You are on page 1of 7

Gnmanipullt lelmiszerek veszlyek s krdjelek Az j vezred egyik legdinamikusabban fejld tudomnya s egyben iparga a gntechnol gia!

! Az llnyek felp"tst s m#k$dst k dol gnek nyelvnek megfejtse lehetsget ad j$vnk befolysolsra% k$rnyezet&nk korbban sosem ltott mrtk# megvltoztatsra! A gnsebszet seg"tsgvel a tud sok kpesek thgni a termszetes genetikai hatrokat% s kpesek a '$ld$n elfordul brmely szervezet meghatrozott genetikai informci jt egy msik szervezetbe illeszteni! (ltalnosan ismert% hogy minden szervezetet sejtek p"tenek fel% melyek belsejben egy sejtmag tallhat % a magban pedig kromosz mk! A kromosz mkon bel&l )*+ molekulkat tallunk! ,zek a )*+ molekulk tartalmazzk a szervezet -tervrajzt.% minden let m#k$dsnek s felp"tsnek jellegzetessgeit! A )*+ legfontosabb szerepe% hogy a fehrjket% a sejtek p"tk$veit k dolja! A test&nket alkot sejtek minden $sszetevje fehrjbl vagy olyan molekulkb l ll% melyek fehrjk seg"tsgvel p&lnek fel! A gnmanipulci alapelve az% hogy egy l szervezet gnjeit m dos"tva megvltoztathatjuk annak jellemzit! A gnsebszek szt tudnak vgni s $ssze tudnak ragasztani )*+ molekulkat! /i tudnak metszeni egy )*+ szekvencit az egyik szervezetbl% egy )*+ darabot a msik szervezetbl% hogy aztn $sszekapcsolva visszaillesszk ket az eredeti sejtekbe! ,z azt jelenti% hogy a gnmanipulci eszk$zei szinte korltlan lehetsgeket nyjtanak az l szervezetek megvltoztatsra! Az j eredmnyek s felfedezsek alapjaiban vltoztatjk meg a mezgazdasgot% a gy gyszeripart s az orvostudomnyt! Alkalmazsukkal kapcsolatban mgis szmos krds felmer&l az erk$lcs% a valls s nem utols sorban a k$rnyezetvdelem oldalr l! A gntechnol gival kapcsolatos krdsek igen $sszetettek s szertegaz ak! Az albbiakban a krdsk$r egyetlen aspektusval szeretnk foglalkozni mely azonban a legk$zvetlenebb&l rint minket% hiszen mindennapi tpllkunkr l lvn sz % val ban a br&nkre megy ki a jtk a gntechnol gia lelmiszeripari s mezgazdasgi alkalmazsval! *hny ve jelentek meg a k&l$nb$z orszgok piacain a genetikailag m dos"tott alapanyagokat tartalmaz lelmiszerek! Az lelmiszeripar s a fogyaszt k elsz$r hatalmas lelkesedssel fogadtk a m dszert% mint az lelmiszereink minsgt jav"t hagyomnyos termesztsi s tenysztsi m dszerek termszetes kiteljes"tst! 0ztart % nem roml telek% fagyll vagy ppen hetekig pen s romlatlanul megmarad paradicsom% nagyobb fehrjetartalm sz ja% olyan burgonya% mely $nmaga termeli a rovarirt t vagy ppen tr pusi betegsgek ellen vakcint tartalmaz bann a lehetsgek hatrtalannak t#ntek! 1anapsg tucatjval egyes orszgokban% mint pldul az ,gyes&lt (llamokban% pedig ezrvel
2

tallhat k a polcokon lelmiszerek% melyek genetikailag m dos"tott alapanyagokb l ksz&ltek! +zmos feldolgozott lelmiszer tartalmazza a legnagyobb elszeretettel m dos"tott n$vnyek paradicsom% kukorica% sz ja% leszt egyikt% s egyes becslsek szerint az 3+(4ban a genetikailag m dos"tott 5transzgenikus6 lelmiszerek a boltok polcain tallhat termkek akr 78 szzalkban is jelen lehetnek! (m a kezdeti lelkesedst hamarosan aggodalmas hangok vltottk fel% melyek nem csupn elmleti% etikai4teol giai oldalr l tmadtk a gnmanipulci t! /onkrt esetek igazoltk% hogy a m dszer gyakorlati alkalmazsa az lelmiszeriparban is kiszm"thatatlan veszlyeket tartogat% s igen kockzatos lehet az ilyen termkeket fogyaszt k egszsgre! *hny eset A triptofn nev# aminosavat gyakran hasznljk telkiegsz"tknt! ,nnek gyorsabb s olcs bb elll"tsa rdekben az egyik cg elhatrozta% hogy genetikailag m dos"t bizonyos baktriumokat% hogy azok t$bb triptofnt termeljenek! 1egvltoztatva a baktriumok gnllomnyt s kihasznlva% hogy az effle eljrssal ksz"tett lelmiszerek biztonsgi tesztelsre vonatkoz szablyok rendk"v&l liberlisak% anlk&l% hogy alaposabban megvizsgltk volna rtalmatlansgt% azonnal piacra is dobtk az anyagot az ,gyes&lt (llamokban! A termk mieltt visszavontk volna 94: h nap alatt :7 ember hallt okozta% tovbbi $tezer ember megbetegedett tle% k$z&l&k 2;884an maradand an lebnultak! 