1.

MÓDBELI SEGÉDIGE + JELEN IDŐ
I can do it meg tudom csinálni I have to/must do it meg kell csinálni
MÓDBELI SEGÉDIGE + MÚLT IDŐ
I was able to do it (SIMPLE PAST TENSE) meg tudtam csinálni
I have been able to do it (PRESENT PERFECT TENSE) meg tudtam csinálni
I had been able to do it (PAST PERFECT TENSE) meg tudtam csinálni
I had to do it meg kellett csinálnom
I have had to do it meg kellett csinálnom
I had had to do it meg kellett csinálnom
MÓDBELI SEGÉDIGE + EGYSZERŰ JÖŐ IDŐ
I will be able to do it meg fogom tudni csinálni
I will have to do it meg kell majd csinálnom
!.MÓDBELI SEGÉDIGE + FELTÉTELES MÓD + JELEN IDŐ
I could do it meg tudnám csinálni
I should do it meg „kéne” csinálnom (ILLENE)
I would have to do it, if… meg kellene csinálnom, ha… (M"SZ#J)
$ I% I had to do it &' meg kellene csinálnom (M)
MÓDBELI SEGÉDIGE + FELTÉTELES MÓD + MÚLT IDŐ
I could have done it meg tudtam volna csinálni
I should have done it meg kellett volna csinálnom (I)
I would have had to do it, if meg kellett volna csinálnom, ha (M) kötelező kénsze!
$ I% I had had to do it &' meg kellett volna csinálnom (M)
I needn"t have done it (FELESLEGESSÉG) nem kellett volna megcsinálnom
(. SZENEDŐ SZER)EZET + JELEN IDŐ
#he office is cleaned eve! da$ a
z
#he office is cleaned$ a
z
$ #he office is being cleaned now$ (PRESENT C*NTIN"*"S TENSE) a
z
SZENEDŐ SZER)EZET + MÚLT IDŐ
#he office was cleaned eve! da$ a
z
SZENEDŐ SZER)EZET + EGYSZERŰ JÖŐ
IDŐ
#he office was cleaned$ a
z
#he office will be cleaned$ az i!odát ki fogják taka!%tani
$ #he office was being cleaned at & 'm$ (PAST C*NTIN"*"S TENSE) a
z
#he office will be cleaned$ az i!oda ki lesz taka!%tva
#he table has been laid$ a
z
#he table has been laid$ a
z
#he ca! had been washed$ a
z
#he ca! had been washed$ a
z
+. FELTÉTELES MÓD + JELEN IDŐ
I would go the!e odamennék
$ I% I went the!e &' odamennék
FELTÉTELES MÓD + MÚLT IDŐ
I would have bought it megvettem volna
$ I% I had bought it &' megvettem volna
I would have been ha'' boldog lettem volna
,. SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELI SEGÉDIGE + JELEN IDŐ
#he office has to(must be cleaned$ az i!odát ki kell taka!%tani
SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELI SEGÉDIGE + MÚLT IDŐ
#he office had to be cleaned$ az i!odát ki kellett taka!%tani
#he office has had to be cleaned$ az i!odát ki kellett taka!%tani
#he office had had to be cleaned$ az i!odát ki kellett taka!%tani
SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELI SEGÉDIGE + EGYSZERŰ JÖŐ IDŐ
#he office will have to be cleaned$ az i!odát ki kell majd taka!%tani
-. SZENEDŐ SZER)EZET + FELTÉTELES MÓD + JELEN IDŐ
#he office would be cleaned if … az i!odát kitaka!%tanák, ha …
$ I% the office was/we!e cleaned … &' az i!odát kitaka!%tanák, …
#he office would be cleaned if … az i!oda ki lenne taka!%tva, ha …
SZENEDŐ SZER)EZET + FELTÉTELES MÓD + MÚLT IDŐ
#he office would have been cleaned if … az i!odát kitaka!%tották volna, ha

$ I% the office had been cleaned … &' az i!odát kitaka!%tották volna,

#he office would have been cleaned, if … az i!oda ki lett volna taka!%tva,
ha …
.. MŰELTETÉS + JELEN IDŐ
I have/get m ca! checked eve! week$ minden héten megnézetem a k$
MŰELTETÉS + MÚLT IDŐ
I had/got m ca! checked$ megnézettem a kocsimat
I have had/got m ca! checked$ megnézettem a kocsimat
I had had/got m ca! checked$ megnézettem a kocsimat
MŰELTETÉS + EGYSZERŰ JÖŐ IDŐ
I will have/get m ca! checked$ meg fogom nézetni a kocsimat
.. MŰELTETÉS + JELEN IDŐ
/. MŰELTETÉS + MÓDBELI SEGÉDIGE + JELEN IDŐ
I must have/get m ca! checked$ meg kell nézetnem a kocsimat
