You are on page 1of 19

Source text: Antoniu si Cleopatra, translated into Romanian by Scarlat Ion Ghica This text is published under the

conditions of a grant from the Romanian National Council of Research in Higher Education Title of project: Shakespeare in the Romanian Cultural Memory: a Model of European Cultural Integration Project director: Dr. Monica Matei- hesnoiu Transcription by Monica Glont !Student, "ni#ersity O idius onstanta, Romania$ %dited by Monica Matei- hesnoiu. &age numbers are gi#en in the text, in s'uare brac(ets, at the beginning of each page.

). S*+,%S&%+R% ANTONIU SI CLEOPATRA TR+G%DI% I- . + T% Tradusa in romaneste de S +R/+T I0- G*I + TI&0GR+1I+ G"T%-2%RG, 30S%&* G42/ 5678 [p. 4] PERSOANELE REPRESINTATE M+R " +-T0-I" 0 T+9I" %S+R M. +%MI/I"S /%&ID"S -- Trium#iri

S%:T"S &0M&%I"S D0MITI"S %-02+R2"S 9%-TIDI"S S +R"S -- +mici ai lui +ntoniu D%R %T+S D%M%TRI"S &*I/0M% +%-+S +GRI&&+ D0/+2%//+ &R0 "/%I" T*;R%"S G+//"S M%-+S

-- +mici ai lui esar

M%-% R+T%S 9+RI"S T+"R"S +-IDI"S SI/I"S %"&*R0-I"S +/%:+S M+RDI+S%/%" "S DI0M%D%S "n ghicitor 0 paiata. /%0&+TR+ 0 T+9I+ *+RM+IR+S

-- +mici ai lui &ompeiu -- General al lui esar -- General al lui +ntoniu -- 0fiter al lui 9entidius -- "n ambasador al lui +ntoniu, pe langa esar -- Suita leopatrei

-- Regina %gypetului -- Sora lui esar, sotia lui +ntoniu -- 1emei din suita leopatrei

Ofiteri! eunuci! soldati! estitori si alti urmasi" Scena se petrece in diferite parti ale Imperiului Roman. [p. ] PRE!ATA +cesta tragedie a fost scrisa probabil pe la 5<=6> ea coprinde e#enimentele unui timp destul de lung, adica de la impartirea in trei a imperiului la moartea lui 2rutus in anul ?5 inaintea erei nostre, pana la definiti#e resturnare a dinastiei &tolemeilor in anul @8> caracterele si incidentele sunt luate aprope textual din &lutarch. aracterul leopatrei %gypteanca, #oluptosa, #ie si seducetore, e plina de poesie> dar caracterul lui +ntoniu este descris cu o maestrie neintrecuta, descrierea incepe deAa in tragedia intitulata BIuliu esarC unde il #edem ca un om usor si carui ii plac petrecerile, de o infatisare placuta cu spiritul #iu si inteligent, dar focul tineretei si ambitiunea il faceau saDsi restranga gusturile de desfranare, inca in acesta piesa fiind mai inaintat in #ersta, stapan pe a#ere considerabila si a#end regi care ii i se inchina, a dat curs liber desfraului si a sacrificat tot poftelor nesatule, insa cu tote cusururile acestea pastreEa #iteAia, generositatea si poesia unui suflet maret.

[p. "] + T"/ +-T+I" S %-+ I

Ale#andria $ O camera in palatul Cleopatrei Demetriu si &hilon &*I/0-. FeuG Generalul nostru impinge prea departe -ebuna lui iubireH scanteetorii ochi eDatat de des lucitDau in fruntea bataliei +semenea lui Mrte, adi cata inapoi Si Aocul siDl consuma sorbind cu #oluptate 0 smeda frumuseteH iar inima lui mandra eDn focul bataliei facea sa crape Eaua &e peptuDi, domolita, acuma e unelta De recorela numai unei tiganci lasci#e De pofta Dn#apaiataG Dar iataDl ca sosesce. !Intra +ntoniu si leopatra cu suitele lor> enuncii o apara$ &ri#esceDl cu bagare de sema sDei #edea um din trei stalpi ai lumei e unul ce-a aAuns &aiatul unei cur#e> #edi daca nuDi asaG /%0&+TR+. De me iubesci, ahG SpuneDmi cat me iubesci +-T0-I". Iubirea e sufera mesura e slaba si saraca [p. #] /%0&+TR+. 9oi sa cunosc hotarul iubirei ce pot da. +-T0-I". 9a trebui atuncea un nou cer sa descoperi, SDo lume noue in care stapana sa domnesca. !Intra un ser#itor$ S%R9. SositDau #esti din Roma. +-T0-I" 1ii scurt ca miDs urate /%0&+TR+. +sculta-le, +ntoniuH e maniosa pote Iar 1lu#ia pe tine, sau iarasi, cine scie TrmisDa spanul esar poruncaDi su#erana B+sa sa faci sau alt-felC BTe du si cucereste B+cest regat, pDacela te du siDl libereEa BSupune-te caci alt-fel de noi esti osandit.C +-T0-I" e dici iubitaI /%0&+TR+. &ote, siDmi #ine chiar sDo cred. -u trebue sa Dntardii mai mult aici, chemarea 9eninduDti de la esar, +ntoniu, deci ascultaDl. Dar unde e Dnfruntarea, de 1lu#ia trimisaI MDinsel, diceam de esar, sau chiar de amendoiI Sa #ie dar trimisii. J&e tronuDmi de regina Iti Aur, rosesci +ntoniuG acest a#ent de sange Se da prinsos lui esar, sau alt-fel isi platesce

+-T0-I".