1sik eset< +zerte az 3+(ban hat vig rultk minden alapos vizsglat nlk&l az r=G>4val 5a tehenekben a tejtermelst n$vel rekombinns =ovine Gro?th >ormone4nal6 kezelt tehenek tejt nagy mennyisgben sok gyermek letben nem ivott ms tejet! Aztn 2@@A! prilisban kanadai kutat k nyilvnossgra hoztk< az r=G>4val kezelt tehenek teje a laborat riumi patknyok :8 szzalknl rkot okozott! A tejben az BG'42 nev# karcinogn anyagot talltk% mgpedig egyik legpotensebb formjban! Az ilyen tehenek tejt sem /anada% sem az ,ur pai /$z$ssg nem engedi hatrain bel&lre% s az ,*+C4nek az lelmiszerek biztonsgval foglalkoz legfbb test&lete% a DodeE Alimentarius Dommission is -nem biztonsgos.4nak nyilvn"totta! Az eset risi felhborodst vltott ki< az ')A 5az amerikai Flelmezs4 s Gy gyszer&gyi >at sg6 s a 1onsanto 5a r=G>4t szabadalmaztat biotechnol giai risvllalat6 becsapta az embereket% mondtk% amikor azt k$z$lte% hogy az ilyen tejnek nincs emberre kros hatsa! A mrgez s karcinogn anyagok elre nem lthat kialakulsa mellett a genetikai m dos"tsok allergit okoz vegy&leteket is ltrehozhatnak az lelmiszerekben! ,z a legt$bb emberben -csupn. nmi kellemetlen t&ssz$gst vagy irritci t okozhat%
9

de nhny embertrsunk szmra hallos is lehet! +t% jabb vizsglatok igazolni ltszanak% hogy a m dos"tott gnkszlet# lelmiszerek tprtke bizonyos esetekben alacsonyabb% mint a hagyomnyos lelmiszerek esetben! Blyen pldul az -"ztart paradicsom.! ,zt a n$vnyt gy vltoztattk meg% hogy ne rothadjon olyan gyorsan< egy gn megvltoztatsval ki&t$ttk azt az enzimjt% mely a paradicsom megpuhulsban jtszik szerepet! (m a t$bbi enzim s a lebontsban szerepet jtsz anyagcsere folyamatok mg mindig m#k$dnek a paradicsomon bel&l% mely val ban szpen nz ki% s a boltok polcain lehet hetekig% a vltozs minden lthat jele nlk&l% m bel&l a tprtke hanyatlik s az "ze romlik! /rdsek s veszlyek< A gnmanipulci veszlyessgrl s biztonsgr l rvek s ellenrvek tucatjai r$pk$dnek az ellenzk s a propagl k k$z$tt! 1indenesetre tny% hogy az elmlt vekben a gnkezelt lelmiszerek elleni k&zdelem mr nem csak a szlssges z$ldaktivistk harct jelenti% hanem szinte npmozgalomm vlt! >iba az amerikai s az angol kormny nyomsa% s a -Gene Giant.4ek% a gntechnol gival foglalkoz riscgek GH kampnya% a vilg t$bb orszgban is egyre ersebb a fogyaszt k genetikailag m dos"tott lelmiszerekkel szembeni ellenllsa s tiltakozsa! A fogyaszt nagy r< a n$vekv tiltakozsok hatsra a 'ranciaorszgban s Angliban a legnagyobb ruhzak% mind kivontk a polcokr l a gnkezelt termkeket! Amerikban szmos neves organikus termket forgalmaz cg jelentette be% hogy gnkezelt alapanyagokat a j$vben nem fog felhasznlni! 1inden megnyugtats ellenre ktsgtelen% hogy vannak a gntechnol gival kapcsolatban megvlaszolatlan krdsek% melyekre vlaszt kell tallni% s olyan tnyek% melyeket tudomnyosan meg kell magyarzni! hogy maguk a fogyaszt k% azaz< mi magunk tudjuk eld$nteni% val ban kell nek&nk ez a dolog vagy sem! +ajnlatos% hogy ezt a tudomnyos magyarzatot ppen tud sokon kell szmon krni% de ppen k azok% akik engedve az el"tletes gondolkodsnak% egy kzlegyintssel elintzik mindazt% ami propagandjuknak ellentmond! *em lehet rv s vitatkozsi alap az% amit a gntechnol gival foglalkoz s a m dszert propagl tud sok hangoztatnak% hogy a m dszer biztonsgos% s ezt mi vakon fogadjuk el% mert -egyetlen hitelt rdeml adatot sem ismer&nk a gntechnol gia brmilyen krtteleirl.! 1g Gusztai (rpd h"res k"srletei melyek megmutattk% hogy a gnkezelt krumplit fogyaszt patknyok igen nagy szzalknak krosodott az immunrendszere% vesje% lpe vagy a gyomra% sem mins&lnek elg -korrekt.4nek! 1inden ellenrv s a vlemny&knek ellentmond informci ezrt ltudomny 5az elbbi kijelents logikjt k$vetve< -hitelt nem rdeml adat.6I aki pedig a gntechnol git ellenzi< magt a tudomnyt ellenzi!
