You are on page 1of 18

Κεφάλαιο 6

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
6.6 Frame Relay
6.7 ATM
6.8 xDSL
6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα
6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN
Σελ. 205-216
Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής
http://diktya-epal-g.ggia.info/

Frame Relay

Το Frame Relay είναι ένα δίκτυο
μεταγωγής πακέτου.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frame_relay.jpg

Frame Relay

(συνοπτικά – είναι εκτός ύλης πανελληνίων)
Νέες τεχνολογίες μεταγωγής πακέτου με λιγότερο ελέγχο σφαλμάτων
(αφού η μετάδοση γίνεται ψηφιακά – π.χ. οπτικές ίνες).
● Χρήση οπτικών ινών, ψηφιακών μεθόδων μετάδοσης.
● Γρήγορη μεταγωγή πακέτων μεταβλητού μεγέθους.
● Χρησιμοποιείται για την δημιουργία μόνιμων νοητών κυκλωμάτων.
● Το κάθε πακέτο ακολουθεί συγκεκριμένη προκαθορισμένη διαδρομή
έτσι δεν υπάρχου ανάγκες για συσκευές τεμαχισμού και να
επανασυναρμολογούν τα πακέτα..

Δεδομένα
Λογισμικό
Frame Relay
Χρησιμοποιεί
το 1ο και 2ο
επίπεδο του
OSI.
Χρησιμοποιείται
για συνδέσεις
από σημείο
σε σημείο.

Πακέτο
Πακέτο
Υλικό

Πλαίσιο
Bit

Δίκτυο Frame Relay

Ταχύτητα - πρόσβαση Frame Relay
64Kbps έως και 2,048 Mbps (56Kbps – 1,544Mbps
στην Αμερική.
● Τιμολόγηση της υπηρεσίας ανάλογα με το
επιθυμητό εύρος.
● Απαιτείται μισθωμένη ψηφιακή γραμμή για σύνδεση
με τον πλησιέστερο κόμβο, δρομολογητή και συσκευή
CSU/DSU για μετασχηματισμό του ψηφιακού
σήματος.

ΑΤΜ
ΑΤΜ = Ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς (Asynchronous Transfer
Mode)
Τεχνική μεταγωγής που συνδυάζει αποδοτικότητας της
μεταγωγής πακέτου με την αξιοπιστία της μεταγωγής κυκλώματος.
Χρήση σταθερού μεγέθους πακέτων των 53 bytes (5 bytes ATM
επικεφαλίδα, 48 bytes ωφέλιμη πληροφορία χρήστη).

ΑΤΜ
Υψηλές ταχύτητες μεγαγωγής δεδομένων μέχρι 622Mbps.
Μέσο μετάδοσης: χρήση συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων / ομοαξονικό
καλώδιο / οπτική ίνα.
Μειονέκτημα: εξοπλισμός ATM προσφέρεται από περιορισμένο αριθμό
κατασκευαστών.
Απαιτείται αντικατάσταση όλου του υπάρχοντος εξοπλισμού.

xDSL
xDSL = x Digital Subscriber Line ή ψηφιακή συνδρομητική
γραμμή.
Οικογένεια xDSL: ADSL, R-ADSL, HDSL, SDSL και VDSL.
Παραλλαγή / εξέλιξη της τεχνολογία ISDN-BRI (2 κανάλια των
64Kbps και ένα των 16Kbps):

xDSL
Επειδή το κόστος εγκατάστασης οπτικής ίνας μέχρι το
σπίτι είναι απαγορευτικό και στο διαδίκτυο
χρειαζόμαστε μεγάλες ταχύτητες σύνδεσης από την
απλή σύνδεση modem PSTN v.90 στα 56Kbps
αναπτύχθηκε η τεχνολογία αυτή.
Τεχνολογία xDSL = Ταχύτητες της τάξης Mbps μέσα
από αφόρτιστες μισθωμένες γραμμές χωρίς την χρήση
ενισχυτών ή επαναληπτών.

Αφόρτιστη γραμμή / σημείωμα κατανόησης.
Στις τηλεφωνικές γραμμές (ειδικά μεγάλου μήκους) χρησιμοποιούνται πολλές
φορές κάποια εξαρτήματα γνωστά ως πηνία φόρτισης (loading coils). Τα
πηνία αυτά (φαίνονται στο σχήμα) βοηθάνε στην ποιότητα της τηλεφωνικής
επικοινωνίας δημιουργώντας ένα φίλτρο που επιτρέπει να περάσουν μόνο οι
συχνότητες της φωνής (300-3400Hz). Τα πηνία αυτά πρέπει να αφαιρεθούν
για να λειτουργήσει η xDSL γραμμή (η xDSL γραμμή χρησιμοποιεί υψηλές
συχνότητες που δεν περνάνε από τα πηνία αυτά). Οταν η απόσταση του
τηλεφωνικού κέντρου είναι πολύ μεγάλη (μεγαλύτερη από 6χλμ) δεν είναι
δυνατή η αφαίρεση των πηνίων αυτών αλλά και η εγκατάσταση της xDSL
γραμμής.

1

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Loaded_line_schematic.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Loading_coil
(*) Ανεπίσημο βοήθημα δικτύων: Καθ. Μανώλη Κιαγιά, 2009.

xDSL

Υποστήριξη πρότυπων E1 (2,048Mpbs) και T1 (1,544 Mbps).

xDSL τεχνολογία
Το εύρος της γραμμής χωρίζεται σε 3 κανάλια
(λογικά):
1) Για την μετάδοσης της φωνής (συχνότητες φωνής)
2) Μετάδοση δεδομένων προς τα πάνω (upstream)
3) Μετάδοση δεδομένων προς τα κάτω (downstream).
Εάν upstream = downstream => δηλαδή ίδια ταχύτητα
download/upload => συμμετρική DSL ή symmetrical
DSL ή sDSL.

xDSL

xDSL

xDSL

Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα
Ιδιωτικό Δίκτυο Εταιριών (π.χ. σύνδεση υπολογιστών
μιας αλυσίδας καταστημάτων).
Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN – Virtual Private
Network) χρησιμοποιώντας δημόσια δίκτυα (internet)
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κρυπτογραφίας και
ιδιαίτερα πρωτόκολλα tunnelling όπως.
Οπου
χρειάζεται
μεγαλύτερη
ασφάλεια
χρησιμοποιούνται ιδιωτικά δίκτυα (π.χ. μισθωμένες
γραμμές ΟΤΕ) με υψηλό κόστος (π.χ. τράπεζες).

Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN