You are on page 1of 7

Golina, 2014r.

I BUDUJESZ NA SOLIDNYCH FUNDAMENTACH

ORIENTACYJNY CENNIK USUG BUDOWLANYCH

Zakad Budowlany IBud Zdzisaw Idziak ul. Gen. Kutrzeby 4 62-590 Golina NIP: 665-100-43-15 www.ibudujesz.pl

*ORIENTACYJNY CENNIK USUG BUDOWLANYCH


*Uwaga: poniszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw kodeksu cywilneg o. Zosta on opublikowany wycznie w celach informacyjnych. Niniejszy cennik zawiera tylko cz usug budowlanych ktre realizujemy. Podane ceny mog ulec zmianie (moliwy zarwno wzrost jak i spadek cen). Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Wynika to z faktu, i ceny usug uzalenione s od szeregu czynnikw, takich jak: rodzajwykonywanych prac, miejsce wykonywanych prac, ich wielko i zrnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu iwiele innych.Moliwe rabaty i negocjacja cen wyjciowych. **Jednostki Miary: nd. nie dotyczy, mb. -metr biecy, 1rg -roboczogodzina, m2 -metr kwadratowy, m3 -metr szecienny, km -kilometr, t.-tona.

RODZAJ USUG
I. L.P.

USUGI NIE SKLASYFIKOWANE:


NAZWA USUGI Dokonanie ogldzin, pomiarw, wykonanie wstpnej wyceny prac z dojazdem do klienta (w promieniu 30km od siedziby naszej firmy). Dokonanie ogldzin, pomiarw, wykonanie wstpnej wyceny prac z dojazdem do klienta w odlegoci wikszej ni 30km od siedziby naszej firmy. Stawka roboczogodziny za prace nie wymierne / nie standardowe Budowa domu jednorodzinnego stan surowy otwarty (mur jednowarstwowy, wiba + kominy) ROBOCIZNA + MASZYNY Wykonanie szczegowego kosztorysu robocizny ze szczegowym przedmiarem (przy wyborze naszego przedsibiorstwa dla realizacji inwestycji kwota jest zwracana). Outsourcing pracowniczy pracownik oglnobudowlany Outsourcing pracowniczy specjalista budowlany Konsulting budowlany (WYCZNIE dla naszych klientw) Dowz materiaw wasnym transportem do 200kg i 1m3 Aranacja wntrz (konsulting, pomoc w doborze kolorw, wizualizacje trzech polecanych wariantw aranacji, doradztwo w zakupie materiaw i wyposaenia) Nadzr budowlany Projekt obiektu budowlanego JEDNOSTKA MIARY nd. nd. REDNIA CENANETTO USUGI GRATIS WYCENA INDIWYDUALNA 26z/godz. 300z/m2 150z 30z/godz. 50z/godz. GRATIS 0,80z/km 60z/m2 ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) nd. nd.

1. 2.

3. 4. 5.

1rg 1m2 nd.

ROBOCIZNA

nd.

6. 7. 8. 9. 10.

1rg. 1rg. nd. 1km. 1m2

ROBOCIZNA ROBOCIZNA nd. ROBOCIZNA ROBOCIZNA

11. 12. II. L.P. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

nd nd.

WYCENA INDIWYDUALNA WYCENA INDYWIDUALNA

nd. nd.

PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE


Prace murarskie JEDNOSTKA MIARY Murowanie z cegy penej gr. 12cm (do wysokoci 3,5m) 1m Murowanie z cegy penej gr. 12cm (powyej wysokoci 3,5m) 1m NAZWA USUGI Murowanie cian z bloczkw H+H 36,5cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw H+H 36,5cm (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw H+H 24cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw H+H 24cm (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw H+H 20cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw H+H 20cm (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw H+H 17,5cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw H+H 17,5cm (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m REDNIA CENA NETTO USUGI 38z/m 45z/m 60z/m 70z/m 48z/m 54z/m 48z/m 54z/m 46z/m 52z/m 125z/m ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. L.P. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

62,5cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 1m 62,5cm (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 1m 30cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 30cm 1m (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 1m 24cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 24cm 1m (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 1m 20cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 20cm 1m (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 1m 18cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 18cm 1m (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 1m 15cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 15cm 1m (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 1m 12cm (do wysokoci 3,5m) Murowanie cian z bloczkw silikatowych (cegy silikatowej) 12cm 1m (powyej wysokoci 3,5m) Murowanie ceg klinkierow (do wysokoci 3,5m) 1szt. Murowanie ceg klinkierow (powyej wysokoci 3,5m) 1szt. Murowanie komina prefabrykowanego 1mb. Kurowanie kominkw wentylacyjnych 1mb. Montowanie nadproy systemowych 1mb. Trzpienie elbetowe (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) 1m3 Wiece elbetowe (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) 1m3 Zamurowanie otworw w cianach. Cena zalena od wielkoci 1szt. otworu, i gruboci ciany. Strop elbetowy typ. TERIVA 1m2 Strop elbetowy typ. AKERMAN 1m2 Strop monolityczny (wylewany) 1m2 Strop prefabrykowany(elbetowe pyty kanaowe) 1m2 Prace tynkarskie NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY Tynkowanie tradycyjne 1m2 Tynki akrylowo-mineralne 1m2 Tynki kwarcowe 1m2 Obrobienie glifw przy drzwiach 1mb. Zamknicie bruzd po instalacjach w cianach o szerokoci 0 -10cm 1mb. Zamknicie bruzd po instalacjach w cianach o szerokoci 10-20cm 1mb. Obrbka otworw okiennych 1mb. Obrbka otworw drzwiowych 1mb. Monta listew podsufitowych, wykoczeniowych 1mb. Naronik podtynkowy, perforowany 1mb.

135z/m 65z/m 70z/m 48/m 58z/m 48/m 58z/m 45z/m 55z/m 40z/m 50z/m 38z/m 48z/m 4z/szt. 5z/szt. 85z/mb. 16z/mb. 5z/mb. 700z/m3 700z/m3 WYCENA INDYWIDUALNA 90z/m2 100z/m2 250z/m2 80z/m2 REDNIA CENA NETTO USUGI 20z/m2 28z/m 35z/m2 40z/mb. 25z/mb. 45z/mb. 55z/mb. 55z/mb. 10z/mb. 2z/mb. REDNIA CENA NETTO USUGI 45z/m 10z/mb. 22z/mb. 20z/mb. 15z/m2 25z/m2 6z/m2 16z/m2 13z/m2 28z/m2 58z/m2 30z/m2

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

III.
L.P. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. IV. L.P. 71.

PRACE BRUKARSKIE (kostka brukowa, krawniki)


NAZWA USUGI . Ukadanie kostki brukowej klasycznej Monta obrzey gr. 6cm Osadzenie krawnika na awie betonowej Osadzenie korytka odpywowego Przygotowanie podoa pod kostk (obcienie do 3,5t.), Przygotowanie podoa pod kostk (obcienie do 10t.), Zagszczenie podoa piaskiem lub wirem do 20cm gruboci Zagszczenie podoa piaskiem lub wirem do 50cm gruboci Zagszczenie podoa piaskiem lub wirem z podsypi cementow 5cm Zagszczenie podoa piaskiem lub wirem z podsypi cementow 10cm Uoenie kostki granitowej Opaski z kostki wok budynkw JEDNOSTKA MIARY 1m 1mb. 1mb. 1mb. 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2

PRACE ZIEMNE I ZABEZPIECZENIE WYKOPU, FUNDAMENTY


Prace ziemne JEDNOSTKA MIARY Wykop rczny 1x1x0,7m (szeroko x dugo x gboko) 1mb. NAZWA USUGI REDNIA CENA NETTO USUGI 80z/mb. ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

L.P. 82. 83. 84. 85. 86. V. L.P. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. VI. L.P. 94. 95. 96. 97. 98. 99. VII. L.P. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. L.P. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

