Paunang Salita

Sa panahon na ang lahat ng tao ay kinikilala na ang kanilang karapatan upang sa lahat ng
pagkakataon ay mapangalagaan ang kanilang sarili para sa kanilang ikabubuti. May mangilan-ngilan pa
rin sa atin ang hindi maiiwasan malagay sa isang tagpo ng buhay natin na hindi tayo matutukso o
maaabuso ng iba. Tinatawag itong “bullying” sa ingles.

Ang pag-aaral na ito na pinamagatang “Lumalalang Kaso ng Bullying”, ay isang pag-aaral ukol sa
mga karanasan ng bawat isang indibidwal lalo na sa paaralan kapagsila ay naloloko o naaabuso ng ibang
tao. Bawat detalye ay aking inilhad sa pag-aaralna ito upang mas lalong maunawaan ng bawat isa kung
bakit hindi dapat tayo pumapayag sa “bullying”.

Upang mailathala ang mga tamang iimpormasyon para sa pag-aaral na ito,gumamit ako ng
sarbey na naglalaman ng 3 (tatlo) tanong na sinagot ng mga mag-aaral mula sa Mataas na Paaralang
Lakan Dula na nagmula sa iba’t ibang pangkat at taon.

Sa iba pang aspeto, ang pagtalakay ko sa usapin na ito ay magbibigaykaliwanagan at mga
marapat gawin ng isang tao kapag siya ay nahaharap sa ganitong uri ng problema. Ang “bullying” ay
maari naman maiwasan ng bawat isa kung magkakaroon ng pagkaka-unawaan sa bawat isa at pag-
intindi.

Sana ay may matutuhan kayo sa aking pananaliksik na ito at nawa’y nabigyang kaalaman din
kayo sa maaring idulot ng “bullying” sa ating mga anak kapatid at bawat isa sa atin.


KABANATA I
Panimula/ Introduksyon
Sa panahon kung saan lahat ng kabataan ay tila alam na lahat ng bagay sa mundo, hindi
maiiwaasan ang sakitan at samaan ng loob. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo kasabay ng mabilis na
pagkatuto ng tao sa kung anumang bagay sa kanyangpaligid, lumaganap ang isang di pangkaraniwang
suliranin na kung saan ang mga kabataan ang madalas na nabibiktima nito. Bunga marahil siguro ng
inggit o di kaya’ypaggaya sa matanda, ang mga kabataan ay namulat na sa tinatawag na “bullying”. Isang
di pangkaraniwang problema na madalas ng kinakaharap ng mga paaralan at komunidad sa panahon
ngayon. Ang bullying sa wikang tagalog ay pang-aasar o panloloko. Madalas itong ginagamit sa mga
estudyante. May mga lokong estudyante nagustong gusto nilang nanloloko o nang-aasar sa kanilang
kapwa estudyante. Minsanhumahantong pa ito ng sakitan. Marami sa mga kabataan na ito na
nasasangkot samga ganitong klase ng kaguluhan, ay maaring naimpluwensyahan ng kapwa nilakamag-
aral o di kaya ay dala ng inggit o galit para sa taong ginagawan nila nito. Sakabilang banda, ang mga
taong nagagawan ng mga panlolokong ito o mas alam sa tawag na mga biktima o “mga nabubully” ay
may mga iba’t ibang istilo sa pag-iwas sa mga gulong kagaya nito. Sila ang mga nabibiktima ng mga
“bully” na ito na humahantong pa nga minsan sa depresyon na maaring maging sanhi ng pakawalang-
tiwala sa sarili o di kaya ay pagkamatay.

Layunin ng Pag-aaral

Ang “bullying” o panloloko sa kapwa ay isang seryosong usapin na dapat talakayin upang sa
gayon ay maiwasan na ang mga gawaing ito nanakakapagpahamak sa maraming tao. Sa ganitong uri ng
problema marapat na lamangna bigyan na karapmpatang solusyon na maaring magamit ng bawat isa sa
atin upangmaprotektahan natin an gating sarili laban sa gabitong Gawain. Ang pag-aaral sa “bullying” ay
tatalakay sa malawakang suliranin na ito kung saan maraming kabataan ang nadadamay at nasasaktan.
Layunin nito na magbigay ng kongkretong solusyonpara sa bawat isa.

Kahalagahan sa Pag-aaral

Sa kabataan
Ang pag-aaral na bullying sa mga paraan upang maiwasan ito ay makaktulong ng malaki sa atin,
mga kabataan upang di masangkot sa ganitong kaguluhan. Makakatulong din ito para mas maunawaan
natin ang mga dahilan sa likod ng pambubully.

Sa Komunidad
Mahalaga na matalakay ang bullying upang sa gayon ay magkaroon rin ng kaalaman ang
komunidad ukol sa mga pangyayaring ito ng sa gayon ay agad nilang maaksyunan o matulungan ang mga
taong kalian saklolohan.

Sa pamahalaan
Nakakatulong ito upang malaman ang bawat hinaing at paghihirap na nararanasan sa bullying
para ng sa gayon ay magkakaroon ng mas matibay na batas laban sa ganitong uri ng pananakit sa kapwa.