MŰELTETÉS + MÓDBELI SEGÉDIGE + MÚLT IDŐ
I had to have/get m ca! checked$ meg kellett nézetnem a kocsimat
I have had to have/get m ca! checked$ meg kellett nézetnem a kocsimat
I had had to have/get m ca! checked$ meg kellett nézetnem a kocsimat
MŰELTETÉS + MÓDBELI SEGÉDIGE + EGYSZERŰ JÖŐ IDŐ
I will have to have/get m ca! checked$
meg kell majd nézetnem a
kocsimat
0. MŰELTETÉS + FELTÉTELES MÓD + JELEN IDŐ
I would have/get m ca! checked if… megnézetném a kocsimat ha …
$ I% I had/got m ca! checked … &' megnézetném a kocsimat, …
MŰELTETÉS + FELTÉTELES MÓD + MÚLT IDŐ
I would have had/got m ca! checked if … megnézettem volna a kocsimat, ha …
$ I% I had had/got m ca! checked … &' megnézettem volna a kocsimat, …
11. SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELI SEGÉDIGE + FELTÉTELES MÓD + JELEN IDŐ
#he office could be cleaned$ az i!odát ki lehetne taka!%tani
#he office should be cleaned$ az i!odát ki „kéne” taka!%tani (ILLENE)
#he office should al!ead be cleaned$ az i!oda má! ki „kéne” hog legen taka!%tva (I)
#he office would have to be cleaned if… az i!odát ki kellene taka!%tani, ha … M"SZ#J)
0. MŰELTETÉS + FELTÉTELES MÓD + JELEN IDŐ
$ I% the office had to be cleaned … &' az i!odát ki kellene taka!%tani, … (M)
SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELI SEGÉDIGE + FELTÉTELES MÓD + MÚLT IDŐ
#he office could have been cleaned$ az i!odát ki lehetett volna taka!%tani
#he office should have been cleaned$ az i!odát ki kellett volna taka!%tani (I)
#he office should have been cleaned$ az i!oda ki kellett volna, hog legen taka!%tva (I)
#he office would have had to be cleaned if … az i!odát ki kellett volna taka!%tani, ha … (M)
$ I% the office had had to be cleaned … &' az i!odát ki kellett volna taka!%tani, … (M)
11. MŰELTETÉS + MÓDBELI SEGÉDIGE + FELTÉTELES MÓD + JELEN IDŐ
I could have/get m ca! checked$ meg tudnám nézetni a kocsimat
I should have/get m ca! checked$ meg „kéne” nézetnem a kocsimat (ILLENE)
I would have to have/get m ca! checked if … meg kellene nézetnem a kocsimat, ha … (M"SZ#J)
$ I% I had to have/get m ca! checked, … &' meg kellene nézetnem a kocsimat, … (M)
MŰELTETÉS + MÓDBELI SEGÉDIGE + FELTÉTELES MÓD + MÚLT IDŐ
I could have had/got m ca! checked$ meg tudtam volna nézetni a kocsimat
I should have had/got m ca! checked$ meg kellett volna nézetnem a kocsimat (I)
I would have had to have/get m ca! checked if … meg kellett volna nézetnem a kocsimat, ha … (M)
$ I% I had had to have/get m ca! checked, … &' meg kellett volna nézetnem a kocsimat, … (M)
AZ INFINITI SZER)EZET
1+. INFINITI SZER)EZET + EGYIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I am ha'' 34 566 ou$ (INFINITIE) )!*lök, hog látlak$
I am ha'' 34 76 583389: he!e with ou$ (I) (C*NTIN"*"S) )!*lök, hog itt *lök veled$
I am '!oud of ;8<89: in +uda'est$ (GER"ND) +*szke vagok !á, hog +uda'esten lakom$
 INFINITI SZER)EZET + ELŐIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I am ha'' 34 &'<6 =63 he!$ (I) )!*lök, hog találkoztam vele$
I am ha'' 34 &'<6 7669 ;>89: the!e$ (I) (C*NTIN"*"S) )!*lök, hog ott fek*dtem$
I am '!oud of &'<89: '??8<6@ so ea!l$ (G) +*szke vagok, hog olan ko!án megé!keztem$
1!. INFINITI SZER)EZET + SZENEDŐ SZER)EZET + EGYIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I am ha'' 34 76 ?65A6B36@ b eve!bod$ (I) )!*lök, hog engem mindenki tisztel$
I am '!oud of 7689: ?65A6B36@ b eve!bod$ (G) +*szke vagok !á, hog engem mindenki tisztel$
 INFINITI SZER)EZET + SZENEDŐ SZER)EZET + ELŐIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I am ha'' 34 &'<6 7669 4A6?'36@ b ,
!