/%0&+TR+.

0braEuDti datoria rusinei cand te certa u #oceaDi tipatore cea 1lu#iaI JTrimisiiG...... ufundaDse in Tibru si Roma si RomaniiG Darame-se si bolta cea Dntinsa a DmparatieiG +ici e uni#ersul meuG J tote cele-lDalte Regate sunt terena> pamentul gunoios -utresce dDo potri#a pe #ite si pe omeniG Suprema #ietei fala consta intru acesta, !0 seruta$ and der doue fiinte ca noi imperechate In stare sunt sDo faca, eau martur lumeaDntrega Sa spuna, fara frica, ca suntem fara semen. Minciuna minunataG +tunci sa mi se spuie De ceDa luat pe 1lu#ia de nDo putea iubi. +s fi ce nuDs o prostra, ear el tot el remaneG

[p. $] +-T0-I".

Tot el de leopatra pus ansa in miscare. +cum, regina scumpa, in numele iubirei SDal dulcelor ei ore, sa nu ne perdem #remea u #orbe neplacuteH o singura minuta Din existenta nostra sDar trebui sa treca, /ipsita de a#entul unei placeri tot nuoiG Diseara cum petrecemI /%0&+TR+. Sa #ie-ambasadoriiG +-T0-I". Galce#itore Domna, cui tot ii sede bineG DoAana si blandetea si rasul ca si plansul> /a care pasiunea din resputeri se lupta Sa para mai frumosa mandrindu-se cu tineG -ici un trimis afara de cat pe tine insuDti. Si singuri ne #om duce pe strada asta nopte Sa obser#am poporul in felul lui de traiuG 9inDdulcea mea Regina, dorinta asta insaDti %ri nopte-ai exprimatDo. J /asati-me in pace. !%s +ntoniu si leopatra cu suitelor$ D%M%TRI". &utina curtenie #edesce pentru esarG &*I/0-. +ntoniu cate-o data cand nu mai e +ntoniu Isi uita demnitateaDi firesca de purtare e prinde pe +ntoniu. D%M%TRI". Destul de reu imi pare a densul face singur sa se ade#eresca 2arfelile murdare ceDl Eugra#esc la Roma um il #eduiu aiceaH dar sa speram ca maine 9edea-#om fapte Dnalte. u bine si odihna. !%s$.

SCENA II. J %O alta camera& harmian. J Iras. J +lexas si un ghicitor *+RMI+-. Stapane +lexas, dulce +lexas, +lexas, ce le scii pe tote, +lexas, tu, aprope a tot putinte, unde este ghicitorul pe care lDai laudat RegineiI +hG DDas cunosce pe acel barbat, pe care, dici tu, ca am saDl eau, si care are saDsi incarce cornele cu cununi. *eiG ghicitorG &oruncaI +cesta este omulI Tu esti acela care pe tote le cunosciI In tainile din curtea naturei, fara margini itesc si eu putine. +rataDi palma dera. !Intra %nobarbu$ +ducaDse festinul si #inuri indestule Sa bem in sanetatea frumosei leopatra. "rsita norocosa prediDmi, amicul meu... um pre#ed #oiu spune, dar dupe plac nici Kcum. &re#ede-o dar placuta, de bucurie plina. 9ei fi si mai frumosa de cat arati acuma. 0 sa mDingras atuncea, #oiesce el sa dica. 2a nu, la betranete te #ei sulemeni. Sbarcelile feri mDarG -uDi turbura pre#edul. Mai iubitoreDn #iata #ei fi de cat iubita. DDasi sci una ca asta, cu beuturi mai bine 1icatul Dmi-as aprindeG DTi-am spus o-data, taci. 2ine, spuneDmi ce#a dupe pofta inimei> sa me marit cu trei imperati intrDo dimineta, si sa remaiu #edu#a a cator trei pe rand> sa nasc un copil la #ersta de cinci-deci de ani, caruia sa se inchine chiar Irod, Regele 3udei> fa-me sa iau pe 0cta#iu esar si sa me fac una cu stapana mea. e#a mai mult trai-#ei de cat stapana ta. %i bra#oG e mai bine de cat nimic si astaG Si dile mai ferice #edutDai in trecut,

[p. %&] +/%:+S. G*I IT0R. *+RMI+-. G*I IT0R. +/%:+S. %-02+R2". *+RMI+-. G*I IT0R. *+RMI+-. G*I IT0R. *+RMI+-. G*I IT0R. *+RMI+-. +/%:+S. G*I IT0R. *+RMI+-. +/%:+S. *+RMI+-.

