Papieren Patroon 2000/2001

Papieren Patroon 2000 - 2001

Technische Aardwetenschappen Mijnbouwstraat 120 2628 RX Delft Tel.: 015 – 278 1072/6034 E-mail: onderwijsadministratieTA@citg.tudelft.nl Fax : 015 - 278 4891

Papieren Patroon 2000/2001 - Voorwoord

Voorwoord

“We had the best of educations--in fact, we went to school every day--“ the Mock Turtle went on “I’ve been to a day-school, too,” said Alice; “you needn’t be so proud as all that.” “With extras?” asked the Mock Turtle a little anxiously. “Yes,” said Alice, “we learned French and music.” “And washing?” said the Mock Turtle. “Certainly not!” said Alice indignantly. “Ah, Then yours wasn’t a really good school.” (Alice in Wonderland, by Lewis Carrol)

What represents a good school, and what not, is certainly subjective. In this new edition of the Papieren Patroon for the academic year 2000/2001, teachers and administrators have done their best to make the courses in Applied Earth Sciences at TU Delft as attractive, up-to-date and relevant as possible. In a time of continued globalization, technological challenge, energy awareness, and environmental concern, earth sciences must assume a particular responsibility, and our courses are structured to reflect this. You as students share in this responsibility, as your level of enthusiasm and your feedback is crucial in continually reviewing and updating the curricula of the various sections. As a new professor here at the TU Delft I am proud to have participated in this process. I welcome you all, and particularly the new students, to this academic year. I hope that we will all spend an educational, successful, and fun year together.

Stefan M. Luthi Professor in Production Geology

I

Papieren Patroon 2000/2001 - Inleiding

Inleiding
Deze Papieren Patroon biedt u gedetailleerde informatie over het onderwijsprogramma van de opleiding Technische Aardwetenschappen. Met deze studiegids willen wij u zo goed mogelijk informeren en behulpzaam zijn bij de indeling en planning van uw studie. Naast gegevens over het programma per cursusjaar, zoals de studeerhandleiding en de vakkentabellen, vindt u informatie over zaken als excursies, studentenvoorzieningen en de studievereniging. Het Studentenstatuut en de Onderwijs- en Examenregeling geven u belangrijke informatie over de 'spelregels' die bij de studie gelden. Voor eerstejaars-studenten is het belangrijk inzicht te krijgen in de studie als geheel en wij adviseren hen daarom deze gids goed door te nemen. Ouderejaars-studenten dienen kennis te nemen van wijzigingen en van veranderde 'spelregels', ook voor hen is het lezen van dit Papieren Patroon daarom zeer belangrijk. Tevens raden wij hen aan de TU-gids te raadplegen waarin alle vakken worden gepresenteerd die op de TU worden gegeven. Naast de Papieren Patroon zijn de college- en practicumroosters bij de aanvang van het studiejaar verkrijgbaar bij de onderwijsadministratie. Het tentamenrooster wordt u met het subfaculteitsblad het ‘TA-nieuws' toegezonden. In het TA-nieuws, dat iedere twee weken verschijnt, worden regelmatig mededelingen opgenomen die voor de studie van belang zijn. Alle studenten worden geacht het TA-nieuws te lezen.

Wij wensen u voor het studiejaar 2000-2001 veel succes!

De redactie

III

Papieren Patroon 2000/2001, Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Pagina Voorwoord ..................................................................................................................... I Inleiding ....................................................................................................................... III Inhoudsopgave............................................................................................................. V 1. DE OPLEIDING 1.1 Opbouw van de opleiding........................................................................... 1 1.2 Wat is Technische Aardwetenschappen, een introductie........................... 1 1.3 Studeren: de eerste fase ............................................................................ 2 1.4 De propedeuse........................................................................................... 2 1.5 De doctoraalstudie; afstudeerrichtingskeuze ............................................. 2 1.6 Eindtermen eerste fase .............................................................................. 3 1.7 Afstudeeraantekening ‘Duurzame Ontwikkeling en Technologie ............... 7 1.8 Studeren: de tweede fase 1.8.1 Proces- en apparaatontwerpen ....................................................... 8 1.8.2 Ingenieur voor de klas ..................................................................... 9 1.9 Geschiedenis............................................................................................ 11 1.10 Organisatie ............................................................................................... 12 1.11 Overzicht belangrijkste commissies en afdelingen................................... 13 1.12 Mineralogisch geologisch museum .......................................................... 15 1.13 Informatievoorziening (TA-Nieuws, website, voorlichting)........................ 15 1.14 Studievereniging ‘Mijnbouwkundige Vereeniging’ .................................... 17 2. HET ONDERWIJSPROGRAMMA 2.1 Agenda 2000 - 2001................................................................................. 20 2.2 Onderwijsadministratie ............................................................................. 21 2.3 Roosters en roostertijden ......................................................................... 21 2.4 Studiepunten ............................................................................................ 21 2.5 Tentamenroosters .................................................................................... 21 2.6 Aanmelden tentamens en examens ......................................................... 22 2.7 Onderwijsprogramma 5-jarig curriculum .................................................. 22 2.8 Contracten (P-, D1-, D2-, D3-, en afstudeercontracten)........................... 23 2.9 Vrijstellingen ............................................................................................. 23 2.10 Afstudeerprijs ........................................................................................... 23 2.11 Nuldejaarsexcursie................................................................................... 23 2.12 Praktische tips .......................................................................................... 24 3. FACILITEITEN 3.1 Studiebegeleiding/studieadviseur............................................................. 27 3.2 Tempobeurs en prestatiebeurs ................................................................ 27 3.3 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten........................................ 28 3.4 Studieadvies............................................................................................. 29 3.5 Studievoortgangsoverzicht/cijferoverzichten ............................................ 29 3.6 Excellente studenten ................................................................................ 29 3.7 Brochures ................................................................................................. 30 3.8 Fotokopiëren ............................................................................................ 30 3.9 Diktaten en studieboeken......................................................................... 30 3.10 Tentamenopgaven ................................................................................... 30 3.11 Studeren in het buitenland ....................................................................... 30 3.12 Studentenadviesbureau (STA*D) ............................................................. 31 3.13 Vertrouwenspersonen .............................................................................. 31 3.14 VSSD........................................................................................................ 31 3.15 Integrand Delft.......................................................................................... 33 3.16 WTM, onderwijs in de maatschappelijke aspecten van techniek ............. 34

V

................................................................................................2001 .................................3 Beschrijving van de eerste................ 209 8....... Voorlichting en informatievoorziening ..... Klachten.............................. 207 8.........6 3e-jaar PW + TG – gemeenschappelijk (TA3cd)........... 84 6......12 4e-jaar Technische Geofysica (TA4d)... Studielast en studeerbaarheid .......1 Toelichting op de jaarprogramma's .................1 Onderwijsprogramma 1e-jaar . Stage ............................................... 96 7.... 85 6.............14.. vierde en vijfdejaarsvakken.9......................4 Coördinatie van de jaarprogramma's.................................. 212 8............................. Administratie ....... 4e en 5e JAAR Beschrijving van de derde.............................................1 6......... 213 VI ......................... 95 6........................................ 202 8.................................. Studiekosten ............6.................2 3e-jaar Grondstoffentechnologie-winning (TA3b1).... 208 8........................ 43 6...................... 210 8.............. 82 6..........................................9 4e-jaar Petroleumwinning (TA4c)....................................................................................................................10.....................2 Indeling en weergave van de jaarprogramma's....................... Studiebegeleiding...... 41 5........................... 39 5..... 209 8............................1..5 Vakken die niet (meer) gedoceerd worden in 2000 ....... 42 5............. STUDENTENSTATUUT 8.......10 keuzevakken Petroleumwinning.. Studieadvies ... Visie op de kennisoverdracht ........15 4e-jaar Ingenieursgeologie (TA4e).......... bijzondere eisen en andere aanwijzingen bij de afstudeerprogramma's ............................................ 201 8................................. 81 6...............3............ 92 6......... 199 8...................... Verantwoording van de opleiding ....................................... bezwaar en beroep....8.....16....11 3e-jaar Technische Geofysica (TA3d).............. 206 8......... JAARPROGRAMMA’S EN VAKBESCHRIJVINGEN 1E EN 2E JAAR 5.................................................................... 89 6.....8 3e-jaar Petroleumwinning............................ Omschrijving van het onderwijs ...............................3 Systematiek vakcodes........2. 36 4............................................................................................ 94 6................en tweedejaarsvakken .......... Vaststelling opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut .........16 keuzevakken Ingenieursgeologie ................................................................ 82 6....... JAARPROGRAMMA’S...............................................5 4e-jaar Grondstoffentechnologie-EMEC (TA4b2) ......... 93 6......................................................... 83 6... 90 6..12................... VAKBESCHRIJVINGEN 3e.........4....... Evaluatie en kwaliteitszorg ..............................17 5e jaar................7.. 36 4...............14 3e-jaar Ingenieursgeologie (TA3e)............... 97 8......................................... 201 8. 198 8............. Faciliteiten .Papieren Patroon 2000/2001............................... 91 6..................................................................2 Onderwijsprogramma 2e-jaar ............11.......15 Organisatie rond het onderwijs ........13............................... 37 4... 198 8...............4 4e-jaar Grondstoffentechnologie-EMC (TA4b1) ................................................3 3e-jaar Grondstoffentechnologie-verwerking (TA3b2) ........... 206 8.........................................................................................................7 3e-jaar Petroleumwinning (3c) ............................................ ALGEMEEN 4..........17........................... 88 6............................................................................................... Inleiding ................................ alle richtingen (TA5) ........................................ 205 8............. 4E EN 5E JAAR 3e-jaar Grondstoffentechnologie-gemeenschappelijk (TA3b) ... Offshore-technologie ... Inhoudsopgave 4................. 86 6.....5.................................................................................. 210 8. 36 4............................................. Afstudeerproject ......................... 87 6.... JAARPROGRAMMA’S 3E.......13 keuzevakken Technische Geofysica ..

.. Tentamenuitslagen...................................... 223 § 9.... Propedeuse ......en invoeringsbepalingen .............. Vrijstellingen ...................................................................................... 237 VII ............... Het afleggen van tentamens ........................................ 224 9............................... het D1-programma ................4 Regeling afstudeerfase...... 225 9... Postpropedeuse...Papieren Patroon 2000/2001..................1.............................................................. Postpropedeuse.............3 Bijlage I bij de ‘regels en richtlijnen’ ...................................... 233 9..................................... 215 § 2........................................ Examens ...............5 Regeling studieadvies .. 221 § 6............... REGLEMENTEN 9........................ afstudeerrichtingen .. 222 § 8.1 Onderwijs en examenregeling ...........................................d............................. programma v..................................... 223 § 10...... 232 9...... 220 § 4........................................................ Algemeen ....... Inhoudsopgave 9....2................................................................. 217 § 3..................................................... 215 § 1...... Slot.. 218 § 3........ afstudeerprotocol ................ 217 § 3.....................................2 Regels en richtlijnen van de examencommissie .......................................3............. 220 § 5....................................................................... Vooropleiding ...................... Vrij programma...................... 222 § 7...................... Studiebegeleiding ...............................

zich heeft gespecialiseerd om internationaal werkzaam te zijn in het geheel. na basisonderwijs in de exacte vakken. controle en gebruik van de ondergrondse ruimte. De opleiding 1. De opleiding tot ingenieur technische aardwetenschappen moet garanderen dat op al deze terreinen het werk zal worden uitgevoerd met behoorlijke aandacht voor de economie. Propedeuse Gemeenschappelijk basisprogramma Tweede jaar Gemeenschappelijk basisprogramma Derde en vierde jaar Specialisatie-programma's van de afstudeerrichtingen: 1. grondstoffenkringloopbeheer. zoals vroeger. Ingenieursgeologie (e) Variant IG/TG: Ingenieursgeofysica Vijfde jaar Afstudeeronderzoek 1. Hij moet daar kunnen concurreren en samenwerken met ingenieurs uit andere landen. Dat vakgebied omvat zowel de (traditionele) mijnbouwkunde en petroleumwinning (opsporing. een introductie Een ingenieur technische aardwetenschappen is een ingenieur die. ontginning en verwerking van delfstoffen en energie-grondstoffen) als nieuwe activiteits-gebieden zoals secundaire grondstoffenverwerking. Een goede opleiding en goede kennis van het Engels zijn daarvoor vereist. voor het beschermen van het milieu en voor het algemeen welzijn van de mensheid. naast specialistische vakkennis.2 Wat is Technische Aardwetenschappen.De Opleiding 1. De Delftse ingenieur technische aardwetenschappen kan een deel van zijn werkzame leven in het buitenland doorbrengen. geo-risico's etc. waarin verschillende soorten van expertise zijn vertegenwoordigd. wordt mobiliteit vereist. ook een brede 1 . Er wordt niet meer.1 Opbouw van de opleiding Eerste jaar. of in aspecten van. Wel is het arbeidsveld breed. De opleiding leidt ingenieurs op die. Petroleumwinning (c) 3. Aanpassingsvermogen en een zekere 'pioniersmentaliteit' zullen daarom ook in de toekomst voor de ingenieur technische aardwetenschappen belangrijke eigenschappen blijven. en zijn de omstandigheden in het veld of ondergronds soms verre van gemakkelijk. Grondstoffentechnologie (b) Varianten: Grondstoffenwinning Grondstoffenverwerking 2. technische vakken en de aardwetenschappen. evaluatie en beheer van grond en bodem. Technische Geofysica (d) 4. De ingenieur technische aardwetenschappen oefent zijn beroep in hoofdzaak uit in teams. verwacht dat hij als enig ter plaatse aanwezig ingenieur allerlei uiteenlopende technische en andere problemen moet kunnen oplossen. de technische aardwetenschappen.

Het succes van de ingenieur technische aardwetenschappen hangt in niet geringe mate af van zijn vermogen om in zijn werk vakkennis uit verschillende disciplines te combineren en met specialisten uit die disciplines te communiceren. Het kan erg stimulerend zijn ook eens in een andere omgeving een studie-onderdeel te volgen. 1. de volgende vier cursusjaren vormen het doctorale gedeelte dat je afsluit met het doctoraal examen. omdat je je een beeld kunt vormen van de verdere studie. nagaat of je verder moet gaan op de ingeslagen weg. 1. aan het vervagen. Als afgestudeerde aan een Technische Universiteit ben je dan ingenieur (ir). Wie zijn doctoraalstudie met goed gevolg heeft afgelegd.De Opleiding opleidingsbasis hebben. Technische aardwetenschappen is een typisch multidisciplinair vakgebied. De propedeuse heeft ook een oriënterend karakter. en die hebben geleerd met behulp daarvan problemen zelfstandig te analyseren en op te lossen. je weet dan of je de studie aankunt. Eigen initiatief is hierbij van belang. afstudeerrichtingskeuze De cursusduur van de doctoraalstudie is vier jaar. In deze vijf jaren krijgt de studerende een volwaardige academische opleiding. In het algemeen heeft dit gedeelte een oriënterend. de propedeuse. heeft een volwaardige universitaire studie afgerond die hem of haar in staat stelt een functie op academisch niveau in de maatschappij te aanvaarden. 1. (VWO met Wiskunde B en Natuurkunde in het eindexamenpakket. en wat er eventueel voor andere mogelijkheden zijn. Iedereen die het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd in dezelfde of een daartoe aangewezen andere studierichting heeft toegang tot het doctoraalexamen. volgt het propedeutisch examen. Deze wordt afgesloten met het doctoraal examen. De toegang tot de Technische Universiteit staat open voor een ieder die over de vereiste diploma's beschikt. Mobiliteit in de latere beroepsuitoefening is gewenst.3 Studeren: de eerste fase De eerste-fase opleidingen van bijna alle studies aan de TU-Delft duren 5 jaar. eventueel samen met de studieadviseur. Ook het bedrijfsleven legt steeds meer nadruk op zo'n 'geïntegreerde' benadering van de technologische problemen. maar dat zij ook op hun eigen terrein het aantal keuzemogelijkheden zullen uitbreiden. De hele studie kan dus in vijf jaar worden afgerond. Ook HBO/HTS afgestudeerden hebben toegang alsook studenten die hun Propedeuse-diploma van de HTS hebben behaald. verwijzend en selecterend karakter.5 De doctoraalstudie. De koppeling opleiding . Dat advies is overigens niet bindend.4 De propedeuse De propedeuse bestaat uit het eerste cursusjaar. Het loont beslist de moeite je goed te oriënteren op de verplichte programmaonderdelen en de keuze-onderdelen.6 Eindtermen eerste fase 2 . Daarnaast wordt van de opleidingen verwacht dat zij niet alleen stimuleren dat je ook elders vakken bestudeert. Zoals gezegd kun je door het benutten van de keuzemogelijkheden van het studieprogramma hierop alvast inspelen. of in de toekomst VWO met het profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid met wiskunde B2) en een inschrijvingsbewijs heeft van het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing in Groningen. verwijzend omdat je na het eerste cursusjaar een schriftelijk advies krijgt over de voortzetting van de studie. Waar het om gaat is dat je.beroepsuitoefening is aan het veranderen.5 jaar je propedeuse te behalen is het noodzakelijk een afspraak met de studieadviseur te maken om je te bezinnen op je studiekeuze. Ga ook eens je licht opsteken bij de andere opleidingen. 1. Selecterend omdat je een examen aflegt. Indien je niet in staat bent binnen 1. In elke studierichting heb je een aantal keuzemogelijkheden. De studie in de eerste fase bestaat uit twee delen: na het eerste cursusjaar. Je moet zelf vaststellen in welke afstudeerrichting je wilt afstuderen en ook zelf je keuzevakken kiezen.

De gekozen internationale aanpak van de opleiding in de grondstoffentechnologie wordt breed gedragen door de grondstoffenindustrie in Europa. 6. thermodynamica. via het European Mining Course (EMC) programma. 2. Om deze belangrijke aspecten van de grondstoffentechnologie toch kostentechnisch en inhoudelijk verantwoord te kunnen behouden in ons curriculum zijn er internationale samenwerkingsverbanden aangegaan voor het verzorgen van het onderwijs in de winning en verwerking van grondstoffen in het vierde jaar van de studie. 9. grondstoffenwinnings-methoden en gesteentemechanica. Hij/zij moet bestaande grondstoffenverwerkingsprocessen kunnen optimaliseren en beheren. 3 . het vormen van mineralen. 'open pit' of een ondergrondse mijn. de Rheinisch Westfälische Technische Hochschule in Aken (Duitsland). Hij/zij moet een inzamelstructuur en verwerkingsproces voor gebruikte produkten kunnen opzetten.en pyrometallurgie en de economie van de grondstoffen en de processen noodzakelijk. fasendiagrammen. Hij/zij moet op basis van gegevens uit boorgaten en geologisch inzicht een driedimensionale voorstelling van een geologische structuur kunnen maken met daarin het ertsvoorkomen. afhankelijk van het aandachtsveld. Hij/zij moet een grondstoffenverwerkingsprojekt kunnen opzetten en begeleiden. hydro. een samenwerkingsverband opgericht met de Camborne School of Mines van de University of Exeter (Engeland).en verwerking van grondstoffen is. Doordat de winning van grondstoffen zich verplaatst heeft naar de andere continenten is in de afgelopen jaren niet alleen het accent van de opleiding veranderd. Vervolgens zijn voor de verwerking van de gewonnen ertsen kennis van de mineralogie. thermodynamica. De grondstoffen kunnen gewonnen worden met behulp van kennis van (economische) geologie. zoals beschreven in de eerste zeven algemene eindtermen. Afhankelijk van de toegepaste mijnbouwmethode. Hij/zij moet kunnen bepalen wat de winbare ertsreserve is. petrografie. en de Helsinki University of Technology (Finland). slakken. samengewerkt met de Royal School of Mines van het Imperial College in Londen (Engeland). mechanische scheidingstechnologie. 7.De Opleiding Eindtermen van de afstudeerrichting GRONDSTOFFENTECHNOLOGIE Voor de winning. Op het gebied van de winning wordt. moet hij/zij daarbij beschikken over actief toepasbare kennis van: 8. tailings. Mineralogie. Wel is de verwerking van gebruiksgoederen over het algemeen ingewikkelder dan die van ertsen omdat er meer elementen in een produkt worden toegepast en omdat de metalen over het algemeen als legering voorkomen en bovendien vaak mechanisch verbonden zijn. zowel vanuit een technisch als een economisch oogpunt. Naast de algemene vaardigheden. de ventilatie en de veiligheid eveneens een belangrijke rol zowel als de economie en de financiële aspecten. 3. Met de genoemde kennis is het mogelijk om het grondstoffengebruik toe te passen in kringlopen en deze door onderzoek op het gebied van de grondstoffentechnologie verder te optimaliseren. analyse-technieken. Dit betrekkelijk nieuwe deel van het vakgebied is ook van groot belang voor het ontwerpen voor hergebruik van produkten. via het European Mineral Engineering (EMEC) programma. en de Helsinki University of Technology (Finland). Ook is er voor de winnings optie het alternatief om het vierde jaar bij Queen’s University in Kingston (Canada) te volgen. De grondstoffentechnoloog moet beschikken over de volgende kennis en vaardigheden: 1. Voor het onderwijs in de verwerking van grondstoffen is er. kennis van een combinatie van technische en fundamentele wetenschappen noodzakelijk. 5. Hij/zij moet in staat zijn een moderne onderneming aan de milieu-eisen te laten voldoen. Om de grondstoffen die in produkten worden toegepast te kunnen hergebruiken zijn in principe dezelfde technologieën toepasbaar als vereist voor de verwerking van de primaire grondstoffen. spelen het vervoer van de grondstof. Hij/zij moet de optimale verwerkingsvolgorde van een erts kunnen bepalen aan de hand van een zorgvuldige analyse van alle gegevens. omzetten van mineralen en aanhechten van nieuwe stoffen. andere reststoffen en voor bodemreiniging. 4. De geologie en mineralogie die noodzakelijk is voor de winning en verwerking van grondstoffen. Momenteel worden de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de samenwerking onderzocht. maar is ook in heel Europa het aantal studenten dat 'Mining and minerals processing' studeert teruggelopen.

De gedurende het produktieproces verzamelde data. kennis van het modelleren voor het ontwerpen van optimale kringlopen. De aan deze techniek ten grondslag liggende principes van meer-fasen stroming in permeabele reservoirs. 12. 4 . graviteits-. Karakterisatie van produktstromen. de zogenaamde brongesteentes. 6.en vloeistof-eigenschappen te bepalen voor calibratie van de veldgegevens. De aldus verkregen data worden vertaald naar een variëteit van gesteente-eigenschappen. akoestische. Vervolgens komt. De metallurgische verwerking van materialen door karakterisering van de voeding. Kennis van de origine van de koolwaterstoffen. sedimentologie. graviteits.a. Hij moet op basis van boorgatmetingen en seismische gegevens en geologische inzichten een driedimensionale voorstelling van een geologische structuur en de daarin voorkomende reservoirs kunnen maken. Op dit moment verschijnt de petrofysicus op het toneel. seismische. dimensioneren en exploiteren van de koolwaterstofreserves. Eindtermen van de afstudeerrichting PETROLEUMWINNING In het proces van olie. De petrofysische aspecten van petroleumwinning die in het geding zijn wanneer d. monstername technieken en de combinatie van mechanische en extractieve-metallurgische verwerking. Een enorm scala van meetinstrumenten.en aardgaswinning komen vrijwel alle technische wetenschappen de ingenieur te hulp bij het lokaliseren. 5. De reservoirtechniek. dan kan gesteld worden dat de petroleumingenieur de volledige verzameling van natuurwetenschappen te werk stelt. De mechanische verwerking van primaire en secundaire grondstoffen voor de samenstelling van de grondstof in combinatie met vrijmaking.technieken. de geologische kartering en de seismische interpretatie. 8. en electro-magnetische principes. ventilatie en gesteentemechanica. 13. 3. De petroleumingenieur moet beschikken over de volgende specifieke vaardigheden: 1.v. 2. 4. Vervolgens zal de geofysicus m. kennis van unit operations in combinatie met het modelleren van het procesverloop om tot een optimale procesroute te komen. detailleren of aan te passen. putdrukken etc. gewapend met kennis van o. onder aanvoering van de reservoir engineer. die koolwaterstoffen bevatten optimaal ontgonnen kunnen worden. stratigrafie. De geoloog. kennis van de economie van die processen en van de marktontwikkeling. elektro-magnetische. worden gebruikt om het reservoir model te valideren. kennis van 'life cycle analyses'. Hij moet kunnen aangeven op welke wijze geologische structuren. Kennis van winning van grondstoffen. Neemt men ook nog de laboratoriumexperimenten in beschouwing. die uitgevoerd worden om nauwkeurige gesteente. Hij moet ontginningsproblemen kunnen ontdekken en oplossen. inclusief de toepassing van secundaire en tertiaire winningstechnieken. De geologische onderwerpen die van belang zijn voor de petroleumwinning: zoals structurele geologie. electriciteits-. wordt neergelaten in de put.v. olie en gas). Hij moet kunnen bepalen wat de winbare koolwaterstoffen in een voorkomen zijn. zal trachten een algeheel geometrisch model te formuleren op basis van de petrofysische en geofysische data. 9. Hij moet daartoe beschikken over actief toepasbare kennis van: 7. gebaseerd op o. transport-technieken. zoals produktiesnelheden. enige specifieke mineralogie. nucleaire.of gasreservoir kunnen dienen.m. Hij moet een boorproject kunnen opzetten en begeleiden.a. iedereen in actie om de meest efficiënte exploitatiemethode te definiëren. 11. geologie van het ontstaan en voorkomen van koolwaterstoffen.b. geeft de geoloog een eerste idee omtrent de globale lokatie. Hij moet de meest geëigende opvoermethode kunnen bepalen en uitwerken.en akoestische metingen structuren in beeld proberen te brengen die als olie. de sedimentologische processen die aan de basis liggen van de vorming van een reservoir. De meest kansrijk geachte strukturen zullen dan worden aangeboord.De Opleiding 10. Op zijn beurt kan de reservoir engineer met de hulp van de petrofysicus de data gebruiken om een eerste schatting te maken van de vloeistofinhoud van het reservoir (water.

ingenieursgeologen en petroleumingenieurs.w. chemische en geologische eigenschappen van een op te sporen contrasterend voorkomen zoals bijv. 3. De geofysische exploratie-methoden en de natuurkundige principes die aan deze methoden ten grondslag liggen. Hiervoor dient dan wel een 5 .en gassaturatie. mineral economics. petrofysica.en produktietechnieken. en in staat zijn deze toe te passen op de gegevens.Verschillende aspecten van de techniek t. 5. zodat zinvolle informatie doorgegeven kan worden aan de “gebruikers’ van die informatie. De verkenning van de ondiepe ondergrond is van belang voor de ingenieurspraktijk (ondergronds bouwen) en aspecten van de milieutechnologie. methoden waarbij een beeld gevormd wordt van de ondergrond. kunnen bepalen welke opsporingstechniek(en) de vereiste informatie zullen leveren. bemonstering. 2. geologie van fossiele brandstoffen. De methodes die in het curriculum uitgediept worden zijn de zogenaamde “imaging” methoden. De exploratie-geofysicus dient derhalve te beschikken over de volgende vaardigheden: 1. Voor de diepe ondergrond ligt de nadruk op de seismische reflectietechniek. Binnen de afstudeerrichting bestaat er de mogelijkheid. 10. De geologische exploratiemethoden: bijvoorbeeld fotogeologie. 7. Hij moet de fysische en/of mathematische achtergronden van de verwerkingstechnieken begrijpen. reservoir engineering en informatietechnologie. etc. Voor deze methoden moet de geofysicus het proces van data-acquisitie. Ook de seismiek wordt hier gebruikt. Hij moet een exploratie-onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren. olie.b.De boor. De natuurkundige en wiskundige principes die ten grondslag liggen aan de vergaring en verwerking van geofysische observaties. Dit houdt in dat een degelijke kennis van de achterliggende fysica noodzakelijk is om de acquisitie en verwerking van de gegevens uit te voeren. 11. De onderwerpen die van belang zijn bij exploratie: structurele geologie. Eindtermen van de afstudeerrichting TECHNISCHE GEOFYSICA De afstudeerrichting Technische Geofysica houdt zich bezig met de moderne methoden van exploratie van de diepe en ondiepe ondergrond. Tevens wordt van de technisch geofysicus verwacht dat hij goede kennis heeft van de toepassingsgebieden van de geofysische exploratiemethoden. geologen. Hij moet op basis van fysische. d. Tevens is het van belang een goed ontwikkeld 3-dimensionaal voorstellingsvermogen ontwikkeld te hebben.v. kunnen beslissen welke technieken toepasbaar zijn. een delfstof of een milieuverontreiniging. ontwerp en gebruik van werktuigen. 9. constructies en installaties welke in gebruik zijn bij petroleumwinning. dat wil zeggen geologen.z. in het bijzonder de zogenaamde georadar. permeabiliteit. Hij moet hiertoe beschikken over up-to-date kennis van: 6.De Opleiding interpretatie van boorgatmetingen de reservoir-eigenschappen van een formatie worden bepaald: porositeit. 8. Om dit mogelijk de maken moet de wiskunde goed beheerst worden. aan het begin van het vierde cursusjaar te opteren voor een gecombineerd programma tussen Petroleumwinning en Geofysica. 4. Hij moet bestaande geologische en geofysische gegevens kunnen begrijpen en evalueren om het opzetten van een exploratie-programma mogelijk te maken. petroleumingenieurs en eventueel anderen. en moeten gegevens met de computer verwerkt kunnen worden. het gewenste onderscheidingsvermogen is daarbij echter nog onderwerp van onderzoek. ingenieursgeologen. en tussen Ingenieursgeologie en Geofysica. Voor de ondiepe ondergrond ligt het focus op electromagnetische reflectiemethoden. verwerking en interpretatie grondig beheersen. Hij moet in staat zijn de verwerkte data te interpreteren met het doel de verkregen informatie als zinvolle informatie over te brengen aan zijn “gebruikers”. benevens de meettechnieken die in produktieputten worden toegepast. (inclusief de boorgatmechanica) en de aan deze technieken ten grondslag liggende fysische en werktuigkundige principes. mineralogie etc. op individuele basis. zoals die gebruikt wordt voor de exploratie van gas en olie. Dit vereist kennis van de fysische en geologische processen die in die vakgebieden een rol spelen.

vliegveldaanleg. Eindtermen van de afstudeerrichting INGENIEURSGEOLOGIE Ingenieursgeologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het opzetten en uitvoeren van het terreinonderzoek voor civiel-technische projecten.en waterbouwkundige aannemers. Kennis van grondmechanica. Voor een project moeten gegevens worden verzameld over de fysisch-mechanische eigenschappen van de gesteenten en grondsoorten in de ondergrond. De ingenieursgeoloog moet beschikken over de volgende specifieke vaardigheden: 1. De gegevens over de opbouw van de ondergrond worden vastgelegd in rapporten. sonderingen. Dit betekent ook het beschikken over een gedegen kennis van geologie. waarmee de reactie van de ondergrond op een ingenieurswerk kan worden berekend. De opleiding is gericht op internationale inzetbaarheid. grondwatermechanica). Voor het uitvoeren van dergelijke projecten is een goede kennis van de opbouw van de ondergrond nodig. gas-. veldkartering. boringen. baggerprojecten. te weten de reflectieseismiek en de electromagnetische methode. gesteentemechanica en geostatistiek is daarbij onmisbaar. Terreinonderzoek voor milieu-geotechnische doeleinden wordt daarom vaak door ingenieursgeologen uitgevoerd.en luchtfotointerpretatie. luchtfoto’s. De eigenlijke taak van de ingenieursgeoloog bestaat uit de omzetting van het geologisch model in een geotechnisch model. 2. 6 . Op basis van satellietbeelden. weg. Ook de gevolgen van mijnbouwactiviteiten worden vaak geanalyseerd door ingenieursgeologen. of olieonttrekking of ten gevolge van instorting van holruimten (mijnbouw. Meestal is echter de aandacht gericht op de ondiepe ondergrond (10-100 m. zoutoplosmijnbouw) in de ondergrond. zijn ook geschikt om milieuproblemen te onderzoeken. Dit geeft aan dat in het onderwijs van Technische Geofysica de integratie van disciplines een belangrijke rol speelt. Voorbeelden van projecten waaraan ingenieursgeologen werken zijn: dambouw. De technieken die voor het verkennen van de opbouw van de ondiepe ondergrond worden gebruikt. Het curriculum in de laatste cursusjaren heeft een sterke link met het onderzoek van de sectie. diep). geofysische meetmethoden een drie-dimensionaal beeld van de opbouw van de ondergrond kunnen vervaardigen. zoals aarbevingsrisico’s of hellingstabiliteitsproblemen. geohydrologie. geologisch veldwerk. Technieken zoals satellietbeeld. bij de overheid. overal waar problemen op de raakvlakken tussen geologie en civiele techniek opgelost moeten worden. zoals bodemvervuiling. De sectie participeert actief in de onderzoeksschool “Centrum voor Technische Geowetenschappen”.en sondeertechnieken. Naast het terreinonderzoek dat gericht is op de driedimensionale beeldvorming en interpretatie van de opbouw van de ondergrond houdt het vakgebied zich ook bezig met natuurlijke gevaren. In staat zijn om voor een project te kunnen bepalen welke geotechnische parameters verzameld moeten worden om een adequaat drie-dimensionaal geotechnisch model van de ondergrond te maken. Een gedegen kennis bezitten van de mogelijkheden en beperkingen van de technieken die gebruikt worden om geotechnische parameters te bepalen (boor. op kaarten en profielen en in Geo-Informatie-Systemen (GIS).De Opleiding individueel studiecontract afgesloten te worden met de betreffende afstudeerregelaar. 3. Voor studenten van de sectie bestaat de mogelijkheid om binnen de multidisciplinaire structuur van deze school hun kennis verder te verdiepen. boringen en sonderingen en geofysische technieken voor verkenning van de ondiepe ondergrond zijn onmisbaar bij het maken van een geologisch model van de ondergrond. bestaande geologische informatie. wegenbouw. utiliteitsbouw. ondergrondse ruimten. De Delftse technische geofysicus is dus een geo-ingenieur die door zijn opleiding de vaardigheden en het inzicht heeft om geofysische methoden toe te passen en verder te ontwikkelen ten behoeve van de opsporing van zowel delfstoffen als milieuverontreinigingen en van al het overige onderzoek waarbij een beeld van de ondergrond vervaardigd dient te worden. Naast de verdeling van grond en gesteente in de ondergrond is daarbij ook de grondwaterhuishouding van groot belang (hydrogeologie. tunnelbouw. Ingenieursgeologen werken vaak voor adviesbureaus. bijvoorbeeld oppervlakteverzakking ten gevolge van grondwater-. Er moet worden vastgesteld welke proeven er in het terrein of in het laboratorium uitgevoerd moeten worden en hoeveel proeven noodzakelijk zijn om voor het onderzoek een bepaalde nauwkeurigheid vast te leggen.

Aanmelden kan bij het secretariaat van Onderwijs Duurzame Ontwikkeling (ODO). Deze specifieke vaardigheden vereisen een actief toepasbare kennis van: 6. Het vakgebied geologie. hydrogeologie. Beheersing van in-situ meettechnieken (in boorgaten of anderszins) en laboratorium testmethoden. Zie www. 8 sp) te kiezen uit vier clusters van vakken. 7. komend studiejaar in respectievelijk oktober 2000 en juni 2001. zoals funderingstechniek. Grondmechanica.odo. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om stages.Dokkuma-tenDam@tbm. grondwatermechanica. Wie alle studieonderdelen met succes afrondt. Afstudeerwerk: Je afstudeerwerk moet een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling in je eigen vakgebied. Er is plaats voor maximaal 20 studenten. met name: algemene geologie. ingenieursgeologische kartering.7 Afstudeeraantekening ‘Duurzame Ontwikkeling en Technologie De nieuwe afstudeervariant Technologie in Duurzame Ontwikkeling. betontechnologie en wegenbouw. 4. In staat zijn om in een bepaald gebied risico’s van natuurlijke omgeving in te schatten (aardbevingen. In staat zijn om analytische en numerieke modellen te ontwikkelen om geotechnische problemen op te lossen. geofysische methoden. metamorfe en stollingsgesteenten). het afstudeerwerk inhoudelijk te toetsen op het aspect duurzame ontwikkeling. Dit zijn docenten met bijzondere expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling. petrografie (van sedimentaire. (015)278 3791. de 7 . technologische toekomstscenario’s en de ontwikkeling van Research en Development-programma’s voor duurzame ontwikkeling. structurele geologie. A. De variant staat open voor alle studenten van de TU Delft die het basisprogramma van hun opleiding hebben afgerond en starten met hun afstudeerfase. Drie studieonderdelen De nieuwe afstudeervariant Technologie in Duurzame Ontwikkeling omvat drie studieonderdelen: 1. duurzame energie en milieubiotechnologie. Algemene civiel-technische vakken. Je kunt kiezen uit vakken van verschillende faculteiten. 5. krijgt een speciaal getuigschrift bij het doctoraaldiploma.nl 3.De Opleiding geofysische methoden voor de ondiepe ondergrond). kan vanaf 1 september 2000 binnen de bestaande afstudeerrichtingen van bijna alle opleidingen worden gevolgd. projecten of in het buitenland gevolgde studieonderdelen te laten meetellen. geologische kartering. uitvoering en uitwerking van de afstudeeropdracht. tel. De afstudeerhoogleraar blijft vanzelfsprekend de primaire verantwoordelijke voor de algehele toetsing van het afstudeerwerk. DO-referenten en afstudeerhoogleraar Per opleiding zijn referenten op het gebied van duurzame ontwikkeling aangewezen.tudelft. De referent is adviseur van zowel de afstudeerder. ondergrondse holten). 9. uiteenlopend van bijvoorbeeld Life Cycle Analysis tot milieurecht. Colloquium Technologie in Duurzame Ontwikkeling Het interdisciplinaire colloquium wordt aangeboden in de vorm van twee afzonderlijke werkweken.M.tudelft. Colloquium: Het interdisciplinaire Colloquium Technologie in Duurzame Ontwikkeling (2 sp. 2. Vakkenpakket: Een vakkenpakket bestaande uit minimaal 4 ‘duurzame’ keuzevakken (totaal min.nl . hellingprocessen. vulkanisme. 2x1 werkweek) is gericht op actualiteiten. gesteentemechanica. Hun taak is: a. 8. Hij geeft daarover advies aan de examencommissie. geohydrologie. Schrijf je op tijd in. De referent toetst inhoudelijk vooraf én na voltooiing van de opdracht of het thema van duurzame ontwikkeling in voldoende mate aanwezig is in de probleemstelling. De materiaalkunde van grond en gesteente voor constructie-toepassingen 1.T. als je zeker wilt zijn van deelname. de afstudeerder te adviseren bij de samenstelling van zijn/ haar vakkenpakket b.

Hierbij wordt door de universiteit een titel toegekend: Master of Advanced Design Engineering. met een goede kans op succes een werkkring te zoeken in de procesindustrie (chemie. aardolie. afhankelijk van zijn signatuur.dr. en ir.Kroonenberg of prof. procestechnologie. afvalverwerking.8. Grievink.1 Proces.tudelft. S. in de procesapparatenbouw en bij de ontwikkelingsinstituten van de (semi)overheid.drs. milieutechnologie. 8 . Inlichtingen over toelating tot deze opleiding kunnen worden verkregen bij prof. STM.8 Studeren: de tweede fase 1. Na afloop van de opleiding kan de ontwerper. biotechnologie. met behulp van fysische. De cursus is opgezet om cursisten te scholen op het multidisciplinaire gebied van het ontwerpen van processen en de daarbij behorende apparaten t. tst 4355.J. J. alsmede het voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. C. biotechnologie. biotechnologische en milieutechnologische industrie.en apparaatontwerpen" omvat een tweejarige cursus op postacademisch niveau. De in Delft aanwezige unieke combinatie van technologische vakgebieden zoals grondstoffentechnologie.W. STM. apparatenbouw en materiaalkunde vormt de basis van de opleiding. De opleiding is gecertificeerd door de Nederlandse Certificatie Commissie voor Opleidingen tot Technologisch Ontwerper (CCTO).odo. deze registratie geeft recht op het voeren van de naamstoevoeging "Technologisch Ontwerper".P. van Kruijsdijk of met je studieadviseur. voedingsmiddelen enzovoort). Hierbij gaat het niet alleen om afvalverwerkingsprocessen. Meer informatie Voor meer informatie over de afstudeervariant kun je contact opnemen met een van de vakreferenten duurzame ontwikkeling van onze opleiding prof. chemische of biochemische principes. de chemische.b. Ook kun je hier een informatiebrochure over de nieuwe afstudeervariant opvragen.en apparaatontwerpen Door onze opleiding wordt geparticipeerd in de interfacultaire 2e fase opleiding "Proces. maar vooral om intrinsiek schone productieprocessen gericht op het sluiten van stofkringlopen met behulp van proces geïntegreerde voorzieningen. of combinaties daarvan.ir. De ontwerpersopleiding "Proces.en apparaatontwerpen". Na succesvolle afronding van de cursus ontvangt de cursist een diploma. Algemeen karakter van de opleiding. Bierman.nl of opvragen bij het projectteam Onderwijs Duurzame Ontwikkeling (ODO) (015) 278 5505. Centraal thema is het ontwikkelen van intrinsiek milieuvriendelijke ("schone") processen. Tevens wordt de geslaagde cursist geregistreerd in het register van het KIVI voor technologische ontwerpers. 1. Gedetailleerde informatie kun ook vinden op internet: www. Uitgangspunt is het concept van integraal ketenbeheer. en methoden voor externe en interne regeling van afvalstoffen.v. tst 4351. bij ingenieursbureaus. De tijd besteed aan de opleiding wordt in het algemeen aangemerkt als één ervaringsjaar. G.De Opleiding afstudeerhoogleraar als de examencommissie.ir.B. zoals alternatieve procesroutes en apparatuur.

8. kwaliteits-. fysische technologie.communicatie en rapportage .2 De ingenieur voor de klas De technische universitaire lerarenopleiding natuurkunde. technische aardwetenschappen (grondstoffenverwerking of petroleumwinning). Ook buitenlandse studenten komen in aanmerking voor deelname. Omvang 12-20 stp (480-800 uur).bedrijfsleer en maatschappijwetenschappen . Opdrachten voor projecten komen uit de industrie en worden vaak in de industrie uitgevoerd. . en kostenaspecten. Afgestudeerden van andere universitaire opleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden eveneens tot de opleiding worden toegelaten.toegepaste procestechnologie . De uitvoering van de opleiding vindt op de drie locaties plaats.procesanalyse. Omvang 8-16 stp (320-640uur). werktuigbouwkunde (processen en energie). Het onderwijsprogramma is volgens één stramien opgezet en leidt op tot dezelfde eindtermen voor de drie universiteiten. Eindhoven en Twente gestart.thermodynamica . De beschikbare capaciteit van de opleiding bepaalt het aantal toe te laten deelnemers. milieu-.apparaatkunde en process engineering .conversietechnologie en reactorkunde . Fase D: Individueel ontwerp Bestaande uit het uitvoeren van een individueel ontwerpproject.proces dynamica en regeling Fase C: Collectief ontwerp Bestaande uit het maken van een ontwerp in groepsverband. Toelating De opleiding is bedoeld voor personen die een eerste-faseopleiding hebben voltooid op het gebied van de scheikundige technologie (bio.of chemische procestechnologie). De sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling coördineert deze nieuwe opleiding van de 9 . scheikunde en wiskunde van de TU Delft De nieuwe Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO) is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen van de Technische Universiteiten van Delft.chemie en biowetenschappen Fase B: Uitdiepen van kennis dmv 2e fase Ontwerperscursussen Bestaande uit geavanceerde studieonderdelen uit vier van de zes volgende gebieden. De deelnemers aan de opleiding volgen een individueel toegesneden programma verdeeld over 4 fasen. De opleiding start twee maal per jaar. De selectiecommissie bepaalt of voorkennis en motivatie toereikend zijn om de opleiding te volgen en binnen de gestelde tijd te voltooien.De Opleiding Inhoud De opleiding duurt twee jaar (3400 uur). . Het programma omvat de volgende studieonderdelen: Fase A: Verbreding van basiskennis Bestaande uit studieonderdelen uit tenminste vier van de zes volgende gebieden. ontwerp en simulatie . Deelnemers worden voor een periode van twee jaar aangesteld bij de TU-Delft als assistent in opleiding met het bijbehorende salaris. met een ondersteunende onderzoekscomponent. Omvang 15 stp (600 uur).scheidingstechnologie . 1. Omvang 42 stp (1680 uur).toegepaste wiskunde .transportverschijnselen . Hierbij wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van "schone" en tegelijk "economische" processen door het hierin geïntegreerd opnemen van veiligheids-. op 15 augustus en op 1 januari.

Modulen van het oriëntatieprogramma zijn ook bestemd voor al die (toekomstige) ingenieurs.  Voor ingenieurs van alle andere opleidingen is het mogelijk om. is vanuit de techniek vertrouwd met een multidisciplinaire benadering en met de toepassingen van informatie. scheikundig en wiskundig ingenieur. 10 . die een beroep ambiëren. het overdragen van vakinhoudelijke kennis aan anderen en leiding geven aan groepen. Rijns (WTM) geeft de vakken onderwijskunde 1&2 in het eerste t/m vijfde kwintaal en onderzoek van onderwijs in het eerste kwintaal. De ingenieur voor de klas heeft een open oog voor systematisch ontwerpen in zowel het eigen vakgebied als op het gebied van onderwijs. Predoctoraal/ oriëntatieprogramma Onderwijskunde 1 (wm1001) Predoctoraal/ basisprogramma Onderwijskunde 2 (wm1002) Vakdidactiek 2 Schoolpracticum 2 Vakdidactiek 1 Schoolpracticum 1 3 sp Capita Selecta 1 sp 2 sp Schoolpracticum 3 Capita Selecta 6 sp 15 sp 8 sp 2 sp 21 sp Postdoctoraal/ Verdiepingsprogramma Onderwijskunde 3 (wm1003) 1 sp 3 sp 3 sp 7 sp 3 sp Onderzoek van onderwijs 1 (wm1009) 1 sp Onderzoek van onderwijs2 (wm1010) 6 sp Vakdidactiek 3 2 sp TOTAAL : 42 studiepunten Mw. Vakdidactiek en Schoolpracticum vallen onder de verantwoordelijkheid van de vakdidactici wiskunde. Een belangrijk deel van de opleiding (21 sp) kan in de eerste fase van de studie worden gevolgd. De colleges starten in de week van 6 september 1999.  Dit traject kan ook aan promovendi aangeboden worden. een grote rol speelt.  Binnen hun periode als promovendus kunnen alle theoretische onderdelen van de opleiding ondergebracht worden. Indien na promotie gekozen wordt voor een werkkring binnen het onderwijs wordt een begeleidingstraject van circa zes maanden afgesproken. oriëntatie. De eerstegraads lerarenopleiding komt tegemoet aan de behoefte aan docenten met een technische achtergrond in het voortgezet onderwijs.en verdiepingsfase) te volgen. waarin het structureren en organiseren van leerprocessen. Hoe ziet de opleiding eruit? De opleiding onderscheidt een oriëntatie. het opleidingstraject van 42 sp (incl. Onderwijskunde 3 wordt in het eerste en derde quintaal gegeven. Y. indien voldaan is aan de aanvullende vakeisen die de lerarenopleidingen hanteren. Voor wie?  De opleiding sluit in eerste instantie aan op de opleidingen tot natuurkundig.De Opleiding TU Delft. Hoe lang duurt de opleiding? De lerarenopleiding is een eenjarige opleiding van 42 studiepunten.en een basisprogramma in het predoctoraal en het postdoctorale verdiepingsprogramma.en communicatietechnologie. natuurkunde en scheikunde.

Sinds de 70-er jaren is het zwaartepunt verlegd naar de opsporing en winning van aardolie en -gas (de afstudeerrichtingen Technische Geofysica en Petroleumwinning). e-mail: G. In 1912 werd die opleiding ondergebracht in een zelfstandige afdeling met een eigen huisvesting in het nieuw gebouwde instituut aan de Mijnbouwstraat 120.T. Y.Vrijman@sepa. NB. Ook bestaat de mogelijkheid om de gehele studie (van 42 stp.Verweij@twi. Smid.T. ook een afdeling Scheikunde en Mijnbouwkunde werd ingesteld.J. ir. drs.en basisprogramma tijdens hun studie volgen.nl Aanmeldingsformulieren Aanmeldingsformulieren voor de technische universitaire lerarenopleiding zijn te verkrijgen bij: bureau TULO. Nadere inlichtingen over en aanmelding voor de cursussen: onderwijskunde: mw. Rijns. met de stichting van de TH Delft.9 Geschiedenis Een volledige opleiding tot mijningenieur bestaat in Nederland sinds 1905 toen.tudelft. afvalberging etc. tel: (015) 278 3873 of (015) 278 2648. J. M.en ruimtevaarttechniek en scheikundige technologie kunnen een natuurkunde bevoegdheid verkrijgen.J. schoolpractica en aanvullende vakeisen natuurkunde: mw. tel: (015) 278 5808. Vooruitzichten op de arbeidsmarkt? Er zijn momenteel veel vacatures in het voortgezet onderwijs voor de eerstegraads docenten natuurkunde. Frederik.Smid@twi. tel: (015) 278 5808. mijnwerken. tel: (015) 278 3768.) postdoctoraal te doen Voorwaarde is dat het ingenieursdiploma is behaald en aan eventuele aanvullende vakeisen is voldaan. e-mail: A. e-mail: M. schoolpractica en aanvullende vakeisen wiskunde drs. e-mail: Y. drs.De Opleiding  docenten met een tweedegraads bevoegdheid in een der drie vakken kunnen na overleg met de vakdidacticus toegelaten worden tot de TULO.H.nl 1.H.Lameris@sepa. G. A. Vrijman. Om een wiskunde bevoegdheid te behalen moeten in de meeste gevallen vier tot zes vakken worden aangevuld.nl aanvullende vakeisen scheikunde. Toelatingseisen TU student kunnen delen van het oriëntatie. tel: (015) 278 3768. Daarnaast bestaat er sinds 1975 ook een afstudeerrichting Ingenieursgeologie die als doel heeft het kunnen voorspellen (en daarmee controleren) van de reactie van de ondergrond (de geologische omgeving) op allerhande menselijke ingrepen (civieltechnische werken.tudelft.K.nl of dr. elektrotechniek. gericht op het eerstegraadsgebied. Voor wiskunde studenten zijn modulen van het oriëntatie.tudelft. kamer 2. vakdidactiek en schoolpractica (predoctoraal deel): dr. ir.S.).M.E.tudelft.E.tudelft.Mol. Lameris. Over de aanvullende vakeisen moet in ieder geval eerst overleg plaatsvinden met de vakdidactici. waterwinning. coördinator TULO.nl algemene zaken en vakdidactiek en schoolpractica scheikunde (postdoctoraal deel): mw.tudelft. 11 . Verweij.S. scheikunde en wiskunde. In de praktijk is het ook voor ingenieurs van materiaalkunde en technische aardwetenschappen mogelijk om een bevoegdheid scheikunde te behalen.J. tel: (015) 278 4666. In het verleden richtte de opleiding zich vooral op de ontginning en verwerking van vaste grondstoffen (de afstudeerrichting Grondstoffentechnologie). waarin de nadruk ligt op vakdidactiek en schoolpraktikum.K. e-mail: H.M. tel: (015) 278 4808. fax: (015) 278 4627 E-mail: Jongeleen@wtm.nl vakdidactiek. In de laatste jaren zien wij een weer toenemende aandacht voor de Grondstoffentechnologie. werktuigbouwkunde. sectie DidO van de faculteit WTM mw.tudelft. H.10. Nadat aan de aanvullende vakeisen is voldaan volgt het studieprogramma. e-mail: J.Rijns@sepa. luchtvaart.Frederik@tn. Ingenieurs van materiaalkunde.en het basisprogramma verplicht onder de namen Studentencolloquium(wi352) en Wiskunde & Onderwijs (wi452).nl vakdidactiek.

E. van Kruijsdijk/dr. De belangrijkste daarvan zijn twee bij wet ingestelde vaste commissies: de Opleidingscommissie. de enige studievereniging in Delft die een eigen café beheert. De 'beroepsmijnbouwer' wordt geleidelijk vervangen door een multidisciplinair ingenieur die functioneert op het grensvlak van aardwetenschappen en techniek. 1. Een andere bij wet ingestelde commissie is de Examencommissie die voor onze opleiding bestaat uit de docenten en hoogleraren die belast zijn met de coördinatie van de jaarprogramma’s.dr. overleg met de afdelingsvoorzitter over studentenaangelegenheden. M. Kroonenberg. M. De studentleden worden jaarlijks aangewezen door het gekozen ‘STARO’ (Studenten Technische Aardwetenschappen Responsie Orgaan) en het bestuur van de Mijnbouwkundige Vereeniging (MV). Fokkema. De Opleidingscommissie bestaat uit 4 docenten en 4 studenten. en alle overige technische toepassingen van de ondergrond. Voor de propedeuse is dat mw. Van Sandwijk en de afstudeerregelaars zijn prof. De sociale band tussen studenten en staf en tussen de studenten onderling wordt vooral gestimuleerd door de actieve 'Mijnbouwkundige Vereeniging' (MV). Voordeel hiervan is ondermeer dat het onderwijs breder en flexibeler zal worden waarbij studenten tijdens hun studie uit een breder vakkenaanbod uit verschillende disciplines zullen kunnen kiezen. Zij worden ondersteund door het bureau van de subfaculteit. van den Broek en dr. S. Molle. Reuter. Verhoef. Nijssen.dr. het beheer.De Opleiding waarbij de belangstelling vooral uitgaat naar het beheer van de grondstoffenkringloop. 12 . Onderdeelcommissie (ODC) en voor studenten in de Studentenraad (SR). prof.B. De Raad heeft maandelijks. Prof. Recente ontwikkelingen binnen het vakgebied hebben geresulteerd in een geleidelijke accentverlegging binnen de opleiding: De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om multidisciplinair georiënteerde technische wetenschappers die in staat zijn de diverse mijnbouw. prof. Overbeek en J. De vijftien afzonderlijke opleidingen blijven gehandhaafd maar ze werken nauwer samen. De opleiding tot ingenieur technische aardwetenschappen is een nog altijd relatief kleine organisatie waar bijna iedereen elkaar kent. drs. prof. Voorts worden zij geadviseerd door enkele commissies. Meerwaldt (beiden een half jaar).10 Organisatie Om adequaat in te spelen op de maatschappelijke en wetenschappelijke eisen van de 21ste eeuw is de TU Delft sinds september 1997 gereorganiseerd waarbij de dertien faculteiten tot zeven faculteiten zijn samengevoegd. J. en de Wetenschapsdirecteur.C. D1-regelaar is dr. Hij wordt in zijn taak bijgestaan door de Opleidingsdirecteur.en studie-aangelegenheden en de Wetenschapscommissie die adviseert over alle onderzoeksaangelegenheden.M. De kamer van de SR van Technische Aardwetenschappen bestaat voor het academisch jaar 2000-2001 uit de studenten R. De faculteit Technische Aardwetenschappen is samen met de faculteiten Civiele Techniek en Geodesie samengegaan in de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). of zoveel als nodig wordt geacht.en geo-disciplines te combineren bij de exploitatie.S. De organisatie heeft zich aan die ontwikkelingen aangepast en de naam van de opleiding veranderd van 'Mijnbouwkunde en Petroleumwinning' in 'Technische Aardwetenschappen'. van Lier. K. Een van de wijzigingen als gevolg van invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur in september 1997 is de vervanging van medebestuur via Faculteitsraad en Medezeggenschapscommissie door medezeggenschap in voor het personeel de zgn. Visser/D. die adviseert over alle onderwijs. Reuter.M. van Kruijsdijk is als afdelingsvoorzitter eindverantwoordelijke voor Technische Aardwetenschappen. prof. Van Tooren.A. Sinds de TH Delft een technische universiteit is geworden (1986) wordt de opleiding verzorgd door wat voorheen heette de 'Faculteit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning'.

van den Broek ir. Reuter. 1.q.J. Verhoef Onderwijs & Studentenzaken 5190 2903 6044 6019 6065 5001 2543 1072 224a 141 149 230 205 147 109 107 8855/7831 105 Informatietechnolgie & Automatisering Helpdesk Management Ondersteuning (MO) Hoofd Zwiers. vergaderzalen: Via onderwijsadministratie mw.ir.H. S.G.dr. sectieleider prof. Medewerkers Haak. de studieadviseur. van Valen mw. Panigua/ mw.B. M. M.W. Klumpers Bibliotheek Hoofd Medewerker Examencommissie Voorzitter Secretaris Leden 1072 107 mw. de Wit-van Klaveren 6014 6014 152 152 Secretariaat Financiële & Economische Zaken prof. Mw.J.M.M Management assistente Ammerlaan. mw.dr. J. P. van Tooren dr. mw. van Kruijsdijk en  Technische Geofysica en Petrofysica.W.M.T. J.J. van Sandwijk mw. P. W.De Opleiding Het onderwijs en onderzoek wordt uitgevoerd in de secties.  Grondstoffenkringloopbeheer. De afdeling Technische Aardwetenschappen kent 6 secties te weten:  Aardwetenschappen.dr. S.A. Kroonenberg. Reuter dr.  Petroleumwinning. C.P. R.  Ingenieursgeologie. daarna komt het toestelnummer.ir. M.B. C. Dhr. drs.ir. M. sectieleider dr. M. die als vertrouwenspersoon voor studenten een onafhankelijk positie inneemt.J. de Smidt heeft als studieadviseur ook zitting in de studieadviescommissie die aan het einde van het eerste cursusjaar alle eerstejaars studenten adviseert over hun studievoortgang en -perspectief.ir. sectieleider prof. Schillemans-van Tuyl 8880 164 1423 1423 7834 1423 202 202 202 202 13 .drs.A.N. De studiebegeleiding wordt verzorgd door een aparte functionaris. van Kruijsdijk 6038 Bespreken college.  Grondstoffenverwerking. J. R.J. Fokkema. de Smidt. Verhoef. de Ruiter dr. H. Naam Afdelingsvoorzitter Telefoon kamer 213 prof.ir. A.c.T.C. P.dr. W. Het voor alle studenten gelijke basisprogramma (het eerste.W. M.N.P.11 Overzicht belangrijkste commissies en afdelingen Alle telefoonnummers van de TU Delft beginnen met 015 – 278.T. sectieleider vacature.dr. sectieleider prof. sectieleider prof.W.A. Fokkema prof.M.M.J.en het tweede jaar) wordt gezamenlijk verzorgd.

Kroonenberg mw. Molle K.T. Slob Dr. P.W.A.De Opleiding Mineralogisch en Geologisch Museum Beheerder mw.N. van der Poel S.dr.J.A. K. Draijer dr. de Smidt Medewerker onderwijsadministratie mw.M. Verhoef Drs. M. van Sandwijk dr. Paniagua Secretariaat mw.M.A.C. S. M.C. Draijer Studieadviseur drs.dr. E. M.ir. Visser/D.35 7845 9241 6034 138 103 101 mw.G.W. M.M.dr. P.Fokkema prof.drs.M. Nijssen J.K.M. Petroleumwinning (PW) en Technische Geofysica (TG) Grondstoffenkringloopbeheer (GK) / Grondstoffenverwerking (GV) Ingenieursgeologie (IG) Studentenraad 6005 CT 2. Wolf K. Vos M. Wever R. Reuter dr.S. Klumpers Opleidingscommissie Voorzitter Ambt.N. drs. J. Meerwaldt 1328 1328 1636 1636 4751 215 215 115 115 115 14 . M Crama mw. Duvé mw. S.K. M.M.M. den Ouden 6025 7401 6044 3715 2543 6029 6039 225 106a 149 224 109 334 360 Personeel & Organisatie Secretariaat Facility Management Hoofd Secretariaat Conciërge Regelaars P-regelaar D1-regelaar Afstudeerregelaars: AW/PW (uitvoerend regelaar) TG GK/GV IG Secretariaten Aardwetenschappen (AW).S. J. van Tooren Onderwijs & Studentenzaken (O&S) Hoofd mw. Overbeek (onderwijscommissaris) A. Verhoef 6019 6044 6065 5190 2903 2543 230 149 205 224a 141 109 mw.ir. H.T.E.C.P.B.M.C. van Os mw.M. E. van den Broek prof.M. W.M. Secretaris Stafleden: 6019 230 7401 1068 1072 1072 106a 106a 107 107 Studentleden prof. van Yssel-Hage R. W. drs. van Lier M. drs.ir. van der Bijl Mw. M. A. van Tooren dr.R.H. van Sandwijk dr. A.T. Overbeek J.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mw. een aantal wetenschappelijke collecties genieten internationaal aanzien. Het museum heeft ook een belangrijke taak in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van de subfaculteit (voorlichting). De collecties bezitten over het algemeen een grote volledigheid en zijn goed gedocumenteerd. Nederlands Oost-Indië. geologie van Nederland. afgestudeerde mijningenieurs en studenten. petrografie. als onderdeel van het mineralogie-practicum. Het museum heeft de functie van referentie-collectie van de aardwetenschappen in Nederland. eigen museum beheert. Het museum is open op alle academische werkdagen van 09. De oudste collecties dateren vanaf 1842 toen bij de oprichting van de Delftsche Academie (thans TU Delft) de vakken mineralogie. is in overleg met de beheerder toegang tot de rest van de collectie mogelijk. De verzameling omvat ca. Daarbij bewaakt het museum het overige culturele erfgoed van de faculteit. drs. West-Indië en Suriname. Bezoeken op zaterdag zijn mogelijk op afspraak voor groepen van 15 tot 30 personen.00 uur behalve tijdens de kerstdagen. van Tooren.nl Mw. De voornaamste collecties zijn: systematische mineralogie.M. Ter vergemakkelijking van het gebruik van het museum voor studiedoeleinden wordt in het eerste jaar. aan de universiteit en het publiek in het algemeen.tudelft. M. telefoon 015-2786019. 200. het museum is een gesteente-encyclopedie ofwel een gesteente-bibliotheek! De inrichting van de verschillende exposities is dan ook gebaseerd op de in de aardwetenschappen gebruikelijke wetenschappelijke systemen. Bij het betrekken van het huidige gebouw in 1912. algemene geologie.B. In samenwerking met de bibliotheek beheert het museum het omvangrijke boekenantiquariaat en het kaartenarchief van de faculteit. Het merendeel van de objecten is verkregen door schenkingen van hoogleraren. 230. een uitgebreid college gegeven over het gebruik en de mogelijkheden van het museum. Alhoewel maar een fractie van het aanwezige materiaal tentoongesteld is. kmr. systematische paleontologie. meteorieten. bij de colleges en practica behoort dan ook een uitgebreide en gedegen studieverzameling. historische geologie. Het betreft hier niet alleen tentoonstellingscollecties maar vooral wetenschappelijke collecties.12 Mineralogisch-geologisch museum De opleiding Technische Aardwetenschappen is een van de weinige opleidingen in Nederland die een erkend.000 aardwetenschappelijke objecten ondergebracht in een tiental deelcollecties. Tevens biedt het museum een 20-tal studieplaatsen. ertskunde. veldwerk en stages. Kortom. Veel materiaal is meegebracht van excursies. was deze studieverzameling zodanig gegroeid dat een officiële verheffing tot volwaardig museum geschiedde door het aanstellen van een conservator en assistent en het toebedelen van eigen ruimtes in het nieuwe gebouw. Toegang tot het museum is voor iedereen gratis.00 tot 17.De Opleiding Studievereniging Mijnbouwkundige Vereeniging 6039 Mijnbouwstraat 120 2628 RX Delft telefoon: (015) 278 6039 e-mail: mv@ta. 15 . J. De filosofie van de toenmalige hoogleraar Vogelenzang luidde dat het onmogelijk is de aardwetenschappen te kunnen toepassen als men geen kennis heeft van de materialen van de geologie. Het geheel reflecteert dan ook de accenten van onderwijs en onderzoek van de faculteit sinds 1842. kristallografie en geologie werden opgenomen in de studie voor mijningenieur. van der Spoel 3277 360 Voorlichting/PR 203 1.

lezingen etc. Hier kunt u ook met vragen terecht. kamer 202. stickers. bij voorkeur op diskette of via e-mail (tanieuws@ta.nl) Website Veel informatie over de opleiding is ook te vinden op onze website. Het TA-nieuws verschijnt. maar ook een wis-. vraag dan of de wis. Dit kan de decaan zijn.nl) te worden aangeleverd bij bureau Management Ondersteuning. 4) Verdien er ook nog wat mee!! Er is veel voorlichtingsmateriaal beschikbaar. posters. Ook is de TU vertegenwoordigd op Studie-beurzen in Utrecht. Kopij dient. Het blad wordt naar het huisadres van de student gezonden. http://www.s. Voorlichtingsactiviteiten: Een goede manier om scholieren te interesseren voor de studie Technische Aardwetenschappen is het geven van voorlichting op middelbare scholen. De deadline voor het inleveren van kopij wordt op de voorpagina van het TAnieuws vermeld. behalve in de zomer. Dit kun jij ook gaan doen! Wat moet je hiervoor doen: 1) Bel je school. practicumindelingen.ta. Het blad is ook te lezen op internet (www.13 Informatievoorziening TA-nieuws TA-nieuws is een mededelingenblad voor studenten en personeel dat in de eerste plaats tot doel heeft de student te informeren over actuele zaken over de studie (roosterwijzigingen. Daarnaast zijn er ieder jaar studenten die op hun oude middelbare school voorlichting gaan geven.en Najaarsvoorlichtingsdagen. tst. 2) Regel een afspraak om tijdens de jaarlijkse voorlichtingsdagen aanwezig te zijn. de CD-Rom. 3) Reserveer voorlichtingsmateriaal bij de studievoorlichter.nl. Is dit ook niet mogelijk regel dan in ieder geval iets voor volgend jaar. Meld je dan z. Elk jaar worden er voorlichtingsdagen georganiseerd door de TU.tudelft. tel. bij de studievoorlichter.tudelft. kmr 202. folders. 3277.De Opleiding 1. twee keer maand waarvan eenmaal een uitgebreidere versie waar ook personeelsgerichte zaken aan bode komen. zoals de brochure Technische Aardwetenschappen. tst. Wil je hieraan meewerken? Let dan op de aanplakbiljetten die op deze activiteiten attenderen o.of natuurkundeleraar een lesuur wil afstaan om voorlichting te geven.tudelft. Zijn deze al geweest of is het niet mogelijk daaraan deel te nemen. in de lift. 202.en kerstvakantie. Dit zijn de Voor.ta. 3277. Papieren Patronen en allerlei soorten 'hebbedingetjes'.en 3e-jaars) om bezoekers te informeren over de studie Technische Aardwetenschappen.a. kmr. Voor al deze dagen zijn er studenten nodig (bij voorkeur 2e. natuur. (015-278)1423.m. mededelingen over tentamens. 16 . de video.). Regelmatig ontvangt de faculteit hiervoor aanvragen van scholen uit het hele land.of aardrijkskundeleraar. Rotterdam en Groningen.

De toegangscode van het digitale tentamenarchief is verkrijgbaar bij de MV. Geschiedenis Vanaf 1892 werden om de veertien dagen vergaderingen gehouden. De MV heeft naast de ongeveer 300 studentleden ook zo'n1000 buitengewone leden. 5 jaar haar (half)lustrum met vele activiteiten zoals onder andere een reünistendiner. de eigenaar van het café. Daarnaast is er elke eerste maandag van de maand de 'eerstejaarsborrel'. Ook zaken zoals huisvesting en het maken van een nieuwe vriendenkring verdienen de aandacht van de mentor. Na de lezing werd dan nog een biertje gedronken om de onderlinge band te versterken. Zo viert de MV om de 2.00 uur de deur van 'Het Noorden' open voor leden van de MV. doordat steeds vaker niet-studenten gevraagd werden om een lezing te houden.mede door de vele activiteiten en evenementen van de MV . waar mijningenieurs en ouderejaars mijnbouwstudenten hun ervaringen kunnen uitwisselen. Hiertoe behoren afgestudeerde mijnbouwers.erg goed. Onderwerpen die op de agenda staan zijn: de inroostering van practica en 17 . hoogleraren en andere personen die de vereniging een warm hart toedragen. Daarnaast worden ruim 20 studenten vanuit de hele wereld een week lang rondgeleid door Delft en omstreken. Iedere eerste vrijdag van de maand is er de traditionele 'Barbaraborrel'. 'Het Noorden' Omstreeks 1937 groeide het biertje drinken na de lezingen uit tot een wekelijkse gebeurtenis in café 'Het Noorden' aan het Noordeinde 4 te Delft. waar op woensdagavond menig mijnbouwer te vinden was. waarin bijvoorbeeld één van de afstudeerrichtingen nader wordt toegelicht. Door het grote aantal leden dat de MV heeft is zij in staat een groot deel van de boeken die nodig zijn voor de mijnbouwstudent met korting te verkopen. Zo werd de Mijnbouwkundige Vereeniging in 1964 als eerste en enige studievereniging in Nederland de trotse bezitter van een eigen café. dat tweewekelijks vergadert over allerlei concrete onderwijszaken. Na het overlijden van Jan Garos. Onderwijskundige Activiteiten Om de eerstejaars studenten in de eerste maanden goed op weg te helpen in hun studie.De Opleiding 1. is in 1988 door de Mijnbouwkundige Vereeniging het mentorensysteem opgezet. zowel studenten als ingenieurs. Daarnaast coördineert de MV de STARO. De opkomst van de vele Mijnbouwers. getuigt wel van de bijzondere band die er tussen Mijnbouwers wereldwijd heerst. Het contact tussen de leden is . De MV beheert een uitgebreid tentamenarchief op internet en op de MV kamer dat al jaren intensief gebruikt wordt. In groepjes van ongeveer acht studenten krijgen de eerstejaars een ouderejaars student toegewezen. kreeg de MV het beheer over 'het Noorden'. In 1904 organiseerde de MV voor het eerst een excursie naar het buitenland. zodat de tweedejaars zich kunnen oriënteren op hun afstudeerrichting. die hen begeleidt bij het volgen van het onderwijs en het zich voorbereiden op tentamens. Nog steeds heeft de MV de organisatie van de jaarlijkse 'tweedejaars-excursie' in handen. Nog steeds staat iedere woensdagavond vanaf 21. een internationaal symposium en een Gala. waarop door één van de student-leden een lezing werd gehouden.14 De Mijnbouwkundige Vereeniging De Mijnbouwkundige Vereeniging (MV) is een zeer actieve studievereniging met een rijke traditie. Later veranderde het karakter van de bijeenkomsten. waarbij in vier dagen tijd een aantal bedrijven uit de verschillende afstudeerrichtingen bezocht wordt.

