1)

2)
3)
4)

Која наука изучава стара писма? – Палеографија
Који истраживач је вршио ископавања у Месопотамији – Остин Хенри Лејард
Који народ је срушио старо Вавилонско царство у 16. в пне? – Хетити
Који египатски владар је око 1300. године поражен у бици код Кадеша? – Рамзес
II
5) Период трајања грчко-персијских ратова? – 499-449. пне
6) Ко је 586. пне срушио Јудеју (вавилонско ропство)? – Набукодоносор
7) Који бог од наведених није грчки? - Марс
8) Ко је чинио први тријумвират? – Јулије Цезар, Гнеј Помпеј, Лициније Крас
9) Који римски цар је водио ратове против Дачана и Парћана? - Трајан
10) За време ког цара је у Византији уведен систем тема? - Ираклије
11) Које године су Словени и Авари опсели Цариград? - 626.
12) Када Срби долазе на Балканско полуострво према Спису о народима? - прва
половина седмог век
13) Кад и за време ког владара је основано Свето римско царство немачке
народности? – Отон I 962. године
14) Ко је родоначелник српске династије која је почетком 12. века ратовала против
Византије? - Вукан
15) Које године и где је Стефан Немања препустио престо Стефану Немањићу? –
сабор у Расу 1196.
16) Ко је донео Велику повељу слободе? – Јован без земље
17) Када и где је извршена допуна Душановог законика? – 1354. у Серу
18) Која је била јужна граница Србије за време краља Милутина? Охрид – Прилеп –
Штип
19) Који је био групни назив за сво зависно становништво у средњевековној Србији?
– себри
20) Ко је и када убио последњег босанског краља? - Мехмед II Освајач 1463.
21) Ко је завршио велика географска открића која је започео Колумбо? - Магелан
22) Од кад до кад је трајао тридесетогодишњи рат? – 1618-1648
23) Који Енглески краљ је погубљен 1649. године? - Чарлс I
24) За време чије владавине је Русија добила излаз на Балтичко море? – Петар
Велики
25) Рат Аустрије и Венеције против Турске 1716-1718 је завршен којим миром? – у
Пожаревцу
26) Које године су се Срби селили у Русију? - 1751-1752
27) Које године је основана гимназија у Сремским Карловцима? 1791.
28) Алексис де Токвил је написао? - О демократији у Америци
29) Из ког места је родом Стојан Јанковић? – из Равних Котара
30) После ког мира је Наполеон од јужнословенских територија направио Илирске
провинције? – мир у Шенбруну 1809.
31) Када су САД једини пут ратовале са Канадом? - 1812-1814
32) Које године је вођена битка на Засавици? - 1813.
33) Које године је основана Матица српска? – 1826.
34) Када су подељене Холандија и Белгија? – 1830.
35) Које године је Вук Караџић објавио своје дело Срби сви и свуда? – 1849.
36) Која земља није учествовала у Кримском рату? - Пруска
37) У ком перииду је са прекидима трајао устанак Луке Вукаловића у Херцеговини?
– 1852-1862
38) Које годиње је књаз Никола потписао са кнез Михаилом споразум о уједињењу
Србије и Црне Горе? – 1866.

1888. 40) Која политичка странка у Србији је прва имала статут и органе? – Народна радикална странка 41) Ко је написао сретењски устав? – Димитрије Давидовић 42) Други балкански рат је завршен миром у…? – Букурешту 43) Прва победа савезника у Првом светском рату? Церска или битка на Марни 44) Које године је дошло до помирења између Хрватске републиканске сељачке странке и краља? – 1925. . април 46) На којој конференцији je одлучено да Југославија постане део совјетске интересне сфере? . 45) Када је забрањена ћирилица у НДХ (1941)? – 25.39) Устав из које године је увео парламентарни режим у Србији? . 48) Када је подигнут Берлински зид? – 1961.Техеран 47) Које године је Хрушчов дошао у Београд зарад помирења са Југославијом? – 1955.