:

Az albbiakban azokat a krdseket s veszlyeket szeretnm $sszefoglalni% melyekre a k$rnyezetvdk s a gntechnol gia rnyoldalait is lt agg d tud sok% -concerned scientist.4ek a leggyakrabban h"vjk fel a figyelmet< ,lutas"tjk azt% amit a biotechnol giai cgek ll"tanak% hogy a gnmanipulci nem k&l$nb$zik a keresztezstl s hasonl a termszetes genetikai vltozsokhoz vagy a hagyomnyos tenysztsi eljrsokhoz! Az idegen gnek mestersges be&ltetse szerint&k igenis drasztikus beavatkozs% hiszen a nem rokon fajok pldul halak s paradicsomok k$z$tti gntvitel soha nem t$rtnik meg termszetes k$r&lmnyek k$z$tt! Jovbbi veszlyforrs az gynevezett poz"ci 4hats! A )*+ darabok $sszekapcsolsa manapsg mr igen prec"zen elvgezhet! (m a gnt be is kell illeszteni egy szervezetbe% k&l$nben nem tudja megvltoztatatni annak m#k$dst! ,z az a pont% ahol problmk lehetnek! A sejtbe bejuttatott tulajdonkppen egy ?olfram goly ra felvitt s beltt $r$k"tanyag ugyanis nem biztosan oda rkezik% ahov k&ldik! ,gy szemlletes hasonlattal lve< kpzelj&nk el egy m#vszt% aki miutn megalkotott egy szobrot% ahelyett% hogy annak rendje s m dja szerint kill"tan egy mzeumban% inkbb az ablakon kereszt&l dobja be a szobrot! Az pedig vagy a helyn landol% vagy valahol egszen mshol! ,setleg megrongl egy msik szobrot vagy ppen az egyik ltogat ra esik r! Az idegen gn tjuttatsval% "gy elre kiszm"thatatlan m don% veszlyes anyagokat hozhatunk ltre% melyek 5mint fentebb lthattuk6 mrgezek vagy allergnek lehetnek! ,zrt fontos felh"vni a figyelmet arra% hogy a jelenleg alkalmazott biztonsgi vizsglatok nem elgsgesek! +t% a vizsglatok egyszer#s"tst szolgljk% s szndkoltan nem alkalmaznak szigor mrct! , termkek ellenrzsnek szigora $ssze sem hasonl"that azzal% ahogyan pldul a gy gyszereket tesztelik! Kegt$bbsz$r csak a tesztel vizsglja meg ket% s a kifejlesztstl a felhasznlsig 5a fogyasztsig s a termszetbe val kibocstsig6 mind$ssze egy4kt v telik el! ,zrt fennll a veszly% hogy egszsgre kros lelmiszerek tjutnak a teszteken! A legnagyobb krds taln az% hogy sz&ksg&nk van4e az effajta lelmiszerekre egyltalnL >iszen minden&tt a fejlett orszgokban lelmiszeripari tltermels van% az eddig kifejlesztett gnmanipullt lelmiszerek pedig semmi k&l$n$s rtkkel nem rendelkeznek% csupn &zleti rdekeket szolglnak! >ogy ezekkel az telekkel lehetne megmenteni az afrikai hezketL Mres reklmfogs% mondjk az ellenzk% s hatrozottan kijelentik% hogy a gnmanipulci nem seg"ti az hezs felszmolst! Judomnyosan megalapozatlan m"tosz% hogy a gnmanipulci jelentsen hozzjrul majd az hezk szmnak cs$kkentshez% hiszen kimutathat % hogy az h"nsgeket nem az lelmiszerek mennyisgnek elgtelensge% hanem politikai okok 5mint a rossz eloszts6 okozzk! /roly herceg% brit tr n$r$k$s% a biogazdlkods nagy prtfog ja s a gnmanipulci egyik
N

legnagyobb szigetorszgi ellenzje szerint% inkbb csak rzelmi zsarolsr l van sz ! 1egeml"ti% hogy hsz afrikai orszg 5k$zt&k az h"nsgtl taln leginkbb sjtott ,ti pia6 kpviseli nyilatkozatot bocstottak k$zre% melyben tagadtk% hogy a gntechnol gia -seg"tene a gazdknak abban% hogy olyan lelmiszert termeljenek% melyre a 924dik szzadban sz&ksg lehet!. ,llenben gy vlik% hogy ez a technol gia -elpuszt"tja a sokflesget% t$nkreteszi a helyi 5gazdlkodsi6 ismereteket% a fenntarthat mezgazdasgi rendszereketO s alssa kpessg&nket% hogy $nmagunkat lelmiszerrel lssuk el!. ,gyes tud sok szerint a v"russzekvencik lelmiszern$vnyekbe &ltetsvel j% veszlyes v"rusok jelenhetnek meg! /"srletileg igazolt% hogy a be&ltetett v"rusgnek egyes&lnek ms% fertz v"rusokkal s sokkal agressz"vebbek lehetnek az eredetinl! 'ennll annak is a veszlye% hogy egyes v"rusok fajokt l f&ggetlenn vlhatnak% s egy n$vnyv"rus veszlyess vlhat rovarokra% llatokra vagy akr az emberre! *em tudjuk azt sem% hogy a szabadon eresztett gnmanipullt szervezetek milyen hatst gyakorolnak az lvilgra! Pkol giai szakrtk t$bb lehetsges komplikci ra szm"tanak! Az j genetikai informci k$nnyen tkeresztezdhet ms rokon szervezetekbe! /ereszt4beporzs ltal mr j$tt ltre -szupergyom.! A k$rnyezeti krok visszaford"thatatlanok% mert a k$rnyezetbe kieresztett gnt nem lehet -visszah"vni.% s a kmiai s a nukleris szennyezstl eltren% a gnszennyezst nem lehet feltakar"tani! 'ennll fajok t#nhetnek el az lvilgb l% katasztroflis hatsokat vonva maguk utn! A biotechnol giai cgek ltal kifejlesztett% a gyomirt szerekkel szemben ellenll n$vnyek termesztse a gyomirt szerek hasznlatnak sokszoros n$vekedst vonhatja maga utn% ami aztn a vegyszerek mg magasabb koncentrci jhoz vezet az lelmiszerekben s a foly vizekben egyarnt! A sajt rovarirt szer&ket elll"t gnmanipullt gabonk termesztse pedig azon fel&l% hogy k$zvetlen&l kros"tja a fogyaszt k egszsget% a rezisztens rovarok gyorsabb megjelenst is elseg"ti% s a hasznos rovarok% valamint a talajban l szervezetek pusztulshoz vezethet! A fogyaszt i jogok harcosai egyre hangosabban k$vetelik< legyen legalbb vlasztsunkQ D"mkzzk meg a genetikailag m dos"tott termkeket! >a a biotechnol giai cgek olyan b&szkk termkeikre% mirt nem ltjk el ket c"mkkkelL 1inek az a huzakodsL krdezik sokan! (m mg ha meg is c"mkzik ezeket az lelmiszereket s vetmagokat% nagy az tkeresztezds veszlye! A k$zelmltban az egyik gntechnol gival foglalkoz cg beperelt egy farmert% hogy jogosulatlanul hasznlta a vetmagjait% pedig sz sem volt lopsr l< a gazda a sajt gnkezeletlen n$vnyeibl szrmaz vetmagokat hasznlta% m azokat a k$zeli f$ld$n hasznlt gnkezelt n$vnyek hatatlanul is beporoztk!

,tikai vonatkozs krdsek Jermszetesen a gnmanipulci val szemben felmer&l erk$lcsi4vallsi krdseket sem lehet figyelmen k"v&l hagyni! Kegt$bb sz termszetesen az emberrel kapcsolatos krdsekrl 5emberkl nozs% eugenika% stb!6 esik! A k$rnyezeti s mezgazdasgi problmkkal kapcsolatban a leggyakrabban az albbi krdsek mer&lnek fel< ,gyik legfontosabb a felelssg krdse! A kutat k nem jtszhatnak ismereteikkel feleltlen&l% s mint szakembereket% terheli ket a msok rendelkezsre nem ll szakismeret birtoklsnak felelssge! Azaz< nekik val ban tudni kellene% mit csinlnak% s ezrt $sszes laikus embertrsukrt felelssggel tartoznak! *emrgiben ind"tottak pert az ,gyes&lt (llamokban az ')A4ellen% eddig soha nem ltott $sszefogssal k&l$nb$z k$zrdeket kpvisel szervezetek% vezet biol gusok% valamint tizenht eminens vallsi vezet! A per sorn az ')A4nek N8888 5Q6 oldalnyi bels anyagot kellett eltrnia% melyek azt bizony"tottk% hogy a hat sg sajt kutat inak szakvlemnye ellenre 5melyek megmutattk% hogy szmos genetikailag m dos"tott lelmiszer rtalmas az egszsgre6 a biotechnol giai cgek nyomsra mgis engedlyeztk ezeknek a termkeknek a piacra bocstst! A brit piacon is engedlyezett -flavr savr. mrkanev# "ztart paradicsom pldul a k"srleti patknyoknl k&l$nb$z gyomorproblmkat okozott! 1s transzgnikus lelmiszerek tesztelse mg kevsb volt szigor% st kider&lt% hogy egyes termkek esetn a biztonsgi tesztelst el sem vgeztkQ Az egyhz rszrl az egyik legalapvetbb kifogs az% hogy a tud sok olyan ter&leten avatkoznak be% amely csak Bstennek van fenntartva! Amit a Jeremt ltrehozott% azt a teremtmny% ne vltoztassa megQ Az ember tartsa tiszteletben a fajok k$zti hatrvonalakat -mindaddig% am"g jobban meg nem rtj&k a k$z$tt&k lv genetikusan meghatrozott kapcsolatokat s k&l$nbsgeket!. A gnek egyik fajb l a msikba val tvitele szemben ll a bibliai paranccsal is% mely kizr minden fajta hibridizci t 5akr transzgnikus% akr nem6< -(llatodat ms fajtval ne pros"tsdQ *e vesd be mezdet ktfle maggalQ. 5BBB! 1 zes 2@<2@6 Az llnyeket megilleti a termszetes szaporods joga% mint a Heformtus Rilgsz$vetsg megfogalmazta< -az llnyeknek legyen joguk a maguk genetikai $r$ksge szerint fejldni s szaporodni. SSS A krds persze nem csak az% hogy mit esz&nk% hanem hogy mifle j$vben akarunk lni! A gntechnol gia kpes arra% hogy gy$keresen megvltoztassa egsz vilgunkat% mind k$rnyezet&nket% mind trsadalmunkat! ,ngedhetj&k4e magnak az Fletnek az iparos"tst% hogy pusztn a knyelem s a profit kedvrt jratervezz&k a termszetet% mely vmillirdok sorn alakult ilyennL *em vezet ez valami or?elli j$vbeL *em kell ezrt majd hatalmas rat fizetn&nkL *em lenne hossz
T

tvon s az egsz emberisg szmra kifizetdbb% ha a Jermszet m#k$dsvel $sszhangban keresnnk egy szel"debb% megfontoltabb utatL ,bben az r$lt temp j% esztelen rohansban% melyet sokak fejldsnek neveznek% nem rtana nha megllni s megfontolni% hogy amit tesz&nk% az tnyleg j 4e! Az atombombval egyszer mr megjrtuk! (m a radioakt"v szennyezds nhny vtized elteltvel eltisztul! Azok a genetikai beavatkozsok% melyekkel most ksz&l&nk a vilgot elrasztani% olyan sebeket &thetnek mr eddig is sokat szenvedet '$ldanynk testn% melyek vt"zezredekig nem gy gyulnak be! Jaln rdemes lenne megfontolnunk az albbi szavakat< -Azutn ezt mondta Bsten< *$vesszen a f$ld n$vnyeket< f&vet% amely magvakat hoz% gy&m$lcsft% amely fajtjnak megfelel gy&m$lcs$t terem% amelyben magva lesz a f$ld$n! Fs gy t$rtnt! >ajtott teht a f$ld n$vnyeket< f&vet% mely fajtjnak megfelel magvakat hoz% s gy&m$lcsterm ft% amelynek ugyancsak fajtjnak megfelel magva van! Fs ltta Bsten% hogy ez j O. 5B! 1 zes 2<224296 G!)!