Binnen Delft heeft de Mijnbouwkundige Vereeniging contacten met de andere studieverenigingen via de StudieverenigingenRaad (SVR). zoals bijvoorbeeld het jaarfeest van de MV. verslagen van excursies en alle adressen van studenten en buitengewone leden. organiseert de MV op gezette tijden lezingen voor geïnteresseerde studenten. dit jaar Camborne. waarbij gestreden wordt op het voetbal-. Afgelopen jaar hebben studenten uit Delft een bezoek gebracht aan onder andere Londen (Engeland). In dit jaarboek staan onder andere wetenschappelijke artikelen. Tevens worden er door het jaar heen enkele excursies georganiseerd. Daarnaast is er de facultaire Studentenraad (FSR). Helsinki (Finland). die maandelijks vergaderen over zaken als invoering vijfjarig curriculum. Naast deze activiteiten zijn er nog voldoende evenementen waarbij je tijdens de studie zal ontdekken dat de MV niet zomaar een studievereniging is. Internationaal is de MV nauw verbonden met andere Mijnbouwstudenten via het IFMMS (International Federation of Mining and Metallurgy Students). of de Velzeboerbeker. St. aanschaf nieuwe computers voor studenten en het afschaffen van verouderde vakken. een wedstrijd tussen studenten en het personeel.en uiteraard rugbyveld.De Opleiding tentamens. de beschikbaarheid van studiemateriaal en de evaluatie van colleges en tentamens. Iedere mijnbouwuniversiteit in Europa en Canada organiseert eenmaal per jaar een Internationale Studenten Week waar mijnbouwstudenten uit heel Europa welkom zijn. Dit in samenwerking met de facultaire Ondernemingsraad waarin het personeel vertegenwoordigd is. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIvI) met wie de MV goede contacten heeft. Omdat er vele interessante zaken zijn die niet tijdens de colleges behandeld worden. Deze vergadert maandelijks over onderwijskundige en algemene studenten zaken. Mons (België). Etienne (Frankrijk). Zo wordt er ieder jaar een jaarboek uitgebracht waar de jaarboekcommissie een aantal maanden hard aan heeft gewerkt. de Annual Party. De Opleidingscommissie (OC) bestaat uit vier studenten en vier docenten. op de MV-kamer of in het 'Het Noorden'. hockey. Voor al je vragen kun je uiteraard altijd bij ons terecht. In de hoop je snel tegen te komen op de faculteit. Zowel in de OC als de SR zijn de studenten van de Mijnbouwkundige Vereeniging goed vertegenwoordigd en erg actief. Daarnaast hebben de mijnbouwers uit Delft contact met de geologiestudenten van de Universiteiten van Amsterdam (VU) en Utrecht. Bochum (Duitsland) en Camborne (Engeland) Natuurlijk zijn er nog meer activiteiten die het vermelden waard zijn. tekent het Bestuur der Mijnbouwkundige Vereeniging met een immer welluidend en krachtig Glück Auf!! 18 . die zich ook nog bezig houdt met niet-onderwijskundige bestuurszaken. Ook is er nog de Eerstejaars-Ouderejaars voetbalwedstrijd en de traditionele rugbytrip: een jaarlijks treffen tussen Mijnbouwstudenten uit Delft en Engeland. Overige activiteiten Naast de al genoemde wekelijks woensdagavondborrels in "Het Noorden" zijn er nog vele activiteiten die de mijnbouwers bezig houden.

Secretaris/Archivaris . T. A.Secretaris/Archivaris . M. W. Steeneken Dhr.Penningmeester .De Opleiding Bestuur 1999/2000 Dhr.President .President .Commissaris/Beheerder Commissaris Extern . van Zeil Mej. S. Goedbloed Dhr. Heijn Bestuur 2000/2001 Wouter Bron Bertran de Lange Johannes Visser Karen Overbeek Tijs Beek .Penningmeester .W. J.Vice-President/Onderwijscommissaris. Hoogervorst Dhr.A. .Vice-President/Onderwijscommissaris. Mooij Dhr.Commissaris/Beheerder 19 . .

De Opleiding 20 .

Het Onderwijsprogramma 2.23 maart 20 . 7-25 mei & 28 mei – 1 juni cijferoverzicht: 4e week van mei Paasvakantie: 13 april – 16 april Meivakantie: 30 april – 4 mei Losse week: 5 .5 januari TENTAMENPERIODE 8 januari – 26 januari Examens: Aanvragen t/m 23 februari Examenvergadering 14 maart Buluitreiking 29/30 maart TENTAMENPERIODE 26 maart – 30 maart Examens: Aanvragen t/m 28 april Examenvergadering 16 mei Buluitreiking 7/8 juni Vierde periode ONDERWIJSPERIODE 2-12 april.18 augustus Aanvang cursusjaar 2001-2002 3 september 2001 HERKANSINGSPERIODE 20 augustus – 31 augustus Examens: Aanvragen t/m 7 september Examenvergadering 26 september Buluitreiking 10/11/12 oktober TENTAMENPERIODE 11 juni – 29 juni TENTAMENPERIODE 30 oktober – 3 november Examens: Aanvragen t/m 24 november Examenvergadering 6 december Buluitreiking 21/22 december Derde periode ONDERWIJSPERIODE 29 januari . Het onderwijsprogramma 2.16 maart Losse week: 19 maart .8 juni Vijfde periode ZOMERVAKANTIE 2 juli .20 oktober Nuldejaarsexcursie: 6 september .27 oktober Tweede periode ONDERWIJSPERIODE 6 november . 17-27 april.10 september Losse week: 23 oktober .1 Agenda voor het cursusjaar 2000-2001 Eerste periode ONDERWIJSPERIODE 4 september .22 december cijferoverzicht: 3e week van december Kerstvakantie: 25 december .

4 Studiepunten De studielast van alle studie-onderdelen wordt in studiepunten uitgedrukt: 1 studiepunt staat voor 40 uur.M. De studiepunten staan vermeld in de vakkentabellen alsook bij de vakomschrijvingen. kamer 107.30 uur. dat u kostenloos op het door u opgegeven adres zal worden toegezonden. 2.30 uur.30 uur.en studentenadministratie zijn werkzaam: mw.J.45 .45 . Groepsindeling Niet alle practica kunnen door alle studenten van een jaar tegelijk worden gevolgd. informatie krijgen over geplande tentamens en examens. 2. 09.30 uur. kmr 115.Paniagua@ta. Tijden De collegetijden zijn: 1e uur: 2e uur: 3e uur: 4e uur: 5e uur: 6e uur: 08. Susana Paniagua (e-mail: S.en Studentenadministratie van de opleiding vindt u op de begane grond. Ieder jaarprogramma omvat 42 studiepunten. om 13. Een tentamenrooster op datum zal separaat worden gepubliceerd in het 'TA-nieuws'.12.30 uur. H.Klumpers@ta. en mw.14.2 Onderwijsadministratie De Onderwijs.nl).11.45 . mw.10. In de jaarprogramma's zijn deze tentamengelegenheden ook aangegeven in de kolom tentamens. 13.Het Onderwijsprogramma 2.30 uur. 2.tudelft.nl) telefoon (015 .5 Tentamenroosters Zoals in het voorgaande reeds is vermeld wordt de collegestof (en soms ook de practicumstof) getentamineerd in de tentamenperiode die aansluit op de onderwijsperiode waarin het college gedoceerd wordt.15. W. Dit is voor ons van belang.C. 14.3 Roosters en roostertijden Roosters Alle roosters (college. Een practicummiddag duurt 3 uren en begint. van IJssel-Hage. Hier kunt u o. waarin vijf posities voor vijf perioden.a.45 . tenzij de docent anders opgeeft.30 uur. Deze practica zijn dan in 2 of meer groepen verdeeld.45 . Op de onderwijs. Studenten van de afstudeerrichting Ingenieursgeologie worden verzocht hun adreswijziging ook door te geven aan de secretaresse. 10. 21 .C. Klumpers (‘s-ochtends) (e-mail: W. daarnaast is er voor elk tentamen jaarlijks minstens één herkansing.278) 1072 Adreswijzigingen Alle wijzigingen van studie en/of ouderlijk adres moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de onderwijsadministratie. hoef je daarvoor niet meer naar de Centrale Studentenadministratie.en tentamenroosters) zijn verkrijgbaar bij de onderwijsadministratie.tudelft. 11. Op welke wijze u bent ingedeeld wordt u nog meegedeeld. waarvan er gewoonlijk twee zijn aangekruist.45 . maar ook voor jezelf! Wanneer je het bij ons gemeld hebt.09.

Examenaanvragen Voor het aanvragen van examens moet bij de onderwijsadministratie een examenaanvraagformulier worden ingevuld.en afstudeercontracten) 22 . Het adres is: http://academics. In het kader van de privacy worden op de uitslaglijsten alleen studienummers vermeld.1998 etc.1997. D3. Tentamens externe vakken: uiterlijk 3 weken van te voren bij de onderwijsadministratie van de desbetreffende faculteit.html. de generatie '97) zijn eigen studieprogramma volgt. dient men zelf een pincode te verzinnen. Indien de administratie gesloten is. 2. De uitslagen van het eerste en het tweede jaar hangen op het bord meteen de deur. In schema: Gids/Papieren Patroon Nominaal ‘96-‘97 studiejaar 1 P 2 3 4 5 ‘97-‘98 ‘98-‘99 ‘99-‘00 ‘00-‘01 D1 D2 D3 Ir. D1-. het D1-programma uit de Gids en Papieren Patroon 1997 . De uitslagen van de derde en vierde cursusjaren hangen op het bord het bord van het eerste en tweede jaar. Dus voor de studentengeneratie '96 geldt het P-programma als omschreven in de Gids en Papieren Patroon 1996 . 2. Indien men een contract heeft (P-. Ieder opvolgend jaar heeft zijn eigen programma’s en dus ook elke studentengeneratie (generatie naar jaar van aankomst aan de opleiding: de generatie '96. D2-. kan het briefje in de grijze 'brievenbus'. daarna teruggaan naar het hoofdmenu en opnieuw inloggen.Het Onderwijsprogramma Tentamenuitslagen Naast kamer 107 hangen de uitslagen van de tentamens onderverdeeld in cursusjaren. rechts van de deur. Tentamens wiskunde/elektrotechniek: inschrijving dient te geschieden (uiterlijk 3 weken van te voren) via internet op het Tentamen Aanmeld Systeem (TAS).8 Contracten (P-. De inschrijflijsten liggen zij de vinden op de vensterbank tegenover de onderwijsadministratie. 2. De eerste keer dat men zich bij TAS aanmeldt. D1-.7 Onderwijsprogramma 5-jarig curriculum In het onderwijsprogramma wordt continu gewerkt aan onderwijsvernieuwing.6 Aanmelden tentamens en examens Tentamens van TA-vakken: uiterlijk 2 weken van te voren bij de onderwijsadministratie TA. D2-. Tentamenuitslagbriefjes Tentamenuitslagbriefjes dienen bij de onderwijsadministratie ingeleverd te worden.of afstudeercontract) moet daarvan een kopie worden bijgesloten. worden gedeponeerd.nl/tas/index. Daarbij gelden voor elke student in principe de jaarprogramma's die hij/zij in een "nominaal" studietempo (een jaarcursus per jaar) zou kunnen volgen.tudelft. men komt dan direct op de inlog-pagina terecht. D3.its.

en D3contracten worden afgesloten als dat nodig is. De D1-. We kennen D1-contracten (2e-jaars-programmawijzigingen . 2.deze worden afgesloten met de D1-regelaar. 2.n.M.deze worden afgesloten met de betreffende afstudeerregelaar) en afstudeercontracten (eveneens af te sluiten met de afstudeerregelaar). Aan studenten die aan een andere (sub)faculteit of andere HBO gestudeerd hebben kan eveneens in sommige gevallen vrijstelling worden verleend voor bepaalde vakken op grond van elders behaalde studie-onderdelen.en 4e-jaarsprogrammawijzigingen . Studenten die hun Propedeuse hebben voltooid op het geologisch werkbezoek na (excursie ta1921). kunnen verzoeken dat onderdeel 'per P-contract' te laten verplaatsen naar hun D1.Het Onderwijsprogramma Het kan voorkomen dat studenten tijdens de studie sterk achter raken en moeten switchen naar een 'jonger' programma of dat studenten studieonderdelen die bij een programmaherziening zijn geschrapt moeten vervangen door equivalente onderdelen uit het nieuwe programma. Tevens kunnen deze dag de bestelde veldwerkmaterialen worden opgehaald. M. Het bedrag dat hieraan verbonden is bedraagt ƒ 1000. D2. kamer 230.11 Nuldejaarsexcursie Om aankomende studenten (nuldejaars) een blik te gunnen op hun toekomstig beroep wordt van maandag 4 tot en met vrijdag 8 september 2000 een verplichte excursie georganiseerd die diverse facetten van de mijnbouwkundige praktijk laat zien: de 'nuldejaars-excursie'. Er wordt overnacht in Orvelte. telefoonnummer (015-278) 1068. de Smidt.00 uur in Delft. richting Petroleum. Zij is de P-regelaar.10 Afstudeerprijs Halfjaarlijks wordt er door de Wetenschapscommissie een prijs toegekend aan de student die het beste afstudeerwerk heeft afgeleverd. tst 6044). Bij elke examenaanvraag dient met het ingevulde aanvraagformulier dat bij de studentenadministratie verkrijgbaar is tevens een kopie van het betreffende contract te worden ingeleverd. Een kopie hiervan zal een jaar tentoongesteld worden in de vitrine. van Tooren. 23 . Delft. Vrijdag is er een geologische excursie in Duitsland. Dinsdag t/m donderdag worden bezoeken gebracht aan bedrijven in Nederland.v. Zij dienen hiervoor contact opnemen met drs. tst 6019. Op maandag zijn er inleidende lezingen over de diverse vakgebieden. dr. van Sandwijk.en Gastechnologie ('Noorderhaaks Instituut') en studenten die aan deze opleiding een propedeuse hebben behaald kunnen op grond van die diploma's voor bepaalde vakken vrijstelling krijgen. De kosten dienen vóór de excursiedatum te worden voldaan op gironummer 4002486 t. Dit geschiedt op voordracht van de afstudeerregelaar. afstudeercontracten worden altijd afgesloten. ze vermelden ondermeer de gekozen keuzevakken en de inhoud van het afstudeerwerk. In al zulke gevallen wordt per individuele student op schrift vastgelegd op welke onderdelen zijn/haar studieprogramma gewijzigd wordt. Een overzicht van deze vrijstellingen is te verkrijgen bij de studieadviseur P. A. en D3-contracten (3e. D2-. zodat zij de Propedeuse kunnen afronden.-. 2. De nuldejaars-excursie eindigt vrijdag om ongeveer 23. tevens wordt een oorkonde toegekend. De bekendmaking vindt plaats tijdens de uitreiking van het doctoraal diploma. Tijdens de excursie dient een opdracht te worden uitgevoerd die geldt voor het vak ta1011 'Mijnbouw en Samenleving'. Zo'n schriftelijke vastlegging noemen we een contract. Excursiefonds TA. Ook zij moeten zich hiervoor wenden tot de studieadviseur.9 Vrijstellingen Studenten die afgestudeerd zijn aan de Hogeschool Amsterdam.

Daarnaast moeten er voor sommige practica opdrachten of verslagen gemaakt worden. Het wordt overgelaten aan de individuele docent om per practicum te bepalen welke mate van (geldig) verzuim toelaatbaar is. Voor de in een 5-jarig studieprogramma voorkomende excursies/veldwerk wordt de maximale totale eigen bijdrage ** over de totale studieduur vastgesteld op ƒ 3000 per student. uitrustingskosten (bijv. Excursie/werkbezoek: 65% van de uitgaven/student * zonder maximum.voor de gehele cursusduur):      Veldwerk: 65% van de uitgaven/student tot een maximum van ƒ 45/dag. het inhalen van colleges en practica. Anders ligt dit bij de practica. omzwaaiers) vallen onder bovenstaande regeling ***. gevolgd door een onderwijsvrije of losse week. Dat zijn perioden van 9 tot 11 weken bestaande uit zeven weken waarin onderwijs (colleges en oefeningen) wordt gegeven. Voor de practica geldt ook een aanwezigheidsplicht. Vrijwillige extra excursies/veldwerk: kosten 100% student. mei en september. algemeen Het studieprogramma kent een aantal verplichte excursies.12 Praktische tips Hoe ziet het rooster er uit? Ieder cursusjaar is verdeeld in vier zogenaamde onderwijsperioden. in een aantal gevallen wordt een verklaring afgegeven inhoudende dat het practicum in voldoende mate is gevolgd. aanschaf van helm.per student. Het bijwonen van colleges en practica De in de colleges gedoceerde stof wordt in de aansluitende tentamenperiode getentamineerd. maart. instructies en practica aan groepen studenten gegeven. 2. Onvrijwillige extra excursies/veldwerk (b. loupe en kompas) en omvatten altijd reis. oefeningen en instructies. telefoon (015-278)1068. Om deze kosten niet onredelijk te laten oplopen is door de opleiding de volgende subsidieregeling opgesteld: Eigen bijdrage studenten (tot een maximum van ƒ 3000.Het Onderwijsprogramma Informatie over de excursie wordt verstrekt door P. Deze worden lang niet altijd getentamineerd. De zittingen van de examencommissies vinden plaats in december. werkbezoeken. Er geldt voor de meeste colleges echter geen aanwezigheidsplicht... De losse week is géén extra vakantie maar is bedoeld voor de voorbereiding op de tentamenperiode en. waarvan de grootte zo'n 20 tot 25 studenten bedraagt. Zo is het eerste jaar bij een enkel vak ingedeeld in groepen. Nauwgezet collegebezoek is dan ook voor de doorsnee-student de kortste weg naar goede studieresultaten. In welke groep ben ik ingedeeld? Om praktische redenen worden de meeste oefeningen. Deze kosten kunnen bestaan uit zgn. gevolgd door een tot drie weken waarin tentamens kunnen worden afgelegd.en verblijfkosten inclusief verzekering. In de examenreglementen (zie achter in deze studiegids) zijn de eisen te vinden waaraan een student moet voldoen om voor de examens te slagen. De docent zal u bij het begin van het practicum op de hoogte stellen van de door hem gehanteerde regels. Na de zomervakantie volgt in de laatste weken van augustus nog een herkansingsperiode om gemiste of onvoldoende tentamens over te doen. waarvan de kosten over de gehele 5-jarige cursus berekend kunnen oplopen tot ƒ 3000. daarboven komen de kosten voor 100% voor rekening van de TU Delft. de Smidt. veldwerk etc.v. Deze kosten tellen niet mee voor 24 . Excursies. indien nodig.

Het is daarom zaak dat u er voor zorgt tijdig ingeschreven te zijn voor de volle periode dat u studiefinanciering ontvangt. van Sandwijk (tst 6044). d.. ** Bijdrage uit eigen zak betaald. Paniagua.a.2781068). Bovendien zal in zo'n geval de universiteit een forse boete moeten opleggen voor het onrechtmatig gebruik dat u dan gemaakt heeft van de onderwijsfaciliteiten. 2.heeft bijgedragen (kwitanties bewaren). Die studiefinanciering wordt niet automatisch ingehouden wanneer u zich te laat inschrijft. tel. Blijf in ieder geval niet zo maar weg. kamer 107.en tentamenperioden. heeft hij het recht op een vervangende opdracht. Afwezigheid wegens ernstige ziekte of wegens andere geldige redenen gedurende de onderwijs. geen verplichte herhaling van veldwerk/excursie.uitkomen kunnen.v.het bestuur van de Mijnbouwkundige Vereeniging. S. Staken van de studie Wanneer men weloverwogen de studie wil beëindigen. dus exclusief eventuele externe subsidies.Het Onderwijsprogramma   de maximale eigen bijdrage van ƒ 3000. De student toont zelf aan dat hij het maximum van ƒ 3000. De docent van deze cursus is dr.w. Hoe staat het met mijn Scheikunde-kennis? Voor eerstejaars studenten die geen scheikunde hebben opgenomen in hun VWO-examenpakket wordt een cursus aangeboden. onder overlegging van alle kwitanties (voorzien van een handtekening van de regelaar). De kosten die boven de maximale eigen bijdrage van ƒ 3000. Adreswijzigingen Geef adreswijzigingen altijd zo snel mogelijk schriftelijk door aan: 1. * Afwijkend van veldwerk in verband met invloed reiskosten. Een bezoekje bij de studieadviseur is eveneens op zijn plaats. Indien een student om financiële redenen niet kan/wil deelnemen aan een excursie/veldwerk. Het behalen van deze toets geeft toegang tot het tweedejaars practicum Mijnbouwchemie (ta2300). De cursus wordt afgesloten met een toets. Deze cursus omvat een reeks colleges (ta0200) die zijn ingeroosterd in de eerste periode. worden gedeclareerd bij de Financiële Administratie (kamer 106). de Smidt. behoort men dit schriftelijk te melden bij de onderwijsadministratie t.z. *** Bij het behalen van een onvoldoende voor veldwerk/excursie krijgt de student normaliter een vervangende opdracht. kunnen worden doorgegeven aan de studieadviseur (drs.C. Voorkom hoge boetes Uw recht op studiefinanciering is gekoppeld aan een geldig bewijs van inschrijving.d. 015 . Afwezigheid wegens ziekte e. Inschrijving met terugwerkende kracht is sinds september 1991 niet langer mogelijk. maar wel achteraf teruggevorderd. Zorgt u er dus voor dat u vóór 1 september van het studiejaar uw inschrijvingsformulier correct en volledig ingevuld hebt 25 . die van invloed kunnen zijn op de studieresultaten. accomodatiemogelijkheden en ook om de totale bijdrage per student per afstudeerrichting meer gelijk te trekken. mw. Studenten die wel scheikunde in hun pakket hadden worden van deze toets vrijgesteld. Na genezing is het eveneens nuttig contact op te nemen met de studieadviseur. A. P. Het cursusboek 'De Chemische Basis' is verkrijgbaar bij de diktaatverkoop van TA..de onderwijsadministratie.

Het Onderwijsprogramma toegestuurd aan de Centrale Studenten Administratie (CSA). kunt overleggen. dat u het verschuldigde collegegeld hebt voldaan en dat u desnoods de bewijzen van die toezending en van die betaling vóór 1 september 2000. U kunt zichzelf daarmee enige duizenden guldens cumulatieve terugvordering en boete besparen. 26 .

Via de Onderwijsadministratie kan een afspraak met hem worden gemaakt. 8 studenten ingedeeld en worden begeleid door een ouderejaarsstudent. individuele begeleiding aan studenten die moeilijkheden ondervinden in en rond hun studie. Studieadviseur De studieadviseur ondersteunt de mentoren bij de uitvoering van hun taak. Hiernaast kan de studieadviseur informatie verstrekken over inschrijving. 3. de Smidt. Ontvang je per 1 september 1996 (of later) voor het eerst studiefinanciering vanwege het volgen van een opleiding in het hoger onderwijs. Alle gesprekken dragen een strikt vertrouwelijk karakter. dan is daar een eenvoudig criterium voor. Afhankelijk van de behoefte van de student kan deze hulp zich richten op de programmering en de aanpak van de studie of in algemenere zin op het welzijn van de individuele student. De studieadviseur neemt een onafhankelijke positie in. geldt of de tempobeurs of de prestatiebeurs.Faciliteiten 3. de organisatie berust bij hem i. P. . Alle overige studenten vallen onder de tempobeurs-regeling. Het kan dus best zijn dat je je nu als eerstejaars inschrijft voor een opleiding van de TU Delft en je toch nog onder de tempobeurs valt! Hieronder staan de belangrijkste punten beschreven uit beide regelingen zoals die gelden voor het komende studiejaar 2000/2001. In de eerste onderwijsperiode is er elke week een bijeenkomst.d. Faciliteiten 3. Deze vindt meestal plaats tussen de middag.opsporen en wegnemen van studiebelemmerende factoren. dhr. studiefinanciering.informeren over (studie)faciliteiten binnen de TU en de faculteit. Soms zal een verwijzing naar een studentenarts of -psycholoog nodig blijken. Voor diegenen die hun studiefinanciering toch al (onvoorwaardelijk) in de vorm van een 27 . dan val je onder de prestatiebeurs-regeling. Voor beide regelingen geldt: wil je het onderdeel 'beurs' van je studiefinanciering ook uiteindelijk als beurs toegekend krijgen.1 Studiebegeleiding/Studieadviseur Studiebegeleiding De opleiding hecht veel belang aan het mentorensysteem waarmee studiebegeleiding wordt geboden aan alle eerstejaars studenten en aan studenten die 'geswitcht' zijn vanuit een andere studierichting. Naast de groepsgewijze begeleiding door de mentoren biedt de studieadviseur. Daarnaast speelt de mentor een belangrijke rol bij het: . De eerstejaars worden in groepen van ca.informeren over studieplanning en studievaardigheden. Wil je weten welke regeling op jou van toepassing is. Tevens roept hij studenten op voor een gesprek indien zij dit op grond van behaalde resultaten nodig achten.m. de onderwijscommissaris van de Mijnbouwkundige Vereeniging. dan dien je aan een bepaalde studievoortgangsnorm te voldoen. . Taak van de mentor is eerstejaars studenten wegwijs te maken en hen inzicht geven in de eisen die het eerste studiejaar stelt. In de tweede periode is dit een keer in de 2 à 3 weken en later in het studiejaar is er eens per 4 à 5 weken nog een bijeenkomst.s. uitwisselingsprogramma's e.2 Tempobeurs en prestatiebeurs Voor alle studenten die studiefinanciering ontvangen. De studieadviseur is aanwezig op maandag t/m donderdag.

Hoogstwaarschijnlijk zal de termijn waarop het diploma behaald moet zijn 10 jaar gaan bedragen. behaald bij alle opleidingen in het hoger onderwijs waarvoor je staat ingeschreven. dan wordt de (voorwaardelijk toegekende) beurs achteraf omgezet in een rentedragende lening en bij je totale studieschuld opgeteld. Voor meer informatie over de Regeling Financiële 28 .op die van Technische Bestuurskunde na . Vanaf die datum zijn ze . Ook kun je. Die omstandigheden zijn: ziekte. Het College van Bestuur zal zich beraden of de aangevoerde omstandigheden een financiële ondersteuning rechtvaardigen en zo ja.Faciliteiten rentedragende lening uitgekeerd krijgen. bijzondere familieomstandigheden. Je mag daartoe alle studiepunten. Je moet ieder studiejaar aan de norm voldoen. De studievertraging vanwege zulke omstandigheden heeft tot gevolg dat je afstudeert in een studiejaar waarin je slechts recht hebt op een rentedragende lening. Prestatiebeurs Bij het uitkomen van deze studiegids is nog niet geheel duidelijk hoe de nieuwe wet op de studiefinanciering er uit zal gaan zien. Voor nadere informatie kun je je ook wenden tot de Centrale Studenten Administratie (CSA) of het Studentenadviesbureau. terwijl dat niet het geval geweest zou zijn als die omstandigheden zich niet hadden voorgedaan. Tempobeurs Je dient over het gehele studiejaar gemeten ten minste 21 studiepunten te behalen.v. Lening blijft lening in hun geval. als je door bijzondere omstandigheden de studievoortgangsnorm (temponorm) niet haalt. dan bedraagt de norm waar je aan moet voldoen. 14 studiepunten. maakt het echter niet uit. voor gedetailleerde informatie. Alle ouderejaars studenten van de TU Delft zijn in voorgaande jaren uitvoerig over de tempobeurs-regeling geïnformeerd. Je moet daarvoor dan wel je diploma in C + 1 jaren gehaald hebben. Vóór 1 september 1995 waren alle TUD-cursusduren (voor de wet) vierjarig. via de studieadviseur. de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten. met een verwijzing naar de brieven die aan alle ingeschrevenen zijn verstuurd. Daarom volstaan we hier. In het studiejaar waarin de vertragende omstandigheden zich voordoen dien je deze vertraging te laten registreren.l. en bestuursaktiviteiten. bij elkaar optellen. 3. Voldoe je niet aan de voor jou geldende norm. een beroep op RFOS-regeling doen. waaruit die ondersteuning zal bestaan. Schrijf je je per 1 februari 2000 pas in 'als student' (of nog later). Voor het overige kun je informatie krijgen bij de Centrale Studentenadministratie en het Studentenadviesbureau.vijfjarig. maar wel ten minste 10 studiepunten behaald. 'C' staat daarbij voor de cursusduur (in jaren gemeten). dan kan die omzetting in rentedragende lening weer ongedaan worden gemaakt. handicap. Je inschrijvingswijze maakt daarbij niet uit. Het College laat zich daarbij door een commissie adviseren. In zo'n geval kun je een aanvraag indienen t. We raden je in ieder geval ten stelligste aan de informatie van de Informatie Beheer Groep steeds goed te bestuderen.3 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten Er zijn bijzondere omstandigheden denkbaar die veroorzaken dat je je studie niet kunt afronden binnen de periode gedurende welke je recht hebt op gemengde studiefinanciering (studiefinanciering die voor een deel uit beurs bestaat). zwangerschap. Neem daarom contact met hem op indien zich deze situatie voordoet. Heb je in enig studiejaar de norm niet gehaald.

De subfaculteit heeft in het afgelopen jaar besloten dat er voor deze studenten een mogelijkheid geboden moet worden om extra onderwijs te volgen. Het schriftelijk studieadvies moet beschouwd worden als een bijdrage vanuit de opleiding aan het afwegingsproces bij de student zonder dat het advies een bindend karakter heeft.nl/SSC/statuut/htmfiles/ homepage. maar binnen het gebied van de opleiding.B. binnen de subfaculteit en begeleid door docenten van de subfaculteit. studentenvereniging of een tweede studie. Kroonenberg. van Tooren en de onderwijscommissaris van de Mijnbouwkundige Vereeniging.Het deelnemen aan uitwisselingsprojecten met andere universiteiten of onderzoeksinstituten.dr.Het deelnemen aan buiten-curriculaire veldwerken. capaciteiten en interesse voor de TA-studie.  Aanvullende informatie is ook te vinden op internet: http://www.4 Studieadvies Met de invoering van de twee-fasenstructuur is de opleiding de wettelijke verplichting opgelegd om alle studenten in de propedeuse aan het einde van hun eerste studiejaar schriftelijk te adviseren over de wenselijkheid om de studie al dan niet voort te zetten.bu. Er is echter gebleken dat er ook studenten zijn die deze tijd zouden willen besteden aan studiegerichte activiteiten buiten het voorgeschreven curriculum. .5 Studievoortgangsoverzichten/cijferoverzichten Alle studenten.tudelft. De overblijvende tijd kan op diverse manieren besteed worden: een hobby.htm 3. . gemeten volgens de richtlijnen van de tempobeurs. . In het advies wordt een indicatie gegeven of de TA-studie binnen de prestatiebeurs-termijn van 7 jaar kan worden afgerond. 3. ingeschreven bij de opleiding Technische Aardwetenschappen. Uitgangspunt hierbij is dat de propedeuse in hooguit 1. Deze studenten besteden gewoonlijk minder tijd aan hun studie dan de 40 uur per week gemiddeld. Dit laatste betekent dat uitsluiting van onderwijs en vervallen van cijfers niet uit het studieadvies kunnen voortvloeien. In verband met de beperkingen van de studiefinanciering is het van groot belang dat de studenten aan het einde van zijn eerste studiejaar afweegt of het verstandig is om de TA-studie voort te zetten. 29 .M. ontvangen tweemaal per studiejaar (mei en december) een overzicht van de behaalde studieresultaten. Gedurende het eerste jaar groeit bij de student het inzicht in aanleg. M. De studieadviseur neemt ambtshalve deel aan de werkzaamheden en de vergaderingen van de commissie.Het al in een vroeg stadium betrekken van studenten bij een lopend onderzoeksproject. drs. mw. Bij dit extra onderwijs voor zogenaamde excellente studenten kan gedacht worden aan een aantal zaken: .Het uitstippelen van een 'flexibel leerpad' waarin de specifieke interesses van de student meer aandacht krijgen.6 Excellente studenten In de afgelopen jaren is gebleken dat er elk jaar een aantal studenten zijn of haar studie Technische Aardwetenschappen gemakkelijk kan bijbenen. 3. .Het bezoeken van vakgerichte congressen en/of seminars in Nederland en/of het buitenland. Een hiertoe bij de subfaculteit TA ingestelde studie-adviescommissie brengt dit advies uit na de derde tentamenperiode. die door de minister verlangd wordt. De commissie bestaat uit prof.Faciliteiten Ondersteuning Studenten verwijzen we je naar de specifieke brochure hierover.5 jaar moet zijn afgerond om een redelijk uitzicht te houden op de voltooiing van de TA-opleiding binnen een studieduur van 7 jaar. S.

Een kopieerkaart kost ƒ 5. Een geïnteresseerde student dient zich wel te realiseren dat er een grote motivatie en inzet van hem of haar verwacht wordt. waarna de studieadviseur de student kan verwijzen naar een docent(e) die de verdere begeleiding op zich zal nemen.Rechtsbescherming. 3. 2628 BL Delft.278 8012) een afspraak maken met mw. Elk kwartaal zijn er weer andere. Het is de bedoeling dat er kopieën gemaakt worden waarna je de kaart.Wegwijzer naar het buitenland. Bij de VSSD-winkel zijn vele studieboeken te koop.Inschrijving aan de TU Delft. Hiernaast hebben veel opleidingen hun eigen uitwisselingsprogramma's met talloze buitenlandse universiteiten. één daarvan is voor studenten. Het extra onderwijs dat door de opleiding geboden wordt is bestemd voor studenten die het overgrote deel van hun tweede jaar reeds afgerond hebben. 3. . drs. telefoon 015 . 30 . .-. Lidmaatschap van de VSSD is vereist (voor verdere info over de VSSD zie punt 4. G. Enkele boeken zijn ook bij de Mijnbouwkundige Vereeniging verkrijgbaar. tst. terug krijgt.7 Brochures Bij de Onderwijsadministratie en het Studentenadviesbureau zijn TU-voorlichtingsbrochures verkrijgbaar over ondermeer de volgende onderwerpen: . Tevens zijn boeken te koop bij technische boekhandel Waltman.Faciliteiten Studenten die in deze zaken geïnteresseerd zijn kunnen zich vervoegen bij de studieadviseur voor een oriënterend gesprek. Studenten die specifieke vragen hebben kunnen via het secretariaat van dat bureau (Julianalaan 134.10 Tentamenopgaven De opgaven van een aantal eerder afgenomen tentamens zijn tegen inlevering van je collegekaart te verkrijgen bij de MV-kamer (kamer 360). dhr. .Faalangst ja of nee. kamer 254). Er zijn uitwisselingsprogramma's op instellingsniveau die openstaan voor deelname van TUDstudenten ongeacht hun studierichting. . Binnenwatersloot 33 Delft.9). De VSSD-winkel houdt zich bezig met collectieve inkoop van (vooral buitenlandse) studieboeken. *7358. Denk jij dat je extra tijd hebt en wil je die tijd besteden aan studiegerichte activiteiten ga dan naar de studieadviseur voor een gesprek. Overige dictaten zijn verkrijgbaar bij de dictatenverkoop van betreffende subfaculteiten.8 Fotokopiëren Tegenover de conciërge staan twee fotokopieerapparaten. kamer 254 en bij de conciërge (indien niemand aanwezig: tst: *7358).9 Dictaten en studieboeken Dictaten voor studieonderdelen met vakcode MP/TA worden tegen contante betaling verstrekt bij de dictatenverkoop (1e etage. Eijeriks. de Graaf.11 Studeren in het buitenland De TU Delft is betrokken bij een groot aantal studentenuitwisselingsprogramma's. Een overzicht van alle programma's met de deelnemende buitenlandse universiteiten en de contactpersonen van de opleidingen is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. 3. 3. via de conciërge c. 3.Algemene regels voor financiële ondersteuning van studenten. Je kunt een kopieerkaart voor 50 kopieën kopen bij de dictatenverkoop.q. telefoon 015-2123775. na inlevering van het origineel. Ook studenten die op eigen initiatief een verblijf aan een buitenlandse universiteit organiseren en over de aanpak daarvan vragen hebben kunnen een afspraak maken. 1e etage.

(015) 2784613 (of 2785978).M. J. over persoonlijke problemen. e-mail: info@vssd.vssd. De VSSD is niet alleen je vertegenwoordiging. Julianalaan 134 (begane grond) Telefoon (015) 278 8012 Postbus 5.00 uur open spreekuur studentenpsychologen: dinsdag en donderdag van 11. handtastelijkheden tot aanranding en verkrachting. Wanneer je wat meer tijd en een rustigere gespreksomgeving nodig denkt te hebben voor jouw vraag. waar het studentenbelang in het geding komt. 015 . tel. gemeente of waar dan ook.tudelft. website: www. Vereniging voor Studie.30 tot 12.30 – 13. Je kunt er dagelijks van 9.00 – 17. wordt vertrouwelijk behandeld. (015) 2784799 (of 2783225) mw. "met de ogen uitkleden".nl/ Geopend van 9. tel (015)2782057. Alles wat je met de medewerkers bespreekt. De VSSD is de spreekbuis van de student als er kwesties spelen binnen de TU. e-mail steunpunt@vssd. M.ssc.nl.30 .W. Telefoon 015 . over belemmeringen rond je studievoortgang. 2600 AA Delft Fax (015) 278 5690 E-mail: ssc@bu. Hieronder vind je de belangrijkste en nuttigste zaken die de VSSD voor 31 . Studenten en medewerkers (M/V) kunnen voor opvang. De TU Delft wil ongewenste intimiteiten voorkomen èn tegengaan.30 uur.00 en .en Studentenbelangen te Delft.nl Geopend: maandag tot en met donderdag van 12:00 tot 14:00 uur De VSSD. Vrijdag 8. 3. schuine moppen. Je kunt bij hen altijd terecht als je te maken krijgt met ongewenste intimiteiten.13 Vertrouwenspersonen Bij de TU Delft zijn twee vertrouwenspersonen in dienst.30 – 17. maar zij maakt ook het leven van de student een stuk aantrekkelijker door een aantal concrete diensten aan te bieden.nl maandag t/m donderdag 8.00 uur. is de studentenorganisatie die opkomt voor de belangen van de Delftse student. het studeren of het student-zijn te maken hebben. Ook kun je komen praten over je studiekeuze. Ook kan een klacht worden ingediend bij het College van Bestuur. tel.30 uur. Middelkoop-Hoek.nl Internet www. De VSSD is hiertoe uitstekend in staat omdat zij onafhankelijk is van de universiteit en gedraaid wordt door studenten.2784125. studiefinanciering en de algemene regels voor financiële ondersteuning van studenten.30 – 12. over je voorbereiding op de arbeidsmarkt en over studeren of stage lopen in het buitenland.00 uur Adres: Schoemakerstraat 2. Ongewenste intimiteiten komen in vele vormen: van dubbelzinnige opmerkingen.12 Studentenadviesbureau (STA*D) Bij het Studentenadviesbureau kunnen studenten terecht die advies of begeleiding nodig hebben bij vraagstukken die met de studie. 15.00 – 17.14. Daarnaast houden de studentenpsychologen dinsdag en donderdag open spreekuur van 11.00 uur Studentensteunpunt Adres: Poortlandplein 6. Jas-Clasener. Daarvoor kun je bellen (015-2788012) of langskomen. kun je een afspraak maken bij de receptie.14 Vereniging voor Studie.en Studentenbelangen te Delft (VSSD) Kantoor: Geopend: Winkel: Geopend: Adres: Poortlandplein 6. 3.2782050.00 terecht tijdens het open inloopspreekuur voor vragen over de randvoorwaarden van je studie. hulp en advies terecht bij de twee vertrouwenspersonen: mw.00 – 17.Faciliteiten 3. zoals juridische zaken.tudelft. tel. fax (015) 2781421 maandag t/m vrijdag 10.

is de VSSD ook duidelijk aanwezig op het politieke vlak. Duwo en de TU. een initiatief van de VSSD. de kwaliteit van het onderwijs. Ook dit tegen de laagst mogelijke premie. die de aanvragen bij de VSSD indient. De Kamerwinkel is gevestigd in de aula van de TU.50 per jaar lid worden van Histechnica. tekenmateriaal. Dictaat Lineaire Algebra (van Iperen) en Fysische Transportverschijnselen I (van den Akker & Mudde). Tot de (buitenlandse) studieboeken die voor TA-studenten in de VSSD-winkel verkrijgbaar zijn behoren bekende werken als Calculus.en inbraakverzekering en ongevallenverzekering in zit. verleend. Early Transcendentals (Stewart). Het zijn studieboeken die door de VSSD zelf worden uitgegeven. Hier zitten elke maandag tot en met donderdag tussen 12:00 en 14:00 uur studenten voor je klaar die je gratis advies geven om je probleem op te lossen. Daarnaast kun je een ziektekostenverzekering afsluiten bij de VSSD. ringbanden. Zo kan men niet alleen voor slechts fl 17. De Kamerwinkel De Kamerwinkel. de inkomenspositie van de student. Zo bieden wij een goedkoop pakket aan waar een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. huurrecht of onderwijs dan biedt een bezoek aan het VSSD studentensteunpunt uitkomst. – VSSD-handleidingen Ook de VSSD-handleidingen worden in de VSSD-winkel verkocht. printersupplies. De subsidie wordt via de studievereniging. een tiental Engelstalige zelfs over de hele wereld. brengt de vraag naar en het aanbod van kamers in Delft bij elkaar. De prijs voor VSSD-leden is ongeveer de helft van de boekhandelsprijs. 32 .Faciliteiten jou regelt. Bij de kamerwinkel weten ze precies te vertellen waar er kamers vrij zijn en waar instemmingen gehouden worden. Enkele belangrijke titels uit dit fonds voor TA-studenten zijn Inleiding Mechanica (Roest). Je vindt er ook het aanbod van zelfstandige studentenwoningen. Histechnica De VSSD heeft met de vereniging Histechnica afspraken gemaakt die voor VSSD-leden aantrekkelijk zijn. Linear Algebra (Lay) en Engineering Thermodynamics (Moran & Shapiro). rekenmachines. internationalisering en de studieomstandigheden voor minderheden die aan de TU studeren. Goed en goedkoop. VSSD studentensteunpunt Heb je een probleem op het gebied van studiefinanciering. Studiereisfonds Het studiereisfonds dat de VSSD beheert. De VSSD is actief op het gebied van studentenhuisvesting. biedt TU-studenten financiële tegemoetkoming bij het deelnemen aan buitenlandse excursies. maar men verwerft daarmee tevens een heel jaar gratis toegang tot het Techniek Museum (of korting op de speciale tentoonstellingen) en korting op de museumjaarkaart. Vijf beleidsgroepen houden het beleid van zowel TU als gemeente en zelfs de landelijke politiek scherp in de gaten en ondernemen actie als dat nodig is. Deze VSSD-uitgaven worden ook elders in het hoger onderwijs in Nederland en België gebruikt. Belangenbehartiging Naast het dienstverlenende deel. brand. enzovoorts. Studiebenodigdheden – VSSD-winkel In de VSSD-winkel wordt een uitgebreid assortiment studiebenodigdheden verkocht: studieboeken. Verzekeringen Je kunt bij de VSSD terecht voor goedkope verzekeringen. floppies.

Omdat de regels vaak complex zijn. Problemen die gesignaleerd worden proberen we meestal in samenwerking met de studentenraad of de studieverenigingen op te lossen. De duur van de opdrachten varieert van één tot zes maanden. Om te weten waar eventuele knelpunten zitten is de evaluatie van het onderwijs zeer belangrijk.50 verkrijgbaar bij de VSSD.Faciliteiten Voorlichting Veel problemen kunnen voorkomen worden door middel van goede voorlichting. Bij een opdracht wordt uit dit bestand een beperkte selectie gemaakt van studenten die voor die opdracht geschikt zijn. het Orakel. Op internet staan alle opdrachten die over heel Nederland verspreid zijn. de Méér-dan-Konsumentengids. Onderwijsevaluatie De VSSD houdt de kwaliteit van het onderwijs nauwlettend in de gaten. opdrachten op elk technisch gebied. waarin alle regelingen rond de studiefinanciering en de sociale zekerheid in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Dit boek is voor leden voor slechts fl 7. Lid worden kan aan de balie in het VSSD kantoor aan het Poortlandplein. Dan beslist het bedrijf welke student(e) de opdracht mag doen. Integrand is een landelijke non-profit organisatie met vestigingen in alle studentensteden in Nederland. De procedure Een student(e) schrijft zich in bij Integrand en komt in het studentenbestand.15 Integrand Delft De organisatie De Stichting Integrand is een bemiddelingsbureau dat studenten aan meer werkervaring wil helpen. de financiële gids voor jongeren. Studiefinanciering De VSSD is expert op het gebied van de studiefinanciering. Studenten kunnen bij Integrand een stage. De student en het bedrijf regelen zelf onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. Dit is een gids waarin van bijna alle opleidingen de vakken worden beschreven en geëvalueerd. De twee belangrijkste voorlichtingsgidsen van de VSSD zijn het Poenboek en de onderwijsevaluatiegids. Het gaat hierbij om zowel kortlopende als langlopende projecten die door één of meerdere studenten uitgevoerd worden. Het bedrijf kiest uit deze selectie studenten die op een sollicitatiegesprek mogen komen. werkopdracht of afstudeerstage regelen. waarvan de wikkel korting op een kaartje van het filmhuis Lumen geeft. zodat je weet wat je te wachten staat. 3. Je krijgt dan korting op de boeken en het ledenblad. niet het contract. De opdrachten Integrand Delft krijgt uit haar bestand van 1300 bedrijven en instellingen. Dit kan op de vestiging van Integrand Delft op onderstaand 33 . als je een bepaald vak gaat volgen. De bemiddeling Integrand regelt dus het contact tussen de student en het bedrijf. schrijft de VSSD ieder jaar het Poenboek. thuisgestuurd. Daarom geeft de VSSD de Méér-dan-Konsumentengids uit. Inschrijving Om in ons bestand van studenten te komen en dan in aanmerking te kunnen komen voor een opdracht. Lid worden Voor het studiejaar 2000-2001 is de contributie vastgesteld op fl 33.50. en door benadering van nieuwe bedrijven. moet je je inschrijven.

Natuurlijk draagt de ingenieursopleiding aan de TU Delft in de eerste plaats een technisch karakter. In de praktijk krijgt elke ingenieur te maken met maatschappelijke aspecten van technische vraagstukken.30 . 2628 RT Delft. onderzoek en ontwikkeling 34 . economie. Mijnbouwplein 11. fax 015 . ontwerp en constructie 2.: 015 .16. Internet: http://www.v. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.en organisatiepsychologie. maar een praktische probleemstelling waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Neem je pasfoto en recent c. didactiek. kan de vrije keuzeruimte daarvoor gebruiken. Daarin staat niet pure vakkennis centraal. Globaal valt er een onderscheid te maken tussen: 1. Wie een onderdeel wil volgen vanuit een persoonlijke belangstelling. ter voorbereiding op een stage of als aanvulling op de persoonlijke ontwikkeling. veiligheidskunde en vreemde talen.30 . geschiedenis van de techniek. 3. Integendeel: ongeveer de helft van de werktijd wordt besteed aan het overleggen met collega's. Integrand is op elke werkdag geopend van 09. Er wordt een breed scala aan vakken aangeboden waarin inzicht in de relatie techniek-maatschappij centraal staat.nl.278 2921. Hoe te kiezen? Er kan onderwijs gevolgd worden in de volgende onderdelen: bedrijfsleer.nl.30 uur en van 13. Ingenieurs zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van een project voor de directe omgeving. Goed kunnen samenwerken en omgaan met lastige situaties zijn onmisbare vaardigheden.Faciliteiten adres. omdat zijn hun kansen op de arbeidsmarkt hiermee vergroten. Hiernaast worden ook keuzevakken aangeboden.en veiligheidseisen aan een ontwerp worden gesteld en kunnen anticiperen op juridische problemen. e-mail: Integrand@tudelft. recht. onderhandelen met zakenrelaties en presenteren van voorstellen. Steeds meer opleidingen verzorgen in samenwerking met TBM geïntegreerd onderwijs. mee (eventueel kunnen wij advies geven over een goede cv). Deze werkwijze geeft meer inzicht in de complexiteit van problemen waarmee ingenieurs te maken krijgen en gevoel voor de verschillende invalshoeken van waaruit problemen benaderd kunnen worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat werkgevers op het sociale en communicatieve vlak hoge eisen stellen. TBM verzorgt diverse cursussen waarin vaardigheden op dit vlak worden ontwikkeld. tel. arbeids. Techniek. Steeds meer studenten maken van deze mogelijkheid gebruik. kan behulpzaam zijn bij het maken van een keuze. Indien je meer informatie wilt kun je altijd op de vestiging langskomen.Integrand.278 4847.16 Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen (WTM): onderwijs in de maatschappelijke aspecten van techniek Techniek en maatschappij Techniek staat nooit op zichzelf. Adres: Integrand Delft. Verplichte vakken en keuzevakken In de meeste studieprogramma's zijn verplichte interfacultaire vakken opgenomen. filosofie. communicatieve vaardigheden. weten welke milieu. De indeling in drie beroepsvelden die specifieke eisen stellen aan de manier van werken als ingenieur. maar een goede ingenieursopleiding kenmerkt zich door aandacht voor die maatschappelijk aspecten.30 uur.12. Bestuur en Management biedt hierin interfacultair onderwijs aan: vakken die de maatschappelijke implicaties van de techniek inzichtelijk maken en die bijdragen aan de algemene vorming tot ingenieur. Techniek en vaardigheden Een ingenieur werkt niet alleen. technology assessment. Ook moeten zij de financiële en organisatorische haalbaarheid beoordelen.

vandenbosch@tbm. Tal van combinaties van vakken zijn mogelijk. of . kamer 3. Elke student zal een eigen keuze uit het aanbod van vakken moeten maken.c. Voor algemene vragen over het interfacualtair onderwijsaanbod van TBM kan contact worden opgenomen met: .1. Deze is gratis af te halen bij het Studenten Informatie Centrum (SIC) van de faculteit. Bedrijf en bestuur: Een manager zal het met louter technische kennis niet ver schoppen. Meer informatie Uitgebreide inhoudelijke en praktische informatie over alle vakken staat in de Interfacultaire Studiegids van de faculteit TBM. Kennis van de regels (bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidsomstandigheden) en organisatiestructuren van overheid en bedrijfsleven en verdieping in ethiek en organisatie is noodzakelijk. bedrijf en bestuur Deze beroepsvelden kennen elk hun specifieke niet-technische componenten. Onderzoek en ontwikkeling: Tot de standaardbagage van een wetenschappelijk onderzoeker (promovendus of researchmedewerker). Een vak als ontwerpmethodologie is onontbeerlijk.Faciliteiten 3. tel. zullen iets af moeten weten van de economische en juridische aspecten van ontwerp en product en moeten tevens oog hebben voor aspecten die met veiligheid.het Studenten Informatie Centrum (SIC) van de faculteit TBM. (015 . Die keuze is vooral afhankelijk van individuele interesse en beroepsperspectieven. De beschreven beroepsvelden zijn slechts bedoeld als handreiking.nl. Naast basisvaardigheden van bedrijfsvoering zijn psychologisch en organisatorisch inzicht nodig om te kunnen werken in en leiding te geven aan multidisciplinaire teams.mw. 35 .278) 6330. Ontwerp en constructie: Een toekomstig ontwerper zal in ieder geval kennis moeten hebben van de geschiedenis van de techniek.c. e-mail: g. Ontwerpers moeten kunnen samenwerken met collega's uit andere disciplines. G. hoort een vak als wetenschapsfilosofie.330. waarvan hier een aantal voorbeelden worden gegeven.C.tudelft. Jaffalaan 5 en in te zien bij de studieadviseur en de studentenadministratie van de eigen opleiding. Jaffalaan 5. gezondheid en milieu te maken hebben. Kennis van technologiebeleid en economische ontwikkeling en inzicht in de ethische en juridische aspecten die samenhangen met intellectueel en industrieel eigendom zijn eveneens van belang. van den Bosch.C.

elke periode wordt gevolgd door een onderwijsvrije week die weer gevolgd wordt door een tentamenperiode (van 1. Eén of meer letters geven aan door welke subfaculteit het vak verzorgd wordt. Voor de deelcijfers van de stof (colleges èn practicumtoetsen) geldt dat zij niet lager mogen zijn dan 5.2 (1e en 2e jaar) en de paragrafen 6. wisselende opvattingen omtrent de meest geschikte indeling van een vakkenpakket.1 en 5. 4e en 5e jaar) is het onderwijsprogramma van de opleiding TA in de vorm van tabellen per jaarprogramma weergegeven. oefeningen. In de paragrafen 4.0.0. Algemeen 4.0.0.Jaarprogramma’s. Algemeen 4. 4..3 Systematiek vakcodes Alle onderdelen van het studieprogramma (colleges. Het eindcijfer telt voor de exameneisen (zie aldaar).1 Toelichting op de jaarprogramma's In de paragrafen 5.0.4 (4 middagen practicum in de vierde periode) 1 punt (= 40 uur. In ieder hierna volgend jaarprogramma worden per vak vermeld: Onderwerp de vakcode de vaknaam Voorbeeld ta1210 Grondstoffentechnologie I de collegeperiode(s) 0. excursies etc. ta 1e cijfer 2e cijfer 0 is de uniforme lettercode voor alle vakken die door onze opleiding worden verzorgd. 2. Jaarprogramma's. incl. Onze codes zijn opgezet volgens de onderstaande systematiek. geeft aan in welk cursusjaar het vak gegeven wordt (1 t/m 4) geeft aan tot welke 'richting' het vak behoort (0 t/m 9): Algemene vakken 36 . practica. zelfstudie) . bestaande uit een combinatie van letter(s) en cijfer(s). De cijfers zijn gebaseerd op.) hebben elk een eigen code.2 t/m 4.1 t/m 6.5 wordt een algemene toelichting op die tabellen gegeven. Daarnaast is er een herkansingsperiode (van 2 weken) in de tweede helft van augustus. Voor een aantal onderwijsonderdelen worden deelcijfers gegeven waaruit de docent het eindcijfer berekent.2 (2 uur college per week in de vierde periode) de practica 0..xx (tentamen in 4e periode en een herkansing in de 5e periode) de studiepunten het tentamen De tentamendata worden bekend gemaakt via de prikborden en het TA-nieuws. 4. of 3 weken).2 Indeling en weergave van de jaarprogramma's Elk cursusjaar bestaat uit 4 onderwijsperioden of kwartalen van zeven weken.17 (3e. instructies.

De student verblijft dus in het vierde jaar voor een aantal maanden in het buitenland.http:/home.J.ta.a. Londen en Delft.Jaarprogramma’s. Nadere details en een beschrijving van de vakken zijn te vinden op internet: . samen met ca.4 Coördinatie van de jaarprogramma's.A.nl/emc . 147. kmr. J.dr. Reuter Uitvoerend afstudeerregelaar: ir. De afstudeerrichting Grondstoffentechnologie (b). Regelaar: prof. A.J.http:/home/ta. via het Socrates programma van de EU een financiële compensatie ontvangt om de kosten op hetzelfde niveau te houden als wanneer hij deze periode in Delft gestudeerd zou hebben. Eerstejaarsprogramma Tweedejaarsprogramma Regelaar: Mw. tst.5 stp 37 . Londen. afstudeerwerk etc). van Tooren Regelaar: Dr. 4. drs. van Sandwijk De afstudeerrichtingen De 4 afstudeerrichtingen staan onder leiding van 4 afstudeerregelaars (hoogleraren die belast zijn met de coördinatie van een afstudeerrichting). Algemeen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3e cijfer 4e cijfer - Grondstoffenwinningsvakken Grondstoffenverwerkingsvakken (inclusief Scheikunde-vakken) idem Petroleumwinningsvakken idem Geofysica vakken Ingenieursgeologische vakken idem Geologische vakken identificeert het vak binnen cursusjaar en richting (0 t/m 9) 0 = college. gedurende 8 maanden het onderwijs volgt in Helsinki. Voor winning is dit de European Mining Course (EMC) waarbij de student. de 1 en volgende cijfers staan voor programma-onderdelen die geen college zijn (practica en instructies. docenten (veelal hoogleraren) die door de decaan met die taak zijn belast. bijzondere eisen en andere aanwijzingen bij de afstudeerprogramma's Alle jaarprogramma's worden gecoördineerd door de zgn. het colloquium. 15 buitenlandse studenten. waarbij de student o.tudelft. M. de Ruiter (voor de variant winning) De studenten die kiezen voor de afstudeerrichting Grondstoffentechnologie stellen daartoe een afstudeercontract op met de regelaar (zie ook de Regeling Afstudeerfase) waarin in elk geval afspraken worden gemaakt over de keuzevakken en het afstudeerwerk incl. J. Het vierdejaars programma Grondstoffentechnologie: Het vierde jaar bestaat voor zowel de winningsoptie (4b1) als de verwerkingsoptie (4b2) uit een stage van minimaal 8 weken en een internationaal programma.M. Aken en Delft. de Ruiter. gemeenschappelijk programma van de richtingen c en d De 3e-jaars programma's van de richtingen Petroleumwinning (c) en Technische Geofysica (d) hebben voor een deel van dat jaar een gezamenlijk programma met een omvang van 18. 5001 Derdejaarsprogramma.tudelft.nl/emec Ook kunnen inlichtingen verkregen worden bij ir. regelaars. Voor verwerking is dit de European Mineral Engineering Course (EMEC) waarbij het onderwijs plaatsvindt in Helsinki. M.

nl Cursusjaren 3.E. Kort gezegd betreft Offshore Technologie de technologie ten behoeve van stationaire constructies op.M. In Delft is Offshore Technologie een duidelijk multidisciplinaire eindstudie van ca. Broek.W.77. etc.1. economie. drijvende vliegvelden. het (aangevulde) basisprogramma van TA.of gaswinning (bijvoorbeeld vaste of drijvende platforms. 4 & 5 richting Petroleumwinning (c).) zijn ook actueel en zullen naar verwachting in de toekomst steeds meer voorkomen. Interfacultaire afstudeerrichting Offshore-technologie Offshore Technologie is een toegevoegd. van Kruijsdijk Uitvoerend regelaar: dr. Voor nadere informatie: W. Dit houdt veelal verband met olie. etc. P.a.) Het afstudeerwerk omvat in elk geval een scriptie en een colloquium waarvoor het onderwerp in overleg met de regelaar gekozen wordt uit de navolgende lijst van onderwerpen voor scripties en colloquia: 1.5 jaar die aansluit op o.T.en aardgasvoorkomens maar ook heetwaterreservoirs en oplosbare delfstoffen zoals zouten. specifiek programma Afstudeerregelaar: Prof. De ontginning van steenkool door ondergrondse vergassing kan in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Boortechnologie 2. die zich in 50 jaar mondiaal heeft ontwikkeld. Keuze-onderwerp op een ander vakgebied (bv. mijnrecht of iets dergelijks).P. tst 4614.dr. Offshore Coördinator. CO 2 -opslag.ir. die dienen voor het winnen van natuurlijke rijkdommen of het ondersteunen van een publieke voorziening. drijvende. 4 & 5 richting Technische Geofysica (d). J.ir. mechanica en hydromechanica. Productiegeologie 5. Offshoretechnologie 6.en/of praktijkwaarneming (waarbij praktisch werk verplicht kan worden gesteld) en literatuurstudie. Algemeen dat voor de studenten van beide richtingen verplicht is. 2. geotechniek. in of onder de zee.G.T. onderwater installaties. De offshore industrie is een internationale en betrekkelijk 'jonge' industrie. MSc. en onderwaterinstallaties komen aan de orde in het studieprogramma.W. steenkool. Cursusjaren 3. pijpleidingen) maar andere toepassingen (ondersteuningsconstructies voor offshore windturbines. Dit geldt eveneens voor allerlei vormen van ondergrondse opslag van vloeibare of gasvormige stoffen (buffervoorraden van olie of gas. specifiek programma Afstudeerregelaar: Prof. Het vakgebied van de Petroleumwinning houdt zich bezig met het winnen van vloeibare en gasvormige delfstoffen via boorgaten. Onderwerpen zoals toegepaste oceanografie en zeegolven. warmte-opslag. CT..d. interfacultair studieprogramma aangeboden via verschillende studierichtingen waaronder Technische Aardwetenschappen. Alle geofysische exploratie-technieken bestaan uit drie stappen: data acquisitie (het 38 . W.tudelft. De scriptie is gebaseerd op eigen onderzoek door laboratorium. Productietechnologie 3. en het ontwerpen van vaste. gas.ir. voornamelijk gericht op olie. Hiernaast kan iedere student door middel van o.. C. Petrofysica 7. Het keuzevakkenprogramma wordt in overleg met de regelaar gekozen. Fokkema Het vakgebied van de Technische Geofysica houdt zich bezig met geofysische exploratie (opsporing). v. kmr 3. Reservoirtechnologie 4. keuzevakken een door hem of haar gewenst accent aan het offshore programma geven. Daartoe behoren aardolie. E-mail: massie@offshore. ertslichamen en andere mineraalafzettingen.J. Massie.a.Jaarprogramma’s.

Jaarprogramma’s. gegevens en technieken worden toegepast bij de bestudering van natuurlijke gesteenten. te interpreteren en te presenteren.meestal met behulp van een computer) en interpretatie (het ontwerpen van een geologisch model).5 Vakken die niet (meer) gedoceerd worden in 2000-2001 Ten gevolge van aanpassingen in de bestaande programma’s en invoering van de EMC en EMEC-programma’s komen een aantal vakken die in 1999-2000 gedoceerd werden. grond of ondergrondse vloeistoffen. 16 studiepunten uit derde. Het keuzevakkenprogramma wordt in overleg met de regelaar gekozen.en vierdejaarsvakken van Ingenieursgeologie. data verwerking (corrigeren van de metingen . 26 studiepunten uit Geofysica-vakken en voor ca. In principe worden de vakken die niet meer gedoceerd worden nog wel 2x getentamineerd. Cursusjaren 3. Variant Ingenieursgeofysica De afstudeerrichtingen Technische Geofysica en Ingenieursgeologie bieden gezamenlijk de variant Ingenieursgeofysica aan. Fokkema en dr Verhoef.W. Het afstudeerwerk omvat in elk geval een hoofdscriptie met bijbehorend colloquium en mondeling examen. Studenten die dit programma willen volgen worden verzocht contact op te nemen met prof. Het keuzevakkenprogramma wordt in overleg met de regelaar gekozen. geotechnisch en geofysisch onderzoek van de ondiepe ondergrond. Het afstudeerwerk in het vijfde jaar wordt door beide secties begeleid. niet terug in het onderwijsprogramma van 2000-2001. P. Elementaire warmteleer 39 . Het doel daarbij is de geologische factoren die van invloed kunnen zijn bij de bouw en het onderhoud van civiele constructies te berekenen. Het afstudeerwerk wordt uitgevoerd onder supervisie van de regelaar. Het vierde jaar bestaat voor ca.wb1120.N. Verhoef Ingenieursgeologie is het vakgebied waarbinnen geologische principes. 4. zodanig dat die factoren in ontwerp en planning van de civiele constructies in afdoende mate worden verdisconteerd. Het derdejaarsprogramma is gelijk aan het derdejaarsprogramma van Technische Geofysica. Algemeen verrichten van metingen). P-vakken 1999-2000 . 4 & 5 richting Ingenieursgeologie (e) Afstudeerregelaar: Dr. tenzij anders is aangegeven (bijv: dat voor het afleggen van een tentamen contact opgenomen dient te worden met de docent). De nadruk in het programma ligt op kennis van geologisch. Het scriptie-onderwerp en de wijze van uitwerking worden bepaald in overleg met de regelaar.

ta4630. Klassieke petroleumprovincies .ta4420.ta4470.ta4410.ta4460. Productiechemie .Jaarprogramma’s. Productiegeologie . Reservoirtechniek II . Productietechniek II .ta4450.ta4400.Toegepaste geomorfologie 4e Ingenieursgeologie 1999-2000 . Casing Design . Algemeen 4c (PW) 1999-2000 .o. Productiegeologie b.ta3930. Geofysica voor ingenieursgeologen 40 .ta4440. 3e IG 1999-2000 .

Jaarprogramma’s, Algemeen

41

Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen, 1e en 2e jaar

5.3. Beschrijving van de eerste- en tweedejaarsvakken
Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Coördinatoren Studiemateriaal INLEIDING COMPUTERGEBRUIK in1018 (voorheen in136) 1 40 Eerstejaars studenten Ir. C. Pronk V.O. van ’t Zand, kmr 164a, tst 7174 'Computers, tools for an information age' (fifth edition) H.L. Capron, uitg. Benjamin Cummins. ISBN: 0-201-35202-8.

Inhoud Het doel van het vak is het aanreiken van basiskennis betreffende het vakgebied Informatietechnologie; deze kennis dient ter ondersteuning van algemeen computergebruik. Hiertoe is het vak uitgerust met materiaal uit een aantal disciplines: 1. Basiskennis computersystemen: componenten in een computer, moderne PC's en hun interne componenten; 2. Basiskennis Operating Systems (OS): primaire taken OS, gegevensrepresentatie (file system), process management, het DOS operating system, het Unix operating system, het Windows NT operation system. 3. Computernetwerken: OSI model, inter-process communicatie, LAN's, WAN's, Internet, Internet-applicaties (telnet, rlogin, ftp, Web-browser, etc.); 4. Applicatiesoftware: tekstverwerking, spreadsheet, database, tekenpakket. Vereiste voorkennis Geen. Leerdoelen Na deze cursus gevolgd te hebben, beschikken alle studenten over gelijke kennis van compuer hardware en software. Tentaminering Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen na de onderwijsperiode waarin het vak is gegeven. Organisatie Colleges 1. 2. 3. 4. 5. Computersystemen Operating systems Computernetwerken Programmatuurontwikkeling Applicatiesoftware Totaal 2 2 2 4 4 14 Belasting in uren 6 uur 6 uur 6 uur 12 uur 12 uur 40 uur

Vak

INLEIDING COMPUTERGEBRUIK, PRACTICUM
43

Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen, 1e en 2e jaar

Code Studiepunten Studielasturen Practicum Doelgroep Practicumcoörd. Studiemateriaal

in1019-00 (voorheen in136pr) 1 40 40 uur 8 ingeroosterde middagen) Eerstejaars studenten V.O. van 't Zand en dr.ir. G.G. Drijkoningen Practicumhandleiding opgavenbundel verkrijgbaar bij repro-TWI voor ƒ 25,-

Inhoud Het practicum biedt oefeningen rond inleiding computer en -gebruik. Hierbij komen de volgende onderwerpen en pakketten aan de orde: - Windows NT primitieven voor bestandsbeheer en procesbeheer; - Object Linking and Embedding; - Unix primitieven voor bestandsbeheer en procesbeheer; - Unix mail, ftp, rlogin en Web-browser; - MS-Excel spreadsheet; - MS-Access database; - CorelDraw tekenpakket; - Powerpoint presentatiepakket - MS-Word tekstverwerking. Vereiste voorkennis Geen. Leerdoelen Ervaring opdoen met Windows NT, Unix, data-base pakket (Access) spread-sheet pakket (Excel), presentatie pakket (Powerpoint), word-processing pakket (Word) and grafische pakket (CorelDraw). Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal

DE CHEMISCHE BASIS ta0200 geen Studenten zonder chemie in hun VWO-examenpakket Dr. A. van Sandwijk, kmr 149, tst 6044 Diktaat 'De Chemische Basis'

Inhoud Onderdelen uit de VWO-chemie voor zover deze noodzakelijk zijn om de colleges ta1200 Mijnbouwchemie en ta2300 Practicum Mijnbouwchemie te kunnen volgen. Vereiste voorkennis Begingedeelte van de op het VWO behandelde chemie. Leerdoelen Opbouwen van voldoende chemiekennis om de colleges ta1200 Mijnbouwchemie en het Practicum ta2300 Mijnbouwchemie te kunnen volgen. Organisatie Totaal worden 28 uren college gegeven gedurende de eerste onderwijsperiode. Per gegeven college-uur dienen (gemiddeld) twee uren aan voorbereiding besteed te worden. Deze tijd is afhankelijk van het individuele beginkennisniveau van de chemie. Tijdens de colleges wordt speciaal aandacht besteed aan het uitwerken van chemische vraagstukken.

44

Reuter. C. M. De deelnemers worden ingedeeld in groepjes van vier. 1e en 2e jaar Tentaminering Afsluitend wordt een schriftelijke toets afgenomen. De volgende onderwerpen komen aan bod:  use and abuse of (environmental) models  putting environmental values into economic terms  the use of scenarios  resources and environment  the resource cycles Vereiste voorkennis Toelating tot de TU-Delft. Fokkema. kmr 224a.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Organisatie Interactief hoorcollege. tst 2903 Handouts (worden per college 1 week van tevoren uitgereikt) Inhoud Techniek en milieu hebben een sterke interactie. J. Deze presentatie vormt de basis voor het cijfer. 45 .ir.T. kmr 141. Prof. tst 5190 Prof.dr. De onderwerpen worden bekendgemaakt in het voorlaatste college. van Kruijsdijk.dr. Een verantwoorde omgang met milieuproblematiek vereist dat de argumentatie in een breed kader wordt geplaatst.P. Wat is de waarde van een bepaald getal of meting? Hoe gaan we om met voorspellingen? Hoe vindt besluitvorming plaats? Wat zijn de voornaamste valkuilen? De bedoeling van dit vak is om een knooppunt en kader te bieden voor de integratie van kennis uit een veelheid van vakgebieden die in de grondstoffen en energievoorziening een gemeenschappelijk toepassingsterrein vinden. Leerdoelen Het plaatsen van milieuproblematiek in een breed kader. De groepjes rapporteren hun bevindingen in de vorm van een publieke presentatie. Studenten die wel chemie in hun VWO-examenexamenpakket hebben zijn vrijgesteld van deze toets.A. Deze groepjes werken ieder een onderwerp binnen het kader van dit vak uit. De winning van grondstoffen en energie geschiedt in een wisselwerking met het milieu en in een wisselwerking met mensen.W.ir. Het is echter niet eenvoudig de relatie tussen deze twee gebieden in enkelvoudige simpele termen samen te vatten. Het leren zien van valkuilen in de besluitvorming rondom milieuvraagstukken. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal MILIEU EN TECHNIEK ta1000 1 40 uur Eerstejaars studenten Prof. De grondstoffenwinning is als verschaffer van werkgelegenheid en inkomen zeer belangrijk voor veel ontwikkelingslanden en verschillende ontwikkelde landen. tst 6038. Voorwaarde voor toelating tot het tweedejaarspracticum is een voldoende resultaat voor deze toets. De grondstoffenwinning en energievoorziening heeft een belangrijke invloed op de leefomgeving in alle landen.J. kmr 213. Tentaminering Dit vak wordt getentamineerd door middel van groepspresentaties.

Inhoud Het vak ta1200 Mijnbouwchemie dient. drs. docenten. van Sandwijk.ook financiële . Tezamen bestrijken de lezingen en excursies een zo breed mogelijk gebied van wat in de toekomst van de studie en de werkkring verwacht kan worden. daar veel activiteiten gezamenlijk plaatsvinden. zodat inzicht wordt verkregen in de diverse mogelijkheden die de opleiding in de Technische Aardwetenschappen biedt. de Ruiter. presenteren als groep een verslag hiervan aan de overige excursiedeelnemers. De kwaliteit van het verslag wordt beoordeeld.J. A. Een 'voldoende' voor het vak ta1011 behaalt men bij positieve deelname aan deze presentatie en het voldoen aan de overige . Excursies naar diverse bedrijven die zich in de breedste zin van het woord met Mijnbouw bezighouden bieden een beeld van de commerciële praktijk die het uiteindelijke doel vormt van de studie. Tentaminering Het tentamen bestaat uit een groepsgewijs bedrijfsverslag tijdens de excursie. J. milieu-effecten. mijningenieurs uit het bedrijfsleven en het Bestuur van de Mijnbouwkundige Vereeniging. Het volledige excursie-programma en alle overige informatie wordt tijdig toegezonden aan alle eerstejaars studenten die zich bijtijds in 'Groningen' hebben aangemeld en is tevens verkrijgbaar bij R. 1e en 2e jaar Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Instructeurs MIJNBOUW EN SAMENLEVING ta1011 1 40 uur Eerstejaars studenten ir. Vereiste voorkennis Geen specifieke vereisten. die zo veel mogelijk aspecten behandelt van het betreffende bedrijf.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Ephraim (k. P. Organisatie De nuldejaars-excursie is een verplicht propedeusevak en beslaat de gehele onderwijsweek: maandag t/m vrijdagavond. Dit verslag heeft de vorm van een posterpresentatie en een lezing of demonstratie. de Smidt. Het vak wordt traditioneel aangeduid als "Nuldejaars-excursie". excursies en ontmoetingen met jaargenoten. algemeen gesteld. kmr 149. Witting. 336) en de studentenadministratie van de faculteit. tst 6044 Compendia mp120098/1 en mp120098/2. Leerdoelen Iedere lezing behandelt een afstudeerrichting.verplichtingen van de excursie. Tevens is de nuldejaarsexcursie een unieke mogelijkheid om elkaar en het bestuur van de Mijnbouwkundige Vereeniging te leren kennen. R. MV-bestuur Inhoud Het vak Mijnbouw en Samenleving bestaat uit een combinatie van lezingen. De studenten die een bedrijf bezocht hebben. incl.J. om aan de toekomstige geo-ingenieur inzicht in die aspecten van de chemie te verschaffen nodig voor de geo-technische praktijk en 46 . Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal MIJNBOUWCHEMIE ta1200 4 160 Eerstejaars studenten Dr.

Deel 2 begint met verdelingsevenwichten gevolgd door de chemie van de waterige oplossingen. De verhandelbare bestanddelen uit de ruwe grondstoffen moeten door middel van vergruizings. kmr 147. Deze ruwe grondstoffen kunnen rechtstreeks uit de aardkorst komen. J. redoxberekeningen. gashydraten en zouthydraten. de Ruiter. complexvorming. Tijdens de derde onderwijsperiode wordt de leerstof uit compendium deel 2 in 14 hoorcolleges van 2 uur behandeld.7 68 uur Eerstejaars studenten dr. De stof uit compendium deel 1 wordt in de tweede tentamenperiode getentamineerd. tst 5001 Collegediktaat ‘Introduction to Mining’ Inhoud Indeling van mijnbouwmethodes. Leerdoelen Het theoretisch goed onderbouwd kunnen uitvoeren van berekeningen en kunnen interpreteren van diagrammen betrekking hebbend op de bij de vakinhoud omschreven onderwerpen. 47 . In deel 1 wordt de fasenleer behandeld: gas-vloeistofevenwichten van belang voor de petroleumwinning.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. primaire ontsluiting. elektrorefining. Het is raadzaam gedurende de onderwijsperiode per gegeven college-uur 1 uur aan uitwerking te besteden. De stof uit compendium deel 2 wordt in de derde tentamenperiode getentamineerd. vast-vloeistof systemen om ondermeer stollingsverschijnselen te kunnen begrijpen. Organisatie Tijdens de tweede onderwijsperiode wordt de leerstof uit compendium deel 1 in 14 hoorcolleges van 2 uur behandeld. Ondergrondse mijnbouw. Wij spreken dan van primaire grondstoffen. Binnen het deelgebied Grondstoffenverwerking worden ruwe grondstoffen verwerkt tot produkten die qua fysische en mechanische eigenschappen voor de afnemer acceptabel zijn. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal GRONDSTOFFENTECHNOLOGIE I ta1210 1. Tot slot volgt een onderdeel over adsorptie. Na klassificatie door onder andere zeven vindt karakterisatie plaats. grensvlakchemie en colloidchemie. Fraunholcz. Scheiden en concentreren van de waardevolle uit de waardeloze bestanddelen kunnen dan bijvoorbeeld plaatsvinden volgens de volgende principes: scheiding volgens dichtheid en schuimscheiding (flotatie). tst 1545 ir. Daarna volgt een inleiding in de elektrochemie om elektrowinning.J. Overzicht en vergelijking van belangrijke methodes in ondergrondse mijnbouw en de voorwaarden voor hun toepassing. Vereiste voorkennis VWO-chemie of ta0200 De chemische basis. Voorts komen enige aspecten van atoombouw en analytische chemie aan bod. Naast het behandelen van de leerstof wordt tijdens de colleges ruim aandacht besteed aan het oplossen van vraagstukken erover. oplosbaarheid en scale-vorming. N. Bovengrondse en ondergrondse mijnmethodes. 1e en 2e jaar vereist om de geo-technische literatuur in de ruimste zin goed te kunnen raadplegen. Tot slot volgt een deel over reactiekinetiek en thermodynamische berekening van evenwichtsconstanten. kmr 120. Economische grondslag in de mijnbouw. De volgorde waarin op het college de onderwerpen behandeld worden is identiek aan de volgorde van de onderwerpen in de beide compendia. Eh-ph diagrammen.ir./verkleiningstechnieken 'vrij gemaakt' worden. corrosie en de werking van elektrodes beter te begrijpen.

Organisatie Hoorcollege. waarbij soms schetsen moeten worden gemaakt.praktische zaken zoals de ontsluiting van ondergrondse mijnen. . .wat de capaciteit van diverse behandelde apparatuur is.wat de begrippen grade (gehalte) en recovery (terugwinning) inhouden. . door de studenten in de laboratoria in de praktijk gebracht. . natuurkunde en scheikunde op VWO-niveau. maal. R. .de ertswaarde van een mijn. . R. Leerdoelen De student moet kunnen uitleggen: .J. . drs.de toepassingseisen en onderlinge verschillen van belangrijke ondergrondse winningsmethoden.hoe een flow sheet (stroomschema) eruit ziet.schetsen van de verschillende mijnbouwmethoden.wat de stationaire valsnelheid van een deeltje in een medium is.P.een zeefcurve op Rosin-Rammler papier. . De student moet kunnen berekenen: . . waarvan de theorie tijdens de colleges mp1200 is behandeld. De student moet ook: .hoe diverse diagrammen eruit zien. ing. . . . Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Instructeurs Studiemateriaal PRACTICUM GRONDSTOFFENTECHNOLOGIE I ta1211 0.de theorie en toepassing van opbrengstberekeningen. Practicumhandleiding mp1211 'Grondstoffentechnologie I ' Inhoud Gedurende vier middagen worden de technieken.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. berekeningen en langere open vragen. N.wat de principes zijn van het scheiden met behulp van dichtheidsverschillen. De onderwerpen zijn: I Scheiden met behulp van zwaartekracht (gravitatie-separatie) II Breken en malen van gesteenten 48 .A.wat het kritisch toerental van een maalmolen is. E.hoe breek-. . het boren en schieten in mijnen en enkele praktijkvoorbeelden. Schokker.A. Tentaminering Schriftelijk tentamen (3 uur) met een variatie aan korte vragen.ir.Ing. ing.op grond van een geformuleerd scheidingsprobleem kunnen aangeven hoe hij/zij het probleem gaat oplossen en welke technieken en apparatuur hij/zij daarvoor gaat gebruiken. De student moet kunnen tekenen: .en scheidingsapparatuur in principe werken.het verschil tussen verkleinen en vrijmaken.wat de principes zijn van het scheiden met behulp van schuimscheiding. van de Laar. Rikers.3 12 uren Eerstejaars studenten dr. 1e en 2e jaar Vereiste voorkennis Wiskunde. Fraunholcz.

Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. ad II Bij het breken en malen van gesteente wordt een erts net zolang gebroken en gemalen tot de verhandelbare bestanddelen van dat erts 'vrij' zijn.ir. Er wordt tijdens het practicum gebruik gemaakt van diverse apparaten die allemaal hun eigen toepassingsgebied en hun eigen specifieke voor. Fokkema en prof. Organisatie Het practicum bestaat uit vier achtereenvolgende middagen waarvoor ingetekend moet worden op kamer 123. zoals het in kaart brengen van de ondergrond en het produceren van koolwaterstoffen.dr. het scheiden met behulp van magnetische en elektrische velden kunnen uitleggen. J.ir. G. de Tromp curve. wervelstroomscheiders en elektrostatische scheiders. prof. In een vat met water en luchtbellen kunnen de oppervlakten van materialen met een uitgekiende mix van chemicaliën zolang worden gemanipuleerd dat het ene materiaal met de luchtbellen zal opstijgen en het andere materiaal zal zinken. 1e en 2e jaar III IV ad I Flotatie Scheiden op basis van magnetische en elektrische eigenschappen Bij het scheiden met behulp van zwaartekracht wordt onder andere gebruik gemaakt van de verschillen in dichtheid. Currie. de workindex. Voor aanvang van het practicum moet het onderwerp dat de desbetreffende middag behandeld wordt uit de practicumhandleiding mp1211 practicum Grondstoffentechnolgie bestudeerd zijn.dr.K. ½ uur voorbereiding thuis en 2½ uren op de middag zelf. Per practicummiddag wordt 3 uren besteed. Door middel van zeven wordt de korrelgrootteverdeling bepaald waarna de hoeveelheid energie berekend kan worden die benodigd is om het mineraal vrij te maken. het Rosin Rammler diagram. Tijdens het practicum wordt gewerkt met magneetscheiders (droog en nat). Hij moet de begrippen grade/recovery. Vereiste voorkennis Voor het volgen van het practicum moeten de colleges mp1210 Grondstoffentechnologie I gevolgd zijn. het drie fasencontract. kmr 216. tst 7846.en nadelen hebben. De verschillende aspecten. De student moet aan de hand van een voor scheiding aangeboden partij materiaal een plan kunnen maken hoe de werkvolgorde zal zijn en kunnen aangeven waarom voor deze volgorde gekozen is. grootte en vorm die de te scheiden deeltjes hebben. kmr 224b. tst 6033 Handouts Inhoud Dit vak geeft een overzicht van de vakgebieden petroleumwinning en technische geofysica. aangetoond heeft dat hij de proeven thuis voorbereid heeft. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal INLEIDING PETROLEUMWINNING EN TECHNISCHE GEOFYSICA ta1400 2 80 Eerstejaars studenten Dr. hooggradiëntmagneetscheiders. P. Een voldoende is voor het practicum behaald als de student: alle vier de middagen heeft deelgenomen aan het practicum. 49 . ad IV Bij het scheiden op basis van magnetische en elektrische eigenschappen wordt gebruik gemaakt van het verschil in magnetische en geleidende eigenschappen van materialen. de vragen na afloop tot tevredenheid beantwoord heeft en aktief deelgenomen heeft bij de uitvoering van de experimenten. Drijkoningen.G.T. Leerdoelen De student moet na het practicum de scheidingsprincipes van de toegepaste processen kunnen beschrijven. vrijmaken. ad III Bij het floteren van materiaal wordt gebruik gemaakt van het verschil in oppervlakteeigenschappen. komen via specifieke opdrachten naar voren.

Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen, 1e en 2e jaar

Vereiste voorkennis Geen Leerdoelen De belangrijkste doelstellingen zijn dat studenten zich oriënteren op het vakgebied en dat duidelijk wordt op welke wijze de verschillende algemene (wis-, natuur-, scheikunde) en specifieke (petroleumwinning, geofysica etc.) vakken samenhangen. Organisatie De onderwijsvorm die wij hiervoor gekozen hebben is als volgt: elk onderwerp (vakgebied) wordt ingeleid met één of twee colleges. Vervolgens worden de studenten ingedeeld in groepjes van maximaal 6. De groepjes krijgen vervolgens een zestal opdrachten die tot doel hebben een oriëntatie op het vakgebied te geven. De studenten zullen gezamenlijk informatie moeten verzamelen en de opdrachten uitvoeren. Elke student moet tenminste één verslag inleveren en één presentatie geven. Beoordeling Het cijfer wordt toegekend aan de hand van de verslagen en presentaties. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal

INLEIDING INGENIEURSGEOLOGIE ta1700 2 80 Eerstejaars studenten Dr. P.N.W. Verhoef, kmr 109, tst. 2543 Dictaat ta1700 en aan te raden boeken: A.C. Waltham (1994). 'Foundations of Engineering Geology'. Blackie Academic & Professional, London. ISBN 0 7514 0071 8 (± ƒ 30,-). Dit boek geeft op een handige manier een samenvatting van de belangrijkste geologische kennis en ingenieursgeologische kennis nodig voor het uitvoeren en analyseren. (Handy compendium, also for practice). Blyth, F.G.H. & M.H. de Freitas (1984). 'A geology for engineers'. Edward Arnold, London. ISBN 0 7131 2882 8 (± ƒ 80). Goed boek, met uitstekende beschrijvingen van de relevante geologie en ingenieursgeologie onderwerpen. Overlapt met de collegeinhoud en is een klassiek boek. (Classical book, contents overlap the course subjects).

Inhoud In dit college wordt een overzicht gegeven van het vakgebied van de ingenieursgeologie. Kort gezegd is ingenieursgeologie het vak dat zich bezighoudt met terreinonderzoek voor civieltechnische projecten. De basiskennis die daarvoor nodig is bestrijkt de vakgebieden geologie en civiele techniek, waarbij een goed inzicht in grond- en gesteentemechanica en hydrogeologie nodig is. Alle belangrijke facetten komen in het college aan bod. De belangrijkste grond- en gesteentemechanische principes, de meest gebruikte terreinonderzoekmethoden, de aanpak en opzet van een terreinonderzoek en de mogelijke reakties van de ondergrond op veranderingen geintroduceerd door ingrepen zoals statische en dynamische belasting, ontgravingen (tunnels, hellingstabiliteit), en veranderingen van grondwaterspiegel. Naast het college zijn er twee instructiemiddagen voor berekeningen en een middag laboratoriumproeven op gesteente., Vereiste voorkennis Geologie. Een goede kennis van algemene geologie wordt voorondersteld. Tevens wordt ervan uitgegaan dat voor de student onbekende begrippen uit de geologie zelfstandig worden opgezocht in het leerboek dat bij het college algemene geologie wordt gebruikt ("Earth", Press & Siever). In dit verband wordt de student aanbevolen ook het boek van Blyth & De Freitas "A
50

Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen, 1e en 2e jaar

geology for engineers" te gebruiken. Hier wordt de relevante kennis op het gebied van geologie en ook ingenieursgeologie op uitstekende wijze beschreven. Leerdoelen 1. De student moet het vakgebied van de ingenieursgeologie kunnen plaatsen. Hij moet weten wat voor werkzaamheden een ingenieursgeoloog verricht. 2. De basisprincipes van de ingenieursgeologie; de methode van aanpak van problemen (hoofdstuk 5 uit het diktaat) moet duidelijk zijn. Concepten zoals gesteentemassa en gesteentemateriaal moeten duidelijk uitgelegd kunnen worden. 3. De principes van alle beschreven laboratorium- en veldonderzoekmethoden moeten goed bekend zijn. Deze methoden moeten met behulp van principe-schetsen en grafieken (met de eenheden op de assen!) uitgelegd kunnen worden. 4. De typische kenmerkende eigenschappen van geologische materialen moeten bekend zijn (Deze kennis kan alleen vergaard worden door het volgen van de colleges (waarin veel casehistories behandeld worden) en het doorlezen van het boek "Earth" en zeker "A geology for Engineers"). Bijvoorbeeld: kalksteen kan oplosholten bevatten en dus een aquifer zijn en dus lekkage veroorzaken bij een reservoir, of een slecht funderingsgesteente zijn. Of: schalie is een zwak gesteente, dat bij blootstelling aan de atmosfeer uiteen kan vallen ten gevolge van de aanwezige kleimineralen; de schuifsterkte van zand wordt bepaald door de pakking van de korrels, enz. 5. Eenvoudige berekeningen zoals uitgevoerd tijdens het prakticum, en hellingstabiliteitsberekeningen moeten kunnen worden uitgevoerd. Organisatie Er wordt 24 uur hoorcollege gegeven. Bovendien wordt er een middag laboratorium-practicum georganiseerd en worden er 2 instructiemiddagen gehouden. De student wordt aanbevolen in ieder geval nà elk college de stof uit het diktaat die behandeld is, te bestuderen en het aanbevolen handboek na te slaan. Tevens wordt aangeraden de opgaven te maken die in het diktaat staan of tijdens het college worden uitgedeeld. Bij elk volgend college kan bij aanvang worden ingegaan op vragen over de eerder behandelde stof. Voor het op deze manier bijhouden van de stof is minimaal 2 uur per college uur nodig (6 u per week). Tevens is deze tijd nodig om de gedetailleerde kennis te verkrijgen die vereist wordt op het tentamen. Voor de tentamenvoorbereiding zijn dan nog zo'n 2 dagen nodig. Tentaminering - Schriftelijk tentamen met open vragen. - Tentamenduur: 3 uur. - Herkansing: 2 x per jaar. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal

MINERALEN EN GESTEENTEN ta1900 ta1900-1 en ta1900-2: college ta1900-3, ta1900-4, ta1900-5: practicum ta1900-1 en ta1900-2: beide 1 ta1900-3, ta1900-4, ta1900-5: alle delen 0,5 ta1900-1 en ta1900-2: beide 42 ta1900-3, ta1900-4, ta1900-5: 18 per deel (6 middagen) Eerstejaars studenten Drs. M.M. van Tooren, kmr 230, tst 6021 Diktaat ta1900 'Mineralen en Gesteenten'. Voor het laatste practicumonderdeel is een extra handleiding nodig. Informatie hierover krijg je tijdens het practicum. Het dictaat is verkrijgbaar bij de dictatenverkoop TA.

51

Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen, 1e en 2e jaar

Inhoud Mineralen en gesteenten zijn zeer belangrijke grondstoffen. In het grootste gedeelte van de voorwerpen die wij dagelijks om ons heen zien en gebruiken, zijn deze grondstoffen verwerkt. Zeker voor studenten in de technische aardwetenschappen is kennis van deze grondstoffen onontbeerlijk daar zij op deze grondstoffen, op wat voor manier dan ook, hun carrière gaan bouwen. Of je je nu gaat specialiseren in de winning of verwerking van grondstoffen, of je juist gaat toeleggen op civiele toepassingen, kennis van het materiaal blijft voorop staan. In het vak Mineralen en Gesteenten wordt de basis gelegd voor deze kennis. ta1900-1: Tijdens dit college-onderdeel wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de kristallografie, de mineralogie en de mineralogische optica. ta1900-2: Tijdens dit college-onderdeel zal de ndaruk liggen op de ontstaanswijzen van gesteenten en de daaraan gerelateerde classificatie van gesteenten. Zowel de magmatische, de sedimentaire als de metamorfe gesteenten komen aan bod. ta1900-3: Tijdens dit practicumonderdeel maak je kennis met een aantal algemeen voorkomende mineralen. De nadruk wordt gelegd op die mineralen die gesteentevormend zijn. Daarnaast komen enkele ertsen ter sprake. Daar de vorm (de kristalvorm) van een mineraal een zeer belangrijk determinatiekenmerk is, wordt de helft van de tijd besteed aan het bestuderen van kristalvormen. ta1900-4: Tijdens dit practicumonderdeel word je geleerd hoe je de belangrijkste gesteentevormende mineralen kunt determineren m.b.v. de polarisatiemicroscoop. ta1900-5: Dit practicumonderdeel is gericht op de determinatie van gesteenten; zowel macroscopisch als microscopisch. Vereiste voorkennis Kennis van scheikundige verbindingen is wenselijk. Leerdoelen ta1900-1 Tijdens het tentamen moet je vragen kunnen beantwoorden die betrekking hebben op: * de interne opbouw van kristalroosters; * de externe symmetrie van kristallen; * de optische eigenschappen van kristallen; * de werking van de polarisatiemicroscoop. ta1900-2 Tijdens het tentamen moet je vragen kunnen beantwoorden die betrekking hebben op: * de classificatie van gesteenten; * de ontstaanswijzen van gesteenten; * de mineralogische samenstelling van gesteenten. ta1900-3 Tijdens het tentamen moet je: * de symmetrie-elementen van een kristal kunnen analyseren en projecteren; * de kristallografische assen van een kristal kunnen analyseren en projecteren; * de kristalvlakken van een kristal kunnen projecteren; * ongeveer 30 mineralen kunnen herkennen; tevens moet je de chemische formule van deze mineralen kennen. ta1900-4 Tijdens het tentamen moet je: * de optische eigenschappen van mineralen kunnen bepalen. ta1900-5 Tijdens het tentamen moet je: * m.b.v. de microscoop mineralen kunnen determineren;
52

Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen, 1e en 2e jaar

* de belangrijkste gesteenten macroscopisch en microscopisch kunnen analyseren. Organisatie ta1900-1 en ta1900-2: Hoorcollege Het hoorcollege beslaat 2 uren per week gedurende twee kwartalen. Naast het volgen van de colleges wordt van je verwacht dat je circa 30 uren per kwartaal aan zelfstudie besteedt. ta1900-3, ta1900-4, ta1900-5: Practicum Een practicummiddag duurt drie uren, van 13.30 uur tot 16.30 uur. In principe is de beschikbare tijd, mits goed benut, voldoende voor het bestuderen van de tentamenstof. De praktijk leert dat studenten voor ta1900-3 extra tijd gebruiken voor het bestuderen van mineralen in het museum en voor het thuis leren van de chemische formules van de mineralen. Tentamen Elk onderdeel van ta1900 wordt getentamineerd met een schriftelijk tentamen. Tijdens de tentamens behorende bij de hoorcolleges moet je antwoord geven op meerdere "open vragen" (zie leerdoelen). Tijdens de tentamens behorende bij de practica moet je materiaal analyseren (zie leerdoelen). De cijfers voor de verschillende onderdelen worden gecombineerd tot één eindcijfer voor het vak ta1900. Wanneer de tentamens gegeven worden en wanneer de herkansingstentamens zijn, staat vermeld in het tentamenrooster en het dictaat. In het dictaat staat tevens vermeld waaraan de cijfers moeten voldoen en hoe het eindcijfer tot stand komt. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal

ALGEMENE GEOLOGIE ta1910 3 120 Eerstejaars studenten Prof.dr. S.B. Kroonenberg, kmr 225, tst 6025/1328 Boek 'Understanding Earth' 1997, Press & Siever; te verkrijgen bij MV. Oefenvragen achter elk hoofdstuk van het boek. Hoofdstuk 20 uit Skinner & Porter 'Physical Geology', 1987 (fotokopie).

Inhoud Het college bestaat uit twee delen waarin de basisprincipes van de geologie worden uitgelegd. Er wordt een verband gelegd met de andere disciplines op TA zodat de andere vakken beter in hun kader kunnen worden geplaatst. Deel I : Ontstaan der aarde, geologische tijd, gesteenten en mineralen, gesteentedeformatie; Endogene processen: interne warmte van de aarde, magmas, vulkanisme, metamorfose, aardbevingen en seismiek, magnetisme en gravitatie, plaattektoniek Deel II : Verwering, erosie, grondwater, rivier-, wind-, glaciale, eolische en mariene afzettingsmilieus, sedimenten, oceanen en de atmosfeer; klimaatveranderingen; milieuvervuiling; energie en grondstoffen. Vereiste voorkennis VWO kennis van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, Nederlands en Engels is noodzakelijk. Enige kennis van Duits en Frans wordt dringend aanbevolen. Leerdoelen Het doel van het hoorcollege Algemene Geologie is een basis te leggen voor latere vakken als geologisch kaarttekenen, structurele geologie, sedimentologie, bekken-analyse, mineralogie, reservoirgeologie, produktiegeologie, geofysica en petrofysica. De geologie vormt hierbij het cement tussen de verschillende disciplines. Vooral het leren denken in ruimte en tijd is hetgeen wat de student in de technische aardwetenschappen onderscheidt van studenten van alle
53

gas en water. en hun belang voor de interpretatie van geologische kaarten.Enige aspecten van olie. Tijdens het practicum zal aandacht worden besteed aan de volgende zaken: .een practicum waarin de behandelde theorie door het maken van opgaven in de praktijk 54 . ontstaan door het aan de oppervlakte komen van gesteentelagen. . hoe deze te bepalen en te interpreteren. . . Organisatie Hoorcollege.De oriëntaties van geologische vlakken en lijnen.Structuurlijnen van geologische vlakken. Tentaminering Schriftelijk tentamen. 1e en 2e jaar andere faculteiten.en gasreservoirs.de introductie van de vierde dimensie bij de interpretatie van geologische kaarten. Blom.het verkrijgen van een driedimensionaal (geologisch) inzicht uit een tweedimensionaal medium. Na elk deel volgt een tentamen handelend over de betreffende stof van het begeleidend boek en de op het college behandelde stof. tst 5108 Practicumassistenten Diktaat 'Geologisch Kaartlezen' en opgavenbundel (beiden bij diktaatverkoop) Inhoud Het vak Geologisch Kaartlezen dient als introductiecursus voor de interpretatie en het maken van geologische kaarten. Dit is het 'Leitmotiv' van dit inleidende college. zoals bij mijnbouwkundige.De constructie van geologische profielen. . .de interpretatie van geologische kaarten. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Instructeurs Studiemateriaal GEOLOGISCH KAARTLEZEN ta1911 1 40 Eerstejaars studenten Drs.Het afleiden van de geologische geschiedenis uit kaarten en profielen. Vereiste voorkennis Geen. Het hoorcollege beslaat 3 uur/week gedurende 2 kwartalen.De interpretatie van dagzoompatronen. Leerdoelen Het doel van dit vak is om kennis en vaardigheden te verwerven met betrekking tot: . Organisatie Het practicum bestaat uit 7 middagen die allen als volgt zijn ingedeeld: .een inleidend college van ca. waarin de theorie wordt behandeld. Bij al deze zaken is een gedegen kennis van de geologie van in de ondergrond van zeer groot belang. Geologische kaarten worden zeer veel gebruikt bij vrijwel alle aspecten van het werk van een geo-ingenieur.de constructie van geologische kaarten en profielen. .Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.De effecten van plooien en breuken in het gesteente. alsook bij de exploratie en winning van olie. . civieltechnische en bouwkundige projecten. 1 uur. . . ofschoon enig ruimtelijk inzicht wonderen kan doen. . . Voor elk college hoort men 1 tot 2 uur de betreffende hoofdstukken uit het boek te hebben gelezen. J.C. Voor elk deeltentamen is zeker 30 uur lees/leertijd nodig.de geologische problemen bij een juiste interpretatie van breuken en plooien. kmr 231.

Diverse aspecten van het ontstaan van kalkkustafzettingen. Tijdens deze excursie worden ontsluitingen van dagzomend gesteente bekeken teneinde de gedurende het eerste studiejaar behandelde geologie in de praktijk te bestuderen.a. . Vereiste voorkennis Voor de vakken Algemene Geologie delen 1 en 2 (ta1910).Een beter begrip van de processen die ten grondslag liggen aan de vorming. . . plooien en foliaties. kmr 231.Een eerste confrontatie met practische geologie.en vierdimensionaal (geologisch) inzicht. .Verschillende soorten van ingenieurs-geologische hulpmiddelen. . Donselaar. Onderwerpen die o.E.Diverse aspecten van het Eifel-vulkanisme.De sedimentaire opvulling van een bekken tijdens het Devoon.Het ontstaan van de Luxemburgse ijzerafzettingen. . Mineralen en Gesteenten delen 1 en 2 (ta1900-1 en 1900-2).Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Tentaminering Het tentamen. .en Eifelgebieden. Practicum Mineralen en Gesteenten (ta1900-3.Diverse aspecten van klastische delta-afzettingen. . zoals breuken. 55 .Het fenomeen hoekdiscordantie. indien alle opgaven gemaakt en goed begrepen zijn. waarvoor 3 uur beschikbaar is. drs. Indien tijdens de practicummiddagen alle opgaven gemaakt en bovendien besproken zijn met de practicumleiding dan wordt bij het eerstvolgende tentamen een half (bonus)punt toegekend aan de betreffende student. waar schriftelijk vragen over worden gesteld en waarbij alle aspecten van de behandelde theorie ter sprake zullen komen. . ter sprake zullen komen zijn: .Een verhoogd drie. J. . tst 5108 Diverse docenten en aio's Excursiegids (wordt uitgereikt) Inhoud Het Geologisch Werkbezoek omvat een 6-daagse excursie door de Belgische en Luxemburgse Ardennen en de Duitse Moezel.Het verkrijgen van inzicht in de grootte en het uiterlijk van geologische fenomenen. Leerdoelen . de deformatie en de erosie van gesteenten en gebergten. Blom. bestaat uit een geologische kaart. Voor de voorbereiding voor het tentamen is. Het practicum is niet verplicht en behoorlijk arbeidsintensief en wordt begeleid door de docent en een aantal student-assistenten.Hercynische deformatie van het Ardennen-bekken. 2 uur toereikend. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Instructeurs Studiemateriaal GEOLOGISCH WERKBEZOEK ta1921 1 40 Eerstejaars studenten Dr.Begrip voor de problemen die kunnen onstaan bij de interpretatie van geologische fenomenen.C. 1900-4 en ta1900-5) en Geolo-gisch Kaartle-zen (ta1911) dient een 5 of hoger behaald te zijn. maar op zo'n 2 tot 3 uur per practicummiddag moet wel gerekend worden. M. .Het ontstaan van verschillende soorten structuren. 1e en 2e jaar wordt gebracht.Tertiaire zandafzettingen in een zeearm. . De totale hoeveelheid tijd benodigd voor het maken van alle opgaven varieert van student tot student. .

practicum/excursie: 1 stp) 80 Eerstejaars studenten Prof. Leerdoelen  Inzicht verschaffen in de werking van remote sensing en de voor de technische aardwetenschapper belanghebbende toepassingen. 1e en 2e jaar .Het verkrijgen van inzicht in opbouw en dimensies van potentiële olie. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal REMOTE SENSING ta1940 2 (college: 1. Organisatie Het werkbezoek bestaat uit een zesdaagse excursie door België.'s avonds nabespreking van de bekeken excursiepunten en het uitwerken van de aantekeningen. Excursie (1 dag): hoe bedrijven en diensten remote sensing in de praktijk gebruiken zal tijdens de excursie uit de doeken worden gedaan.overdag het bekijken van een aantal ontsluitingen. waarbij de dagen als volgt zijn ingedeeld: . Daarnaast krijgen studenten een aantal eenvoudige rekenopdrachten die men thuis moet maken en inleveren. .dr. Een overzicht van beschikbare sensoren zal worden geboden alsmede hun specifieke toepassingen. kmr 232. Luchtfoto en satellietbeeld interpretatie is een integraal deel van de cursus. F. Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan digitale beeldverwerking. waarbij overnacht wordt in jeugdherbergen en hotels. Daarnaast komen ook kwantitatieve methoden aan bod voor de verwerking van satellietgegevens. Indien dit verslag als onvoldoende wordt beoordeeld dient een essay geschreven te worden over een door de staf te bepalen onderwerp. van der Meer.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.D. Er zal worden ingegaan op de interactie tussen elektromagnetische straling en materialen in de verschillende golflengte domeinen.en gasreservoirs. Luxemburg en Duitsland. Het vindt plaats in de eerste week van de vierde onderwijsperiode. tst 7840 Collegedictaat Inhoud De cursus geeft een overzicht van remote sensing in al haar facetten met de nadruk op toepassingen die van belang zijn in het veld van de Technische Aardwetenschappen. beeldvorming.  Studenten krijgen inzicht in visuele interpretatie van luchtfoto’s en satellietbeelden en in digitale methoden van beeldverwerking. Tentaminering Tijdens de excursie dient een verslag te worden geschreven dat op de laatste excursiedag wordt ingeleverd. We bezoeken een overheidsdienst of bedrijf in Delft alwaar we een overzicht krijgen van de verschillende aspecten van productontwikkeling op basis 56 .  De student zal leren welke sensoren voor welke type toepassing het meest geschikt zijn. Organisatie College (7 * 2 uur): theorie van remote sensing data acquisitie. Vereiste voorkennis Wiskunde en natuurkunde op VWO-niveau. Practicum (3 middagen): tijdens het practicum krijgen studenten de gelegenheid interpretaties te maken van een aantal luchtfoto’s en satellietbeelden. interpretatie en processing zijn onderwerpen die in het college aan de orde komen. en dat na beoordeling een cijfer oplevert.  De interactie tussen elektromagnetische straling en gesteenten en mineralen leren begrijpen en vertalen naar absorptie en reflectiekarakteristieken.

Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal ESSAY EN PRESENTATIE ta2000 2 80 Tweedejaars studenten Diverse hoogleraren Wordt bekend gemaakt tijdens college Inhoud Het schrijven van een essay en het geven van een presentatie over een technischmaatschappelijk onderwerp in een groepje van 5 studenten. Het in groepsverband bediscussiëren. dient met een voldoende resultaat te zijn afgesloten. Tevens behoort een bibliotheekinstructie van 1 middag tot dit vak. Beoordeling van het essay op inhoud en presentatie. Deze wordt verzorgd door de heer P.v een hoogleraar. 1e en 2e jaar van remote sensing. 57 . De leerstof van het vak wm0325/gg25 (Techiek en verantwoordelijkheid) dient als ondergrond. Tentaminering Artikel. voorbereiden en schrijven van een essay + het geven van een korte presentatie. Techiek en verantwoordelijkheid.l. Tentaminering Schriftelijk tentamen (3 uur) met een variatie aan korte open vragen naar aanleiding van de colleges en het collegedictaat en berekeningen naar aanleiding van de practicum oefeningen.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.M. Leerdoelen Doen van literatuuronderzoek. Vereiste voorkennis Het vak wm0325/gg25. Organisatie Er wordt gewerkt in groepjes van 5 studenten o. Tevens zullen dan de onderwerpen voor de essays bekendgemaakt worden. De bibliotheekinstructie wordt ingeroosterd aan het eind van de derde periode. Suijker van de Centrale Bibliotheek.

Dynamic measurements. Objectives The main objectives of the course are the following: 58 . Initial stresses and their measurements. Verhoef. normal and reverse faulting. etc… Detailed content of the course: Introduction: Why rock mechanics? Out of Goodman’s book: Chapter 2: pp. Chapter 3: pp. Techniques for measurement of in-situ stresses. P. long term subsidence above mines. Chapter 4: pp. determining viscoelastic constants from laboratory tests. 101-135.W. Joint roughness. Measurement of deformability properties by static tests. 55-95. Classification of rock masses for engineering. Chapter 7: pp. e. strain and discontinuities are presented. Mechanics: tensor. the fundamental aspects of rock mechanics are illustrated for various engineering applications. room 110a. Chapter 5: pp. Planes of weakness in rocks. Elastic constants. 'Introduction to rock mechanics'. The effect of water. hydraulic fracturing..M. Empirical failure criteria of failure. Special attention is given to the explanation of the principles of rock mechanics in linguistic terms and in translating them into equations. Meaning of rock strength. Appendix 4 pp. Required basic knowledge tn411. Chapter 6: pp. effect of confining pressure. viscous behaviour and creep. tensor transformation. foundation of dams. D. Inter-relationships among displacements and strength. Influence of the initial stresses. overcoring. Joint orientation.ir. elastic constants. Estimating the initial stresses.E. fault activation by increasing fluid pressure. Appendix 2 pp. deviatoric compression. 141-173. laboratory compression tests. tel 2543. basic subjects of rock mechanics such as stress. excavation of rock slopes and tunnels. 2nd edition. stability of boreholes.g. Mohr-Coulomb. Fractured rocks. effect of stress rate. Rock Mass Rating and Q-system. plate bearing test. linear viscoelastic models. erosion. Kirsch solutions for openings in competent rock. dynamic measurements. Stresses. Throughout the course. The influence of time on rock deformation. Strain and strain rosettes. 179-217.409-413. stimulation of oil reservoir. John Wiley & Sons (mandatory).389-406. R.N. naturally occurring and usually highly variable material. Content Rock mechanics is an applied science which deals with the response of rock to a natural or man-induced perturbation. It is an application of mechanics on a large scale to a pre-stressed. room 109.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. hydrostatic compression. hydraulic fracturing. The effect of size on strength. borehole and gallery tests. Mohr-Coulomb failure criterion. Deformability of rocks.221-230. Derivation of equations. Stress-strain behaviour in compression. determining viscoelastic constants from field tests. flat jack. Joint testing.J. tel 6843 and dr.430-444. linear elasticity. 1e en 2e jaar Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal INTRODUCTION TO ROCK MECHANICS ta2100 2 80 Second year students dr. Effect of water pressure. Rock strength and failure criteria. tertiary creep. Elastic and non-elastic behaviour. Goodman. 42-49. In this course. Appendix 1 pp. Ngan-Tillard.

an active participation of the student during the lectures and the practical sessions is necessary. stress-strain relationships and criteria of failure in intact rock material and in jointed rock mass.4. Ngan-Tillard & P. At the end of each chapter. The homework provides the last 10%. 59 .6.2.N.3.J. Learning Outcomes Overview and understand the basic technology of primary and secondary process metallurgy.4. Capable of doing basic metallurgical calculations.7 Chapter 6: 2.2. D.7. R.5.2. 2000. stress re-distribution around excavation openings. Determination of deformability and strength parameters from laboratory and field testing results.3.3. Ability to apply to simple engineering situations. If needed.3. Introduction to rock mechanics.W.6 Appendix 2: 1. Assessment of in-situ stresses. The book shall be purchased at the Mijnbouwkundige Vereeniging or at your favourite bookshop before the beginning of the course. Introductory thermodynamics.5.dr. Course material ‘Introduction to rock mechanics’. Familiarity with the use of Mohr circles and of Mohr Coulomb criterion of failure. List of problems to be solved: Chapter 3: 1.6.2. John Wiley & Sons.8 Appendix 1: 1. Reuter. ext 2903 Mineral and Metal Extraction .4.3. Verhoef. Organisation Lectures are followed by practical sessions during which the answer to previous examination texts is worked out.2. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course materials EXTRACTIVE METALLURGY I ta2210 2 80 (7 weeks.4. Note that the possession of Goodman’s book is mandatory.8 Chapter 5: 1.6. 2nd edition.An overview: Woolacott and Eric (to be purchased by students).Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.10 Chapter 4: 1.5. M. To pass the rock mechanics examination.7. students are invited to point out the rock mechanics aspects that they do not understand. 1e en 2e jaar Understanding of the micro-mechanisms involved in rock deformation and of their macroscopic description. lecturers will explain the correct answer. 2 lectures per week) 2th year students Prof.4. room 141. PowerPoint presentations.A.E. During the lectures and the practical sessions.8a-b.5. Lecture notes ta2100.3.6.Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry Rationale To provide the student with an introduction to the process technology of primary and secondary metallurgy. Goodman. students are asked to solve at home a list of exercises proposed in Goodman’s book (see list below) and to hand out their detailed solution the week after.M.5.4 Examination The written examination consists of problems similar to those solved during the course or found in Goodman’s book and it represents 90% of the final mark.

40% Mass balances (tested in the examination). 1e en 2e jaar Teaching/Learning Methods Lecturing. Uit een thermodynamische beschouwing volgt of een bepaald proces al dan niet kan plaats vinden. het gewenste resultaat. in al dan niet aangerijkte of voorverwarmde lucht. Discussion and demonstration of various process examples.ir. De thermodynamica doet echter géén uitspraak over de snelheid van deze processen. zoals bijvoorbeeld bij de reductie van metaaloxiden door 60 . Bij het begrip energie wordt onderscheid gemaakt tussen warmte-energie en diverse vormen van arbeid zoals volume-arbeid (expansie). hoofdwetten. Heerema. alsmede om de maximaal bereikbare temperatuur bij reacties zoals het verbranden van brandstoffen te berekenen. Vak Code Studiepunten Studielasten Doelgroep Docent Studiemateriaal MIJNBOUWTHERMODYNAMICA. is het mogelijk een proces tot voltooiing te brengen door het continu verwijderd te houden van evenwicht. 10% Case study. chemische arbeid (stofoverdracht).v.a. Fundamenteel voor de thermodynamica zijn de zgn.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.q.H. Liquid-state. 5001 Collegediktaat. INCLUSIEF OEFENINGEN ta2220/2221 3 120 Tweedejaars studenten Prof.('ervarings'-) fenomenen welke de overdracht van energie en massa beheersen. enz. Door middel van de warmteberekeningen is het mogelijk warmte-verliezen in te schatten.dr. Bij vele processen zal het evenwicht gunstig liggen t. dit is het terrein van de proceskinetiek. Wanneer dit laatste niet het geval is. Gaseous-state)  Hydrometallurgy  Electrometallurgy  Metal extraction routes  Environmental concerns / Economic Aspects Assessment 50% Examinations. R. Treatment of Transferable Skills Problem solving skills are developed through the applied mass balance exercises focusing and various process metallurgical systems. welke het resultaat zijn van een tendentie naar een grotere mate van verdeeldheid c. Assignments Complete a case study that comprises 10% of final mark Syllabus Plan and Content Each week one of the following will be discussed with reference to the mentioned book:  Introductory to chemical Extraction Processes  Pyrometallurgy (Solid-state. Exercises. en de mate van voltooiing van een gewenst proces onder specifieke omstandigheden te bestuderen. chaoticiteit (wanorde). zo ja hoe en in welke mate. doch dat ze andere gedaanten aanneemt welke voor het gestelde doel al dan niet nuttig kunnen zijn. De Eerste Hoofdwet stelt dat bij processen geen energie verdwijnt. Uit deze basistheorie volgen mathematische betrekkingen welke het mogelijk maken de bij een proces benodigde of vrijkomende warmte te berekenen. elektrische arbeid. uitwerkingen oefeningen Inhoud Thermodynamica is de leer van natuur. kmr 147. De Tweede Hoofdwet dicteert dat er natuurlijke voorkeursrichtingen bij de overdracht van energie bestaan. omgewerkt in mathematische vorm.

de metaalwinning uit ertsconcentraten en afvalstoffen.w. ter beoordeling van situaties en evaluatie van mogelijke ingrepen of aanpassingen. twee of meer aparte vloeistoffen vormen. alsmede bij de geochemie van mineraalafzettingen.of kristallisatiepaden te identificeren voor twee. Bij de oefenmiddagen wordt actieve participatie van de studenten verwacht. . Via het bestuderen van de reacties en het werken met praktische tabellen of grafieken kunnen hiervan berekeningen worden gemaakt. Tentaminering Formules: Formulelijst wordt bij het tentamen uitgereikt. . zoals flotatie en flocculatie (uitvlokking). . 1e en 2e jaar constante toevoer van reducerende gassen zoals CO en H 2 . diverse vaste fasen) aan beperkingen gebonden.Chemie: Eerste. het reservoiren productiegedrag in olie.en gasreservoirs.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.Natuurkunde:Fase-overgangen. ook oplossingen.en driecomponentaspecten met alle mogelijke verbindingen daartussen. sublimatie. gebruik van twee soorten tabellen wordt bekend verondersteld). . omkristallisatie. Duur: Drie uur.Wiskunde: Eenvoudige lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde.en tweedejaars Mijnbouwchemie. Leerdoelen . De thermodynamica is van belang als achtergrond voor o. Zodoende is er een invloed op de beschikbaarheid om reacties.w.a. 61 . ontmengings. thermale winningsmethoden en depositie van stoffen in de ondergrond. Lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde zelf op te lossen. van vloeibare mengsels te doen plaatsvinden. smelten. Bij verlaging van de temperatuur van mengsels kunnen zich de vloeibare mengsels ontmengen. . Via de zgn. Bij mengsels van vloeistoffen. de mineraalscheiding op grond van oppervlakte-eigenschappen. Organisatie Onderwijsvorm: hoorcolleges en oefenmiddagen. Aanbevolen tijdsbesteding: Hoorcollege: 14 x 2 = 28 uur Oefenmiddagen: 7 x 3 = 21 uur Doornemen diktaat: ± 28 uur } Inclusief voorbereiding op Uitproberen oefenopgaven ± 26 uur } het tentamen. dus bijv. Ook de opgelegde druk en de temperatuur hebben een invloed.Werken met een tweetal praktische tabellen met elk een verschillende gebruiksaanwijzing. berekeningen met interpretatie van resultaten. binaire fasediagrammen. Analyse van ternaire (driecomponent-) systemen vindt vooral toepassingen bij de petroleumwinning. het gebruik van brandstoffen. partiële en totale (exacte) differentialen.Een basis leggen voor verdere verdieping in de toepassingsgebieden. verdamping e. gas. welke zich uiten in een schijnbare aanwezigheid of concentratie. . d. Dit komt door interacties van de bestanddelen onderling. of er kunnen vaste stoffen uit de oplossing gaan uitkristalliseren. Hieruit zijn grafisch zgn.Het kunnen maken en interpreteren van berekeningen (synthese van de materie). indien nodig met een half uur te verlengen.d.Inzicht in processen verwerven. d. Van zulke beïnvloeding is sprake bij de petroleumwinning en bij extractieve metallurgie. fasenregel zijn het aantal naast elkaar coëxisterende fasen (vloeistof.Het te gebruiken jargon (internationale geheimtaal) en symbolen van het vak eigen maken om het gebruik van de literatuur te vergemakkelijken. chemische reacties. verdampen. vertonen de individuele bestanddelen ander gedrag dan wanneer zij in zuivere toestand zouden zijn.z. de procestechnologie en de mineralogie.z. Vragen: Definities (jargon). Vereiste voorkennis . selectie van benodigde gegevens (vaak meer gegevens dan nodig aangeboden.

destillatie van ruwe olie gevolgd door gaschromatografie. Vak Code Studiepunten Studielasten Doelgroep Docent Instructeurs Studiemateriaal Locatie PRACTICUM MIJNBOUWCHEMIE ta2300 3 120 Tweedejaars studenten Dr. Lokatie Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. tel. Delft. room 334.A. tst.A.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. tst. Subject Code Credit Points Course Load Target group Lecturer Instructors Course materials TA-net PETROFYSICS I ta2400 2 80 2th year students Drs. reactiekinetiek. 2531 Practicumhandleiding Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. Meijer (Dietz laboratory). A. Ephraim (Image analysis). het zuren van kalksteen en de bepaling van een T-x diagram. van den Berg en mw. Leerdoelen Confrontatie voor wat betreft de Mijnbouwchemie van theorie en praktijk. 1e en 2e jaar Tijdstip: Eerste tentamen in januari. Inhoud Het practicum is opgebouwd uit drie blokken. 1946 Lecture notes and exercises lecture notes. verdelingsevenwichten. 7017 R. Aan de orde komen chemische analysetechnieken. K-H. Wolf. tel. 133. kmr. complexvorming. De voorbereiding wordt steeksproefgewijs gecontroleerd door middel van één of meerdere voorbesprekingen. Julianalaan 136. Organisatie Ter voorbereiding van een practicummiddag is gemiddeld 1 uur voldoende wanneer de twee tentamens ta1200 Mijnbouwchemie met voldoende resultaat zijn afgelegd. corrosie. Het leren interpreteren van experimentele gegevens. Julianalaan 136. het logen van sfaleriet. Tentaminering Per blok moet een schriftelijke toets afgelegd worden waarin aan de hand van de ingeleverde waarnemingenbladen de experimentele gegevens geïnterpreteerd moeten worden. elektroforese. De Chemische Basis. herkansing in juni. colloidchemie. workbook and sheets are in the directory: 62 . scalevorming. 6029 B. beiden kmr. Het eindcijfer van het practicum wordt vastgelegd uit de cijfers voor drie toetsen en de cijfers voor de afgenomen voorbesprekingen. Delft. J.M.A. 6044 J. Eh-pH diagrammen. van Sandwijk. Daarna is er een beperkte keuzemogelijkheid uit de volgende experimenten: het roosten van chalcopyriet. elektrodes. stroomsterkte-potentiaaldiagrammen. Vereiste voorkennis VWO-chemie of voldoende resultaat voor toets ta0200. Het opdoen van experimentele vaardigheid in algemene zin. van Haagen-Donker. 149. tel.

Hale en Drs.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.: mineral recognition. Advance knowledge ta1400 (Introduction PW/TA). not enough participation. no por/perm exercise. kmr 230. hydrosfeer en atmosfeer. then no examination.M. density. Here also a technical report is required. sedimenten. M. M. related rock physics and rock textures to define its mineral/fluid composition and properties. Hale. Appointments have to be made with Mr. tst 6019) Collegediktaat en practicumhandleiding Inhoud De collegestof omvat het voorkomen. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Instructeurs Studiemateriaal GEOCHEMIE EN ERTSAFZETTINGEN ta2900/2901 1. A technical report is required. Finally the physical. Image Analysis: 10%. Report porosity/permeability: 20%. acoustics. porosity. Rock mineral content and rock textures.  Image analysis: An introduction and practical work.dr. i. compressibility. should be understood. Examination Judgement: Examination: 70%. de verdeling en economische aspekten van metallische verertsingen. One morning/afternoon on appointment for por/perm measurements. synthetic mineral content. De oorsprong van de gesteente-vormende elementen van de aarde en de chemische en fysische differentiatie die tot een scheiding van de eerste orde heeft geleid: de magmatische gesteenten. B.5 60 Tweedejaars studenten Prof. De practica behandelen geochemische methoden van onderzoek en karakterisatie. 015 . hydrosfeer en atmosfeer en die dus niet alleen een economische betekenis hebben maar ook milieu-technisch van belang zijn. Meijer. of mainly sedimentary rocks. magnetics. Required attendance. determination of water. permeability and capillarity are discussed. In relation the definition of. measurement and use of physical rock parameters. (natural) radiation. Organisation 13 lectures of 3 hours including exercises.dr. At the end of the lectures some general log measurement tools are explained and uncomplicated lithologies are to be interpreted. zoals 63 . in het mariene milieu en op het scheidingsvlak van lithosfeer. De chemische specialisatie die tot de aanrijking van minerale grondstoffen heeft geleid: Dit zijn processen die zich afspelen in de aardmantel. de aardkorst. tel. are related to properties like. 1e en 2e jaar …\Taermb\colleges\wolf Content Lectures and exercises: Introduction to the identification. room 230 (ITC). conductivity. ta1900 (Minerals and rocks) and ta1910 (geology) Purpose The student learns the essentials of the interpretation of rock type/mineralogy. coal/ore characterisation.e. rock behaviour and the related accuracy of measuring methods. van Tooren. M.2748847 Prof. Practical work in groups of four:  Core samples have to be measured on porosity and permeability in the Dietz-laboratory. oil and/or gas. chemical and mechanical concepts to define rock content. The lectures are mixed with exercises which are related to the explained subjects.

het interpreteren van sedimentaire milieus met hulp van facies-analyse. Vereiste voorkennis ta1200 Mijnbouwchemie (de ta2901-practica bouwen voort op de eerstejaars chemie). plus identificatie van mineralen. Tevens worden voorbeelden van de besproken erts-associaties macroscopisch bestudeerd (handstukken). kmr 231.het herleiden van sedimentaire processen door analyse van sedimentaire facies. Begrip voor de chemische diversiteit van de aarde en de natuurlijke processen die tot deze diversiteit hebben geleid. 8 uur voorbereiding tentamen. plus 2 open vragen. Het tentamen wordt gehouden aan het einde van het vierde kwartaal. ta1900 Mineralen en Gesteenten I en ta1910. De uitgewerkte resultaten van de practica dienen te worden ingeleverd en maken deel uit van de algemene beoordeling. De nadruk hierbij ligt op de analyse van: · de preservatiemogelijkheden in de geologische geschiedenis. .E. 64 . · de ruimtelijke stapeling (architectuur) van de lichamen tijdens bekkenvulling. · de uitwendige vorm van sedimentlichamen. Een eerste-kans tentamen krijgt 0. De resulterende sedimentaire facies-karakteristieken worden behandeld. Vereiste voorkennis Colleges Algemene Geologie (ta1910) Leerdoelen Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: . M. tst 5108 Syllabus + website Inhoud Het vak Sedimentologie I geeft een inleiding in de sedimentologie. 1e en 2e jaar stabiele en radioactieve isotopen en vooral oplossings-chemie. . waarbij het tentamencijfer een waardering van 70% en het practicum van 30% toekomt. Begrip voor de factoren die de economische waarden van ertsafzettingen beïnvloeden.de mogelijke heterogeniteiten binnen sedimentlichamen en de invloed hiervan op de stroom van vloeistoffen. De verschillende sedimentaire milieus worden geanalyseerd. . Leerdoelen 1. Algemene Geologie. 7 x 2 uur zelfstudie. 3 uur tentamen.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. · de inwendige opbouw en heterogeniteiten van sedimentlichamen.5 bonuspunt. Donselaar. Tentaminering De vorm van het tentamen is een meerkeuze-vragenlijst van ongeveer 30 vragen. Begrip voor de geochemische associatie van elementen.5 uur terugblikken op practica. · de subsurface (well log) expressie van de gepreserveerde sedimenten. 3. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal SEDIMENTOLOGIE I ta2910 1 40 Tweedejaars studenten Dr. Organisatie De totale studiebelasting van 60 uur is als volgt opgebouwd: 7 x 2 uur college. De sedimentaire processen welke een rol spelen in de afzonderlijke milieus worden beschreven. 6 x 3 uur practica (in twee groepen) 6 x 0.ruimtelijk inzicht in de architecturele opbouw van sedimentlichamen in de ondergrond. 2. plus een herkansing in augustus.

Leerdoelen Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: · het interpreteren van sedimentaire milieus met hulp van sediment-petrografische analyse. Er wordt een overzicht gegeven van de indeling van de 14 lesuren. eolisch. M. Donselaar. sortering. en is als volgt ingedeeld:  Een inleidend college van drie lesuren.a. diepzee. diagenese) en petrofysische eigenschappen (porositeit en permeabiliteit). Het practicum concentreert zich op de beschrijving van zanden. Dit zijn: fluviatiel. · de invloed van diagenetische processen op de stroom van vloeistoffen. klastische getijdeshelf (inclusief getijde-theorie).' Dit soort vragen vond brede waardering. lineaire klastische kusten. middels vragen zoals: 'vertel in maximaal één pagina alles wat u weet over [voorbeeld] milieu. De analyse vindt plaats aan de hand van microscopie van boorcuttings en dunne doorsneden van boorkernen en monsterstukken. De ter college gegeven stof dient als basis voor de tentaminering. en ga o. tst 5108 Dr. De sedimentaire analyse-methoden worden uitgebreid uitgelegd. in op [voorbeelden]. deltaisch. Echter. inclusief de subsurface analyse. lacustrien. 1e en 2e jaar Organisatie Het college beslaat 14 lesuren. kmr 231. Hierin wordt de samenhang van het vak met de rest van het curriculum binnen de faculteit uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op de relatie tussen de sediment-petrografische eigenschappen en het milieu van afzetting. en de bureaucratie van de docent eist dat hij zich strikt houdt aan de maximale tijd van twee weken waarbinnen tentamens nagekeken dienen te zijn. Aan het begin van elk dubbel lesuur wordt een kort overzicht gegeven van de stof die in het vorige college behandeld is. inclusief practica ta1901 en ta1902) dient met succes te zijn afgerond (vijf of hoger). textuur. kalkkusten. Vereiste voorkennis Het vak Mineralen en Gesteenten I (ta1900. aangezien het reviseren van deze vragen veel tijd vergt.: twee punten voor ta2910 en ta2911 samen!) 40 Tweedejaars studenten TA Dr.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Er wordt uitgebreid ingegaan op de principes en definities van de sedimentologie. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Instructeurs Studiemateriaal PRACTICUM SEDIMENTOLOGIE I ta2911 1 (NB. De nadruk van de beschrijving ligt op de relatie tussen de verschillende sediment-petrografische parameters (zoals korrelgrootte. Tentaminering Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. zandsteen en kalksteen. 65 . Aan het eind van elk dubbel lesuur (de lessen worden gegeven in 7 ochtenden van elk twee uren) wordt een 'preview' gegeven van de stof die in het volgende college zal worden behandeld. M. moet noodgedwongen van dit soort vragen worden afgestapt.E. In het verleden werd ernaar gestreefd om zoveel mogelijk de brede kennis van de student te toetsen.E.  In de resterende 11 lesuren worden de belangrijkste sedimentaire milieus behandeld. Donselaar + practicumassistent Practicumhandleiding 'Toegepaste Sedimentologie' Inhoud Het practicum sedimentologie I maakt de student vertrouwd met de sediment-petrografische analyse.

De doorsneden zijn alle tijdens de nabesprekingen (zie E) behandeld.j.extensiestructuren.Algemene Geologie (ta1910) .m.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.inleiding in de structurele geologie. De stof van de inleidende colleges.com wordt uitgedeeld tijdens colleges en is beschikbaar via server. De leerstof bevat de volgende onderwerpen: . J. en de gemaakte aantekeningen tijdens het uitvoeren van de analyseopdrachten dienen als basis voor de tentaminering. de plaattektoniek. 1e en 2e jaar Organisatie Het practicum beslaat 10 practicummiddagen en is als volgt ingedeeld: Elke middag begint met een inleidend college. 1996. Vereiste voorkennis .en inversiestructuren. classificatie van structurele domeinen en verschillende soorten analyse. Daarna volgt het zelfwerkzaamheidgedeelte. . plus de practicumhandleiding. . Davis & Reynolds. waarin de student (vaak in groepen van twee) de analyse-opdrachten uitvoert. zout. kmr 231.bepaling van in situ stress. Tijdens het tentamen worden o.a.C.J.compressiestructuren en gebalanceerde profielen. .M. Aan het eind van de middag wordt klassikaal het geanalyseerde materiaal behandeld met behulp van dunne doorsneden. . spanningsverdeling in de korst. een aantal dia's getoond van dunne doorsneden. Er wordt naar gestreefd om het tentamen kort na het einde van het practicum te geven (meestal wordt hiervoor de laatste practicummiddag gebruikt). e-mail e.het ontstaan en de vorm van breuken en barsten in het gesteente en het effect ervan op vloeistofstromen. Literatuur: Hoofdstukken uit: 'Structural Geology of Rocks and Regions'. 66 . Blom.berekeningen van gesteenteverplaatsingen gebruikmakend van basisprincipes en formules.de interpretatie en analyse van gesteentebewegingen in ruimte en geologische tijd. bevordert de korte periode tussen practicum en tentamen de slagingskans. Willemse.de effecten van stress en strain op gesteenten. tst 3628 en E. gebaseerd op regionale en detail gegevens. second edition. Dia's worden getoond van dunne doorsneden en de relevante informatie uit deze doorsneden wordt uitgebreid behandeld. Inhoud Het vak Toegepaste Structurele Geologie bouwt voort delen van Algemene Geologie en is vooral gericht op het leggen van een basis voor elementaire toepassingen van het vak.strike slip-. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal: TOEGEPASTE STRUCTURELE GEOLOGIE ta2920 1 ca. . . Tentaminering Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen.willemse@siep.shell. Hierbij vindt actieve participatie van de student plaats.de interpretatie van structuren in de korst aan de hand van kaarten en profielen en met behulp van kennis van fundamentele deformatieprocessen en –principes. Wiley and Sons. . Hierin wordt uitleg gegeven van de toe te passen analysemethoden. welke beschreven dienen te worden.Geologisch kaartlezen (ta1911) Leerdoelen Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: . . Gezien het sterk visuele karakter van de sediment-petrografische analyses. 40 Tweedejaars studenten Drs.

computerpresentaties. .5 60 Tweedejaars studenten Drs. . tekenmateriaal en een zakrekenmachine zijn nodig bij het tentamen. . Organisatie Het college beslaat 14 lesuren.v.m.Geologische profielconstructies . tst 3628 Practicumassisenten Diktaat 'Geologische Constructies' en opgavenbundel (beiden bij diktaatverkoop TA) Inhoud Het vak Geologische Constructies is een vervolg op de eerstejaars cursus Geologisch Kaartlezen (ta1911). Mohr cirkels.de verwerking en interpretatie van diverse soorten geologische gegevens.C.Boorgatgegevens.Olie.v. kmr 231. De beschikbare tijd is drie uur. De gebruikte tekst en figuren zullen beschikbaar zijn op een van de servers van de opleiding. waarbij verder wordt ingegaan op de verschillende constructiemogelijkheden voor zowel de constructie als de interpretatie van geologische structuren en kaarten.en gasvoorkomens .een vergrote geologische kennis.Structuurkaarten .Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. . 67 .Subsurfacekaarten . het preciese adres wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college Tentaminering Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. .het verkrijgen van driedimensionaal (geologisch) inzicht. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden: .Het interpreteren van de deformatie van sedimenten als gevolg van horizontale bewegingen in de ondergrond of van het inverteren van reeds aanwezige structuren.en compressiestructuren in sedimenten met behulp van eenvoudige berekingen. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Instructeurs Studiemateriaal GEOLOGISCHE CONSTRUCTIES ta2921 1. .Breuken .Stereografische projectie .b. J.de uitwerking van verschillende soorten gegevens tot een model voor de geologie van de ondergrond in drie (en soms vier) dimensies. 1e en 2e jaar Verdelingen van (ondergrondse) vloeistofdrukken. Vereiste voorkennis Geologisch Kaartlezen (ta1911) Leerdoelen Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: . Berekenen en grafisch weergeven van deformatie randvoorwaarden m.de constructie van geologische kaarten en profielen.het beoordelen van gesteentedeformatievormen in termen van spanningsverdelingen. Hierbij worden alle onderwerpen zoals vermeld in de inhoud behandeld d. bestaande uit 7 zittingen van elk 90 minuten. .de interpretatie van extensie. Blom.

Tectonische setting. .A. De beschikbare en benodigde tijd voor het tentamen bedraagt 3 uur. Inhoud Het vak bestaat uit 7 colleges over de diepere ondergrond van Nederland (Carboon t/m Tertiair) en 7 over de ondiepe ondergrond (Kwartair). H. Nieuwenhuijs (eds)(1996): Geology of Gas and Oil under the Netherlands. speciale uitgave Geologie en Mijnbouw 1993 (ook in: H. Kroonenberg. 1 uur. Rondeel. Het practicum is behoorlijk arbeidsintensief en niet verplicht. indien alle opgaven gemaakt zijn. Batjes & W. Devoon. steenkool 3. Indien tijdens het practicum alle opgaven zijn gemaakt èn besproken met de practicumleiding. Leerstof Onderwerpen (globaal): 1. deels multiple choice vragen. waarbij zal worden geprobeerd om zoveel mogelijk behandelde punten en constructies te combineren tot één groot geologisch vraagstuk. Vereiste voorkennis College 'Inleiding geologie' (ta1910) Leerdoelen De student verkrijgt inzicht in de geologische bouw van Nederland. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal GEOLOGIE VAN NEDERLAND ta2930 1 40 Tweedejaars studenten Prof.14 middagen die allen als volgt zijn ingedeeld: . D. Voorbereidingstijd voor het tentamen zal ook sterk variëren. gas 4. De totale hoeveelheid tijd benodigd voor het maken van alle opgaven varieert sterk. S.dr. Tevens heeft hij globaal inzicht in het voorkomen van de voornaamste delfstoffen. Tentaminering Schriftelijk examen met deels open end. Trias. Organisatie Het onderwijs bestaat uit 14 college-uren. tst 6025 Synopsis Petroleum Geology of the Netherlands.een inleidend college van ca. maar hoeft. bodemdaling).H. zowel de diepe ondergrond ten behoeve van de studierichtingen TG en PW als de ondiepe ondergrond voor TG (GPR) en IG. en in enkele milieuaspecten die met winning te maken hebben (bodemvervuiling. waarin de theorie wordt behandeld. Perm. kmr 225. wordt aan de betreffende student een heel (bonus) punt toegekend bij het eerstvolgende tentamen. in de vierde lesperiode van het eerste jaar. geroosterd in blokken van twee uur. Berendsen: (1996) De vorming van het land. Begeleiding wordt gegeven door de docent en een aantal student-assistenten. niet erg lang te zijn. Kluwer.J. maar op zo'n 2 uur per middag moet zeker gerekend worden.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Nederland in Europa 2.B. zout 68 .een practicum waarbij de theorie wordt losgelaten op de te maken opgaven. Carboon. Tentaminering Het tentamen zal schriftelijk worden afgenomen.A.E.J. 1e en 2e jaar Organisatie Het practicum bestaat uit ca. pp S1-S20) (verplicht).

Eemien 12. turf. reken. waterwinning 14. convolutie. Voor sinusvormig met de tijd veranderende functies wordt bijvoorbeeld de complexe rekenwijze toegepast.ir. kust.of frequentiedomein beschreven. Barry van Veen.G. Fourier Analyse continue signalen en systemen: Fourier reeks. Signals and Systems. De signalen worden in het tijds. Filtering & Sampling filtering: principes en filtertermonologie. convergentie. integreren (Analyse). Convolutie. Fourier transformatie. rivieren. stochastische en stationaire processen. John Wiley and Sons (verkrijgbaar bij de boekhandel) Collegedictaat c34f: Furne. zeespiegel.dr. Tertiair. Voor periodieke functies wordt een Fourier reeks ontwikkeld en voor niet-periodieke functies die absoluut integreerbaar zijn wordt de Fourier transformatie toegepast. Analyse van systemen in tijds. Ze kunnen deterministisch en/of stochastisch van aard zijn en vaak zijn ze tevens in bandbreedte begrensd. Kwartair inleiding 9.en uitgangsgrootheden (‘de signalen’) wordt bestudeerd als functie van de tijd. E. S. Vereiste voorkennis Complexe getallen.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Laplace transformatie. Voor de categorie van niet -periodieke functies die niet absoluut integreerbaar zijn worddt de Laplace transformatie gebruikt. verwerken en gebruiken van aan elkaar gerelateerde in. Leerdoelen Beginselen van filteren en bemonsteren (Nyquist Theorema). zand. kalk 7. autocovariantie. convolutie.en kruiscorrelatie.H. kansen en kansdichtheden (Statistiek). Afhankelijk van de eigenschappen van de voorkomende functies moeten verschillende transformatiemethode worden toegepast. Grondbeginselen deterministische signalen in continu en discrete tijd. discrete signalen en systemen: Discrete Fourier transformatie. sampling: sampling theorema. Fourier en Laplace transformaties. 1e en 2e jaar 5.en autocorrelatiefunctie. Krijt. differentiëren. Meet-.en frequentiedomein. Organisatie Hoorcollege (28 uur) en Oefeningen (14 uur). M.Holoceen. A. Bruinkool. 69 . grindwinning 13. kleiwinning Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Contactpersoon Studiemateriaal SYSTEMEN EN SIGNALEN tn4560tu 3 120 Tweedejaars studenten Ir. Signalen en Systemen Inhoud Signalen en Systemen: continue en discrete tijd-signalen. olie. aliasing. systemen en hun eigenschappen.. interpolatie. Auto. Kwartair Presaalien 10. Vosselman Haykin. zilverzand 8. discrete en continue lineaire tijd-invariante systemen en hun eigenschappen. stochastische variabelen.Saalien 11. Stochastische Processen tijd-reeksen. herweijer Prof.en regelsystemen zijn voorbeelden waarbij respectievelijk het produceren.Weichselian. Jura 6.Holoceen.

tweede druk. Voor de voorbereiding van een schriftelijk tentamen zijn. Inhoud Statisch elektrisch veld. Tentaminering Schriftelijk. wetten van Maxwell. W. R. indien de stof goed is bijgehouden. het bestuderen van de theorie.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Leerstof/tijdpad Bij aanvang van het vak levert de docent deze informatie op papier aan. 70 . . tst. ongeveer 15 uren toereikend. instructies tn4010ta (was tn401) 3 120 Tweedejaars studenten Drs. Buijze. beide verkrijgbaar bij de VSSD. verkrijgbaar bij de dictatenverkoop TN. TNW-tn (instructie) 'Inleiding Elektriciteit en Magnetisme' door W. het volgen van het college en het maken van vraagstukken. uitgave 01-09-1999.Onderwijsvorm Hoorcollege van 2 uur per week + instructie van 2 uur per week in de 1e en 2e onderwijsperiode. Syllabus bij het college tn401. incl. Organisatie . TNW-tn (college). Roest. Roest. Het bijhouden van het vak is absoluut noodzakelijk vanwege het feit dat dit college een strakke opbouw kent waarbij vaak op eerder behandelde onderwerpen wordt teruggegrepen. Meijer. elektromagnetische inductie. Vereiste voorkennis VWO wiskunde en natuurkunde. Buijze en R.Tijdsbesteding Per college-uur zijn ruim 3 uren nodig voor voorbereiding. 'Vraagstukken Elektriciteit en Magnetisme'. tst 6010. Leerdoelen Begrip krijgen voor de fundamentele wetten van het kunnen oplossen van eenvoudige vraagstukken uit de theorie van het elektromagnetisme. 2480. gesloten boek-tentamen (een formulelijst wordt verstrekt). diëlektrica en magnetiseerbare materialen.C. dr. 1e en 2e jaar Tentaminering Schriftelijk tentamen Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal ELEKTRICITEIT EN MAGNETISME. H. stationair magnetisch veld.

en ‘Vraagstukken over mechanica’. Vereiste voorkennis Kennis en vaardigheid in reeds gedoceerde wiskunde (VWO. het volgen van het college en het maken van vraagstukken. tst.5 100 Tweedejaars studenten Dr. drs. Bewegingsvergelijkingen.4 en 13. . vijfde druk en R.Onderwijsvorm Hoorcollege van 2 uur per week + instructie van 2 uur per week. Inhoud Kinematica en dynamica van een puntmassa en van een verzameling van N deeltjes. ongeveer 15 uren toereikend. 3715). 9. tst. Roest: Vraagstukken over Mechanica. analyse en lineaire algebra). 1e jaar) met succes hebben afgelegd. Roest (TNW-tn. DUP. uitg. drs. R. krachtmoment en impulsmoment.7 van het leerboek van Roest. 5e druk.C.6 t/m 13. R. Bruin Boek: “Inleiding Mechanica”. Roest. kamer 223. VSSD. het bestuderen van de theorie. Gravitatiekracht. Voor de voorbereiding van een schriftelijk tentamen zijn.ir. Tentaminering Het tentamen bestaat uit een schriftelijk tentamen. Eerst wordt het samenstellen besproken van krachten die op een star lichaam werken. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Instructeurs Studiemateriaal MECHANICA II tn4120ta (was tn412) 2. 1e en 2e jaar Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Instructeurs Studiemateriaal MECHANICA I tn4110ta (voorheen tn411) 2. R. Organisatie . Twee-deeltjes systemen. Centraal krachtveld. Roest. Het samenstellen van evenwijdige krachten geeft de gelegenheid het begrip zwaartepunt te 71 .Tijdsbesteding Per college-uur zijn ruim 3 uren nodig voor voorbereiding. Leerdoelen Begrip krijgen voor de fundamentele wetten van/het kunnen oplossen van eenvoudige vraagstukken uit de theoretische mechanica.C. Inhoud Deze cursus van een half semester (7 weken) kan worden gevolgd door hen die de voorafgaande cursus (Mechanica I. vijfde druk. Roest. verzameld door R. impuls. dr. gewone differentiaalvergelijkingen. Indicatief zijn de volgende aan de orde komende facetten: vectorrekening en eenvoudige lineaire. botsingen.1 t/m 13. uitg. R. VSSD. H.5 100 Eerstejaars studenten drs.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Het bijhouden van het vak is absoluut noodzakelijk vanwege het feit dat dit college een strakke opbouw kent waarbij vaak op eerder behandelde onderwerpen wordt teruggegrepen. 13. Roest: Inleiding Mechanica. De cursus omvat de hoofdstukken 8. C. indien de stof goed is bijgehouden. Slob (TA. DUP.ir. 2480). E. Mechanische energie. Meijer Dr. 5e druk.

