Made by A.

Harasim

Gestiunea Unităţii Alimentare

1. Denumire:
2. Localizare:
3. Categorie de clasare: □ stele □ margarete
4. Data înfiinţării/Istoricul
4.1 Situaţia economică în ultimii 5 ani
5. Structura organizatorică a societăţii
6. Caracterizarea construcţiei □ independent □ aparţine unui lanţ hotelier
7. Structura interioară a unităţii (împărţirea pe încăperi – fotografii)
8. Prezentarea spaţiilor unităţii pe categorii
8.1 Spaţiul de primire a clienţilor (intrarea în unitate, hol, garderobă, intrări pentru
personalul unităţii şi pentru mărfuri)
8.2 Spaţiile pentru servire (saloane – caracteristici + fotografii)
8.3 Spaţiile de producţie şi anexe (bucătăria, barul serviciu, cafetăria, spălătoarele pentru
pahare şi tacâmuri)
8.4 Depozite pentru materiile prime necesare unităţii
8.5 Instalaţiile electrice/încălzire/ventilaţie/alimentare/apă caldă/sanitare
9. Dotarea unităţii cu mobilier (mese/scaune/taburete etc.)
10. Dotarea cu utilaje pentru producţie şi servire
11. Dotarea cu inventar de servire şi de lucru (veselă/sticlărie/tacâmuri etc.)
12. Dotarea cu lenjerie (feţe de masă/şerveţele/naproane/perdele/draperii/covoare)
13. Prezentarea circuitelor în interiorul restaurantului (circuite pentru preparate şi băuturi, pentru
obiectele debarasate, pentru mărfurile aprovionate necesare restaurantului, modalităţi de depozitare şi
evacuare a gunoaielor, circuitul pentru bar serviciu)

Made by A. Harasim
14. Organizarea activităţilor de servire (organizarea echipelor sau brigăzilor pe schimburi în
unitate/forme şi modalităţi specifice de servire în restaurant)
15. Respectarea cerinţelor igienico-sanitare în toate compartimentele unităţii (ţinută – uniforme
curate/igiena fizică)
16. Respectarea condiţiilor PSI – de verificat dacă sunt respectatea condiţiile pentru stingerea
incendiilor şî evacuarea personalului. Instructajul personalului pentru acţiunile ce trebuie întreprinse în
cadrul unui incendiu.
17. Respectarea regulilor de protecţie a muncii (asigurarea condiţiilor materiale pentru protecţia
muncii)
 Asigurarea echipamentului de protecţie
 Cunoaşterea regulilor de proteţie a muncii de către fiecare salariat
 Realizarea instructajului de protecţie a muncii şi a fişei de instructaj de către fiecare
salariat
18. Respectarea drepturilor consumatorilor
 Afişarea la intrarea în unitate a numărului de telefon verde
 Dacă există jurnal de selecţii şi reclamaţii şi dacă se află la dispoziţia clienţilor
 Dacă a fost contralată unitatea de către organele sanitare sau de la protecţia
consumatorilor (dacă au fost luate măsuri/sancţiuni şi dacă hotărârile controalelor au fost
puse în practică)