G*I IT0R. *+RMI+-. G*I IT0R.

De cat dDaci Dnainte. [p. %%] *+RMI+-. G*I IT0R. *+RMI+-. G*I IT0R. *+RMI+-. +/%:+S. %-02+R2". IR+S. *+RMI+-. IR+S. *+RMI+-. +#ea-#oiu dar pe semne, opii fara de nume, dar spuneDmi cel putin, am cate #or fi fete si cati #or fi baietiI "n milion chiar, daca din cate pofte ai u panteci ar fi tote si tote roditore. -ebunule, sfarsesce> te ert, - esti #raAitor. e credi ca doruDti numai cearceaful tiDl cunosceI %i lasa sa ghiceasca acuma si lui Iras. Toti #rem sa ne cunoscem pe rand ursita nostraG Sciu pentru mine unu, ca parte am diseara. Sa merg beat la culcare. &ri#esceDmi palma, care &redice castitatea. Intocmai precum -ilul + fomete predice cand undaDi #ine mare. %i asG tu, nDai cadere, to#arasa nebuna + patului de nopte, sa Lmi pre#estesci ursita. eI adica daca o palma unsurosa nuDi semn de belsug, atunci in ade#er nu me pricep nici sa me scarpin la ureche. RoguDte nuDi predice de cat asa un noroc mai de rand. /a amendoua intocmai sDasemena norocul. Dar cumI J me deslusesce. at pot sa spuiu graitDam. -Do sa am mai mult noroc de cat densa, nici macar cat un lat de manaI %i, si de ai a#ea cat un lat de mana mai mult noroc de cat mine, cam din ce parte Dl-ai luaI 0r unde, afara numai de pe nasul barbatului meu. Domne feresce de mai reuG +lexas, #ino, spuneDi ursita lui, - iute, ursita lui. J Te rog, dulce Isis, fa ca sa ia o ne#asta neputinciosa> sDapoi sa mora acesta si sa ia alta mai rea, si iar alta, pana ce in sfarsit cea mai rea din tote saDl urmeEe ridend la morment> buna Isis, asculta acesta rugaciune a mea, chiar deDmi #ei refusa altadata cand iti #oiu cere ce-#a mai important, buna Isis, te rog, asculta-me. +min. 2una deita, asculta acesta rugaciune a

G*I IT0R. IR+S. G*I IT0R. IR+S. *+RMI+-. IR+S. *+RMI+-.

[p. %']

IR+S.

poporului teu. aci precum este un lucru de Aale, a #edea un barbat cum se cade cu o ne#asta usora, tot ast-fel este pecat sa #edi un ticalos care sa remaie neinselat, scumpa Isis, fa cum e bine, si daDi norocul dupe cum i se cu#ine. *+RMI+-. +/%:+S. +min. In ade#er, daca le-ar sta in mana saDmi puie corne, sDar face ele cur#e numai in scopul acesta. %-02+R2". Taceti, +ntoniu #ine. *+RMI+-. -u densul, ci Regina. !Intra leopatra$. /%0&+TR+. 9edutuDmi-ati stapanulI %-02+R2". -u, Domna. /%0&+TR+. -u era. +ici cum-#aI *+RMI+-. -u, Domna. /%0&+TR+. %ra destul de #esel and il isbi dDo-data o tainica gandire De cele despre Roma. +sculta, %nobarbe. %-02+R2". e poruncesce DomnaI /%0&+TR+. MiDl cata si miDl adu aici. +lexas undeDiI +/%:+S. +ici sunt, la porunca. Maria sa sosesce. !Intra +ntoniu cu un trimis din Roma si alti urmasi$ /%0&+TR+. Sa nuDl bagam in semaH iar #oi, #eniti !%s leopatra, %nobarbu, +lexas, Iras, harmian, ghicitorul si suita$ [p. %(] TRIMIS"/. +-T0-I". TRIMIS"/. Sotia #ostra 1ul#ia #enitDa cea dDanteiu. &e campul de bataie um ore, in potri#a /ui /uciu al meu frateI Da, dar resboiul cela Sfarsitu-sDa indata, caci din impreAurari 9enind la Dmpaciuire cu ostele unite &ornitDau impotri#a lui esar, careDn lupta Mai fericit ca densii la prima Dncaerare Si isbuti saDi dee afara de la noi. &rea bine. Si ce rele mai mari afla-#om incaI &e cel ce le aduce mai crunt apasa ele De sunt reu facetore aceste sciri, stapaneG and se DndrepteEa pote la prosti ori la nebuni> "rmeEaH caci trecutul il iau putin in sema. +sa Ds facut, acela ceDmi spune ade#erul

+-T0-I". TRIMS"/. +-T0-I".

TRIMIS"/.

+-T0-I". TRIMIS"/. +-T0-I".

TRIMIS"/.

De mi-ar grai de morte chiar e lingusitor. 0 #este si mai crunta am incaH /abienus u &arthii stapanitDa din +sia cuprinsul &anD la %uphrat, cu fala desfasurand si steagul In Syria, in /ydia si panD in IoniaH &e cand........ +ntoniu insa #oesci sa dici. Stapane...... 9orbesce fara DncunAur, di tot ce spune lumeaH Da nume leopatrei precum ii dau la Roma, a 1ul#ia #orbinduDmi iti bate Aoc de mineH Greselile imputaDmi cu-aceiasi libertate e pot sa dea unite francheta cu #eninul resc erburile grele cand ri#atul nu bate -enorocirea inca cand ne e Dmpartasita Se Dntinde Dn fata nostra ca camp de araturaG Sa ne #edem cu bineG 9i se Dmplinesca #oia. !%se trimisul$

[p. %4] +-T0-I". hemati acum pe-acela cu #este de la Sicyon I-ul S%R9IT. % #rDunul dela Sicyion pDaicea intre #oiI II-lea S%R9IT. +stepta, inaltime, buna #ointa #ostra. +-T0-I". Sa #ieG Trebuiesce sa sfaram acest lant In care cu putere %gyptul mDa incins> !Intra un alt trimis$ 0r me #oi perde ast-fel in patima acesta e cauti, - cum te chiamaI TRIMS"/. +hG 1ul#ia, stapane, Sotia #ostra Di morta. +-T0-I". % mortaI unde spuneI TRIMIS"/. /a Sicyon. De bolaDi cea lunga, si de alte Mai seriose lucruri acesta #e #a spune. !DI da o scrisore$ +-T0-I". Destul. !%se #estitorul$ "n suflet mare sburatu-aG J dorisem +dese ori acestaH dar ce dispretul nostru De langa noi alunga, ades ne da dorinta Din nou, sa se intorca> placerea cea de astadi Scadend cu mersul #remei de#ine o durere> +cum ca nu mai este imi pare buna, mana e-o Dndeparta Dnainte ar #rea sa o recheme. Din bratele acestei Regini incantatore +m sa me smulg indataH sub lenea mea clocesc

%-02+R2". +-T0-I". %-02+R2".

+-T0-I". [p. % ] %-02+R2".

Fecimi de mii de rele, mai crunte de cat tote ate-am putut cunosce. *eiG %nobarbe !Intra %nobarbu$ Domne Sunt la porunci. De graba sa plec dDaicea cata. +tuncea tote femeile au sa mora> #eduram cat de sdrobitore este pentru ele cea mai mica superare> daca plecam dDaicea mor tote. Trebuie sa plec. Daca este o necesitate absoluta, atunci trebue sa le lasam sa moraH e pecat ansa sa le lepadam pentru nimic> cu tote astea ansa, cand e sa alegem intre ele si o afacere de stat mare, nu trebue sa tinem sema de densele. leopatra, cat o afla de acesta, #a muri imediat> am #edutDo murind de doue-deci de ori pentru mai putin> in ade#er, imi #ine in morte, careDi produce o sensatie agreabila, atat de gata e tot-dDauna sa mora. %ste sireta peste mesura. Domne feresceG pasiunile ei se compun numai din partile cele mai curate ale unui amor purH nu putem dice ca gemetele si lacramile ei sunt #ent si apa, dar totusi da nascere la nisce furtuni mai mari de cat se pomenesc chiar in calendareH nu pot crede ca face acesta din siretenie caci altmintrelea ar fauri ploia mai bine de cat 3o#e. +hG ce bine ar fi fost de nDasi fi #edutDo Dn #iata. +tuncea, Domne, Dti-ar fi remas necunoscuta una din operile cele mai minunate ale naturei, de care, daca nu te-ai fi bucurat, iti perdeai tota munca #ietei. 1ul#ia a murit. eI 1ul#ia a murit. 1ul#iaI % morta. +tuncea, stapane, ofera deilor un sacrificiu spre multumire. and le place sa ea pe

+-T0-I". %-02+R2".

+-T0-I". %-02+R2".

+-T0-I". %-02+R2". +-T0-I". %-02+R2". +-T0-I". %-02+R2".

ne#asta unui om, ii do#edesc ca de ore-ce [p. %)] sunt croitori in lume care pot saDi faca haine noue cand cele-lDalte sDau in#echit, trebuiesce sa se mangae. Daca nDar mai fi in lume alta femee acum ca 1ul#ia sDa dus, atunci in ade#er trebuia sa suferi, si lucrul ar fi fost aprope Aalnic> dar acesta durere a D-tale isi are consolatia gata, caci din #echea carpa ti se face o haina noueH si chiar intrDo cepa gasesci destule lacrami ca saDti plangi nenorocirea. +faceri de stat, incepute de densa nuDmi mai permit sa lipsesc. &e cand acelea ce le-ai inceput d-ta nu se pot face in lipsaDti, mai cu sema cele relati#e la leopatra, care nu pot exista daca te duci. u ast-fel de respunsuri usore, inceteEa. 9estesce dar indata pe ofiterii nostri. &e cand #oiu spune insuDmi Reginei, in persona De grabnica plecare, rugandDo sa me lase. -u este numai mortea sotiei mele, crede, e me Eoresce trimese de de#otati prieteni /a Roma me rechema. &ompeiu Sextu astadi &e esar il sfideda, si marile intinse Ii sunt imperatiaH poporul schimbator, e dese ori nuDsi pune iubirea in acela e-o merita in #iata, ci numai cand dispare, Incepe sa incarce pe fiu cu demnitati e cu#enite numai parintelui erau. %l sDa inaltat acuma prin nume si putere Si e mai Dnalt de sigur prin mareaDi #iteAie 1iind ostas de frunte> de merge inainte +meninta-#a Eidul nestremutat al lumei. Sunt lucruri ce sDasemenD cu perul cel de cal e au de mult #iata, de si nDau pote inca 0tra#a cea de serpe. omunica porunca eDti dau, acelor care ne sunt supusi aiceaH a #om pleca indata le spune. Merg indata. !%s$.

+-T0-I". %-02+R2".

+-T0-I".

[p. %"]

%-02+R2".

S %-+ III leopatra, harmian, Iras, +lexas /%0&+TR+. Dar unde este +ntoniuI *+RMI+-. -uDl am #edut dDatuncea. /%0&+TR+. 9edi unde e, - ce face, - cu cineDi> - sa nu scie a esti trimis de mine> de #edi caDi trist ii spune a sunt bolna#a, trista, si iute te intorce. !%se +lexas$. *+RMI+-. Domnita mea, imi pare ca deDl iubesci din suflet -u e acesta calea sa fii de el iubita. /%0&+TR+. e trebuia atuncea sa fac, si nDam facutI *+RMI+-. 1aDi dupe plac in tote, nuDi refusa nimica. /%0&+TR+. 9orbesci ca o nebuna, asa lDas pierde tocmai. *+RMI+-. -uDl chinui atata, adese ori uram. &Dacel de care singuri a#em mai mare tema. !Intra +ntoniu$ Dar eata si +ntoniu. /%0&+TR+. Sunt trista, indispusa. +-T0-I". Me intristeda #estea ceDti sunt silit sDo spun..... /%0&+TR+. +hG harmian, daDmi mana sa plec J imi #ine reu> -u pot remane ast-fel si fireaDmi sdruncinata -u #a putea sa rabde. +-T0-I". Iubita mea Regina...... /%0&+TR+. Te rog, stai mai departe. [p. %#] +-T0-I". /%0&+TR+. e pote fi acestaI Din ochiDti se cunosce ca ai o #este buna. &oti sa te duci. e spune femeia maritataI De ce iti dete #oie sa #ii incoce oreI %ar ca sa nu mai dica ca eu te tin aicea Te du, caci nDam putere asupraDti, esti al ei. +-T0-I". -u, Aur pe Deii puternici. /%0&+TR+. +hG fost-a #rDo Regina Tradata panDacuma asa groEa#I %u, insa De la Dnceput ghicisem tradarea. +-T0-I". leopatra...... /%0&+TR+. DDai face Auraminte sa sdruncine pe Deii Din tron, eu , cum as crede caDmi #ei pastra Kcredinta and tiDai tradat ne#astaI +hG cat sunt de Knebuna DDa fi cadut in latul de Auraminte gole e singure se calca prin faptul ca le AuriG

+-T0-I". Iubita mea Regina.......... /%0&+TR+. -u cauta acum sa te scuEedi ca pleci> i diDmi adio, pleca. and me rugai sa stai +tunci a#eai cu#inte, atunci nu #reai sa pleci> 9edeai eternitatea in buEele siDn ochiDmi Si pDale nostre fete unite fericirea> Din noi, ahG nici o parte nu ne parea sa fie +tat de seraca sa nu cuprinda Dntrensa + cerului faptura> tot ast-fel e si astadiI 0ri nuI Sau, tu, ostasul cel mai #iteE din lume +AunsDai mincinosul cel mai #estit. +-T0-I". um, DomnaI...... /%0&+TR+. DDas fi barbat, me crede, ca iute ai afla a eDn %gypt anca o inima ce bate. +-T0-I". +scultaDme ReginaH -estramutata, aspra a #remilor cerinta Me chiama adi a casa, dar inima Dmi remane [p. %$] Intrega langa tine. Italia straluce De spadele Dnchinate resboiului ci#ilH &ompeiu este aprope de ale Romei portiH &uterile egale a ambelor partide -ascute la acelas camin, acelas legan Dau #raAbelor ardore> cei eri pri#iti cu ura +di intariti aAunsDau iubiti. &ompeiu proscrisul 2ogat cu umbra cinstei a celui-lDalt &ompeiu Incet se introduce in inimile celor -emultumiti cu starea de adi, al caror numer Din di in di tot cresce, pe cari iMa obosit 0 pacinica-asteptare, siDs gata sDisbucnesca /a cea dDantai schimbare. u#antul cel mai Ktare e ducerea Dmi Eoresce si pentru care sper a fi-#ei multumita e mortea sotei mele /%0&+TR+. u tote cDa mea #ersta nu sDntratat copila Sa me incred Dn spusaDti ca 1ul#ia a murit +-T0-I". Regina mea> e morta, pri#esce si citesce and #ei a#ea placere ce certuri a urEit, +ici citesce unde si cum a murit densa. /%0&+TR+. % falsa-a ta iubire, caci unde sunt acele Sfintite #ase Dn care ar trebui sa curga 0 unda intristataI +cuma #ed, #ed bine &rin a 1ul#iei morte a mea cum o sa fie u lacrime primita. +-T0-I". +hG nuDmi mai fa mustrare

