TÌNH YÊU TRONG ĐỜI

Sealed With A Kiss
1/3 Copyright lopnhacanhngoc@yahoo.com
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 100
1 2 - - - -
Em
1 2 3 - - -
Am
1 1 2 3 - -
D/ F#
1 2 - - - -
G
1 4 - - - -
F m7( 5)/ A
1 2 3 4 - -
A/ C#
1 2 3 4 - -
Am/ C
1 2 - - - -
Em/ B
1 1 2 - - -
D
1 2 4 - - -
E7/ G#
1 2 3 - - -
B7/ D#
1 2 3 4 - -
B7
1 2 3 - - -
A
1 2 - - - -
E7
1 1 2 3 - -
F 7
1 - - - - -
Em
1 2 3 - - -
E
Standard tuning
1
Em Am D/ F# G Em
F m7( 5)/ A
0
2
2
0
0
0
0
0
3 1 0 1
2
0
2
0
2 0
4
2
3 1 0
3
2
0
0 0
2
0
0
2
2
0
1 0
2
4
0
5
6 6
4
5
Em
Ngồi
Though_
kề
we
bên
got_
nhau
ta
cất
say
tiếng
good
A/ C#
ca
bye
Am/ C
Say
for
tình
the
Em/ B
chan
sum_
hòa
mer
Em
Ngàn
Am
mây
Dar_
xanh
ling
cùng
I
D
sốngngút
promise___
ngàn
you
0
2
2
0
0
0
2 2 5 5
4 4 2
5 4 5 2
5 5 2
3 3
2
9
G
xa
this
Đời
I'll
E7/ G#
thắm
send
tươi
you
như
all
ngàn
my
Am
hoa
love
D
Nắng
ev'_
say
ry
B7/ D#
say
day
như
in
vang
a
Em
tiếng
let_
cười
ter
Am B7
Thiết
sealed
tha
with
yêu
a
4 4
5 3
5 4 5 7 5 4 4 2 4 0
2 (2)
2
5 4
2/3
13
Em
đời
kiss.
Đời
Guess
mình.
it's
trong
gon_
năm
na
tháng
be
sẽ
a
A
qua
cold
Am
Lo
lone_

ly
Em
sau
sum_
này
mer
Ngồi đây
But
Am
ta
I'll
cùng
fill
hát
the
D
khúc
emp_
tình
ti_
2 2 2 5 5
4 4 2
5 4 5 2 2
5 5 2
3
2
17
G
ca
ness

I'll
E7
sẽ
send
trao
you
nhau
all
tình
my
Am
yêu
dreams,
D
Tiếc
ev'_
nhau
ry
B7
chi
day
cho
in
nhau
a
Em
phút
let_
này
ter
Am B7
Nhớ
sealed_
nhau_
with
muôn
a
4 4
5 3
5 4 5 7 5 4 4 2 4 0
2 (2)
2
5 4
21
Em
đời
kiss I'll
A

see
mấy
you
lúc, như
in
ngày
the
Em
hôm
sun_
nay
light
Đời
I'll
A
hết
hear
nghĩa,
your_
nếu
voice
không_
ev'_
tình
ry
2 2
6 6 4 2 4 4
2
6 6 6 4 2
25
Em
yêu
where
Rồi
I'll
A
đến
run
lúc,
to ten_
ta
der_
cùng
ly
3
Em
chia
hold
tay
you
Yêu
But
F 7
nhau
dar_
đi,
ling
không_
you
buồn.
won't
không
be
3
4
2
6 6 6 4 2 4 4 4
2 2 2 1 2
29
B7
tiếc
there
Nếu
I

don't_
đến
wan_
khi
na
ta
say
rời
good_
A
xa
bye,
Am
Tim
for
còn
the
Em

sum_
màng
mer
Tình
Am
yêu
Know_
ta
ing
con
the
D
mãi
love
về
we'll
4 5 5 5
4 2
5
2
5 4 5 2
5 5 2
3
2
3/3
33
G
sau
miss
Còn
Oh
E7
nhớ
let
khi
us
ta
make
gần
a
Am
nhau
pledge
Đã
to
D
trao
meet
nhau_
in
nhiều
sep_
Em
yêu
tem_
mến
ber.
Am
Mình sống
And_
B7
mãi
sealed
trong
with
tình
a
4 4
5 3
5 4 5 2
3 3
5 4
5 (5)
2
2
5 4
37
Em
yêu
kiss
A Am Em Am D
2 (2)
9 9
8 8
7 7
10 8 7 8
9 9 8 9
7 8 10
7 10 8 8
10
10 10
10
42
G E7 Am D B7 Em Am D
12
7 12 10 8 7 8 7 8 7
10 8 7
10 8 7 7
10
7 12 14 15 17 12 14 15 14 10
46
Em
Guess____ it's_gon_na be a
Em
kiss
Am D
Rit.(Lần 2)
sealed with a
E
kiss
12
5 5 5
4 2
5 2 2 2
0 0
0 0
(2)
2 2
5 4 2

Related Interests