You are on page 1of 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN PERAK, 48000 RAWANG, SELANGOR

FAIL INDUK
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS)

BAHASA MELAYU

PMR
08/01
PLBS BAHASA MELAYU

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

FAIL SPSK

FAIL MEJA
GKMP KEMANUSIAAN

FAIL GKMP
BIDANG KEMANUSIAAN

KHB

FAIL INDUK

FAIL MEJA

FAIL PENGURUSAN

01/10

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

FAIL SPSK

FAIL SPSK

FAIL SPSK

KHB

KHB

KHB

PROGRAM KECEMERLANGAN

PEPERIKSAAN

PENYELIAAN /
PENCERAPAN

04/10

05/10

06/10

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

FAIL KURI

FAIL KURI

FAIL KURI

bm

sej

bm

Plbs 3 theta & 3 delta

Pbs 2 Theta

Bahan bantu mengajar

07/10

08/10

09/10

SMK TUN PERAK


48000 RAWANG, SELANGOR

FAIL SPSK

KHB

MAKLUMAT GURU

10/10