i cata de patrunde ce planuri am facut, &e cari dupe parerea ce #ei rosti leDoi pune In lucru sau le sfaram. &e-a cerului caldura e Dn#apaiada -ilul si rodnicuDi nomol 3ur ca dDaci porni-#oi soldatul teu si robuDti Decis dupe placereaDti a face or resbel 0r pacea Dn tota lumea. [p. '&] /%0&+TR+. +-T0-I". /%0&+TR+. ! atre harmian$ 9inG TaeDmi cingetorea Sau lasDo, caci Dmi-e bine si reu tot de o data> +sa Di plac lui +ntoniu. &rea scumpa mea Regina 1ii buna si te Dncrede in dragostea deplina +celui ce-o #a pune la o Dncercare mandra. +hG 1ul#ia ea insusi imi da indemn dDa crede. Te Dntorce iar incolo spre a putea sDo plangi> +dio di, spuinduDmi ca #ersi aceste lacrimi aci parasesci %gyptulH prefa-te mai bine a Aocul teu sa para curat ca ade#arul. Me faci saDmi perd rabdarea, te rog der inKceteda Te sciu ca esti mai mester, dar tot e bun si Kasta &e spada meaG &e scutuDtiG urmeda, e mai bine Dar nuDi prefectiuneaG Ia #edi, harmian, ce fel +cest Roman, nepotul lui *ercul se silesce Sa semene Dn purtare stramosului, te rog. Silit sa plec sunt, Domna... 0 #orba numai, DomneH -e despartim acuma... -u #reau sa spui acestaH -e-am iubit odata... -ici asta nuDmi e gandul aci tu cunosci mai bine dDa fost asa cum Kspun..... +s #rea sa dic ca mintea si sufletuDmi sunt pline De tine, ahG +ntoniu, desi uitata sunt. De nDar fi usurinta supusa ta, precum Se Dnchina tote tie, as dice ca tu insuti %sti usurinta, Domna. Dar crancena e lupta Sa o pastredi in suflet cu chin precum o face Sermana leopatra, Dar, Domnul meu, me erta aci or si ce as face ceDn #oia ta nu intra

+-T0-I". /%0&+TR+. +-T0-I". /%0&+TR+.

+-T0-I". /%0&+TR+.

+-T0-I". /%0&+TR+. [p. '%]

+-T0-I".

MDomora de durereH onorea ta te chema Deci sa nu tii Dn sema durerea mea nebuna. u tine merga DeiiG Isbanda Dncoronata &e spada ta descindaG sub pasii tei sa cresca Mereu tot nuoi succese. +cuma der sa mergem %ar despartirea nostra #a fi cu-Datat mai scurta a, tu, ce stai acasa, cu mine totusi pleci %ar, eu, ce plec, aicea cu tine tot reman Sa mergem. !%s$ SCENA I* Roma" $ O camera in casa lui Cesar 0cta#iu esar, /epidu si alti urmasi

%S+R.

/%&ID".

%S+R. [p. '']

Da, /epide, #edutDai, si #ei #edea dDacuma a nu este in firea lui esar sa uresca &Dal seu maret to#aras. Din +lexandria &rimesc acesta scireH el pescuiesce, bea Si lampa cea de nopte o arde in petreceri> -uDi maii barbat in fapte de cat e leopatra Si densa nuDi femeie dor mai putin ca densul DDabia Dmi primi trimisii, nDa #rut sa recunosca a are alti to#arasiH acolo #ei gasi a Dntrensul se Dmpreuna defectele acelea e pune omenirea in ratacire. -u cred a are-atitea #iciuri in cat sa eclipsede Tot ce e bun intrDensulH cusururile sele Sunt ca acele corpuri din cer ce Dnflacareda + nopti Dntunecime, din firea lui nascute Mai mult de cat din #oieaDi. %sti indulgent > sa dicem de #rei ca e ertat Sa te restorni pe patul de nunta &tolemaic Sa dai pe o Eambire o Dntrega Dmparatie Sa bei sedend alaturi cDo roba, sDumbli beat &e drumuri so#aelnic chiar in amiada mare SaDti traga palme robii ce put a Dnadusela Di ca i se cu#ine, desi ar trebui Sa aibD atunci o fire prea rara sa nu fie

/%&ID". 9%STIT0R.

%S+R. [p. '(]

Mangit dDastfel de fapte. +ntoniu ansa nDare De sigur nici o scuda la-a sele muradrii and ne impune noue po#ara-atat de grea "sora lui purtare. De ar Aertfi placerei +cele ceasuri numai ce are de odihna D/-ar pedepsi excesul sDa oselor slabire H Dar #ed ca prapadesce momente pretiose eDl chema ca o toba saDsi parasesca Aocul, &entru afaceri gra#e dDa Statului sDa mele. DDaceia se expune sa fie doAenit um doAenim baietii cei priceputi cu minte eDsi pun exprerienta sub cheie, si dau drumul &lacerilor presinte, ce sunt in res#ratire u buna Audecata. !Intra un #estitor$. Mai #ine sDalta #este Ti sDa Dmplinit porunca siDn fie-care ceas, 0hG prea cinstite esar, primi-#ei un raport De cele petrecute, &ompeiu pe mareDi tare Si e iubit, se dice, de toti cei, ce pe esar /Dau ascultat de frica doar. ei nemultumiti Se strang sDalerg spre porturi, consideranduDl Klumea -edreptatit de tine. -uDncape indoielaH +sa e dat la carma puterei de apururi a panD nDaAunge omul toti aprig il doresc, &e urma cand aAunge nu e iubit de nimeni De cat cand nu e #rednic de dragoste, si numai 1iind-ca e departe. Multimea seDndrepteda +semenea cu steagul ce-ar falfai pe #aluri &recum il porta cursul cel schimbator al apei, &rin fortaDi chiar corupta. DTi-aduc, stapane, #esteaH Menecrates si Menas, piratii cei #estiti De#in stapani ai marei, ranind si brasduindDo u fel de fel de na#e, si-au dat adesea preda Italia calcandDo, poporele de spaima 1ug cand aud de densii, ear tinerii #oinici Se res#ratesc urmanduDi. Din porturi nu Kpornesce 9rDo na#a sa nu fie deDndata Aefuita. u numele lui groEa &ompeiu latind mai multa De cat cu osteaDi insasiG

9%STIT0R.

%S+R.

+ntoniu, parasesce SerbarileDti lasci#e. Gandeste-te mai bine +tunci cand la Modena ai fost batut, in dioa and ai ucis cu manaDti pe *istiu si pe &ansa, Si rabdator luptatDai cu fometea cea crunta Mai aprig de cat pote selbatecii nDar face-o De si cresctu fusesesi in lux siDn resfatareH 2eutDai udul galben al cailor, de care SDar fi scarbit un caine, mancai cu pofta, mure Din garduri, buruiena, de langa drum, uscata> a cerbul, cand li#ada e alba cu Eapada + arborilor coAa rodeai> pe +lpi se dice Dai fi mancat o carne ce-ar fi facut sa mora &e altii, daca numai sDar fi uitat la densa. RabdatDai tote astea ca un soldat, si fara a saDti slabesca fata. SDacum iti cade cinstea and ti le-aduc aminte ispra#ile trecuteG Feu, e pecat de densulG +r trebui indata SDalerge de rusine la Roma, - este #remea Sa mergem impreuna pe campul de bataie DDaceia adunatDam cu graba, sfatul nostru 2arbata hotarire a se#arsiH &ompeiu astiga Dn ochii lumei prin moleciunea nostra. &e dioa cea de maine, eu, esare, putea-#oiu Sa teDnformeE intocmai ce #om putea sa facem Spre-a lui intempinare pe mari si pe uscat. +semenea din parteDmi si euH - acum adio. +dio, DomneH daca #ei mai afla ce#a Te rog ca si mine sa me insciintedi. 1ii sigur, Domne, astaDi si datoria mea. !%s$. SCENA * Ale#andria" $ O camera in palat

[p. '4] /%&ID". %S+R.

/%&ID". %S+R. /%&ID0. %S+R.

leopatra, harmian, Iras, Mardian /%0&+TR+. harmian. *+RMI+-. DomnaI /%0&+TR+. +hG daDmi te rog, paharul cel plin de mandragora *+RMI+-. Dar pentru ce, stapanaI /%0&+TR+. Sa pot dormi tot timpul at #a lipsi dDaicea iubitul meu +ntoniu.

*+RMI+-. /%0&+TR+. *+RMI+-. /%0&+TR+. M+RDI+-. /%0&+TR+. [p. ' ]

&rea te gandesci la densul cu dragoste, Regina. % o tradareG Domna, eu, sper ca nDo sa fie Mardian eunuchulG e #rea +lteta 9ostraI -u cer sa canti, amice> nu pot gusta placere In ce fac eunuciiH esti fericit, me crede,

a nDai sex, si ca gandul teu liber nu mai Ksbora +fara din %gypet. +i pasiuni, ia spuneDmiI M+RDI+-. Da, gratioasa Domna. /%0&+TR+. Se poteI M+RDI+-. Da se pote... diceam ca nu pot face -imic, cu tote astea sunt framentat in piept DeDngroEitore patimi, siDmi pot inchipui e 9enerea facutDa cu Marte Deul, DomnaG /%0&+TR+. 0hG harmian, respunde ce faceI Sta or dormeI SDo fi plimband acuma sau e calare oreI e fericit e calul saDl porte pe +ntoniuG 1ii, calule cu minte, - caci scii pe cine duciI &e unul care parDca ar fi +tlasul lumei, % bratul omenirei siDntrega ei armura. &arDca-l aud, - #orbesce, soptesceH unde este Iubita mea serpoica a -ilului betranI aci ast-fel al imi dice. 9edeti cum me hranesc u o otra#a dulceH ganditi-#e ce aspru MDa Dn#inetit sageta lui &haebus, amorosa. at mi se strange gruntea de lunga asteptare. 0hG inimose esar, pe cand erai aicea %ram o bucatica dDun mare Rege demna, Si des &ompeiu cel mare Dsi tinea asupraDmi ochii, &anD seDnclestea acolo si #iata siDar fi datDo &ri#ind uimit la mine. !Intra +lexas$. +/%:+S. Regina, te salut. /%0&+TR+. &utina-asemenare ai, tu, cu MarcuD-+ntoniuG 9enind de la el insa, asupraDti se re#arsa 0 splendida lucire ceDn ochii mei te face &lacut. Dar cum mai merge iubitul meu +ntoniuI [p. ')] +/%:+S. +ceia ce facutDa in urma, scumpa Domna + fost sDimbratisede acest margaritar Din orient cu budaDi> in inima pastreE

/%0&+TR+. +/%:+S.

/%0&+TR+. +/%:+S. /%0&+TR+.

+/%:+S. /%0&+TR+.

u#entuDi cel din urma DDacolo il #a smulge "rechiaDmi doritore. NN&rieteneOO, imi spuse, NNDi ca Romanul falnic %gyptului trimite NN omora-acesta scumpa luata dintrDo scoica> NNMai di ca #oiu depune la scumpul ei picior, NN a darul demn de densa sa fie, si regate> NNSDo #a numi stapana intregul Resarit.OO + dat din cap, pe urma a Dncalecat incet a#alaDi aripata, ce mandra roncheEind, u glasul ei de fera (Dmi-a inecat respunsul Si cum e, trist sau #eselI a timpul cel de miAloc al anului, ce sta Si intre cald si rece, nici trist nici tocmai #esel. Temperament fericeG +sculta-me ce spune 0bser#a, tu harmian, asa e omul tocmai> Sa nu se molipsesca acei ceDsi potri#esc 1igura dupe densul, nu #rea sa para tristH -u #rea sa para #esel saDi faca sa pricepa a gandul seu tot este cu mine in %gypet. DDaceia der pastreda o forte fericita Mixtura a simtirei ceDn pieptul seu se lupta. DDo fi trist, dDo fi #esel, se potri#esce tote /a densul ca la nimeni. &e drum dici intelnitDai &e cei trimisi de mineI Da, Domna, doua-Eeci In diferite randuri. De ce atatia, spuneDmiI "n cersetor sa fie acel ce sDa nascut In dioa cea in care nu mDam gandit sa scriu Scrisori catre +ntoniuG Iti multumesc, +lexas>

[p. '"] *artie si cernela daDmi iute, tu, harmian> IubitDam #re o data pe esar ca pe densulI *+RMI+-. +hG pe #iteaEul esar. /%0&+TR+. u#entul sa te DneceG e #orba de #iteaEI 9iteaE este +ntoniu. *+RMI+-. -ebiruitul esar /%0&+TR+. &e IsisG Aur acuma ca te lo#esc pe gura De mai compari odata pe esar cu barbatul e mai presus de altii Dl-am pus si Dl-am iubit. *+RMI+-. 9e cer ertare, Domna, am repetat cu#inte e pronuntai o data. /%0&+TR+. &e cand eram ca erba Do Audecata cruda, cDun sange ne aprins>

9orbeam ca o copila> dar aide sa plecam> &recum spusesem adu hartie si cernela, Ii #oiu trimete dilnic o noua #este, pana 9a ramanea %gyptul farD de un om sDo duca.

E+ITOR,S NOTE: )e ha#e inter#ened only in the transcription from the /atin alphabet. +s concerns the orthography and punctuation, Pe ha#e retained the original formsH hyphenated, nonhyphenated, apostrophe. In order to facilitate reading on the Peb, Pe ha#e eliminated the diacritics specific to the Romanian language.