+!own$ (I) )!*lök, hog ,
!
+a!na o'e!ált meg$
I am '!oud of &'<89: 7669 4A6?'36@ b him$ (G) +*szke vagok !á, hog ő o'e!ált meg$
1(. INFINITI SZER)EZET + MŰELTETÉS + EGYIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I claim to have/get m ca! checked b -! +lack$ (INFINITIE) .zt áll%tom, hog /ekete 0!!al szoktam megnézetni a kocsimat$
I den having/getting m ca! checked b -! 1hite$ (GER"ND) #agadom, hog /ehé! 0!!al szoktam megnézetni a kocsimat$
 INFINITI SZER)EZET + MŰELTETÉS + ELŐIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I claim to have had/got m ca! checked b -! +lack$ (I) .zt áll%tom, hog /ekete 0!!al nézettem meg a kocsimat$
I den having had/got m ca! checked b -! 1hite$ (G) #agadom, hog /ehé! 0!!al nézettem meg a kocsimat$
1,. INFINITI SZER)EZET + MÓDBELISÉG + EGYIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I am ha'' to be able to be b!ave$ (INFINITIE) )!*lök, hog báto! tudok lenni$
I am su!e of being able to d!ive a t!uck$ (GER"ND) +iztos vagok benne, hog tudok tehe!aut2t vezetni$
 INFINITI SZER)EZET + MÓDBELISÉG + ELŐIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I am ha'' to have been able to be b!ave then$ (I) )!*lök, hog akko! báto! tudtam lenni$
I am su!e of having been able to d!ive a t!uck that time$ (G) +iztos vagok benne, hog akko!iban tudtam tehe!aut2t vezetni$
1-. INFINITI SZER)EZET + SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELISÉG + EGYIDEJŰSÉG (2 GER"ND IS)
I am ha'' to be able to be o'e!ated$ (INFINITIE) )!*lök, hog engem meg tudnak o'e!álni$
I am su!e of being able to be cheated$ (GER"ND) +iztos vagok benne, hog engem be lehet csa'ni$
 INFINITI SZER)EZET + SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELISÉG + ELŐIDEJŰSÉG (2 GER"ND IS)
I am ha'' to have been able to be o'e!ated$ (I) )!*lök, hog engem meg tudtak o'e!álni$
I am su!e of having been able to be watched$ (G) +iztos vagok benne, hog meg tudtak figelni$
1.. INFINITI SZER)EZET + MŰELTETÉS + MÓDBELISÉG + EGYIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I am ha'' to be able to have/get m ca! checked eve! week$ (INFINITIE) )!*lök, hog minden héten meg tudom nézetni a kocsimat$
I am '!oud of being able to have/get m ca! checked eve! week$ (GER"ND) +*szke vagok !á, hog minden héten meg tudom nézetni a kocsimat$
1.. INFINITI SZER)EZET + MŰELTETÉS + MÓDBELISÉG + EGYIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
 INFINITI SZER)EZET + MŰELTETÉS + MÓDBELISÉG + ELŐIDEJŰSÉG (AZ ANG*LBAN 2 GER"ND IS)
I am ha'' to have been able to have/get m ca! checked eve! da$(I) )!*lök, hog minden héten meg tudtam nézetni a kocsimat$
I am '!oud of having been able to have/get m ca! checked eve! week$ (G) +*szke vagok !á, hog minden héten meg tudtam nézetni a kocsimat$
A MÓDBELI SEGÉDIGÉ) M#S*DI) CASZN#LATI )ÖRE
1/. MÓDBELI SEGÉDIGÉ) II. CASZN#LATI )ÖRE + JELEN IDŐ
3e must be at home now$ 4 most bizoná!a otthon van$
$ 3e must be wo!king now$ (C*NTIN"*"S) +iztos, hog most dolgozik$
3e ma know the answe!$ 5ehet, hog ő tudja a választ$