Sa simbahan
Ang pag-aaral na ito ang siyang maaaring daan para malaman ng simbahan ang mga paraan at
tulong na kaya nilang maibigay para sa mga nabibiktima at mambibiktima sa usaping bullying.

KABANATA II
Mga kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Ayon sa isang blog na pinamagatang “Kapamilya News Ngayon ni Ted Failon”, talamak na ang
nagaganap na pangbubully sa loob ng Pilipinas. Ayon dito, maraming dahilan kung bakit nabubully at
nambubully ang isang tao. Maaaring nabubully sila dahil sa kakulangang pinansyal, pisikal na kaanyuan,
at kapansanan. Sa nasabing blog, maari naming nambubully ang isang tao dahil sa inggit, galit o kaya’y
impluwensya ng barkada sa kanya. Karaniwan na ngang laman ito ng mga pahayagan at telebisyon.
Samu’t saring balita ang aking naririning ukol sa bullying. Nagaganap ito lalong lalo na sa mga
paaralan, pribado man o publiko. Sabi ni Ben Tulfo, ang bullying ay pagpapakita ng pagiging dominant
eng isang tao. Kung kaya’t dahil sa lumalalang kaso ng bullying, nagpasyahan ng DepEd o Department of
Education na tuligsain na ang problemang ito na nakakapagdulot ng pinsala sa bawat kabataan.
Ayon sa DepEd, nais nilang gumawa ng isang maikling pelikula ukol sa epekto ng bullying sa kada
isang indibidwal upang maunawaan ang lahat ng hindi magandang pangyayari na maaaring maranasan
ng isang tao. Marapat na ang guro ang siyang maghubog sa kabataan upang hindi mamulat ang kanilang
isipan sa ganitong uri ng kapaligiran at para mapanatili na rin ang kaayosan.

KABANATA III:

Disenyo at Pamamaraan sa Pananaliksik

Disenyo ng Pananaliksik
Ang pamamaraan na ginamit upang maisakatuparan ang pamamaliskik na ito ay impormatib na
naglalayon na maibigay ang saloobin ng mga kabataan sa Asian College of Technology tungkol sa usaping
“bullying”.
Mga Respondent
Ang mga sumagot sa aking mga katanungan ay mga mag-aaral ng Asian College of Technology na
nasa 16 – 20 taong gulang at maaaring nakaranas na ng “bullying”.
Instrumentong Ginamit
Ang instrumentong ginamit upang maisagawa ang pananaliksik na ito ay pagkuha ng mga
mahahalagang inpormasyon mula sa libro at internet.
Tritment ng Datos
Ang pamanahong papel na ito ay naglalaman lamang ng mga katanungan ukol sa mga karanasan
ng isang indibidwal sa usaping “bullying”.

KABANATA V
Lagom
Sa pananaliksik na ito, lumabas ang mga tunay na dahilan kung bakit marami sa atin ang
nabubully o nambubully. Mga dahilan na pangkaraniwan na lamag dahil maaari ring maging dahilan ito
sa iba pang problema ngunit dahil sa mga kadahilanan na ito ay lalong lumalala ang mga kasong may
kinalaman sa “bullying”. Ang mga respondent ay anakatulong ng malaki upang mailahad ng maayos ang
mga detalye na maaaring makatulong sa atin. Ang pananaliksik na ito ay bunga ng masinsinang
paghahanap ng mga kasagutan upang sa gayon maibigay ang mga tamang impormasyon sa bawat isa. Sa
tulong ng sarbey ay naipahayag ng mga kabataan ang mga kani-kanilang saloobin ukol sa usaping ito
kung kaya’t nabigyan ang bawat isa ng mga karapatan upang ihayag ang kanilang saloobin sa tulong ng
mga tanong na sinagot.

Konklusyon
Sa bawat problema ay may solusyon. Kung kaya’t ang problema sa “bullying” ay maaro pang
masolusyonan. Kung ang dahilan ay problema sa pamilya, maaari pang maagapan ito sa pamamagitan
ng mahinahong pag-uusap ng bawat isa. Sa tulong nito, maaaring mabawasan o maiwasan ang paglala
ng sitwasyon. Kung pagganti naman sa kapwa ang problema, hindi ba’t mas masayang mamuhay sa
isang lugar na payapa at lahat ng makakasalamuha mo ay iyong ksaundo? Tamang pagtanggap ang
kailangan at pagpapatawad upang matamo ang katahimikan at hindi na magawi sa masama. Kung iisipin
nating mabuti, walang dulot na maganda ang “bullying” sa kabataan man o maging sa matatanda. Lagi
tayong talo ditto. Walang nananalo. Walang tunay na magiging masaya.

Rekomendasyon
Inirekomenda ko na bilang isang mananaliksik ng pag-aaral na ito, nirerekumenda ko na mas
tibayan pa ang mga batas ukol sa “bullying”. Siguro mas magiging maganda ang kapaligiran na hindi
iniikutan ng mga ganitong karahasan. Para sa akin, kung mapapakinggan lang ang mga hinaing ng mga
kabataan, mas magiging madali ang pagbabawas ng mga ganitong uri ng problema lalo pa’t mga
kabataan ang sangkot sa ganitong usapin. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, “Ang Kabataan ang pag-asa ng
bayan”.