You are on page 1of 8

Univerzitet u Nišu Filozofski fakultet Departman za psihologiju

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE PSIHOLOGIJE U ŠKOLSKOJ 2012/2013 GODINI

TEST ZNANJA IZ PSIHOLOGIJE TZ M-2012

ŽELIMO VAM PUNO USPEHA NA ISPITU!

NIŠ, OKTOBAR 2012

1

egocentričnost. Olportovo shvatanje motivacije poznato je kao: 1) učenje o postojanju D i B motiva 2) funkcionalna autonomija motiva 3) učenje o nepromenljivim motivima 4) učenje o morfogeničkim crtama 5) učenje o težnji za samoaktualizacijom 7. škrtost ne/poverenje 4. prema Jungu. Prema Katelu. jesu sledeće: 1) lakovernost. urednost i 4) polemičnost. Primarni narcizam po Frojdu odgovara onome što su autori genetske orijentacije nazivali: 1) Tačka organizator 3) Neobjektni stadijum 5) Stadijum pulzija 2) Primitivna šupljina 4) Primarni fantazam 2 . proističu iz iskustva deteta na oralnom stupnju razvoja. Na ova pitanja odgovorite tako što ćete u list za odgovore upisati broj koji stoji ispred onog odgovora za koji smatrate da je tačan. na sledeće: 1) opsednutost osobe da je neko prati 2) životinjsku stranu ljudske prirode 3) iskonski strah od boravka u mračnom prostoru 4) muška osoba uvek ima i svoju žensku stranu. uvek ima i svoju skrivenu stranu 6. A faktor ličnosti ima sledeće polove: 1) afektotimija . sebičnost i 3) stvaralaštvo. Dva osnovna podsistema Nad-ja su: 1) Ono i Ja/ Ego 2) Ja i savest 3) savest i Ja-ideal 4) Ja i libido 5) Ja i samocenjenje 2. Karakterne crte koje. prema Frojdovoj psihoanalizi. Koji teoretičar je 60-ih godina XX veka govorio o nekrofilnom nasuprot biofilnom karakteru? 1) Sigmund Frojd 3) Karen Hornaj 5) Alfred Adler 2) Karl gustav Jung 4) Erih From 5. i obrnuto 5) javna ličnost ili Persona. strepljivost popustljivost sumnjičavost 2) sarkastičnost.neautoritaran 8.TEST ZNANJA IZ PSIHOLOGIJE DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE PSIHOLOGIJE Uz svako od pitanja koja slede ponuđeno je više odgovora od kojih je samo jedan tačan. Koja od navedenih crta ličnosti nije karakteristika „analnog karaktera“. prema Katelu? 1) sentiment prema porodici 2) sentiment prema domovini 3) sentiment prema religiji 4) sentiment prema samom sebi 5) sentiment prema karijeri ili zanimanju 10. Koji je najvažniji sentiment. ergovi spadaju u: 1) crte temperamenta 2) dinamičke površinske crte 3) dinamičke izvorne crte 4) crte sposobnosti 5) crte oblikovane sredinom 3) afektotimija – sajzotimija 4) autonomija – konformizam 5) agresivnost – neagresivnost 9. nezavisnost i 5) superiornost. 1. Prema Katelu. prema Frojdu: 1) optimizam 3) tvrdoglavost 5) neurednost 2) sebičnost 4) škrtost 3. Samo jedan od odgovora iz svake ponuđene liste je tačan. Arhetip Senke odnosi se.ciklotimija 2) autoritaran . zavisnost.

odluku. Klasifikacija se javlja u: 1) senzo-motornom periodu 2) periodu formalnih operacija 16. prihvatanje 3) poricanje. Ako se grupa ispitivača bavi izradom taksonomije obrazovnih ciljeva.model sebe i + model 3) smenjivanje modela drugih 2) + model sebe i + model 4) . Klajn. priliku 2) poricanje. Ambivalentni obrazac afektivnog vezivanja karakteriše: 1) . 4) Mesеc su napravili Marsovci. Akronim POP znači: 1) priliku. oklevanje.model sebe i – model drugih drugih 5) + model sebe i – model drugih 20. Postojanje unutrašnjih sukoba između Ida. 18. snove dok sanjam padne mrak 2) Snove pravi moj tata. Po M. Obrazovanje kategorije objekta karakteristika je 1) faze konkretnih operacija 3) preoperacionalne faze 2) egocentrične faze 4) senzo motorne faze 15.11. Ega i Super ega je ključno mesto u dijagnostici: 1) psihopatije 3) neuroze 5) autizma 2) psihosomatike 4) psihoze 13. šta oni zapravo rade? 1) Procenjuju naredak 3) Izgrađuju nastavni program 5) Izrađuju listu i raspored vaspitanja i obrazovanja nastavnih predmeta 2) Klasifikuju nastavne ciljeve 4) Sastavljaju vežbe za učenje 3 . Adaptaciju čine 1) ) asimiliacija I alijenacija 2) kombinatorika I organizacija 3) asimilacija I akomodacija 4) stadijalnost I akomodacija 5) uravnotežavanje I razvojnost 14. protest 4) prihvatanje. prvobitni mehanizmi odbrane su: 1) Introjekcija i projekcija 3) Regresija i negacija 2) Identifikacija i projektivna 4) Potiskivanje i projektivna identifikacija identifikacija 5) Pomeranje i negacija 12. očaj. odluku. poricanje 19. očaj. 1) Nebo su obоjili ljudi da deci 3) Mama može da vidi moje 5) Sunce ide na spavanje kad bude lepo. Zaokružite rečenicu koja ilustruje fenomen animizma u egocentričnom periodu. U INRC grupi C je: 1) ciklična transformacija 2) korelativna transformacija 5) faze formalnih operacija 3) periodu konkretnih operacija 4) periodu pseudo pojmova 5) periodu egocentričnog mišljenja 3) reverzibilna transformacija 4) identična transformacija 5) kanonička transformacija 17. poricanje 5) protest.

najslabije rezultate u učenju postigla je: 1) kontrolna grupa 3) ignorisana grupa 5) hvaljeni introverti 2) kuđena grupa 4) hvaljena grupa 23.) po koži 25. Najblaži oblik kvantitativnog poremećaja svesti je: 1) omamljenost 3) somnolencija 2) sumračno stanje 4) sopor 5) amentni sindrom 27. Sećanje na nepostojeće događaje koje se javlja zajedno sa lakunarnom amnezijom naziva se: 1) deja vu 3) alomnezija 5) pseudologia phantastica 2) konfabulacija 4) pseudomnezija 28. da će mu ukućani pomreti od gladi. Ubeđenje da je pacijent osiromašio. U eksperimentu koji je Elizabet Harlok izvela ispitujući dejstvo pohvale i pokude. Poremećaj u prepoznavanju lica.21. često praćen paranoidnom obradom. Hebefrena shizofrenija u najvećoj meri odgovara: 1) sindromu distorzije realnosti 3) sindromu dezorganizacije 2) sindromu siromaštva psihomotornog 4) sindromu hronične napetosti 5) kompulsija 5) sindromu retardacije mentalne 30. Podvojenost voljne usmerenosti naziva se: 1) abulija 3) negativizam 2) patološka sugestibilnost 4) ambitendencija 29. Emocionalna inkontinencija je ekstremni stepen: 1) depresije 3) anksioznosti 2) manije 4) emocionalne labilnosti 24. mrava i sl. Alternativni zadaci ili zadaci dvočlanog izbora se u testovima znanja koriste zbog toga što: 1) Najadekvatniji su za 3) Ekonomični su u pogledu 5) Obezbeđuju bolji uvid u ispitivanje složenijih nivoa vremena potrebnog za rešavanje kvalitet postignuća učenika obrazovnih postignuća i ocenjivanje nego zadaci drugih oblika 2) Ne postoji mogućnost da 4) Nema mogućnosti slučajnog budu dvosmisleno formulisani pogađanja odgovora 22. naziva se: 1) anosognozija 3) autotopagnozija 5) ekstrakampina halucinacija 2) prosopagnozija 4) pareidolija 4 . U slučaju mikropsije subjekat: 1) vidi fotome (bljeskove) u 3) halucinatorno «vidi» vlastite svome vidnom polju organe 2) halucinira predmete van svog vidnog polja 4) ima pogrešan doživljaj da predmeti izgledaju umanjeni 5) patološke razdražljivosti 5) doživljava gamiženje sitnih životinja (buba. kao i čitav svet spadaju u: 1) ideje propasti 3) ideje krivice 5) ideje odnosa 2) nihilističke ideje 4) ideje samooptuživanja 26.

Predmet socijalne psihologije kao „naučni studij neposrednog iskustva i ponašanja ljudi u odnosu na socijalnu situaciju“ definisao je: 1) Olport 3) Šerif 5) Maurer 2) Adler 4) From 35. Termin shizofrenija uveden je 1908. Koji autor je sve strategije prevladavanja svrstao u dve grupe .direkne akcije i paliativne modele 1) Lazarus 3) Guld 5) Lindeman 2) Jung 4) Levinson 34. Kriterijumska validnost se tipično izražava preko: 1) Korelacije testa i kriterijuma 3) Svojstvene vrednosti prve glavne komponente testa 2) Mogućnosti kriterijuma da predvidi eksterne mere 4) Svojstvene vrednosti druge glavne komponente dobijene iz skupa kongeneričkih stavki 5) semantički diferencijal 5) Pouzdanost putem računanja saglasnosti između procenjivača 5) Prosečne korelacije kriterijuma i palete eksternih varijabli 5 .31. Gabrijel Tard je u svojim studijama isticao da je osnovni socijalni proces: 1) simpatija 3) imitacija 5) agresija 2) empatija 4) sugestija 37. Šta od ponuđenih odgovora nije vrsta pouzdanosti skale/testa? 1) Pouzdanost interne 3) Test-retest pouzdanost konzistencije 2) Pouzdanost alternativnih 4) Konstruktna pouzdanost formi 40. Klajnberg ilustruje razliku između predmeta socijalne psihologije i sociologije na primeru proučavanja: 1) porodice 3) stavova 5) identifikacije 2) gangova 4) predrasuda 36. godine od strane: 1) JulijusaVagner-Jaurega 3) Emila Krepelina 2) Johana Kristijana Rajla 4) Eugena Blojlera 5) Kurta Šnajdera 32. Eksperimentalno istraživanje u kome ispitivani problemi imaju za ispitanike praktičan značaj naziva se: 1) akcioni eksperiment 3) eksperiment jednostavne 5) projektivni test sukcesije 2) kvazieksperiment 4) utilitarni eksperimnt 38. Tehnike na sekundarnim podacima ne obuhvataju: 1) statističke popise 3) kvalitatinu analizu produkata ljudske aktivnosti 2) personalne dokumente 4) analizu sadržaja komunikacije 39. Pod “ zaštitnim efektom socijalne podrške” Gotlib podrazumeva: 1) uticaj socijalne podrške na 3) uticaj socijalne podrške na 5) uticaj socijalne podrške od dejstvo stresora stresor i stresnu rekciju strane bračnog partnera 2) uticaj socijalne podrške na stresnu rekaciju 4) uticaj socijalne podrške od strane porodice 33.

Teorija direktne percepcije tvrdi da su za opazanje prostora bitni: 1) Binokularni i monokularni 3) Svetlosni zraci odbijeni od 5) unutrašnji činiovi opažanja znaci dubine objekata 2) Konstelacija drazi u 4) Relacije figure i pozadine spoljasnjoj sredini 49.dominantnu osu 4) detekciju pokreta određenog položaja u vizuelnom polju 50.5 45.5 4) 3 46. zaslužan je: 1) Vunt 3) Veber 5) Spirman 2) Stivens 4) Terston 6 . na osnovu nagiba te krive zaključujemo prvenstveno o: 1) Pouzdanosti testa 3) Težini ajtema 5) Nivou crte kod ispitanika 2) Diskriminativnosti ajtema 4) Indeksu budnosti 48. Menhetn ili blok udaljenost jedne tačke od druge jednaka je: 1) Pirsonovom koeficijentu 3) Sumi kvadrata razlika između korelacije koordinata dve tačke po svakoj od dimenzija 2) Razlici između koordinata dve tačke na onoj dimenziji na kojoj je ta razlika najveća 4) Sumi razlika između koordinata dve tačke po svakoj od dimenzija 5) Čebiševljevoj udaljenosti kada tačke imaju nejednake koordinate na barem četiri dimenzije 42. Gutman-Kajzerov kriterijum kod eksplorativne faktorske analize kaže da treba zadržati one faktore čija je svojstvena vrednost preko: 1) 0 3) 1 5) 2 2) 1.41. Distraktori kod testova sa više ponuđenih odgovora su: 1) Tačni odgovori 3) Delovi stabla stavke koji predstavljaju pitanje 2) Netačni odgovori 4) Najfrekventniji netačni odgovori 5) Posebni elementi koji se dodaju u uputstvu za test da bi zbunili ispitanika 47. Za uvodjenje metoda direktnog merenja relacije fizicko – psihičko. Redundansa kod kanoničke korelacione analize predstavlja: 1) Korelaciju kanoničkih 3) svojstvenu vrednost prvog komponenti faktora 2) Kvadrat korelacije 4) proporciju varijanse izvornih kanoničkih komponenti varijabli iz jednog skupa koja je objašnjena kanoničkom komponentom iz drugog skupa 43. Regresionom analizom se razvija model za: 1) Identifikovanje latentnih 3) Zaključivanje o tome da li varijabli koje stoje u osnovi niza poređeni uzorci potiču iz manifestnih populacija sa jednakim aritmetičkim sredinama 2) Predviđanje vrednosti jedne 4) Zaključivanje o tome da li varijable na osnovu neke druge poređeni uzorci potiču iz varijable ili skupa drugih populacija sa jednakim varijabli varijansama 5) unikvitet prvog faktora 5) Identifikovanje prirodnih grupa ispitanika 44. Kada posmatramo karakterističnu krivu ajtema. Kolumne u primarnom vizuelnom korteksu su funkcionalne jedinice zadužene za: 1) vidjenje boja 3) da prenose informacije u 5) razlikovanje svetlosti od tame sekundarni vizuelni korteks 2) liniju. Varijansa zbira dve varijable je jednaka zbiru varijansi te dve varijable kada je korelacija između te dve varijable: 1) 0 3) negativna 5) pozitivna 2) 1 4) 0.

Selekcioni količnik predsatvlja 1) strogost selekcije 3) težinu posla 2) model višestruke regresije 4) uključivanje moderator varijabli 5) Analitičke i statističke 5) validnost prediktora 7 . Pod kojim režimom potkrepljenja se najviše radi: 1) varijabilni interval 3) fiksna srazmera 2) fiksni interval 4) višestruki režim 58. Aktivne teorije percepcije ističu da je primarni faktor za opažanje: 1) interakcija organizma i 3) motivacija 5) pretraga opažajnog prostora sredine 2) aktivnost percipijenta 4) psihofizički status jedinke 55. Fluktuacija je 1) Povremeno i privremeno napuštanje posla 2) Trajno napuštanje posla 5) percepciju prostih tonova 5) Delimično potkrepljenje za vreme učenja 5) lančani režim 3) Nedostatak predanosti radu 4) Nedostatak zadovoljstva poslom 5) Analiza kritičnih događaja 59. Šta ne pripada krucijalnim ogledima između S-S i S-R teorije: 1) Učenje mesta nasuprot učenju 3) Kontingencijsko učenje pokreta 2) Latentno učenje 4) Latentno gašenje 57. Vernikeov centar u velikom mozgu zadužen je za: 1) percepciju prostora 3) vezu sa slušnim centrom 2) produkciju govora 4) razumevanje govora 56. Otac psihofizike je : 1) Stivens 2) Fehner 3) Vunt 4) Helmholc 5) Adrian 52.51. Heb je istakao da se percepcija uči. ali da se nešto i nasleđuje. Čulni organ za statiku i dinamiku tela je: 1) Vestibulum 3) Sakulus 2) Puž 4) Kortijev organ 5) receptori u mišićima 53. Teorije profesionalnog opredeljenja dele se na: 1) Razvojne i diferencijalne 3) Univerzalističke i bihejvioralne 2) Sadržajne i procesne 4) Faktorske i socijalne 60. Šta?: 1) ćelijski ansambli 3) grubo razlikovanje figure od 5) razjedinjenost slike pri pozadine percepciji 2) opažanje prostora 4) fazne sekvence 54.

Odgov pitanj or a 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2 1 3 2 4 3 1 2 1 1 Br. Odgov pitanj or a 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4 4 2 1 3 2 2 3 2 2 Br. Odgov pitanj or a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 1 4 4 2 2 3 3 4 3 a 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 3 3 4 3 2 5 5 1 2 pitanj or a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 3 4 4 1 1 2 4 3 2 Br. Odgov pitanj or a 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 3 1 3 2 3 1 5 4 1 Br. godine PITANJA VIŠESTRUKOG IZBORA SA JEDNIM TAČNIM ODGOVOROM Br. Odgov 8 .UNIVERZITET U NIŠU FILOZOFSKI FAKULTET DEPARTMAN ZA ODGOVORE LIST ZA ODGOVORE NA PITANJA IZ TESTA ZNANJA za prijemni ispit za upis na Diplomske akademske studije psihologije u školskoj 2012/2013 godini. Odgov pitanj or Br. oktobar 2012.