Nye koster feier best.

Alder - ung og gammel | Ungdom
Arbeidet skjemmer ingen.
Skomaker, bli ved din lest.
Arbeid
Smedens hest og skomakerens kone har ofte de dårligste sko.
Arbeid
Lediggang er fandens hodeute.
Arbeidsledighet
Lediggang er roten til alt ondt.
Arbeidsledighet
!et som den ene sår, h"ster titt en annen.
Arv
!et som kommer lett, går lett.
Arv
#nieren og grisen kommer f"rst til nytte etter sin d"d.
Arv
Liten tue kan velte stort lass.
$agatell
%ange bekker små gj"r en stor å.
$agatell | $ekk
&n liten dråe kan få begeret til å renne over.
$agatell | !råe
%an skal ikke gi bakerens barn br"d.
$aking | #ave
$arn er barn, og barn gj"r barnestreker.
$arn
&let faller ikke langt fra stammen.
Barn e id Når katten er ute, danser musene å bordet.
$arn
'j(rt barn har mange navn.
$arn | Navn
!en som har mange jern i ilden, brenner noen av dem.
$egrensning
)ngen kan legge en alen til sin vekst.
$egrensning
%an kan ikke få både i ose og sekk.
$egrensning
%an skal stoe mens leken er god.
$egrensning | Lek
All begynnelse er vanskelig.
$egynnelse og slutt
Alt har en ende, unntatt "lsa - den har to.
$egynnelse og slutt
$edre med bekymring f"r enn etterå.
$ekymring
$londiner har det morsommere.
$londine | %orsom
*i er alle i samme båt.
$åt
Alle vil over gjerdet der det er lavest.
!ovenska
!en dovne arbeider så han fryser og eter så han svetter.
!ovenska
&n doven skredder syr lange sting.
!ovenska
Sovende katt fanger ingen mus.
!ovenska
!råen huler ut steinen.
!råe | $agatell
&nhver vil mele sin egen kake.
&goisme
+o harde steiner maler ikke godt mel.
&kteskasroblemer
$rent barn skyr ilden.
&rfaring
Av skade blir man klok.
&rfaring | Skade
,va er et hjem uten far-
.ar
Som far, så s"nn.
.ar og s"nn | /dagelse
$edre fattig med (re enn rik med skam.
.attigdom | 0ikdom | Skam | 1re og van(re
!et er menneskelig å feile.
.eil
)ngen vil henge bjeller å katten.
.orlovelse
,va forstår b"nder seg å agurksalat, de siser den og tror det
er gress.
.orståelse | #ress
Når gj"ken galer fra bar kvist, blir ingen trist - men galer den
fra l"vrik gren, blir det angst og m2n.
.ugler
!en ene tjeneste er den annen verd.
#ave
Når det regner å resten, så dryer det å klokkeren.
#ave
!et er tanken som teller.
#ave | +anke
%an kan ikke skj(re alle over 2n kam.
#eneralisering
!en som gir til han tigger, han skal slås til han ligger.
#i
'un en skurk gir bort mer enn han eier.
#i | Skurk
#j"r vel og få medgang, gj"r ille og få medfart.
#j"re
!agen som ender med glede, kommer ikke igjen med sorg.
#lede og sorg
0ekker man fanden lillefingeren, tar han hele hånden.
#rådighet
%an skal ikke gråte over silt melk.
#råt
!et er ikke gull alt som glimrer.
#ull
&n gulln"kkel åner alle d"rer.
#ull | N"kkel
.ort og godt f"lges sjelden ad.
,astverk
,astverk er lastverk.
,astverk
0oma ble ikke bygget å 2n dag.
,astverk
'j(rlighet er en"yet, hatet er blindt.
,at
Alle gode ting er tre.
,ell og uhell
!et kan v(re hell i uhell.
,ell og uhell
,ell i sill, uhell i kj(rlighet.
,ell og uhell | Sill | 'j(rlighet - ulykkelig
%an skal ikke bytte hester midt i str"mmen.
,est | %edgang og motgang
!en kan ingen hjele, som ikke vil hjele seg selv.
,jel
!et er mange kloke å land når det skjer en ulykke å sj"en.
,jel
,jel er godt, unntatt å kj"ttfatet.
,jel
Liten hjel er også hjel.
,jel
.ire "yne ser bedre enn to.
,jel | 3ye
Selv om man har et godt hjem, beh"ver man ikke fylle det helt
o.
,jem
Sus og dus gir "de hus.
,jem
3st, vest - hjemme best.
,jem
&nhver er konge i sitt hus.
,jem | 'onge og kongelige
$orte bra, men hjemme best.
,jem | 0eise
!er det er hjerterom, er det husrom.
,jerte | %edmenneskelighet
#odt å hvile å velgjort gjerning.
,vile | #jerning
!et er sju slags v(r i en h"stnatt.
,"st | *(r
Så lenge det er liv, er det hå.

%an skal ikke selge skinnet f"r bj"rnen er skutt.
4akt og fiske
5ret kan v(re så langt det vil, julaften er enda for kort.
4ul
#ammel kj(rlighet ruster ikke.
'j(rlighet
Når fattigdommen går inn d"ren, flyr kj(rligheten ut vinduet.
