Regiunea industriala

Sao Paulo - Rio de Janeiro - Belo Horizonte
Localizare:
In America de Sud, in sud-estul Braziliei, in zona litorala
atlantica cu arii depresionare si spatii deschide catre tarmul
Atlanticului, respectiv cu masive muntoase greu accesibile.
Regiunea s-a constituit la mijocul secolului al XX-lea,
cunoscand o dinamica iesita din comun.
Factorii genetici:
Resursele naturale, bogate si variate, din zona sau din interior,
precum si marile plantatii de cafea, bumbac si trestie de zahar.
a inceput,pe baza aurului si diamantelor e!trase din minele din
interiorul tarii, s-a dezvoltat portul comercial Rio de "aneiro.
#lantatiile de cafea si bumbac au amplificat functiile acestuia si
au dat nastere celui mai mare port brazilian$Santos%.
#unerea in valoare a altor resurse $minereuri de fier si
neferoase% a condus la dezvoltarea rapida a oraselor S&o #aulo si
Belo 'orizonte.
Alaturi de acestea putem aminti si pozitia geografica favorabila
pe marile rute comerciale maritime intre America de Sud, (uropa si
America de )ord.
Profilul in timp:
Initial, activitatile economice dominante au fost comercializarea
cafelei, a bumbacului si a zaharului , precum si a aurului si a
diamantelor din zona $la *orro +elho% sau din interior, care au
provocat mirajul economic.
Apoi s-a trecut la e!ploatarea bogatelor zacaminte de minereu
de fier $Itabira% si de minereuri neferoase $bau!ita-#o,os de -aldas%,
precum si a siderurgiei si a metalurgiei neferoase.
A urmat prelucrarea metalelor si a constructiilor de masini, cu o
productie tot mai mare si mai variata,remarcandu-se industria
automobilelor,concentrata practic aici. Brazilia cu circa / mil.de
autoturisme anual, este cel mai mare producator latinoamerican si al
0-lea pe plan mondial.
A urmat dezvoltarea tuturor celorlalte industrii importante,mai
ales cea chimica si cea petrochimica, a materialelor de constructie,a
prelucrarii lemnului si industria alimentara.
Principalele caracteristici:
-ea mai dezvoltata si variata retea de cai de comunicatie din
intreaga America atina1
(ste cea mai importanta regiune siderurgica din America atina
si printre cele mai mari de pe 2lob,ramanand si o insemnata regiune
miniera1
Sunt bine reprezentate industriile chimice si petrochimice1
Are o foarte diversificata industrie de prelucrare a materialelor
si a constructiilor de masini $firme straine precum +ol3s4agen si
*ercedes-Benz%1
Agricultura joaca un rol insemnat, aici fiind concentrate cele mai
mari plantatii latinoamericane de cafea,cacao,bumbac,trestie de
zahar si bananieri1 Spre deosebire de alte mari regiuni industriale de
anvergura, aici se afla cele mai multe centre specializate intr-un
singur domeniu important. siderurgia$+oltaRedonda,Itabira%.
aluminiu$5uro #retp%, rafinarea petrolului $6u7ue de -a!ie,Betim%,
chimie$)iteroi%, te!tila, alimentara $Santos,-ampar%1
6esi serviciile s-au dezvoltat puternic, industria prelucratoare
ramane dominanta, punandu-si amprenta asupra activitatii socio-
economice1
-onstituie cea mai importanta zona turistica a Braziliei si a
Americii atine1
-onstituie cea mai populata regiune a Braziliei, avand cea mai
mare densitate a populatiei1 principalele orase-centre industriale sunt
S&o #aulo, Rio de "aneiro, Belo 'orizonte, Santos s.a1