Uoenie i monta bednarki 1mb. Folia w ziemi (uoenie) 1mb. Zasypanie wykopu rcznego (rcznie 1x1x0,7m) 1mb. Oznakowanie i wydzielenie strefy wykopu (Folia ostrzegawcza, 1mb. znaki) Zasypanie rczne wykopw (bez dowozu materiau zasypowego) 1m3 Wykopy rczne pod awy fundamentowe 1m3 Uoenie papy termozgrzewalnej powierzchnia horyzontalna 1m (pozioma) Uoenie papy termozgrzewalnej powierzchnia horyzontalna 1m (pionowo) Hydroizolacja dyspersyjn mas asfaltowo-kauczukow 1m powierzchni poziomych (horyzontalnych) Hydroizolacja dyspersyjn mas asfaltowo-kauczukow 1m powierzchni pionowych (wertykalnych) Prace fundamentowe NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY Wykonanie aw fundamentowych wraz z szalowaniem i zbrojeniem 1m3 Wykonanie stp fundamentowych wraz z podkadami szalowaniem 1m3 i zbrojeniem Podcigi elbetowe 1m3 ciany fundamentowe z bloczkw betonowych 1m3 Wykonanie zbrojenia fundamentw 1t.

20z/mb. 8z/mb. 32z/mb. 30z/mb. 45z/m3 100z/m3 15z/m 20z/m 6z/m 8z/m REDNIA CENA NETTO USUGI 800z/m3 850z/m3 1300z/m3 320z/m3 1300z/tona REDNIA CENA NETTO USUGI 20z/m 5z/m 16z/m 16z/m 15z/m 20z/m 48z/m

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA + MATERIA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE DOCIEPLENIOWE
NAZWA USUGI Przyklejenie styropianu na klej (z kokowaniem) Przetarcie styropianu Monta siatki na styropian (siatka+klej) Tynk ozdobny Malowanie elewacji (do wysokoci 4m) Malowanie elewacji (powyej wysokoci 4m) Docieplenie cian zewntrznych robocizna (sumarycznie przy zleceniu caoci m2) JEDNOSTKA MIARY 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

PRACE POSADZKARSKIE
NAZWA USUGI Zasypki fundamentowe z zagszczeniem Podkady betonowe (15cm) Wykonanie wylewki samopoziomujcej grubowarstwowej Wykonanie wylewki samopoziomujcej cienkowarstwowej Wylewka tradycyjna cienkowarstwowa Posadzki betonowe o gr. 6cm z zatarciem JEDNOSTKA MIARY 1m3 1m 1m 1m 1m 1m REDNIA CENA NETTO USUGI 18z/m3 18z/m2 24z/m 22z/m 20z/m 23z/m ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE WYKOCZENIOWE:
Sufity podwieszane JEDNOSTKA MIARY Sufit podwieszany jednopoziomowy, prosty na stelau 1m Sufit podwieszany dwupoziomowy, prosty na stelau 1m Wykoczenie sufitu (proste) 1m Monta listew wykoczeniowych podsufitowych 1mb. Gzyms prosty 1m Gzyms po uku 1m Monta punktw owietleniowych 1szt. Monta sztukaterii 1mb. ciany G-K NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY Monta pyt G-K na klej 1m Monta pyt G-K na stelau 1m Monta pyt G-K na stelau (z izolacj wen mineraln, lub 1m styropianem) Monta pyt G-K podwjna pyta (na klej) 1m Zmiana kierunku ciany z pyty G-K 1szt. Wklejenie tamy na czenia G-K 1mb. Wykonanie otworu na drzwi w cianie G-K 1szt. Szpachlowanie cze pyt G-K wraz z montaem naronikw 1mb. aluminiowych Zabudowa poddaszy NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY Docieplenie(izolacja) poddasza wen mineraln (wena + folia + 1m pyta G-K na stela) NAZWA USUGI REDNIA CENA NETTO USUGI 45z/m 85z/m 40z/m 20z/mb. 50z/m 50z/m 110z/szt. 20z/mb. REDNIA CENA NETTO USUGI 28z/m 34z/m 37z/m 38z/m 150z/szt. 8z/mb. 100z/szt. 12z/mb. REDNIA CENA NETTO USUGI 60z/m ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA

L.P. 116.

117. 118. L.P. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

Uoenie weny mineralnej do 20cm (jednowarstwowo) Monta folii paroprzepuszczalnej Gadzie NAZWA USUGI Gad gipsowa na cianach (2 warstwy+szlifowanie) dotyczy cian deweloperskich (nowych) Gad gipsowa na suficie (2 warstwy+szlifowanie) dotyczy sufitw deweloperskich Gad gipsowa na cianach (2 warstwy+szlifowanie) dot. scian starych Gad gipsowa na suficie (2 warstwy+szlifowanie) dot. sufitw starych Wklejanie naronikw aluminiowych Rwnanie cian (pod gad) do 1cm Rwnanie cian (pod gad) do 3cm Rwnanie cian (pod gad) do 5cm NAZWA USUGI

1m 1m JEDNOSTKA MIARY 1m 1m 1m 1m 1mb. 1m 1m 1m

13z/m 7z/m REDNIA CENA NETTO USUGI 27z/m 31z/m 32z/m 34z/m 7z/mb. 25z/m 40z/m 55z/m REDNIA CENA NETTO USUGI 65z/m 70z/m 60z/m 70z/m 2z/m 45z/mb. 55z/m 30z/m 45z/m 70z/m 110z/m 30z/m 90z/m 350z/m 350z/m 20z/szt. 50z/szt. WYCENA INDYWIDUALNA REDNIA CENA NETTO USUGI 50z/mb. 120z/szt. 200z/szt. 20z/mb. 15z/mb. REDNIA CENA NETTO USUGI 2z/m 25z/szt 100z/szt. 25z/szt. 10z/szt 14z/m 20z/szt. 11z/m 150z/m

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

L.P. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

L.P. 145. 146. 147. 148. 149. L.P. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. VIII. L.P. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Glazura, terakota, pytki klinkierowe, gres. JEDNOSTKA MIARY Uoenie terakoty 1m Kamie naturalny 1m Uoenie gresu 1m Pytki klinkierowe 1m Fugowanie 1m Szlifowanie naroy do kta 45 stopni 1mb. Ukadanie glazury 1m Ukadanie pytek ceramicznych 1m Pytki 40x40 1m Pytki wiksze ni 40x40 1m Pytki 3x3cm (mozaika) 1m Wyrwnanie podoa do 2cm 1m Uoenie pytek na schodach 1m Uoenie piaskowca, wapienia 1m Uoenie pyt marmurowych 1m Otwory (wycicia) w glazurze 1szt. Otwory (wycicia) w gresie i twardych materiaach (do 11cm 1szt. rednicy) Wszelkiego rodzaju peczki, wystpy, ociea, nietypowe 1szt. zabudowy Monta okien i drzwi NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY Monta okna 1mb. Monta drzwi wewntrznych 1szt. Monta drzwi zewntrznych 1szt. Monta parapetu zewntrznego 1mb. Monta parapetu wewntrznego 1mb. Wykoczenie wntrz - pozostae NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY Mycie nawierzchni paskich rczne (mop+wzek) 1m Wymiana, lub monta klamek, zamkw okiennych lub drzwiowych 1szt. (bez przerbek) Wymiana, lub monta karnisza 1szt. Wymiana, lub monta punktu owietleniowego bez przerabiania 1szt. instalacji elektrycznej. Wymiana, lub monta gniazd, wycznikw bez przerbek instalacji 1szt. i puszek. Monta kasetonw 1m Wymiana lub monta gniazd A/V 1szt. Impregnacja powierzchni kamiennych 1m Monta pustakw szklanych (luksferw) 1m

PRACE DEMONTAOWE, WYBURZENIOWE I PRZYGOTOWAWCZE


NAZWA USUGI Wyburzenie cianek murowanych do gruboci 20cm. Wyburzenie cianek gipsowych o gruboci do 15cm Demonta okien drewnianych Demonta futryn drewnianych drzwi wewntrznych Demonta futryn metalowych drzwi wewntrznych Wyburzanie cianek o gruboci powyej 20cm JEDNOSTKA MIARY 1m 1m 1m 1m 1m 1m REDNIA CENA NETTO USUGI 24z/m 16z/m 40z/m 50z/m 50z/m 110z/m ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. IX. L.P. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.

Demonta sufitw podwieszanych z pyt G-K i wyburzanie innych konstrukcji G-K. Skuwanie tynkw cementowo-wapiennych lub gipsowych ze cian Skuwanie tynkw cementowo-wapiennych lub gipsowych z sufitu Wykuwanie pasw (do 20cm) w strukturze tynkw cementowowapiennych lub gipsowych Kucie i rozbirka elementw betonowych Skrobanie powoki malarskiej ze cian Skrobanie powoki malarskiej z sufitu cieranie starych powok malarskich z drewna Skuwanie kafli, glazury, terrakoty ze cian Skuwanie kafli, glazury terrakoty z podogi Skuwanie posadzki cementowej (do 2cm gr.) Wywz gruzu i odpadw budowlanych Demonta listew przypodogowych Drobne naprawy powierzchni przed malowaniem Gruntowanie cian (R) Gruntowanie sufitw (R) Gruntowanie posadzek (R) Usuwanie tapety ze cian Zerwanie boazerii/paneli ciennych Zerwanie paneli podogowych Zerwanie linoleum, gumoleum Zerwanie wykadziny podogowej Uoenie papy termozgrzewalnej powierzchni na paskiej do wys. 4m Demonta grzejnika/kaloryfera Demonta owietlenia (punktu owietleniowego, yrandola etc.) Demonta gniazda prdowego (1, 2 wtyczkowego) Demonta parapetu Rozadunek materiaw budowlanych Zabezpieczanie foli mebli i urzdze znajdujcych si w remontowanym pomieszczeniu (R+M) Uoenie papy termozgrzewalnej powierzchnia horyzontalna (pozioma) Uoenie papy termozgrzewalnej powierzchnia wertykalna (pionowa)

1m 1m 1m 1mb. 1m3 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m3 1mb. 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1rg 1m 1m 1m

22z/m 15z/m 25z/m 10z/mb. 800z/m3 10z/m 15z/m 10z/m 30z/m 35z/m 10z/m 500z/m3 5z/mb. 15z/m 3z/m 4z/m 3z/m 5z/m 5z/m 5z/m 5z/m 5z/m 15z/m 25z/szt. 10z/szt. 2z/szt. 12z/szt. 25z/godzina 6z/m 15z/m 18z/m

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA + MATERIA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE MALARSKIE, PODOGOWE, PANELE, MONTA OKIEN, MONTA DRZWI.


Prace malarskie JEDNOSTKA MIARY Malowanie dwukrotne (jednokolorowe) cian tynkowanych, tynk 1m cem-wap. Malowanie dwukrotne (dwukolorowe) cian tynkowanych, tynk 1m cem-wap. Malowanie dwukrotne (jednokolorowe) cianek gipsowo1m kartonowych Malowanie dwukrotne (dwukolorowe cianek) gipsowo1m kartonowych Malowanie sufitw (jednokolorowo) 1m Malowanie sufitw gipsowo-kartonowych (jednokolorowo) 1m Malowanie dwukrotne z dodatkowym gruntowaniem cian 1m murowanych z elementw silikatowych lub betonu komrkowego Impregnacja drewna 1m Malowanie drewna 1m Szlifowanie boazerii+ lakierowanie (jednokrotne) 1m Malowanie okien drewnianych 1mb. Malowanie drzwi drewnianych 1m Dobr kolorw farb do pomieszcze (projektantka wntrz) przy 1m wartoci robocizny powyej 10000z Dobr kolorw farb do pomieszcze (projektantka wntrz) 1m Malowanie artystyczne (Technik plastyk oraz absolwentka ASP) 1m NAZWA USUGI Malowanie grzejnikw pytowych 1m Malowanie grzejnikw ebrowych 1ebro Malowanie grzejnikw rurowych 1m Malowanie rur (do 10 cm rednicy) 1mb. Malowanie krat 1m Malowanie innych powierzchni metalowych (paskich) farb olejn 1m Prace podogowe NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY Ukadanie paneli metod pywajc 1m2 Ukadanie wykadziny bez kleju 1m2 Ukadanie wykadziny na klej 1m2 REDNIA CENA NETTO USUGI 6z/m 8z/m 8z/m 10z/m 8z/m 12z/m 16z/m 8z/m 12z/m 25z/m 25z/mb. 25z/m GRATIS 0,20z/m WYCENA INDYWIDUALNA OD 200z/m2 25z/m 23z/ebro 60z/m 20z/mb. 55z/m 30z/m REDNIA CENA NETTO USUGI 18z/m2 12,50z/m2 16z/m2 ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

211. 212. 213. 214. 215. 216. L.P. 217. 218. 219.

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

mb. 1szt. 1m2 1m2 1m2 1mb. 1m2 1m2 Panele cienne itp. L.P. NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY 228. Monta boazerii z drewna wraz ze stelaem z listew (ciana) 1m2 229. Monta boazerii z drewna wraz ze stelaem z listew (sufit) 1m2 230. Monta paneli ciennych wraz ze stelaem z listew 1m2 231. Monta paneli sufitowych wraz ze stelaem z listew 1m2 232. Monta listew maskujcych (drewnianych) 1mb. X. BIAY MONTA, BIAY DEMONTA Montae (bez przerbek instalacji wod-kan) L.P. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. L.P. 250. 251. 252. JEDNOSTKA MIARY Monta umywalki (naciennej, nablatowej, wpuszcznej w blat) 1szt. Monta baterii umywalkowej (naciennej, sztorcowej) 1szt. Monta muszli stojcej, bidetu stojcego 1szt. Monta muszli wiszcej, bidetu wiszcego 1szt. Monta pisuaru 1szt. Monta bidetki 1szt. Monta pralki 1szt. Monta brodzika 1szt. Monta kabiny prysznicowej 1szt. Monta baterii prysznicowej, deszczownicy i/lub suchawki. 1szt. Monta wanny klasycznej 1szt. Monta baterii wannowej (ciennej) z suchawk 1szt. Monta baterii wannowej (sztorcowej) z suchawk 1szt. Monta galanterii azienkowej (uchwyty, wieszaki, suszarki) 1szt. Monta drzwiczek rewizyjnych 1szt. Monta kratki wentylacyjnej 1szt. Silikonowanie 1mb. Demontae NAZWA USUGI JEDNOSTKA MIARY Demonta starych punktw hydraulicznych (wanna, zlewozmywak, 1szt. umywalka, brodzik, kabina prysznicowa itp.) Demonta starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w 1mb. cianach. Demonta galanterii azienkowej 1szt. NAZWA USUGI

220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.

Monta listew przypodogowych (cokow) Monta progw Przycinanie i monta dylatacji korkowej Wstawienie listew dylatacyjnych Pooenie wykadziny typ PCV Monta cokow i docicie wykadziny Monta podogi z pyty OSB Konstrukcja stropu wraz z montaem pyty OSB

12z/mb. 20z/szt. 60z/m2 120z/m2 33z/m2 20z/mb. 45z/m2 110z/m2 REDNIA CENA NETTO USUGI 40z/m2 45z/m2 40z/m2 45z/m2 25z/mb.

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

REDNIA CENA NETTO USUGI 80z/szt. 70z/szt. 50z/szt. 70z/szt. 70z/szt. 80z/szt. 60z/szt. 250z/szt. 300z/szt. 150z/szt. 200z/szt. 50z/szt. 50z/szt. 30z/szt. 50z/szt. 5z/szt. 5z/mb. REDNIA CENA NETTO USUGI 100z/szt. 40z/mb. 15z/szt.

ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USUGI (ROBOCIZNA/MATERIA) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

*Uwaga: powyszycennik nie stanowi oferty rozumianej w wietle art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Powyszy cennik zosta opublikowany wycznie w celach informacyjnych. Podane ceny mog ulec zmianie (mog zarwno wzrosn jak i spa). Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Wynika to z faktu, i ceny usug uzalenione s od szeregu czynnikw, takich jak: rodzajwykonywanych prac, miejsce wykonywanych prac, ich wielko i zrnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektuiwiele innych. Jeli brak jest jakiej usugi, lub te oczekujecie pastwo szczegowych informacji dot. ceny za wybran usug dla danej inwestycji prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujcy si w zakadce kontakt, lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 788-696-696, lub pod numerem601-320-315.