Bahagian A

Bulatkan jawapan yang betul.

1. Antara yang berikut, yang manakah benda hidup?
A. .
B. .
C. .
D. .
2. Antara yang berikut, yang manakah benda bukan hidup?
A. .
B. .
C. .
D. .
3. Kucing boleh _______________ tetapi buku tidak boleh.
A. terbang
B. berenang
C. menangis
D. berlari
4. Lembu memerlukan makanan dan ____________ untuk terus hidup.
A. air
B. cahaya
C. pakaian
D. kasut
5. Ulat beluncas mati kerana tiada _______________ dalam baling kaca.
A. air
B. makanan
C. cahaya
D. udara
6. Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan. Antara yang berikut, yang manakah
boleh membantu kita untuk kekal sihat?
A. .
B. .
C. .
D. .
7. Rayyan berumur lapan tahun. Ketinggian Rayyan mestilah _____________.
A. 30 cm
B. 90 cm
C. 140 cm
D. 200 cm
8. Gambar di atas menunjukkan _______________________.
A. benda hidup memerlukan makanan
B. benda hidup bernafas
C. benda hidup membesar
D. benda hidup memerlukan air
9. Antara yang berikut, kenyataan yang manakah SALAH tentang rajah di atas?
A. tidak boleh bergerak
B. memerlukan makanan dan air
C. boleh bernafas
D. melahirkan anak
10. Antara yang berikut, yang manakah mewakili X ?
A. .
B. .
C. .
11. Penyataan manakah yang merupakan cirri arnab sebagai benda hidup?
A. boleh berenang
B. boleh membiak
C. boleh membuat makanannya sendiri
D. boleh terbang
12. Antara yang berikut, yang manakah memerlukan udara untuk bernafas?
A. .
B. .
C. .
D. .
13. Manakah yang merupakan makanan yang betul yang kita perlu makan setiap hari?
A. ,
B. .
C. .
D. .
14. Makanan yang manakah memberikan kita tenaga untuk melakukan kerja dan bermain?
A. .
B. .
C. .
D. .
15. Makanan yang manakah seharusnya perlu dimakan ketika bersarapan?
A. durian dan ais krim
B. kek dan teh
C. kuih dan minumam berkarbonat
D. bijirin dan susu
16. Antara yang berikut, yang manakah tidak akan berubah apabila kita membesar?
A. Tinggi
B. Berat
C. Warna kulit
17. Berikut merupakan keperluan asas benda hidup :
Antara yang di atas, yang manakah diperlukan oleh kita untuk kekal hidup?
A. P dan Q
B. P dan R
C. Q dan R
D. P, Q dan R
18. Antara haiwan yang berikut, yang manakah yang memakan tumbuhan sahaja?
A. .
B. .
C. .
D. .
19. Antara tumbuhan yang berikut, yang manakah menunjukkan ia mendapat jumlah air yang
mencukupi?
A. .
P – makanan
Q – buku
R – air

B. .
C. .
20. Antara yang berikut, haiwan manakah yang bertelur?
A. .
B. .
C. .
D. .