You are on page 1of 2

Kupując poniŜsze produkty zapytaj o plan higieny

PRODUKTY POLECANE DO GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH
Mycie i dezynfekcja narzędzi:
ULTRADESMIT Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi oparty na czwartorzędowych związkach amonowych. Posiada właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Nadaje się do dezynfekcji przedmiotów ze szkła, porcelany, metalu, gumy i materiałów syntetycznych. Nie zawiera aldehydów ani fenoli, dzięki czemu jest bezpieczny dla uŜytkowników i nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. MoŜe być uŜywany do przedmiotów plastikowych. Spektrum działania: B, Tbc (M.terrae), HBV, HCV, HIV, Adeno, Vaccinia, F i Spory Czas działania - 15 minut (roztwór 5%), 60 minut (roztwór 3%) Opakowanie - 1 l z dozownikiem, 5 l
(ULTRADESMIT to odpowiednik środków: Aldesan, Aldewir, Lysoformin 3000, Aniosyme DD1, Chiroseptol, Gigasept, Seku Extra, Sekusept Forte, Sekusept Plus, Stabimed, Triacid)

BOHRTAN AF Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi obrotowych ze stali, metali twardych, diamentów oraz do kamieni szlifierskich, narzędzi ściernych i polerujących. Posiada właściwości antykorozyjne. MoŜe być stosowany do elementów z tworzywa sztucznego. Nie zawiera aldehydów ani fenoli, dzięki czemu jest bezpieczny dla uŜytkowników i nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B, Tbc (M.terrae, M. avium), HBV, HCV, HIV, Vaccinia, F i Spory Czas działania - 15 minut (preparat nierozcieńczony) Opakowanie - 1 l z dozownikiem, 5 l

(BOHRTAN AF to odpowiednik środków: Sekudrill, Desco Bohrerbad, Rotasept, Korsolex Bohrerbad, Triacid Bohrerbad)

ENDES AF Preparat myjąco-dezynfekujący do urządzeń ssących oraz separatorów amalgamatu. Nie zawiera aldehydów, fosforanów ani chloru. Preparat oparty na wyjątkowym połączeniu aktywnych składników czwartorzędowych związków amoniowych, które chroni i zabezpiecza materiał. Spektrum działania: B, F, HBV, HIV, HCV, Adeno, Vaccinia, SARS) Czas działania - 15 minut (roztwór 2%) Opakowanie - 1 l z dozownikiem, 5 l
(ENDES AF to odpowiednik środków: Dekaseptol Gel, Aspirmatic, Dentasept Aspiration)

Kupując poniŜsze produkty zapytaj o plan higieny

PRODUKTY POLECANE DO GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH
Dezynfekcja powierzchni małych i trudnodostępnych:
PROPANO AF Gotowy do uŜycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu. Przeznaczony do dezynfekcji foteli, łóŜek, aparatury, parapetów, szyb, desek, klamek i innych trudno dostępnych powierzchni. Nie zawiera aldehydu W składzie ma mniej niŜ 50% alkoholi - dzięki temu nie draŜni dróg oddechowych. Spektrum: B, F, Tbc (M. terrae), MRSA, HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Vaccinia, Herpes, H5N1, SARS Czas działania: 30 sekund Opakowanie: 1 l, 1 l ze spryskiwaczem, 5 l
(PROPANO AF to odpowiednik środków: Aerodesin 2000, Mikrozid Liquid, Incidur Spary, Incidin Liquid Spray, Desprej)

Dezynfekcja powierzchni małych za pomocą chusteczek:
INNOCID Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu. Przeznaczony do dezynfekcji foteli, łóŜek, aparatury, parapetów, szyb, desek, klamek i innych trudno dostępnych powierzchni. Produkt szybko wysycha, nie pozostawiając smug. Spektrum: B, Tbc, MRSA, F w czasie 1 min; HBV, HIV, HCV, H5N1 w czasie 30 sekund Opakowanie pojemnik 100 szt., wkład wymienny 100 szt.
(INNOCID to odpowiednik chusteczek: Incides N, Meliseptol chust., Descosept)

Dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk:
ESEPT Preparat na bazie alkoholu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat oparty na jednym alkoholu, bez zapachu i bez barwnika - właściwości hypoalergiczne. Spektrum działania: B, F, Tbc (M.terrae), Vaccinia, SARS, HCV, HBV, HIV, H5N1, Herpes Czas: higieniczna dezynfekcja - 30 sek, chirurgiczna dezynfekcja - 2 x 5 min Opakowanie - 250 ml ze spryskiwaczem, 500 ml, 1 l, 5 l
(ESEPT to odpowiednik środków: AHD 2000, Etaproben, Spitaderm, Skinman soft)