$ 3e ma be slee'ing now$(C*NTIN"*"S) 5ehet, hog most é''en alszik$
 MÓDBELI SEGÉDIGÉ) II. CASZN#LATI )ÖRE + MÚLT IDŐ
3e must have hea!d that noise$ 4 bizoná!a hallotta azt a zajt$
$ 3e must have been slee'ing that time$ (C*NTIN"*"S) .kko! biztos, hog aludt$
3e must have al!ead fallen aslee'$ -á! el kellett hog aludjon$
3e ma have lost his ke$ 5ehet, hog elhagta a kulcsát$
$ 3e ma have been having b!eakfast then$ (C*NTIN"*"S) 5ehet, hog akko! 6é''en7 !eggelizett$
3e ma have al!ead a!!ived$ 5ehet, hog má! megé!kezett$
10. MÓDBELI SEGÉDIGÉ) II. CASZN#LATI )ÖRE + SZENEDŐ SZER)EZET + JELEN IDŐ
3e must be !es'ected b eve!bod$ +izoná!a mindenki tiszteli őt$
#he table must be laid$ .z asztal biztosan meg van te!%tve$
3e ma be loved b eve!bod$ 5ehet, hog őt mindenki sze!eti$
#he table ma be laid$ 5ehet, hog az asztal meg van te!%tve$
 MÓDBELI SEGÉDIGÉ) II. CASZN#LATI )ÖRE + SZENEDŐ SZER)EZET + MÚLT IDŐ
3e must have al!ead been o'e!ated$ -á! biztos, hog mego'e!álták őt$
#he table must have been laid$ .z asztal bizoná!a meg volt te!%tve$
3e ma have been beaten$ 5ehet, hog megve!ték őt$
#he table ma have been laid$ 5ehet, hog meg volt te!%tve az asztal$
+1. MÓDBELI SEGÉDIGÉ) II. CASZN#LATI )ÖRE + MŰELTETÉS + JELEN IDŐ
3e must have(get his ca! checked b his b!othe!$ +izoná!a a bátjával szokta megnézetni a kocsiját$
1/. MÓDBELI SEGÉDIGÉ) II. CASZN#LATI )ÖRE + JELEN IDŐ
3e ma have(get his lette!s w!itten b his wife$ 5ehet, hog a feleségével szokta meg%!atni a leveleit$
 MÓDBELI SEGÉDIGÉ) II. CASZN#LATI )ÖRE + MŰELTETÉS + MÚLT IDŐ
3e must have had(got his ca! checked b his b!othe!$ +izoná!a a bátjával nézette meg a kocsiját$
3e ma have had(got his lette!s w!itten b his wife$ 5ehet, hog a feleségével %!atta meg a leveleit$
A BEFEJEZETT JÖŐ IDŐ (+ AZ EGYSZERŰ JÖŐ IDŐ)
+1/I. EGYSZERŰ IGE BEFEJEZETT JÖŐ IDŐBEN
E.J. I will do it$ -eg fogom csinálni$
B.J. I will have done it b 8 o"clock$ 8 2!á!a meg fogom csinálni$
$ F.J. I will be studing 9nglish at :; o"clock$ (C*NTIN"*"S) :; 2!ako! angolul fogok tanulni$
$ B.F.J. .t :; o"clock I will have been studing fo! & hou!s$ (C*NTIN"*"S) :; 2!ako! 6má!7 & 2!ája lesz majd, hog tanulok$
:; 2!ako! má! & 2!ája fogok tanulni$
E.J. #he wate! will f!eeze$ . v%z meg fog fagni$
B.J. #he wate! will have f!ozen b midnight$ . v%z éjfél!e fog megfagni$
+1/II. MÓDBELI SEGÉDIGE BEFEJEZETT JÖŐ IDŐBEN
E.J. I will have to do it$ -eg kell majd csinálnom$
B.J. I will have had to do it b -onda$ 3étfő!e meg kell csinálnom$
E.J. #he wate! will have to f!eeze$ . v%znek meg kell majd fagnia$
B.J. #he wate! will have had to f!eeze b midnight$ . v%znek éjfél!e meg kell fagnia$
E.J. I will be able to finish it$ +e fogom tudni fejezni$
B.J. I will have been able to finish it b -onda$ 3étfő!e be fogom tudni fejezni$
+1/III. SZENEDŐ SZER)EZET BEFEJEZETT JÖŐ IDŐBEN
E.J. <ete! will be o'e!ated$ <éte!t meg fogják o'e!álni$
B.J. <ete! will have been o'e!ated b five o"clock$ <éte!t öt 2!á!a ( 2!áig meg fogják o'e!álni$
E.J. #he house will be built$ . ház fel lesz é'%tve$
