PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MANDIRI PERDESAAN (PNPM - MPd)
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013
GAMBAR DESAIN
GEDUNG PAUD


PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


DENAH LOKASI
……………………………………
…….

Dibuat Oleh
Ketua TPK

…………………
Diperiksa Oleh
FK Tekhnik
……………………
Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh


…………………………………………
NIP.
Lembar Ke …….. dari …………
LOKASI


PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


Tampak Samping Kiri &
Tampak Depan
……………………………………
…….
Dibuat Oleh
Ketua TPK…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik


………………
Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh…………………………………………
NIP.
Lembar Ke …………. dari …………


PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


Tampak Samping Kanan
& Tampak Belakang
……………………………………
…….
Dibuat Oleh
Ketua TPK…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik


…………………

Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh

…………………………………………
NIP.
Lembar Ke ………….. dari
…………

A7


B B
10,00


3


2,00


2,00 2,50 2,00 1,50
7,50
A

PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


DENAH RUANG
……………………………………
…….

Dibuat Oleh
Ketua TPK…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik


…………………
Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh…………………………………………
NIP.
Lembar Ke ……….. dari …………
KANTOR
KELAS
UKS
WC
TERAS


8
7,0010,00
3.00


2.00 2.50 2,00 1.50
2.00 6.00

PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


DENAH PONDASI
……………………………………
…….

Dibuat Oleh
Ketua TPK
…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik…………………

Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh


…………………………………………
NIP.
Lembar Ke ……….. dari …………

2,00
3,502.00 3.00 3,00

8.00

Potongan B - B

PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


POTONGAN B –B
………………………………
Dibuat Oleh
Ketua TPK
…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik…………………

Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh


…………………………………………
NIP.
Lembar Ke ………….. dari
…………

0,6120

0,60,6 40 0,6 0,6 70 0,6

PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


KUSEN JENDELA
…………………………………
……….

Dibuat Oleh
Ketua TPK


…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik

…………………

Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh


…………………………………………
NIP.
Lembar Ke ….….. dari …………0,6

210

0,6

0,6 80 0,6


PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


KUSEN PINTU
TUNGGAL &
GANDA
Dibuat Oleh
Ketua TPK
…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik………………
Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh…………………………………………
NIP.
Lembar Ke ……….. dari ………
0,6 60 0,6 60 0,6

0,6400,6PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR


KUSEN BOVEN
TUNGGAL DAN GANDA

Dibuat Oleh
Ketua TPK
…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik………………
Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh…………………………………………
NIP.
Lembar Ke ……….. dari ………


PROPINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMPIUH
JENIS PRASARANA


GEDUNG PAUD
JUDUL GAMBAR

Dibuat Oleh
Ketua TPK
…………………
Diperiksa
Oleh
FK Tekhnik………………
Diketahui Oleh
PjOK Kec. Sumpiuh
…………………………………………
NIP.
Lembar Ke ……….. dari ………