You are on page 1of 2

PARLEMENTAIRE PERS VERENIGING

Rijksvoorlichtingsdienst, t.a.v. de heer H. Brons, directeur-generaal

Den Haag, 5 november 2009.

Geachte heer Brons, beste Henk, In de afgelopen week hebben zich twee incidenten voorgedaan, waarbij het werk van parlementaire journalisten onmogelijk is gemaakt door medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken, in het bijzonder door de beveiligers (DKDB) van de minister-president. De Parlementaire Pers Vereniging (PPV) maakt ernstig bezwaar tegen de beperkingen, waarmee journalisten in de uitvoering van hun werk zijn geconfronteerd. Het incident van vorige week woensdag handelde, zoals inmiddels bekend, om een RTLjournalist die in het gebouw van de Tweede Kamer een vraag wilde stellen aan de ministerpresident. Hij werd door de beveiliger van de minister-president met lichamelijk geweld tegengehouden, waardoor de verslaggever in de stalen lamellen belandde en daaraan lichamelijk letsel heeft overgehouden. De tweede gebeurtenis vond dinsdag 3 november plaats, opnieuw in het gebouw van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Sebastiaan Meijer van het NOS-Journaal werd eveneens met lichamelijk geweld door een beveiliger opzij gezet, toen hij de minister-president een vraag wilde stellen. Met de betrokken beveiliger bij dit incident heb ik nog diezelfde middag gesproken. Daaruit heb ik kunnen opmaken dat beveiligers zich geroepen voelen om tegen journalisten op te treden, als de minister-president aangeeft de pers niet te woord te willen staan. De PPV maakt hier ernstig bezwaar tegen. Het kan niet zo zijn dat beveiligers worden ingezet om de minister-president te beschermen tegen – al dan niet opdringerige – journalisten. Mocht de minister-president geen vragen willen beantwoorden, dan zijn daarvoor de medewerkers van de RVD om dat aan de pers kenbaar te maken. Lichamelijk geweld – dat behoeft geen betoog – is in alle gevallen volstrekt uit den boze. Uit een gesprek met u heb ik begrepen, dat de minister-president in het gebouw van de Tweede Kamer vrije doorgang wenst en niet gehinderd wil worden door journalisten. U kondigde aan daarover met het Presidium van de Tweede Kamer te gaan praten. Aangezien het hier gaat om gedragingen van beveiligers jegens journalisten willen wij graag voor een dergelijk gesprek ook worden uitgenodigd. Wij hebben helaas moeten vaststellen dat niet langer sprake is van incidenten, maar van een trend om journalisten te weren. Ter illustratie: ruim een maand geleden, voor aanvang van het debat over de Hedwigepolder, werd een tv-journalist aangesproken door een MP-beveiliger met de

mededeling dat de minister-president geen vragen zou beantwoorden. Toen dat toch gebeurde – en de minister-president wel bereid bleek te reageren – posteerde de beveiliger zich tussen de cameraman en de minister-president om het interview onmogelijk te maken. Wij verlangen dat dit stopt, dat journalisten niets in de weg wordt gelegd door beveiligers van de minister-president. Bovendien verwachten wij dat u openlijk afstand neemt van de gedragingen van de beveiligers en dat dezen aan de betrokken journalisten hun excuses aanbieden voor hetgeen heeft plaatsgevonden. Omdat een en ander is gebeurd in het gebouw van de Tweede Kamer sturen wij een afschrift van deze brief aan het Presidium. Wij gaan er namelijk vanuit dat de gedragingen van de beveiligers in strijd zijn met de huisregels van de Kamer. Wij vertrouwen erop dat de ernstig verstoorde relatie kan worden hersteld. Met vriendelijke groet,

Bestuur Parlementaire Pers Vereniging

Jos Heymans, voorzitter.

cc: - Presidium Tweede Kamer - hoofdredactie NOS-Journaal - hoofdredactie RTL Nieuws