Đêm Lao Xao

Nhạc và Lời: Tường Văn
www.lopnhacanhngoc.net
1/3 Copyright by www.lopnhacanhngoc.net
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 90
1
A Intro A
Diển tả tự do(Ad-lib)
3
0
2
2
0
2
3 1
0
2
0
1
0
0
0
1 X
X
X
1
2
3
4
1 0
0
2
X
X
X
0
1
2
3 5 3
0 2 3
1 3
6
Intro B
(A-Tempo)Trở lại nhịp độ bình thường
1
3
0 2
1 0
0
0 X
X
X
2 2 4 0 2
0
5
5 7 8 7
X
X
X 5
0
5
5
5
5 7 8 10
10
3
1 2
X
X
X
7
8
0
9 9
8 10
8 7 X
X
X
5
6
7
0
8
10
7
8
3
5
0
0
0
3
X
X
X
5
5 7 8 7
5
7
7
5
5
5
14
B Tiểu khúc
Am
Ðêmđông lao xao Đêm
Dm
đôngnhớ ai
G
Ðêmđông cô đơn vắng ai
CMaj7 E7/B
2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0
0
2 (2)
2/3
18
Am
Cơnmưa lao xao Cơn
Dm
mưanhớ ai
E
Ôi hạt mưa rơi khócthầm
Am
2 2 2 2 2 2 3 0 0
2 3
0 2
0 (0) 0 7
10 9
7
9 7
22
Am
Anh(Em)đang nơi đâu Anh(Em)
Dm
thươngnhớ ai
G
Baođêm cô đơnvắng
CMaj7
anh(Em)
E7/B
2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0
0
2 (2)
26
Am
Mong cho đôi ta, Bên
Dm
nhau mãi thôi
E7
Cho hạt mưa rơi hết buồn
Am
2 2 2 2 2 2 3 0 0
2 3
0 2
0 (0)
30
C Điệp khúc
Am
Chợt
Tình
nghe
yêu
chư
như
tiếng
cánh
em
chim
cười
trời
Cỏ
Vụt
cây
bay
như
theo
muốn
gió
níu
mãi
2
2
0 1 0 (0)
2
2
2
0 1 3
32
Em
chân
trôi
Nhẹ
Ðể
nâng
bao
câu
thương
hát
nhớ
ban
âm
Dm
đầu
thầm
Dấu
Thiết
xưa
tha
G
tuyệt

vời
bờ
(3) 0
2
2
0 1 0 (0)
2
1 0
0
2
3/3
34
CMaj7
Một
Ðèn
mai
khuya
em

sẽ
thấu
quay
hay
Am
về
chăng
Bờ
Lẻ
môi
loi
mang
tôi
bao
đang
thiết
ngóng
(2) 2
2
0 1 0 (0)
2
2
2
0 1 3
36
Em
tha
trông
Bài
Thì
ca
mây
in
mưa
mãi
cứ
trong
trôi
Dm
lòng
hoài
G
Sẽ
Khát
không
khao
Em
nhạt
chờ
phai
mong
Am
(3) 0
2
0
0 1 0 (0)
2
1 0
0 2 (2) 2
40
D Solo(Giang Tấu)
Dm B Am Dm
3
3
5
5
6
0 3 1 0 1
3 1
2
0 1
0 5 7 8 7 5 5
44
F E Am Dm Am
6 8
5 7 8 7 4 5 7 4 5 7 8 5
7 9 7 9
10
9 8 7
48
E7 Am F
D dim
Em Am
5 7 9 7 7 5
7 (7)
5
7
6 8
5 7 8 5 7 3 5