'j(rlighet - begynnelse og slutt
'j(rligheten skjuler mangt et lyte.
'j(rlighet - grensel"s
'j(rlighet er sterk, den l"fter o både kjole og serk.
'j(rlighet er
'oster det ikke mye, er det ikke verdt mye.
'j" og salg
/m man blunker når man kj"er, må man glo når man betaler.
'j" og salg
%an skal ikke selge skinnet f"r bj"rnen er skutt.
'j" og salg | 4akt og fiske
'j" ikke katta i sekken.
'j" og salg | 'att
,os de blinde er den en"yde konge.
'onge og kongelige | $lindhet
!en som graver en grav for andre, faller selv i den.
'onsekvens
%an må gj"re gode miner til slett sill.
'onsekvens
Som man reder, så ligger man.
'onsekvens
Som man roer i skogen, får man svar.
'onsekvens | Svar
!et gir kort varme å isse i buksene.
'roen og dens gj"remål
,vordan man enn snur seg, så har man ruma bak.
'roen og dens gj"remål
Sn"rr for seg og bart for seg.
'roen og dens gj"remål
!et er ikke mistet det som renner fra nesen og inn i munnen.
'roen og dens gj"remål | %iste
!en som taler ille om kvinner, vet ikke om sin mor.
'vinner
!et er lettere å asse en sekk loer enn en kvinne.
'vinner
'vinnevrede og virvelvinder legger seg gjerne ved fuktighet.
'vinner | *ind
%annemot er bra kan hende, men kvinnelist er uten ende.
'vinner og menn
Som du vil, mannen min, sa kona, men her skal skaet stå.
'vinner og menn | Likestilling
&t kyss uten kj(rlighet er som sue uten salt.
'yss
!en som ler sist, ler best.
Latter
&n god latter forlenger livet.
Latter
!en som kommer f"rst til m"lla, får f"rst male.
Leveregler
!en som kommer f"rst til m"lla, får rent mel i osen.
Leveregler
&n skal ikke kaste erler for svin.
Leveregler
'ast ikke barnet ut med badevannet.
Leveregler
%an kaster ikke med stein når man sitter i glasshus.
Leveregler
Sytt ikke i motvind.
Leveregler | *ind
Like barn leker best.
Likhet
!en lille kan rekke mye mens den store snur seg.
Liten | Stor
&n trenger ikke gå over bekken etter vann.
Livsvisdom
Når lykken banker å, skal man lukke o.
Lykke
%an l(rer så lenge man har elever.
L(re
%an er aldri for gammel til å l(re.
L(re | Alder - ung og gammel
*ar det ikke for sin buk å fylle, kunne man sin bak forgylle.
%at
5 gi mat uten drikke er ikke takken verdt.
%at | !rikke
Uten mat og drikke duger helten ikke.
%at | ,elt
Alt har en ende, men "lsa har to - annekaka har ingen, men
er likevel god.
%atretter
)ngen roser uten torner.
%edgang og motgang
Aldri så galt at det ikke er godt for noe.
%edgang og motgang
/ og ned er verdens gang.
%edgang og motgang
&tter regn kommer sol.
%edgang og motgang | Sol
&n mann er en mann selv om han er så liten som en b"tte.
%enn
*eien til mannens hjerte går gjennom magen.
%enn
Skjegg ryder mannen.
%enn | Skjegg
!en ene loffer kan ikke tåle at den andre har to kjeer.
%isunnelse
!et er en fattig lykke som ikke misunnes av to.
%isunnelse
%isunnelsens br"d blir også sist.
%isunnelse
#resset er alltid gr"nnere å den andre siden.
%isunnelse | #ress
!et er mor som gir barnet mat.
%or
,ånden som r"rer vuggen, styrer verden.
%or | Styre
!en skal leie moren bra som datteren vil ha.
%or og datter
%orgenstund har gull i munn.
%orgen
%an skal aldri si aldri.
%ulighet
%an skal smi mens jernet er varmt.
%ulighet
&tter ny kommer ne.
%åne
'irken er aldri så full at det ikke er lass til resten.
Nye muligheter
Nysgjerrig h"ne får enten korn eller knuff.
Nysgjerrighet
Når krybben er tom, bites hestene.
N"d
!en som vil slå en hund, finner også en kje.
/ndska
!en skal tidlig kr"kes som god krok skal bli.
/dragelse
!et ene ordet tar det andre.
/rd
+a et mennesket å ordet og ei ku å hornet.
/rd
&t godt ord finner et godt sted.
/rd | .ramsnakking
6å rad og rekke7 sa kjerringa, hun gikk langs veikanten med
sin eneste ku.
/verdrivelse
!en tyngste b"r er en lett ung.
6enger og "konomi
6enger er runde fordi de skal rulle.
6enger og "konomi
6enger vokser ikke å tr(r.
6enger og "konomi
+id er enger.
6enger og "konomi
!en vendbare kae er et uoslitelig innslag i årets mote.
6olitikk
,eller r"d enn d"d.
6olitikk
%an kan ikke klie av håret å en som er skallet.
6olitikk | ,år
6olitikk er å ville, men ikke kunne.
6olitikk | *ille
!en som intet våger, intet vinner.
6ågangsmot
)ngen regel uten unntak.
0egel
...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful