ,
, 2008 .

.

.

,

,
,


. ,

,
;

,

;
:


17. ..,

, 2008 .
: ,
,

.
,
18.
,

.

,
,
,
.
,


. , 2008 ,

.
, ,


.
,
,

( , ,
..),


.


.
,
, .


,
,
30-
.
,


,


.
..
1

:
:
. , 2008. - .42,46.
2 :
. , 2001. - .102, 107;


2009 .
, 2010. .1.
3 :
. .102.
4 .. :
. , 2005. - ..78.
5 .91.
6 :
. .96,
. , 2001. - .442.
7 .., ..
.
, 2001. - .154-155, 173; ..
. . , 2005. - .77, 105.
8 .. XXI:
? , 2001. .17, 25.
9 :
. - .29.
10 :
. .186-199.
11 - .157-159, 161.
12 - .91-92.
13 . - .95.
14 :
. - .48.
15 . - .48.
16 . ..
:
. , 2001.
17 :
. - .22-25, 30, 31, 34-35.
18 . - .41.


,
.
, ,
,
,
.
, ,
, :


,
, ,
.

,
(
)


(). ,

,

, ,
,

. :
, , ,
, ,


(.13, . 7).
,
,

,
,
,
.
1857-1861
.
:
(
)
,

,
,
,

, ,

.
,

,

,
.
. ,
( )

, , ,
,


(.25. . II, . 100-101).

:
, , ,
; ,
,
; ,
, .
(
.
,
,

.

.
,
(
)
,
(.
. , ).


, ,
,
,

.

,
,
,

,
) ,
,

, ,
,
, ,

(, , ,
).

,
, ,.
,
,.
.
( .4)

( .3),
, , ,
.
, ,
,
, ,
,
.
,
,
, ,
,
.

,
;
,
.
, ,

, ,

;
,
.
.
, ,
, , ,
, .
. (.25, .
II, . 386-387).
,
, , .. ,
,
.
,
, .

, ,
, . ,
1857-1861 .,

- :
, .
, ,
,
.

,
.


,
.
,
, . ,

.
. , , ,
.
2006 .

, 1) 2)
,
,

, ,
,
, ,
(. 46. . II, .110).

:

,
,
,

, (. 3, . 70).
,

,
, ,
,

,
, . .
(.3, . 78).

. ,
, ,

( )
,

,
. :

,,

(. 3, . 34).
,
(.3, . 35).
. :
- ? .

, ,
,
, ,
.

,

.

,


.

(.4, .334).
?
:
,

, ,
,
, ,
,


.
,
. , ,
, ,
, . 1891 ., . .
, , ,
:
-
,
,


(.22,
. 623).

.

- :
,

,

.


.. 22 2010
.
.
. ,


: 1)
- ; 2)


.

.
17
2009
.

.
..

. -

2007 .
..
2007 . .
,
. ..
( 2007 .)
. ..,


.
,
.

.
,
.
, ,
, .


,


,
.
, :
, ,
.
,

.
.
,
,
.

.
,

.
,
.

.

,
. .. -
(
2007 .) .

.
,

. ,

. ,

.
,
.
,
.
,
., 2010 .
.

.
, , .,
.
. ,

,
,
.
.

,
,
. ,

.
.

,
.
,
. ,
( 2010 )
: ,
( )

. ,
.
,
:
(
)
,

-
. ,
. .

:
.
?
, :
,
,

, ,
.
! , ,
?

:
,
,
-,
, ..
, ,
, .

.

2009 .
,
.
, ,
. ,
,
,
. , ,

, . ,

,
.
, .
,
.


,
.
,
.
.
, .


,
.
2009
,
,
.
-
.
,
.
- . - 1991

. 90-

, 2002
.
,
. .. 2002 .

, 2007-2009 .

.

,
( ),

-92 ()
.
,
(
)
.


.


.

.


, ,
.
,


.

.
.
,
.
,
..
,
. , ,
, , .
-
,
.
.
. , ,
.
,
.

.
:

. 2010 .
,
.
,
(
.), ,
.
.

.
. 31
2010 .
.
, .
, ,
-
.
,
:
,
,
.
,
.
:
.
:
,
,

5
?
,
, .
.

.
.

. ,
,

, .

. ,

,
,

,
.
,

.

.


,
.
, .


-,

. .

.

.

. ,


( ). ,
,
.,
,
.
,
.

: ?

, ,
,
. :
,

,
.
,
,
: , , ,
..
2009
.
,
.
, 2009 .
,
. ,
.
: - ,


.
,
, .

,
.
, .
,

. ,
. ,
,
. ,
.
.
. .
,
.

. ,
.


.

6

,

.

,

,
-,


,
.
- ,

,
,


.
,

,


.
,

:
-

,.
.19 ( -),

,


,

(

,

).


(

,
,

), ,


.

.

,

.
,

,


.
,

.

,

. ,


,


* ,


().


,
(..

).-
.
,


, ,

,

,

,

.

,.


: !
,,
,


, .


,
.

,
,

,

,
90- .


,


,,
,.
,

,
.


,

.
,


,
, ,


.

, .
,


,

,


.


,

.
,

, -
, ,

,
,

,
800000 .

,

.

:

,


,
.
,
,

,

,

.
, ,
,

,
,
150 , ,
, 300 .

,

, ,
.
,

,
1,6
.
, -
,


.
,

. -

,,

. -

,
,
,

.


,

,
.

(
, -

).


,
,


,


.
,

,


.
,

,

.
,


, ,

,

.

*

1990- .

.
.
,
.

.
.


. ,


.
,

,
,
(
-
)
. . . ,
,
-
30
1941 . 4-

().
22
1918 .
- (1919 .),

( 4- )
22 1918 .


.
()

().

,, 2 ,
,
,
, .

.. ,


-
.
,


. 3- ?

. 1917 .
I2010
.


.,

.

,

, ,
,
,
.
.
.,

.


- . .

.

,

.
:
-.
.


,

.,
. .

-
. ,

,.
-
200 .
,

.


.

2.000


..

- ( 3-4
).

.
,
,
.
. -,
, ? ,
-

, ,. -
-
.

.
. ,

,
1917 .
. 11 (24) 1917

.
82
: 46 , 32 4 ,
. , 240

.

: 1) ; 2)
; 3)

; 4)
; 5)
. 12 (25)

. 12 (25)


.
, ?
, ?

,
; ? , ,
,
?
,
,
.
,
.1
,

.. , 16 (29)

()
:

,
:

2.

, 22

.
, ,

,
.

,

,
.
,


:

.
,

11%,
30% .
-

( ), ,


,
.
,


,
,


,
.

.

,

,
.
Erizo
1917 ,
, . : ,
,

. ,
,
-
.
,
. :
,
.
:

.


...3


, ,
,
.4 19


.5
30 1917
:
,
,
,

.6 .


,
?
( .8)( .7)

.

,
.

,
1918
.
.

, ,
. ,
,

.7
,

IV,
,

,

.

,
.
IV 9 (22)
1918 .,
39

- 11(24) . 15(28)

.
,

.
27 (9 ) 1918

-.

1918 . :
? ..
:
,
, .
...
.

, ,

, ,
.


, ,
8.
,
,
31 1918 . 60 .
, 2750000 .
, ,
.
.
,
IV ,
11 1918 .
,
-
. IV
,
,
.
18 -
.

..

, ,
,
,
., ..
. , 2006. 323
.

,
,
.

.


. 3
1918 . , ,
,
.

- .
IV
,
.

..
,
.
.., ..

-
...
,


.

,

,

. 16
.


.
.


,
,
-
.
. ( ) 17-19
1918 . 1000
.
,
. , ,
, , ,
. ,
, ,
,
19 .


9.
(17-19 )

,
, ,
, .


.
,

,


.

.

:
,
,

.

.

.10

. ,
, ,
.

.
.-. , . :


.11
.- ,
,

. , ,

?
. ,
.-,
,
- .12

,
,


.


,
.
,
II , 18 1918 .,

,

.,
1990- . ,
.
( ,
)
, . , ,
.
61 .
. , 2007.
160 .
,
,
.

,
.
,
. ,

,
.
.
37 .
..
(). . , 2009. 746 .
.. - -. 1917 .
,
. ,

, . 1937 . ..
, .
1926 .
.
,
.

.
100 .

..
, 1918 .
.
.
,
.
- 19
1918 . ,
,

. ,
, ,
,

.
, .
,
-
.
! 13. 1918 .


:
1
. - .,1982.- .574.
2 :
- (
1917- 1918 . ) - ., 1990. - .518.
3 ..
, 22 (5)
1917 . // . - .35. - .212.
4
. - .,1982. - .594.
5 ..
// . - .35.
- .182.
6 ..
// . .35. - .182.
7 . . 2. . 101
104, 108.
8 . : ..

1918-1920 . //
. - 1999, 1-2(13-14).
9 .., ..,
..
. ., 1987. - .332-333.
10 . .2.
., 1960. .26.
11 .., ..,
..
. - .338.
12 .
13 19181920. . ,
. ., 1967, . I, . 2.- .123.

. 1919 .
. , 2009.
2009 . 90
.
,
.
.
,
-,
.
, ,
.
30 .
? , 2009.


.
30 .
..
. , 2007 148 .

.
,
.
, ,
, ,

. -
. 15 .
.. :
. , 2003. 26 .
1936 .
,


. 3 .
. , 2004. 70 .

(2001-2002 ).
( ,
,
). 6 .

( 1 2). , 1999; 2002.

.
,
,
. 10 .
. .
12


.
. , . 5
.http://marksist.blox.ua/html
http://goscap.narod.ru
http://revarchiv.narod.ru
http://imi08.narod.ru
www.isc-studisulcapitalismo.org

:
. 3, .13. 65000
kazarja@yandex.ru
. 0 97 582 14 59;
0 93 344 01 45