'200 Vraagstukken Fysische Transportverschijnselen'. H. 1e en 2e jaar introduceren.A. C.P. De impulsmomentstelling is nuttig bij vele problemen. In het eerste deel van de drie delen van het college zal daarom uitgebreid stil gestaan worden bij de techniek van het opstellen van balansen. van den Akker. Vereiste voorkennis Mechanica I Leerdoelen Het begrijpen van. Het traagheids moment wordt geïntroduceerd. Het is dan ook van belang dat elke ingenieur de basisbegrippen. Gewapend met dit instrument zal vervolgens in het tweede deel dieper worden ingegaan op warmtetransport. het kunnen oplossen van problemen die op de stof betrekking hebben. Tenslotte worden gedempte trillingen behandeld.G. die een goede beschrijving van deze stromen in zich dragen. Zowel stationaire als instationaire problemen worden onder de loep genomen.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. uitgave VSSD. Mudde en E. M. In zeer veel processen die in de ingenieurspraktijk voorkomen speelt stroming van minstens één van de drie basisgrootheden uit de natuurkunde (massa.F.F. de procesindustrie. uitgave VSSD.dr. Dit komt neer op het voeren van een "boekhouding" voor massa. onder de knie heeft. Frequentie: twee keer per cursusjaar. Warmoeskerken. incl. instructies tn4780tu (was tn478) 3 120 Tweedejaars studenten Dr. In het college zal deze basis gelegd worden. Kramers Laboratorium voor Fysische Technologie. uitgave VSSD. Voorbeelden worden behandeld. eerste verbeterde druk. R. Tevens wordt aandacht besteed aan problemen waarbij er niet 72 . Het vak bestrijkt een zeer breed terrein van toepassingen. Vervolgens komen aan de orde: rotatie van starre lichamen.A.E. Kleijn. van den Akker en dr. tst 2835 'Fysische Transportverschijnselen I'. prof. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal FYSISCHE TRANSPORTVERSCHIJNSELEN. energie. Dan volgt bespreking van het impulsmoment van een vast lichaam. Evenwichts voorwaarden worden kort besproken. het weer maar net zo goed bij de oliewinning en grondstoffenverwerking. 1997. Centraal in de aanpak van de diverse problemen staat "de balans". en de hiermee samenhangende stelling van Steiner. zowel met als zonder extern aangrijpende (constante of periodieke) krachten.ir. Janssen en dr.C. R. Vakgroep Transportverschijnselen.B.M. kmr W250.E. maar er wordt een formulelijst bijgeleverd. 'Transport Phenomena Data Companion'. energie en impuls.ir L. en het kunnen omgaan met de in de stof voorkomende begrippen en wetmatigheden. Toepassing: fysische slingers.R. de biotechnologie. en een keer (herkansing) in augustus. ir.ir. H. prof.dr. en het behoud hiervan. die gevonden worden in het dagelijks leven. Stammers. Mudde. impuls) een essentiële rol. Het is zeer aan te bevelen om met de stof “bij te blijven” om het optimale nut van het college en (vooral) de instructies te hebben. de arbeid en het vermogen die hiermee samenhangen en rollen.M. 1998. Tentaminering Schriftelijk tentamen van 3 uur. een keer na afloop van het college. Inhoud In het vak FT worden de procestechnische aspecten van de natuurkunde behandeld. Gesloten boek. Organisatie Hoorcollege van 2 uur per week en 2 uur instructie per week.

Bovendien zijn de losse onderdelen van het vak niet zo moeilijk. Dit aspect wordt door vele studenten onvoldoende onderkend. B=4. Mk. Deze vorm van onderwijs wordt aangeboden in de vorm van drie MS-DOS floppies (voor deel A. 7. C=5)  eindcijfer 5 Na beëindiging van het college vindt er nog een "reparatie-tentamen" plaats (2e helft van 73 . gebruikmakend van een sterke analogie met het tweede deel. TA. Tenslotte moet de student een globaal gevoel voor de grootte-orde van de diverse stromen. alle deelcijfers zijn slechts geldig gedurende het cursusjaar waarbinnen die cijfers behaald zijn (men kan geen deelcijfers meenemen naar een volgend jaar). Leerstof Het vak Fysische Transportverschijnselen heeft een lange traditie als "struikelvak" voor diverse studierichtingen (TN. is de stroming laminair of turbulent? Is de situatie stationair? Wat zijn de mechanismen voor transport? Enkel moleculair of ook convectief van aard? Vereiste voorkennis Analyse. mits voldaan aan 1 t/m 5: eindcijfer is (A+B+C)/3. cijfer toets B: tenminste een 4. in het derde deel massa. Er is eigenlijk maar één manier om het vak onder de knie te krijgen: veel opgaven maken.  op basis van het bovenstaande een relevante beschrijving/modellering van het onderhavige probleem op te zetten. energie en impuls. De moeilijkheid schuilt juist in het integreren van de benodigde losse stukjes om tot een juiste beschrijving van het probleem te komen. Basis Thermodynamica Leerdoelen Het doel van het vak is kennis te verwerven over transport van massa. 1e en 2e jaar uitsluitend sprake is van geleiding van warmte. Mechanica.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. ST. 2. Dit komt voor een belangrijk deel doordat het een "echt" ingenieursvak is. Om deze oefeningen te bevorderen zijn er gedurende het college zogenaamde toetsmiddagen en wordt het vak in drie deeltentamens geëxamineerd. Het eindcijfer wordt op basis van de deeltentamencijfers bepaald. die de student interactief aan de hand nemen bij het oplossen van een twintigtal representatieve opgaven.en impulstransport beter bekeken. Uitzondering: (A=8. Er worden "echte" problemen als opgave voorgelegd. maar ook van vloeistofstroming en warmtetransport.  een adequate balans voor dit probleem op te zetten. Deze floppies zijn op college te koop à ƒ 2. 4.  de diverse vormen van transport te kunnen modelleren.-. Deze bepaling is onderhevig aan de volgende restricties: 1. 3. Het verdient ernstige aanbeveling om hiervan gedurende de loop van het college er reeds vele aan te pakken. B=5. somcijfers B + C: tenminste een 9. Na afloop van het college moet de student in staat zijn voor een gegeven probleem uit de werkelijkheid van alle dag:  de hoofdmechanismen voor transport aan te wijzen. combineren veelal een aantal deelproble-men uit de collegestof. cijfers toets A: geen nadere beperkingen. B en C).  (numerieke) antwoorden op detailvragen te geven. De situaties die uiteindelijk geanalyseerd moeten kunnen worden. Een eerste mogelijkheid tot het oefenen in het maken van opgaven wordt geboden via zogenaamd Computer Ondersteund Onderwijs (COO). 5. Om enkele te noemen: Is er sprake van stroming? Zo ja. Voorts zijn in de vraagstukkenbundel 200 representatieve vragen verzameld. TB). C=4) of (A=8. Voorafgaande aan elk deeltentamen zijn er drie toetsmiddagen waar een half punt voor het daarop aansluitende deeltentamen verdiend kan worden. Tenslotte wordt. cijfer toets C: tenminste een 4. 6. tijden lengteschalen ontwikkeld hebben.

òf weer deelnemen aan de volledige serie van 3 deeltentamens. waarbij elke student één of meer deeltentamens over kan doen. 2e verdieping. Vereiste voorkennis VWO-natuurkunde Leerdoelen Niet door de docent geformuleerd. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal WERKTUIGKUNDE I wb3180 1. Organisatie 3 uur college per week in de eerste periode. Tentaminering Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Onderwijsgebouw. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Instructeur Studiemateriaal Benodigdheden INZICHT TECHNISCHE INRICHTINGEN wbp513-00 1. tst 5087. Knoester (tst 6569. overleg etc. lagers. Drenth. verkrijgbaar bij diktaatverkoop WbMT.òf een tentamen afleggen over de hele stof (januari en augustus). Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk indien toetsen en tekenportefeuille (zie onder wbp513) zijn afgerond. studio’s. wordt vrijwel altijd 74 . Aanwezig in het practicum. 1ekamer links) J. kmr 206 Diktaat 'Werktuigkunde I'. Om daadwerkelijk een technische inrichting te realiseren moeten vormgeving en afmetingen vertaald worden naar de werkvloer.F. 2e kamer links). Visser (coördinator. Enkele voorbeelden van tentamen-opgaven worden tijdens het college behandeld. K.naafverbindingen.5 60 Eerstejaars studenten Ir. In het daarop volgende studiejaar kan men dan: . boutverbindingen. begane grond. Inhoud Het practicum 'Inzicht Technische Inrichtingen' is verbonden aan het college Werktuigbouwkunde I (wb3180). WbMT. Potloodstifthouder voor stiften 2 mm of potloden in de hardheden H en 2H. tst 6718. Gebouw WbMT. De ervaring leert dat het tentamen over de hele stof voor veel studenten een zeer groot struikelblok vormt. studido’s. Zie voor meer informatie wbp513. In dit college worden methodieken aangeleerd om op grond van fysische wetmatigheden te komen tot afmetingen van werktuigonderdelen.5 60 Eerstejaars studenten R. . waar fabricage plaatsvindt. Mekelweg 2. Hierna zijn de deeltentamencijfers vervallen. Inhoud Gedrag van staal. maattoleranties en passingen en basiskennis van tandwielen. blok III.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Onderwijsgebouw. In geval van storing. begane grond. as. 1e en 2e jaar augustus).

Meer specifieke aandachtspunten zijn: . Het collegezaalnummer wordt te zijner tijd in de hal van de subfaculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. 1e kwartaal Week Maandag: instructie/tekenen.het vervaardigen van tekeningen volgens vigerende normen. Woensdag: comp. Mekelweg 2. De doelstelling van dit practicum.oefeningen. . Organisatie Groep 1. tijdpad Het practicum is opgebouwd uit korte instructies en tekenen. een combinatie van instructies en oefeningen om dit communicatiemiddel eigen te maken.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. collegezalen gebouw WbMt. aanvang 11. Geregeld worden wekelijks. Instructie/tekenen: Oefeningen en toetsen: aanvang 13. bekend gemaakt. zodat ze als waardevol communicatiemiddel dienst kunnen doen. Onderwijsgebouw. Leerstof. oefeningen en toetsen gemaakt op de computerzaal. .Inzicht hoe eenvoudige constructies in elkaar zitten en deze schematisch op papier zetten. Totaal per week 2e kwartaal Week Maandag: instuctie/tekenen. enkele dagen na het practicum.het vastleggen van noodzakelijk geachte bewerkingen in tekeningen. 1e en 2e jaar teruggevallen op tekeningen en schema's. 1e etage.Tekeningen vervaardigen ten behoeve van fabricage. De eerste onderwijsperiode wordt 75 . anders kan er niet worden deelgenomen aan het tentamen van het vak werktuigbouwkunde wb3180. Zelfstudie in samenwerking met Werktuigkunde I Totaal per week 45 3 3 6 46 3 3 6 47 3 3 6 48 3 3 6 49 2 3 5 50 2 3 5 2 2 51 Totaal 16 20 36 37 3 3 38 3 2 5 39 3 2 5 40 3 2 5 41 3 3 42 3 3 Totaal 18 6 24 Tentaminering Aan het vak is geen tentamen verbonden maar alle tekeningen dienen voldoende te zijn beoordeeld. computerzalen gebouw WbMt. waar begeleiding en ondersteuning wordt verleend. is hiermee globaal vastgelegd. Deze dienen dan ook eenduidig van opzet te zijn.00 uur (eerste onderwijsperiode). eenvoudige technische inrichtingen.schematische tekeningen vervaardigen van reeds bestaande.30 uur. Leerdoelen . . Vereiste voorkennis Wis. .en natuurkunde uit de VWO-opleiding.1 wordt voor twaalf practicummiddagen (instructies en tekenen) volgens onderstaand rooster ingedeeld.Kennismaken met de tekencode. Onderstaand rooster geeft naast kalenderweeknummers de overige cijfers in lesuren.

Daarnaast is er iedere week een uur Begeleide Zelfstudie. de bedoeling is dat studenten zelfstandig opdrachten maken maar dat de docent aanwezig is om te helpen bij vragen en problemen.ir. warmte. van Ballegooyen (G.C. verkrijgbaar bij de VSSD. lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten. 6th edition 1996. biologie en op vele andere terreinen.nl) James Stewart. G. fourth edition”. Vectoranalyse (wi1231ta) Vereiste voorkennis VWO wiskunde B Organisatie Iedere onderwijsperiode wordt er 4 uur per week een zogenaamde “colstructie” gegeven.T. van Horssen "Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems". mechanica. Integralen en reeksen (wi1229ta) Module 3. 76 . titel “Calculus. Boyce. Diprima.van Ballegooyen@its. early transcendentals.of diffusievergelijking en potentiaalvergelijking. De tekenigen in de eerste onderwijsperiode zijn eenvoudig van aard doch in de tweede periode worden complete werktekeningen vervaardigd. uitgever: John Wiley and Sons. Laplace transformatie. Het woord zegt het al. economie. 1e en 2e jaar gestart met het analyseren en tekenen van herkenbare gebruiksvoorwerpen.E. Functies v. Inhoud Differentiaalvergelijkingen treden op in vele toepassingsgebieden zoals natuurkunde. prijs: ongeveer ƒ 60.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. stelsels eerste orde lineaire differentiaalvergelijkingen. In dit college wordt een inleiding gegeven in de theorie der differentiaalvergelijkingen. Alle deelcijfers worden opgeteld en gemiddeld tot een eindcijfer. Differentiaalvergelijkingen (wi1228ta) Module 2. De werktekening wordt volgens normalisatie uitgevoerd. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal ANALYSE wi1266TA 8 320 Eerstejaars studenten Ir. Fourierreeksen. Tentaminering Ieder deeltentamen wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Er wordt gekeken naar de functie en uitvoeringsvorm van verschillende tekeningensoorten met als zwaartepunt de 'werktekening'.-. methode van scheiding van variabelen.tudelft. enkele partiële differentiaalvergelijkingen uit de mathematische fysica: golfvergelijking. ISBN 0-534-36298-2. functioneerbaarheid. R. fabriceerbaarheid en montage. De volgende onderwerpen komen aan bod: eerste orde en tweede orde differentiaalvergelijkingen. W. Per deel is er slechts 1 herkansing per jaar.C. meerdere variabelen (wi1230ta) Module 4. uitgever Brooks/Cole Inhoud Module 1. Dit betekent dat het klassikaal behandelen van leerstof wordt afgewisseld met het zelfstandig maken van opdrachten.C. Verder wordt aandacht besteed aan materiaalaspecten. door W. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN wi2034ta (voorheen wi225) 2 80 Tweedejaars studenten Dr.

onderwijsvorm: 4/0/0/0 hoorcollege (inclusief instructie). . Daarnaast zal onderwezen worden hoe met lineaire stelsels-vergelijkingen. Dit resulteert uiteindelijk in een stukje eigenwaardentheorie.of differentievergelijking (bijv.schriftelijk tentamen bestaande uit 7 open vragen. verkrijgbaar bij elke academische boekhandel.W. Verheij) Inhoud De meeste tweedejaars studenten hebben kennis gemaakt met lineaire stelsels-vergelijkingen en met lineaire diffentiaalvergelijkingen.3 tentamenzittingen per jaar: oktober. De vereiste voorkennis kan ook worden teruggevonden in: "Differentiaalvergelijkingen. een inleidende cursus" door W. zoals die is behandeld op het VWO. 1e druk 1993. . Tentaminering . prijs: 32. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal LINEAIRE ALGEBRA wi2041ta (voorheen wi230) 6 240 Tweedejaars studenten Drs J.de vectormeetkunde. . Vereiste voorkennis .A. lineaire differentiaalen differentievergelijkingen. uitgaven-nr. (fysische) vraagstellingen waarbij het uitwendig produkt een rol speelt. januari. . Leerdoelen De student moet oplossingen kunnen bepalen van de onder ‘Inhoud’ genoemde gewone en partiële differentiaalvergelijkingen. 27. problemen die beschreven worden door een lineaire differentiaal. Vakgroep Algemene Wiskunde. 5044 . Totale tijdbelasting is ongeveer 60 uur.) . Er worden 14 hoorcolleges gegeven.enige kennis van lineaire differentiaalvergelijkingen (de theorie van lineaire differentiaalvergelijkingen zoals die is behandeld in het college analyse in het eerste jaar volstaat). Dit zijn voorbeelden van lineaire problemen. Organisatie . De wiskundige methoden om die oplossingen te vinden dienen in voldoende mate beheerst te worden door de student. diagonaliseerbaarheid en transformatie naar hoofdassen van matrices (dit kan worden toegepast op bijv.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Voor de voorbereiding op het tentamen is (indien de stof regelmatig is bijgehouden) ongeveer 15 uur toereikend.a. .tentamenduur: 3 uur. de traagheidstensor of spanningstensor) en het ontkoppelen van lineaire stelsels-differentiaalvergelijkingen van de eerste orde. vectoren.A. tst. Decnop e.aanvullend diktaatje (samengesteld door J. 77 . Verheij. augustus. van Horssen.tot 2 weken voor een tentamenzitting kan men zich opgeven voor die tentamenzitting bij de onderwijsadministratie van ITS. Tijdens de cursus lineaire algebra zal een algemene theorie opgebouwd worden om lineaire problemen te beschrijven en op te lossen. matrices en determinanten (op een handige wijze) gerekend kan worden. trillingsproblemen).aanbevolen tijdsbesteding: het hoorcollege beslaat 4 uur per week en het bijhouden van de theorie en het oefenen van vraagstukken vergt ongeveer 4 uur per week.T.50. zoals: Fourierreeksen. TWI.diktaat Lineaire Algebra (samengesteld door G. Tijdens deze cursus zal ook worden ingegaan op een aantal toepassingen. 1e en 2e jaar Vereiste voorkennis Kennis van en vaardigheid in de in het eerste jaar gedoceerde vakken wi101 analyse en ta1020 mechanica.

Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal TOEGEPASTE KANSREKENING EN STATISTIEK wi2068ta (voorheen wi292) 3 100 Eerste. Dit bonuspunt telt alleen mee indien wordt deelgenomen aan het reguliere tentamen. MATLAB-practicum Aan het eind van de laatste onderwijsperiode zal een MATLAB-practicum verzorgd worden. Fourierreeksen. . Borovkova. moet men om kunnen gaan met de invloed van toevallige 78 .en differentievergelijkingen. tst.dr.De student zal wiskunde tekst (vaak opgebouwd uit stellingen en bewijzen) moeten kunnen lezen.A. Inhoud Het betreft een algemene inleiding in het gebruik van statistische methoden. meetresultaten. Tijdsbesteding: Per onderwijsperiode (kwartaal) zijn er 28 college-uren. beste benaderingen in de approximatietheorie en bepaalde resultaten uit de theorie van de lineaire differentiaal.De student zal bepaalde onderwerpen uit andere colleges van meer theoretische achtergrond moeten kunnen voorzien. tweede en derde kwartaal wekelijks 4 college-uren gegeven).en differentievergelijkingen. 1e en 2e jaar Leerdoelen . vooral gericht op toepassingen. (Hiervoor is een goede theoretische opzet onontbeerlijk. Dit zijn 21 contacturen (gerekend als klokuren). Wanneer men zich bezig houdt met niet alleen de verwerking maar ook de interpretatie van bijv. matrices en determinanten. S. direkt volgend op het college en indien het cijfer van het deeltentamen 4 of hoger is.Omdat de student kennis heeft gemaakt en zal maken met lineaire problemen in verschillende vormen zal hij/zij zich een algemene theorie om lineaire problemen te beschrijven en op te lossen moeten eigen maken.De student zal (op een handige manier) moeten kunnen rekenen met lineaire stelsels vergelijkingen. Organisatie Onderwijsvorm: Hoorcollege (dit hoorcollege wordt tijdens het eerste. tijdpad Onderwijsperiode 1: Hoofdstuk 1: vectormeetkunde in Rn Hoofdstuk 2: vectorruimten Hoofdstuk 3: matrixrekening Onderwijsperiode 2: Hoofdstuk 4: lineaire afbeeldingen op vectorruimten Hoofdstuk 5: inwendig productruimten Hoofdstuk 6: lineaire problemen Onderwijsperiode 3: Hoofdstuk 7: determinanten Hoofdstuk 8: eigenwaardetheorie Hoofdstuk 9: speciale lineaire operatoren op inwendig-productruimten. Bovendien wordt per kwartaal 59 uur voor zelfstudie (inclusief tentamenvoorbereiding) gerekend. het definiëren van coördinaatonafhankelijke grootheden in de fysica. vectoren. Dit MATLAB-practicum (2 dagdelen) is facultatief en men kan er één bonuspunt voor het deeltentamen deel 3 mee verdienen. Leerstof.) . verkrijgbaar bij repro-Wiskunde. opgavenbundel en antwoordenbundel. 4517 Diktaat.en tweedejaars studenten mw. lineaire differentiaal. Te denken valt aan onderwerpen als: het uitwendig produkt in de fysica. . in totaal geeft dat een studielast van 80 uur (en 2 studiepunten) per onderwijsperiode.

functies van stochastische variabelen. Tentaminering Tweemaal per jaar wordt er een schriftelijk tentamen afgenomen. differentiëren. Tijdens het tweede en derde college houden alle deelnemers een korte oefenspreekbeurt van vier minuten. Organisatie De cursus is als volgt opgebouwd. parametrische modellen. schattingstheorie. Tijdens het eerste college wordt behandeld hoe een voordracht voorbereid moet worden (in aansluiting op de bestudeerde literatuur) en worden regelingen voor de volgende bijeenkomsten toegelicht. de flipover en het bord. Vanaf de vierde bijeenkomst houden steeds drie studenten een referaat van 10 minuten over een door henzelf te bepalen onderwerp. Leerdoelen Het doel is enig praktisch inzicht te geven in het gebruik van statistiek en kansrekening. Hierbij hoort ook het leren omgaan met visuele hulpmiddelen als de overheadprojector. stochastische variabelen en zijn verdelingen. die door de medestudenten en de docent beoordeeld wordt. dus hun vaardigheid vergroten in het houden van effectieve toespraken. gebeurtenissen en kansen. Bovendien is er een facultatieve tussentoets waarvan de uitslag het tentamencijfer kan verhogen (nooit verlagen). Vereiste voorkennis Nodig is kennis en vaardigheid van de analyse met betrekking tot de functies van één en meer variabelen. statistische toetsen en betrouwbaarheidsintervallen. integreren. Voor een juiste kwantificatie van dat risico is de kansreke-ning noodzakelijk. Het eerste doel is de deelnemers enig inzicht te verschaffen in de theorie en techniek van het spreken in het openbaar. Juist ten behoeve van dat inzicht moet aandacht besteed worden aan de presentatie van een wiskundig model waarbinnen kanstheoretische begrippen en statistische methoden geformuleerd kunnen worden. Vak TECHNIEK EN VERANTWOORDELIJKHEID 79 . Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal MONDELING PRESENTEREN wm0201 1 40 Eerstejaars studenten wordt nader bekend gemaakt wordt nader bekend gemaakt Inhoud Het practicum Mondeling Presenteren heeft twee doelstellingen. Organisatie. Ter aanvulling van de beoordelingen worden ook enkele videofragmenten vertoond van de toespraak. simulatie en boostrap. centrale limietstelling. 1e en 2e jaar effecten op die resultaten dan wel die effecten kunnen uitschakelen. sommeren van reeksen. tijdpad Het betreft een 2/2 college en een 2/2 instructie (waaronder een computerpracticum). wet van grote aantalen.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen. In de tweede plaats moeten cursisten deze inzichten kunnen toepassen. Anders loopt men immers het risico dat een te trekken conclusie onjuist is. Deze grote voordrachten worden geëvalueerd door een (per voordracht wisselend) panel van drie medecursisten en door de docent. Tentaminering Toetsing geschiedt door beoordeling van de uitgevoerde en/of ingeleverde opdrachten. De onderwerpen zijn: beschrijvende statistiek.

Op de achtergrond staat de vraag hoe negatieve gevolgen van techniek kunnen worden geminimaliseerd met behoud van positieve gevolgen. verantwoordelijk handelen van bedrijven en de rol van het recht daarbij. signalering van morele problemen in de beroepsuitoefening. kmr 1. De leerstof wordt getoetst door middel van een toets aan het eind van het college en aan de hand van het essay van het vak ta2000. Leerdoelen Het vak wil de volgende doelen helpen realiseren: . . juridische context. beginselen van de ethiek. F de Jong. H. Toetsing.kennis van problemen die zich voordoen rond de verantwoordelijkheid van ingenieurs in hun beroepsuitoefening. historische ontwikkeling van techniek en samenleving. mw.290.consistent en oplossingsgericht kunnen redeneren over de behandelde problematiek. ethiek en verantwoordelijkheid. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage aan de werk/discussiecolleges verwacht. tst 5143) Tekstenbundel wm0325tu. beroepscodes. en wat daarbij de rol van ingenieurs en anderen kan zijn. historische en juridische achtergronden. werking van besluitvormingsprocedures. functioneren van organisaties. mogelijke oplossingsrichtingen voor gerezen problemen. 1e en 2e jaar Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal wm0325 (voorheen gg25) 2 80 Tweedejaars studenten TA Dr. verkrijgbaar bij dictatenverkoop WTM. en wettelijke plichten en bevoegdheden van ingenieurs. Er is een aanwezigheidsplicht. Secretariaat Filosofie. verantwoordelijkheid in organisaties: wie is verantwoordelijk voor wat?. . Techniek. Oplossingsrichtingen voor gerezen problemen worden geëxploreerd. Zandvoort. Organisatie Er zijn 7 bijeenkomsten van elk 1 uur hoorcollege en aansluitend 2 uur werkcollege. drs. bedrijfsbelangen. Aan de orde komen: beroepsopvattingen van ingenieurs.Jaarprogramma’s en vakbeschrijvingen.inzicht in de relevante achtergronden: ethiek. 80 . De Vries van Heystplantsoen 2 Inhoud De verantwoordelijkheid van ingenieurs werkzaam in private ondernemingen en in overheidsorganisaties wordt beschreven en geanalyseerd in het licht van ethische. WTM (Inlichtingen: De Vries van Heystplantsoen 2. Vereiste voorkennis Geen specifieke voorkennis vereist.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bearing capacity of piles and other foundation elements.09. toepassing op bruggen.ir. Both design and execution will be dealt with. soil compaction. room 0. met buigligger.10. met afschuifligger. risers. CT. 3e.M. Continu verdeelde reacties: elastische ondersteuning in combinatie met extensie. Prerequisites ta3780. op wringing belaste staven.J. CT. Uitgewerkte tentamenopgaven. van Tol. tst 4781 Mechanica van constructies. J. geotechnical standards. Deel 2. pijplegger. A. met kabel. soil and rock injection. H. idem met afschuifligger en buigligger. A. 97 . randstoring in cirkelcylindrische schaal.P. Vakbeschrijvingen van de 3e-. J.ir.F. initieel rechte kabel. toepassing op railbouw en randstoringen in schalen en opslagtanks. Modern foundation techniques: sheet piling. Elementaire belastingsgevallen: op rek (extensie) belaste staven. verkrijgbaar bij diktaatverkoop CT Inhoud Deel 1.10. 1993.en 5e-jaarsvakken Course Code Credit points Course load Target group Lecturer Instructors Course material FOUNDATION ENGINEERING CT3030 2 80 4th year students Engineering Geology Prof. kmr 5. op afschuiving belaste liggers. ground anchors and anchor blocks.dr.31. 4e. CT. Gecombineerde draagwerking: combinatie van kabelwerking en buiging (parallelsysteem).J. hoge gebouwen. CT.25. vertical drains.L. Book: 'Modern Foundation Techniques'. Organisation Lectures Examination Written Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal ELASTOSTATICA VAN SLANKE STRUCTUREN CTme3110 3 120 Derdejaars studenten PW-Offshore Prof. op buiging en afschuiving belaste liggers. 4e en 5e jaar 7. ext 5423 and ing. Blaauwendraad. To develop insight and skills in foundation techniques. ext 5478/1880 Ir. ta3790 Goals To form a basis for the approach of foundation problems in civil engineering. (to be obtained at dicatenverkoop CT). Elastrostatica van slanke structuren. kmr 5.Vakbeschrijvingen. Spijkers. room 0. tst 1458 en ir. J. room 0. Contents Design and calculation of foundations: interpretation of soil investigations. verkrijgbaar bij VSSD. Oostveen. ext 5478 Lecture notes: 'Foundation techniques'. Deel 3. Everts. Bouma.

toetsing: overzicht van de toepassingen van staal in verschillende constructies. de materiaalkeuze en de verschillende fasen in het tot stand brengen van staalconstructies (opdracht en planning. 3e. montage en kostenaspecten). instructiesessies en verplichte oefening. overlapverbindingen. Organisatie Hoorcolleges. balk-kolomverbindingen. 98 . Tentaminering Schriftelijk tentamen. Rekenvoorbeelden: oefenen. stuikverbindingen. sterkte. berekening. fabricage. CT. aan de hand van eerdere tentamenopgaven. een hoeklas).M. Voorwaarde voor deelname aan tentemen: oefening gereed en voldoende. hangdaken en hangbruggen. J. Organisatie Hoorcolleges en oefening. R. eigenschappen van staal. ontwerpproces. Gecombineerde draagwerking met gekromde elementen: initieel gekromde kabel. Tentamencijfer = eindcijfer. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Begeleider Studiemateriaal STAAL EN STAALCONSTRUCTIES CTco3120 4 160 Derdejaars studenten PW-Offshore Prof. 4e en 5e jaar Deel 4.40.W. liggers en raamwerken: berekening van doorsneden op trek. tst 3382 ir.ir. CT. A. de verschillende staalsoorten en staalkwaliteiten. berekening van liggers en van raamwerken behandeld (sterkte. CT. de keuze van de afmetingen. Abspoel. analyse van de krachtswerking in verschillende verbindingstypen. mechanische eigenschappen van verschillende uitvoeringen van bouten behandeld bij belasting op trek. Stabiliteit: verschillende vormen van instabiliteit: knikken. kmr 4. uitgegeven door het Staalbouwkundig Genootschap. maatregelen waarmee instabiliteiten kunnen worden voorkomen bij kolommen. stijfheid en vervormingscapaciteit van lassen (bijv. o. tst 5358 ‘Basisboek’ en ‘Construeren A’. afschuiving en stuik. Ontwerp en berekening van verbindingen: verschillende lasprocessen en de resulterende eigenschappen van het lasmetaal en het metaal naast de las. Tentaminering Schriftelijk tentamen. stijfheid.m. stijfheid en vervormingscapaciteit van deze verbindingen. optredende vervormingen in de gebruikstoestand en in de bezwijktoestand).39. NEN 6770. de aanpak van de berekening. Tentamencijfer = eindcijfer. aanvullend dictaat. afschuiving en combinaties daarvan. kmr 4. druk. Stark. de keuze van het constructieve systeem.Vakbeschrijvingen. buiging. voorschriften en richtlijnen en de toetsingsprocedure volgens de TGB-1990. Berekening van doorsneden. Gresnigt. liggers en raamwerken. kmr 4. plooien. NEN 6771 en NEN 6772 alles verkrijgbaar bij dictatenverkoop CT Inhoud Ontwerp. tst 2303 en ir. bijv.28. alsmede de berekening van de sterkte. kippen.B.

Vos. G. CT. tst 5078 en ir. Barends. J. diverse toepassingen.dr. J. kmr 5. geavanceerde oplosmethoden. oefening voor gespannen beton. Ge kmr 0. tst 5452/4578 en prof. kostenfactoren en invloed daarvan op het ontwerp. Organisatie Hoorcolleges. kmr 5. De stof bestaat uit vier onderdelen: basis. gebruik van de resultaten van deze berekening voor het tekenen met behulp van een CAD-stysteem (automatische toetsing van de uitkomsten van de berekening door het CAD-stysteem). verkrijgbaar bij dictatenverkoop CT flop met programma’s. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal GRONDWATERMECHANICA EN -STROMING CT3320 2 80 Vierdejaars studenten IG Prof. Voorwaarde voor deelneming tentamen: voorgespannen-betonoefening voltooid. Ge kmr 0. 4e en 5e jaar Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Begeleiders Studiemateriaal BETONCONSTRUCTIES 2 CTco3150 3 120 Derdejaars studenten PW-Offshore Prof.09. verkrijgbaar bij sectie Geotechniek Inhoud Inzicht in de bijdrage van het grondwater aan het krachtenspel in de bodem rond en bij waterbouwkundige (kunst)werken en inzicht in de processen van transport van en via grondwater in de bodem. dilatatievoegen. Inhoud Voorgespannen beton: diverse voorspantechnieken.B. tst 4576 Diktaat ‘Voorgespannen beton’. kmr 5. kolommen en platen. tst 5473 ing. CAD-oefening: berekening van een eenvoudige draagconstructie. kmr 5. Walraven.J. Lindhout.09. Eindcijfer = cijfer van het tentamen als de CAD-oefening is voltooid.ir. Handleiding CAD-oefening. Oefening in het dimensioneren van een voorgespannen constructie. de CAD-oefening bestaat uit een opgave en een computerpracticum.g. Ontwerpen en dimensioneren van diverse draagconstructies: dimensionering van raamwerken. opgebouwd uit wanden. Uffink. funderingstypen. verstijfde draagconstructies. Tentaminering Computertentamen. CT. syllabus (college-overheads). Galjaard. 99 .ir. CT.03. Ch.dr. verkrijgbaar bij dictatenverkoop CT. CT.ir.Vakbeschrijvingen.13.C. Oefening in de toepassing van analytische en numerieke methoden om genoemde processen te evalueren en te voorspellen.09. Uitvoering en kostenaspecten: voorbeelden van uitvoerbaarheid.C.ir.J. CAD-oefening en oefening voorgespannen beton.g.J. 1880 en dr. geboorde tunnels.M. tst 5423 b. tst 2628 Diktaat 'Grondwatermechanica en -stroming'. F.19. 3e. dimensioneren van volledig voorgespannen constructies onder buiging en afschuiving. de opgave moet gereed zijn om aan het practicum te kunnen beginnen. F. oplosmethoden.

oefendemonstraties.77.5 punt worden behaald. kenniscolleges. vaste en drijvende constructies.. per toets kan maximaal 2. Inhoud Beschrijvende fysische oceanografie (o. vloeistofmechanica. alsmede de beschrijving en analyse daarvan. Holthuijsen. Lineaire en 100 .. economische randvoorwaarden.91.Sc. waterbouwkunde.Sc. verkrijgbaar bij WOT of betreffende docent bij college. tst 4803/1953 Dr. M. geologie Leerdoelen Inzicht verwerven in het gedrag van grondwater en het transport van en door grondwater. P. P.H. hydrologie.: oceanografie. Holthuijsen. windpatronen.ir. werkcolleges en groepsactiviteiten. losse handouts. tst 4803/1953 W.a.W.. kmr 3. kmr 3.a. 3e. zeestromingen. kmr 2. journaal beoordeling. Kennis verwerven van de belangrijkste rekenmethoden ter voorspelling van het gedrag van grondwater. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Begeleider Contactpersoon Studiemateriaal OCEANOGRAFIE EN GOLVEN CTot3620 4 160 Derdejaars studenten PW-Offshore Dr. Tentaminering Het eindcijfer wordt berekend uit het resultaat van de vier toetsen.. Operationalisering van opgedane kennis door begeleide integrerende ontwerpoefening Organisatie Discussies. exploratie. M. Massie.a. CT. W. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Begeleiders Studiemateriaal OVERZICHT OFFSHORE TECHNOLOGIE CTot3600 5 200 Derdejaars studenten PW-Offshore W.Vakbeschrijvingen. productie.H. productiefaciliteiten. windsystemen. Massie. Tentaminering Mondelinge en schriftelijke project presentatie.ir.77.93/2. Massie. Inhoud Overzicht op bewuswordingsniveau van de aspecten (en hun samenhang) die een rol spelen bij het ontwikkelen van een offshore olie. diktaten ‘korte golven’ en ‘windgolven’. kmr 2. M.Sc.of gasveld. Organisatie Hoorcolleges.a.E.E. eigenschappen van zeewater. CT. technische wiskunde Gewenst: milieukunde. tst 4614 Reader ‘fysische oceanografie’. L. Onderwerpen o. tst 4614 e. verkrijgbaar bij diktatenverkoop CT. computertoetsen.W.W.77. tst 4614 e.93/2. CT. CT. 4e en 5e jaar Voorkennis Vereist: grondmechanica. kmr 3. getijden.91. reservoirtechniek. Diktaat. CT.E. Basisvergelijkingen golftheorie. P. windgolven). L.

en kortetermijngolfstatistiek. Randomfasemodel voor windgolven. 3e. Bishop. Verruijt.v.dr. Tentaminering Mondeling tentamen. Leerdoelen De student dient inzicht te verkrijgen in voorkomen en gedrag van grondwater. Elastische oplossingen voor spanningen.g.Vakbeschrijvingen. elasto-plasticiteit. Spectraalanalyse met Fourierintegralen en Fourierreeksen. Damwanden als verend ondersteunde liggers.ir. Transport van verontreinigingen. lopende golven in diep water. met oefeningen Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal INTRODUCTION GEOHYDROLOGY CT 3 120 Vierdejaars studenten IG Ir. adsorptie. verkrijgbaar bij de dictatenverkoop van CT Inhoud Elastisch ondersteunde liggers. R. tst 5280/1880 Dictaat 'Numerical Geomechanics'. 4e en 5e jaar niet-lineaire theorieën voor periodieke. Transport van en door grondwater. advectie. A. grondwateronttrekkingen en/of (kunstmatige) filtratie. Windgolven als stochastisch proces. Boussinesq. Voorkomen en gedrag van grondwater. Organisatie Hoorcolleges en begeleide zelfstudie. Eindige-elementenmethode voor grondwaterstroming. effecten t. Organisatie Hoorcolleges met oefeningen Tentaminering Vier opdrachten. Vervolgens dient hij/zij voldoende kennis op te doen van geschikte oplossingsmethoden om een geohydrologisch probleem te kunnen oplossen en dient aan te kunnen geven wat voor 101 . Glijvlakberekeningen. verzilting van grondwater.H. Verblijftijden. Kwaliteitsaspecten van grondwater en infiltratiewater (processen en parameters). Voorspellen van windgolven aan de hand van windinformatie. CT. Beheer en exploitatie van grondwater. welke processen hierbij een rol spelen en hoe natuurlijke grondwatersystemen geschematiseerd kunnen worden.90. kmr 4. Effecten van dichtheidsverschillen. Fellenius. differtentierekening. tst 4901 Collegediktaat verkrijgbaar bij diktaatverkoop CT Inhoud Geologische grondslagen. Tentamencijfer = eindcijfer. Lange. dispersie. Newmark. Boekelman. Overdrachtsfuncties en responsieberekeningen. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal NUMERIEKE GRONDMECHANICA CT4350 2 80 Vierdejaars studenten IG Prof. Oorzaken en effecten van stijghoogteveranderingen. wettelijk kader.

Helsinki University Handouts Contents The mining project. production planning. Technology selection. Mine visit: production economics. Jyri Liimatainen.Vakbeschrijvingen. economic analysis of a mine. Mine visit: production economics. Computer use: Stability analysis.5. Of Rock Engineering. Case studies: design of an underground mine. equipment selection. environmental aspects. Technology selection. financing and management. financing and management. Presentations by industry representatives: feasibility studies. production planning. economic analysis of a mine. 3e. 4e en 5e jaar (neven)effecten een bepaalde ingreep in het geohydrologisch systeem veroorzaakt. Organisatie Hoorcollege Tentaminering Schriftelijk tentamen. Presentations by industry representatives: feasibility studies. Pekka Särkkä. back analysis of an old mine. Case studies: design of an underground mine. costs and revenues. contents in different levels of mine feasibility studies. Prerequisites 102 . back analysis of an old mine. production process and planning parameters of a mine. mineral markets and competitiveness. Tentamencijfer = eindcijfer Subject Code Credit points Target group Lecturers Course Material APPLIED ROCK MECHANICS FOR HARD ROCK MINING EMC . ECTS: 4 4th year students EMC Dr. Helsinki University of Technology Lecture notes Contents The mining project. environmental aspects. contents in different levels of mine feasibility studies. Lab.H/AR (HELSINKI) 2. Laboratory of Rock Engineering. equipment selection. production process and planning parameters of a mine. ECTS: 3 4th year students EMC Prof. Prerequisites General knowledge of rock mechanics Objectives To gain a basic knowledge on hard rock behavior in mining situations Organisation Lectures. demonstrations on numerical methods Examination Written exam Subject Code Credit points Target group Lecturers Course Material MINING TECHNOLOGY AND ECONOMICS EMC – H/ME (HELSINKI) 2. costs and revenues. mineral markets and competitiveness.

design & installation of comminution circuits. 3e. Organisation Lectures. screening.5 4th year students EMC Lecture notes Subject Code Credit points Target group Lecturers MINING PRODUCTION & PROJECT MANAGEMENT EMC – L/MPE (LONDON) 2. Examination Written exam Subject Code Credit points Target group Lecturers Course Material MINERAL PROCESS PLANT DESING EMC – H/MP (HELSINKI) 1. Organisation Lectures. Shaw. Huxley School of Environment. reports Examination Written exam Subject Code Credit points Target group Lecturers Course Material NUMERICAL MINE MODELLING EMC – H/MM (HELSINKI) 1. flotation and other separation techniques. Prerequisites General knowledge of mineral processing Objectives To present the students with basic understanding of mineral processing plant design criteria. Helsinki University Handouts Contents Technical and economic aspects of mineral processing. Of mechanical Process and Recycling Technology. ECTS: 3 4th year students EMC Prof. Computer use: case study. computer aided equipment scale-up. t.5 4th year students EMC Prof. ECTS: 1.h. calculations with spreadsheets. Earth Science & Engineering 103 . Computer use: Demonstrations. 4e en 5e jaar General knowledge of ore reserve evaluation. Lab. breaking & grinding.T. primary and secondary scavenging. Kari Heiskanen. ECTS: 1. price formulas and plant economics. grade-recovery analysis. C.Vakbeschrijvingen. computer aided design. mining engineering and economics Objectives Technical and economic overview of a feasibility study concentrating on underground hard rock metal mining. plant lay-out. equipment purchase practices. design & installation of concentration and dewatering circuits.

Setting of objectives: management structure. 9. acceptance. analysis and evaluation. scope of the project. expediting. Discussion of selected ‘production type’ objectives. use of 'standards' in training 7. given over 5 weeks. 10. definitions.setting of programmes. Design control. use and application. practical applications (e. 3e. This course is evaluated by means of project work and a 2 hour examination. Standard and Responsibility Costing : Requirement for. The Annual Programme : Procedures and techniques used in setting the mine production. Estimating. 2) Time Study. techniques & application 3. General discussion on: i) Standard Methods(including Management). tonnage of cost basis). Project management. Mine Project Planning. 1985 Conference Volume . change orders. site meetings and site visits. 8. 1) Method Study: Techniques & applications. Detail of the geological. Use of the very latest definitions.Vakbeschrijvingen.g. Labour. London. Derivation of cost figures. geomechanical and structural situation.. ii) Standard Costs. levels of responsibility and accountability. 1983 2. Chapman & Hall. The inter-relationship between departments/sections of the mine in setting production targets 6. Thek project will be worth 40% of the marks for the course and the examination the remaining 60% 104 . Organisation The course is scheduled for roughly 40 hours of lectures and tutorials. Interaction of these programmes. typical objectives set in a mine environment. Management: Overview of the concepts of management.This is a collection of papers covering all aspects of mine project planning. Setting of objectives: management structure. Wage scales. maps which should be available. set up of terms of reference for the project team 11. Objectives This course is designed to give the students an improved understandig of practical management techniques used in the mining industry generally. calls for tender. wages. Applications in planning and controlling a typical mine’s production. development. Job Evaluation : The assessment of the 'worth' of a job . 2. overtime 4. Construction control. Capital Projects . control of changes. etc. typical mine's production. development and exploration schedules for the overall mine production objectives. purchase contracts and contract documentation 12.At the end of the course the student should have the tools to be able to understand how to go about organising and controlling a mining operation on a practical day to day basis. The requirements of Stock Exchanges and banks with regard to the documentation required for listing particulars and for raising loans from banks. systems in use and applications. March 1985. 4e en 5e jaar Course Material Handouts by lecturers Contents 1.history. their derivation and application. SAIMM . hand-over on completion Prerequisites None Reference(s) from literature: 1. materials. Job description. Sloan. ‘Mine Management’. use of standards in stoping. SAIMM. levels of responsibility and accountability requirements to provide the planning base. use and applications. Standards: The requirement for standards. 5. Douglas A. Medium Term Planning and Control : Stoping . Training of personnel for jobevaluation. Project control: Administration. bonus and incentive schemes. Development setting of programmes (these two usually done together).School of Mine Planning.setting of programmes. Work study: General overview of work study. Full ore reserve presentation. the project team.

Corporate financing. gold loans etc. The measures used to compare company results. hedging etc. Producer prices and LME prices. 3. The requirements of the promoters. cost estimation. Volume 1. gold bonds. 2. by mining companies . The analysis of performance.the need for the mining engineer to understand the money and commodity markets. Comex and other markets. Risk analysis. D. 4e en 5e jaar Examination Written exam Subject Code Credit points Target group Lecturers Course Material MINE PROJECT FINANCING EMC – L/MPF (LONDON) 2. ECTS: 3 4th year students EMC Prof. given in 2 hour sessions over 2 weeks. Several 105 . Road shows etc. the evaluation of mining companies and their shares. It is designed to give the students an understanding of the money markets and how they work and how they can be used by the mining industry in its search for finance. a 3 hour examination. building on the courses in this topic that have gone before. visiting Professor handouts Contents 1. 10. Responsibility costing and budgetary control with special reference to mining. Shaw. Reference(s) from literature 1. Metals and Minerals. The importance of financing to the mining industry. and cash flow analysis in the minig industry 4. 5. Potts. 6. This course is evaluated by means of tutorial work and. Organisation This course is co-ordinated by Prof. Annual reports by various countries on their mineral production and reserves. Prerequisites None Objectives This course is designed to give the students an improved understanding of mineral economics.Uses and demand for metals and minerals. The Minerals Yearbook. Introduction to the course . USBM Department of the Interior. The capital markets . Ming company shares. OTC options.Metals and concentrates markets .a strategy to reduce the risk of price movements. 9.Exchange based futures. The use of forward selling. Derivatives . but the bulk of the lectures are by persons from brokers and finance companies in the City of London and from the London Metal Exchange. Cash flows.the LME. The requirements of the stock markets. exchange based options. fund manager’s perspectives. Minerals and metals markets . 7. combined with L/MPE. Base metals and the pricing mechanisms.how and where to raise capital for mining projects. 3e. Gold and gold markets. Raising funds for mines and mining projects. The tutorial work will be worth 40% of the marks for the course and the examination the remaining 60%. The importance of market perception. mining projects etc.Vakbeschrijvingen. The London “Yellow Book”. The stock markets. The work of a mining analyst in evaluating shares. USA 1994 2. The course is scheduled for roughly 20 hours of lectures and tutorials. 8.

The Derivatives Revolution. The objective is to create design concepts which will be of immediate and practical use to the operating company. Prerequisites At least three years of study of mining engineering succesfully completed. 5th Edition. Day 5 the teams present their results at a seminar to the management of the mine.5.5. Purpose This course offers the student the opportunity of doing design work in a real mining situation. 1994 7. Durucan. ECTS: 1 4th year students EMC 106 .Vakbeschrijvingen. 1995 5.. The students are split into teams and the teams undertake an investigation of their project on the mine. such as rock mechanics. Economic Evaluation and Investment Decision Methods.J. 1996 4. This course is evaluated on the presentations given at the mine and the project reports.C. Examination Written Subject Code Credit points Target group Lecturers VENTILATION EMC – L/MV (LONDON) 0. J.. Earth Science & Engineering Handouts Contents 1. 3. Huxley School of Environment. transport systems. Wolff’s Guide to the London Metal Exchange. Redwood Press.H. 3e. 2. T. London. Stermole. 1995.2 and 3 are spent studying the problem on surface and/or underground at the mine. Day 4 is spent preparing a design and a report of conclusions reached. A full project report will be written on return to London. Rosendale Press. Organisation The course is cheduled for one full week at the mine site.. The project work is undertaken during a period of one week. Cartermill International Ltd. New Frontiers in Gold. mining layout. Prentice Hall. S. mine services. F. 3. 1984 Examination Written exam Subject Code Credit points Target group Lecturers Course Material MINE PROJECT – BOULBY POTASH MINE EMC – L/PROJ (LONDON) 1. ECTS: 2 4th year students EMC Prof. Cox. Mining 1997. Cross. Boulby Potash mine staff select four topics which the mine would like to see investigated. London. 1985 6. 5th Edition. J.. Investment Evaluations Corporation Colorado. 4e en 5e jaar publications.D. Days 1. etc. Options Markets. ventilation. Financial Times International Yearbooks. These may be in any area of mining.

Introduction to finite and boundary element methods for engineers. Modelling granular materials: PFC. de Beer and J.P. Boundary element method . 8. 3.. 4e en 5e jaar Course Material Handouts Subject Code Credit points Target group Lecturers Course Material ROCK MECHANICS EMC – L/RM (LONDON) 1. Prerequisites Introductory Rock Mechanics Objectives This course is designed to give the student some experience in using the computational numerical methods in use in rock mechanics today. and Watson.Explicit and implicit methods. 1992. Finite elements. (ed). of Earth Resources Engineering Handouts Contents This course is a mixture of lectures. G.An introduction to the use of numerical methods through the use of simple finite element and boundary element programs. Distinct element method . UDEC.N. J. Meshing issues.5. E. Williams. or linked. Finite differences revisited . 3e.. 107 . Finite element method . Non rectangular grids. 3. Implementation issues . Practical sessions .Principles of the boundary element method. Beer. G. Numerical methods in rock mechanics.Development of the distinct element method.Principles of the finite element method.A discussion of the difficulties faced when applying numerical methods to the solution of real problems in geomechanics. ECTS: 2 4th year students EMC Dr. FLAC.Vakbeschrijvingen. This course is evaluatted by means of course work. 6. Harrison. They should gain an understanding of their use and understand when the use of each is appropriate. Assembling a problem. Allen & Unwin. schemes. 2.Hybrid. John Wiley 2. Reference(s) from literature: 1. J. 1990. 7. Boundary elements. 1990.Classification of numerical methods. Organisation The course is scheduled for roughly 20 hours of lectures and tutorials. Analytical & computational methods in engineering rock mechanics. 1987 Examination Written exam. G.T. Pande.O.R. shape and interpolation functions. fundamental differences between methods. Other numerical methods . Introduction to numerical methods through the finite difference method. Dep. shape and interpolation functions 4. Introduction . Brown. Modelling of discontinuous systems. John Wiley. 5. 1. seminars and tutorials.

articles from jounals and magazines dealing with maintenance and automation Contents Automation and robotics in mining industry: general introduction. reliability centered maintenance. ing. Processing methods will be highlighted with respect to the influence on alluvial and marine mining methods. case study form the mining industry. Prerequisites none Objectives To give a basic understanding of the critical aria of automation and maintenance and their impact on the total economy of the mining operation. Several 108 . total productive maintenance. diamonds. potential and problems associated with automation of main mining operations. Maintenance: introduction and global trends in maintenance technology and management. tel 078-6910335. computer applications. exploration models. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course Material ALLUVIAL MINING EMC – D/AL (DELFT) (ta3180) 2. equipment lay-outs and typical operational data. dredge mining and processing methods of these deposits and their related minerals. Some general exploration methods will be discussed with special emphasis on sampling methods. some special unit operations will be mentioned. etc. van den Berg Handouts on course topics together with copies of articles highlighting these topics. The most important dredge mining techniques will be discussed. reliability and maintainability. van Muijen. economics of equipment breakdowns. this course will emphasize on typical exploration. copies of the presentations by the students Contents After a general overview of the geological origin and deposit forming of important alluvial (placer) and marine deposits. C. classification of maintenance strategies. room 148 ext. tin. history and future. H. Organisation Lectures. or MTI Holland.5. design and development of maintenance concepts for mechanized and automated mining system. ECTS: 3 80 hours 4th year students EMC Ir. heavy minerals and sand & gravel and typical commodity related topics like marketprice. industry visit. human factors. Maintenance will be treated with special reference to mechanized and automatic systems used in mines. exploitation. reserve estimation and deposit evaluation.H. Worldwide exploitation will be explained with mining operations of gold. Examination Written exam. condition based maintenance. Faculty of Applied Earth Sciences. 3e. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Target group Lecturers Course Material MINING AUTOMATION AND MAINTENANCE OF MINING EQUIPMENT EMC – L/MA (LONDON) 0. ECTS: 1 4th year students EMC Lecture notes. explaining on selection criteria. As important tools slurry transportation and centrifugal pumps will be reviewed separately.Vakbeschrijvingen. 3202.

The student should be aware of the different criteria determining feasibility of the different deposits. and general project co-ordination. This topic can be selected from a list prepared by the course co-ordinator or after approval by the students own selection. The contents of these short studies will highlight some specific points of alluvial and marine mining in more detail. Faculty of Applied Earth Sciences. Due to limited availability of time. Organisation The asssessment of this course will be based on a short written report with presentation prepared by every student on a special topic. J. equipment brochures etc. course on mineral economics. course co-ordinators will assist and guide the groups. Reference(s) from literature: General mining magazines. geology. general handbooks. dry-earth moving. for which no time is available during the normal course hours. room 147. ECTS: 4 4th year students EMC Ir. proper selection of equipment and typical problems related to this type of mining operations. The case history will describe a deposit for which a feasibility study will be made. The feasibility study will contain planning of exploration. feasibility studies Objectives Main goal of this course week is to present the student with an idea on how to perform feasibility studies and what kind of important topics are involved in a proper execution of such a feasibility study. reserve estimations. mineral economics Objectives Main goal of this course is to present the student with a general overview on important topics of alluvial and marine mining and several specific points in more detail. flowsheet & mass balance set-up. H. the case study will assist the several groups of students to evaluate thier specific tasks. Prerequisites Course on alluvial and marine mining. 4e en 5e jaar excursions will be arranged to highlight some of the typical course topics mentioned above. de Ruiter. or MTI Holland. 078-6910335 Handouts of typical details on feasibility studies. economic evaluation. a first evaluation of feasibility studies will be discussed by one of the co-ordinators. van Muijen. 3e. room 148. Faculty of Applied Earth Sciences. process equipment selection. costprice estimation. Alluvial Mining by Ian McDonald Examination Written and oral Subject Code Credit points Target group Cordinators Course Material CASE STUDY EMC – D/CS (DELFT) (ta3371) 3. physical transport phenomena. Aufbereitungstechnik. During the course week several general meeting will be organised (with co-ordinators attending). Report and presentation will be assessed by the course co-ordinator. physical separation technologies (gravity). tel.J. Contents Before starting the actual case. case history details. tel 3202. tel 5001 Ir. Prerequisites General knowledge of mechanical engineering.Vakbeschrijvingen. mine plan lay-out with equipment selection. The case history will highlight the required information for a proper feasibility study. 109 .

Excursions to magnesite production and industrial mineral processing plant. Prerequisites General knowledge of chemistry. soda ash & chlor-alkali. Salt. 3e. tel 3202 Subject notes Contents The course gives the future geo-engineer an insight into the role of industrial minerals in modern society.5 4th year students EMC Dr. pigments & fillers. gypsum. high-tech ceramics. Glass. phosphates.5 4th year students EMC Dr. Geostatistics for engineers Contents See ta3090. magnesite.5. The use of these materials is strictly determined by the functional properties of the minerals. bauxite & alumina.Vakbeschrijvingen. Glass.ir. the development of the necessary functionality by the correct choice of mineral or selection of processing route is of primary importance. trends) are summarised. cement.M. H. Raw materials technology (ta0200. ECTS: 2. Detailed description of topics: Occurrence.J. wollastonite. the main applications are dealt with. Geostatistics Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material INDUSTRIAL MINERALS EMC – D/IM (DELFT) (ta3260) 1. uses (prices. Since industrial minerals are functional materials. 4e en 5e jaar Examination Oral Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material GEOSTATISTICS EMC – D/GS (DELFT) (ta3090) 1. borates. brucite & magnesia. Faculty of Applied Earth Sciences. partly a function of the process of making them useful products. processing. ECTS: 2. glass. room 148. the key players in the market introduced and the mineral put in an economic framework. ta1210) Purpose To familiarise students with the role of industrial minerals in modern society. The minerals discussed are chosen for their economic importance in terms of traded volumes or values. logistics. the producing areas and typical production and processing steps are discussed. J. (Elective course for students Engineering Geology) 110 . Green. rare earths. For each of the minerals discussed. Organisation This couse is ONLY given as a module within the European Mining Course (EMC). demand. We hope to give students an insight into factors governing the use of a number of the economically more important minerals and the market for these materials. limestone & dolomite. a uniform approach will be adopted. economics and applications of non-metallic minerals. partly intrinsic. tel 1606 H.J. dimension stone.5. After an introduction to the mineral. Faculty of Applied Earth Sciences. room 148.

absorption. air control by ventilation and air cooling. backfill of contaminated masses. case study: backfill planning in a gypsum mine. safety concepts. 111 .dr. Martens - Contents Methane I/II: Air composition. environmental protection. Prerequisites General Mining. utilisation and ignition. Dipl. methods and equipment for gas measurement. Ventilation planning: Assessment of measurements on air flow and pressure. 4e en 5e jaar Examination A written examination of 3 hours test students' understanding. ECTS: 4 4th year students EMC Prof. ECS: 3 4th year students EMC Prof.Ing. Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material ENVIRONMENTAL ISSUES EMC – A/EI (AACHEN) 3. cavity types. landscape modelling.Vakbeschrijvingen. Ventilation III: Heading and Auxiliary ventilation: planning. evaluation of waste.N. The exam takes place shortly after the lectures and reexamination is normally only available by exception.Ing. waste statistics. methane formation. reclamation.-Wirt. Martens Handouts and sheets Contents Recultivation. loss of pressure. computer based ventilation planning. Ventilation I/II: Ventilation methods. legal basics. Overview.-Wirt.-ing.dr. Objectives Overview. host rocks. steam content. landfills. influences on methane production. backfilling technology. blowers: construction and operation. construction. descriptive questions. ventilation control. natural heat sources. basics and methods of recultivation in open pit mining. waste management. basics and methods of underground waste disposal and backfilling. release and determination/methane control. operational safety. different waste types. Underground waste disposal/backfill: legal basics. 3e. transportation technics. requirements on pressure and quantity. Methane III: Methane prediction. Dipl.N. P. productivity control. ventilation circuit. booster characteristics. The examination consists of primarily open. deposit characteristics. determination of supplements based on pressure losses.-ing. P. waste amount. Air conditioning: Climatic areas. Legal Basics. self consolidation. Organisation Lectures Examination Writtten exam Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material MINE VENTILATION EMC – A/MV (AACHEN) 2.

deposit modelling. Organisation Lectures Examination Written exam. bench construction. Methods and equipment for gas measurement. groundwater control. economic efficiency. industrial minerals. ECTS: 5 4th year students EMC Prof. calculations of resources and masses. control. discontinuous surface mining.dr. Prerequisites None Objectives Overview.-ing. ramp construction. basics and methods of open pit mining and computer aided engineering. surveying. R. Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material OPEN PIT MINING EMC – A/OP (AACHEN) 3. 3e. mobile crushers. loading equipment. utilisation and ignition. dust and noise emissions. ECTS: 1. Organisation Lectures Examination Written exam Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material Contents See ta3070 MINERAL ECONOMICS EMEC – D/EC (DELFT) (TA3070) 1. belt roads. Stoll Handouts and sheets Contents Computer aided engineering (CAE). primary crusher and its location. slope stability.D. reduction of blasting emissions. General Mining Objectives Basic knowledge of Methan in underground coal mines. optimisation. sand and gravel. planning and design of opencast mines.Vakbeschrijvingen. optimum crusher type. Physics. control. bucket wheel excavators. pit and quarry. horizontal drilling technique. 4e en 5e jaar Prerequisites Thermodynamics. planning and air conditioning. transport equipment. computer assisted generation of drawings. mining methods. Ventilation methods. costing. continuous surface mining.5 4th year students EMEC 112 .

Elsevier Contents Handouts on course topics together with copies of articles highlighting these topics. H. To understand the principles and to select and design equipment in the areas of mixing. Review of unit processes and plant practice. exploitation. SEGREGATION AND TRANSPORT EMEC – D/AL (DELFT) 1. ECTS: 2.5 4th year students EMEC Ir. Characterisation of slurries and pastes. prediction of gravity separation performance from laboratory data. Hydraulic transport systems. Review of fundamentals of fluid mechanics. Conveying of sludges and pastes. industrial visits Examination The assessment of this course will be based on a short written report with presentation prepared by every student on a special topic.5 4th year students EMEC Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material ALLUVIAL MINING/MIXING. This topic can be selected from a list prepared by the course co-ordinator or after approval by the students’ own selection. 3e. modelling of gravity separation processes Prerequisites General knowledge of mechanical engineering. The student should be aware of the different criteria determining feasibility of the different deposits. To provide a fundamental understanding of mixer design. ECTS: 1. this course will emphasise on typical exploration.5. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material MULTIPHASE FLOWS EMEC – D/MF (DELFT) 1.O. Transport system design and maintenance Theoretical approach to gravity concentration. dredge mining and processing methods of these deposits and their related minerals. selection and scale-up of solid-liquid mixers. physical transport phenomena. density separation and hydraulic transportation of suspensions Learning outcomes Main goal of this course is to present the student with a general overview on important topics of alluvial and marine mining and several specific points in more detail. Alluvial Mining by Ian McDonald. physical separation technologies (gravity). The contents of these short studies will highlight some specific points of alluvial and marine mining in more detail. van Muijen General mining magazines. density separation and hydraulic transport Teaching/learning methods Lectures.. R. for which no time 113 .Vakbeschrijvingen. dry-earth moving. 1984. mineral economics Rationale After a general overview of the geological origin and deposit forming of important alluvial (placer) and marine deposits.. proper selection of equipment and typical problems related to this type of mining operations. Burt. geology. Aufbereitungstechnik. copies of the presentations by the students. Gravity concentration technology.

copper and others. Material and metal cycles. tin. particle size distribution. cars and consumer goods. Fraunholcz Course notes and articles referenced in the course notes Contents Metal resources. Report and presentation will be assessed by the course coordinator. Significance of process variables and interaction between the variables. moisture content. Understanding of the application of separation techniques and metallurgy to achieve materials recycling goals.J. glass.Vakbeschrijvingen. 4e en 5e jaar is available during the normal course hours. including comprehension of the economic and legislative aspects Teaching/learning methods Lectures. assignments and excursions. Rationale To provide students with an overview of the technological and economic aspects of recycling and the strategic importance Learning outcomes Understanding of the theories and practical application of eddy current and magnetic separation. ECTS: 2. Glass Taguchi Techniques for Quality Engineering: P. ECTS: 4. Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material RECYCLING EMEC – D/REC (DELFT) 3. Relation between the inaccuracy. Selection of the reliability in combination with a relevant statistical distribution. inaccuracy. Examination Written exam Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material SAMPLING AND STATISTICS EMEC – D/SAM (DELFT) 1. Statistically correct mass balances based on sample analyses. copper. plastics. 3e.5 4th year students EMEC Dr.5. Secondary processing of aluminum. Influence of particle shape. Interpretation of sample analyses in relation to process variables. their energy content and the strategic importance for recycling. Ross Contents Definition of the inaccuracy with respect to a sample property or a critical value. Cycles of mulit-component systems for batteries.5 4th year students EMEC Dr. liberation. H.ir. the sample size and the particle characteristics. Sampling strategies and the selection of sampling equipment. 114 . Environmental aspects of recycling. Establishing the unknown quantity. sample size or a particle property. zinc and lead. Consequences of counting or weighing particles for the inaccuracy. image processing and development of other techniques applied in the current recycling industry. Prerequisites General raw materials technology.J. aluminum. N.

data reconciliation and experimental set-ups (topics: beach sands.A.A. as well as knowledge of the design of experiments. BRGM Bilco Contents Discussion of various flow sheets by example BRGM Software Bilco Prerequisites Satisfactory academic record to date Rationale To provide an overview of different flow sheets in minerals processing and hydrometallurgy as well as do mass balances of the same by data reconciliation Learning outcomes Get a feel for minerals processing and hydrometallurgical flow sheets. MASS BALANCES EMEC – D/FS (DELFT) 1. the ability to select the sample size and sampling equipment. recycle -glass) Prerequisites Elementary Statistics Rationale Engineers are frequently faced with measuring and optimizing properties of particulate materials. Reuter Wills. gold mining. (1995) and handouts. This requires insight into the sampling strategies and interpretation. modelling sample analyses in order to identify relevant process variables and interactions between variables Teaching/learning methods Traditional lectures: 20 hours. Industrial case studies and exercises: 20 hours Examination Written exam Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material FLOWSHEETS.5. sample size and particle characteristics. soil remediation. 4e en 5e jaar Case studies on sampling. M. Learning outcomes Insight into the relation between inaccuracy. perform reconciliation of measured data. ECTS: 2.Vakbeschrijvingen. B. the tools to make decisions based on sample analyses.5 4th year students EMEC Prof. 3e. mass flow rates in the same as well as concentrations of elements in the various sections of the discussed industrial circuits Examination 100% Case studies 115 .

Th. mechanical separation processes Rationale To provide experience in practical investigations for the possibilities of secondary raw materials processing as well as analytical methods for determination of separation efficiency Learning outcomes Understanding how to take samples from industrial scale processing plants.Conventional RLE process. refractory gold ores .Vakbeschrijvingen. van Muijen Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material CASE STUDY AACHEN EMEC – A/CS (AACHEN) 3. Extractive Metallurgy of Copper.5 4th year students EMEC Prof. electrochemical and kinetic aspects of solubilizing valuable metals from minerals. Yannopoulos J. analysing these samples and working out proposals for process improvement. Au . pressure leaching. A. Habashi F. pressure and bio-oxidation. determination of separation efficienc Prerequisites General knowledge of comminution technologies. Part II Application and Process Design: Zn .K & Davenport W. A Textbook of Hydrometallurgy. Monhemius Jackson E. Hydrometallurgical Extraction and Reclamation.Leaching of oxide ores. IX and membrane techniques. ECTS: 4. Biswas A. The Extractive Metallurgy of Gold.C. In purification of the leach or waste liquors special attention is given to precipitation.-ing. ECTS: 1. 3e. Pretz Course notes Contents Introduction to case study topics.G.5 4th year students EMEC Ir. cyanide chemistry and control. different recycling methods and processing equipment. 116 . 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material EXCURSION EMEC – D/EXC (DELFT) 1.dr.5. intermediate and waste products. iron problem in Zn processing. Contents Part I Theory: Thermodynamics. Teaching/learning methods Lectures. CIP/CIL. analytical methods. practical course in lab scale processing and analytical work Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material HYDROMETALLURGY EMEC – L/HYD (LONDON) 2. purification of the leach liquors and recovery of both the metal(s) and lixiviant. ECTS: 4 4th year students EMEC Prof. Cu .J. SX. Solvent extraction and electrowinning. heap leaching. excursions.roasting. H.Cyanide process.

Bayer process for alumina. electrochemical and kinetic principles of hydrometallurgy and to illustrate the application of these principles and unit operations in common industrial hydrometallurgical processes. including environmental considerations and constraints. 117 . 4e en 5e jaar Al .5 4th year students EMEC Rationale To make students aware of the close relationship between engineering activities and health and safety. filters. liquid/solid separation processes Rationale To develop an understanding of the thermodynamic. ECTS: 1. Prerequisites Basic university chemistry. oxidation and desulphurization for gases) catalytic converters for exhaust gases.Vakbeschrijvingen. 3e. flue gas cleaning (cyclones. Knowledge of the current hydrometallurgical processes used for the production of important metals such as Zn. Classification of hazardous wastes. scrubbers and precipitators for solids. Ni . ECTS: 1. application in process design.Nickel laterite processing. thermodynamics. and to understand the social and environmental consequences of these activities. Ni/Co solvent extraction. Al and Ni Teaching/learning methods Lectures. Solid wastes: tailings dam construction and management Assignments tutorials Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material Prerequisites None HEALTH.5 4th year students EMEC Rationale Engineering solutions to pollution problems. Cu. Learning outcomes An understanding of the theoretical principles of hydrometallurgy. Au. Liquid wastes: chemical and biological treatments of aqueous effluents. industrial visits. halocarbons and petroleum products. SAFETY & RISK ANALYSIS EMEC – L/HSR (LONDON) 1. tube digestor. assignments Examination 50% written exam Part I Theory and 50% Part II Application and Process Design Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material ENVIRONMETAL CONTROL TECHNOLOGY EMEC – L/ECT (LONDON) 1. Air Pollution: combustion processes.