B.J. #he house will have been built b ,ecembe!$ . ház decembe!!e 6má!7 fel lesz é'%tve$
+1/I. MŰELTETÉS BEFEJEZETT JÖŐ IDŐBEN
E.J. I will have/get m ca! !e'ai!ed$ -eg fogom jav%ttatni a kocsimat$
B.J. I will have had/got m ca! !e'ai!ed b ne=t week$ . jövő hét!e meg fogom jav%ttatni a kocsimat$
+1/. MŰELTETÉS + MÓDBELI SEGÉDIGE BEFEJEZETT JÖŐ IDŐBEN
+1/I. EGYSZERŰ IGE BEFEJEZETT JÖŐ IDŐBEN
E.J. I will have to have/get m ca! !e'ai!ed$ -eg kell majd jav%ttatnom a kocsimat$
B.J. I will have had to have(get m ca! !e'ai!ed b tomo!!ow$ 3olna'!a meg kell jav%ttatnom a kocsimat$
+1/I. SZENEDŐ SZER)EZET+ MÓDBELI SEGÉDIGE BEFEJEZETT JÖŐ IDŐBEN
E.J. It will have to be a!!anged$ 9zt el kell majd intézni$
B.J. 9z a sze!kezet a befejezett jövő időben nem használatos>
++. TCE PARTICIPLE +!.
'.) CSELE)Ő SZER)EZET D EGYIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE 7.) CSELE)Ő SZER)EZET D ELŐIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
4E&'3F?4GH8 =6;;IE=49@'3 ?J<8@K3I56 4E&'3F?4GH8 =6;;IE=49@'3 ?J<8@K3I56
I.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA )ÖZÖS D ÉS
FŐNÉ D )ÉTFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
I.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA )ÖZÖS D ÉS
FŐNÉ D )ÉTFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
• S6689: that it was a !ain da, <ete! took his umb!ella with him$ • C'<89: 54;@ his ca!, <ete! had to take a ta=i$
= -ivel látta, hog ez eg esős na', <éte! magával vitte az ese!nőjét$ = -ivel eladta az aut2ját, <éte!nek ta=iba kellett *lnie$
AGYL <ete!, 56689: that it was a !ain da, took his umb!ella$ AGYL <ete!, &'<89: 54;@ his ca!, had to take a ta=i$
= <éte!, mivel látta, hog ez eg esős na', magával vitte az ese!nőjét$ = <éte!, mivel eladta az aut2ját, ta=iba kellett, hog *ljön$
II.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA )ÖZÖS DDE
NÉM#S$ D EGYFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
II.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA )ÖZÖS DDE
NÉM#S$ D EGYFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
• S6689: that it was a !ain da, he took his umb!ella with him$ • C'<89: 54;@ his ca!, he had to take a ta=i$
= -ivel látta, hog ez eg esős na', magával vitte az ese!nőjét$ = -ivel eladta a kocsiját, ta=iba kellett *lnie$
III.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA ELTÉRŐ D
EGYFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
III.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA ELTÉRŐ D
EGYFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
• #he weathe! 7689: !ain, <ete! took his umb!ella with him$ • #he last t!am &'<89: :496, <ete! had to take a ta=i$
= -ivel az idő esős volt, <éte! magával vitte az ese!nőjét$ = -ivel az utols2 villamos elment, <éte!nek ta=iba kellett *lnie$
IDŐCAT#R*ZÓI MELLÉ)M*NDAT RÖIDMTÉSE IDŐCAT#R*ZÓI MELLÉ)M*NDAT RÖIDMTÉSE
• D?8<89: to the ai!'o!t, I met m f!eind$ • C'<89: %8985&6@ the lette!, <ete! 'osted it$
= .miko! ( -iközben a !e'*lőté!!e mentem, találkoztam a ba!átommal$ = -iután befejezte a levelet, <éte! 'ostá!a adta azt$
+(. TCE PARTICIPLE +,.
