Treball amb onomatopeies d’animals.

-(MATI MOLINERO)

S’han d’imprimir tots els fulls:
Els dels dibuixos dels animals es plastifiquen.
Els de les noms i onomatopeies es retallen i
plastifiquen. Després es poden col·locar trossets de
“velcro” per enganxar cada paraula en el seu lloc: els
noms dels animals sota el seu dibuix i
l’onomatopeia corresponent al costat (lletra de pal o
lligada)...
La idea és treballar el lèxic dels animals, i, de
passada, les unitats lèxiques que es formen amb la
imitació dels sons que emeten aquests animals, fent
incidència en la bona pronunciació de cada fonema,
buscant tot seguit aquell so que s’ha pronunciat.
També es poden utilitzar, segons la edat dels nens, i
una vegada s’han imprès les fitxes, per omplir-les
escrivint el nom de l’animal i l’onomatopeia del
mateix. Fins i tot, una vegada treballat el lèxic es pot
demanar als nens que facin frases amb cadascú dels
animals.
I, a partir d’aquí, cadascú que li trobi la seva utilitat.
ONOMATOPEIES DELS ANIMALS
NOMS DELS ANIMALS


Related Interests