You are on page 1of 3

Facultatea de Ştiinţe Economice

SEMINAR nr. 9

Metoda ONICESCU
A) A doua variantă Cea de-a doua versiune a metodei ONICESCU comportă următoarele etape: 1) Stabilirea matricilor “A” şi “B”, la fel ca în prima versiune. ) Atribuirea coeficienţilor de importanţă ai criteriilor! diferen"ia"i după rela"ia: p#

1 $!

în care: % # 1! pentru criteriul cel mai important& % # ! pentru criteriul considerat al -II- lea ca nivel de importan"ă '.a.m.d. (acă decidentul consideră că al doilea criteriu ca ordine de importan"ă este mult mai pu"in important dec)t criteriul cel mai important poate atri*ui pentru % valoarea + sau c,iar mai mult. +) Ierarhizarea variantelor după o func"ie de a-re-are de forma: f:. /0 definită prin:
p ⋅ f1.i) # 2∑ =1 2 m −loc1.i!C2)

unde: p2 - coeficientul de importan"ă al criteriului 2& loc 1.i! C2) # locul variantei i în criteriul 2. Ierar,ia variantelor este dată de valorile descrescătoare ale acestei func"ii. Consider)nd aceea'i situa"ie deci3ională pre3entată în pro*lema 4! aplic)nd versiunea a doua a metodei ONICESCU vom parcur-e următoarele etape:

+ .+ .1 .9 .9 .+ .1 .7) # 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1 = 9 + + + 1 = +< = 6!197 7 + 7 8 8 .9 . .7 +) Se sta*ilesc coeficien"ii de importan"ă: p1 # 1 1 p # 1 p+ # 1 + 9) Calculul func"iei de a-re-are: 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1 = 9 + 8 + 1 = 1+ = 6!16 < < 9 + 9 1 1 1 1 1 1 + + 1+ 8 = 91 = 6!+ 6 f 1.# . . ) # ⋅ + ⋅ + ⋅ = 7 + < < 1 1 1 1 1 1 14 + 9 + 9 = 6!188 f 1.1) # 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1 = 9 = 6!6=9 f 1.7 C C+ 1+6666 +7 1+86 117666 9 1766 1 6666 +8 1946 1 7666 96 19 6 1+7666 +6 1+66 ) Ordonarea variantelor în func"ie de consecin"e : C1 C C+ .1 .1 .+ .1) 5atricea consecin"elor este: C1 .9) # + 9 + + 8 f 1. : # .7 .7 .+) # ⋅ + ⋅ + ⋅ = < + + f1. .9 .

are valoarea cea mai mare! aceasta este varianta optimă.>ntruc)t . .