B.) SZENEDŐ SZER)EZET D EGYIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE @.) SZENEDŐ SZER)EZET D ELŐIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
I.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA )ÖZÖS D ÉS
FŐNÉ D )ÉTFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
I.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA )ÖZÖS D ÉS
FŐNÉ D )ÉTFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
• B689: A?'856@ b the teache!, <ete! was ve! ha''$ • C'<89: 7669 %4N9@ guilt, <ete! was sentenced to death$
= -ivel a taná! megdicsé!te, <éte! nagon boldog volt$ = -ivel b?nösnek találták, <éte!t halál!a %télték$
AGYL <ete!, 7689: A?'856@ b the teache!, was ve! ha''$ AGYL <ete!, &'<89: 7669 %4N9@ guilt, was sentenced to death$
= <éte!, mivel a taná! megdicsé!te, nagon boldog volt$ = <éte!t, mivel b?nösnek találták, halál!a %télték$
II.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA )ÖZÖS DDE
NÉM#S$ D EGYFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
II.) A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA )ÖZÖS DDE
NÉM#S$ D EGYFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
• B689: A?'856@ b the teache!, he was ve! ha''$ • C'<89: 7669 %4N9@ guilt, he was sentenced to death$
= -ivel a taná! megdicsé!te, nagon boldog volt$ = -ivel b?nösnek találták, halál!a %télték$
III.)A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA ELTÉRŐD
EGYFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
III.)A FŐD ÉS MELLÉ)M*NDAT*) ALANYA ELTÉRŐD
EGYFÉLE SZER)EZET LECETSÉGES
• 3is son 7689: A?'856@ b the teache!, <ete! was ve! ha''$ • #he elevato! &'<89: 7669 ?6A'8?6@, I didn"t have to walk$
= -ivel a taná! megdicsé!te a fiát, <éte! nagon boldog volt$ = -ivel a liftet megjav%tották, nem kellett galog mennem$
+-. PARTICIPLE + MŰELTETÉS D EGYIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
• 3aving(getting m ca! checked weekl, I am su!e it is !eliable$ = -ivel hetente ellenő!iztetem a kocsimat, biztos vagok benne, hog megb%zhat2
 PARTICIPLE + MŰELTETÉS D ELŐIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
• 3aving had(got the lette! w!itten este!da, now I can 'ost it$ = -ivel tegna' meg%!attam a levelet, most el tudom 'ostázni$
+.. PARTICIPLE + MÓDBELISÉG D EGYIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
• +eing able to swim, I immediatel jum'ed into the !ive!$ = -ivel tudtam 0szni, azonnal beleug!ottam a fol2ba$
 PARTICIPLE + MÓDBELISÉG D ELŐIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
• 3aving been able to save u' mone, now I can bu a ca!$ = -ivel tudtam fél!etenni 'énzt, most vehetek eg kocsit$
+/. PARTICIPLE + MŰELTETÉS + MÓDBELISÉG D EGYIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
• +eing able to have(get m ca! checked weekl, I am neve! ne!vous$ = -ivel hetente meg tudom nézetni a kocsim, soha nem vagok ideges$
 PARTICIPLE + MŰELTETÉS + MÓDBELISÉG D ELŐIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
• 3aving been able to have(get m flat 'ainted last week, now I can move in$ = -ivel a m0lt héten ki tudtam festetni a lakásomat, most beköltözhetek$
+0. PARTICIPLE + SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELISÉG D EGYIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
• +eing able to be cheated, I am alwas ve! cautious$ = -ivel engem be tudnak csa'ni, mindig nagon 2vatos vagok$
 PARTICIPLE + SZENEDŐ SZER)EZET + MÓDBELISÉG D ELŐIDEJŰSÉG )IFEJEZÉSE
• 3aving been able to be o'e!ated on time, now I am health$ = -ivel időben meg tudtak o'e!álni, most egészséges vagok$