You are on page 1of 2

Nyhetsbrev från Landstinget Sörmland

Den nya influensan A (H1N1)v nov
Läget i Sverige och Sörmland Det finns många tecken på att pandemin börjar ta fart i Sverige. Smittspridningen ökar vilket man ser genom att antalet provtagna ökar och att antalet positiva prover ökar. Det som oroar är att man inte kommit igång med vaccinationen av allmänheten ännu. I Sörmland har vi genomfört vaccinationen av riskgrupperna med bra resultat. 82 procent av de kallade har vaccinerats. Totalt har 34 935 personer fått en spruta. Denna vecka, v. 45, erbjuds hälso- och sjukvårdspersonal vaccination. Tidplan för vaccination Vecka 46 har vaccinationscentralerna stängt. Vi bunkrar vaccin inför vaccination av allmänheten. Vecka 47 erbjuds barn 3-6 år vaccination på vaccinationscentralerna. Vaccination utförs av personal från barnavårdscentralerna (BVC). Brev med tid och plats skickas till vårdnadshavare. Passar inte tiderna är man välkommen på allmänhetens tider. Under v. 48-50 vaccineras skolbarn (förskoleklass-åk 9) av skolhälsovården på respektive skola. Vaccinationskort och medgivandeblankett skickas hem till föräldrarna med eleverna. Måndag 23 november startar vaccinationen av allmänheten med drop in på vaccinationscentralerna. Vaccinationen kommer att pågå under fyra veckor, d v s v. 48-51. Landstinget har fortfarande inte fått säkra besked om leveranser av vaccin. Vi väljer därför att vaccinera allmänheten i den takt vi får tilldelat vaccin. I vecka 48 beräknar vi att ha ungefär 50 000 doser vaccin och 160 000 sörmlänningar att vaccinera. Nya leveranser kommer varje vecka. Vaccinet kommer dagligen att fördelas mellan de nio vaccinationscentralerna utifrån befolkning. Vi vaccinerar tills doserna är slut.

Nr.9/ 4
Därefter stängs centralerna till nästa dag. Om vaccinet tar slut rapporterar vi omedelbart på www.landstinget.sormland.se och när det är möjligt i Radio Sörmland och på länets dagstidningarnas webbar. Här följer öppettider för vecka 48:
Eskilstuna måndag 23/11 tisdag 24/11 onsdag 25/11 torsdag 26/11 lördag 28/11 söndag 29/11 Strängnäs måndag 23/11 tisdag 24/11 onsdag 25/11 torsdag 26/11 lördag 28/11 söndag 29/11 Katrineholm måndag 23/11 tisdag 24/11 onsdag 25/11 torsdag 26/11 lördag 28/11 söndag 29/11 Nyköping måndag 23/11 tisdag 24/11 onsdag 25/11 torsdag 26/11 fredag 27/11 lördag 28/11 söndag 29/11 Gnesta, Trosa Oxelösund Flen och Vingåker måndag 23/11 tisdag 24/11 lördag 28/11 söndag 29/11 kl. 14-19 kl. 14-19 kl. 14-19 kl. 14-19 kl. 9-14 kl. 9-14

kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 9-12 kl. 9-12

kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 9-12 kl. 9-12

kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 9-12 kl. 9-12

kl. 15-19 kl. 15-19 kl. 9-12 kl. 9-12

Nyhetsbrev från Landstinget Sörmland

Den nya influensan A (H1N1)v nov
Information till befolkningen Information om tid och plats för vaccination kommer att annonseras veckovis i länets dagstidningar - måndag 9/11, torsdag 19/11, torsdag 26/11 och torsdag 3/12. Landstinget annonserar också i gratistidningarna Sméjournalen/Strängnästidning (Eskilstuna/Strängnäs), Evelina (Eskilstuna), Succé Nyköping inkl. Trosa, Gnesta, Oxelösund och Succé Katrineholm inkl. Flen, Vingåker, Malmköping enligt respektive tidnings utgivningsplan. Affischer kommer att tyckas upp och skickas till kommunerna för vidare spridning, se nedan. Radio Sörmland kommer att hjälpa till att sprida information. Radioreklam på RIX FM/Lugna favoriter och MIX Megapol/Rockklassiker planeras. På landstingets webbplats finns all information samlad. Informationsmaterial Affischoriginal i A3- och A4-format om vaccination av barn 3-6 år kommer att skickas till informationsansvariga i kommunerna för vidare spridning till alla förskolor i länet. Affischen publiceras också på www.landstinget.sormland.se/barn för utskrift. Affisch (A3) med samtliga vaccinationstider för allmänheten trycks upp och skickas ut till kommunerna under nästa vecka för vidare distribution. Vi vädjar om hjälp att sätta upp affischer där folk rör sig, t ex bibliotek, samlingslokaler och särskilt på gymnasieskolorna så att vi når ungdomarna. Använd era kanaler för att nå arbetsplatser inom kommun, näringsliv och föreningsliv med mera. Affischen översätts till 16 språk och läggs ut på www.landstinget.sormland.se/influenza Brev har skickas ut till de kontaktpersoner (integrationshandläggare, SFI-personal,

Nr.9/ 4
invandrarföreningar, bibliotek, trossamfund m. fl.) som landstingets fått in från kommunerna med vädjan om hjälp att sprida information om vaccination till invandrare.

Upplysningstelefon 020-24 14 15 Många samtal fortsätter att strömma in till landstingets upplysningstelefon om vaccination. Till 020-24 14 15 kan man enbart ringa om man har frågor om vaccinationen. Har man frågor om den egna hälsan eller om influensan ska man ringa sjukvårdsrådgivningen 1177. Möten Telefonmöte med länets informationsansvariga 26/11 kl. 10.00. Länsstyrelsen sammankallar. Informationsvägar Detta nyhetsbrev går ut till beredskapssamordnare, informationsansvariga i länet och andra intresserade. Det är fritt att sprida nyhetsbrevet eller meddela namn som ska läggas till på sändlistan. Meddela anna.jerden@dll.se. Mer information om den nya influensan: www.krisinformation.se www.1177.se www.socialstyrelsen.se