Vakbeschrijvingen. recycling. etc. using a combination of lectures. modular approach. particle comminution.W. transferability. case studies. discrete element modelling. Rationale To provide a fundamental understanding of the processes of model building and simulation of particulate systems Learning outcomes microscopic methods (statistical mechanics. combined particlechemical processes. discrete element modelling). Examination 100% course work.) and macroscopic methods (empirical/ phenomenological etc. computer based problem solving. Use of dynamic simulation for plant optimisation. Stokesian dynamics. relative precision.5. Introduction to statistical and force balance approaches (Monte Carlo methods. based on population balance approaches. theoretical models. R. sensitivity analysis. mathematical techniques. sedimentation of concentrated suspensions. Case Study. complexity. collective and personal methods of protection Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material MODELLING AND SIMULATION EMEC – L/MS (LONDON) 1. Prerequisites Satisfactory academic record to date. robustness. 4e en 5e jaar Principles of occupational safety: the work environment. DYNAMIC SIMULATORS: Introduction to principles of dynamic simulation based on a commercial simulator. hazardous materials and environments. generality and applicability. followed by the second week when the student will be working on individual assignments to assess the course. Two major case studies on model development for particle classification and particle breakage. Students will be able to gain experience on simulation of mineral and industrial mineral processing plant. effluent treatment. occupational hazards. particle fluidization. Importance of data reconciliation in model validation and development. Data gathering in a plant environment WHOLE PLANT SIMULATION USING COMMERCIAL DESIGN SIMULATORS: Strategies for building-up simulations of entire process. laboratory exercises. Computer exercises and case studies for colloid aggregation. Incorporation of fluid dynamics for process simulation. 118 . MICROSCOPIC MODELLING OF FINE PARTICULATE PROCESSES. risk assessment and scheduling. demonstrations. hierarchy of models.5 4th year students EMEC Dr. Testing robustness of model fitting. Case study. parameter estimation.) to gain experience in building and validating models for unit operations and combining these together to simulate the performance of operating plant. soil cleaning. MACROSCOPIC PHENOMENOLOGICAL MODELLING OF UNIT OPERATIONS. Using simulators to specify equipment and cost estimation. Barley (Camborne) tutorial sheets/computer based assignments Contents PRINCIPLES OF MODELLING AND MODEL BUILDING: Realism of models. 3e. Teaching/learning methods Teaching will be concentrated in one week. Extensive use of case study examples is a feature of this module. ECTS: 2. Brownian dynamics. empirical models vs. prediction-validation-iteration cycle. self-consistency.

Telemetry and signal processing. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material INSTRUMENTATION & CONTROL EMEC – L/IC (LONDON) 1. Adaptive control. Case studies in milling and classification Prerequisites None Rationale To engender confidence in the use of advanced instrumentation and modern control techniques to improve the reliability and economic viability of particulate material processing Learning outcomes Proficiency in the selection of sensors.5. K. Barney Process Tomography . Scarlett Allen T.S.J.Schwarzenbach and Gill Programmable Logic Controllers . Kumar Contents Measurement fundamentals.5. Raven Applied Digital Control . 119 .A. knowledge based systems and modern machine learning techniques. Programmable logic controllers (PLCs).K.J. Intelligent instrumentation and process tomography. 1990: Particle size measurement.C.K.Vakbeschrijvingen. Meech & S. Otter Automatic Control Engineering.D.. Heiskanen. B.R. Wightman Intelligent Instrumentation . third edition . Jämsä-Jounela Instrumentation in Process Control . Leigh Modern Control Engineering .J. Modelling and model based control strategies. Supervisory control and data acquisition (SCADA) systems. ECTS: 2.R. Computer simulation laboratories: 6hrs Examination 50% coursework. Design exercises: 4hrs. 3e. 1991: Powder surface area and porosity. Principles of classical and discrete-time control.. measurable effects and sensor operation. Chapman & Hall Lowell S. Hands-on laboratories: 6hrs Industrial case studies: 4hrs.E. Beck System Modelling and Control ..5 4th year students EMEC Prof. 50% exam Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material PARTICLE AND POWDER TECHNOLOGY EMEC – H/PP (HELSINKI) 1.5 4th year students EMEC Prof.A. Prof.G. the application of modern signal processing and control techniques in the context of particulate systems Organisation Traditional lectures:10hrs.H. Ogata A Hyper-Manual on Expert Systems . Williams and M. Distributed control systems (DCS). and Shields J.F. ECTS: 2. Ogata Discrete Time Control Systems .

activators. storage of powders. complex Cu-Zn-Pb ores  carbonate-silicate ores. SME. Wiley Somasundaran and Moudgil (eds) 1987: Reagents in Mineral Industry. Flotation practices:  sulphide ores: porphyry Cu-Mo-Au. 3e. It will use a combination of lectures and laboratory based exercises Examination 40% course work. Shamlou P..5. 4e en 5e jaar Seville et al. Schulze H. 1990: Particle technology. 1988: Handling of Bulk solids. powder mixing. Deutscher Verlag für Grundstoffenindustrie. 1972: Chemical reaction engineering. Chapman & Hall Reisner et al.. bubble-particle contact. 1997:processing of particulate solids. pneumatic transport systems. Schubert H. Levenspiel O. 1990: Principles of Powder technology. depressants. Flotation kinetics Sulphide electro. specific surface area. Collectors.  salt type minerals. particle size effects. ECTS: 2. theory of silos. dust explosions Prerequisites Satisfactory academic record to date Rationale To provide a fundamental understanding of the effects of particulates in multiphase processes.Vakbeschrijvingen.  carbonates. 1996: Aufbereitung fester Stoffe Band II. 120 . size distribution and area measurement principles and equipment. Learning outcomes To understand the principles and ability to solve related problems Teaching/learning methods Teaching will be given during one week period.. dusting. fluidization.. Chapman & Hall Rumpf H. Wiley Contents Powder sampling.. 60% exam Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material FLOTATION EMEC – H/FLO (HELSINKI) 1. Butterworths Rhodes M. Wile Contents Basic principles: Hydrodynamics. Chapman&Hall. Stumm W. visiting lecturers Furstenau M. Manning 1995: Introduction to Industrial Minerals...A. Kirjavainen. bubble formation. 1985: Chemistry of Flotation. porosity. powder characterisation. 1992: Chemistry of the solid-water interface.5 4th year students EMEC Dr. 1984: Physico-chemical elementary processes in Flotation. 1978: Bins and Bunkers for handling bulk materials. particle size distributions. frothers Equipment.and surface chemistry:  surface chemistry of oxides..

Crushing and Grinding Process handbook. Energy-size relationships. ECTS: 4 4th year students EMEC Prof. Elastic. 60% final exam 121 . Ch 5. 1987. grinding and fine grinding. Heiskanen Schönert K. 1984: Process Engineering of Size reduction: Ball Milling. Examination 40% coursework. 1988: Size reduction. 1993: Particle Classification. 60% final exam Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material COMMINUTION EMEC – H/COM (HELSINKI) 2. 3e.. Austin L. balance of forces. et al. Breakage kinetics.. Classification basics. 4e en 5e jaar  apatite. K. using a combination of lectures and laboratory based exercises and assignments Examination 40% lab. Particle deformation and fracture mechanics. Heiskanen K.Vakbeschrijvingen. other materials Prerequisites Satisfactory academic record to date. JKMRC. Chapman &Hall Contents Stress-strain relationship. et al.reports. Rationale To provide an understanding of flotation of minerals and recycling material Learning outcomes Understanding the principles and proficiency in the selection and scale-up of equipment Teaching/Learning methods Teaching will be concentrated into two weeks using a combination of lectures and laboratory exercises. circulating load Prerequisites Course in modelling and simulation Rationale To provide a fundamental knowledge and understanding of comminution theory and practice Learning outcomes To understand the principles and to be able to select and design equipment and design comminution circuits Teaching/learning methods Teaching will be concentrated in two weeks. Equipment: wet and dry classifiers. closed grinding circuits. Napier-Munn T. Grinding circuits ( wet and dry). population balance models. Equipment: crushing. in Ullmans Encyclopedia. 1996: Mineral Comminution circuits. Prasher C. Wiley.5. screens.. plastic and viscous behaviour.

CASE EMEC – H/PD (HELSINKI) 3. soda ash & chllor-alkali. 1986: Design and Installation of Concentration and dewatering circuits. Lehto Course notes and references listed in course notes Contents Occurrence. 1980: Mineral processing plant design. Ms. Examination Written exam. bauxite & alumina. dimension stone.5 4th year students EMEC Prof. 3e. SME Mular A.Vakbeschrijvingen. Excursions to production and mineral processing plants Prerequisites General knowledge of chemistry. ECTS: 4. cement. costs. site and plant design principles. equipment scale-up.. Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material EXCURSION EMEC – H/EXC (HELSINKI) 1.. magnestie. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material INDUSTRIAL MINERALS EMEC – H/IM (HELSINKI) 1. O. Niemelä. SME Mular A. To give students an insight into factors governing the use of a number of the economically more important minerals and the market for these minerals Teaching/learning methods Since industrial minerals are functional materials. Jergensen G. ECTS: 1. and Bhappu R. Heiskanen. the development of the necessary functionality by the correct choice of mineral or selection process route is of primary importance. delivery limits. brucite & magnesia.. economics and applications of non-metallic minerals.. Salt. hightech ceramics. purchase and procurement procedures. visiting lecturers Mular A. rare earths. phosphates. 1982: Design and Installation of Comminution circuits. raw materials technology Rationale Fundamental understanding of mining and processing aspects of industrial minerals Learning outcomes To familiarize students with the role of industrial minerals in modern society. borates.5. limestone & dolomite. SME Contents Pre-feasibility study. Anderson M. processing. environmental aspects 122 . K. wollastonite.. ECTS: 2 4th year students EMEC Subject Code Credit points Target group Lecturer Course Material PLANT DESIGN. pigments & fillers. gypsum. glass.. feasibility study.5 4th year students EMEC Prof.

The total wavefield will be described as a superposition of infinitely 123 . 1999. Prerequisites Satisfactory academic record to date Rationale To provide a fundamental understanding and skill of mineral processing plant design Learning outcomes Basic proficiency in the selection of equipment and plant design Teaching/learning methods Combination of lectures and assignment work Examination 100% assignment and presentation Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Instructeurs Studiemateriaal ELECTROMAGNETIC WAVES – AN INTRODUCTORY COURSE ET02 002 / et2 003I (voorheen et01-20) 3 120 Derdejaars studenten TG Dr. warehouses. dr. Blok and P.A Repetitive Guide". excitation of non-planar two-dimensional waves by infinitely long. shops. Werkeenheid Elektromagnetisme. kmr LB 03. tst 6050 Ir. 4e en 5e jaar assignment: to make a design study on true ore deposit data  site design: crushing.030.ir.230. A wave phenomenon can only be understood in relation to a source generating these waves.F. separation (flotation) section. dr. the reflection and transmission by a plane interface. and interference will be treated. van den Berg: “Electromagnetic Waves -–an Introductory Course” DUP. kmr HB 14. 3e. the concept of electromagnetic waves will be introduced by very simple one-dimensional waves. grinding bay. One-dimensional waves will propagate in parallel-plate waveguides. kmr HB 14.D. M.ir. dr.290. Formule-overzicht: P.250. roads. the planar-electric-current sheet of infinite dimensions is chosen.ir. kmr HB 14.C. kmr HB 14.M. crushing. ir. the constitutive relations. tst 1848 Boek: H.D. tst 1502.M. After a short repetition of the necessary vector analysis and an introduction to the Maxwell equations. Contents The course Electromagnetic Waves – An introductory course (ET2 002) offers an introduction to the characteristics and description of electromagnetic waves. A. Remis. plant. tailing dams  flowsheet development with mass balances  major equipment scale-up  control plan  plant design. Further. Werkeenheid Elektromagnetisme. auxiliary sections. Verweij. offices. tst 2882.040. For the excitation of one-dimensional waves.ir. kmr HB 14.380. boundary conditions. van den Berg and M. beide te koop bij VSSD. planar electric-current strips will be discussed.Vakbeschrijvingen. Verweij: “Electromagnetic Waves . S. In a discussion about two-dimensional waves. Quak. R. tst 6913 en dr.ir. These will be set up consistently using the Maxwell electromagnetic field equations. G. van den Berg. tst 1761. Delft 1999.M. Fresnel reflection/transmission factors. D. Abubakar. Delft. field representation in the frequency domain and the power theory. Brewster’s angle. Paap.

voorkennis Noodzakelijk: Analyse B. Week 6: Stripvormige stroomverdeling. zelfstandig of via voortgezette colleges zich verder in dit onderwerp te verdiepen. 1999. krachten en velden" uit de propedeuse van ET).D. DUP. Dikwijls blijkt die voorkennis niet toereikend.afwijkingen kunnen het gevolg zijn van reacties tijdens het college volgt hieronder. Overzicht van de stof Collegeschema: Zoals uit de verwachte tijdsbesteding volgt. H. Om mee te doen aan de werkcolleges moet je je ruim van te voren (minstens twee weken voor de aanvang van de colleges) opgeven bij Dr. een goede beheersing voor deze voorkennis is echter wel noodzakelijk. Week 1: Algemene inleiding in het vak. Werkvorm Bij dit vak wordt voortgebouwd op o. wordt de stof in 8 weken behandeld. The closed parallel-plate waveguide and open dielectric-slab waveguide will form applications focussed on propagation and optical communication. Week 2: Elektromagnetische veldvergelijkingen. Hoofdstuk 6. Week 8: Elektromagnetische golfgeleiders. van den Berg. Week 5: Tweedimensionale vlakke golven. Week 7: Transmissielijnen. Delft. Plaats in het curriculum. Hoofdstuk 4. Een globale indeling . Leerdoelen Na het volgen en bestuderen van het college ET2 002 weet de student wat golfverschijnselen zijn en hoe elektromagnetische golven kunnen worden beschreven. Verder is het college zo opgezet dat het wat wiskunde-achtergrond betreft ruimschoots met de aangegeven voorkennis kan worden bestudeerd. Vectoren en elektromagnetische veldvergelijkingen. Hoofdstuk 1/2. Hoofdstuk 2. locally behaving as plane waves in an inhomogeneous medium.a. the theory of transmission lines and electromagnetic waveguides will be discussed. an introduction of the theory of electromagnetic rays will follow. werken bepaalde onderdelen verder uit en bespreken samen met de groep representatieve voorbeelden en opgaven. Blok and P. Hoofdstuk 7. Then. Verweij. De docenten blikken terug op het college. Elektromagnetische stralen. Week 3: Eéndimensionale vlakke golven. dit in verband met de indeling van 124 . Om de studenten bij deze problemen te begeleiden. reeds globaal doorgenomen hebt. Finally. . de voorkennis van de wiskunde en de elektrotechniek. Bij de werkcolleges wordt er wel vanuit gegaan dat je de stof die op het hoorcollege behandeld is. 3e. dat de benodigde inzet van de studenten bij het volgen van het college verhoudingsgewijs veel tijd vergt. two-dimensional waves. De docenten geven daarbij desgewenst steun en kunnen individueel of voor de gehele groep nadere toelichting geven.M. Week 4: Tweedimensionale vlakke golven. Hij/zij kent de voornaamste fysische eigenschappen van elektromagnetische golven en weet hoe deze eigenschappen samenhangen met de veldvergelijkingen van Maxwell. Deze colleges zijn bedoeld om de concepten van het vak toe te lichten. Leerstof De leerstof van et2 002 wordt volledig gedekt door het boek "Elektromagnetic waves – An Introductory Course".Vakbeschrijvingen.ir. De student is dan in staat om daar waar de toepassing van elektromagnetische golven van belang is. gebruikt de vakgroep Elektromagnetisme de volgende werkvorm: . M.Het aantal hoorcolleges wordt op 4 uur per week gesteld. Hoofdstuk 3. Het gevolg daarvan is. In de eerste twee hoofdstukken van het boek wordt de stof op het gebied van Elektriciteit & Magnetisme herhaald en iets uitgebreid. Elektriciteit & Magnetisme (tn401 of het laatste deel van "Bewegingen. Hoofdstuk 4.De werkcolleges zijn veel meer dan de gebruikelijke instructies. Het is de bedoeling dat je daar zelf actief bezig bent met de stof. 4e en 5e jaar plane. Hoofdstuk 8/5.

W.  componenten. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer PracticumCoordinator ANALOGUE ELECTRONICS ET2 006ID (voorheen et04-70) 2 80 3th year students applied geophysics Dr. dus gebruik de u geboden mogelijkheid goed.  verschillende typen halfgeleiderdioden. dient het normale tentamen over de gehele stof te worden afgelegd.O. netwerken en overdrachten. De niet aanbevolen weg is uiteraard het afleggen van een 'traditioneel' schriftelijk tentamen van 3 uur over de gehele stof.et. Veel details (zalen.  signaalbewerkingsfuncties en bijkomende niet-ideale effecten en verbeteringsmethoden. 1. Serdijn. Wim Jongkind.htm Inhoud In het vak Analogue Electronics staan de basisbeginselen van de lektronica als informatieverwerkende techniek in samenleving en techniek centraal. bouwtechnieken en meetinstrumenten bij (de vervaardiging van) industriële producten. e-mail: w. 125 .310. De eerste manier wordt sterk aangeraden! Daarom lichten we deze manier wat verder toe. van Maaren.tudelft.  ontwerpprocessen en in de karakteristieke opbouw van een radio-ontvanger. tijdstippen van colleges en werkcolleges) worden later bekend gemaakt. Halve punten in dit gemiddelde worden naar boven afgerond. Dr. Via het bijwonen van de werkcolleges en het meedoen aan de toetsen. Bij niet actieve of onregelmatige deelname kan de docent je de faciliteit van de toetsen ontnemen! De toetsen gaan specifiek over de stof die behandeld is in de periode na de voorafgaande toets (de eerste toets gaat uiteraard over de tot dan toe behandelde stof). De docenten van de werkcolleges houden de deelname dan ook bij aan de hand van presentielijsten.ir. Voor iedere toets kun je maximaal 10 punten halen. b. Aan genoemde werkcolleges en toetsen kan men slechts in één cursusjaar deelnemen. Het gemiddelde van de toetsen wordt als eindcijfer gerekend.Vakbeschrijvingen.g. Zoals eerder gezegd wordt een actieve deelname verwacht.its. tel. Belangrijkste doel is om de student enig inzicht te geven in mogelijke toepassingen van elektronische systemen.’.serdijn@its.  signalen en de manier waarop ze beschreven worden.Ch. typen transistoren en geïntegreerde schakelingen. Herkansing via deze werkvorm is niet mogelijk. 2.ir.tudelft. Tentaminering In principe zijn er twee manieren om het vak 'te halen'. Via een tentamen over de gehele stof. 1997 Actuele informatie is altijd te vinden op: http://duteela. Als er met de tussentoetsen geen voldoende resultaat is behaald.nl Martin Schumacher. Het tentamen vindt plaats vlak na de collegeperiode.tudelft. (278)1668 Course material D. kamer (HLO) B0. De werkcolleges en de toetsen zijn onlosmakelijk verbonden. telefoon (278)1850.41. 3e. Raadpleeg hiervoor de onderwijspagina van de opleiding Elektrotechniek (http://academics. collegediktaat ‘Analoge Elektronica voor I. impedanties.g. 4e en 5e jaar de groepen voor de werkcolleges. Leerdoelen De student heeft inzicht in:  de functies van (elektronische) informatiedragers en in de opbouw van elektronische informatieverwerkende systemen.a.nl/nl/et/). kmr (ITS/ET) 18. (278)1715.A. Deelname aan de werkcolleges is verplicht. Bij toetsen en tentamens dient u uw eigen formule-overzicht mee te nemen.  oscillatoren en voedingsschakelingen en herkent de componenten thyristor en triac.nl/courses/et2006io/index.

Wel wordt het meenemen van een rekentuigje aanbevolen. meetinstrumenten en meten (practicum) Tentaminering Eenmaal per jaar schriftelijk tentamen en een herkansing met vragen in de ‘multiple-choice’ vorm: 40 vraagstukken met bij elk een keuze uit 4 antwoorden. Het tentamencijfer krijgt pas geldigheid als het practicum met een voldoende is beoordeeld. de representatie van meetresultaten. dus het behaalde tentamencijfer en een voldoende voor het practicum worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de Onderwijs.en toetsvormen)  probleemgestuurd leren  gesloten opdracht (practicum)  open opdracht (ontwerpproject)  college-demonstratie  werk-college Planning: Dit vak wordt verzorgd bij de faculteit Industrieel Ontwerpen in het 4e kwartaal. 2)  overdrachten (wk.Vakbeschrijvingen.en Studentenadministratie. 3e. Organisatie Gehanteerde onderwijsvormen:  hoorcollege (incl. 3)  impedanties (wk. 4)  transistoren en IC-techniek (wk. 3)  netwerktheorie (wk. De gebruikte eenvoudige formules voor het uitvoeren van kleine berekeningen en de waarden van enkele natuurconstanten moeten gereproduceerd kunnen worden.en Studentenadministratie van Industrieel Ontwerpen. 4e en 5e jaar   montagetechnieken. 1)  signaalbewerkingsfuncties (wk. Het is niet toegestaan om schriftelijk materiaal op het tentamen mee te brengen. opdracht. hulpmiddelen en kan meet. 1 en 2)  elektronische systemen (wk. 1)  signalen en signaalbeschrijvingen (wk. 126 . warbij de indeling per week als volgt is: onderwijsvorm/week hoorcollege (werk-college) colstructie practicum oefening opdracht zelfstudie toetsing 1 4 2 4 3 4 4 2 5 2 6 2 7 2 4 2 2 totaal 46 2 4 8 De belangrijkste onderwerpen van de leerstof zijn:  elektronica in samenleving en techniek (wk. 6)  bouwtechnieken. alwaar de koppeling tussen beide wordt gemaakt en de definitieve beoordeling wordt vastgesteld. meetaspecten. behuizing en parasitaire elektrische effecten. 3)  halfgeleiderdioden (wk. 5 en 6)  oscillatoren (wk. Vragen over het eindresultaat van deze koppeling kunnen noch door een docent noch door de practicumcoördinator worden beantwoord maar alleen door medewerkers van de Onderwijs. De behaalde resultaten.en bouwtechnieken toepassen.

variabelen en constanten. kamer 2. en de detectiegrenzen van een meetsysteem. Er moet een ontwerp worden gemaakt (in pseudocode) en een implementatie in Fortran 90. welke het mogelijk makenom. arrays en array secties. Wolffenbuttel Wordt nader bekendgemaakt Inhoud Na een overzicht van de eigenschappen van de signalen.Vakbeschrijvingen. Bundel collegevoorbeelden Practicumhandleiding. door Stephen J. welke in een meetsysteem voorkomen. aansluitend worden de beperkingen van versterkers.326.5 100 Derdejaars studenten TG Dr. R. Practicum: Het practicum bestaat uit 5 programmeeropgaven waarin de geleerde taalconcepten gebruikt moeten worden. Implementeren van een oplossing in Fortran 90 met functies en subroutines. tst 8036 'Introduction to Fortran 90/95'. P. Tenslotte worden meetmethoden geïntroduceerd. filters en AD omzettters opgebouwd uit praktische componenten beschreven. te kunnen meten aan signalen met een extreem lage signaal-ruis verhouding Organisatie 4 uur college per week. Hierbij ligt de nadruk op de consequenteis van een keuze voor een tijddiscrete of een tijdcontinue realisatie.ir. het ontwerpen van een oplossing hiervoor en het implementeren van de oplossing in de 127 .en SELECT CASEconstructies). gebouw TWI. control constructs (IF-. Splitsen van een probleem in deelproblemen. uitgever: McGraw-Hill. worden de specifieke problemen en mogelijkheden van praktische metingen aan mechanische. Van de volgende onderdelen van de taal wordt de syntax en semantiek behandeld: standaard datatypen. 3e. functies en subroutines. Chapman. op basis van voorkennis van het signaal. Inhoud College: Analyseren van een probleem waarvoor een computerprogramma geschreven moet worden en ontwerpen van een oplossing. DO. 1998. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal PROGRAMMEREN IN FORTRAN 90 (COLLEGE EN PRACTICUM) in3002TA (voorheen in312) 2 80 Derdejaars studenten TG en vierdejaars studenten PW Drs. ISBN 0-07-011969-4.F. van Nieuwenhuizen. Zuidplantsoen 4.R. list directed I/O en geformatteerde I/O. thermische en optische grootheden behandeld. Vereiste voorkennis Computergebruik voor TA: in1018TA (in136TA) en in1019TA (in136pr) Leerdoelen Verwerven van vaardigheid in het analyseren van eenvoudige probleemstellingen. 4e en 5e jaar Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal ELEKTRONISCHE INSTRUMENTATIE et05-30 2. standaard functies.

ISBN 0-07-011969-4 (reeds gebruikt bij het vak in3002TA). Het vak bevat een cursorisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Voor het practicum dient men zich aan te melden bij de practicumadministratie van de faculteit Technische Wiskunde en Informatica. 1998. 3e. Theorie met betrekking tot het ontwikkelen van het softwareproduct (gebruik van gereedschappen.). tst. Tentaminering Het vak wordt afgesloten met een 4 uur durende eindtoets achter de computer.Vakbeschrijvingen. 2 en 3 geschreven software gecombineerd moet worden tot een programma dat een seismische dataset inleest. Als aanvulling is er een bundel beschikbaar waarin een aantal collegevoorbeelden is opgenomen. echter niet van de bundel collegevoorbeelden. Zuidplantsoen 4. gebouw TWI. b. modules. 1803 'Introduction to Frotran 90/95’ door Stephen J. pointer structuren. testtechnieken. beide met een omvang van 1 studiepunt.326. en bouwt voort op de stof van dat vak. tst. Gedurende deze weken wordt vier uur college per week gegeven. 8 en 9 van het boek van Chapman. Chapman. Van de studenten wordt verwacht dat zij ongeveer 16 uur per week aan dit vak besteden. 2. Zuidplantsoen 4. Leerstof De leerstof bestaat uit de hoofdstukken 1 t/m 5 en delen van hoofstuk 6. Voor het volgen van de colleges en de bestudering van het boek en de collegevoorbeelden zijn 40 bestedingsuren nodig. recursie. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal ADVANCED PROGRAMMING/SOFTWARE ENGINEERING in4025 (voorheen in437TA) 2 80 Vierdejaars studenten TG Drs. 4e en 5e jaar programmeertaal Fortran 90. Het practicum is ingeroosterd.408. Practicum: Het practicum bestaat uit 3 programmeeropgaven waarin de geleerde taalconcepten gebruikt moeten worden en 1 programmeeropgave waarin een deel van de bij opgave 1. van Nieuwenhuizen. bewerkt en een slice van de aardbodem visualiseert. etc. Behalve op de ingeroosterde tijden kan ook in de avonduren in de practicumzalen worden gewerkt. Organisatie Het vak is ingeroosterd in de laatste vijf weken van het eerste kwartaal. maar er is dan geen begeleider aanwezig.G. Practicumhandleiding / reader Inhoud College: Het vak Advanced programming/Software engineering (AP/SE) voor TA sluit aan bij het voorgaande vak 'Programmeren in Fortran 90' (in3002/in312TA). etc. kmr 2. toepassing van geavanceerde datatypen. De omvang van het practicum is 40 bestedingsuren. P. kmr. In de practicumhandleiding is een tijdpad opgenomen voor de afronding van de practicumopgaven. Programmeren in Fortran-90 (afgeleide typen. 128 . 8036 Dr. design-methoden.). P. Het vak is voltooid als alle practicumopgaven zijn afgerond en voor de eindtoets een voldoende resultaat is behaald. Bijbrengen van inzicht in de concepten van de taal Fortran 90. Op college wordt steeds die leerstof behandeld die voor de uitvoering van de eerstvolgende practicumopgave nodig is. Bij de eindtoets mag gebruik worden gemaakt van het boek van Chapman en de practicumhandleiding. Het cursorisch gedeelte omvat de volgende stof: a. uitgever McGraw-Hill.R. Kluit. gebouw TWI.

3e. ext 7838 - Contents This is a 3-weeks course. Leerstof De leerstof bestaat uit het boek van Chapman en een aantal hoofdstukken uit een boek over Software Engineering (wordt door de docent op college nader gepreciseerd). Tentaminering Mondeling of kort schriftelijk tentamen na afspraak met de docenten. Assen. room 212. Het cijfer wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit van het practicumresultaat en het tentamen. Studenten die bij in3002TA het boek ‘Programming in Fortran 90’ van Morgan & Schonfelder hebben gebruikt. consists of presentations by NAM staff. D. 4e en 5e jaar Vereiste voorkennis in3002/in312TA (moet voltooid zijn voordat in4025TA wordt uitgevoerd).J. Volgen van de colleges is noodzakelijk. Examination Essay Remarks The obligatory reports of this three week internship at the NAM will be assessed. 129 . with 1 week spent in Delft and two separate weeks in NAM. kunnen dit boek ook gebruiken bij in4025TA (in plaats van Chapman) Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material PRACTICAL WORK PW ta3011 3 120 3rd year students Petroleum Engineering Dr. Prerequisites Base knowledge of the first year petroleum engineering Purpose To gain experience in the industrial practice of an oil. Verwerven van enig inzicht in het softwareontwikkelproces. Organisation Informatie over de organisatie wordt verstrekt door de docent in de eerste collegeweek. Overige organisatorische zaken worden op het eerste college in overleg met de deelnemers geregeld. The second week in NAM.Vakbeschrijvingen. Leerdoelen Vergroten van de programmeervaardigheid in Fortran 90. The first week in Delft is spent on exercises on production and drilling. Het practicum start pas na het eerste college. Het tentamen kan pas gedaan worden nadat het practicum is voltooid.and gas company. in het kader van afstudeerwerk) Organisatie College: 3e kwartaal 2 uur per week. Jansen. Practicum: 3e kwartaal in gebouw Zuidplantsoen 4. The final week is spent on the NAM Simwell. For more information about the organization contact the instructor. De student moet na het voltooien van het vak over voldoende kwaliteiten beschikken om zelfstandig programmatuur van wat grotere omvang in Fortran 90 te ontwikkelen (bijv.

Using the model in Excel the student should now be able to determine the most feasible option of the various alternative of the project(s) or operation(s). The final goal is that the student will have to calculate the Internal Rate of Return and Net Present Value and has to carry out sensitivity analyses for at least three changing items of the cash-flow. de Ruiter.0. room 147. working out a number of problems using computer with Excel vs. Money of the Day. being noncash costs. The student will be able to calculate the present value of cash surplus/deficit over the life of the project. The student must be able to calculate the cash surplus/deficit in Estimate Date Money. Depreciation and depletion. Required Base Knowledge Ability to work with Excel vs. Subsequently the present value concept is introduced emphasising the influence on the profitability of the project. including the difference between cash and non-cash items and tax matters.Vakbeschrijvingen. ext 5001 Lecture notes mp3070 Contents After an introduction about the needs for economical analysis tools. loan-capital and working-capital. Subsequently the cash-expenses must be calculated from operating & capital cost and tax information available. The student will be able to calculate the resulting cash surplus/deficit through the construction of a spreadsheet in Excel. will have to be calculated using straight-line. Finally the effect of inflation and exchange rate fluctuations is introduced. Constant Value Money end Present Value Money.0 under Windows 95. 4e en 5e jaar Subject Code Credit Points Course Load Target Group Lecturer Course Material MINERAL ECONOMICS (EMC/EMEC-PROGRAMME) ta3070 1 40 3rd year students Raw materials technology. as well as sensitivity analysis techniques. the concept of cash flows and its various items is dealt with. decline balance and depletion methods. 4th year students Petroleum engineering and Applied geophysics Ir. 7. Examination Examination (3 hours). The next subjects are the definition and use of profitability indicators. 130 . like Net Present Value and Internal Rate of Return.J. Purpose The final goal is that the student must be able to evaluate mineral projects and operations by calculating and comparing the economical parameters of these projects and operations. The student must first be able to calculate the cash-revenues using production and sales data. 3e. J. 7.

Tools are presented for interpolation of data points or estimation of macroscopic entities. The basic principles are explained and illustrated with applications. Samples are not necessarily representative for the batch or flow that is being analyzed. Organisation c1: inleiding bemonsteringsproblematiek c2: statistische interpretatie c3: monsteranalyse c4: besluitvorming c5: toepassing theorie op praktijk c6: bemonsteren in de praktijk c7: optimale bemonstering Examination Written examination. It is also important to ensure that bias during sampling is avoided unless directed sampling is advantageous. Glass. Aforementioned aspects are discussed during the course. room 146.J. the smaller the inaccuracy which has to be taken into account. The following topics will be discussed: (co-)variance. room 146. ext 1606 diktaat 'Sampling theory and practice' Contents Sampling is an important tool for process and quality control. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Studiemateriaal GEOSTATISTICS. fractals. H. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material SAMPLING FOR MINING ta3080 1 40 Studenst Raw Materials Technology Dr. Statistics can be used to calculate the probability that a right decision is made.J. spatial distribution of points. Glass.Vakbeschrijvingen. stationarity. H. statsitical tests. various types of kriging. variograms. Prerequisites wi2042ta. wi2068ta Goals Obtain working knowledge on geostatistical estimation techniques and concepts for 131 . The larger the sample.ir.ir. Prerequisites wi2068ta Goals Obtain working knowledge on the sampling of solid materials. including practical ta3090/3091 2 80 Students Applied Earth Sciences Dr. diffusion. Markov chains. ext 1606 Diktaat mp309096 'Geostatistics for engineers' Contents Geostatistics relate to the interpretation of data with a spatial or temporal correlation. 3e.

L. Examination Each student will be assigned a subject about which he will collect information and will give a presentation. room 147. J. etc.) . Special attention will be given to (future) applications in the Netherlands. 3e. Organisation The course consists of lectures (21 hours) and a practical (5 afternoons) Het volgen van het practicum is een voorwaarde voor deelname aan het afsluitende tentamen. Hartman. declines.Underground access to mineral deposits (shafts. Vak Vakcode Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal MIJNTECHNOLOGIE III (VOORHEEN ONDERGRONDSE MIJNBOUW) ta3160 2 80 Derde.en vierdejaars studenten Grondstoffentechnologie wordt nog bekendgemaakt. 'Introductory mining engineering' (Wiley): Vroegtijdig bestellen bij MV-bestuur of boekhandel Diktaat mp3160 Ondergrondse mijnbouw. de Ruiter.Underground construction of infrastructure (rail. ext 5001 and guestlectures from industry Hand-outs & topics discussed during lectures will be given Contents The course will cover various aspects of the use of underground space in hardrock and softrock.Underground storage of other materials .The techniques being used for the construction of underground space . utilities. Examination Written Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material UNDERGROUND SPACE UTILISATION ta3150 1 40 Elective course 3rd year Ir.) Prerequisites A good knowledge of general geology and rockmechanics is required Goals To obtain knowledge about: .Vakbeschrijvingen. Subjects will a/o include: .The legal aspects of the use of the underground Organisation The lectures will be given by guestlecturers from industry and/or organisations covering the various aspects of the subject. Handboek H. of uitgereikte leerstof Deeldiktaat mp1210 (Rossouw): ‘Afdeling A-Grondstoffenwinning' (als 132 .Underground storage of radioactive and chemical waste . etc. 4e en 5e jaar characterization.The use of underground space .J.

Mijnbouwmethoden zijn de manieren waarop wij aan noodzakelijke grondstoffen komen voor produktie van een veelheid aan benodigdheden zoals metalen en metaalprodukten (uit metaalertsen). deels met korte directe vragen maar ook met langere. Milieueffectrapportage. Mijnaanleg. Grondstoffenvoorraden. stutmijnbouw).en vulmijnbouw (verschillende varianten). De opgaven kunnen beschrijvend. min of meer open vragen die somtijds met schetsen moeten worden toegelicht.Vakbeschrijvingen. Milieugevolgen van mijnbouwmethoden. Stadia en fasen bij opsporing. Inhoud Mijnbouwmethoden om delfstoffen aan de open lucht te ontginnen. timmermijnbouw. soda. edelsteenhoudende en andere ertsen. tussenverdiepinguitbating. concrete voorstellen met toelichtende schetsen te maken bij de keuze en toepassing van een mijnbouwmethode. koeling.v. met voldoende oog voor de voor. tussenverdiepingbreukbouw en blokbreukbouw. industriële mineralen. Vereiste voorkennis Leerstof van het vak ta1210. beperkingen en implicaties van zo'n keuze voor de bedrijfsvoering. graaf. het milieu en het nodige voorbereidende werk. vergelijkend. steenkolen en andere delfstoffen. Mijnventilatie en het werkmilieu ondergronds. smaragd). onderzoek en winning van een delfstofafzetting.Grondstoffenwinning’ (als aanvulling). ertslaagwinning (langfrontwinning.en 133 .en gehaltebeheersing welke vaak onderwerp van bespreking zijn bij de onderhandelingen tussen afnemer en producent van grondstoffen. Vak Vakcode Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal MIJNTECHNOLOGIE II (VOORHEEN DAGBOUW) ta3170 2 80 uur Derde. Mijnklimaat. of uitgereikt studiemateriaal Deeldiktaat mp1210 (Rossouw).en vierdejaarsstudenten Grondstoffentechnologie wordt nog bekendgemaakt Handboek: Hustrulid & Kuchta. steen. ‘Open pit mine planning & design’ (Balkema) Diktaat mp3170 ‘Dagmijnbouw’. Breekarbeid. economische haalbaarheid. evaluerend of rekenkundig van aard zijn.m. Inhoud Mijnbouwmethoden voor het ondergronds winnen van metaalhoudende ertsen. opwaartse kratermijnbouw. 4e en 5e jaar aanvulling). 3e. gips). Ondergrondse winningsmethoden: kamer-en-pilaarmijnbouw. elektriciteit (uit kolen of uraan) en industriële mineralen (zout. de verwerkers van mijnbouwprodukten) vinden het handig om een goed begrip te hebben van de mijnbouw i. schadelijke gassen. edelstenen (diamant. ‘Afdeling A . luchtvoorziening. schieten. krimpuitbating. veiligheid. de kosten. springstoffen. inclusief metaalhoudende. Ook de klanten van de mijnbouw (bijv. Ondersteuning van holruimten. maatsteen en steenslag. pijleruitbating.en nadelen. Het afdiepen en inrichten van schachten. Grondstoffentechnologie I. inbraak. stofbestrijding. Boren. Leerdoelen De student moet in staat zijn om voor een geheel of gedeeltelijk geëxploreerde minerale afzetting. Schachtvervoer. Organisatie Onderwijsvorm: hoorcollege Tentaminering Schriftelijk tentamen (3 uur).

voor een geheel of gedeeltelijk geëxploreerde ondiepe minerale afzetting.  Steengroeven voor steenslag of procesgrondstoffen. Horizontale en 134 . 4e en 5e jaar bruinkool.Diktaat mp3170 'Dagbouw' en/of uitgereikt studiemateriaal.en bredegroevedagbouw. De opgaven kunnen beschrijvend. Groot-Brittannië. Mijnaanleg: verhoudingen.en vierdejaarsstudenten Grondstoffentechnologie wordt nog bekendgemaakt. economische grenzen. Ontgraving en vervoer. Voorbereiding van gegevens voor het vertonen op scherm of randapparatuur. Opengroeve.  Strookdagbouw is een belangrijke produktiemethode voor steenkool als brandstof of procesgrondstof. .en nadelen. evaluerend of rekenkundig van aard zijn. met voldoende oog voor de voor. Economische waarden. in overleg met docent aan te schaffen. bijv. Blokmodellen als hulpmiddel bij dagbouwmijnontwerp. Energievrijstelling. Boorgaten en ertsomlijningen (polygonen). het milieu en de omvang van voorbereidend werk. Leerdoelen De student moet in staat zijn om. concrete voorstellen te maken bij de keuze en toepassing van een dagbouwmethode. Transportbanden. Topografisch model. met name ook in Europa en zelfs in Nederland. werkwijzen met sleepschoppen. maar ook met langere. Vak Vakcode Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal SURPAC ta3191 2 80 uur: hoorcollege. Breekarbeid met springstoffen. Invloed van deklaagstabiliteit en -afgraafbaarheid. economische haalbaarheid. Economisch model ontleend aan gehaltemodel. vergelijkend. Dagmijnbouw is om de volgende redenen belangrijk:  Open-groevemijnbouw maakt de winning van armere maar ondiepe ertsafzettingen mogelijk en verbetert dus wereldwijd het benutten van ertsvoorraden. min of meer open vragen die somtijds met schetsen moeten worden toegelicht. steengroeven en strookdagbouw: werkmethoden en machines. Computermodellen: economisch optimale vormgeving van een open groeve. deels met korte directe vragen. beperkingen en implicaties van zo'n keuze voor de bedrijfsvoering. Samengestelde monsters. Boorwerk. Coördinaatsystemen. Grondstoffentechnologi I. Gebruik van graafschoppen. Interpolatie tussen boorgaten binnen polygonen. gehaltegrenzen. Doelmatige bedrijfsvoering. zowel in derde-wereldlanden als in Europa en elders. Organisatie Onderwijsvorm: hoorcollege Tentaminering Schriftelijk tentamen (3 uur). . veiligheid. Bodemherstel en andere milieuaspecten. instructie en practicum Derde. de types en toepassingen van graafwielen.  Bruinkool-dagbouwmijnen in het Rijngebied zijn (in tegenstelling tot veel West-Europese ondergrondse steenkoolmijnen) goede voorbeelden van een tegenwoordig nog steeds winstgevende grootschalige mijnbouw in Europa. maatsteen of andere industriële mineralen is een mijnbouwvorm die overal voorkomt en winstgevend is. Zuid-Afrika etc. Momentele afstroopverhouding bij incrementele groeve-uitbreiding.Boek 'Hustrulid & Kuchta'. invoer van gegevens. Inhoud Het maken van groeve-ontwerpen en werkschema's voor een dagbouwmijn. in Amerika (VSA).Vakbeschrijvingen. 3e. Vereiste voorkennis De in het propedeusejaar behandelde leerstof van het vak ta1210.

markt. Computermatige evaluatie met de zwevende-kegelmethode.D. andere complexere methodieken worden beknopter besproken. 135 . room 104.dr. Grootte en aantal blokjes in een model. Gebruik van commerciële programmatuur als Gemcom for Win95/NT. Vereiste voorkennis ta3170 Mijntechnologie II (voorheen Dagbouw): voltooid of tenminste gelijktijdig gevolgd (deze vereiste vervalt in situaties waarin het roostertechnisch onmogelijk is er aan te voldoen). Bestandsorganisatie. eenvoudige mijnen reëel is. Handmatige evaluatie. thermische analyse-methoden en chromatografische analyse-methoden. Analyse-methodieken die veelvuldig in controle-laboratoria toegepast worden komen uitgebreid aan de orde.en groevewaarden bij LerchsGrossmann. Whittle 4-X en Surpac. Inzicht in mijnontwerp en -aanleg m.R. ext 8849. met mijnontwerpprogrammatuur om te kunnen gaan. Dr. De Lerchs-Grossmannmethode in 2 en 3 dimensies. van der Weijden. Uitbreiding van 2 naar 3 dimensies.b. Cumulatieve kolom. Aanmaken en wijzigen van bestanden. Leerdoelen De student moet voldoende overzicht van computer-mijnaanleg bij open groeven verwerven om later in het 4e of 5e studiejaar met gebruik van een handleiding. Daarna komen aan de orde elementenanalyse. ext 6044 Compendium Inhoud In het vak mp327095 'Grondstoffenanalyse' worden chemische en deels fysische analysemethoden besproken. Steeds staat de toepassing centraal: wat voor analyse-probleem kan met wat voor een methode opgelost worden. de Korobov-methode). Het college begint met een algemene inleiding over analytische chemie.Vakbeschrijvingen. Organisatie De leerstof wordt in 11 hoorcolleges van twee uur doorgenomen. deeltjesanalyse. Vereiste voorkennis Mijnbouwchemie ta1200 Leerdoelen Het vak ta3270 'Grondstoffenanalyse’ dient om de derdejaars student zodanig inzicht te verschaffen in chemische en deels fysische analyse-methoden dat voor analyse-problemen die in zijn afstudeerfase of in zijn latere beroepspraktijk opkomen een adequate oplossing voorgesteld kan worden. Andere mogelijkheden (bijv.t. van Sandwijk. 4e en 5e jaar verticale sneden door een blokmodel. oppervlakte-analyse. computers is belangrijk omdat het handmatig verrichten van dit soort werk alleen nog op kleine. A.5 3rd year students Ram Materials Technology Mw. Organisatie Onderwijsvorm: instructiecollege en computerpracticum Tentaminering Schriftelijk tentamen of proefwerk en/of werkopdrachten Subject Code Credit points Target group Lecturers Course material ANALYSIS OF RAW MATERIALS ta3270 1. room 149. fasenanalyse. 3e. Verschil in aanpak bij de 3D-methode. Computermethoden maken het mogelijk uit verschillende ontwerpen en produktieplannen te kiezen en de gevoeligheden voor bijv.en prijsveranderingen te toetsen.

Rem. de grondslagen van ionenwisseling.C. van Sandwijk. magnetische en wervelstroomscheiding.J. A.5 Vierdejaars studenten GT Dr. P. van adsorptie en van solvent extractie. filtratie. deel B kan worden verkregen indien over de toetsen die aan het eind van elk college worden aangeboden gemiddeld een voldoende wordt gescoord. breekinstrumenten en breek. Inhoud In het vak ta3310 'Hydrometallurgie. aluminium en goud en komen nitraathydrometallurgie en biohydrometallurgie aan de orde. De grondbeginselen van sedimentatie. Vereiste voorkennis ta2210 'Extractieve metallurgie I'. kmr 149. deel A' worden besproken de grondbeginselen van het logen. delen A en B. deel B: werkcolleges Tentaminering Schriftelijk tentamen. tst 3617 en ir. drogen. Monhemius Voor deel A een nog te bepalen boek. tst 1545 Diktaat mp3300 'Grondstoffentechnologie II'. 3e. Vrijstelling voor het schriftelijk tentamen. nikkel. fluïdisatie. zeefmachines. samen in één tentamen. Handout magnetische en wervelstroomscheiding (wordt verstrekt tijdens college) Inhoud Theorie van het verkleinen. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal GRONDSTOFFENTECHNOLOGIE II ta3300 3 120 Derdejaars studenten GT dr. Vak Code Studiepunten Doelgroep Docent Studiemateriaal HYDROMETALLURGIE A/B (ZIE EMEC) ta3310 2.en maalcircuits.Vakbeschrijvingen. Tot slot komt in deel A de winning van de waardevolle bestanddelen uit de gezuiverde loogoplossing aan de orde. tst 6044 en dr. practicum Organisatie Deel A: hoorcolleges. zoals die worden toegepast om tot zuivering van een loogoplossing te komen. ta2220 'Mijnbouwthermodynamica' en tn478 'Fysische transportverschijnselen' 136 . 4e en 5e jaar Tentaminering Schriftelijk tentamen. Fraunholcz. In deel B wordt begonnen met de bespreking van de hydrometallurgie van zink. delen A en B. voor deel B gebundelde tijdschriftartikelen. Vereiste voorkennis ta1210 'Grondstoffentechnologie I' en ta1211 'Grondstoffentechnologie'. Kostprijsberekening van de unit-operations en kostprijsberekening van een proces. kmr 123. kmr 124. N. A. Theorie van de zeving.

South Africa). adsorptie. Principles of extractive metallurgy (1984) Lecture notes with worked examples Pre-requisites Satisfactory academic record to date Duration 7 weeks. Prof. Kinetics. Treatment of Transferable Skills Problem solving skills are developed through the case studies Assignments 4 case studies. 4e en 5e jaar Leerdoelen Het vak ta3310 hydrometallurgie deel A dient om de vierdejaars student inzicht te verschaffen in de grondbeginselen van de hydrometallurgie. Syllabus Plan and Content General Introduction. M. 137 . Special topics on e. Teaching/Learning Methods Lectures supported by relevant case studies involving using industrially relevant examples.H. Thermochemistry and Phase Equilibria in Pyrometallurgy.Vakbeschrijvingen. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course materials PYROMETALLURGY ta3320 3 120 3th year students Prof. Mattes and Slags. 2 lectures per week and 1 case study lecture per week Rationale To provide the student with a fundamental understanding of the thermodynamcis and kinetics of pyrometallurgical. room 141. In het vak ta3310 'Hydrometallurgie. Reuter. Rosenqvist. Eriç (University of Witwatersrand. de grondslagen en toepassing van ionenwisseling. R. deel B' worden van enige metalen de hydrometallurgische winningsroutes besproken. De student dient gedegen begrip te ontwikkelen van de theoretische grondslagen van het logen. Begripsvorming van kosten en engineering komen hier aan de orde. Refractories.g. Mass and Energy Balances and Data Reconciliation. 2903 T. steel. Organisatie De leerstof wordt in 14 hoorcolleges van twee uur doorgenomen.A. Tentaminering Aparte tentamens voor de delen A en B. 3e. Learning Outcomes Understand the principles of thermodynamcis and kinetics in an industrial metallurgical environment and solve appropiate problems set in an industrial environment.dr. ext. Environmental Aspects. en solvent extractie zoals die toegepast worden om tot zuivering van de loogoplossing te komen en tot de uiteindelijke winning.

SiMn. Lead. Nickel. Reuter.dr. 138 . FeMn. Magnesium. Steel. FeSi. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course materials METALLURGICAL PROCESSES (EXTRACTIVE METALLURGY II) ta3330 2 80 3th year students GT Prof. Assignments Four Case Studies Syllabys Plan and Content Pyrometallurgical processing of: Iron. tst 2531 Practical manual ta3331 Extractieve Metallurgie II Contents A series of hydrometallurgical and pyrometallurgical experiments such as the reduction of iron oxide with carbon monoxide in an isothermal fixed bed reactor. Parke's process: the desilvering of a lead bullion. 2903 and invited lecturers from Industry Various handouts from Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry (1984-1995) Pre-requisites Satisfactory academic record to date. tst 2903 J. Refractory Metals. Zinc. Si.A. kmr 133. M.Vakbeschrijvingen. Copper. van den Berg. kmr 141. Rationale To provide the student with a fundamental understanding of the process technology of pyrometallurgy and hydrometallurgy.dr. 3e. Treatment of Transferable Skills Problem solving skills are developed through the case studies. Assessments 80% Case Studies and 20% Examination Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Assistant Course materials PRACTICAL EXTRACTIVE METALLURGY II ta3331 2 80 3rd year students Raw materials technology Prof. M.A. measurement of heat loss of an electrically heated laboratory furnace.M.A. room 141. Reuter. Tin. Teaching/Learning Methods Lectures supported by relevant case studies involving using industrially relevant examples. ext. Learning Outcomes Overview and understand the principles of industrial pyrometallurgical process technology. Aluminium. etc.). matte smelting of copper sulfide ores. Ferroalloy (FeCr. the fundamental fysical aspects of mixing and stirring. 4e en 5e jaar Assessment 40% Case Studies and 60% Examination.

Reuter. Organisation 8 afternoons Examination One written test of 3 hours and writing some reports. 3e.dr. Transport Phenomena. Learning outcomes Understand the principles of industrial pyrometallurgical and hydrometallurgical reactor modelling.A. Fluid dynamics. Assessment 40% Tutorials and 60% Open book examination. Teaching/Learning Methods Lectures supported by relevant case studies involving using industrially relevant examples. Handouts Pre-requisites Engineering Thermodynamics. Yang.Rate phenomena in process metallurgy (extra reading). 2542 First three chapters in R. ext.Vakbeschrijvingen. room 141. Y. 1 modelling and simulation practical per week Rationale Provide a fundamental discussion of mass and heat transfer in extractive metallurgical unit operations.I. Apply this knowledge to the modelling and design of reactors in pyrometallurgy and hydrometallurgy. 4e en 5e jaar determination of the gross calorific value of coal and coke by the adiabatic bomb calorimeter and the carbon and sulfur determination with a LECO induction furnace. 1-211). Treatment of Transferable skills Problem solving skills are developed through the case studies Assignments Tutorial/Case Studies Syllabus Plan and Content Introduction to transport phenomena and properties in metallurgical operations. Homogeneous and heterogeneous reactions. Numerical Methematics. The mark for the test will weigh heigher then the marks for the reports in the final examination mark. Duration 7 weeks. Guthrie’Engineering in Process Metallurgy” (1992) (pp. J. 139 . simulation and design (Part 1). 2 lectures per week. Dimensional analysis and reactor design.L. 2903 and dr. M. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course materials FLUID DYNAMICS IN METALLURGICAL PROCESSES ta3340 3 120 3th year students GT Prof. Szekely . ext. room 145.

Duration 7 weeks. 1 modelling and simulation practical per week.I.Starting point is the design and the interpretation of experiments used to develop and optimize a process. fuzzy logic. statistical process control. room 141. analysis of variance. room 145.dr. M.Handouts Pre-requisites ta3320. Description: The data obtained from industrial facilities is generally inaccurate. Furthermore. Learning outcomes Understand the principles of industrial pyrometallurgical and hydrometalurgical reactor modelling and design (Part 2). ta3330. 212-359). factor analysis.J.L.Chapters 4 and 5 in R.J. Rationale This course focusses on the heat and mass transfer through motionless media as well as convective flow systems. ta3340. Yang. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course materials DATA ANALYSIS ta3350 2 80 3th year students Raw Materials Technology and Engineering Geology Dr. Teaching/Learning methods Lectures supported by relevant case studies involving using industrially relevant examples. To provide the student with a fundamental understanding of the modelling design of reactors in pyrometallurgy and hydrometallurgy especially focusing on the above mentioned aspects. 3e. 140 . This inaccuracy should be taken into account when making inferences with respect to the process or when modelling the process. techniques are presented to characterize and simulate illdefined defined processes. Y. M. Interpretation makes use of advanced techniques such as neural networks. room 141. Glass. ext 2903 and others Lecture notes ta3350 Contents Keywords: Process simulation. 2903 and dr. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course materials HEAT AND MASS TRANSFER IN METALLURGY ta3360 3 120 4th year students GT Prof. the mechanics of statistical process control is evaluated.Rate phenomena in process metallurgy (extra reading) . Guthrie’Engineering in Process Metallurgy” (1992) (pp. 2 lectures per week. Reuter. The use of all techniques is illustrated with relevant case studies. cluster analysis and the traditional analysis of variance. ext. . design of experiments. ext. Implementation of these techniques for the optimization of existing processes will be discussed. Reuter.dr.Vakbeschrijvingen. fuzzy logic.ir. H.A. 2542 . neural networks. ext 1606.A. room 146. In this course. cluster analysis. Szekely . Prof.

G. Heat and mass transfer in convective flow systems. Some of their chemical and physical properties are highlighted as a result of the origin. 4e en 5e jaar Treatment of Transferable skills Problem solving skills are developed through the case studies. During these lectures extra handouts and questions and answers are distributed.ir. Organisation The course consists of 14 lectures. The concepts of maturity. environment of deposition.M. In particular the application of petroleum geochemistry in petroleum geology and the exploration and production of crude oil and natural gas are illustrated. room 306 ext 1641 Lecture notes ta 3400 ‘Petroleum Geochemistry’ textbooks Contents In this course the origin of crude oil and natural gas is explained. Syllabus plan and content Heat and mass transfer through motionless media. biodegradation and transformation of oil and gas source rocks (and the related crude oils) are introduced. Examination Written exam of 3 hours with questions on all treated aspects of petroleum chemistry. Assessment 40% Tutorials and 60% Open book examination Subject Code: Credit points: Course load: Target group: Lecturer: Course material: PETROLEUM GEOCHEMISTRY ta3400 1 40 3rd year students Dr.W. Assignments Tutorials and case studies using computational fluid dynamic simulation software such as PHOENICS. 3e.Vakbeschrijvingen. but also the surprisingly great similarity in chemical composition of the various crude oils are explained using these concepts. They learn how to interpret geochemical analyses of rock and oil samples in order to test geological concepts. Prerequisites High school organic chemistry and Basin Analysis (ta3910) Purpose Provide the students with basic petroleum geochemical knowledge in order to allow them to understand why crude oils and gas are being found at different but very distinct locations. Lijmbach. 141 . The great differences in crude oils.

J. Ephraïm. Pacelli L.A. classical thermodynamics and calculus. etc. emulsions. Bruining. tel 6039 R.J.ir. Zitha and textbooks. rheological models and applications. foams. foams. P-T diagrams. K-H. J. 20 half-day practicals/instructions 3rd year students Drs. z-factors. room 334. C.M. Wolf. condensate) and other petroleum fluids (drilling fluids.J. Flow calculations in the pressure and stream function formulation skin factors (mechanical. fluid flow and thermodynamics. Organisation 7 x 2 hours lectures. emulsions polymers and gels.Vakbeschrijvingen. Dullien. and information provided on the TA-net. drilling fluids. chemical properties of hydrocarbons (oil. non-Darcy flow) "simple" upscaling transient pressure equation diffusivity equation normalised pseudo pressures 142 . Contents Block 1 (Van Kruijsdijk): single phase flow Darcy’s law revisited. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Instructors Course material ROCK-FLUID INTERACTION: FROM PORE TO CORE ta3420 5 3 lectures/week for 2 periods.A.A. 1 x 6 hours practical work (2 weeks block) Examination Individual assignments and final examination. partially penetrating well. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course materials PROPERTIES OF HYDROCARBONS & OILFIELD FLUIDS ta3410 2 80 3rd year students Dr. fractured well. Sigon room DL124c. room DL130.P. ext 8437 Practicals: G. Voncken and AIO’s under the general supervision of the lecturers Lecture notes.L. basic rheology concepts. room 213. tel 6029 Dr. Contents Physical. ext 6030 Lecture notes by P. tel 6032 Prof. 6 x 2 hours exercises.W. prototype reservoir and production engineering calculations.L. 3e. gas. polymer and gels. papers. horizontal well. J. Required base knowledge Knowledge of basic petroleum engineering. Purpose Provide the students with knowledge on the most important physical chemical properties of hydrocarbons and other oilfield fluids to allow them to perform reservoir and production engineering calculations. “Porous Media – Fluid Transport and Pore Structure” bij F.). room 212. Zitha. van Kruijsdijk. classification of hydrocarbon systems encountered in oilfield operations. Rheology of complex oilfield fluids. elementary volumetric and phase behaviour.

macroscopic models Two phase flow equations and the vertical equilibrium assumption Two phase flow equations. 3 half days laboratory work and 14 half days of computer exercises. build-up flowperiods. derivatives afterflow. and Introduction Use of Computers (in136). Buckley Leverett and flow of tracers in two phases Two phase flow interface models Models with a finite capillary transition zone applications Capillary trapping in heterogeneous media Spreading of spilled non-aqueous phase liquids in the under-saturated zone Spreading of spilled non-aqueous phase liquids in the subsoil Required knowledge Rock Mechanics (ta2100). 4e en 5e jaar superposition / convolution. relative permeability percolation Percolation models for capillary pressure Percolation models for relative permeability multi-phase flow . COMPLETION & SURFACE FACILITIES 143 .Vakbeschrijvingen. Texture Introduction to geometry of grains and pores. Fundamentals of Heat and Flow (wb1120). Differential equations (wi225). pore scale trapping mechanisms. The laboratory work and image analysis practical is marked separately from the theory and results also in one combined mark. The course forms the basis for the applied courses in the fourth year Organisation The course consists of 14 lectures of 3 hours and 20 half days of practical work. The exercises include 3 half days on image analysis. capillary pressure. The assignments have to be handed in before admission to the theory exam is granted. The student learns the characterisation and quantification of pore morphology and textures related to transport in porous media. Exercises are mandatory inclusive the homework assignments. Petrophysics I (ta2400) Physical Transport Phenomena (tn478). The theory mark will be based on the written exam (50 %) and the assignments (50 %). Purpose The main purpose is to understand the fluid rock interaction involved in transport through porous media.heterogeneities Single-phase miscible displacement (dispersion) Measures of heterogeneity Relation of dispersion to reservoir heterogeneity Block 2 (Wolf and Bruining): morphology Introduction to geometry of grains and pores.pore scale Residual oil and connate water. Structures multi-phase flow . 3e. Examination Written examination directly after the course and a re-examination within a month after the first exam. Subject DRILLING. deconvolution multi-phase flow semi-steady-state dispersion . variable rate. Introduction to Petroleum Engineering and Applied Geophysics (ta1400).

Boundary value problems. For poroelastic media Biot’s theory is applied. Organisation Lectures. 2. Examination 'Open-book' examinations. laboratory experiments and site visits.dr. kmr DL124c. ext 6030 Lecture notes Contents This course discusses the design. Laboratory instructions. dr. and safety issues. kmr. Theoretical prediction of the most important factors in the design of wells and surface facilities. well completions and surface facilities. including practical 3rd year students petroleum engineering Prof. room 330. Guest lecturers from the industry give some of the lectures.5 120 3rd year students Dr. Surface waves will briefly be descussed. Purpose 1. exercises and written reports Subject Code Credit points Work load Target group Lecturer Practical Course material FUNDAMENTALS OF BOREHOLE LOGGING ta3460 2. de Pater.P. especially safety. The emphasis is on practical and operational aspects.ir. Practical: G. during drilling and production. Smeulders.J. construction and operation of the wells and surface facilities through which oil and gas is produced. ext 2848 G. ext 5104. P. room 226. computer simulations.J. C. Computer simulators are used to explain and design drilling operations. exercises. reflectivity. Open-hole and casedhole logging techniques are elucidated. Examination Written examination 144 . and transmittivity are treated. A one day visit is made to a drilling rig and other facilities. Sigon.K. 4e en 5e jaar Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material ta3430 3 120. room DL124c. We start with a recap of the conservation laws for mass and momentum. Wapenaar. Understanding of methods of construction of wells and surface facilities.M. Currie.Vakbeschrijvingen. The wave equations for acoustic and elastic media will be derived.dr.A. 6030 Handouts Contents Acoustic and resistivity measurements in boreholes.M. 6033. VSP (Vertical Seismic Profiling) data are explaned.M. 216. together with the writing of a report on these experiments. tst. C. tst. Prerequisites Petrofysics I (ta2400) Organisation Computerinstruction. including a one-day exercise with a realistic well-control simulator. room 224b. ext 2310 and prof. Sigon.ir. D. Laboratory experiments on drilling fluids form part of the course. 3e.

Covered subjects are. Bird et al. Required basic knowledge Second year lecture course Fysische Transportverschijnselen. The use of sources and sinks to solve specific problems is demonstrated.ir. The lecture course ta3470 Flow and heat transfer is a continuation of former courses comprising both general subjects and subjects that are important for the petroleum engineer but were not treated yet. W.. Organisation In the lecture hours are successively treated: heat conduction.B.M. room DL124c. among other subjects: flow regimes. Be able to perform relevant calculations: e. ext 6030 R. calculation of the pressure gradient for low liquid hold-up horizontal flow.Vakbeschrijvingen. ext 6065 Practical: G. Sigon. and calculation of friction pressure gradients in general. The attention is focused on non-stationary transport problems. velocity profiles for turbulent flow. a boundary-layer thickness. Contents In the first two educational years knowledge has been gained on transport phenomena. 4e en 5e jaar Course Code Points Work load Target group Lecturer Course material FLOW & HEAT TRANSPORT ta3470 2 80 3rd year students Petroleum Engineering Dr. Gather more extensive knowledge on flow phenomena and heat transport.T. 2. Both analytical solutions (error function.g. respectively. aspects of flow in separation equipment. The first part of the course is on heat transport through conduction. flow phenomena and gas-liquid flow. A substantial part of the lecture time is dedicated to calculations. 1960 Handout. For the final mark the written exam and the practical work are weighed as 80 and 20 %. Wiley. 3e. a temperature rise.G. a velocity profile. a pressure gradient. Furthermore a review must be written about a specific transport phenomena subject. Finally aspects of heat transport during pipe flow are treated. Attention is given to. A final mark is not given unless the practical work is completed. The practical work consists of carrying out two sets of experiments (including reporting). New York. free convection flow. Objectives 1. The second part of the course is on single-phase flow. Transport phenomena. The third part of the course is on horizontal and vertical gas-liquid flow. Examination Written exam of 3 hours with mainly calculation problems.M. In the practical work a number of aspects and phenomena treated in the course are illustrated. room 205. exponential integral) and solutions in graphical form are presented. boundary-layer flow. van den Broek. among others: pressure gradients for laminar and turbulent flow in a tube and in an annulus. 145 .

The course includes one week of computer exercises (afternoons) and 2 days field exercise. Drijkoningen. Correlation of borehole data with seismic sections.G. receivers and recorders. specific processing steps will be discussed in more detail: static corrections. velocity analysis. Furthermore. 'Seismic data acquisition' Lecture notes: G.J. from the measurements in the field to a (migrated) end section that the geologist can use as a cross-section of the subsurface. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material SEISMIC DATA ACQUISITION & PROCESSING ta3600 3 120 3rd year students Applied Geophysics and students TN Dr. migration algorithms and time-depth conversions. Duin. 3-D surveys 146 . migration). Organisation Lectures. tel 3230 Course manual “Seismic Interpretation”.ir. Prerequisites ta1400. room 336a.  Give students an overview of the complete process of data acquisition and processing. tn254.G. The practical 'data acquisitie en processing' (ta3622) must be completed. This means that the physical principles of seismics will be discussed. Atlas EAEG Contents Summary of seismic data-acquisition and processing necessary to explain the significance of the seismic signal.5 100 hours 3rd and 4th year students Drs. Seismic sequences and seismic stratigraphy. tst 7846 Lecture notes: G. Drijkoningen & D. kmr 224b.  Show the students which (physical) grounds are the basis of the techniques and methods used in the practice of seismic data acquisition and processing. Then. G. E. 3e. DMO. Examination Written. Drijkoningen. and linked together with the present practice. wi2034ta Purpose This course is designed to:  Clarify which physics form the basis of seismics. processing-related aspects of data acquisition will be dealt with: seismic survey design and 3-D aspects. Types of noise in the seismic section.k) processing. Horizontal and vertical resolution. Verschuur. specifically the wave equation derived from Newton's law and Hookes law. structural interpretation and reservoir characteristics. Seismic interpretation related to petroleum geology.T.J. Subject Code Credit Points Course Load Target Group Lecturer Course Material SEISMIC INTERPRETATION ta3610/3611 2.Vakbeschrijvingen. Criteria and approach in practical interpretation. stacking. 'Seismic data processing' (both for sale at the consierge lobby) Contents In this course the principles of seismic data acquisition and processing will be taught. (f. Seismic velocities.G. The topic data acquisition will go into present-day equipment: seismic sources. The topic seismic data processing will first discuss the most important framework (CMP processing. deconvolution.

ext 7846 Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material INTRODUCTION SEISMIC DATA ACQUISITION AND PROCESSING ta3630 1 40 3rd year students petroleum engineering and engineering geology Dr. To gain theoretical knowledge of the main aspects of seismic interpretation and to gain some practical experience in the interpretation of seismic data. 'Toegepaste Fourier analyse' & 'Introduktie Seismische Data Acquisitie en Processing'. stacking. Seismic attributes and reservoir-geophysical techniques. migration) will be dealt with. Examination Written examination (twice a year). as it is used in the oil-industry. 4e en 5e jaar and interpretation workstation technology. During the practical lectures the students interpret a 3D seismic survey from the Nort Sea using PC based seismic interpretation software.ir. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material SEISMIC FIELDWORK & PROCESSING ta3621 (see ta4621) 4 160 3rd year students Applied Geophysicsy Dr. receivers and recorders). for the main part.G. room 224b. Organisation 11 oral lectures of two hours each. Prerequisites ta3600: “Principles of seismic data acquisition or ta3630: “Toegepaste Fourier Analyse & Introductie Seismiek” Purpose To gain a fundamental understanding of the purpose and meaning of seismic interpretation in the context of an integrated and multidisciplinary approach. wi2049ta 147 .ir. ext 7846 Lecture notes: G. Prerequisites ta1400. G.G. from the North Sea basin. for sale by the concierge Contents This course deals with the most important aspects of reflection seismics. 12 practical lectures (three hours). room 224b. which are. 3e. velocity analysis. wi2034ta. including exercises and 2D and 3D seismic interpretation on real data. Subject-matter of teaching The oral and practical lectures make use of a lot of examples and illustrations. Drijkoningen. and of data processing (CMP processing. Aspects of data acquisition (seismic sources.Vakbeschrijvingen. Drijkoningen. G. Drijkoningen.G. In addition 2D seismic lines from the same area can be examined and interpreted. For this course is a one day practical in data acquisition compulsory (normally on the beach at Wassenaar).

Examination Written examination Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course materials DISCONTINUOUS ROCK MECHANICS ta3710-00 2 80 3rd year students Engineering geology Dr.K. The practical Data Acquisistion must be completed.G. Characterisation and properties of discontinuities in rock. room 217. Slob.o. 3e. J.T. Mechanical and physical behaviour of discontinuous rock masses. ext 8732 Syllabus Wiskunde b. Fokkema. Diktaat 'Discontinuous rock mechanics'.274 8815 Book 'Introduction to rock mechanics'.dr. Purpose To provide general knowledge of the theory and to be able to carry out several calculations.ir.G.C. ITC. Organisation Lectures. Contents Introduction in the complex Function theory and and the Fourier transform.ir. E. 2628 EB Delft.Vakbeschrijvingen.G. ext 5190 and dr.ir. 148 . room 224b. Required base knowledge Analyse B (wi101). 4e en 5e jaar Goals This course is designed to:  teach the very basics of signal processing. Subject Code Credit points Workload Target group Lecturers Course material FOURIER ANALYSIS / FUNCTION THEORY ta3640/3650 (voorheen wi2049ta) 2 80 3rd year students dr. ext 7846 / prof. various hand-outs. tel 015 . room 224a. H. Weathering of discontinuous rock masses. Goodman (except chapters about slope stability). Characterisation and properties of discontinuous rock masses.  discuss a few steps in processing to give this group of students sufficient knowledge to attend the course Seismic Interpretation. Organisation Lectures and a practical data-acquisition Examination Written examination.R. Hack. Drijjkoningen. Contents Intact rock versus rock mass. Kanaalweg 3.

Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material SITE INVESTIGATION I ta3730/3731/3732 3 120 Students Engineering geology and ingenieursgeofysica Dr. P. London. Principles of tunnel and dam design.G. Verhoef and mw. Mechanics of weak rock(s) (masses) and cemented soils. Attention will be paid to basic techniques to collect geotechnical data and to the problems that some specific soil and rock types can give. Case histories. a number of important soil and rock tests are carried out. Verwaal (laboratory practical 3731) . de Freitas (1984). Influence of stress and stress changes. ISBN 0 7131 2882 8 (± ƒ 80).Collegediktaat mp3730 (D. Large and small scale testing and monitoring of discontinuities and discontinuous rock masses. Prerequisites Good knowledge of geology (as given in the first two years at TA).N. Edward Arnold. Principles of flow through discontinuities and discontinuous rock masses.Hand-outs. Price 1991). 2/3 of the hours are in the form of a lecture (hoorcollege).ir. 149 . Interaction between discontinuous rock masses and engineering structures.J. contents overlap the course subjects). . Methods and influence of excavation methods. 4e en 5e jaar Characterisation and properties of weathered rock masses. Ngan-Tillard (lecture) Ing. Goed boek. and dams and foundations on discontinuous rock masses. dams and foundations.H. principles of soil mechanics. .M. Overlapt met de collegeinhoud en is een klassiek boek.Manual rock and soil tests (wordt tijdens practicum ta3731 verkocht). The student should be able to design tunnels in discontinuous rock masses.H. Examination Written examination following the period in which the lectures are given.dr. 3e. Required base knowledge Mechanics: principles of strength and deformation. The subject is given in English. Organisation Three lecture hours per week.Vakbeschrijvingen. Possibilities for analytical and numerical modelling of discontinuous rock masses. In the accompanying laboratory practical. with an emphasis on geological factors that can be of influence on the realisation of the projects. D. Contents This course deals with the set up and execution of site investigations for civil engineering projects. (Classical book. Influence of blasting and other vibrations. The 'games' are a series of realistic exercises in which site investigations are simulated. met uitstekende beschrijvingen van de relevante geologie en ingenieursgeologie onderwerpen.W. . Classification of discontinuous rock masses. such as tunnels. W. Purpose Complete understanding of the mechanical and physical behaviour of discontinuous rock masses and the interaction between civil engineering structures and discontinuous rock masses.G. mechanics of intact rock. Blyth. 'A geology for engineers'. & M. 1/3 of the hours are given interactively (werk/discussiecollege) and consider the case histories. F.Boek 'A geology for Engineers' (Blyth & De Freitas).

analysis of initial errors and progression of errors during GIS analysis. Every engineering geology student must have this knowledge ready. Also a problem in the style of the 'games' can be expected. some cartographic rules are taught to be able to present the information acquired in a map using computer assisted methods. Computer methods . the design of proper databases to be used within a GIS (normalization). map storage (vector/raster types). the lecture notes (Price) and the hand-outs given. questions concerned with the analysis of a problem. part 2 .or rock types) is addressed. which parameters are detrmined. Required base knowledge Conventional methods . The student should already have a proper understanding of mapping in general and have basic knowledge about the use of computers. ITC-Delft: 015-2748847) Lecture notes mp3740. principles of aerial photography and other remote sensing techniques.covers the use of Geographic Information Systems (GIS) in Engineering Geology. Examination Written Remarks The examination consists of questions about the site investigation methods (types of equipment. 3e. hand-outs. engineering geological mapping.computer methods ta3740 2 80 hours (16 hours lectures. Engineering Geology Dr. The basic knowledge is summarized in the book of Blyth & De Freitas.conventional methods. Subject Code Credit Points Course Load Target Group Lecturer Course Material ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING . Rengers (ITC). ir. the principles of operation of these methods. digital terrain models (DTM). The study material consists of the book (Blyth & de Freitas). A schedule concerning subjects.Construction of geological maps and stereographic projection methods. after the geological fieldwork Vesc. 64 hours self-study) 3rd year. 4e en 5e jaar tyhe necessary skills to interpret geology maps and geological information Goals This course forms the basis for the education of engineering geologists. Topics discussed during lectures Contents Conventional methods . problems with the methods and their interpretation). 150 . certain types of geological materials (soil. Topics covered are: Principles of thematic mapping. and problems related with. and continue in the second period. places and lecturers is handed out at the gebinning of the course.covers basic principles and practical examples of the construction of engineering geological maps.Vakbeschrijvingen. Soeters (ITC) (tel. dates. hazard zonation mapping. Why use GIS? When use GIS? It covers geographic projection methods. where the knowledge on the geotechnical properties of. Organisation Lectures and two practicals (lab work and site investigation exercises and games) start in the second half of the first period.ta3741a should have been followed and the lectures of ta3740 part 1. R.presented in two parts: part 1 . Finally. N. The goal of this course is to develop the ability to analyse a engineering geological situatiuons and problems. Computer methods .

The student must learn how to make a proper engineering geological interpretation from information in available thematic maps. how to collect the necessary geotechnical data/information from available aerospace imagery and fieldwork.dr. 3e. The student will evaluate the use of GIS. Turner Lecture Notes MP3741. both parts and the lecture 'in236: Introduction to computer use'. R. Computer methods . 8 hours self-study) 3rd year.The subjects of part b and c are the techniques of geological [b] and engineering geological [c] interpretation of aerial photography and other remote sensing imagery. how to develop and execute a GIS supported method and how to use proper methods of computer-assisted visualisation of the information in maps for specific use(rs). Computer methods . Material to be studied are the lecture notes.the lecture ta/mp3740. Windows and Norton Commander and to have basic understanding of computer systems. part 'Conventional mapping' and the base knowledge for that lecture. The interpretation results of part b of ta/mp3741 are used as partial input for this exercise. Hand-outs & topics discussed during practical Contents Conventional methods . 4e en 5e jaar Purpose Conventional methods . hand-outs and additional information given during the lectures.The student must learn to decide whether using GIS is advantageous for the solution of an engineering geological problem. prof. Completion of the practical before the exam is recommended as it will support the understanding of the contents of the lectures. A.c) and computer methods (parts a. Organisation Conventional methods: The four lectures are given in the first and second period and after each lecture the student is expected to prepare the following lectures in the weeks that no lectures are given.conventional methods (parts b. Computer methods: The four lectures are given in the second period and organized in a similar way as for the conventional methods. 151 .d) ta3741/ta3742 2. Soeters (ITC). Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING PRACTICALS . Students are expected to understand DOS.Vakbeschrijvingen. Engineering Geology Ir.5 100 hours (32 afternoons. rather than being able to simply list the facts. Students are expected to understand and be able to apply the material covered in the lecture notes. prepare an engineering geological map using this information.Parts a and d will give an introduction into using the GIS ILWIS [a] and will practice solving an engineering geological problem using this GIS [d]. The questions will reflect on the use of the knowledge obtained in simulated engineering practice.the lecture ta/mp3740. The lectures will be a dialogue between lecturer and students discussing the studied material of the lecture notes. Examination There will be a single open book exam in the third period (after the practicals are finished) for both parts of this course. design a strategy and follow this strategy when solving the problem. The student will learn to outline different geotechnical units (homogeneous zones) based on properties related to rock mass strength and soil genesis. Computer methods . Required Base Knowledge Conventional methods .K.

W.the practicals will be given in 7 afternoons for part b and 11 afternoons for part c. difference in behaviour between clay and sand. vertical effective stresses in hydrostatic and non-hydrostatic ground water conditions. Contents The subject ‘Soil mechanics’ is given to teach the students in engineering geology the basic principles of the behaviour of soil. For part d this also means writing a small report reflecting the process of problem solving.students must learn how to use aerial photography and other remote sensing imagery for the collection of geological and geotechnical information on the terrain to be mapped and subdivide the terrain into homogeneous zones in this respect. 3e. Organisation Conventional methods . Zigterman. and Pascal (N/m2). To understand the changes of the vertical effective stresses due to surcharges and changes of the ground water levels. in particular under changing stress conditions. mp3780/90. liquefaction of sand. The sequence of practicals will be such that part a can and has to be followed before part d. and graphs. changes in stresses due to surcharge. horizontal effective stresses on earth retaining constructions. and the execution of basic calculations. the student should learn to estimate the efficiency of GIS for different problems and be able to apply the concept of GIS in future projects.the practicals consist of two blocks. From physics: units like kilogram. including the determination of the major soil parameters. Examination For both the conventional [b. basic subjects of ground water flow. to be able to understand the use of ILWIS. During the lectures a few hand-outs and several exercises will be given and discussed. Purpose The understanding of the behaviour of different types of soil. 4e en 5e jaar Purpose Conventional methods . Computer methods by going through the process of using GIS to solve an engineering geological problem. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material SOIL MECHANICS I ta3780-00 2 75 3rd year students Engineering Geology Ir.c] and the computer [d] mapping practical the students have to submit their work after completion. tables. Computer methods . The practicals should be followed in this order as well. To acquire feeling for the order of magnitude of the major soil parameters. Required base knowledge From mathematics: trigonometric functions and logarithms. tel. ITC-Delft. room 107. 015 – 2748820 Lecture notes mp3780. plane stress condition. From applied mechanics: addition of forces. 152 . Collection of formulas. Newton. Part I covers the following subjects: classification of soil types. Mohr’s circle. Part b of the conventional methods practical has to be followed before part d as the result of this practical is used in part d. shear strength with associated laboratory tests (MohrCoulomb envelope).Vakbeschrijvingen.

Zigterman. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material SOIL MECHANICS II ta3790 2 75 3rd year students Engineering Geology Ir. The ability to make a plan for a site investigation. Collection of formulas. if required with laboratory tests. 3e. In one question. and graphs. The following subjects are treated in part II: stress-strain relationship of soil. W. settlements calculated in different ways. practical calculation methods for onedimensional consolidation. Required base knowledge Soil mechanics I and the base knowledge mentioned there. tables. as well during execution as in final state. Purpose The ability to determine with approximate methods settlements for the short and the long term. for a certain project in more or less known soil mechanical conditions. as well as a few examples from practice. mp3780/90’ can be used. room 107. Each part will be rounded off with a discussion of the working out of the handed-out exercises. and laboratory tests. The remaining questions are based on the theory. and graphs. in particular measures that can be taken to improve the stability of a slope in soil. with the different methods of execution of the oedometer test. During the examination the ‘Collection of formulas. consolidation theory. 4e en 5e jaar Organisation During lectures or discussion sessions the contents of the lecture notes will be discussed. 015 – 2748820 Lecture notes mp3790. that will give all the parameters that may be important in a certain situation. The remaining questions are based on the theory. mp3780/90’ can be used. consolidation with vertical drains. Examination At least twice a year there is a written examination of the subject. using different calculation methods. or on practical examples in a more qualitative way. Around 40 to 50 % of the questions are calculations based on application of the theory on examples from practice. Contents Soil mechanics II is the direct extension of Soil mechanics I. tel. site investigation methods.Vakbeschrijvingen. Each part will be rounded off with a discussion of the working out of the handed-out exercises. stability of slopes of embankments and cuts in soil. Organisation During lectures or discussion sessions the contents of the lecture notes will be discussed. During the lectures a few hand-outs and several exercises will be given and discussed. valid 25 to 35 %. or on practical examples in a more qualitative way. a plan will have to be made for a site investigation. and graphs. Examination At least twice a year there is a written examination of the subject. including the consolidation behaviour. tables. Around 70 to 80 % of the questions are calculations based on application of the theory on examples from practice. ITC-Delft. including laboratory tests. During the examination the ‘Collection of formulas. 153 . mp3780/90. To understand by which factors the stability of a slope will be influenced in favourable or unfavourable way. tables.

Vereiste voorkennis Een goede kennis van algemene geologie wordt verondersteld. In Hydrogeologie wordt de nadruk gelegd op de geologische aspecten van grondwater. 4e en 5e jaar Vak Code Studiepunten Studielasturen: Doelgroep Docent Studiemateriaal HYDROGEOLOGIE ta3810 2 80 Derdejaars studenten Ingenieursgeologie Prof.K. terwijl in Geohydrologie. Specifieke vormen van GW en grondwaterstroming onder verschillende hydrogeologische omstandigheden. Hydrogeologische karakteristieken van verschillende gesteententypen. Ontwikkelen van conceptuele hydrogeologische modellen. civieltechnische of milieutechnische problemen. mijnbouw en ingenieursgeologie. Hydrogeologische toepassingen in drinkwatervoorzieningen. GW in gescheurd gesteente en karstgebieden. 2 uur per college-uur nodig. De student wordt aanbevolen na elk college de behandelde stof. A. Leerdoelen Het verkrijgen van kennis van: .Inc. Water in de onverzadigde en freatische zones. en de geselecteerde boekdelen te bestuderen en de opgaven te maken. 1994. Monitoring. Tevens wordt er verwacht dat de student de vakken Sedimentologie (ta2910) en Structurele Geologie (ta2920) al heeft gevolgd. Schrijven van hydrogeologische rapporten. 3e. PrenticeHoll. Tentaminering Schriftelijke tentamen met open vragen. grondwatervervuilingen. gebieden met permafrost).de principes van hydrologeologische onderzoeksmethoden en hun toepassingsgebieden. Organisatie Er wordt gedurende zeven weken drie uur per week hoorcollege gegeven in het Engels en verder één middag per week practicum.het voorkomen en het gedrag van grondwater in verschillende geologische omgevingen. Hydrologische eigenschappen van bodems en gesteenten. De hydrologische cyclus.W. Fetter. Delen uit het boek: C. zoals de naam suggereert. de nadruk ligt op de hydrologische (vloeistofstromings-)aspecten van grondwater. aride gebieden. Bij elk volgend college kan bij aanvang worden ingegaan op vragen over de eerder behandelde stof en/of de uitgedeelde opgaven.Vakbeschrijvingen.dr. In het college worden de volgende onderdelen behandeld: Definitie en ontwikkelingstrend van hydrogeologie. Chemische en fysische eigenschappen van grondwater (GW). Klassifikatie van GW. . 154 . Artesisch water. Inhoud Hydrogeologie is gerelateerd aan het vak Geohydrologie (CThe4420).de kenmerkende hydrogeologische eigenschappen van verschillende soorten grond en gesteente. Turner Diktaat. Tijdens het college worden hand-outs en opgaven uitgedeeld. Applied hydrogeology. .de hydrogeologische processen en verschijnselen die van belang zijn voor het analyseren en oplossen van mijnbouwkundige. GW in gebieden met klimaatextremen (gebieden met extreem hoge neerslag. Methoden voor grondwateronderzoek. Ondergrondse watervoerende systemen. . Voor het op deze manier bijhouden van de stof is ca.

identification of ore minerals by optical properties is the main subject. ext 3618 Diktaat 'Ertsmineralogie'.Vakbeschrijvingen. ta2900 Goals First Part: To gain basic knowledge of the most common ore minerals concerning genesis. and its application to microstructures and liberartion analysis. Voncken. ores will be analyzed using analytical techniques like XRD. to be able to identify the most important ore minerals using a polarization reflective light microscope. chromiet. Prerequisites ta1900. electronmicroprobe) are necessary in the characterisation of the ore. Part one is a practical in which a number of ores are analyzed using reflective light microscopes. pyriet) magmatisch nikkelerts (pentlandiet. magnetiet) hydrothermaal en sedimenatir tin-erts (cassiteriet) hydrothermaal Ni-Co-arsenide erts (cobaltiet. sinters) .) 155 . To be able to work out and interprete the results of such techniques. etc. Part three is a course on quantitative image analysis. Thermal analysis. properties. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material ORE MINERALOGY ta3900 3 120 3rd year students Dr. sfaleriet) epithermaal goud-erts (goud.Liberation analysis will be dealt with as well. rammelsbergiet) sedimentaire kopererten (chalcopyriet. covelliet. goethiet. bismuthiniet) zware mineralen (ilmeniet. cassiteriet.en Pb-sulphosalts. chalcopyriet. to be able to use a polarisation reflective light microscope without trouble. magnetiet. Third Part: To gain basic knowledge of quatitative image analysis methods. hematiet) chroomertsen (chromiet) Mn-erts (pyrolusiet) goud-bismuth-erts (goud. pyrrhotiet. Besides ores. 3e. rutiel. and to apply them to images of microsctructures Organisation Part 1: Het maken van een gepolijst preparaat voor reflectiemicroscopie Inleiding optische eigenschappen van opake mineralen epithermale kopererts (pyriet. room 034. structure and appearance.H. niccoliet. In part two. J. tetrahedriet) hydrothermale zilver ertsen (Ag. tennatiet. arsenopyriet) ijzerts (magnetiet. intermediate products of raw materials technology (pyrometallurgy) will be analyzed (pellets. enargiet) mesothermaal lood-zink erts (galeniet. ilmeniet. Handleiding 'Introduction to Quantitative Image Analysis'. Microscopie-practicumhandleidingen Contents This course consists of three parts. borniet. thermal analysis. Second Part: To be able to judge whether other identification technIques or analytical methods (XRD.L. monaziet. associated minerals. After an introduction in cutting and polishing opaque minerals. and electronmicroprobe.

geofysica en geochemie is het noodzakelijk de desbetreffende eerste. Daarnaast wordt van de participanten verwacht een korte presentatie te geven over een deel van de stof uit het boek van Allen & Allen. Het derde deel van het college omvat de 'seismic stratigraphy' en 'sequence stratigraphy' waarbij de techniek van het grootschalig interpreteren van geologische units. evolutie en maturatie van het bekken verklaren. tst 6001 Syllabus 'Basin Analysis'. de genese. Dronkert. thermische expansie en contractie. Zware mineraalzanden Part 3: Inleiding beeldanalyse Examination The first part will be assessed in a written examination. Ook zal de evolutie van sedimentaire bekkens worden behandeld in het kader van de geodynamische en geothermische theorieën. petrologie. facies en events voert tot interne bekkencorrelaties die uiteindelijk de genese.5 60 Derdejaars studenten PW Dr.Vakbeschrijvingen. sedimentologie. 4e en 5e jaar Halffabrikaten uit grondstoffenverwerking vrijmakingsanalyse (lood-zink erts) Part 2: IJzerertsen. compactie. ontwikkelen en matureren. en de modellering van sedimentaire bekkens op aarde. Tentaminering Het schriftelijke tentamen van drie uur bestaat uit vragen die zijn gebaseerd op het hoorcollege. in which unknown samples have to be determined. Daarnaast worden opgaven verstrekt die buiten het college moeten worden gemaakt en op het college worden besproken. Boek 'Basin Analysis'. Het berekenen en maken van geo-history diagrammen. Leerdoelen Het begrijpen hoe bekkens zich vormen. 3e. Het vak bestaat uit drie delen: Het eerste deel omvat de klassificatie en structurele genese van bekkens in het kader van de schollentectoniek. Met name ta2910/11 en ta2920/21. Allen & J. afzettingsomstandigheden en zeespiegel-fluctuaties in een quantitatief model worden gezet. Organisatie Het vak 'Bekken-analyse' omvat 10 hoorcolleges van elk twee uur. kmr 232.en tweedejaars vakken gevolgd te hebben. Vereiste voorkennis Aangezien het college 'Basin analysis' de integratie vormt van delen uit de stratigrafie. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal BASIN ANALYSIS ta3910 1. In staat zijn met sequence-stratigrafiesche technieken te werken. paleontologie. Both practicals will be assessed in a written test. 156 . P.A. H. Het tweede deel van het college zal 'geo history' reconstructies behandelen waarbij sedimentatie-snelheden.R. Blackwell Scientific Publications Inhoud Het vak 'Basin analysis' geeft de toekomstige ingenieur Technisch Aardwetenschappen inzicht in de grootschalige structuren. Allen.

room 230. 3e.R. G. Weltje room 253. pairs of students will map areas in the French Pre-Alps Of approximately 40 square kilometers. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material GEOLOGIC FIELDWORK ta3941 4 160 Third year students PW.G. 2900.Vakbeschrijvingen. After this. At the end of the fieldwork.als rekenvragen. tectonic and location map. Prerequisites The first and second year geology courses (ta 1900. after which a final report has to be prepared. 2911. en nog op te geven delen uit het boek van Allen & Allen. the course is open for students GT and GW Prof. ext 3628 Handout Veldwerk Vesc (wordt uitgedeeld) Contents During the geologic fieldwork. C. verdere 'handouts'. ext 6025. This report will be corrected and discussed in Delft. about 60 km east of Montelimar.M. room 231. Geel tel 3843 handouts during the practical Contents This course is a computer-oriented practical which aims to build heterogeneous reservoirs through the application of basic geological processes. A grade of at least 5 is required. These have to be mapped independantly during the next 20 days.J. This mapping has to result in a report on the geology of the area.J. the geology of the area has to be described in a report. 2921). 1901. close to the hamlet of Vesc (Drome). Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material PROCES-SIMULATIONS IN GEOLOGY ta3950 1 40 Optional subject for 4th and 5th year students PW en IG Dr. ext 6019 Drs. De vragen omvatten zowel kennis-. As an example a simple 2D model of a coastal barrier environment is used. Ieder jaar is er minstens 1 herkansingsmogelijkheid. M. ext 5722 Drs.  To exercise working within a team. Dr. 1911. van Tooren. Purpose  To independently gain an understanding of the relation between geological phenomena. tel 5722 & drs. 2920. Weltje. 1910.C. room 253. Organisation The fieldwork will take place over a three week period in the French Pre-Alps. TG and IG. room 225. begrips. 4e en 5e jaar de syllabus. including a geological. A excursion will be organised on the first day in order to show the stratigraphy of the area.  The independent mapping of geological structures. a stratigraphic column and a number of cross sections. Dr. 1902. Kroonenberg. 157 . pairs of student will be allocated fieldwork areas. S. J.  To gain an understanding of knowledge acquisition of oneself and of others. waarbij het gebruik van kleurpotloden en calculator is aanbevolen. Blom. 2910. This model predicts the geometry and internal structure of barrier sequences that are formed at specific combinations of geological input variables.B.

P.dr.ir. ext. and ta3910) and fluid flow in porous media (ta3420) Purpose The course aims to demonstrate the influence of geological processes on the production characteristics of hydrocarbon reservoirs. Goals The student has to do a project in which he can use his knowledge obtained in the years before.A.J. 3e. Goal is to work independently and understand the culture of a company and the way a company or research institute is organized. Organisation There are two options: 158 . room 224b. 5192. J. 4e en 5e jaar Students can play around with these variables to simulate the formation of barrier-type reservoirs under different scenarios. sediment input (amount and grain-size distribution)..Vakbeschrijvingen. Organisation The course consists of 5 half days of lectures and practical work. 5001. basin subsidence.Sc.ir. J. ext. room 212. and hydrodynamic conditions (wave energy. initial model Sensitivity analyses (getting to grips with the program) Exercises: conditioning to wells Flow simulations Reporting Subject Code Credit points Course load Target group Coordinator PRACTICAL TRAINING/RESEARCH INTERNSHIP ta4011 10 (4 + 6) 400 3rd and 4th year students Differs per specialisation Contents The research internship at a company or research institute of 10 weeks will be arranged in consultation with the appropriate coordinator: for Petroleum Engineering: for Applied Geophysics: for Raw Materials Technology: for Engineering Geology: dr. Input variables include: topography (initial coastal gradient. ir. Wapenaar. Maurenbrecher M. In this way the effects of the variability in reservoir architecture on fluid flow will be demonstrated. The modelled sequences need to be conditioned to three wells. ta 2910. background information. storm wave-base depth). The ultimate goal of the course is to demonstrate the influence of geological processes on the production characteristics of hydrocarbon reservoirs. Jansen. Programme Day 1: Day 2: Day 3: Day 4: Day 5: Introduction. room 231. Examination A short essay must be written during the course. The best-fitting model is used as input for a 2D black oil reservoir simulator. fault activity). This gives the students some insight in the most important source of reservoir architecture. ta1930.. prof. 2848.C.M. ext 7838.ext. sea level fluctuations. P. Required base knowledge Knowledge of sedimentology (Ta1910. de Ruiter.D. room 112.

All previously acquired knowledge and skills (geophysics.W. Organisation The group is divided in teams of max. 6 months before he wants to start. the field development process from appraisal to full field development. The coordinator judges the project and company the student wants to work and gives the student permission to fulfil his internship. After 4 to 6 weeks the student has to send an progress report (maximum 2 pages) to his professor and the coordinator.A. Afterwards an evaluation form has to be filled in. This form together with the report of the internship will become available for other students so they can orientate for future internships. Purpose . room 213. 3e. Geophysics students are required to follow a two day introduction course to receive some background in the above mentioned courses that are not part of the geophysics curriculum. geology. The coordinator will help the student to find an appropriate trainee post. Reservoir Engineering. petrophysics. drs. Dronkert.dr.Apply discipline knowledge in an actual field environment. The coordinator informs an professor about the trainee post in case the professor will coach and assess the student during the internship. 4 students. production engineering etc. 4e en 5e jaar 1) The student informs the coordinator that he is looking for an internship.a. prof.Work in a multi-disciplinary team environment. Currie. . dr. will be executed. In case the report contains confidential information the report and presentation will be limited to a general description of the project that has been done. van Kruijsdijk.P.K. uncertainties and risk. P. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material INTEGRATED FIELD DEVELOPMENT ta4031 6 6 full weeks (240 hours) 4th year students Petroleum Engineering and Geophysics Prof. Reservoir Simulation.ir. .Learn how to handle inaccuracies. Handouts Contents Based on actual field data. Togehter with the company the coordinator will make a contract for the trainee period. Petrophysics (including log analysis). Required Knowledge Seismic Interpretation. K-H. . Subsequently a development strategy.and risk-analysis will be formulated and presented to a management panel. Production Geology. Wolf e.A. ext 6038. C. including NPV. Examination Report Remarks Assessment by the professor and coordinator of the section. Production Engineering. reservoir engineering. 2)The student has found a trainee post himself. H. Examination 159 . Both report and presentation will be judged.J.Develop an overview of the interaction between the disciplines.Vakbeschrijvingen.) will be utilised to perform a full field evaluation starting from 3D seismic and regional geology.

4e en 5e jaar The teams are evaluated based on the presentation (1/3 weight) and the end report (2/3 weight). hydraulic fracturing is the right method to enable an economic production.M. borehole stability/failure criteria. Vereiste voorkennis Het merendeel van de derde. introduction in the poro-elastic behaviour of rock.t.v. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material APPLIED ROCK MECHANICS PART I ta4120 I 1 40 4th year students TG/PW Ir. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal WERKBEZOEKEN ta4051 1 40 Vierdejaars studenten PW Ir. Roest.Vakbeschrijvingen. Several exercises have to be made. casing depth. Leerdoelen Oriëntatie in de breedte op de industriële praktijk binnen het vakgebied. both from an economic and a safety point of view. Dijkhuis (inhoudelijk).en gasproducerende gebieden. Prerequisites wi101. abnormal pore pressures. De studenten moeten tijdens de bezoeken deelnemen aan de organisatorische taken. Topics that are adressed: Stresses in the subsurface and especially around boreholes. Tentaminering Deelname aan de bezoeken en het bijdragen aan het verslag. G. mp1020. while in some cases. etc. internal blowouts.A. room 252. Inhoud De kortdurende bezoeken aan een aantal bedrijven dienen ter oriëntatie in de breedte op de beroepspraktijk binnen het vakgebied en de belendende industrieën. fracture breakdown and fracture propagation pressures.P. mp1700. Therefore. E. Sigon (organisatorisch) n. fracturing is very unwanted because of damage of the borehole and possible internal blowouts. 160 . calculation methods are necessary to predict the different forms of fractures. mp2100 Goals  To provide insight in the stress situation in the earths crust and the influence of drilling cylindrical holes on the stress situation. Organisatie Gezamenlijke reis van één of twee weken naar één van de olie. ext 6024 Lecture notes Contents In oil and gas production. borehole stability is of great importance. Most often.en vierdejaars vakken dient te zijn afgelegd. 3e. J.

Vakbeschrijvingen. Rock engineering mechanisms and failure modes. room 252. not only the continuous but also discontinuous movements are important. Elastoplasticity and elasto-viscoplasticity. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material APPLIED ROCK MECHANICS II ta4120 II 1 40 3rd and 4th year students Ir. numerical models are used to make these predictions. A methodology for ‘datalimited’ modelling. (continuous/discontinuous)  To be able to compare calculated stresses and deformations with analytical models. The survey of prof. 3e. Organisation The course is given as a series of lectures. J.P.  To be able to describe rock engineering mechanisms and some basic principles related to dynamic behaviour of faults. These can occur either quasi-statically or dynamically. mp2100 Goals  To develop a methodology for rock mechanical modelling in a datalimited. a different methodology in needed in making numerical models. Three afternoons practicals are given (ta 4121) 161 . Hudson is used in this. ext 6024 Lecture notes. Because problems in a geological environment are almost always datalimited.A.  To give the characteristics of two numerical programs. Rock behaviour is often a matter of interaction of different mechanisms that result in the actual effect. handouts Contents Geomechanical modelling: In subsurface activities it is always desirable to know the relation between the operation and the mechanical behaviour of the rock mass. 4e en 5e jaar   To be able to state the risks of drilling with high fluid pressures in uncased holes. Rock mechanical analyses of gas storage will be dealt with as well. Geological discontinuities and mine seismicity. Contents of the course: Introduction in numerical techniques. Roest. A pocket calculator should be used. engineers are asked to make a quantitative prediction. mp1020.  To be able to make a mathematical description of elastoplastic and viscoplastic material behaviour. Organisation The course is given as a series of lectures. Several analyses of small earthquakes induced by extraction of natural gas will be discussed as examples. geological environment. Examination Written examinations twice a year. ‘Explicit finite difference method’ and 'distinct element method’ Prerequisites wi101. Rock strength criteria.  The final goal is to prepare students to make a rock mechanical analysis in problem situations. Recognizing these different mechanisms is the basis for the prediction of the behaviour. mp1700. To be able to calculate the influence of fluid pressures on borehole stability. Several excercises have to be made. In the evaluation of deformations of rock masses. Often.

Roest. Only a very short introduction will be given in the discontinuous program UDEC. Organisation The course is given as a computer practical. room 252. ext 6024 Een handleiding wordt tijdens het practicum uitgereikt. Prerequisites ta2100. Subject Code Credit points Course load PHYSICAL CHEMISTRY OF THE SOLID STATE ta4230/4231 2. PRACTICAL ta4121 1 9 3rd year students Raw Materials Technology. Computer modelling exercises will be made during 3 afternoons.  A more general objective is that the student will get an overview of the possibilities and limitations of this type of numerical models. strain-softening). Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material APPLIED ROCK MECHANICS. After these excercises an new model will be made. The practicals (ta 4121) have to be completed before admission to the exam is granted. Three afternoons are planned.A. 4th year students Petroleum Engineering and Engineering Geology Ir. This gives. a systematic approach for learning the different aspects of numerical modelling. The computer program FLAC will be used. an axisymmetric model of a tunnel. 3e. Summary of the course:  Several exercises in generating meshes (grids)  Mining and engineering geology related applications with different material models (cam clay. Examination The practicals should be finished before students can participate the examination of ta 4120 II.Vakbeschrijvingen.  Examples like the stability of a hanging wall and de (in-)stability of an ore pillar  A trench in a cohesionless soil  A granular slope and a rock-slope under gravitational load.  Hydrocarbon related excercises like the depletion of a gas reservoir. applied rock mechanics II. together with the FLAC manuals. Contents The practical deals with the topics treated in ta4120 II. 4e en 5e jaar Examination Written examinations twice a year. manuals van het gesteentemechanische rekenprogramma FLAC. ta4120 II Goals  The student should get experience with numerical modelling of geomechanical problems.P. J. Applied Rock Mechanics II. Excercises are described in three handouts.  The student should get insight in different applications and the behaviour of different material models.5 100 162 .

This knowledge is needed for some specialization in raw materials engineering. Prerequisites ta1200. annealing. such as defects in crystals. diffusion. It is not permitted to attend the practical without sufficient knowledge of the theory. Organisation 8 afternoons. kmr 141. solvent extraction part I batch experiments. ta2300 Goals Gaining insight in several aspects of solids. tst 2903 en J. hardening processes. the following will be discussed: elementary aspects of diffusion.d.W. The final note is composed from the note for the lecture.L. 4e en 5e jaar Target group Lecturer Instructors Course material 3rd year students Raw materials technology Dr. the reduction of a cassiterite concentrate and the slagmetal equilibrium in tin smelting. In the practical. deformation. J.L. solid-solid reactions. in the last part magnetism and magnetic materials will be discussed.H. diffusion coefficient. and the note for the practical (report). vaste stof' + practicum-handleiding’ Contents The course ta4230 serves to provide the prospective raw materials engineer with the insight in a number of basic principles of the chemistry and physics of the solid state.A. J. hardening of materials stoichiomerty and non-stoichiometry. The third part of the course is about the elementary aspects of sintering. tst 2531 Pratical manual ta433198 Extractieve Metallurgie III Contents A series of hydrometallurgical and pyrometallurgical experiments such as the electrowinning of zinc. Organisation The course consist of a lecture part. Voncken. materials Science aspects of magnetic materials. elementary aspects of plasticity. kmr 133. The first part of the course will deal with the following topics: defects in the crystal structure of solids (dislocation and their effect on the plasticity of materials. 3e. In part two. nucleation.H. and a practical part. Verkroost Lecture notes 'Fysische chemie v. but it is also a preparation for more profound follow-up courses. aspects of hydrometallurgical process control using the redoxpotential and the pH value. Examination Written (multiple choice). chemical reactions between solids. 163 . Voncken.M van den Berg. ext 3618 Dr. The manufacturing of some magnets will be dealt with as well. solvent extraction part II continuous countercurrent extraction with mixer-settlers.dr. kinetics of copper precipitation with iron in sulphate solutions (cementation).A. the influence of defects on mechanical properties. sintering. Finally. T. A number of aspects of magnetism and magnets will be discussed that will enable a better understanding of the nature of magnets. room 034. M. They make a joint report Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Assistant Course materials PRACTICAL EXTRACTIVE METALLURGY III (EMEC) ta433198 2 80 hours 4th year students GV (EMEC) Prof. stoechiometry and asteochiometry. Reuter.Vakbeschrijvingen. student work in groups of two or three.

In the first part of the course the solution mining process is treated.G. Well Models. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Instructors Course material APPLIED RESERVOIR ENGINEERING AND SIMULATION ta4430-00 3 3 lectures/week for 2 periods.ir. homework exercises and computer exercises Examination Exercises and assignment Course Code Points Work load Target group Lecturer Course material SOLUTION MINING ta4480 1 40 Fourth/fifth year students Petroleum Engineering Dr. cavern volume and shape. tel 6039 Drs.M. Recommended: Mattax & Dalton.J. 3e. phone 6065 Lecture notes ta4480 “Solution Mining” Articles and conference papers on use of solution caverns. papers. phase equilibrium aspects. Waterflooding. Contents Material Balance. 20 half-day practicals/instructions 4th year students Prof.P. Akzo Nobel). C. Selecting Reservoir Rock and Fluid Properties.T. Reservoir Simulation. SPE Monograph Volume 13. room 213. Esther Marsman Drs. In the Netherlands solution mining is practised in Twente and Groningen (rock salt. use of a protective oil blanket. Frima) and in Veendam (magnesium salt. Black Oil Model.Vakbeschrijvingen. Rock and Fluid Interaction Purpose To develop the reservoir engineering toolkit that is required to understand the operation of a petroleum reservoir. Numerical Control. EOR. van Kruijsdijk. Productivity Index. room 205. The mark for the test will weigh heigher then the marks for the reports in the final examination mark. and recovery percentage. History Matching Required Knowledge Partial differential equations. van den Broek. Aquifers. and information provided on the TA-net. temperature effects.ir. with as most important subjects: transport phenomena during leaching. W. Organisation Lectures. tubing system. in Harlingen (rock salt. which are normally used for production of oil or gas. Pseudos. Determination of Oil Water contact. Contents Solution mining is a special technique for mining salt in the sense that the (dissolved) salt is produced via boreholes. 164 . 4e en 5e jaar Examination One written test of 3 hours and writing some reports. NedMag Industries). Roald Brouwer Lecture notes.W.

tel 7838 handout (in preparation) Contents Selected aspects of well construction and their relation to optimal production of hydrocarbon reservoirs. and obtain skills to perform the essential calculations. 4e en 5e jaar In the second part of the course attention is given to specific uses of caverns. Prerequisites  Drilling. J. and disposal of solid toxic waste products.  Differential equations (wi2034ta). Course Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material PRODUCTION OPTIMISATION ta4490 1. with an increased emphasis on quantitative aspects.  Understand key aspects of design and construction of extended reach and horizontal wells. use of caverns for storage and other purposes. 3e. viz. completion and surface facilities (ta3430). Objectives 1. Examination Either (a) oral examination. Organisation Three lecture hours per week. dissolution. Jansen. Objectives  Master the basic concepts related to the control of well inflow and outflow performance.: storage of oil or of natural gas. recovery percentage. 2. Computer exercises. room 212. or (b) composing reviews of a number of articles or conference papers on solution mining. Topics include:  Flow near and inside the well bore  Water and gas coning control  Well trajectory design  Drillstring torque and drag analysis The lectures form a sequel to the third-year course “Drilling. Gaining insight in relevant physical processes (diffusion. Examination Written exam. Finally calculations are treated on. free convection. and heat exchange between cavern contents and surrounding formation.ir. heat effects). 3. Acquiring knowledge on solution mining and use of caverns. calculations on solution mining.5 60 hours 4th year students Petroleum Engineering Dr.D. storage of potential energy. among other subjects: cavern volume. Organisation In the lecture hours are successively treated: procedure to create a salt cavern. Being able to carry out calculations connected to solution mining or applications thereof. storage of compressed air.Vakbeschrijvingen.  Basic knowledge of MATLAB. completion and surface facilities (ta3430)”. 165 . and obtain skills to perform the essential calculations. pressure and temperature problems.

4e en 5e jaar Course Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material GEOTHERMICS ta4500 1 40 Elective Prof. Wolf. 2310.Vakbeschrijvingen.A. SPECIAL SUBJECTS Recent advances in wireline log interpretation and core analysis ta4520/tg202 1.P.M. Examination At the end of the course the students choose an assignment. 166 .J. ext 2310. ext.A.A. K-H. room 334.5 hrs) and selfstudy. 3e. students. Smeulders. with the emphasis on mathematical and physical principles. and 5th year MSc students in petroleum engineering or applied geophysics Dr.D.5 60 Ph. Targets During the course the students are familiarised with the environmental. social and technological issues of the geothermal energy exploitation. Targets Evaluation of open and cased hole logs. 5104. D. D. and image analysis. Wolf. room 213. room 226 Dr.M.J.J. de Pater. ext 6029. Smeulders.J.ir. flow through porous media and physics is required.ir. the geothermal energy production technologies. ext 6029 Diktaat mp4500 'Geothermie' Contents The course covers the following subjects: current state of the geothermal energy development worldwide. physics of the heat transfer in the rock. Application of physical principles for the understanding and use of borehole logging techniques. van Kruijsdijk. room 334 Contents The course reviews the most recent advances in acoustic logging. Prerequisite A general background in geology. K-H. ir. room 330 and Dr. Course Code Points Work load Target group Lecturers Instructors PETROPHYSICS.W.A. Organization The course consists of 3 workshops (3 * 1. geology of the geothermal reservoirs. room 330 and drs. C. sources and renewability of the geothermal energy. ext 6038 Drs. hydraulic fracturing. C. room ext. Prerequisite Petrofysica I (ta2400) and Petrofysica II (ta3460/3480).

Handouts: 1. Ook de analyse van kernen. N. Hydrocarbon reservoirs of the wordt. CIS. Introduction to petroleum geology. Tijdens het werkcollege worden verschillende case studies behandeld (o. Course Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material PETROLEUM GEOLOGY 1. Vereiste voorkennis Het vak ‘Petroleum Geology Exploration’ veronderstelt voorkennis van de 1e. 3e. within one week.W. Inhoud Het vak ‘Petroleum Geology Exploration' leert de toekomstige ingenieur Technisch Aardwetenschappen waar en op welke wijze naar fossiele brandstoffen te zoeken. 4.e. Leerdoelen Het vak beoogt een inzicht te verkrijgen in de invloed van geologische tijd in de vorming en accumulatie van fossiele brandstoffen. Tijdens het practicum wordt met behulp van seismische kaarten een profiel van de Nederlandse ondergrond geconstrueerd en wordt de stratigrafische opbouw van de verschillende tektonische eenheden opgesteld. sedimentologische logs en andere geologische achtergrondgegevens maakt de student bekend met typische voorbeelden van klastische. Het practicum leert de student omgaan met seismiek. 3. 4e en 5e jaar Organisation and Examination Presentation and discussion of recent scientific publications. lineaal en calculator paraat te hebben. De student moet in staat zijn onbekende en bekende gebieden te analyseren op hun gehalte aan fossiele brandstoffen. Tijdens het hoorcollege wordt de verspreiding van fossiele brandstoffen zowel geografisch als in de geologische tijd behandeld. Petroleumgeochemie (ta3400) en Seismische interpretatie (ta3610). Welke scenario’s moeten worden gevolgd en waarop moet worden gelet bij exploratie in onbekende zowel als bekende gebieden. Middle East). Aan de hand van een resulterend profiel en een driedimensionale kaart worden de koolwaterstofvoorkomens geanalyseerd. H. Het vak bouwt voort op de kennis en methoden die zijn opgedaan in de vakken Bekkenanalyse en Petroleumgeochemie. Wat is het effect van de evolutie.a. Klassieke petroleum provincies.. Dit vak integreert alle geologische kennis met als doel het vinden van fossiele brandstoffen. Het vak behandelt het ontstaan van olie/gasmoedergesteenten. gum. Europa. sekwentiestratigrafie. koolwaterstofmigratie en -accumulatie in reservoirs. 167 . EXPLORATION ta4540 2 80 4TH year students Petroleum Engineering & Applied Geophysics Dr. de continentverschuivingen en de begravingsgeschiedenis op koolwaterstof voorkomens.en 2e-jaars geologievakken en de kennis van Bekkenanalyse (ta3910).Vakbeschrijvingen. Dronkert. geologische kaarten en profielen voor het vinden van koolwaterstoffen. Case studies. driehoeken. i. Voor dit vak moet ook een scriptie worden geschreven over een olie/gas veld waarvoor de student literatuuronderzoek moet doen. Block-course organisation. carbonaat en tectonische reservoir voorkomens. Organisatie Het vak ‘Petroleum Geology Exploration’ omvat 7 hoor/werkcolleges van elk twee uur met daarnaast 7x ’s middags een practicum. Allen & Allen. 2. Boorkernen en logs van het Brentveld uit de Noordzee en een offshore-veld bij Quatar in het Midden Oosten worden met verschillende methoden door middel van oefeningen onderzocht. ext 6001 Boek: “Basin Analysis’ van P. een seminar/werkcollege en een scriptie. Op het practicum dient de student kleurpotloden. gradenboog. Blackwell Scientific Publications (behoort u al te hebben van ta3910). USA.A. Het vak is uit drie delen opgebouwd: een hoorcollege. room 232. wireline logs.

directional drilling. sequence stratigraphy. facies analysis and volumetric calculations. zonation. geophysics. well log analysis. diagenetic. 4e en 5e jaar Het onderwerp van de scriptie dient met de docent besproken te worden. Course Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material PETROLEUM GEOLOGY 2. the essential working tools of the production geologist are discussed. room 260 Book: AAPG Development Geology Reference Manual. petroleum geology 1. sedimentary. en het boek van Allen & Allen. Examination Written examination of 3 hours duration. Objectives Petroleum engineers and geophysicists need to know how to make maps of reservoirs. de 'handouts'.Vakbeschrijvingen. begrips. reservoir and production engineering.M. These tools are used to obtain structural. Lecture Keyword Notes Contents Production geology includes those geological studies necessary between discovery and abandonment of an oil or gas field. PRODUCTION ta4550 2 80 4TH year students Petroleum Engineering & Applied Geophysics Prof. These include: geological interpretation of seismic lines.als rekenvragen. Course Code PETROLEUM GEOLOGY 3. Organisation The course includes 14 hours of lectures and 7 afternoon practicals. Luthi. waarbij het gebruik van kleurpotloden en calculator wordt aanbevolen. The practicals focus on applying these methodologies to select realistic field examples. The course consists of a lecture and practicals. and how to assess the oil and gas reserves in a field. Tentaminering Het schriftelijk tentamen van drie uur bestaat uit vragen die zijn gebaseerd op het hoor/werkcollege. Newer technologies such as nuclear magnetic resonance logging. de scriptie dient uiterlijk 2 weken na het tentamen te worden ingeleverd. S. core data analysis. well correlation. De vragen omvatten zowel kennis-.dr. mapping. and reservoir monitoring are also discussed in the course. This course illustrates the importance of proper data acquisition and analysis in order to develop fields in an economically sound manner. and petrophysical models of the reservoir. Ieder jaar is er minstens 1 herkansingsmogelijkheid. Emphasis is put on minimizing the error in the resulting model by making an optimum use of the combination of all tools available to the production geologist. logging-while-drilling. Performance during practicals is taken into account for the final grade. Furthermore they need to know how to estimate the uncertainties in these estimates. and their contribution to better geological models and more efficient field developments are illustrated. 3e. In the lecture. Het practicum kent geen herkansingsmogelijkheid. and what methods can be used to reduce these uncertainties. Prerequisite Third-year courses in geology. RESERVOIR DEVELOPMENT ta4560 168 . ext 6019.

169 . sand exclusion. ext. Required base knowledge ta3420. Organisation The course includes 14 hours of lectures and 7 afternoon practicals. Luthi. Zitha.ir. Performance during practicals is taken into account for the final grade. Dietz Lab. Course Code Credit points Course load Target group Docent Course material RESERVOIR AND PRODUCTION TECHNOLOGY. Seven scientific/ technical articles are selected covering important topics which have had only partially been covered in earlier courses. oil-water characteristics. Prerequisite Third-year courses in geology. ta3410. how to assess block connectivity in a field. including proper data acquisition. interpretation and uncertainty assessment of relevant field parameters. petroleum geology 1 and 2. distributed in college Contents This course considers specific aspects of the flow of hydrocarbons from the sandface to the wellhead and other topics of ongoing research in petroleum engineering. Objectives How to develop a field in an economically sound way. ext 6019.J. van Kruijsdijk.P. reservoir and production engineering. These articles are studied by the students and discussed during the class. hydraulic fracturing.dr. ta3430. 4e en 5e jaar Credit points Course load Target group Lecturer Course material 2 80 4TH year students Petroleum Engineering and Applied Geophysics Prof. More detailed understanding of important operational methods in drilling and production operations. P. how to determine well productivity. Selected papers. Learning how to independently study and analyse technical articles.W. ext 6038. room213. 8437 and Prof. where to complete a well. S. Topics which have been covered in earlier years are horizontal well inflow. Examination Written examination of 3 hours duration.J.L. room 130. special subjects ta4580 2 80 Elective course students petroleum engineering Dr. 3e. room 260 A course manual will be made available Contents Reservoir development is the follow-up course on production geology and prepares the student for the field development study. 2. separation.M. how to determine cumulative probability estimates from the combination of geological uncertainties. It discusses how geological models are used to make field development decisions: Where to drill development/infill wells. A short report or exercise is made by each student for each article. how to prepare data for input into reservoir simulation.Vakbeschrijvingen. ta4430-00 Purpose 1. and how to develop a field in an economic viable way. C.

Vakbeschrijvingen. De student weet welke data verwerkingstechnieken en interpretatietechnieken gebruikt kunnen worden om een beeld van de ondergrond te krijgen. They apply the studied processing and imaging techniques and interpret the results. 170 . Course Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material LOG EVALUATION ta4570 1 40 4TH year students petroleum engineering Wordt nader bekendgemaakt Wordt nader bekendgemaakt Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material ELECTROMAGNETIC EXPLORATION METHODS/ ELECTROMAGNETIC PRACTICAL ta4610/ta4611 4. Students design their data acquisition lay out based on an assignment and carry out the measurements in small groups. 3e. The corresponding practical familiarises the students with present day. ext 3105 Lecture notes and practical manual Contents The course gives a uniform description of electric and electromagnetic methods as two-port systems as they are used in exploration geophysics. Organisation Independent study and discussion classes Examination The course grade is based on the quality of the reports written on each of the seven technical articles that are studied. This description represents our mathematical model for all electric and electromagnetic measurements that are carried out for the geophysical characterisation of the shallow sub-surface. Direct interpretation methods are also discussed.C. practical acquisition set ups are treated with the corresponding data processing and imaging techniques. room 217.ir. 4e en 5e jaar 3. Prerequisites et01-20 (Electromagnetic Waves) and tn254 (Signals and Systems) Leerdoelen Studenten zullen na succesvolle afronding van dit vak in staat zijn te beslissen in welke situaties elektrische en elektromagnetische opsporingsmethoden geschikt zijn om succesvol te worden ingezet en in welke frequentieband de beste resultaten mogen worden verwacht voor de karakterisering van de ondiepe ondergrond afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. E. and also the input of each student into the discussion of these articles. Together they compile all their results in a written report.5 (3 + 1. Broadening and deepening of Petroleum Engineering knowledge. commercial data acquisition equipment that are discussed in the course. This representation directly relates the source impressed voltages and currents and the measured voltages and currents at the receiver to the electromagnetic contrasts and fields in the earth with respect to a chosen background model.5) 180 4th year students Dr. Based on this description. Slob.

 To prepare the student for the essence of the graduation research project. 4e en 5e jaar Praktische ervaring met het uitvoeren van veldmetingen.T.dr. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material GEOPHYSICS. Amsterdam. Van studenten wordt verwacht dat zij 110 uur besteden aan de collegestof. In the linear system theory it is common to write the output signal of a system as a convolution of the impulse response and the input signal. Organisation Lectures 171 . Organisatie en Examinering 7x4 uur interactieve colleges. afgesloten met een schriftelijk tentamen direct na de onderwijsperiode (herkansing mondeling).M.dr. interprertatie en rapportering. ext 2848 Book: 'Seismic applications of acoustic reciprocity' by J. In this case the integral representation is normally not of the convolution type and the impulse response of the earthly system has both a time. In this course we use Rayleigh's reciprocity theorem as central theme from which we shape the processing of seismic data.ir.A. room 224a. Fokkema. room 224b. In a similar way. Fokkema and P. De beoordeling van het veldwerk geschiedt op individuele inzet en getoond begrip. C. Tijdpad De totale studielast is 180 uur.ir.T. 350 pp. Het veldwerk vindt meestal aan het eind van het academisch jaar plaats in overleg met de studenten. (tegen korting te verkrijgen op het secretariaat PW). 1993. 3e. Prof. the reciprocity theorem can be used to create an integral representation of the measured seismic signal as response to a humanly initiated source signal. Elsevier.and spatial dependence. Prerequisites tn321 Goals  Provide the student with insight in the results of modern geophysical research as presented in specialist literature. J. Wapenaar. Een grote mate van zelfstudie wordt van de studenten verwacht en de 28 college zijn bedoeld om over de inhoud van het vak te discussiëren en om de oefeningen die achterin elk hoofdstuk voorkomen te maken. SPECIAL SUBJECTS ta4620 3 160 4th year students Applied Geophysics Prof.Vakbeschrijvingen. This systematic approach leads to a hierarchic description of the seismic experiment in terms of increasing complexity. terwijl ongeveer 70 is gereserveerd voor het veldwerk. van den Berg. 4 dagen veldwerk en vier dagen dataverwerking.P. er vindt een beoordeling van de gehele groep plaats op basis van de rapportering. imaging and inversion requires knowledge of the acoustic wave theory. Reader Contents Progress in seismic data processing. ext 5190. dataverwerking en interpretatie zal worden opgedaan tijdens het veldwerk.

Examination Van de resultaten van het veldpracticum en het computerpracticum moet een verslag worden geschreven dat beoordeeld wordt met een cijfer. Prerequisites ta3600. Drijkoningen. Het vak is een synthese van de opgedane kennis van de seismiek. . waarbij de in vak ta3600 opgedane kennis actief beoefend wordt. Organisation Practicum van 2 weken data acquisitie in het veld. ext 7846 - Contents Dit vak bestaat uit een practicum. tn254 Goals Het doel van het vak is dat: . De studenten moeten in principe zelf de seismiche data acquisitie in het veld uitvoeren en de processing op de computer uitwerken.ir. Op deze manier ervaren de studenten de problemen die met zo'n proces gemoeid zijn.De student het verschil ervaart tussen de theoretische aspecten (fysica) en de praktische uitwerking ervan in experimenten in het veld.De student zelf een volledig overzicht krijgt over de vele aspecten die gemoeid zijn met seismische data acquisitie en processing.Vakbeschrijvingen. 172 .Enige ervaring wordt opgedaan in het vergaren en verwerken van seismische data. room 224b. gevolgd door een computerpracticum van 2 weken waarin de data wordt ge-'processed'.  Study and presentation of current topics in geophysics using articles from professional literature. zij moeten deze problemen dan zo goed mogelijk oplossen. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material SEISMIC FIELDWORK & PROCESSING ta4621 4 160 4th year students Applied Geophysics Dr. 4e en 5e jaar Examination  Oral exam of the first eight chapters of the book.G. . ta3610. 3e. G.

i. Ghose.Maurenbrecher: Integration of geophysical studies in site investigation. Maurenbrecher & dr. Slob10 hours  electromagnetic fields in basic configurations for the ground penetration radar method. VES)  simple methods for data interpretation  data acquisition. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Coordinator Course material SHALLOW DEPTH GEOPHYSICAL INVESTIGATION ta4630 4 160 4th year students Engineering geology Dr.Principle of migration in simple cases  Module III: Case studies by R. magnetic and electrical resistivity tools.ir E. our engineering geology students should have a better understanding of the following matters:  the request by civil engineers for a better model of the shallow depth subsurface than the one obtained using traditional techniques such as CPT’s. the diffuse EM method (both in the frequency domain. Ghose.. the best technique or a combination of them. Slob Dr.ir. boreholes and geological knowledge. data processing  inversion of geophysical data.  the physics of soils and rocks which are used in geophysics to be able to translate 173 . magnetism and GPR included) by E. dr.e. FEM and in the transient domain. Ngan-Tillard lecture notes Contents Course organized in modules:  Introduction by M. R. G. Hack.5 days in total Objectives Geophysics is rarely included in site investigation programs designed by Dutch engineering geologists and/or civil engineers despite the general feeling that geophysics should lead to a better lateral definition of the shallow depth subsurface.12 hours  Boomer and Chirp offshore surveys  seismic refraction  VSP. the existence of discontinuities. R. Drijkoningen & R. irregular boundaries and gradual boundaries…in specific ground or geological conditions in presence of man-made or environmental obstacles  real examples of investigations for tunnels.Site to be selected.2 hours  lack of information on the shallow subsurface in the Netherlands and abroad  demand for geophysical surveys to better characterize the shallow subsurface  Module I: Theoretical background of seismic techniques often used by engineering geologists and environmental engineers as a black box by M. foundations. In order to be able to wisely implement geophysics in site investigation.Hack. to calculate the depth of penetration and the resolution of the chosen techniques. Drijkoningen. electromagnetic. G.Maurenbrecher. M. 3e. dams. dr. dredging projects and building materials integrating geophysics  Module IV: field work involving seismic. Seismic Cone Penetration Testing  on-shore shear wave surveys  Module II: Electromagnetism (electrical resistivity.22 hours  advantages and limitations of geophysical surveys when determining the engineering properties of ground. to select for given site conditions.Vakbeschrijvingen. D. TEM) and the direct current method as called vertical electrical sounding.

local optimisation techniques. wi2068ta. global optimisation techniques (simulated annealing and simulated evolution) and uncertainty analysis. second and third periods. room 224b. ta3600 Purpose The student should be able to recognize an inversion problem. ext 7846 Course notes (English) 'Parametric Inversion' Contents The general part consists of an introduction to parametric inversion. select the appropriate optimization algorithms. tn254. A. understand the uncertainty analysis of the problem and gain sufficient insight in a number of practical applications. the data acquisition. Prerequisites Contents TA3630 is required before TA4630 can be taken: To be able to follow TA3630 and the subsequent geophysics courses. He should also feel comfortable in using a mathematical presentation of the physical properties of the materials that he knows well.W. room D205. discrete inverse problems from a probabilistic prespective. magnetic. the acquisition and processing of geophysical signals. Course Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material PARAMETRIC INVERSION. Techn. Drijkoningen. The field work including the design of the geophysical survey. at the end of the course. the signal processing and the elaboration of a model of the site subsurface will be assessed separately.J.. A number of examples from the practice of seismic data analysis will be given.Vakbeschrijvingen. the mathematics course ta3640 (wi2049ta): " Fourieranalyse" should be taken. Duijndam. 174 . resistivity and borehole logging techniques. ext 6105 and dr. WITH SEISMIC APPLICATIONS ta4640 2 80 4th year students Applied Geophysics Dr. probability theory.ir. the theory behind seismic. Some exercises on the computer are part of the course. He should be able to work in collaboration with a geophysicist and to assess the usefulness of a geophysical investigation. 4e en 5e jaar    geophysical measurements into ground properties or contrasts in ground properties.ir.G. G. The field work takes place in the third period. 3e. Prerequisites wi2042ta. Organisation The course is given in 14 lectures of two hours each. the deterministic approach to the linear inverse problem. The imaging of the subsurface As the program of the new course in geophysics designed for engineering geologists is ambitious. Nat. During the course a number of exercises will be made. Examination A written examination covering modules I. Organization Lectures are scheduled during the first. II and III will be given. the “average” engineering geologist student should at least understand very well the jargon used by geophysicists. the preparation work on site. formulate it in a mathematical way. electromagnetic.

3e. This enables making reasonable predictions. hazard maps can be made to reduce the risk to an acceptable level. problems occur as well with abandoned workings and mineshafts. More often.Subsidence due to longwall mining .C. in principle.ir.Prevention of damage . water and gas . room 217 Subject Code Credit points Course Load Target Group Lecturer Course material SUBSIDENCE ta4700 1. including pratical ta4650 4 160 4th year students engineering geology Dr. fluids or gases from the subsurface by different mining techniques like longwall mining. Summary course description: . spreadsheets and reports. Natural subsidence occurs more often in an unpredictable way. room 252.Mining subsidence resulting from old mine workings . engineering geology and site investigation. subsidence develops as the result of an interaction of different mechanisms developing in time and space. Basic knowledge is required of rock mechanics. Subject Code Credit Points Course Load Target Group Lecturer Course material SHALLOW DEPTH GEOPHYSICS. The students should also have the ability to make neat drawings. 175 . which will be mentioned during the course. Roest. with the exception of some sections.General theories of mining subsidence .Foundation design in undermined areas .5 (together with mp4701) 40 4th year students Engineering geology/ITC students Ir. ext 8732. oil. E.A.Reduction of subsidence from oil. By means of site investigation. gas and water production. solution mining. Old exams are available at the Mijnbouwkundige vereniging. water and gas extraction . Slob. J. For some cases.Subsidence due to pumping of oil. No economic planning of mining ore or hydro-carbons is possible without giving attention to the resulting subsidence. tel 6024 Lecture notes 'Subsidence' and handouts Contents Subsidence is the reaction of the earth’s surface to the extraction of solids. This surface reaction is only in certain cases predictable and may happen suddenly without any forewarning. An appointment for a verbal exam can be made during the whole year.P. a straightforward relation exists between human activity and subsidence at the surface.Vakbeschrijvingen.Working techniques to reduce or prevent subsidence . 4e en 5e jaar Examination An oral examination will be taken.Site investigation for subsidence areas Prerequisites ta2100. Remarks The subjects for tuition are the contents of the course material. ta3730.Damage resulting from subsidence .

A. For an environmental impact statement a map will be made of a certain area. .evaluate the collapse potential of a room and pillar mine using a spreadsheet.Obtaining experience in the evaluation of the collapse potential of a room and pillar mine. . 4e en 5e jaar Goals After having followed this course students should be able to: . . ta4701. Starting point is the prediction of subsidence caused by long wall coal mining. . 176 . A pocket calculator is allowed during the examination. Neat drawings have to be made.P. PRACTICAL ta4701 1. Roest. . 3e. room 252. independently. Knowledge is expected of the relevant parts of the lecture notes 'Subsidence'. . ta2100. Prerequisites ta4700.use the techniques to predict subsidence for long wall coal mining.develop an independent. with the subsidence hazards. Examination A written examination takes place twice a year. and synthesizing approach of subsidence phenomena. J. The students must carry out the excercises of the practical.5 (together with ta4700) 14 4th year students Engineering geology/ITC students Ir. tel 6024 Excercises Contents Related to the course ta4700 excercises are carried out with the prediction of subsidence.estimate damage and to propose measures to reduce this damage.Vakbeschrijvingen. . An evaluation is carried out of the collapse potential of a room and pillar mine. Examination The exercises will be evaluated by the staff and the result will contribute to the final mark of the examination of ta4700. Spreads-heets have to be used.describe the different types of natural subsidence fenomena. Staff is available for advise. Goals . Organisation Three excercises have to be carried out independently. water.Developing insight in the making of an environmental impact statement by making a map of the subsidence hazards. Subject Code Credit Points Course Load Target Group Lecturer Course material SUBSIDENCE. Organisation The course will be given as a series of lectures in combination with excercises.Gaining experience in subsidence prediction for longwall coal mining. gas and oil extraction.do a site investigation related to subsidence hazards and should be able to report the results in an environmental impact statement.

Vakbeschrijvingen. stickiness and response to ground freezing of the clays will be considered. etc…). underground stations. Examination The individual assignments (progress reports. an active participation of the student during the seminars is necessary.ir. oral presentations and final written reports) will be evaluated. ground freezing or in situ ground stabilisation.M Ngan-Tillard. D. 177 . Verhoef. Among other things. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material SITE INVESTIGATION II ta4710 2 80 4th year students dr. ext 2543 Hand-outs & topics discussed during lectures will be given. cut and covers. Prerequisites ta3730 Site Investigation 1. ext 6843 and dr. widening of motorways. All those interested (engineering geology students and others) are welcome to these lectures. The introductory lectures serve as a departure for the study assignments of the participants of ta4710. In order to develop a code of practice specific to the clay and peat areas. Extra requirements on the instrumentation that is necessary to control the boring process underneath built-up areas on the basis on the response of the ground tunnel will be underlined. Organisation Times and titles of the introductory lectures will be published in TA-nieuws. the ground parameters that are required for shield tunnelling works will be presented. The performance of the geotechnical constructions that are designed to cope with the properties of peat and (organic) clay can be assessed by monitoring. room 109. ta3740 Geology. special attention will be paid to the models of the subsurface that are being developed with the help of (geo)statistics in integrating geological processes. Geostatistics. P. To pass the Site Investigation 2 examination.W. Part of the Site Investigation 2 course will focus on the stiff to very stiff clays through which tunnelling is occurring or is going to occur in the Netherlands. room 112.J. Seminars will be organised so that students can present their progress on their individual assignment and interact with each other. The present practice in site investigation will be analysed through the programs carried out for the recent and coming major Dutch infrastructure projects (tunnels. Contents The infrastructure projects that are currently under development in the Netherlands require the implementation of ‘new’ construction techniques such as shield tunnelling. These techniques also demand a better modelling of the spatial variability of the (shallow) subsurface properties and a better understanding of the behaviour of Dutch soils. Introductory lectures and seminars will be scheduled during the time allocated to the course ta4710 and the rest of the time will be reserved for individual study.N. Objectives The main objective of the course is the following: Capability of showing the added value of engineering geology in Dutch construction projects. subjects such as swelling. experts from the industry will be invited to give introductory lectures on the topics mentioned above. Part of the Site Investigation 2 course will focus on the engineering properties of the soft Holocene organic deposits. In particular. 3e. For our course Site Investigation 2. The state of art techniques in monitoring of tunnelling projects in Dutch soils will be presented via the experience gained with the Second Heinenoord Tunnel project. We will work on the definition of a better code of practice for site investigation in clay and peat areas in keeping in mind the complexity of the behaviour exhibited by these organic materials.

P. Lecture Notes' Marine Engineering Geology Vol 1' 1992 (Reader from Prof. and then deep bore holes with sampling and in-situ testing and down hole logging. Organisation Two lecture sessions of 90 minutes each for seven weeks. 3e. Institut Français du Pétrole publications (Editions technip) 1979. More detailed information will then be provided of typical seabed geology encountered in many areas involving offshore oil field development and marine works (dredging. harbours. Engineering geology students and interfaculty Offshore Technology Course P. For those engineers that are involved with design of foundations or have to initiate a site investigation a great deal of insight into procedures and methods can be gained from this course (based substantially on over ten years of the lecturer's experience working in the marine environment).Vakbeschrijvingen. 178 . room 112. out-falls. Practice further involves contractual. 5 workshops). Maurenbrecher M. Exam questions and supplementary notes.M. legal.Maurenbrecher) Hand-outs & topics discussed during lectures will be given especially in Part 2.Sc. jetties.M. organizations and people involved in offshore site investigation and marine geology. Lecture period is in the second quarter. piers. 3rd edition (Lecture Notes and Part 1 Practical Exam. Contents A brief introduction will be given on the history. breakwaters.g. Examples of contractual specifications for different types of works (e. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material MARINE ENGINEERING GEOLOGY ta4720 2 80 (9 lectures. Richards) 'Marine Engineering Geology' 1997. landfill). dredging-landfill. The practical exam simulates a situation where the engineer has to assess data provided from phase 1. meteorological. 5192 Textbook 'Seabed reconnaissance and Offshore Soil Mechanics for the Installation of Petroleum Structures' by P. 52 hours self-study 4 year. 2 and 3 site investigations and use such data for making preliminary estimates with regard to the design and construction of marine structures. Required Base Knowledge Marine Geotechnical Engineering/ Soil Mechanics Purpose Final purpose of course is for the engineer to appreciate that site investigation practice in a marine environment can differ substantially to land investigation and to help him/her obtain an insight in such practice which a few years ago would have only been possible by having to work with organisations involved in the off-shore. Practice covers methods used in the three separate phases associated with marine investigation : preliminary desk study. and logistical aspects. The core of the lectures will be on site investigation practice in the marine environment extending from estuaries and coastlines to the open sea up to the continental shelf and slopes. le Tirant. tunnels. A brief description will be given on geological and oceanographic features worldwide. piles for off-shore platforms) which are given to ensure investigations produce relevant data. navigational. geophysical survey with shallow sampling. A. ext. Of these 14 sessions about 5 will be devoted to the practical-exam workshop.

3e. 4e en 5e jaar Examination The practical exam which will result in a typical report up to standard expected in practice (guests from practice will both be invited to discuss such reports and level of attainment at the workshop as well as assess the final (individual) reports as to its integrity and quality). Geological Society. Sand gravel and crushed rock aggregates for construction purposes'. ext 2543. Part of the lecture material may be also covered during the workshops.Vakbeschrijvingen. petrographics en mineralogy. Attendance at exam-practical workshops is necessary to allow assessments to be made. Subject Code Credit points Course load Target group Lectures Course material GEOLOGICAL CONSTRUCTION MATERIALS ta4740/4741 2 80 4th year students Engineering Geology Dr. Attendance during lectures is highly advised to ensure questions are provided. question lists and questions handed out during the lecture sessions. P. coastal protection structures. Collis 1993. The written exam will be based on a selection of questions which appear in the text. 'Aggregates. The design of the laboratory testing program.G. The exam-practical counts for 40% of the final mark and the written exam for 60%. Goals Knowledge needed to design the investigation of geological construction materials. Geological Society Engineering Geology Special Publication No 9. Verhoef. drs. room 109.R. especially discussion of questions. Lecture and practical Site investigation I (ta3710/11). Smith & L. Applications: embankments. with emphasis on the design of the quality and durability assessment of these materials in relation to their intended use in constructions. ISBN 0 9033317 89 3 Contents The methods to asess the quality of natural geological construction materials are presented. concrete. tuned to the material and the purpose for which it will be used. The student is required to prepare an essay and give a presentation on a topic concerning construction materials. Aanbevolen: M. Emphasis is placed on the petrographic characterisation of the material and the presence of clay minerals in the rock or soil. road construction. Durability assessment. form part of the course.M. M. Prerequisites Base knowledge of geology.M.W. van Tooren Lecture notes. A special web site contains study material needed for this course. a practical petrographic description (microscopy) and three afternoons image analysis (assessment of shape/size distrribution of aggregate). Organisation Apart from lectures. London.N. van Mier. Examination Written 179 . J. dr.

Vakbeschrijvingen, 3e, 4e en 5e jaar

Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material

ENGINEERING GEOLOGY DESIGN PRACTICE ta4750 2,5 100 4th year students engineering geology Dr. P.N.W. Verhoef, ext 2543, room 109, Mw. Dr.ir. D.J.M. Ngan-Tillard, ext 6843, room 110 Foundations in difficult ground, F.E. Bell (Editor) Butterworths 1982 Rock Slope Excavations, Hoek and Brown, IMM, 1980

Contents The course is divided into Foundations (part 1) and Earth and Rock Structures (part 2) . The foundations consist of static and dynamic loading (earthquakes) with respect to deep pile-type foundation and shallow foundations. “Earth and Rock Structures” consists of excavations and earth/rock fills which cover a number of structure type where the materials or the geology forms an inherent part of the structure (excavated and natural slopes, tunnels, earth and rock-fill dams, dykes, road embankments). The design requirements, to a great extent, for these types of structures determine the type of investigation that has to be carried out. Often, hazards, originating from out side the actual site where the structure has to be founded may have a greater influence on its design or its construction. In practice the engineer or architect to a greater or lesser extent fails to take sufficient notice of the ground and environment in which his/her structure will be built. The task is then left to the engineering geologist to acquaint them with situations that they had not considered and may often either increase the costs of the end result beyond the means of financing the project or even be forced to cancel construction as other viable solutions exist. Many planning mistakes have caused loss of life and property as a result of improper or inadequate investigation. There is no such situation allowing for 100% safety, but methods do exist to estimate safety in terms of hazards that could affect structures. Besides coping with many dangers the course also covers standard design methods (based on analytical and empirical methods). Not only will the engineering geologist need a knowledge of standard methods for design of foundations and slopes to set-up site investigations but often for smaller projects the actual design of the many types of structure would be required. For larger and more complicated projects the engineering geologist could be a major exponent in offering solutions to design problems. Examples of such instances are given based on the experiences of the lecturers and guest speakers. The engineering geologist, too, can be faulted. They can be mislead by promises made by manufacturers and operators of site investigation tools. The techniques do not always come up to expectations. Logistics of site investigation can prove too difficult to manage. A legal minefield may lie ahead, which with his or her technical and scientific background the engineering geologist is ill prepared. The course is largely based of the minefields that the engineering geologist has had to tread the last forty years. The experiences from practice, especially the near misses, are not always documented: this course endeavours to pass on the experience gained not only from successes but also from failures and the gray zone between successes and failures. Practical: Stereographic methods: a specific engineering-geological tool for visualizing three dimensional design of excavations (underground and surface) and foundations in rock (dams and bridges). Prerequisites ta3730, ta3780, ta3790, ta4710 Objectives There is no sharp demarcation between investigative methods and the design of earth structures

180

Vakbeschrijvingen, 3e, 4e en 5e jaar

and foundations for which investigations are done. Engineering geologists are often involved in site investigation to determine the geology for civil engineering structures. To ensure that such investigations are carried out to meet the needs and requirements of a structure and its construction the engineering geologist must be conversant with many aspects of civil engineering design and construction methods. Hazards, many of geological origin, such as earthquakes, volcanism, subsurface voids, floods and landslides are typically outside influences which may not be taken into account in site specific site investigation. Engineering Geology Design Practice presents many case histories and design techniques covering slope stability, excavations (open and underground), earth and rockfill structures and foundations for which the engineering geologist would often be involved in the design and construction process. Many of the design methods are unique to engineering geology. Organisation/Remarks The content of the lectures and course notes are relatively excessive compared to the points the student will earn. The reason is to provide the student with information that will useful later in practice. It is important for the student to attend the lectures to ensure that the study load will not prove excessive, as the lecturers will indicate what material the student can be expected to be examined on. (This can vary, as the objective is, partly, to keep the lectures topical by making reference to current problems and examples in practice and invited speakers will change from year to year). Examination The practical on stereographic methods forms an integral part of the exam; the mark forms 25% of the final result. As a result the exam itself will not examine the student on stereo-methods.

Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material

ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS II ta4760 2 80 4th year students Engineering Geology Dr. ir. G.A.M. van Meurs, GeoDelft, tel. 015 - 26 93 703 Lecture notes and handouts (cases)

Contents An introduction will be given to the various mechanisms which govern fate and transport of soil contamination. Based upon this mechanisms various elements are given:  advanced techniques for site investigation; recent developments and pitfalls  concepts to deal with risks  concepts to contol and to manage the risks  concepts to design a cost-effective remediation  application of passive as well as active barriers to prevent migration  remediation technologies  monitoring to verify behaviour and to check migration Prerequisites Fysische transportverschijnselen, basiskennis organische en anorganische scheikune chemie (VWO-niveau) basiskennis geohydrologie en partiële differentiaalvergelijkingen. Transport phenomena, basic knowledge of organic and anorganic chemistry, basic knowledge of geohydrology and partial differential equations. Purpose  understanding of the priciples of fate and behaviour of soil contamination

181

Vakbeschrijvingen, 3e, 4e en 5e jaar

   

ability for advanced site investigation to decide which concept and which technology are convenient to meet the objective ability to identify risks and to manage risks related with soil contamination ability to apply concepts of remediation ability to judge which method and which technology fits best to the local circumstances

Organisation During a time period of 7 weeks, a lecture is given of 4 hours per week. Presence of the lecture and regular study of the contents form the basis for a successful exam. Examination Cases are distributed during the lectures as assignment. Herewith, exemption for the examination can be deserved. Twice a year a written examination takes place. Examination consists of open questions and assignments. Remarks As material lecture notes are used. Each year the lecture notes are adapted. The new release is available just before the lecture starts. During the lecture, additional material is distributed. Especially practical cases are given. The lecture notes and handouts are written in English. The lecture is given in English when asked for.

Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material

ENGINEERING GEOLOGY FIELDWORK ta4771 4 160 4th year students Engineering Geology several Handleiding 'fieldwork procedures'

Contents This tutorial aims to examine and certain topics concerning site investigation and record the current state of affairs in a paper. Groups of two to four students will investigate a topic and prepare a clear paper on the issue. For each topic material will be handed out by the lecturer. Furthermore, an expert (from the faculty or university or a company) will be invited to guide the topic, or clarify the issue in the lectures. Prerequisites ta3941, Site investigation and 'Ingenieursgeologisch kartering' Als directe voorbereiding voor het veldwerk moet een foto interpretatie van luchtfoto's van het veldwerkgebied gedaan worden. Purpose 1. De studenten moeten leren geotechnische classificatie technieken toe te passen op gesteentes en grondsoorten in het veld. 2. De studenten moeten leren in groepsverband een ingenieursgeologische kaart op een schaal van 1:10.000 van een bepaald gebied te maken. 3. De studenten moeten een methode bedenken om systematisch gegevens te verzamelen zodat deze gebruikt kunnen worden in de data base en bij het maken van de kaart. Organisation Het veldwerk beslaat de volgende onderdelen: 1) introductie veldtechnieken (6 dagen); 2) veldwerk voor het maken van een ingenieursgeologische kaart (ca. 10 dagen); 3) terreinonderzoek van een probleemsituatie, meestal hellingstabiliteit (ca. 4 dagen);

182

Vakbeschrijvingen, 3e, 4e en 5e jaar

4) excursiedagen (3); 5) individuele opdracht (haalbaarheidsstudie projecten in gekarteerde gebied; 6) in het veldgebied: monstervoorbereiding voor laboratoriumproeven. Examination Het veldwerk is afgerond als het gehele gebied in kaart is gebracht en alle monsters zijn verzameld om aansluitend, in Delft, de laboratoriumproeven uit te gaan voeren. De beoordeling van ta3771 wordt gegeven aan de hand van de in Delft te schrijven rapporten, zie de beschrijving van ta3772.

Vak Code Studiepunten Studielast Doelgroep Docent Studiemateriaal

LABORATORIUMPROEVEN EN RAPPORTAGE ta4772 4 160 Vierdejaars studenten IG Diverse docenten ITC en Ingenieursgeologie Handleiding 'fieldwork procedures'

Inhoud Aansluitend op het ingenieursgeologisch veldwerk (ta4771) moeten laboratoriumproeven gedaan worden op de monsters die, vanuit het veld van de verschillende geotechnische eenheden, zijn meegenomen. Bovendien moeten er rapporten geschreven worden. Het eerste omvat de beschrijving van de ingenieursgeologische kaart, het tweede geeft het resultaat van het grondonderzoek weer, het derde bevat de resultaten van het hellingstabiliteitsonderzoek. Deze drie rapporten moeten allen in groepsverband geschreven worden. Het vierde rapport wordt individueel geschreven en behandelt de mogelijkheid tot het realiseren van een civieltechnisch werk in het veldwerkgebied. Vereiste voorkennis Het ingenieursgeologische veldwerk (ta4771). Leerdoelen - De student moet leren zelfstandig een laboratoriumonderzoek op te zetten en uit te voeren. - De student moet leren zowel in groepsverband als individueel een rapport te schrijven waarin de gegevens uit het veld en uit het laboratorium verwerkt worden. Organisatie Aansluitend op het veldwerk hebben de studenten 6 weken de tijd om het laboratoriumonderzoek op te zetten en uit te voeren. Tentaminering De beoordeling van de rapporten bepaald tevens of het veldwerk (ta4771) met goed gevolg is afgerond.

183

as well as the theory of transport phenomena. Both stochastic and deterministic methods will be discussed. 5.J. and to a geohydrological field problem. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material FLOW AND TRANSPORT IN FRACTURED ROCK MASSES ta4780/ta4781 2 80 4th year students Dr. this knowledge will be generalized and extended to fractured and fissured porous media.nl (1) C. Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO (TNO-NITG). Zijl. Purpose Being able to set up a conceptual.3.Vakbeschrijvingen. Fetter 'Applied Hydrogeology'. 14 and chapter 9 sections 9. Inc.4. W. Especially their relative advantages and disadvantages will be considered. Mainly open questions in the English language. The results of the practical have to be presented in a written report in the English language. 1994. unconsolidated media are treated first. The emphasis is on insights needed to successfully perform analytical and numerical modeling studies. The lecture can be given either in the Dutch or the English language Prerequisites Knowledge of hydrogeology as given in lecture ta3810. Not only analytical formulations. 6. especially regarding the topics of storage. in such a way that phenomena like anisotropy and dispersion are seen as emerging from upscaling. the emphasis is on the deteriministic continuum theory. analytical and numerical model of a problem from geohydrology or geo-sanitation Organisation The subject is taugt in 14 oral lectures of two hours. Contents The aim of the lecture ta4780 ‘Flow and Transport in Fractured Rock Masses’ is to give students in engineering geology insight in the flow and transport phenomena that occur in fractured porous rocks. among which are the discrete network method. and to judiciously assess the soundness of such studies performed by others. the theory of single-phase and two-phase fluid flow will be treated.zijl@nitg. Especially insights related to scale analysis are highlighted. A central role is given to the relationship between mathematical symbol and geohydrological reality (semiotic approach). The lecture is accompanied by a practical (ta4781) of three afternoons in which the popular modeling code Modflow is applied to a laboratory-scale problem with emergence of anisotropy. Different approaches will be considered.. Prentice-Hall. like the block-centered finite difference method.W. 8. However. The final mark for ta4780/4781 4781 ‘Flow and Transport in Fractured Rock Masses’ is composed in the following way: End mark = (2  mark written examination + mark practical) : 3 184 . Chapters 4. Examination A written examination of three hours. and the hybrid approach. N. The focus is on analytical formulations that give insight and are useful in practical situations. To bring each student on the same level.tno. but also some well-established numerical methods. After a brief introduction in geohydrology and its applications. 11. Finally some attention will be paid to the relation between flow dynamics and geo-mechanics. compaction and subsidence.. e-mail: w. the continuum theory. and a practical of three afternoons. 3e. are treated. the head-based ‘conventional’ finite element method and the flux-based ‘mixed’ finite element method. 9. The examination is two times a year. Then. (2) Notes handed out during the lectures.

tel. Examination The assessment composes of two components  Written examination.B. Organisation Teaching will be in the form of seven theory classes and three to five exercise sessions on practical geochemical data interpretation. C. S. 50 %  Assessment of results practical exercises 50% Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers RESERVOIR GEOLOGICAL FIELDWORK ta4921 4 160 4th year students Petroleum engineering prof. dr. 015 . ITC. The course will also deal with the practical aspects of geochemical prospecting and environmental studies. sediments. treatment and –handling.dr. Hale. Hale consists of one session on the use of ground water as well as soil gasses such as methane.ore deposits but also in environmental studies. room 225. water. duration two hours. Kroonenberg. If required the practical exercises can be completed as homework. sampling reproducibility. data. to be obtained from the lecturer. Contents Quantitative and qualitative information on the chemical composition of rocks. soils. Entry requirements Knowledge of basic inorganic chemistry. De Smeth. TA2900 completed. 3e.Vakbeschrijvingen. H 2 S and other gasses in the exploration for mineral resources among which oil and gas deposits. Objectives Training in theoretical and practical aspect in the use of chemical element analysis in geological materials for the purpose of mineral exploration and environmental studies.R. Many of the discussed geochemical techniques are also used in environmental investigations like soil pollution assesments. J. The contribution by Prof. Donselaar and drs. room 238. Understanding the methods which can be used for the exploration of ore deposits.dr. M. The products of geochemical surveys such as geochemical atlases can be integrated in GIS with geophysical or geological information. ore minerals. ranging from old to very advanced. For this. methods can be chosen from a wide range of analytical methods. ea. geomorphology.quality. through a combination of geology and chemistry. ext 6025/1328. correct sampling methods. ext 5107 and prof. organic material and air can be used in the exploration for hidden –mainly metallic. M. Geel 185 . 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Target Group Lecturers Course material GEOCHEMICAL EXPLORATION METHODS ta4900/ta4901 1 40 4th year students (optional course) Drs.B. geology. metallogeny and use of Excel data analysis. all in combination with a thorough understanding of the geochemical behaviour of elements in the natural environment.E.de Smeth.2748824 Lecture notes (in english).

‘ Produktie Geologie 2’' ta4470 'Productie-geologie b. Het veldwerk vindt plaats gedurende 3 weken in de provincie Huesca. en op basis hiervan wordt het definitieve verslag geproduceerd. bestaande uit sedimentologische.Vakbeschrijvingen. basin development. ten zuiden van de gelijknamige provinciehoofdstad. ‘Produktie Geologie 1’' ta4550. Emphasis is on: variability of facies associations. necessary to make this intensive short-duration training course successful. Organisation Veldwerk met inleidende colleges.the colloquium). The theoretical background. The field training course comprises the construction of a 3-D deterministic geological model for a reservoir-equivalent outcrop setting. De data dienen in het veld gecorreleerd te worden. Examination Presentation and report Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material GRADUATION THESIS ta5071 31 1240 students in their final year Thesis supervisor To be selected in consultation with the thesis supervisor. Contents Each individual programme will be concluded with an individual graduation thesis: a research project of ca 9 months reported in a graduation thesis. Er wordt in teamverband gewerkt om een complete data set op te nemen. In de week aansluitend op het veldwerk wordt dit verslag in Delft nagekeken. Thin slides and microscopes will be available for the on-site determination of the mineralogy of permeability baffles. Bespreking vindt plaats in de week daaropvolgend. will be studied in detail. 4e en 5e jaar Contents Prior to the field training course the participants should familiarize with the specific geological setting of the target areas. geometry and internal heterogeneities of the reservoir elements. 3e. Spanje. The research results will also be presented in public to the graduation committee (see course ta5091 .en permeabiliteits-logs. relation of reservoir architecture and sequence stratigraphy. The various aspects of stratigraphical setting. De deadline voor inlevering van dit definitieve verslag is 1 september van hetzelfde jaar. ‘Produktie Geologie 2’ ta4560. Prerequisites Voldoende cijfers (hoger dan of gelijk aan 5) voor de vakken: ta3910 'Basin Analysis' ta3941 'Geologische veldoefening Vesc' ta4540. shape and extent of permeability baffles. The 186 .o. correlation possibilities and problems. practicum Purpose The aim of the field training course is to give insight in reservoir architecture and to assess the influence of permeability baffles on flow. and with the potential heterogeneities in analogue reservoir settings. Aan het eind van het veldwerk wordt een voorlopig verslag ingediend. The participants will receive a compilation of the relevant literature on the subject to accompany the introductory lectures. is presented in a number of lectures. production of synthetic well logs.' ta4471 idem. spectrale gamma-ray.

Prerequisites The 2nd year programme has to be completed in before the student can work on the graduation thesis.D. tst 2543 Applied Gepphysics: prof. Reuter . The graduation committee will give an advice about the grade but the professor will define the definite grade. 187 . 3e. kmr 224a. research. W.T. the topic is part of a Ph. the candidate will be examined on his thesis by the graduation committee in a closed session.ir. Usually.4 of the ‘Onderwijs. van den Broek kmr 205.4 of the ‘Onderwijs. after which questions can be posed. Verhoef. The graduation subject will be within the area of the specialization. The graduation research project can also take place at an external company or research institute. tst 6065 Engineering geology: dr. Purpose The graduate student learns to apply the skills and knowledge gained in the preceding study in a research project he/she has to carry out independently. J. the graduation coordinator remains responsible for the quality requirements of the project and the supervision.W. Fokkema. In any case.Vakbeschrijvingen.N.D. Organisation See 'Regeling afstudeerfase' (paragraph 11.M. kmr 109.T.en Examenregeling TA’).M. Examination The grade for this exam is based on both the performance of the presentation and during the defence in the closed session.dr. P. Next to the presentation.en Examenregeling TA’). The regulator per specialisation is: Raw materials technology: prof. tst 2903 Petroleumengineering: dr. Organisation See 'regeling afstudeerfase' (paragraph 9. student concerned will supervise the graduation project. in which case the Ph. Prerequisites Knowledge gained throughout the years.G. kmr 141. tst 5190 Examination Thesis Subject Code Credit points Course load Target group Course material COLLOQUIUM ta5091 / ta4091 1 40 Students in their final year - Contents The colloquium consists of a public presentation of the graduation thesis (see ta5071) by means of a 45 minute lecture. Purpose The graduate student displays the knowledge and skills obtained during his specialization by convincingly presenting the results of his research.dr.A. 4e en 5e jaar subject of the graduation project is to be decided jointly by the graduation coordinator of the specialization and the student.ir.

V. C.Vakbeschrijvingen.A. 2 and 3 dimensions 3. Oppenheim and A. Homework is compulsory.H. M. Besides the final exam (weight: 60%). A.ir. Solutions in 1. van Vliet.J. Plane wave decomposition 4.dr. He should be able to apply transform-techniques (Fourier. 3e. Willsky. D. TNW-tn.ir. Boone.Lorentzweg 1. like filtering and feedback control systems. total weight: 30%). Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material FUNDAMENTALS OF ACOUSTICS tn3213 (was tn321) 4 160 4th year students Applied Geophysics Dr. dr. de Vries.J. Z) to problems in various disciplines. room 224b. 4e en 5e jaar Subject Code Credit points Course load Doelgroep Lecturer Course material SYSTEMS AND SIGNALS tn2543 (was: tn254) 5 100 3rd year students Applied Geophysics ir. WRW-model of seismic reflection data 9. Contents The course introduces the basic properties and representations of signals and systems in the continuous and discrete time. L. r. TNW-tn. Wapenaar. A. room 342. Impedances and acoustic elements 6. 2nd edition. Energetic quantities 5. Herweijer. Topics discussed are: 1. ext 5220. The importance of transformations between time and frequency domains in both CT and DT (Fourier/Laplace and DFT/Z) is illustrated by various related subjects. Lorentzweg 1 dr.and continuous time. Elsevier) Dictaat Lecture notes 'Inleiding akoestiek' (Boone. Prentice-Hall 1997. ext 7989 'Signals and Sys-tems'. Kirchhoff diffraction theory 7. Lorentzweg 1 prof. ext 2848 Boek 'Applied Seismic Wave Theory' (A. there is a half-term exam (weight: 10%) and 6 Homework Assignments (5 problems each.S. Lorentzweg 1. Wave equation for longitudinal waves and transversal waves 2. ext 2408. oom 234. ext 1471. TNW-tn.ir. Laplace. with S. TNW-tn. Examination Written. Directivity effects in emission and reception 8. Prerequisites wi101 Goals The student should have a practical knowledge of the techniques involved in signal and system analysis in the discrete. Berkhout.P. Nawab. Transducer theory 188 . Wapenaar) Contents The course gives a general overview of the acoustic and seismic wave theory and serves as an introduction to the more application-oriented course tn 323: acoustic imaging.ir. de Vries.

C. 5220. or Verschuur: 2403) Subject Code Credit points Course load Target group Lecturers Course material ACOUSTIC IMAGING tn3233 (was tn323) 4 160 4th year students Applied Geophysics Prof. Berkhout.J.dr. Wavefield decomposition (acoustic and elastic) 2.A. 4e en 5e jaar Prerequisites Students who follow this course should have a good mathematical background and in particular be familiar with complex analysis. 1471. 3e. tst 6718 189 .J..ir. ext 2848. Elsevier) Contents This course deals with both the theoretical and practical aspects of acoustic and seismic imaging. medical imaging and non-destructive testing of construction materials Prerequisites tn321 (Fundamentals of acoustics).Vakbeschrijvingen. Drenth.ir. 2848. Verschuur. Goals Understanding of elastodynamic imaging techniques with applications in seismics. medical diagnostics and non-destructive testing of construction materials.F. K. TNW-tn.P. ext 2403 'Seismic Migration' (A. blok III. Wapenaar. Boone: ext. Inverse wavefield extrapolation (acoustic and elastic) 3. Organisation Lectures Examination Oral examination on appointment (De Vries: ext. Applications in seismic exploration. dr. Imaging principle 4. 2e verd. Goals To gain a basic understanding of acoustic and seismic wave theory and to master some elementary applications. D. Acoustic and elastic Kirchhoff integrals 5. Organisation Lectures Examination For oral tentamination contact Wapenaar (2848) or Verschuur (2403) Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent MECHANICAL ENGINEERING (WERKTUIGKUNDE III) wb3380 2 80 Vierdejaars PW Ir. Berkhout. WbMT. Wapenaar: ext. Elsevier) and 'Elastic Wave Field Extrapolation' (Wapenaar. kmr 206. room 224b. Topics discussed are: 1.

open boek. Leerstof Diktaat 'Werktuigkunde III'. ET. Goals To understand and be able to apply numerical methods and to be able to estimate the error made in the approximations of the calculated results. two important subjects of numerical analysis will be discussed: numerical methods for solving systems of ordinary differential equations and numerical linear algebra in technical applications. Examination Written. Critical consideration of numerical solutions. Tevens is er een bundel uitgewerkte tentamen opgaven verkrijgbaar bij de dictatenverkoop TWI. ontwerp. The computer lab task wi2022 has to be 190 . Closed book exam during 3 hours. verkrijgbaar bij de VSSD. spanningen in dynamisch belaste werktuigen. open questions. Tentaminering Schriftelijk tentamen. Numerieke analyse voor technici. J. ext 3634 J. van Kan. Lineaire Algebra. Contents In a technical context. Organisation Lectures.en controle-berekeningen van assen.Vakbeschrijvingen. koppelingen en gelaste verbindingen (statisch en dynamisch belast). tijdens college behandelde vraagstukken. 4e en 5e jaar Studiemateriaal Diktaat 'Werktuigkunde III' Inhoud Herhaling begrippen stijfheid en sterkte. wbp513. boutverbindingen. Prerequisites Analyse. tn411 Leerdoelen Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot dynamisch belaste werktuigonderdelen. DUM. 3e. The emphasis will be on understanding rather than quantity of methods. Differentiaalvergelijkingen.040. Special attention will be paid to situations in which the described methods do not work properly. room 7. Organisatie Hoorcollege en instructie (het uitwerken van vraagstukken). Vereiste voorkennis wb3180. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Studiemateriaal NUMERICAL ANALYSIS C1 wi2021TU1 (voorheen wi212) 2 80 3rd year students TA Ir. van Kan.

Het verdient de voorkeur om het practicum tegelijk met het college te doen. Vereiste voorkennis De stof van Numerieke Analyse C1 (wi212) Leerdoelen Het in de praktijk brengen van de begrippen en theorie. namelijk fase 1 betreffende de analyse. Organisatie Het practicum wordt individueel verricht en kan het hele jaar door worden uitgevoerd. tst 4436. the convection-diffusion 191 .040. waarbij de mogelijkheid wordt geboden om (nog) niet goedgekeurde verslagen aan te passen.15. Zuidplantsoen 4. room 7. kamer 0. Van elke opgave moet een kort verslag gemaakt worden. De periode van 4 weken gaat in bij aanmelding en is onderverdeeld in fasen. DUM. De opgaven bevatten problemen. Zuidplantsoen 4. Inschrijving vindt plaats bij de practicumadministratie TWI. Implementatie van het numerieke algoritme gebeurt met Matlab. Practicumhandleiding en handleiding Matlab. PRACTICUM wi2021TU1-p (voorheen wi212P) 1 30 Studenten die het vak Numerieke Analyse C1 (wi212) volgen. which are of interest in technical applications. Practicumleiding. 4e en 5e jaar completed before attending the examination wi2021.00. fase 2 betrefende de implementatie en fase 3 betreffende de verslaggeving. J. ext 3634. 3e. van Kan. Contents A number of partial differential equation types will be discussed. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal NUMERIEKE ANALYSE C1.12. gebouw TWI. Het tentamen in Numerieke Analyse C1 (wi212/a105) kan pas worden afgelegd wanneer dit practicum is voltooid. A. van der Meer.Vakbeschrijvingen.45. Inhoud Iedere student dient twee opgaven te maken. J.W. Subject Code Credit points Course load Target group Docent Course material MATHEMATICS. SPECIAL SUBJECTS wi4012ta/wi4013 (voorheen wi413MP) 3 (including practical) 120 4th year students Petroleum Engineering Ir. Tentaminering De beoordeling vindt plaats op basis van de ingeleverde practicumverslagen.45 . Per studiejaar kan slecht éénmaal worden ingeschreven voor het practicum. Segal. The Laplace equation as an example of an equilibrium in incompressible ground water flows. ‘Numerieke methoden voor partiële differentiaalvergelijkingen’. Één opgave concentreert zich op differentiaalvergelijkingen en de andere op aspecten rond de numerieke lineaire algebra. To be obtained at VSSD.00 . die afkomstig zijn uit technische toepassingen.129. thursday 14. spreekuur: tuesday 10. van Kan.200. time dependence problems like the wave equation. tst 4588. ET. kmr 0. die op het college behandeld zijn. J. Voor iedere opgave geldt een practicumtermijn van 4 weken met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 1 week.

correct en effectief taalgebruik . During the lectures. Andeweg e. B. . These have to be handed in to the instructor in time. the average of these grades is the grade for the course.M. Tijanova.G. 30 hours. room 7. Prerequisites wi1016. verslagen.M. wi2042. Opgavenboek bij het practicum Schriftelijk rapporteren. Van Heystplantsoen 2. tst 1559 . Organisation The course matter will be discussed in a 0/02/2 lecture series. the students can enrol in the practical. .47. kmr 1.100. Inhoud en doelstelling Het vak tc6 bestaat uit twee afzonderlijke practica: 1.. Groningen: Wolters-Noordhoff.professioneel rapporteren in de beroepspraktijk (memo's en zakenbrieven) .200.. Ganesh. Diskette.B.a.. Diktaat WTM (laatste druk). 192 . T. tel 1833. . Elling e. Presentatietechniek. Hulpprogramma bij het boek Rapportagetechniek. Andeweg. on computers.sollicitatiebrieven De onderwerpen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en teksten van cursisten.systematische schrijfaanpak . 4588 Examination The take home exercises and the practical exercises will be graded. 3e. room 0.en alinea-niveau . Andeweg. Objectives To understand and to be able to apply the discussed numerical methods and to estimate the error in the calculations. Andeweg e.A. Diktaat WTM (laatste druk). Registration for the practical is at the practicum administration TWI.A.eisen aan rapportonderdelen . memo's en brieven. 4e en 5e jaar equation and the transport equation. mrs. Rapportagetechniek. Het materiaal is verkrijgbaar bij de diktatenverkoop van WTM.(Facultatief): B. 1994. Hierbij gaat het zowel om de kwaliteit van het schrijfproduct als de doelmatigheid van het schrijfproces.a. After the second set is completed. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docent Studiemateriaal SCHRIFTELIJK RAPPORTEREN .MONDELING PRESENTEREN (PRESENTATION AND REPORTING TECHNIQUES) wm0206 2 80 Studenten TA Drs. Schriftelijk rapporteren (1 studiepunt) De doelstelling van dit practicum is het vergroten van de vaardigheid in het schrijven van rapporten. To critically evaluate a numerical solution.A. tel. building ET. wi2034. The course includes a practical of approx.structureren van teksten op hoofdstuk.B.a. two sets of take-home exercises will be handed out. In de cursus komen ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde: . The practical exercises have to be collected from the secretary. Kanaalweg 2b. wi 2021.Vakbeschrijvingen.A.

Vakbeschrijvingen. 4e en 5e jaar 2.en vierdejaarsstudenten TA Dr. 1. Het college Besluitvorming biedt een inleiding tot de problematiek van zowel de individuele als collectieve besluitvorming. 3e. dus hun vaardigheid vergroten in het houden van effectieve toespraken. De Vries van Heystplantsoen 2 Inhoud Ingenieurs hebben in twee verschillende hoedanigheden te maken met – doorgaans complexe – besluitvormingsproblemen: in hun beroepspraktijk. Vanaf de vierde bijeenkomst houden steeds drie studenten een referaat van 10 minuten over een door henzelf te bepalen onderwerp. Tentaminering De beide practica worden apart getoetst door beoordeling van de uitgevoerde en/of ingeleverde opdrachten. Het eindcijfer voor tc6 bestaat uit het gemiddelde van beide practicacijfers. Hierbij hoort ook het leren omgaan met visuele hulpmiddelen als de overheadprojector.P. die door de medestudenten en de docent beoordeeld wordt. maar de nadruk ligt op normatieve kwesties zoals 193 . Mondeling presenteren De cursus is als volgt opgebouwd.M. tst 5143) Syllabus/reader ‘Besluitvorming’. Het eerste doel is de deelnemers enig inzicht te verschaffen in de theorie en techniek van het spreken in het openbaar. secretariaat Filosofie. de flipover en het bord. waarin zij in beslisprocedures van allerlei aard participeren. WTM (tst 5795.290. Tijdens het tweede en derde college houden alle deelnemers een korte oefenspreekbeurt van vier minuten. waarbij de afzonderlijke deelcijfers niet lager dan vijf mogen zijn. Ter aanvulling van de beoordelingen worden ook enkele videofragmenten vertoond van de toespraak. Wie bezig is met een rapport of verslag krijgt hierop gebaseerde opdrachten. Vanzelfsprekend worden enkele gangbare vormen van besluitvorming (kostenbatenanalyse. stemprocedures) behandeld. M. Franssen. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal BESLUITVORMING (DECISION-MAKING) wm0326TA (voorheen mp4000) 2 80 Derde. Deze grote voordrachten worden geëvalueerd door een (per voordracht wisselend) panel van drie medecursisten en door de docent. Mondeling presenteren (1 studiepunt) Het practicum Mondeling Presenteren heeft twee doelstellingen. Schriftelijk rapporteren Cursisten moeten het geleerde kunnen toepassen op eigen teksten. overige inlichtingen: De Vries van Heystplantsoen 2. verkrijgbaar bij de dictaatverkoop van WTM. De practica zelf vinden plaats in de lokalen van de vakgroep Communicatie en Kennisoverdracht. Kanaalweg 2b. waar zij regelmatig beslissingen moeten nemen die gevolgen hebben voor talloze andere mensen. Vereiste voorkennis Niet van toepassing Organisatie De inschrijving voor de practica vindt plaats bij Technische Aardwetenschappen. anderen maken casusopdrachten die aan het begin van de cursus worden uitgedeeld. Tijdens het eerste college wordt behandeld hoe een voordracht voorbereid moet worden (in aansluiting op de bestudeerde literatuur) en worden regelingen voor de volgende bijeenkomsten toegelicht. In de tweede plaats moeten cursisten deze inzichten kunnen toepassen. en als burgers van een democratische samenleving. kr.

W.Vakbeschrijvingen. P. finance economical statement analysis: 1. Accounting: the balance sheet 3. Leerdoelen (1) Studenten kennis te laten maken met de gangbare methoden voor besluitvorming in (complexe) individuele en collectieve keuzeproblemen en inzicht te geven in de vooronderstellingen en tekortkomingen van die technieken.drs. Prins) Contents Basics of business economics. Tentaminering Schriftelijk tentamen. de tekortkomingen van de gangbare methoden in het licht van die eisen en de mogelijkheid deze tekortkomingen te ondervangen. ratios 7. micro-economics and the role of business-economics 2. Investment decisions: the certainty case 6. (boekhandels Waltman. uitgeverij Educatieve Partners Nederland (boekhandel Prins en VSSD-boekhandel). structures. allocation problems 5. Subject Code Credit points Course load Target group Lecturer Course material ELEMENTARY BUSINESS ECONOMICS wm0610tu 1 40 4th year students Petroleum Engineering Dr. Om een adequate behandeling van deze problematiek mogelijk te maken biedt het college ook een inleiding in de theorie van individuele (rationele) keuze in situaties van zekerheid. Brouwers 'Basisboek bedrijfseconomie'. Uitgeverij Wolters-Noordhoff. de Man 'Elementair balanslezen'. Dolfsma. (2) Studenten inzicht geven in de problematiek van het ontwerpen van een methode van collectieve besluitvorming als normatieve opgave.P. cost price calculation and profit and loss account  insight in the realization of a balance.A. de Boer.and result calculation  skills in reading financial news in national newspapers 194 . Costst: classifications of costs. 4e en 5e jaar de eisen die aan een methode van besluitvorming kunnen en/of moeten worden gesteld. 3e. W. aangevuld met opdrachten tijdens de werkcolleges. students have gained:  knowledge of the basics of financing. Koetzier en M. ext 3548. Introduction: macro-economics. vanaf 4e druk. Vereiste voorkennis De colleges ‘Techniek en verantwoordelijkheid’ (wm0325/gg25) en ‘Inleiding recht’ (wm0733/aa33). onzekerheid. Organisatie Onderwijsvorm: hoorcolleges en werkcolleges. Accounting: the income statement 4. Jaffalaan 5 G. Het volgen van de werkcolleges is verplicht. Equity and debt capital: types. TBM-wtm. onwetendheid en in situaties waarin de uitkomst bepaald wordt door het handelen van meerdere individuen (speltheorie). Financial statement analysis: principles Prerequisites Goals After completing this course.

Vereiste voorkennis Geen Leerdoelen Het doel van het vak is om. Dit vak wil de studenten een eerste oriëntatie geven op voor hun belangrijke rechtsgebieden. 2e druk.P. Men dient zich uiterlijk veertien dagen van tevoren op te geven bij WTM. 3e. De Vries van Heijstplantsoen 2). room 2. Vak Code Studiepunten Studielasturen Doelgroep Docenten Studiemateriaal INLEIDING RECHT (RECHT VOOR TA) (INTRODUCTION TO LAW) wm0733TA 2 80 Derdejaars studenten TA Mw. Tijdens het theoriecollege ligt de nadruk op kennisverwerving. Studenten Informatie Centrum (SIC). 195 . (Plaats: Gebouw ‘Wiskunde’. Wettenbundel voor Ingenieurs. Remarks More information can be found in the passage to the secretary’s office of the section Economics. 1999. editie 2000. Kanaalweg 2/b. Het praktijkcollege is bedoeld om aan de hand van een voorbeeld de theorie te verduidelijken en toe te passen. Organisatie Het vak wordt gegeven in de vorm van een theorie. Festen-Hoff. mr. K. Nadere inlichtingen bij het secretariaat van de sectie Recht en Techniek. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de studenten gevoel krijgen voor nut en functie van het recht in zowel het dagelijks leven als in de studie. editie 1999. of bij de docent mw.04. D.mr. toestel 7728. tst 7728 Boek ‘Recht voor Ingenieurs’. toestel 4798. door de verwerving van juridische basiskennis en vaardigheid. inzicht te bieden in het systeem van het recht.Vakbeschrijvingen. ext 1300. Werkboek Recht voor Technische Aardwetenschappen.. Inschrijving en inlichtingen Inschrijving voor het college is niet nodig. Tentamendata worden nader bekend gemaakt in het Studenten Informatie Centrum van de faculteit TBM. Vanaf 1 februari 2001 ligt een informatiestencil bij het Studenten Informatie Centrum van de faculteit TBM. Tentaminering Toetsing geschiedt op basis van een schriftelijk tentamen dat bestaat uit 15 multiple-choice vragen en 1 open vraag. drs. maar ook al tijdens de studie komt de ingenieur technische aardwetenschappen voortdurend in aanraking met het recht. Festen-Hoff. 4e en 5e jaar Organisation Lectures Examination Written (multiple choice).en een praktijkcollege.U. K. Te verkrijgen bij de dictatenverkoop van de faculteit TBM Inhoud In het latere beroepsleven.drs. (TBM-wtm).

4e en 5e jaar 196 .Vakbeschrijvingen. 3e.

Faciliteiten___________________________________________________________ 210 15. Organisatie rond het onderwijs _________________________________________ 210 16. Omschrijving van het onderwijs __________________________________________ 199 4 Visie op de kennisoverdracht ____________________________________________ 201 5. Stage ________________________________________________________________ 206 9. bezwaar en beroep ___________________________________________ 212 17. Inleiding______________________________________________________________ 198 2 Verantwoording van de opleiding _________________________________________ 198 3. Studiekosten_________________________________________________________ 208 12. Vaststelling opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut ______________ 213 9 juni 2000 197 . Administratie ________________________________________________________ 209 14. Evaluatie en kwaliteitszorg _____________________________________________ 207 11. Voorlichting en informatievoorziening____________________________________ 209 13. Studielast en studeerbaarheid ___________________________________________ 201 6 Studiebegeleiding ______________________________________________________ 202 7 Studieadvies __________________________________________________________ 205 8. Klachten.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 8. Studentenstatuut 1. Afstudeerproject_______________________________________________________ 206 10.

en Examenregeling (OER) maakt deel uit van het studentenstatuut.en Examenregeling. ingenieur Technische Aardwetenschappen zich in één van deze richtingen profileren. de regels rond studievoortgang en –begeleiding. HTS) heeft de opleiding Technische Aardwetenschappen een hoger abstractieniveau en omvat zij elementen die de afgestudeerden in hun beroepspraktijk in staat stelt een wetenschappelijk verantwoorde benadering te kiezen. de algemene regels over vrijstellingen. 9 juni 2000 198 . Inleiding In dit opleidingsdeel van het Studentenstatuut staat aangegeven wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn van de faculteit en de student. Het Studentenstatuut geeft dus een aanvulling op de Onderwijs. Waar nodig zal in dit Statuut naar de OER worden verwezen. Het studentenstatuut wordt aan het begin van het eerste jaar uitgereikt. Het kenmerkende verschil tussen Grondstoffentechnologie en Ingenieursgeologie enerzijds en Technische Geofysica en Petroleumwinning anderzijds is dat de laatstgenoemden zich met name richten op de exploratie en winning van vloeibare delfstoffen zoals olie en gas terwijl de eerstgenoemden zich met name bezighouden met de verwerking van vaste delfstoffen en het oplossen van geotechnische problemen.D3 en ingenieursexamen) en de exameneisen. De Onderwijs.2 Wat vind je in dit Studentenstatuut? In het Studentenstatuut staat:  beschrijvende informatie rond de opleiding. Verantwoording van de opleiding 2. 1.en Examenregeling. Hierdoor kan de a. 1. Detail-informatie over vakken vind je in de studeerhandleiding.1 Relatie tussen de opleiding en wetenschapsgebied/beroepenveld In verband met de breedte van de betrokken industriële sector en de vereiste diepgang in het onderwijs. de geldigheidsduur en het inzagerecht.of grondstoffenindustrie (in binnen. de samenstelling van de post-propedeuse (het D1.1 Wat vind je in de Onderwijs.en Examenregeling vind je: de algemene regels over de vorm van de tentamens.s. de samenstelling van de propedeuse en de exameneisen.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 1.en Examenregeling? In de Onderwijs. de uitslagen van de tentamens en hoe die worden bekend gemaakt. D2. de volgorde. In vergelijking met opleidingen in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO. tijdvakken en frequentie van de tentamens.& developmentfuncties in de olie. 2. Daardoor is de afgestudeerde ingenieur Technische Aardwetenschappen inzetbaar in leidinggevende en research. Het doel van dit statuut is om deze rechten en verplichtingen te expliciteren en zowel studenten als faculteit in staat te stellen elkaar op hun verplichtingen te wijzen.en buitenland) en in vergelijkbare functies op het gebied van technische aardwetenschappen bij ingenieursbureaus en bij de (semi)overheid. de uitgangspunten van de opleiding. biedt de faculteit in het kader van de opleiding tot ingenieur Technische Aardwetenschappen vier afstudeerrichtingen aan.  de praktische zaken: hoe wordt wat aan de student bekend gemaakt?  een beschrijving van de organisatie rond de opleiding. en op enkele onderdelen de nadere uitleg van de regels in de Onderwijs. De relatie tussen de opleiding en het wetenschapsgebied/beroepenveld komt bij de voortgang in de opleiding in toenemende mate tot uitdrukking in de eindtermen van de afzonderlijke onderwijseenheden.

Technische Geofysica 9 juni 2000 199 .5 Omschrijving van de afstudeerrichtingen In het programma van de opleiding zijn 4 afstudeerrichtingen gedefinieerd.3 Buiten-curriculaire activiteiten De afdeling vindt het belangrijk dat studenten zich ook naast de opleiding ontplooien. De aanbevelingen van deze groep zijn bij de definitieve invulling van de onderdelen van het programma meegenomen. Zij dienen de vele geotechnische problemen zelfstandig te kunnen analyseren en oplossen. Dit kan zijn in de vorm van lidmaatschap van het bestuur van de studievereniging of een studentenvereniging of de organisatie van activiteiten. Om na te gaan of de opleiding aan deze eis voldoet is het programma van de opleiding in de concept-fase voor advies voorgelegd aan een adviesgroep. De ingenieur Technische Aardwetenschappen moet in staat zijn op deze ontwikkelingen in te spelen. praktische oefeningen. gevolgd door 4 afstudeerrichtingen die elk het 3e-.w. 3.en 5e-cursusjaar zullen beslaan. 3. benutting en gebruik van aardkorst en aardoppervlak.1. 2.1.b. 4e.1.2 Omschrijving en analyse van het beroep (beroepsprofiel) Ingenieurs Technische Aardwetenschappen zijn breed opgeleide professionals die oog hebben voor alle theoretische en praktische aspecten van activiteiten m.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 2. te weten: Grondstoffentechnologie (richting b). de propedeutische fase en de post-propedeutische of doctoraal fase.en verwerkingsprocessen van delfstoffen en aan het in kaart brengen en oplossen van geotechnische problemen.4 Methoden Het programma van ieder studiejaar bestaat uit onderwijseenheden tot een omvang van 42 studiepunten (1680 studie-uren). zelfwerkzaamheid en tentamens. ingesteld door de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO).1 Omschrijving van het onderwijs Omschrijving van de opleiding 3. zo mogelijk in een breed interdisciplinair samengestelde groep. 3.1. De ingenieur Technische Aardwetenschappen zal vanuit dat profiel. Ter ondersteuning hiervan worden door de universiteit faciliteiten geboden.t. Elk van deze examens omvat een aantal onderwijseenheden. waarbij duurzaam gebruik van de ondergrond en het milieu belangrijke aandachtspunten zijn.en 2e-cursusjaar beslaat. 2.4 Omschrijving van de wijze waarop ingespeeld wordt op de ontwikkeling van de wetenschap/het beroep/de maatschappij in het algemeen Ontwikkelingen in de maatschappij vertalen zich in steeds hogere eisen aan winnings. In hoofdstuk 8 van de Papieren Patroon zijn de onderwijseenheden per studiejaar vermeld. De opleiding bestaat uit een uniform basisprogramma dat voor alle studenten gelijk is en het 1e.3 Omschrijving en analyse van de wetenschap/het beroep in zijn maatschappelijke context Het wetenschappelijk profiel van de opleiding combineert aardwetenschappelijke kennis met technische know-how.1. 3. Daarbij houden zij rekening met de invloed van de gekozen oplossing op het milieu en met de maatschappelijke aspecten van het probleem. Binnen deze 2 fasen worden 5 examens onderscheiden (zie OER artikel 5).1 Doel van de opleiding Zie OER artikel 3. Deze uren worden besteed aan colleges. 3. Zie hiervoor de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten van de TU Delft. 3.2 Opbouw van de opleiding De opleiding bestaat uit 2 fasen t. trachten te komen tot vernieuwing en optimalisatie van het oplossen van geotechnische problemen. Petroleumwinning (richting c).

3. 3. 3.3 Uitvoering van Onderwijs 3.2 Vervanging van docenten bij ziekte.2 Functie en doelen van de onderwijsvormen en praktische vaardigheden Het doel van een hoorcollege is het demonstreren van de nieuwe leerstof. Indien de student studieonderdelen elders wil afleggen dient hiervoor voorafgaand aan de uitwisseling een regeling te worden getroffen met de betreffende regelaar. Indien dit niet mogelijk blijkt zullen maatregelen worden getroffen om de studenten zo min mogelijk hinder hiervan te laten ondervinden.2.3. het geven van feedback op de gedane zelfstudie en het structureren van de komende zelfstudie-uren. Bij een instructie is de interactie tussen student en docent erop gericht de opgedane kennis praktisch te leren gebruiken.1. zwangerschapsverlof of anderszins wordt getracht op zo kort mogelijke termijn vervanging te regelen. 4 Visie op de kennisoverdracht 4. hierin wordt dus zowel nieuwe stof aangeboden als aandacht besteed aan het gebruiken hiervan. Bij sommige onderwijseenheden kan een combinatie zijn aangegeven. 43-80 en 97-196) is per onderwijseenheid aangegeven wat de gehanteerde onderwijsvormen zijn.1. Dit betreft college.1 Vereiste opleiding en ervaring van onderwijzend en begeleidend personeel Voor zover van toepassing wordt onderwijzend en begeleidend personeel geselecteerd op de juiste opleiding. die daartoe door de Examencommissie is gemandateerd. studieresultaten en motivatie. het uitleggen van notoir moeilijke punten. 3. Voor beginnende docenten is er verplichte docententraining.2. 3.2 Gehanteerde onderwijsvormen In de studeerhandleiding voor de individuele vakken (zie de Papieren Patroon 2000-2001. De student wordt hierin gestimu9 juni 2000 200 . 3.7 Criteria voor deelname aan uitwisselingsprogramma's Indien er meerdere studenten voor deelname aan uitwisselingsprogramma's en er slechts een beperkt aantal plaatsen zijn dan wordt er geselecteerd op studievoortgang. in deze volgorde.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 (richting d) en Ingenieursgeologie (richting e).2.6 Flexibele leerwegen Binnen het programma van de opleiding zijn nog geen flexibele leerwegen vastgelegd. Een practicum wordt gegeven om vaardigheden te oefenen.1 Visie op leren en onderwijzen Leren vereist het opdoen en verwerken van nieuwe leerstof. 3. 3. gedurende het praktisch werken. blz. Een colstructie is een mengvorm van college en instructie. In overleg met de studieadviseur kan met de individuele student een flexibele leerweg worden afgesproken. de onderzoeksstage en in de afstudeerperiode.3 Aandeel van de gehanteerde onderwijsvormen op het totaal van het aantal studie-uren Per studiepunt (= 40 studie-uren) worden maximaal veertien college-uren gegeven of maximaal veertien halve dagen practica. 3. Binnen de richting Grondstoffentechnologie kan gekozen worden voor tussen twee internationale afstudeervarianten "European Mining Course" (EMC) en "European Mineral Engineering Course" (EMEC). praktische oefening en opdracht.1 Praktische vaardigheden Praktische vaardigheden worden aangeleerd in de verschillende practica. zwangerschapsverlof of anderszins In geval van afwezigheid van docenten wegens ziekte.

6. Studielast en studeerbaarheid 5.3 Uitgangspunten voor de inrichting en opbouw van de opleiding 4.3. 5.1 Kennisoverdracht. 9 juni 2000 201 . Ook de gekozen onderwijsvormen activeren en inspireren de studenten zodanig dat voldoende gerichte zelfstudie wordt uitgelokt.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 leerd door de docent. Rapport van de commissie Wijnen. inzichtgeving en aanleren van vaardigheden In het uniforme basisprogramma van de eerste twee studiejaren wordt getracht de student kennis. het volgen en samenstellen van het onderwijspakket Na het voltooien van het basisprogramma kiest de student een van de 4 vaste afstudeerprogramma's (art.1) of een vrij programma (art. Uitgangspunt hierbij is te komen tot een onderwijskundig verantwoorde volgorde van de onderdelen van het programma en een zo gelijkmatig mogelijke spreiding over de onderwijsperioden van de studielast van het programma.2 Keuzevrijheid t.a. In het afstudeerprogramma wordt de kennis uit het basisprogramma geïntegreerd toegepast. het tentamen en de nabespreking van het tentamen. November 1992.3 Spreiding van de studielast van het programma over het studiejaar en de opleiding Bij de vaststelling van het rooster wordt per onderwijsperiode bepaald hoe de studielast gespreid is.2 Visie op didactische principes Actieve participatie van de student in het geboden onderwijs verhoogt de kennisoverdracht. Daarmee heeft de student de mogelijkheid een individuele invulling c. maar de studenten ook inspireert om zich de nieuwe kennis eigen te maken en te verwerken. 5. 4e en 5e cursusjaar en omvat naast de studieonderdelen waarvan de inhoud is geprogrammeerd ook studieonderdelen die de student zelf in moet vullen: de vrije keuze-ruimte. de onderzoeksstage en het afstudeerwerk. 5. de zelfwerkzaamheid. 4. Advies over Studeerbaarheid van onderwijsprogramma's in het hoger onderwijs.4 Criteria voor de bepaling van studeerbaarheid Criteria voor de bepaling van studeerbaarheid worden gevonden in de definitie van een studeerbaar programma 1 : "Wij spreken van een studeerbaar programma wanneer er geen 1 Te doen of niet te doen. 5. Dit betreft onder meer voorlichting over de onderwijseenheid. inzicht en vaardigheden bij te brengen die als basis noodzakelijk zijn om als ingenieur Technische Aardwetenschappen te kunnen functioneren. Ieder studiejaar van de opleiding heeft een studielast van 42 studiepunten (1680 uur). 4. 4. specialisatie aan het afstudeerprogramma te geven.q. die niet alleen nieuwe kennis aandraagt. het college.v.3. De colleges en practica van een zelfde deelgebied worden in een logische volgorde ingeroosterd. Een afstudeerprogramma bestaat uit het 3e. De studielast of de omvang van de onderwijseenheid wordt aangepast als uit enquêtes en evaluaties blijkt dat de feitelijke studielast voor de gemiddelde student aanmerkelijk afwijkt van de geschatte studielast.23 OER).2 Berekening van de studielast De eerste vaststelling van de studielast van een onderwijseenheid vindt plaats op basis van een inschatting gebaseerd op de bruto studietijd omvattende alle tijd die met het studeren in verband staat.1 Studielast per onderwijseenheid In de artikelen 12 en 18 van de OER 2000-2001 wordt verwezen naar de jaarprogramma’s waarin per onderwijseenheid aangegeven is hoe groot de studielast is. Om dit te bereiken wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen instructies en hoorcolleges.

9 juni 2000 202 .  Gegeven de te bereiken eindtermen is het leerresultaat voor iedere student afhankelijk van de verhouding van de bestede tijd en de benodigde tijd. De faculteit zal zich tot het uiterste inspannen een studeerbaar programma te realiseren. Gewoonlijk zal hiervoor een afspraak gemaakt moeten worden. Na afloop van iedere onderwijs-/tentamenperiode worden de studieresultaten beoordeeld en zonodig worden de aan het tentamen deelnemende studenten geënquêteerd. Studenten kunnen op ieder moment met de studieadviseur in contact treden voor overleg en advies over hun studievoortgang. leerdoelen. studielast. voorkennis en leervermogen. die voor de opleiding zijn ingeschreven.1 Wijze en methoden van begeleiding De decaan draagt zorg voor studiebegeleiding van studenten. 5. De uitkomsten van deze evaluaties worden aan de studieadviseur ter beschikking gesteld. de voor de student benodigde studietijd en de beschikbare studietijd".  De studeerbaarheid geeft aan in welke mate het programma een nuttig beroep doet op de tijd van de student. eindtermen. voorkennis en leervermogen van de student en de effectiviteit van het programma van de opleiding. mede ten behoeve van de oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. Deze definitie is tot stand gekomen op basis van de volgende redeneringen:  Het studieprogramma wordt zo opgezet dat een optimaal resultaat kan worden gerealiseerd. Hiervoor wordt jaarlijks de Papieren Patroon uitgegeven.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 duidelijke belemmeringen vallen te constateren in de afstemming op de aanleg.  De hoeveelheid tijd die een student besteedt is maximaal gelijk aan de beschikbare tijd en hangt verder samen met een eigen prioriteitstelling.5 Waarborging van de studeerbaarheid en van studeerbare onderwijs.6 Criteria voor een studeerbaar onderwijs.2 Collectieve en individuele studiebegeleiding 6.1 Functie en doelen van studiebegeleiding Algemene studiebegeleiding is gebaseerd op inventarisatie en analyse van studieproblemen in de opleiding en heeft ten doel het voorkomen dan wel tijdig signaleren en oplossen van studieproblemen. waarin informatie is opgenomen die van belang is voor een goede voortgang van de studie.en tentamenroosters Om te komen tot waarborging van de studeerbaarheid worden het programma als geheel en de daarvan deel uit makende onderwijseenheden periodiek kritisch geanalyseerd aan de hand van bovenstaande criteria. 6 Studiebegeleiding 6. studievoortgang en personele organisatie.en tentamenrooster De inroostering van de vakken is zodanig dat voor elk vak de vereiste voorkennis aanwezig is. In de praktijk zal deze analyse zich richten op studieconcept.  Het op een bepaald moment feitelijk bereikte leerresultaat is het resultaat van leerinspanningen van de studenten. werkvormen. De Opleidingscommissie beoordeelt de analyse en stelt zonodig maatregelen voor. 6. roosters. toetsing. die kan besluiten individuele studenten voor een gesprek op te roepen.  De benodigde studietijd hangt af van aanleg. 5. Studiebegeleiding is bedoeld voor alle studenten van de opleiding. leerstof. op de interesse en eigen doelen van de studenten en als er voldoende rekening is gehouden met de omgevingsfactoren". leermiddelen. Het onderwijsrooster bevat voldoende ruimte voor zelfstudie om de aangedragen kennis van iedere afzonderlijke les tijdig daarna te kunnen verwerken.  Hoe lang de student uiteindelijk over de studie doet wordt bepaald door de studeerbaarheid van het programma.2.

De met XX aangegeven instantie is het eerst aanspreekbaar. worden groepjes eerstejaars begeleid door een getrainde ouderejaars student. examen en studievorderingenbeleid Materiële voorzieningen en middelen Keuzemogelijkheden Stage en stageplaatsen Stage buitenland Scriptie Afstuderen Mogelijkheden arbeidsmarkt Solliciteren 9 juni 2000 203 DD x SA x xx BO x S OD xx x x AR x DD x xx SA x x BO x xx S OD xx x x AR xx x xx x x xx x x xx xx x x x x xx xx xx x xx xx x x x x x x x x xx x x .2 Vormen van begeleiding Voor de begeleiding van de student zijn veel personen en instanties beschikbaar. Deze mentor ontvangt hiervoor een financiële vergoeding. Deze zijn opgezet om studenten vakinhoudelijke studiebegeleiding te bieden bij de twee vakken die als moeilijk bekend staan. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: DD SA BO S OD AR : Desbetreffende docent : Studieadviseur : Bureau Onderwijs en Studentenzaken : Studenten Advies Buro (Sta*D) : Opleidingsdirecteur : Afstudeerregelaar Tabel 6.2. In onderstaande tabel is dit per onderwerp aangegeven. Daarnaast worden er bij de vakken Analyse B en Mechanica begeleide-zelfstudiebijeenkomsten georganiseerd. 6. Zelfstudie Studieloopbaanbegeleiding en hulpverlening Toetsen.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 Voor het eerste jaar is een studiebegeleidingssysteem georganiseerd dat er speciaal op gericht is om studenten bewust te laten omgaan met de overgang van VWO naar universiteit. Studiebegeleiding Voor de studie Doelen. Om de begeleiding goed aan te laten sluiten bij de belevingswereld van eerstejaars studenten. inhoud en aard van de studie Benodige kennis en startvaardigheden Deficiënties Propedeuse/doctoraal Onderwijsorganisatie en personen Rooster en leerplan Didactische werkvormen incl.

Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 Propedeuse/doctoraal Vervolgstudies Keuze afstudeerprogramma Deficiënties Specifieke studievaardigheden Studievoortgang Studieproblemen Capaciteiten Motivatie Studiekeuze Tekorten vooropleiding Persoonlijke problemen Plannen en studeren (Practicum) groep Klachten over docenten Aanvragen afstudeerfonds Registratie van studievertraging Omzwaaien Inlichtingen van College van Beroep voor de examens Inschrijvingsrechten en plichten Voorlichting/uitleg regels en richtlijnen DD SA xx BO S x OD x x AR x xx x x x x xx xx xx x x x x x x x x x x x x x x xx xx xx xx xx xx x xx x xx x x xx xx xx xx xx xx x x xx x x x x x Na de studie Beroepsontwikkelingen 'Bijblijven' Functioneren in beroep Vervolgstudies DD x xx SA x BO S OD xx AR x x x xx xx x x 9 juni 2000 204 .

en werkomstandigheden op de faculteit DD SA x xx BO S xx x xx OD AR x x xx x x x xx xx xx x x x xx xx x xx 6. studieadviseur. 7. 29. Studenten.en uitstroombegeleiding Informatie voor de instromende studenten is zoveel mogelijk opgenomen in de Papieren Patroon.1 is reeds aangegeven dat de studieadviseur. indien daartoe aanleiding is.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 Randvoorwaarden Studiefinanciering Tempobeurs/prestatiebeurs Woning Emancipatie Handicap Gezondheid Psychologische test Psychologische problemen Ongewenste intimiteiten Leef. 7 Studieadvies 7. Een onvoorwaardelijk positief advies over de voortzetting van de opleiding wordt gegeven als meer dan drie kwart van de 42 studiepunten zijn behaald.1 Regeling studieadvies Zie PP blz. 6. Daarnaast is het mogelijk een bericht voor een docent achter te laten in zijn of haar postvak bij het desbetreffende sectiesecretariaat of de docent een e-mail bericht te sturen.3 Spreekuren Indien een docent.2 Criteria voor het studieadvies Binnen de opleiding wordt geen bindend studieadvies na het eerste studiejaar uitgebracht. wel wordt verwacht dat hij op de oproep reageert.2. Indien een student van één van de andere vormen van studiebegeleiding gebruik wil maken. stagebegeleider of afstudeerbegeleider en dergelijke een spreekuur hebben. Deze kan behulpzaam zijn bij een eventuele overgang naar een andere opleiding. 6. is dit in de Papieren Patroon en op de deuren van de betreffende medewerkers en/of naburige publicatieborden aangegeven. wordt dringend aangeraden tijdig in contact te treden met de studieadviseur.3 Wanneer komt men voor studiebegeleiding in aanmerking In paragraaf 6. De student is niet verplicht op deze uitnodiging in te gaan. 9 juni 2000 205 .4 In. zal hij zelf het initiatief moeten nemen. Het niet-bindend studieadvies wordt uitgebracht aan het eind van het eerste studiejaar door een door de decaan benoemde studieadviescommissie die daartoe zelf de criteria vaststelt. studenten kan oproepen voor overleg of advies.2. die besluiten de opleiding niet verder voort te zetten.

Afstudeerproject 9. Tevens zal de student inzicht dienen te verkrijgen in de organisatie en cultuur van het bedrijf of de instelling. De student dient zich een half jaar voor aanvang van de stage te melden bij de stagecoördinator van zijn/ haar afstudeerrichting.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 8. De student heeft zelf een stage gevonden.4 Kosten en vergoedingen De kosten voor het uitvoeren van de stage komen in principe voor rekening van de student. De stagecoördinator ondersteunt de student bij het vinden van een geschikte stageplaats. Voor stages in het buitenland. In beide gevallen stelt de coördinator in samenwerking met het bedrijf of de instelling een stagecontract op waarin de afspraken tussen student en bedrijf op papier worden gezet. Dit formulier komt samen met het verslag in een bestand dat beschikbaar is voor andere studenten voor eventuele aansluitende stages. zijn soms beurzen beschikbaar. Voorwaarde hiervoor is dat hierover vooraf of tijdens de stage een schriftelijke afspraak wordt gemaakt met de verantwoordelijke docent. Stage 8. dan kunnen. In sommige gevallen geeft het bedrijf of instituut een stagevergoeding.5 Criteria voor de beoordeling De beoordeling van de stage vindt plaats aan de hand van een door de student op te stellen verslag over de stage en een mondelinge presentatie. ook binnen het afstudeerproject. Na de stage vult de student een evaluatieformulier in waarin hij/ zij de organisatie en de inhoud van de stage beoordeelt. De omvang bedraagt maximaal 10 studiepunten.1 Functie en doelen van het afstudeerproject Het afstudeerproject is bedoeld om de tijdens de studie opgedane kennis toe te passen op een specifiek probleem. 8. Tijdens de stage dient de student na 4 à 6 weken een voortgangsrapportage (maximaal 2 pagina's) naar de begeleidende docent en de stagecoördinator te sturen. De coördinator maakt een afspraak met een docent die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de desbetreffende stage. 9. Indien de aard van de werkzaamheden met zich meebrengt dat langer dan 10 weken bij het bedrijf of de instelling wordt gewerkt.2 Plaats in het curriculum De stage heeft plaats in het derde of vierde studiejaar. Het is tevens bedoeld als een voorbereiding op de beroepspraktijk en 9 juni 2000 206 .  Een beschrijving van de opgedragen werkzaamheden en de resultaten daarvan.1 Functie en doel van stage De student leert zelfstandig een project aanpakken in een ingenieursomgeving waarbij de student de kennis opgedaan in de eerste drie studiejaren kan benutten. 2. indien de coördinator dit niet zelf kan zijn.3 Organisatie Er zijn 2 mogelijkheden: 1. beoordeelt de aangeboden plaats en verleent de student in geval van een positieve beoordeling toestemming de stage op de betreffende plaats uit te voeren. 8. extra studiepunten worden toegekend. 8. 8. na overleg met de verantwoordelijke docent. oplopend tot een maximum van vier. Hij/ zij stapt hiermee naar de stagecoördinator die beoordeelt de aangeboden plaats en verleent de student in geval van een positieve beoordeling toestemming de stage op de betreffende plaats uit te voeren. Criteria voor de beoordeling zijn het wetenschappelijk dan wel technologisch niveau van de werkzaamheden en de wijze van verslaglegging daarvan. Hierin dient in ieder geval te zijn opgenomen:  Een beschrijving van de ontvangende organisatie en de inrichting daarvan.

De evaluatie vindt plaats aan de hand van een uitgebreide enquête. De uitslagen worden door een daartoe aangewezen functionaris van de onderwijs.1 Evaluaties van onderwijsvormen Voor de evaluaties van colleges en praktische oefeningen wordt gebruik gemaakt van het 'course evaluation' systeem van de TU-Delft. Het is echter mogelijk dat (een deel van) het project bij een instituut of een bedrijf plaatsvindt. Uiteindelijk is er ook de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties te noteren. Deze beoordeelt het aangeboden onderwerp. Voor afstudeerprojecten in het buitenland zijn soms beurzen beschikbaar. 9. onder leiding van een hoogleraar. 10. 9. 10. Evaluatie en kwaliteitszorg 10. 9.4 Kosten en vergoedingen De extra kosten voor een (gedeeltelijke) externe uitvoering van een afstudeerproject komen in principe voor rekening van de student. De vragen worden op een vijfpuntsschaal gescoord.4 Vorm van evaluatie De enquête wordt elektronisch afgenomen.5 Criteria voor de beoordeling Het afstudeerproject wordt beoordeeld op de praktische uitvoering. Belangstellenden kunnen de evaluatie via de PC opvragen. universitair hoofddocent (UHD) of universitair docent (UD) uitgevoerd. De student kan zijn mening geven over de totale onderwijsperiode. De overige regelingen met betrekking tot de afstudeeropdracht zijn ook hier van overeenkomstige toepassing.3 Wijze van evalueren De enquête wordt elektronisch en anoniem afgenomen met behulp van een PC.3 Organisatie Gewoonlijk wordt het afstudeerproject binnen de afdeling. Criteria hierbij zijn creativiteit. de afzonderlijke vakken en de afzonderlijke docenten. de inhoud van de verslaglegging en op de mondelinge presentatie en verdediging van het verslag. 10.2 Aspecten van evaluatie Bij de evaluatie wordt zowel over de betreffende onderwijsperiode als over de afzonderlijke vakken en docenten navraag gedaan. ook tot uitdrukking komend in de wijze van presenteren van de resultaten. De omvang bedraagt 31 studiepunten. 10.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 het zelfstandig verrichten van onderzoek. produktiviteit en een voldoende wetenschappelijke benadering van de gegeven opdracht. 9. 10. In sommige gevallen geeft het instituut of bedrijf een vergoeding.6 Door een student zelf geregeld onderwerp voor afstudeeropdracht Indien een student zelf een onderwerp voor een afstudeeronderzoek regelt dienen de volgende procedures te worden gevolgd: De student legt het voorstel voor een onderwerp voor een afstudeeropdracht voor aan de afstudeerregelaar. 9. De hoogleraar blijft in beide gevallen verantwoordelijk voor de begeleiding en de beoordeling.5 Openbaarheid van evaluaties Een samenvatting van de uitkomsten van de evaluaties zal na behandeling in de 9 juni 2000 207 . voert overleg met de hoogleraar die de begeleider is en verleent de student in geval van een positieve beoordeling toestemming de afstudeeropdracht uit te voeren.en studentenadministratie beheerd.2 Plaats in het curriculum Het afstudeerproject omvat het grootste deel van het vijfde jaar van de opleiding.

10.per student. Om deze kosten niet onredelijk te laten oplopen is door de opleiding de volgende subsidieregeling opgesteld: Eigen bijdrage studenten (tot een maximum van ƒ 3000.2 Norm kosten excursies en andere onderwijsactiviteiten De Opleiding kent een aantal excursies.6 Follow-up van de evaluaties Na verwerking van de gegevens op de formulieren worden de uitkomsten toegezonden aan de betreffende docent(en). * Afwijkend van veldwerk in verband met invloed reiskosten.en verblijfkosten inclusief verzekering. Dit zal worden aangekondigd in het TA-nieuws.. Controle op de uitkomsten van de getroffen maatregelen vindt plaats door evaluatie van de betreffende onderwijseenheid in het volgende studiejaar. 11.7 Eindverantwoordelijkheid De eindverantwoordelijkheid van de evaluaties berust bij de afdelingsvoorzitter. veldwerk etc. Vervolgens zal er dan een gesprek plaatsvinden tussen de voorzitter van de opleidingscommissie en de betreffende docent. die zijn opgenomen in het curriculum.voor de gehele cursusduur): Veldwerk: de student betaalt 65% van de uitgaven tot een maximum van ƒ 45/dag.v. De aanschaf van een computer wordt eveneens aanbevolen. De conclusies van de Opleidingscommissie met betrekking tot de resultaten van de evaluaties en de te nemen maatregelen worden geplaatst op de home-page van de afdeling.heeft bijgedragen en declareert kosten die daarboven uitgaan bij de financiële administratie (DUS kwitanties GOED bewaren). accommodatie-mogelijkheden 208 9 juni 2000 . Vrijwillige extra excursies/veldwerk: kosten 100% student. In de Papieren Patroon is per onderwijseenheid aangegeven welke informatiedragers worden aanbevolen om aan te schaffen. Eventueel zijn de studieadviseur en enkele studenten die het betreffende vak hebben gevolgd daarbij aanwezig.1 Norm kosten boeken. - Studenten die door de financiering hiervan in ernstige problemen komen. Onvrijwillige extra excursies/veldwerk (b. Vervolgens worden de resultaten tezamen met deze reactie in de Opleidingscommissie besproken... Zij geeft zonodig aan welke maatregelen (bijvoorbeeld het volgen van een cursus bij de sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling (DidO)) getroffen zouden kunnen worden. handleidingen en overige leermiddelen Voor de opleiding is geen normbedrag aan studiekosten vastgelegd. Deze kosten tellen niet mee voor de maximale eigen bijdrage van f 3000. loupe en kompas) en omvatten altijd reis.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 Opleidingscommissie worden gepubliceerd. werkbezoeken. daarboven komen de kosten voor 100% voor rekening van de TU Delft. Excursie/werkbezoek: de student betaalt 65% van de uitgaven/student* zonder maximum. Voor de in een 5-jarig studieprogramma voorkomende excursies/veldwerk wordt maximale totale eigen bijdrage** over de totale studieduur vastgesteld op ƒ 3000 per student. 10. aanschaf van helm. De kosten hiervan kunnen over de gehele 5-jarige cursus berekend oplopen tot ƒ 3. Studiekosten 11. collegedictaten. uitrustingskosten (bv. omzwaaiers) vallen onder bovenstaande regeling***. kunnen contact opnemen met de opleidingsdirecteur. De student toont zelf aan dat hij het maximum van ƒ 3000.000. Deze kosten kunnen bestaan uit zgn. Deze wordt gevraagd een reactie op de resultaten te schrijven en deze zowel aan de Opleidingscommissie als aan zijn/haar sectieleider te versturen. 11.

w.4 Informatie over ontwikkelingen binnen de opleiding en de faculteit Het TA-nieuws probeert een zo goed mogelijk beeld te geven van de ontwikkelingen binnen de opleiding en de afdeling. 12. De publicaties in het TA-nieuws zijn gewoonlijk ondertekend. Inschrijving voor tentamens dient uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de tentamendatum plaats te vinden bij de onderwijs. dus exclusief eventuele externe subsidies. *** Bij het behalen van een onvoldoende voor veldwerk/excursie krijgt de student normaliter een vervangende opdracht. De student ontvangt in september eveneens een overzicht van de behaalde studieresultaten in verband met maatregelen betreffende de studiefinanciering. ** Bijdrage uit eigen zak betaald. bevat eveneens mededelingen die voor studenten van de opleiding van belang zijn. een schriftelijk overzicht van de behaalde studieresultaten. De tentamenuitslagen worden op studienummer gepubliceerd op de publicatieborden.en Examenregeling Het Studentenstatuut is opgenomen in de Papieren Patroon die bij aanvang van het studiejaar aan alle eerstejaarsstudenten wordt uitgedeeld. worden op de publicatieborden en in TA-nieuws gepubliceerd. 13. Het afdelingsmededelingenblad. De Onderwijs. Daarnaast zijn er binnen het Gebouw voor Technische Aardwetenschappen publicatieborden waarop mededelingen worden gepubliceerd. 12. 13. 13.3 Regels voor inschrijving voor onderwijseenheden en tentamens Binnen de afzonderlijke fasen van de opleiding heeft de student toegang tot het volgen van colleges en practica.en Examenregeling maakt onderdeel uit van het Studentenstatuut en is dus eveneens opgenomen in de Papieren Patroon. met name die welke door de studievereniging de Mijnbouwkundige Vereeniging worden georganiseerd. Deze is voor aanvang van het studiejaar beschikbaar.2 Informatie over het onderwijs. Voorlichting en informatievoorziening 12. Studenten kunnen tijdens de openingstijden van de administratie.en studentenadministratie worden de door de studenten behaalde studieresultaten in een geautomatiseerd administratiesysteem opgenomen aan de hand van door de betreffende docent ondertekende lijsten of cijferbriefjes. d.1 Onderwijs.en tentamenrooster De onderwijs-. in december en in mei.1 Voorlichting aan studenten Voorlichting aan studenten binnen de opleiding vindt voor een groot deel plaats door de Papieren Patroon. Tevens ligt deze ter inzage bij de Onderwijsen studentenadministratie. Wijzigingen worden op de publicatieborden en in het TA-nieuws gepubliceerd. geen verplichte herhaling van veldwerk/excursie.z.3 Informatie over buiten-curriculaire activiteiten Buitencurriculaire activiteiten. De besluiten van bestuursorganen van de afdeling maken hiervan deel uit. het TA-Nieuws.en studentenadministratie.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 en ook om de totale bijdrage per student per afstudeerrichting meer gelijk te trekken. Publicatie vindt zo vroeg mogelijk plaats. 12. 9 juni 2000 209 . inzage krijgen in de voor de betreffende student in de administratie opgenomen studieresultaten. 12.en examenadministratie Bij de onderwijs. 12.en practicumroosters worden apart gepubliceerd. tentamen.2 Wijze van studievoortgangscontrole De student ontvangt tweemaal per jaar. Indien daar vragen over zijn moet de betrokken student zich richten tot de administratie.5 Studentenstatuut en Onderwijs. Administratie 13.

en e-mail-faciliteiten). printers In de studenten-pc-zaal is vrij printen mogelijk. Hij faciliteert de ontwikkeling van de opleiding in al zijn facetten c) In het kader van het door de decaan vastgestelde curriculum en de uitvoering daarvan beslist de opleidingsdirecteur over de daadwerkelijke inbreng van onderwijstaken uit de afdelingen en treedt daartoe in overleg met de afdelingsvoorzitter. De functie van Opleidingsdirecteur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Opleidingscommissie.dr. onverlet de bevoegdheden van de decaan. collegedictaten. Kroonenberg is opleidingsdirecteur Technische Aardwetenschappen. gecoördineerde en studeerbare uitvoering van het onderwijsprogramma.en adreslegitimatie aan te vragen bij de balie van de bibliotheek. hij woont wel de vergaderingen van de Opleidingscommissie bij.B. Organisatie rond het onderwijs 15. Zoals uit bovenstaande opdracht blijkt is de opleidingsdirecteur niet het eerste aanspreekpunt voor individuele problemen van studenten met de opleiding. Deze is op vertoon van een persoons. 13. De opleidingsdirecteur oefent de hierna te noemen taken en bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van de decaan: a) De opleidingsdirecteur is primair verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie van de opleiding en het onderwijs daarbinnen. Op de tweede etage is een studiezaal ingericht. Om zijn opdracht te kunnen uitvoeren heeft de opleidingsdirecteur regelmatig overleg met de docenten van de basisstudie en de bovenbouw. naslagwerken. Tijdschriften.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 13. b) Zijn verantwoordelijkheid omvat mede die voor de beleidsvorming en –voorbereiding. studieruimte De afdelingsbibliotheek beschikt over 12 studieplaatsen. 9 juni 2000 210 . normen en kaarten worden niet uitgeleend. Faciliteiten De student kan gebruik maken van de volgende faciliteiten in de faculteit: personal computers In de volgende ruimten zijn pc's beschikbaar voor vrij gebruik door studenten: de pc-zalen 1.5 Periode waarover de tentamengegevens worden bewaard Gegevens over de tentamens van de studenten worden tenminste dertig jaar centraal bewaard. Buiten lunchtijd kan de kantine als studieruimte worden gebruikt. 14.S. 2 en 3 (indien niet in gebruik voor onderwijs) en de studenten-pc-zaal op de 2e verdieping (ook Internet. 15. maar zorgt hij voor een goede.4 Uitvoering van de studievoortgangscontrole De studieadviseur houdt toezicht op de studievoortgang van de studenten.1 De opleidingsdirecteur Prof. Voor het lenen van boeken is een gebruikerspas vereist. Dit vindt ondermeer plaats op de tijdstippen waarop de overzichten van behaalde studieresultaten verschijnen. bibliotheek De afdelingsbibliotheek is gevestigd op de begane grond .

