NGƯỜI HÁT TÌNH CA

Lưu Thiên Hương
www.lopnhacanhngoc.net
1/5 Copyright by www.lopnhacanhngoc.net
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 76
A Intro
Em CMaj7 G D Em CMaj7 G D
Capo. fret 2
0 2 3
0
0
X
X
X
0
3
0
0
3 5 3
3
0 2 4 2
0
0 2 3
0
0
X
X
X
0
3
0
0
3 5 3
3
3 5 5
3
2
0
2 32 0
3
Em CMaj7 G D Em CMaj7 F CMaj7
0
0
0
X
X
X
0
3
0
0
3 5 3
3
0
1 0
2
0
2
3
0 2 3
0
5 0
3
0
0 0
2
1
X
X
X
0
3
2
B Tiểu khúc
D
Lơ thơ
Em
những
CMaj7
cánhhoa lơ thơ
G
Gió thu về
D
bỡ ngỡ
Em
Ngoài
2
0
3
0 0 0 0
3 1 0 1 0
2 (2)
0 0 0
CMaj7
trời thay áo mới
G
dịu mát hơn
D
Tôi mơ
Em

CMaj7
lẽ tôi đangmơ
G
giấc mơ nào
0 2 3 3
3
0
3 (3)
0 0 0 0
3 1 0 1 0
2
2/5
G
Rồi em
Em
bước qua, một
CMaj7
hương thơm mát trong
G
(2) 0 2
1 0
0 2
0 1 0
C
Am
Qua song thưa thấy
G
em mơ màng
D
lắng nghe câu tình ca Và em
1 1 1 1 0
2 0
0
2 2 0 2 2
0
Am
đón ánh mắt của
G
tôi thẫn thờ
D
Muốn em hãy tới gần Ngoài kia
1 1 1 1 0
2 0
0
3 3 0
2 2
0
Am
gió sẽ cuốn mái
G
tóc mây bồng
D
Cuốn theo hương tự nhiên Để tôi
1 1 1 1 0
2 0
0
2 2 0 2
2
0
F
đón em,
C
vào bài
Dsus4
hát
D
tôi
Bài
Bài
ca
ca
2 0 0 0
3 2 0 2
3/5
D Điệp Khúc
Em
đó
đó


em
tôi
CMaj7
Thấy
Sáng
trong
nay
G
lòng
mùa
da
thu
diết
ghé
hơn
qua
D
Tôi

muốn
tôi
3
0
0
0
2 0 2
0
2
0 2
Em
đốt
biết
lời
mình
ca
say,
CMaj7
khi
say
tâm
trong
G
hồn
bờ
đang
môi
cháy
sướt
lên
mướt...
D
Em
Người
hãy
đang
3
0
0 0 0
3
3 5 5
7
0 2
Em
tới
hát
gần
tình
hơn
ca,
C
để
bỗng
em
nhiên
G
còn
ngừng
trông
trong
thấy
phút
tôi
giây
D
Người

đang
em
3
0
0
0
2 0 2
0
2 2
0
1
F
đứng ngoài đó,
.................................................................
lặng im và thoáng
CMaj7
mỉm cười - Bài ca..
1 0 1 0 1 0 3 0
2 0
0 2
4/5
2
F
..say vì em, câu tìnhca còn
C
mãi Của riêng
Em
em... (Intro)
C
mãi.
Bài
Bài
ca
ca
1 0 1 1 0 1 0
3
0
2 0
0 2 3 0 2
Em
đó
đó


em,
tôi
CMaj7
thấy
Sáng
trong
nay
G
lòng
mùa
da
thu
diết
ghé
hơn
qua.
D
Tôi

muốn
tôi
3
0
0
0
2 0 2
0
2
0 2
Em
đốt
biết
lời
mình
ca
say,
CMaj7
khi
say
tâm
trong
G
hồn
bờ
đang
môi
cháy
sướt
D
lên
mướt.
Em
Bài
hãy
ca...
3
0
0 0 0
3
3 5 5
7
0 2
Em
tới gần hơn
CMaj7
để em
G
còn trông thấy tôi
D
Người đang
3
0
0
0
2 0 2
0
2 2
0
5/5
F
say vì em, câu tình ca còn
C
mãi Của riêng
Em
em...
1 0 1 1 0 1 0
3
0
2 0
0 2