You are on page 1of 6

Presentatiedossier Virus Kunstenproject Brussel

Organisatie
De Notenboom vzw werd in 2000 opgericht als een
kunsteducatieve organisatie die zich specifiek richt op schoolgaande kinderen en jongeren van alle leeftijden. De Notenboom vzw stelt zich als doel om de creatieve basishouding van de mens te stimuleren. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het aanbieden van muzisch-creatieve activiteiten. Een rijk en gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen en leeftijden is het resultaat van een constante dialoog en wisselwerking tussen de gedreven en gespecialiseerde medewerkers van De Notenboom vzw en verantwoordelijken uit onderwijs, bedrijfswereld , jeugd- en cultuursector . De diverse initiatieven worden aangeboden vanuit een originele benadering -met aangepaste werkvormen- waarbij telkens de actieve betrokkenheid van de deelnemer centraal staat. Tevens wordt er naar gestreefd om de bestaande activiteiten uit te werken tot omkaderde projecten die vanuit een brede invalshoek talrijke verwerkingsmogelijkheden aanbieden.

In 2004 werd Muzes vzw opgericht door gemotiveerde leraren kunsten muziekvakken die, met een gezonde dosis idealisme, het belang van de artistieke vakken in het algemene onderwijs willen verdedigen. Intussen bestaat Muzes vzw reeds tien jaar als vereniging van leraren artistieke vakken en muzische vorming. Onder het motto Elk kind heeft recht op degelijke kunsteducatie , probeert de vereniging zich te engageren voor de structurele ondersteuning van leraren artistieke vakken, en het organiseren van diverse activiteiten, studiedagen en nascholingen. Door integraal in te zetten op de ondersteuning van de leraren zelf, worden kinderen en jongeren gestimuleerd om ook buiten de school aan kunst en cultuur te participeren.

Dankzij deze integrale aanpak de creatie van een online community, het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, de culturele sector en commercile partners zet Muzes vzw een belangrijk netwerk van spelers uit onderwijswereld en culturele sector op.

Virus Kunstenproject Brussel


Vanaf het najaar 2014 start het Virus Kunstenproject in Brussel. Aan de hand van een samenwerkingsverband tussen scholen, socio-culturele organisaties en kunsteducatieve organisaties worden honderden Brusselse jongeren uit de derde graad secundair onderwijs betrokken in dit artistieke traject. Het project wordt voorbereid tijdens de lesuren en resulteert in een kunstendag (voorjaar 2015) die zal doorgaan in de hoofdstad. De tentoonstelling rond de Belgische kunstenaar Emilio Lpez-Menchero en de Spaanse Esther Ferrer, die van november 2014 tot maart 2015 doorgaat in CENTRALE for Contemporary Art Brussels centrum voor hedendaagse kunst vormt hierbij de rode draad.

Emilio Lpez-Menchero

Esther Ferrer

Het Virus Kunstenproject Brussel mondt uit in een tweeluik :

Virus Kunstendag voor Brusselse jongeren (voorjaar 2015). Jongeren en leraren uit

diverse Brusselse scholen worden tijdens de lessen klaargestoomd voor het project. Genspireerd op de zeer succesvolle Virus editie te Leuven (2011) voorziet de kunstendag diverse artistieke activiteiten: tentoonstelling voor en door leerlingen, rondleidingen en concerten voor en door jongeren, dansoptredens, toneel en performances, diverse workshops en een dj-slotevent. We rekenen op de deelname van een 400-tal Brusselse leerlingen en leraren aan de eigenlijke kunstendag, met voorbereidend traject (opstart najaar 2014). Daarnaast kunnen scholen ook instappen in een breder, vrijer traject waarin zij genspireerd door de themas van Lpez-Menchero en Ferrer eigen lesideen uitwerken. Muzes vzw biedt de nodige ondersteuning, in de vorm van lesideen aangepast aan het diverse doelpubliek en brengt gengageerde leraren samen voor het uitwisselen van lesideen zodat de leraar zelf binnen de schoolmuren aan de slag kan. Zij bezoeken, eventueel, ook de tentoonstelling in CENTRALE for Contemporary Art op eigen houtje. Met dit tweede niveau hopen we een bijkomende 2000 leerlingen te bereiken.

Studiedag Over de grens : na afloop van de kunstendag wordt een studiedag

georganiseerd in een Brussels cultuurhuis. Gezien het unieke karakter van het project, willen we graag onze ervaringen delen met andere Vlaamse leraren en culturele partners. Op die manier functioneert het Virus Kunstenproject Brussel als een katalysator, een voorbeeld voor gelijkaardige projecten in andere Belgische steden. Deze studiedag wordt verzorgd door Muzes vzw, vereniging van leraren artistieke vakken en muzische vorming.

Doelstellingen en doelpubliek
Het Virus Kunstenproject wordt als geslaagd beschouwd, wanneer de Brusselse jongeren op actieve manier betrokken werden in de voorbereiding en uitwerking van de kunstendag. Een samenwerkingsverband tussen Brusselse scholen en culturele sector wordt opgezet, dat ook op middellange en lange termijn standhoudt. Gelijkaardige projecten kunnen zo in de toekomst makkelijker worden georganiseerd. Het multiculturele karakter van de Brusselse stad wordt aangegrepen als uitgangspunt. Zowel het werk van Emilio Lpez-Menchero als Esther Ferrer gaat met themas als identiteit, cultuur en maatschappij aan de slag. De Brusselse jongeren reflecteren via deze kunst over de eigen positie binnen de stad. Hierbij wordt de samenwerking tussen leerlingen uit alle onderwijsnetten, niveaus en studierichtingen sterk bevorderd. Daarnaast wordt het project zowel voor de Nederlandstalige als Franstalige Brusselse scholen georganiseerd. De leerlingen en leraren treden buiten de schoolmuren en komen rechtstreeks in contact met hun collegas uit het andere taalgebied, uit andere studierichtingen, met andere etnische achtergrond, Samenwerking is hierbij steeds het sleutelwoord.

Financile Ondersteuning
Voorbeelddossier aanvragen via info@muzes.be Voorbeelddossier aanvragen via info@muzes.be

Canon Cultuurcel

Deadline 25 Mei

1500 tot 5000

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Deadline 7 Juli

Kalender en timing
- Brainstormsessie met leraren - Indienen subsidiedossier Canon Cultuurcel Indienen subsidiedossier Vlaamse Gemeenschapscommissie - Start van het project in Brusselse scholen - Ontmoeting met de kunstenaar voor Brusselse leerlingen, bezoek aan het atelier van Emilio Lpez-Menchero - Opening tentoonstelling in CENTRALE for Contemporary Art - Virus Kunstendag voor Brusselse jongeren - Studiedag en publicatie rond de verwezenlijkingen van het project Aanzet tot nieuwe Virus-projecten in andere Vlaamse steden

Mei 2014 Juli 2014

Najaar 2014

Voorjaar 2015

Contact
Muzes vzw

Tervuursesteenweg 84 2800 Mechelen 015/34.66.58 info@muzes.be virus.brussel@gmail.com

www.virusproject.be

Related Interests