2 De OpleidingsCommissie (OC) De Opleidingscommissie adviseert de decaan gevraagd en ongevraagd over de opleiding Technische Aardwetenschappen. het onderwijsbeleidsplan e. De studentenraad heeft instemmingsrecht over een aantal onderwerpen. de Examencommissie beslist over de waardering van bij een buitenlandse universiteit behaalde vakken (in studiepunten en in cijferwaardering) en over de waardering van een buitenlandse stage.13 WHW. Instemmingsrecht wil zeggen dat de decaan voorafgaande instemming van de studentenraad nodig heeft voor elk door hem te nemen besluit over de vaststelling of wijziging van deze onderwerpen.naar de 5-jarige opleiding en welke onderdelen van de 5-jarige opleiding nog moeten worden afgelegd. met uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid onderdelen a tot en met g. benoeming van de opleidingsdirecteur De volledige regeling van de taken en bevoegdheden van de studentenraad is opgenomen in het faculteitsreglement. het begrotingsplan b. Hierbij kan aan het volgende worden gedacht: De Examencommissie stelt de uitslagen vast van de examens. aangelegenheden die de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen. hoort deze de Studentenraad hierover. bedoeld in artikel 7. 9 juni 2000 211 . De taken van de Opleidingscommissie staan vermeld in artikel 10 van het faculteitsreglement. majeure veranderingen in studenten. Dit zijn:  het faculteitsreglement. Daarnaast adviseert de studentenraad de decaan over de volgende onderwerpen: a. Voordat de decaan de leden van de commissie benoemt. Het maken van een afspraak met de secretaris van de Examencommissie (prof. gezondheid en welzijn voorzover deze studentenzaken betreffen. De Opleidingscommissie bestaat voor de helft van het aantal leden uit studenten en voor de helft uit leden van de wetenschappelijke staf. één kamer bestaande uit vijf studenten uit de opleiding Geodesie. het onderwijsjaarverslag f. Reuter) is mogelijk bij mw. 15. c.  het opleidingsdeel van het studentenstatuut  facultaire regels op het gebied van veiligheid. van der Bijl (toestel 1636). J. De Opleidingscommissie buigt zich dus over de randvoorwaarden die vervolgens aan de 'uitvoerders' van het onderwijs (de docenten) worden meegegeven.3 De Examencommissie De Examencommissie houdt toezicht op de gang van zaken rond tentamens en examens. (Zie ook hoofdstuk 16) De Examencommissie besluit in het individuele geval over alle zaken die betrekking hebben op de examens. één kamer bestaande uit vijf studenten uit de opleiding Technische Aardwetenschappen. maar met de inhoud van het opleidingsprogramma en de eisen die vanuit studeerbaarheid aan de opleiding te stellen zijn. 15.en examenregelingen.S.  de onderwijs. de Examencommissie besluit of een student over mag stappen van de 4. De Opleidingscommissie houdt zich niet bezig met de uitvoering 'van dag tot dag'.4 De Studentenraad De studentenraad bestaat uit drie kamers: één kamer van vijf studenten uit de opleiding Civiele Techniek.en onderwijsvoorzieningen d.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 15. de Examencommissie beslist of een student in aanmerking komt voor een of meer vrijstellingen. Ook ziet de Opleidingscommissie toe op de kwaliteitsbewaking binnen de opleiding.

is genomen. dat wil zeggen binnen redelijke tijd.v.en bezwaarrecht weergegeven. Als vuistregel geldt dat individuele studenten / direct belanghebbenden zich kunnen wenden tot de Examencommissie en dat klachten van een groep studenten gericht kunnen worden aan de decaan. Bureau Onderwijs & Studentenzaken.1 naleving Onderwijs. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend binnen vier weken na toezending van de beslissing. Van deze termijn wordt alleen afgeweken. bezwaar en beroep In deze paragraaf wordt het formele klacht. De klacht moet zijn gemotiveerd. Studenten met klachten over het onderwijs. 16. is daar het klachtrecht. Een student (ook de extraneus) kan bij het College van beroep voor de examens in beroep gaan tegen:  beslissingen van examencommissies en examinatoren. en uiteindelijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleidingen. Dat betekent onder andere dat de decaan.gelijktijdig aan het indienen van het bezwaar bij het College van beroep voor de examens . De volledige regeling van de taken en bevoegdheden van de decaan staat in artikel 3 tot en met 5 van het faculteitsreglement. Om de behandeling van het bezwaar te bespoedigen kan de student .5 de decaan De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit en met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Hierbij past de waarschuwing dat het bezwaar aantekenen bij de Examencommissie (onderdeel b) aan termijnen gebonden is. Van een weigering is sprake wanneer zo'n beslissing niet tijdig. de opleidingsdirecteur en de leden van de opleidingscommissie benoemt. een beslissing van een colloquium doctum commissie. als de gebruikelijke communicatie binnen de afdeling niet of niet voldoende resultaat oplevert. vaak op voorstel van de opleidingsdirecteur en na advies te hebben gevraagd van de opleidingscommissie en de studentenraad.de Examencom9 juni 2000 212 . indien betrokkene kan aantonen dat eerdere indiening redelijkerwijs niet mogelijk was. De Examencommissie deelt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk mee of de klacht gegrond of ongegrond wordt beschouwd en welke conclusies daaraan worden verbonden. 16. De student die de klacht indient moet direct belanghebbende zijn. 16.en examenregelingen voor de drie opleidingen van de faculteit vaststelt. Het klachtrecht is aanvullend. kunnen afhankelijk van de aard van de klacht binnen de faculteit terecht bij de Examencommissie of de decaan. Dat wil niet zeggen dat voortaan alle klachten en opmerkingen over het onderwijs via de hier beschreven procedures moeten verlopen.en Examenreglement moeten schriftelijk worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de Examencommissie. Ook kan in beroep gegaan worden tegen de weigering om een beslissing te nemen. of als het in een bepaald geval niet wenselijk wordt geacht om één en ander informeel naar voren te brengen. b.2 bezwaar tegen individuele beslissingen De bezwaarprocedure tegen individuele beslissingen is opgenomen in hoofdstuk 9 van het centraal deel van het Studentenstatuut.en Examenreglement Klachten over de naleving van het Onderwijs. Het beroep wordt ingesteld door degene die door de beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Klachten.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 15. de onderwijs.  beslissingen inzake vaststelling van het aantal behaalde studiepunten met het oog op de tempobeurs en de prestatiebeurs.  beslissingen betreffende toelating tot de examens.

17. De functie wordt uitgewerkt in het bestuurs.b. voor de helft bestaande uit vertegenwoordigers van de studenten en voor de andere helft bestaande uit wetenschappelijk personeel heeft advies uitgebracht aan de decaan. De decaan stelt de klagers hiervan in kennis. De ombudsfunctie staat omschreven in het universitaire deel van het Studenten Statuut. de Smidt. De klacht wordt schriftelijk ingediend en bevat een duidelijke omschrijving van de bezwaren.3 Procedure voor evaluatie/wijziging van het opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut Wijziging van het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut vindt plaats na de jaarlijkse evaluatie en/of als dit statuut als gevolg van wijziging van de wet en/of de OER niet meer daarmee in overeenstemming is.M. De decaan stelt de klagers in de gelegenheid te worden gehoord.4 de Ombudsfunctie Wanneer de procedure genoemd onder c.en beheersreglement van de universiteit.W. 17. P. Na diens instemming biedt de decaan het statuut aan het College van Bestuur aan. 16.1 Vaststelling opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut Procedure voor het opstellen van het opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut De afdeling heeft ter voorbereiding van het opleidingsspecifiek deel van deze uitgave van het Studentenstatuut (2000/2001) een werkgroep ingesteld dhr. De decaan kan voor de behandeling van deze klachten een klachtencoördinator instellen die namens hem de klachten behandelt. Deze commissie. met het verzoek om een minnelijke schikking. Naar aanleiding van deze evaluatie doet deze commissie wijzigingsvoorstellen aan de facultaire studentenraad. W. kan de student de ombudsman inschakelen. Klumpers-Verschoor. de klacht is gekomen. zendt de decaan het klaagschrift onverwijld door aan het bevoegde orgaan of de bevoegde functionaris. na goedkeuring door de Studentenraad op instellingsniveau. niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. 17. Vervolgens is het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut. J. Goedbloed en dhr.2 Procedure voor de beoordeling en vaststelling van het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut Het door de bovengenoemde werkgroep opgestelde concept voor het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut is voor advies voorgelegd aan de leden van de Opleidingscommissie. en d. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de Examencommissie. 16. Indien de klacht een aangelegenheid betreft die niet tot de bevoegdheid van de decaan behoort. De decaan heeft het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut vervolgens vastgesteld. door het College van Bestuur vastgesteld. Jaarlijks vindt een evaluatie van dit statuut plaats door een speciaal daartoe ingestelde commissie.J. Let op! In dit geval moet het verzoek om een minnelijke schikking aan de Examencommissie wel worden gemotiveerd. Het verzoek om een minnelijke schikking kan nog meer worden versneld wanneer voor behoud van recht het bezwaar 'op nader aan te voeren gronden' wordt ingediend. 17. mw. Hij onderzoekt de klacht nader en bericht de klagers schriftelijk binnen zes weken tot welke conclusies hij m. na instemming van de facultaire studentenraad.3 collectief klachtrecht Een groep studenten die voor dezelfde opleiding is ingeschreven kan een klacht indienen bij de decaan over de naleving van verplichtingen van de universiteit op het gebied van onderwijsaangelegenheden.t.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 missie door middel van een kopie van zijn bezwaar in kennis stellen. 9 juni 2000 213 .

4 Aanpassing 1999-2000 De aanpassing van het statuut versie 1999-2000 tot de thans voorliggende versie 2000-2001. 17. Een overzicht hiervan is op te vragen bij de Onderwijsadministratie. 9 juni 2000 214 . tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.Civiele Techniek en Geowetenschappen Opleiding Technische Aardwetenschappen Studentenstatuut 2000/2001 Er vinden geen wijzigingen plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op beslissingen welke krachtens de daarvoor geldende regelingen genomen zijn door de Examencommissie. betreft een aantal wijzigingen in de opbouw van het statuut alsmede een aantal inhoudelijke wijzigingen. Deze wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de eerder aangegeven wijze met betrekking tot wijze van informatievoorziening aan de studenten.

De opleiding wordt verzorgd door de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. c1. 215 . het eerste tussentijdse examen. als bedoeld in art. c. De bepalingen van deze regeling zijn op zo'n programma van overeenkomstige toepassing. propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding. in de zin van de WHW.1 Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleiding Technische Aardwetenschappen.8 van de WHW.13 van de WHW.Algemeen artikel 1 . het tweede tussentijdse examen. d. b.en examenregeling gelijkgesteld met de opleiding als bedoeld in het eerste lid. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. verder te noemen: de opleiding. e. 7. onder goedkeuring van de examencommissie van de opleiding Technische Aardwetenschappen. wetenschappelijk onderzoeker of ontwerper. als bedoeld in art. zelf een programma samenstellen waaraan een afsluitend examen is verbonden.voltijds/deeltijds De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd.toepasselijkheid van de regeling 1. waarvoor na aflegging met goed gevolg de D2-verklaring 7 In deze regeling wordt voor zowel mannelijke als vrouwelijke studenten kortheidshalve de mannelijke vorm gebruikt. artikel 5 . artikel 2 .Reglementen 2000-2001 9.2 Naast de in het eerste lid genoemde opleiding kan een student. 1.begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a.1 Onderwijs. Zo'n "vrij programma" wordt voor de toepassing van deze onderwijs. uit de onderwijseenheden van die opleiding en van eventuele andere universitaire opleidingen. 1992. Reglementen 9. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding. het propedeutisch examen. 593). vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de Technische Aardwetenschappen dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening en in aanmerking komt voor een eventuele vervolgopleiding tot leraar. b. waarvoor na aflegging met goed gevolg de D1-verklaring wordt uitgereikt. f. artikel 3 .de examens van de opleiding In de opleiding dienen de volgende examens te worden afgelegd: a. waarvoor na aflegging met goed gevolg het propedeusediploma wordt uitgereikt. practicum: een praktische oefening. 7. artikel 4 .doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis. student: hij 7 die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding. dat volgt op de propedeuse.en examenregeling van de opleiding Technische Aardwetenschappen voor het studiejaar 2000-2001 Paragraaf 1 . postpropedeuse: het gedeelte van de opleiding.

6.Reglementen 2000-2001 wordt uitgereikt. welk gedeelte ook wel wordt aangeduid als het doctoraal programma. Voor alle studenten geldt in principe de programma-inhoud die behoort bij een nominale studievoortgang (studieduur = cursusduur).1 globale indeling De opleiding Technische Aardwetenschappen heeft een 5-jarig curriculum. Deze overstap wordt schriftelijk. Petroleumwinning (richting c) 3. Grondstoffentechnologie (richting b) 2. in overleg met desbetreffende regelaar en in een daarvoor speciaal opgesteld contract. het derde tussentijdse examen. De student die ten gevolge van een individuele studie-achterstand een bepaald examenonderdeel uit een voor hem geldend jaarprogramma niet meer kan afleggen verzoekt de regelaar van dat programma (zie art. Zulke individuele programma-wijzigingen worden per jaarprogramma vastgelegd in een individueel studie-contract dat door de betrokken student en de betrokken regelaar ondertekend wordt en gearchiveerd wordt door de studentenadministratie van de opleiding. 7. c2. gevolgd door 4 afstudeerrichtingen die elk het 3e-. 216 . d. een vervangend gelijkwaardig examenonderdeel aan te wijzen. 6. overgangsmaatregelen 6.en 2e-cursusjaar beslaat. De opleiding bestaat uit een uniform basisprogramma dat voor alle studenten gelijk is en het 1e. 3e en 4e (en 5e) cursusjaar vormen samen het postpropedeutisch gedeelte van de opleiding. artikel 6 . Technische Geofysica (richting d) 4. De 4 afstudeerrichtingen zijn: 1. vastgelegd en de onderwijsadministratie ontvangt een kopie van de overeenkomst. het afsluitend examen.3 overgangsregeling per 1 september 2000: Een student die op 1 september 2000 nog niet alle onderdelen van het 4-jarige opleidingsprogramma had afgelegd stapt over naar het 5-jarige programma met dien verstande dat de hoofdscriptie en het colloquium van de 4-jarige opleiding tesamen ongeveer 22 studiepunten) vervangen worden door de hoofdscriptie. Het 4-jarige programma kon tot uiterlijk 1 september 2000 met een diploma afgesloten worden.globale indeling van de opleiding. Het 2e. 11 en 15) om. 4e. het colloquium en de vrije ruimte van de 5-jarige opleiding tesamen 42 studiepunten). worden in het aansluitende jaar nog 2 maal in de oude vorm getentamineerd. in overleg. waarvoor na aflegging met goed gevolg de D3-verklaring wordt uitgereikt. waarvoor na aflegging met goed gevolg het doctoraal diploma wordt uitgereikt.en 5e-cursusjaar beslaan.2 overgangsmaatregelen Examenonderdelen die in een nieuw programma niet meer of in een gewijzigde vorm zijn opgenomen. Ingenieursgeologie (richting e) De propedeuse beslaat het 1e cursusjaar en vormt dus het 1e gedeelte van het uniforme basisprogramma.

een docent met een aandeel in het D1-programma. mits binnen het cluster van examenonderdelen bestaande uit ta1020.coördinatie De coördinatie van het D1-programma.1 De deelname aan de practica en excursies is verplicht.exameneisen Het propedeuse-examen is behaald wanneer alle onderdelen van de propedeuse met voldoende resultaat (een eindcijfer van tenminste 6) zijn afgelegd.50 twee 5-en (eindcijfers) toegestaan. 9. artikel 9 . Daarbij zijn bij een rekenkundig gemiddelde van tenminste 6. artikel 10 . een propedeuse-docent. niet meer dan één 5 als eindcijfer behaald is. artikel 8 . 41) zijn de onderdelen van de propedeuse 2000-2001 met de daarbij behorende studielast vermeld. Paragraaf 3.2 Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de propedeuse op grond van elders behaalde opleidingsresultaten beslist de examencommissie die daartoe een voorstel ontvangt van de propedeuse-regelaar.1 . 8.Propedeuse artikel 7 . het D1-programma artikel 11 . daartoe gemandateerd door de examencommissie.Reglementen 2000-2001 Paragraaf 2 . daartoe gemandateerd door de examencommissie. 217 . en wi1016TA. die.de onderdelen In tabel TA 1 (eerste cursusjaar) van de studiegids (blz. op blz. noodzakelijke afwijkingen van dit programma in individuele gevallen per student vastlegt in een propedeuse-contract. is door de decaan toegewezen aan de D1-regelaar.vrijstellingen 9.1 Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van enig propedeuse-onderdeel op grond van een elders behaald onderdeel van gelijke of gelijkwaardige inhoud beslist de examinator van het betreffende onderdeel. als toelatingsvoorwaarde voor het tentamen eisen dat het practicum (dan wel de excursie) met voldoende resultaat is gevolgd. 8. de 2e-jaars cursus van de opleiding Technische Aardwetenschappen. 42.de onderdelen De onderdelen van het D1-programma (tweede cursusjaar) 2000-2001 zijn vermeld in tabel TA 2 van de studiegids. tevens lid van de examencommissie. die.00 één 5 (eindcijfer) toegestaan.2 In geval een propedeuse-onderdeel bestaat uit een college en een practicum (of excursie) kan de examinator van dat onderdeel. de in individuele gevallen noodzakelijke afwijkingen van dit programma per student vastlegt in een D1-contract. artikel 12 .Postpropedeuse. Daarbij is bij een rekenkundig gemiddelde van tenminste 6. tevens lid van de examencommissie. die daartoe gemandateerd is door de examencommissie. Onderdelen die met een 'v' (voldoende) of 'vr' (vrijstelling) zijn beoordeeld worden dus buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het rekenkundig gemiddelde. ta1200.coördinatie De coördinatie van het propedeuse-programma is door het faculteitsbestuur toegewezen aan de propedeuse-regelaar.

het programma van de afstudeerrichtingen Grondstoffentechnologie (b).2 In geval een onderdeel van het D1-programma bestaat uit een college en een practicum (of excursie) kan de examinator van dat onderdeel. Daarbij is bij een rekenkundig gemiddelde van tenminste 6. artikel 14 . Daarbij zijn bij een rekenkundig gemiddelde van tenminste 6. Daarbij is bij een rekenkundig gemiddelde van tenminste 6.1 Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van enig D1-onderdeel op grond van een elders behaald onderdeel van gelijke of gelijkwaardige inhoud beslist de examinator van het betreffende onderdeel. Het D1-examen is behaald wanneer alle onderdelen van het D1 met voldoende resultaat (een eindcijfer van tenminste 6) zijn afgelegd. Onderdelen die met een 'v' (voldoende) of 'vr' zijn beoordeeld worden dus buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het rekenkundig gemiddelde. Petroleumwinning ( c) .1 De deelname aan de practica en excursies is verplicht.exameneisen Het D1-programma wordt afgesloten met het eerste tussentijdse examen. Paragraaf 3.en/of 4e-cursusjaar) en/of het afstudeercontract (voor het afsluitend I. Onderdelen die met een 'v' (voldoende) of 'vr' (vrijstelling) zijn beoordeeld worden dus buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het rekenkundig gemiddelde. 13. Daarbij zijn bij een rekenkundig gemiddelde van tenminste 6. Deze examens zijn behaald wanneer alle onderdelen van respectievelijk het D2 en D3 programma met voldoende resultaat (een eindcijfer van tenminste 6) zijn afgelegd. als toelatingsvoorwaarde voor het tentamen eisen dat het practicum (dan wel de excursie) met voldoende resultaat is gevolgd. die daartoe gemandateerd is door de examencommissie.vrijstellingen 13.00 één 5 (eindcijfer) toegestaan.2 . 12. artikel 13 . Technische Geofysica (d) en Ingenieursgeologie (e ) artikel 15 .Reglementen 2000-2001 12.coördinatie Een van de hoogleraren binnen de betreffende afstudeerrichting is uit hoofde van zijn taakstelling belast met de coördinatie van de gelijknamige afstudeerrichting.2 Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het D1-programma op grond van elders behaalde opleidingsresultaten beslist de examencommissie die daartoe een voorstel ontvangt van de propedeuse-regelaar.50 twee 5-en (eindcijfers) toegestaan. Als "afstudeerregelaar" is hij tevens lid van de examencommissie..50 twee 5-en (eindcijfers) toegestaan.00 één 5 (eindcijfer) toegestaan.Postpropedeuse. artikel 17 .contract (voor respectievelijk het programma van het 3e.globale inhoud 5-jarige cursus 218 . Hij legt de in individuele gevallen noodzakelijke afwijkingen van het afstudeerprogramma vast in een D2.en/of D3.(ingenieurs) examen. artikel 16 – exameneisen Het D2 en D3 zal elk worden afgesloten met een tussentijdsexamen. Het afstudeercontract wordt voor elke student opgesteld en omvat tenminste een opsomming van eventuele keuzevakken en de afspraken over de inhoud van en de begeleiding bij het afstudeerwerk.

82.keuzevakken De D2-. 17. 96. 3c. gekozen zijn.programma’s hebben ruimte voor onderdelen ter keuze van de student. Bij dit afsluitend examen zijn cijfers lager dan een 6 niet toegestaan. 91 en 94.2 In geval een onderdeel van het D2 of D3 -programma bestaat uit een college en een practicum (of excursie) kan de examinator van dat onderdeel.examen op grond van elders behaalde opleidingsresultaten beslist de examencommissie die daartoe een voorstel ontvangt van de afstudeerregelaar. de inhoud en de wijze van begeleiding van het afstudeerwerk. 3b2.Reglementen 2000-2001 De 3e-jaars programma’s voor 2000-2001 zijn vermeld in de tabellen 3b.of I-onderdeel op grond van een elders behaald onderdeel van gelijke of gelijkwaardige inhoud beslist de examinator van het betreffende onderdeel.en I. 4c. 219 .2 Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het D2-. 3coffshore. daarbij kan uitgegaan worden van de lijst met aanbevolen keuzevakken (zie de lijsten van aanbevolen keuzevakken van PW. 87. D3. 88. ta5071 voor de 5-jarige cursus. Verzoeken om afwijking van deze laatste bepaling worden door de afstudeerregelaar voorgelegd aan de examencommissie. Het afstudeercontract wordt niet opgesteld en met het afstudeerwerk wordt niet begonnen dan nadat het merendeel van de postpropedeuse-onderdelen is behaald. een extra onderzoeksstage. artikel 21 . als toelatingsvoorwaarde voor het tentamen eisen dat het practicum (dan wel de excursie) met voldoende resultaat is gevolgd.d. artikel 19 . wordt door de student en de regelaar een afstudeercontract opgesteld waarin tenminste worden vastgelegd: de keuzevakken die. artikel 18 vrijstellingen 18. 81. 17. De gereserveerde vrije ruimte wordt door de student in overleg met de regelaar gevuld. 84. Deze ruimte wordt door de student in overleg met de regelaar gevuld. 3b1. 3c/d. 3d en 3e op blz. artikel 20 . 85.1 Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van enig D2-.of I. die daartoe gemandateerd is door de examencommissie. 96. D3. 4d en 4e op blz. De 4e-jaars programma’s 2000-2001 zijn vermeld in de tabellen 4b1. TG en IG) . een nevenscriptie e. 90 en 93. 86. 4b2. 83. Hierbij kan gedacht worden aan extra keuzevakken. met instemming van de regelaar.1 De deelname aan de practica en excursies is verplicht. 18. Het 5e-jaars-programma 2000-2001 is vermeld in tabel TA 5 op blz. en in elk geval het eerste tussentijdse (D1) examen met goed gevolg is afgelegd.het afsluitend examen (I-examen) Het afsluitend examen van de 5-jarige cursus omvat de onderdelen zoals vermeld in de tabel TA5 op blz. D3.het afstudeercontract Voordat begonnen wordt met het afstudeerwerk.

worden studenten door de verantwoordelijke docent in de gelegenheid gesteld.5 Een beslissing om goedkeuring te onthouden wordt niet genomen dan nadat de student in de gelegenheid is gesteld om door de examencommissie te worden gehoord. per academisch jaar.de tijdvakken en frequentie van de tentamens 24.3 De examencommissie beslist over een schriftelijk verzoek tot goedkeuring van een vrij programma in haar eerstvolgende vergadering en na het advies van de meest betrokken afstudeerregelaar(s) te hebben gehoord. Paragraaf 4 .1 De tentamens worden als regel schriftelijk afgenomen. lid 2 wordt opgesteld in overleg met de inhoudelijk meest betrokken afstudeerregelaar(s).2 23. 23.2 artikel 25 .3 Artikel 24 . 22.Het afleggen van tentamens artikel 23 .1 Bij het afleggen van tentamens en de volgorde daarin gelden de volgende beperkingen: aan het afstudeerwerk mag niet worden begonnen dan nadat het eerste tussentijdse examen (D1) is behaald. in dat onderdeel nog tweemaal tentamen af te leggen. De examinator kan echter.2 Het schriftelijk verzoek tot goedkeuring van een vrij programma wordt door de student ingediend bij de examencommissie van de opleiding.de volgorde van tentamens 23. Afgezien van ontheffingen die worden verleend op grond van artikel 24. in het eerste academisch jaar waarin dat onderdeel geen deel (meer) uitmaakt van het onderwijsprogramma. 22. met het oog op het verwachte aantal deelnemers of om andere redenen. 22.1 Een vrij programma als bedoeld in artikel 1. 22.de vorm van de tentamens 25. Eventueel kan dit een mondeling tentamen zijn. De beslissing om goedkeuring te onthouden wordt gemotiveerd. Het bepaalde onder het eerste gedachtenstreepje van het voorgaande lid is niet van toepassing op de student voor wie een inschalingscontract is vastgesteld waarmee aan hem vrijstelling is verleend voor het merendeel van de onderdelen van het propedeutisch examen. kan een ontheffing van een of meer van de in artikel 24.1 Tot het afleggen van de tentamens van studie-onderdelen waarnaar in de paragrafen 2 en 3 verwezen wordt onderdelen wordt. tenminste tweemaal de gelegenheid gegeven. 22.goedkeuring van een vrij programma 22. Wanneer een onderdeel definitief of tijdelijk uit het onderwijsprogramma wordt verwijderd.Reglementen 2000-2001 Paragraaf 3.Vrij programma artikel 22 . lid 2. besluiten het 220 .6 Bij goedkeuring van een vrij programma wijst de examencommissie voor de coördinatie van dat programma een afstudeerregelaar aan. 24.7 Eventuele wijzigingen binnen een goedgekeurd vrij programma worden door de aangewezen afstudeerregelaar en de student in een contract vastgelegd. 22.4 De student wordt van die beslissing schriftelijk op de hoogte gesteld.3 . lid 1 gestelde beperkingen slechts worden verleend in individuele gevallen door de examencommissie die daartoe het door de betrokken regelaar voorgelegde verzoek beoordeelt. Een volledige opgave van het aantal tentamenmogelijkheden per onderdeel wordt gegeven in de jaarlijks gepubliceerde tentamenroosters.

alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. artikel 26 .v. en wijst zo nodig een voor het examineren eerstverantwoordelijke examinator aan.1 Gedurende tenminste dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk.geldigheidsduur De geldigheid van een tentamen waarvoor tenminste het cijfer 5 is behaald is niet in tijd beperkt en vervalt slechts wanneer het tentamen opnieuw is afgelegd in welk geval het hoogst behaalde resultaat geldt. 30. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen.a. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk.2 Paragraaf 6 .inzagerecht 30.Tentamen-uitslagen artikel 28 . Paragraaf 5 . Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen. artikel 27 . tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. ziet de examencommissie erop toe. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen twee weken na de dag waarop het is afgelegd.Vrijstellingen 221 .vaststelling en bekendmaking van tentamenuitslagen 28.mondelinge tentamens Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar. een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. T.2 Aan zintuiglijk of anderszins lichamelijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. dat die examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde normen. en verschaft de administratie van de subfaculteit de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student. 28. artikel 30 . 25.1 De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit.Reglementen 2000-2001 tentamen mondeling af te nemen.2 28.het afnemen van tentamens door meer dan één examinator Ingeval hetzelfde tentamen al dan niet tezelfdertijd door meer dan één examinator wordt afgenomen en beoordeeld.3 artikel 29 .

in de 2e helft van februari. Deze worden als zodanig op de cijferlijst bij het diploma voor het afsluitende examen vermeld.1 De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast. Onderwijseenheden die met voldoende resultaat aan overeenkomstige instellingen in het buitenland zijn afgelegd kunnen hiervoor.de tijdvakken en de frequentie van de examens Tot het afleggen van de examens wordt viermaal per academisch jaar de gelegenheid geboden: nl.1 Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van een individueel examenonderdeel op grond van een elders behaald onderdeel van gelijke of gelijkwaardige inhoud beslist de examinator van het betreffende onderdeel. artikel 33 . een of meer onderdelen van de opleiding.de uitslag van examens 33.2 31.Reglementen 2000-2001 artikel 31 . behoudens toestemming van de Examencommissie. 31. in de 2e helft van november.4 31.5 31. die daartoe gemandateerd is door de examencommissie. zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens.2 222 . Vrijstelling. Criteria bij de beoordeling Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de extra afgelegde onderwijseenheden geldt het criterium dat sprake is van een voldoend wetenschappelijk niveau. Onderwijsvormen of praktische vaardigheden die hiervoor in aanmerking komen. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie. Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van een examen op grond van elders behaalde opleidingsresultaten beslist de examencommissie die daartoe een voorstel ontvangt van de regelaar die het betreffende examen coördineert. Met dit bewijs verzoekt de student de administratie om registratie dan wel in geval van een in het buitenland afgelegde onderwijseenheid om toestemming van de Examencommissie voor registratie van deze uitslag. eveneens in aanmerking komen. compensatie en honorering van extra aktiviteiten Indien de student naast zijn/haar verplichte programma extra activiteiten onderneemt in de vorm van het afleggen van extra onderwijs-eenheden leidt dit niet tot vrijstelling of compensatie.t.6 Paragraaf 7 .3 bedoelde extra afgelegde onderwijs-eenheden komen in aanmerking alle aan een Nederlandse instelling voor universitair onderwijs aangeboden onderwijsvormen en praktische vaardigheden. indien en voorzover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven.vrijstelling van tentamens en examens 31.Examens artikel 32 . 33.b. Voor de in artikel 32. Op verzoek van de student kunnen de studieresultaten in de administratie worden opgenomen als extra afgelegde onderwijs-eenheden. in de 1e of 2e helft van mei en in de 2e helft van september. alvorens de uitslag van het examen vast te stellen.3 31. zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student m. Procedure Indien de student met voldoende resultaat een extra onderwijseenheid aflegt verzoekt hij de examinator een schriftelijk bewijs hiervan.

aanvullende bewijzen van bekwaamheid 36.colloquium doctum Het toelatingsonderzoek als bedoeld in art.3 223 . Natuurkunde (idem) c. Scheikunde (idem) d.29 van de WHW wordt uitgevoerd door de examencommissie of namens de examencommissie door vanwege de commissie aangewezen examinatoren. Bij het toelatingsonderzoek worden de volgende eisen gesteld: a. eerste lid van de WHW bedoelde beoordeling tevens een beoordeling en 37. zo nodig.1 De decaan draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten.2 Paragraaf 9 . Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van de toetsen van de cursus Nederlands die verzorgd wordt door de sectie Toegepaste Taalwetenschappen van de faculteit TBM. die in de door hem reeds afgelegde tentamens niet of niet in gelijke mate begrepen zijn geweest. Engels (idem) e. dient daarbij. De examencommissie kan van deze eis ontheffing verlenen.1 Deficiënties in de vooropleiding m. 36.2 artikel 35 .t.23.4.vervangende eisen bij deficiënties in de vooropleiding 34.en examenprogramma van de opleiding. 7.Vooropleiding artikel 34 . Ten behoeve van de bewaking en.2 37. De registratie van de studievoortgang vindt plaats in studiepunten die corresponderen met de in artikel 7. dat tenminste eenmaal per halfjaar aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs. 34.Studiebegeleiding artikel 37 .studievoortgang en studiebegeleiding 37. bijstelling van de studielast vindt bij de in artikel 9.1 Ten aanzien van een bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen van een vergelijkbare opleiding aan een andere universiteit kan de examencommissie bepalen dat in de postpropedeutische fase behoren te worden opgenomen die onderwijseenheden die in het afgelegd propedeutisch examen niet of niet in gelijke mate begrepen zijn geweest. alsnog bewijs van bekwaamheid te leveren in die onderwijseenheden. Wiskunde B (inhoud en niveau van het VWO-examen) b. De examencommissie kan van deze eisen ontheffing verlenen.Reglementen 2000-2001 Paragraaf 8 . Nederlands (idem) artikel 36 . indien de examencommissie dit noodzakelijk acht. Degene die onderdelen van de postpropedeutische fase met goed gevolg heeft afgelegd aan een andere universiteit en die de nog overgebleven tentamens van deze fase aan deze universiteit wenst af te leggen. eerste lid van de WHW bedoelde studielast zoals die voor de onderscheiden onderwijseenheden van de opleiding is vastgesteld.b. de vakken Wiskunde B en Natuurkunde worden vervuld door het met goed gevolg afleggen van de daartoe ingestelde toetsen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

37. Aldus vastgesteld bij besluit van de decaan van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen op 20 juni 2000.Reglementen 2000-2001 weging plaats van de studielast en het tijdbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. Paragraaf 10 . welke krachtens deze regeling door of namens de examencommissie is genomen ten aanzien van een student.2 Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 39. 38.en invoeringsbepalingen artikel 38 . tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.omrekening studieresultaten "oude stijl" De examencommissie stelt.1 De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling en van de regelen en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld.Slot. mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding.wijzigingen 38.4 De decaan draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven. enige andere beslissing. de waarde van diens voor de inwerkingtreding van de wet behaalde studieresultaten vast in studiepunten t. 7.1 38.2 artikel 40 .b. een volgens deze onderwijs. 224 . Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar. alsmede van wijzigingen van deze stukken. Elke belangstellende kan bij de ambtelijk secretaris van de examencommissie een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen.3 artikel 39 . artikel 41 . 15 en 21 en zijn vastgesteld.v.bekendmaking 39.en examenregeling af te leggen examen.inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september 2000. op verzoek van de student. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op: de inhoud van de contracten die krachtens art. 11.

Administratie en registratie 1. het inzicht en de vaardigheden van de examinandus met betrekking tot dat examen of examenonderdeel. Student: degene die is ingeschreven voor de opleiding. hierna te noemen: de opleiding. Artikel 4 .Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens van de opleiding Technische Aardwetenschappen. Elk examen of tentamen omvat het door de examencommissie of examinator te verrichten onderzoek naar de kennis.Dagelijkse gang van zaken Binnen de examencommissie zijn de regelaars belast met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken binnen het onder hun coördinatie vallende deel van het examenprogramma. 3.en studentenadministratie van de opleiding draagt zorg voor de registratie 225 .en examenregeling van de opleiding. De vaststelling of voldaan is aan de voorwaarden die gesteld zijn met het oog op toelating tot het afleggen van een examen respectievelijk een examenonderdeel geschiedt door de examencommissie respectievelijk de examinator.De taal waarin geëxamineerd wordt De examens en de onderdelen daarvan worden afgenomen in het Nederlands of. voorzover de examencommissie of examinator en de examinandus daarmee instemmen. Tentamen: de beoordeling van de kennis. 2. 11 en 15). elke docent voor het door hem verzorgde vak.12 WHW is ingesteld door het faculteitsbestuur en bestaat uit de P-regelaar. de D1-regelaar en de afstudeerregelaars (O&E-regeling artikel 7.Begripsomschrijvingen In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder: Examenregeling: de regeling zoals gegeven in de onderwijs. Examinandus: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen. 42 en 81 t/m 96 en uitvoerig omschreven in de Studeerhandleidingen. De examencommissie kan daarnaast tijdelijke docenten of externe deskundigen aanwijzen als examinator. Artikel 5 .Reglementen 2000-2001 9. Examinator: de examencommissie wijst krachtens artikel 7.2 Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Technische Aardwetenschappen Artikel 1 . Artikel 2 . Examen(s): de examens van de opleiding zijn beschreven in de onderwijs. De onderwijs. in een andere taal. Artikel 3 . het inzicht en de vaardigheden van de examinandus met betrekking tot een bepaald onderdeel van de opleiding. Examencommissie: de commissie die krachtens artikel 7.12 WHW als examinatoren voor de opleiding aan alle docenten die in de studiegids van de opleiding worden vermeld of zullen worden vermeld als docenten van de opleiding alsmede alle docenten van keuzevakken die in een rechtsgeldig afstudeercontract overeengekomen zijn.en examenregeling van de opleiding. 41. Artikel 6 . De examens en de onderdelen van de examens van de opleiding zijn vermeld in de tabellen van het Onderwijsprogramma 2000-2001 op blz. en de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek.Tentamens en examens 1.

Getuigschriften. aan leden van de examencommissie. Bij de berekening van gemiddelde cijfers worden uitsluitend de aan Nederlandse universiteiten behaalde resultaten meegenomen. van de uitslagen van examens en examenonderdelen en alle overige gegevens betreffende de voortgang van de studie van de individuele student. 2. Op het getuigschrift of de verklaring dan wel op een daarvan deel uitmakende bijlage worden de tot het examen behorende onderdelen met de voor die onderdelen behaalde einduitslagen vermeld.voorstel daartoe gaat uit van de regelaar. Het gemotiveerde . de leden kunnen zich ter vergadering laten vervangen. Ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd wordt door de examencommissie een getuigschrift. uitgereikt (voor het propedeuse-examen en voor het afsluitende examen) of een verklaring verstrekt (voor de tussentijdse examens). het aantal cijfers op de cijferlijst van het laatste tussentijdse examen en het afsluitende examen lager dan 7. Mededelingen omtrent de per student geregistreerde gegevens doet deze administratie uitsluitend aan de betrokken student. Wanneer de studie met een gemiddeld studietempo van 42 studiepunten per jaar voltooid is. De getuigschriften worden ondertekend door de voorzitter en secretaris van de examencommissie. b. Wordt de vereiste meerderheid niet behaald dan is de examinandus afgewezen.Vaststelling van de uitslag van een examen 1. De examencommissie beslist bij unanimiteit. gelden de onderstaande eisen : het gemiddelde cijfer behaald voor de examenonderdelen van het laatste tussentijdse examen (D3.Reglementen 2000-2001 2. tenzij de examencommissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. De over het gehele opleidingsprogramma behaalde examenresultaten mogen slechts tot een maximum van 25% van het programma bestaan uit vrijstellingen. maar tenminste 6.0. 3. aan examinatoren. het gemiddelde cijfer voor afstudeerscriptie en colloquium (in geval van meer dan één scriptie gewogen naar tijdsduur) bedraagt tenminste 8. de vrijstellingen. verklaringen en cijferlijsten 1. aan de studieadviseur. bedraagt ten hoogste twee. aan overige functionarissen van de faculteit die belast zijn met het onderwijs aan of de begeleiding van de betrokken student. Voor het vaststellen van de in het vorig lid genoemde "uitzonderlijke bekwaamheid" gelden de volgende criteria: a.0. wordt dit op het getuigschrift vermeld met de woorden "met lof" dan wel "cum laude". aan de Centrale Studentenadministratie. Artikel 8 . aan de studentendecaan en aan het College van Beroep van de Examens. Artikel 9 . 2. de verklaringen en de getuigschriften die aan de student zijn verleend. 226 .en studentenadministratie van de opleiding. aan de studieadviescommissie. hierbij moeten aan andere universiteiten verkregen studiepunten meegerekend worden. vierde jaar) en het afsluitende examen (I. Deze administratie registreert tevens de contracten die door de student met een regelaar zijn afgesloten. In geval de examinandus tijdens het afleggen van het afsluitende examen (inclusief de postpropedeuse examenonderdelen) blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid.75.Verlening van het predikaat "cum laude" 1. De examencommissie stelt de uitslag van een examen vast bij gewone meerderheid van stemmen tijdens een zitting van de voltallige commissie. Artikel 7 . De cijfers en alle overige gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van de uitslag van een examen dienen tenminste 2 weken vóór de examenvergadering te zijn ingeleverd bij de onderwijs. De uitreiking van het getuigschrift van het afsluitend examen geschiedt in het openbaar. vijfde jaar) bedraagt tenminste 7. ook wel diploma genoemd. 2.0.

lid 1). bedoeld onder b en c worden cijfers op de cijferlijst. 3. het gemiddelde cijfer voor afstudeerscriptie en colloquium (in geval van meer dan één scriptie gewogen naar tijdsduur) bedraagt tenminste 8. f.0. gesteld onder a. Voor het vaststellen van de gemiddelde tentamencijfers. Het bepaalde in het voorgaande lid is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op tentamens die anders dan schriftelijk of mondeling worden afgenomen. Artikel 10 .0. Mondelinge tentamens worden op een door de examinator. De definitieve tijdstippen van de betreffende tentamenzittingen worden tenminste twee weken voor het begin van een tentamenperiode namens de examencommissie bekend gemaakt.0 bedraagt. met dien verstande dat de vereiste studietempo’s bedoeld onder b en c altijd ten minste 34 studiepunten per jaar moeten bedragen. maar tenminste 6. Bij de vaststelling van de tijdstippen wordt voorkomen dat tentamens die tot hetzelfde examen behoren gelijktijdig worden afgenomen. Bij de berekening van gemiddelde cijfers worden uitsluitend de aan Nederlandse universiteiten behaalde resultaten meegenomen. Binnen de opleiding Technische Aardwetenschappen geldt daartoe een schriftelijke opgave (studienummer.Aanmelding en terugtrekking 1. De examencommissie kan besluiten om in individuele gevallen af te wijken van de eisen. 4. voor de resultaten behaald voor de examenonderdelen van het tweede tussentijdse examen (D2. 3. 4. buiten beschouwing te laten bij de berekening van het gemiddeld studietempo.Tentamentijdstippen 1. het gemiddelde cijfer behaald voor de examenonderdelen van het laatste tussentijdse examen en het afsluitende examen bedraagt tenminste 7.en studentenadministratie van de opleiding tenminste 14 dagen vóór de desbetreffende vergadering van de examencommissie (zie ook artikel 7. bedraagt ten hoogste twee.0 terwijl het laagste cijfer op de cijferlijst van het eerste tussentijdse examen tenminste 6. Artikel 11 . praktische oefeningen en praktisch werk. tweede jaar) bedraagt het gemiddelde cijfer voor alle afgelegde tentamens tenminste 7.0. Schriftelijke tentamens worden afgenomen volgens een rooster dat aan het begin van het cursusjaar wordt gepubliceerd. derde jaar) moet het gemiddelde cijfer van alle afgelegde tentamens tenminste 7. 2.en studentenadministratie. welke voor studie verloren is gegaan ten gevolge van het vervullen van militaire dienst. c. Bij het vaststellen van het gemiddelde studietempo. kan de examencommissie besluiten om tijd.Reglementen 2000-2001 Wanneer de studie met een gemiddeld tempo wat ligt tussen de 38 en 42 studiepunten per jaar voltooid is. 227 . De examinator kan een latere aanmelding alsnog accepteren. het aantal cijfers op de cijferlijst van het laatste tussentijdse examen en het afsluitende examen lager dan 7. hierbij moeten aan andere universiteiten verkregen studiepunten meegerekend worden. gelden de hiernavolgende eisen: voor de examenonderdelen van het eerste tussentijdse examen (D1. 2.25 bedragen en dient het laagste cijfer op de betreffende cijferlijsten tenminste 6. langdurige ziekte of persoonlijke omstandigheden.0 te zijn. e. d. handtekening) op een daartoe bestemde aanmeldingslijst op uiterlijk de 10e dag vóór de aanvang van de desbetreffende tentamenperiode. b en c. welke zijn toegekend aan excursies. 5. na overleg met de examinandus te bepalen tijdstip afgenomen. Deelneming aan een schriftelijk tentamen vindt slechts plaats na een formele aanmelding bij de onderwijs. Wijziging van een in het voorgaande lid bedoeld tijdstip vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht. bedoeld onder b en c.75. Deelneming aan een examen vindt slechts plaats na een formele aanmelding op een daartoe bestemd aanmeldingsformulier bij de onderwijs. alsmede aan afstudeerscripties en colloquia buiten beschouwing gelaten. naam.

De student die zich wenst terug te trekken voor een tentamen of een examen doet daarvan zo spoedig mogelijk opgave aan de onderwijs. Artikel 12 . inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Voordat de examencommissie enige beslissing als bedoeld in het vorige lid neemt stelt zij de examinandus in de gelegenheid terzake te worden gehoord. van of vanwege de examinator gegeven aanwijzingen op te volgen. De vragen en opgaven van het tentamen gaan de tevoren bekend gemaakte bronnen waaraan de examenstof is ontleend niet te buiten. Een verzoek om gehele of gedeeltelijke vrijstelling van een examen wordt schriftelijk en met redenen omkleed gericht tot de betrokken regelaar. Het schriftelijk verslag en het eventuele schriftelijke commentaar worden zo spoedig mogelijk ter hand gesteld aan de examencommissie.Vragen en opgaven 1. Uiterlijk een maand voor het afnemen van het tentamen wordt de precieze omvang van de stof definitief bekend gemaakt. De examencommissie kan de examinandus met terugwerkende kracht uitsluiten van deelname aan het desbetreffende tentamen. Artikel 13 . 2.Vrijstellingsverzoek 1. Surveillant: degene die namens de examinator toezicht houdt op het tentamen. 228 . Deze bronnen worden voor de aanvang van het onderwijs dat op het tentamen voorbereidt in hoofdzaak bekend gemaakt. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid over de tentamenstof. wordt dit door de surveillant zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd. Artikel 15 .Fraude 1. De uitsluiting heeft tot gevolg dat voor de uitgeslotene geen uitslag van het desbetreffende tentamen wordt vastgesteld.en studentenadministratie van de opleiding. De examinandus is verplicht alle vóór. 2. 4. De desbetreffende examinator draagt er zorg voor dat ten behoeve van de schriftelijke examinering een of meer surveillanten 8 aanwezig zijn die er op toezien dat het tentamen in goede orde verloopt. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van het desbetreffende tentamen wordt vastgesteld.Reglementen 2000-2001 5. Artikel 14 . 4. 2. Wanneer terzake van het afleggen van een tentamen fraude wordt geconstateerd of vermoed. 5. tijdens hetwelk de fraude is geconstateerd. De duur van elk tentamen is zodanig dat de examinandus redelijkerwijs voldoende tijd heeft om de vragen te beantwoorden. Een weigering hiertoe wordt in het schriftelijk verslag vermeld. 3. De surveillant kan de examinandus verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen. De examinandus die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het 2e of 3e lid kan door of namens de examinator van (verdere) deelname aan het desbetreffende tentamen worden uitgesloten. 3. tijdens of onmiddellijk na het tentamen. Een verzoek om vrijstelling voor een individueel examenonderdeel wordt schriftelijk en met redenen omkleed gericht tot de examinator van dat onderdeel. De examinandus is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examinator te legitimeren.De orde tijdens een tentamen 1. De uitsluiting is slechts van toepassing op het tentamen. 8 2. Onder fraude wordt verstaan het handelen van een examinandus dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel omtrent zijn kennis. De examinandus wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk commentaar bij het schriftelijk verslag van de surveillant te voegen.

5 niet voorkomt. Alsdan wordt de gegeven uitslag toegelicht. De examencommissie/examinatoren dragen er zorg voor dat op de lijst het cijfer 5. Gedurende een termijn van 30 dagen. Het tentamen representeert de onderwijsdoelen naar inhoud en vorm. indien een examenonderdeel in twee of meer delen is onderverdeeld kan het eindcijfer eerst vastgesteld worden wanneer ieder van deze delen met een cijfer 5. 3. kan de geëxamineerde een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen indien hij bij de collectieve nabespreking aanwezig is geweest en zijn verzoek motiveert. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van tevoren door de examinator bekend gemaakte normen. Artikel 18 . De wijze van beoordeling is zodanig dat de geëxamineerde kan nagaan hoe de uitslag van zijn tentamen tot stand is gekomen. 4. Een cijferlijst kan de volgende soorten beoordelingen bevatten: 1. Geruime tijd voor het afnemen van een tentamen stelt de examinator de examinandi zo mogelijk in de gelegenheid kennis te nemen van een voorbeeld van een dergelijk tentamen alsmede van de model-beantwoording en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 4. De nabespreking vindt plaats op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. Voldoende-beoordelingen (op de cijferlijst met V aangeduid) van bepaalde 229 . Indien door de examinator een collectieve nabespreking wordt georganiseerd. De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk.Verslagen en scripties De voor het afleggen van examenonderdelen en van examens vereiste verslagen dienen tijdig voor een examenzitting te worden ingeleverd.Reglementen 2000-2001 3.Beoordeling 1.De cijferlijst Op de cijferlijst staan de voor de vereiste examenonderdelen behaalde beoordelingen vermeld. Artikel 17 . 5.1 punt te geschieden. 3. ondubbelzinnig en bevatten voldoende aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de antwoorden. indien de examinator aan de geëxamineerde de gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken met modelantwoorden. Cijfers vastgesteld door docenten van andere opleidingen van de TU Delft. Wanneer een examenonderdeel meer dan éénmaal is afgelegd geldt het hoogst behaalde cijfer. Geruime tijd voor het afnemen van een tentamen maakt de examinator bekend op welke manier uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 24 van de examenregeling met betrekking tot de wijze waarop het tentamen wordt afgenomen. Cijfers vastgesteld door docenten van de opleiding Technische Aardwetenschappen. 2. Afronding van de deelcijfers dient op 0. de regelaar heeft de vrijheid deze inleveringsdatum na overleg met de betrokken student later te stellen. Scripties en nevenscripties dienen tenminste een maand voor de examenzitting te worden ingeleverd. 2. Het bepaalde in het derde lid is van overeenkomstige toepassing. of indien hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn. die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag van een anders dan mondeling afgenomen tentamen kan de geëxamineerde aan de desbetreffende examinator om een nabespreking verzoeken.Nabespreking 1. 6. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling tentamen vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de geëxamineerde. 2. Artikel 16 . Artikel 19 .0 of hoger is gewaardeerd.

voor zover deze niet met een cijfer zijn gewaardeerd. b. het gemiddelde van de eindcijfers dient dan tenminste 6. 3.Inwerkingtreding Deze regels en richtlijnen treden in werking op 1 september 2000. het behoud van kwaliteits.en selectie-eisen van elk examen. b. Aldus vastgesteld door de examencommissie voor de opleiding Technische Aardwetenschappen op 01-07-2000. Deze lijsten zijn door de examencommissie overgenomen en zijn gepubliceerd als bijlage I bij deze Regels en richtlijnen. c. tenzij de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. het gemiddelde van de eindcijfers dient dan tenminste 6. Een student zal voor andere examens dan het afsluitende examen ook slagen indien zijn cijferlijst aan de volgende voorwaarden voldoet: a. In zo'n geval motiveert de examencommissie zijn beslissing schriftelijk. doelmatigheidseisen. onder meer gericht op: . . Artikel 24 . Artikel 22 . Artikel 21 .De beoordeling van de cijferlijst tijdens de examenzitting 1. Artikel 23 .50 te bedragen. per afstudeerrichting een lijst opgesteld van vakken waarvoor tenminste een 6 behaald moet worden. praktische oefeningen en praktisch werk). 2. waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij zullen slagen voor een examen of tentamen. de complete cijferlijst bevat als laagste eindcijfers twee 5-en. 4. Artikel 20 . die door omstandigheden buiten hun schuld studievertraging hebben ondervonden. die van toepassing zijn op het lopende studiejaar. De examencommissie is niet gehouden een examinandus af te wijzen die door bijzondere omstandigheden niet aan de in dit artikel genoemde eisen voldoet. examenonderdelen (zoals excursies.Wijziging regels en richtlijnen Geen wijzigingen vinden plaats. 6.Beoordelingsmaatstaven De leden van de examencommissie nemen bij hun beslissingen de volgende maatstaven als richtsnoer: a. de complete cijferlijst bevat als laagste eindcijfer één 5.00 te bedragen.tijdig staken van de studie door studenten. 230 .het beperken van tijdverlies voor studenten. de studieadviseur of studentendecaan in de gelegenheid te stellen te dienen van bericht en raad.Reglementen 2000-2001 4. Een student zal slagen voor een examen indien hij een complete cijferlijst met voldoende eindcijfers (6 of hoger) of vrijstellingen heeft. Vrijstellingen (op de cijferlijst met VR aangeduid). mildheid jegens studenten. Bij het beoordelen van een examinandus door de betreffende examencommissie worden incomplete cijferlijsten buiten beschouwing gelaten. die snelle voortgang maken met de studie.Het gebruikmaken van een afwijkingsmogelijkheid De examinandus kan de examencommissie verzoeken om alvorens van een in deze regels en richtlijnen geboden afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken. De regelaar formuleert bij wijze van voorstel aan de examencommissie de uitslag van het examen van de examinandus. 5. Ten aanzien van het tweede tussentijdse examen is door de toenmalige Vaste Commissie voor de Examens van de faculteit van de opleiding.

B. 26 februari 1991 de lijsten van D2-vakken waarvoor per afstudeerrichting het cijfer 6 of hoger dient te worden behaald als volgt vastgesteld. Indien een van bovengenoemde vakken geen deel meer uitmaakt van het D2 programma van 2000-2001 dan is de eis dat een voldoende cijfer voor dit onderdeel moet worden behaald (uiteraard) niet meer van toepassing. 231 .d. voor studenten die een oudere versie van het D2-programma volgen geldt de lijst als gepubliceerd in de bijbehorende Papieren Patroon. Deze lijst is aangepast aan het D2-programma van 2000-2001.Reglementen 2000-2001 9.3 Bijlage I bij de "Regels en richtlijnen" van de Examencommissie van de opleiding Technische Aardwetenschappen De Vaste Commissie voor de Examens van de Faculteit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning heeft in haar vergadering d. Grondstoffentechnologie (Verwerking): ta3290 ta3300 ta3320 Flotatie & flocculatie Grondstoffentechnologie II Pyrometallurgie Grondstoffentechnologie (Winning): ta3290 ta3300 ta4120 Flotatie en flocculatie Grondstoffentechnologie II Toegepaste gesteentemechanica I & II Petroleumwinning: ta3420-1 Rock fluid interaction. part 1 ta3470 Flow and heat transfer ta3460 Fundamentals of borehole logging Technische Geofysica: et01-20 ta3600 ta3610 Electromagnetische golven Principles of seismic data aquisition and processing Seismische interpretatie Ingenieursgeologie: ta3730 ta3740 ta3780 Site investigation I Ingenieursgeologische kartering Soil mechanics I N.

Deze tijden dienen als noodzakelijke minimumtijden te 232 . Daarbij spelen ook de aanleg van de student. Tijdsduur afstudeeronderwerp De formele tijdsduur van het afstudeerwerk kan variëren per afstudeerrichting en per jaargang/generatie. 1. De definitieve keus wordt gemaakt in overleg met de regelaar en behoeft de instemming van de afstudeerbegeleider(s) (hoogleraar en/of docent). - - 5. Tevens worden het aanvangstijdstip. 2. begeleider en regelaar stellen in overleg de keuzes van het afstudeeronderwerp en de keuzevakken definitief vast. Aanvangstijdstip afstudeerwerk Een student mag pas aan de afstudeeropdracht (hoofdscriptie ta5071) beginnen nadat hij/zij het D1-examen heeft behaald. eventueel na zich binnen de afstudeerrichtingen georiënteerd te hebben bij de diverse afstudeerbegeleiders (stafleden/hoogleraren) over de keuze van een onderwerp. Procedure Wanneer de student het grootste deel van de D3. Indien de afstudeerregelaar van mening is dat er redenen zijn om van deze regeling af te wijken. 4.vakken heeft behaald en begint aan het 5e-cursusjaar dient hij/zij opnieuw contact op te nemen met de regelaar. De afstudeerregelaars beslissen gezamenlijk.4 Regeling afstudeerfase De afstudeerfase is geregeld in de hieronder gegeven algemene afstudeerregeling. getekend door de afstudeerregelaar kan overleggen.Reglementen 2000-2001 9. Student. 3. Deze afspraken worden vastgesteld in een afstudeercontract dat door student en regelaar getekend wordt alvorens het afstudeerwerk begonnen wordt. de wijze van begeleiding en een streefdatum voor het voltooien van het afstudeerwerk overeengekomen. Keuze afstudeeronderwerp De student heeft in principe de vrije keuze uit een aantal gebieden/onderwerpen die deels vermeld zijn in de Papieren Patroon (zoals bij Petroleumwinning) en opvraagbaar zijn bij de regelaar. de samenhang met de keuzevakken en de beschikbaarheid van afstudeerprojecten een rol. Voor de precieze termijnen raadplege men de van toepassing zijnde jaargang van de Papieren Patroon. De afstudeerregelaar tekent het contract pas als de student een bewijs van de studentenadministratie overlegt dat het D1 programma is voltooid. In het algemeen gaat bij de afstudeerrichtingen de voorkeur uit naar onderwerpen binnen het lopende subfacultaire onderzoek. De betrokken afstudeerbegeleider geeft pas toestemming om een aanvang te maken met de afstudeeropdracht als de student een afstudeercontract. afstudeeronderwerpen etc. dan kan hij daartoe een verzoek indienen zijn collega-afstudeerregelaars.formulier invullen) en het secretariaat van de afstudeerrichting waar hij/zij tevens een afspraak maakt voor een oriënterend gesprek met de regelaar of een door de regelaar aangewezen persoon. Tijdens dat gesprek kan de student informatie en advies krijgen over keuzevakken. maakt een vrije keuze voor een van de afstudeerrichtingen en meldt dat bij de studentenadministratie (schriftelijk . Keuze afstudeerrichting De student die het grootste deel van de D1 vakken heeft gedaan.

7.  Onder afstuderen in het buitenland wordt verstaan het volgen van onderwijs en het uitvoeren van het afstudeerwerk aan een buitenlandse universiteit onder jurisdictie van de faculteit TA van de TUD. De examencommissie heeft de afstudeerdocenten gemaand om aan afstudeerders die hun voltooide scriptie 6 weken vóór de datum van de examenvergadering inleveren. 6.5 De commissie geeft een gemotiveerd oordeel over het afstudeerwerk inclusief de presentatie daarvan in het colloquium dat door de commissie wordt bijgewoond. inclusief het afstudeerwerk en het colloquium vóór of op 31 augustus voltooid heeft. Contact met de uitvoerend regelaar is bovendien nodig voor afspraken m.6 De commissie adviseert over het toe te kennen cijfer. de uitvoering van de tempobeursmaatregel een tussenpeiling plaats te vinden.1 Het afstudeerwerk wordt beoordeeld door een ad hoc afstudeercommissie bestaande uit tenminste 4 en ten hoogste 6 personen.4 Het afstudeerwerk wordt in voltooide vorm tenminste een week voor de datum van het colloquium aan de commissieleden ter beschikking gesteld. Afronding afstudeerwerk vóór of op 31 augustus De student die het afsluitend examen wil afleggen in september dient zich voor het nieuwe cursusjaar in te schrijven tenzij hij alle examenonderdelen. Beoordeling afstudeerwerk 6. de gelegenheid te bieden het colloquium te houden vóór 1 september. meldt hij/zij zich bij de uitvoerend regelaar voor een oriënterend gesprek over afstuderen. keuzevakken (4e jaar) en “vrije ruimte” (5e jaar).b. met behulp van een formulier dat door de studentenadministratie wordt verstrekt.b. 6.Reglementen 2000-2001 worden beschouwd. die de omvang van de voortgang van het afstudeerwerk in dat betreffende studiejaar vaststelt. de tempobeurs Indien het afstudeerwerk niet wordt voltooid binnen het studiejaar waarin het werk is aangevangen dan dient er t.2 De commissie zal bestaan uit ten minste 2 stafleden van de betreffende afstudeerrichting en wordt indien mogelijk aangevuld met ten minste 2 deskundigen van buiten de afstudeerrichting en zo mogelijk van buiten de faculteit.v. 6.  Afstuderen bij een bedrijf is alleen toegestaan als het te bewerken onderwerp binnen een onderzoekslijn van de subfaculteit valt en wanneer de afstudeerder vanuit de subfaculteit op een minstens wekelijkse basis begeleid wordt.t. De vaststelling van het cijfer blijft echter de exclusieve verantwoordelijkheid van de hoogleraar of het staflid dat als afstudeerbegeleider aangewezen is. 6. De commissie krijgt tevens de gelegenheid om na het colloquium in een gesloten zitting de kandidaten vragen te stellen over het afstudeerwerk. Deze tussenpeiling wordt uitgedrukt in eenheden van 10% en wordt bepaald door de afstudeerbegeleider.b.3 De hoogleraar of het staflid onder wiens leiding het afstudeerwerk is uitgevoerd is verantwoordelijk voor het formeren van de afstudeercommissie. 9. 6. 233 .4. Tussenpeiling afstudeerwerk t.1 Afstudeerprotocol Algemeen  Enige tijd voordat de student(e) wil starten met afstuderen. 8. De keuze voor een afstudeeronderwerp wordt uitsluitend beperkt door het aantal beschikbare onderwerpen en door de beschikbaarheid van de potentiële begeleider(s). 6.v.

De begeleider (of. die hiervoor verantwoordelijk is/zijn. door de student of door beiden. en. de tweede na ongeveer 900 uren (totaal globaal 1200 studiebelastingsuren voor het afstuderen).  De omschrijving afstudeerscriptie is een onderdeel van het afstudeercontract. uitvoerend regelaar. -de plaats waar zijn/haar monsters worden opgeslagen. Het origineel blijft bij de uitvoerend regelaar. Deze omschrijving kan worden opgesteld door de begeleider. Het afstudeercontract wordt ondertekend door student(e) en uitvoerend regelaar. Het verslag wordt geschreven conform de richtlijnen van de cursus schriftelijk rapporteren wm0206ta. indien deze akkoord is. wordt een omschrijving afstudeerscriptie gemaakt (voor format zie onder). de hoofd-begeleider) is echter primair verantwoordelijk voor de inhoud. Tevens meldt de afstudeerder zich. begeleider(s). Voor zover er nog geen duidelijkheid is over plaatsruimte. de student(e) ontvangt een kopie.  Nadat een onderwerp en een begeleider zijn gekozen. Het verslag wordt 1x door de begeleider en 1x door de afstudeerhoogleraar gecorrigeerd.Reglementen 2000-2001  Het bewerken van afstudeeronderwerpen aan universiteiten waarmee een uitwisselingsovereenkomst bestaat is toegestaan maar behoeft vooraf de goedkeuring van de afstudeerhoogleraar Start afstudeerscriptie  Met het afstudeerwerk mag niet worden begonnen alvorens aan twee voorwaarden is voldaan. eventueel gegevens over afwijkingen van het programma). Begeleiding/rapportage  Maandelijks wordt door de afstudeerder aan zijn/haar begeleider gerapporteerd over de voortgang van het werk. wordt de student(e) verwezen naar de persoon/personen. 234 . Afsluiting afstudeerscriptie  De student(e) voert de afstudeerscriptie uit onder verantwoordelijkheid van de begeleider(s). beschikbaarheid van een computer etc.  Vóór het afstudeercolloquium dient tweemaal een voordracht van maximaal 20 minuten te worden gegeven: de eerste na ongeveer 150 studiebelastingsuren met een grove planning. Hiervoor is de uitvoerend regelaar verantwoordelijk. de overige betrokkenen ontvangen een kopie.  Na 400 uur of later beslissen de afstudeerder en zijn begeleider of over het afstudeerwerk uiteindelijk in een afstudeerverslag of in een te publiceren artikel wordt gerapporteerd. Een kopie wordt eveneens naar de TA studentenadministratie gestuurd. Het origineel blijft bij de uitvoerend regelaar. De omschrijving wordt ondertekend door student(e).  Na het tekenen van het afstudeercontract kan met de afstudeerscriptie worden begonnen. Wanneer in de vorm van een artikel wordt gerapporteerd dienen de aan het artikel ten grondslag liggende meetgegevens in een goed nawerkbaar labjournaal vastgelegd te zijn  Van het verslag wordt eerst een inhoudsopgave gemaakt Deze inhoudsopgave dient door de begeleider en de afstudeerhoogleraar goedgekeurd te worden alvorens met het schrijven van het verslag begonnen wordt. in het geval van meer begeleiders. -het achterlaten van het lab na het afstuderen. In dit contract worden vermeld de gegevens van de afstudeerscriptie (titel. indien er experimenten zullen gaan plaatsvinden bij de betreffende zaalbeheerder om te overleggen over: -de plaats van zijn/haar opstelling. begeleider(s). startdatum) en relevante gegevens van het studieprogramma van de student(e) (invulling keuzevakken en vrije ruimte. -het afvoeren van afvalstoffen.  Het verslagcijfer wordt pas aan de administratie doorgegeven als de verslagen zijn ingeleverd en labsanering heeft plaatsgehad. te weten (a) het eerste en het tweede studiejaar (P en D1) zijn afgerond en (b) het restant van de nog te behalen vakken in het 3e. 4e en 5e studiejaar is beperkt (van de orde 8 studiepunten of minder). -orde en netheid op het lab.

 Streefdatum einde scriptie.  Naam/namen begeleider(s). op publicatieborden en. in TA-nieuws. opdat er gelegenheid is het colloquium aan te kondigen via e-mail. halve pagina A4). De omschrijving moet omvatten: korte inleiding over het onderwerp. en korte omschrijving werkprogramma.  Namen ondertekenaars (student. Het afstudeerverslag dient te zijn voorzien van een rapportnummer (voor dit nummer contact opnemen met het secretariaat van de sectie). Alvorens de ingenieursbul kan worden uitgereikt. moeten alle geleende boeken en sleutels zijn ingeleverd etc.Reglementen 2000-2001   Uiteindelijk schrijft hij/zij een verslag. Hiertoe dient de student(e) door de betreffende personen een checkout-list af te laten tekenen. uitvoerend regelaar). Betreffende het colloquium geldt: ruim voor de colloquiumdatum dient de student(e) zich te melden bij het secretariaat van de betreffende afstudeerrichting.  Startdatum. 235 . Deze lijst is verkrijgbaar bij de TA studentenadministratie. doelstelling(en) van de scriptie.  Omschrijving (ca.  Datum.  Titel afstudeerscriptie. Format omschrijving afstudeerscriptie  Naam student(e) plus studienummer. begeleider(s). dit alles volgens de regels omschreven in de Papieren Patroon TA. zo mogelijk. houdt een colloquium en verkrijgt cijfers voor werk en colloquium van de voorzitter van de afstudeercommissie. dient er een eindversie van het afstudeerverslag te zijn.

3. 2.en welzijnszorg. gewijzigd door de Raad van de Faculteit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning in zijn vergadering van 15 februari 1991 en aangepast aan de laatste organisatieontwikkelingen binnen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.3 In geval van een tussentijdse vacature benoemt de decaan op voordracht van de examencommissie een lid voor de nog resterende periode.en D1regelaars zijn als zodanig door de decaan aangewezen) van een afstudeerrichting of indien er geen Regelaar beschikbaar is.4 Het in 1. 7.9 van de WHW dient te ontvangen. 1. dat wordt opgeborgen in het archief van de commissie. overeenkomstig art. of een advies over de voorwaarden waaronder een studievoortzetting in overweging gegeven wordt. 1. de P.3 Bij het vaststellen van het advies baseert de commissie zich op: a) de gegevens uit de studentenadministratie. c) de gegevens die gevraagd of ongevraagd worden verstrekt door anderen. 7. 1. b) de gegevens die door de studieadviseur worden ingebracht. Werkwijze van de commissie 3.1 bedoelde schriftelijke advies bevat in ieder geval de volgende elementen: a) het advies de studie al dan niet voort te zetten. De vergaderingen zijn niet openbaar. 3. b) een verwijzing naar de wettelijke bepaling inzake de inschrijvingsduur (art. Instelling en taak van de studie-adviescommissie 1. 1.38 WHW).4 De commissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan.3 Het in 1.2 De zittingsperiode van de leden bedraagt twee jaren.1 bedoelde schriftelijke advies kan voorts nog het (dringend) advies bevatten om contact op te nemen met de studieadviseur.5 Regeling studieadvies De regeling is vastgesteld door de Raad van de Afdeling der Mijnbouwkunde in zijn vergadering van 17 december 1981. 2. 3. 3. 2.2 De leden van de studie-adviescommissie worden benoemd door de decaan op voordracht van de vaste commissie voor de examens. teneinde in overleg te komen tot een aangepaste studieplanning. 2. de leden zijn terstond hernoembaar.2 bedoelde commissie bestaat uit drie leden te weten: a) een Regelaar (regelaar: de afstudeerregelaars zijn die hoogleraren die uit hoofde van hun taakstelling belast zijn met de coördinatie van de afstudeerrichtingen.5 Uiterlijk op 31 juli verzendt de commissie de adviezen aan de studenten. stelt de decaan een studie-adviescommissie in. Samenstelling van de commissie 2. een andere docent. c) een docent met een groot onderwijsaandeel in het vakkenpakket van het eerste studiejaar.1 De in 1.1 Om te voorzien in het advies dat elke student aan het einde van zijn/haar eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase.1 De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar. c) een uitnodiging om desgewenst bij (een lid van) de studie-adviescommissie te informeren naar de overwegingen die hebben geleid tot het advies. 3.Reglementen 2000-2001 9.deze heeft daarin een adviserende stem . 236 .5 De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.1 bedoelde adviezen vast te stellen.2 De vergaderingen van de commissie worden bijgewoond door de studieadviseur . Van elk advies wordt een afschrift gemaakt. 2.4 De secretaris tekent in het dossier van de student aan door welke informant gegevens betreffende deze student zijn toegeleverd. b) de Regelaar van de propedeuse. met name door werkers in de gezondheids. teneinde de in 1.alsmede door een ambtelijk secretaris.

4. en wordt geïnformeerd over het recht op inzage van het hem betreffende dossier.Reglementen 2000-2001 3.6 Het archief van de commissie berust bij de ambtelijk secretaris. Bekendmaking De decaan draagt er zorg voor dat elke student zo spoedig mogelijk na zijn eerste inschrijving de beschikking krijgt over deze regeling. 237 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful