PREGLED URINA

KOAGULACIJA
HEMATOLOGIJA
u-Kvalitativno sa sedimentom
u-Albumini (mikroalbuminurija)
u-Proteini u urinu
u-Klirens fosfora
u-Klirens kreatinina
u-Klirens uree
u-Alfa 1 mikroglobulin
u,s-Beta 2 mikroglobulin
c.b,f.b,p-Protrombinsko vreme
p-aPTT
p-Trombinsko vreme
p-Trombotest
p-D-Dimer
Vreme krvavljenja
Vreme koagulacije
p-Fibrinogen
c.b,f.b-KKS (RBC, WBC, Hgb,
Hct, PLT)
f.b-Eritrociti (RBC)
f.b-Leukociti (WBC)
f.b-Hemoglobin (Hgb)
f.b-Hematokrit (Hct)
f.b-Trombociti (PLT)
f.b-Retikulociti
f.b-LEUKOCITARNA
FORMULA (DLF)
f.b-Sedimentacija eritrocita
f.b-Krvna grupa i RH faktor
s-Dir.i indir.COOMBS-ov test
u-Elektroforeza proteina
c.b,f.b-KKS + LF
f.b-Periferni razmaz krvi
f.b-Sedimentacija iz prsta
s-Detekcija antitela
s-Identifikacija antitela
s-Odre|ivanje antitela titra RH
250
650
490
1.185
490
545
490
1.390
1.190
295
295
295
295
1.720
135
135
165
250
300
90
90
90
90
110
325
200
740
135
195
1.350
1.350
1.860
1.240
3.740
Mite Ceni}a 11
Njego{eva 5/I
Palmoti}eva 33
Nikolaja Gogolja 30
Jurija Gagarina 149
Njego{eva 27
Radomira Putnika 22
, Cara Du{ana 8
, Prve pruge 43g
VO@DOVAC,
VRA^AR,
STARI GRAD,
BANOVO BRDO,
NOVI BEOGRAD,
NOVA PAZOVA,
PAN^EVO,
VRNJA^KA BANJA
ZEMUN
tel/fax: 011/ 309 66 63, 309 69 80
mobilni: 060/ 820 28 44
e-mail: office hexalab.co.rs
http: //www.hexalab.co.rs
tel: 011/ 309 66 63, 309 69 80
mobilni: 060/ 820 28 10
tel: 011/ 334 48 23
mobilni: 060/ 820 28 53
tel: 011/ 3556 133
mobilni: 060/ 820 28 54
Blok 44, Piramida, Objekat VS, Lokal
tel: 011/ 318 04 04
mobilni: 060/ 820 28 51
tel: 022/ 323 617
mobilni: 060/ 820 28 52
tel: 013/ 319 126
mobilni: 060/ 820 28 55
tel: 036/ 617 230
mobilni: 060/ 820 28 32
tel: 011/ 260 46 77
mobilni: 060/ 820 28 90
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
br. 44
@
BIOHEMIJA
DOA
KONCENTRACIJA LEKOVA
TUMOR MARKERI
VIRUSI
s-Rubella IgG, IgM
s-CMV IgG, IgM
s-HSV 1 IgG, IgM
s-HSV 2 IgG, IgM
s-Varicella zoster IgG, IgM
s-Epstein-Barr IgG, IgM
s-Adenovirus IgG, IgA
s-Coxsackie IgG, IgM
s-Influenza A IgM
s-HIV COMBO Ag/Ab
s-Anti HAV (ukupni)
s-Anti HAV IgM
s-Anti HCV
s-HBsAg
s-Toxoplasma IgG, IgM
s-Borrelia burgdorf. IgG, IgM
s-Helicobacter pylori IgG, IgA
s-Chlamydia IgG, IgA
s-Mycoplasma pn. IgG, IgM
s-Candida IgA, IgG, IgM
s-Echinococcus IgG
s-Taenia solium IgG
s-Trichinella IgG
u-Amfetamin/Metamfetamin
u-Kanabinoidi
u-Metaboliti kokaina
u-Metadon
u-Opijati
s-Karbamazepin
s-Litijum
s-Fenobarbital
s-Valproinska kiselina
Usluga za
s-Influenza B IgM
s-Anti HBs
s-Anti HBc
s-Anti HBe
u-Panel test 10
u-Etanol
va|enje krvi
Uzimanje genitalnog brisa
Patrona`a
De`urstvo
s-AFP
s-Beta-HCG
s-CEA
s-NSE
s-Cyfra 21-1
s-CA 125
s-CA15-3
s-CA 19-9
s-CA 72-4
s-Total PSA
s-Free PSA
s-HE4
2 x 0
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x 1. 0
1. 0
0
2 x 50
2 x 1.190
2 x 1.000
2 x 1. 0
2 x 1. 0
3 x 1.380
1.200
1.380
1.300
83
2.200
80
1.14
1.140
1.140
1.140
1.190
1.190
1.190
45
1.190
1.190
55
1.190
1.190
1.19
1.150
1.150
1.150
1.150
1.1
38
38
0
790
800
1.150
1.290
1.090
1.090
1.090
1.150
780
990
1.0
1.080
1.080
1.080
1.080
3.950
580
1.080
1.080
1.080
1.080
100
210
330
200
Legenda:
s- serum
p- plazma
u- urin
f.b- puna krv
c.b-kapilarna krv
f- stolica
VIRUSI
Regulacija  {e}era u krvi
Belan~evine
Lipidni status
Enzimi
Metabolizam gvo`|a
Elektroliti
Ostalo
s,f.b,u-Glukoza
f.b-HbA1c
s,f.b,u-Optere}enje glukozom
s-C-peptid
s-Insulin
s-Albumini
s-Globulini
s-Proteini
s-Holesterol
s-HDL - holesterol
s-LDL - holesterol
s-Trigliceridi
s-Faktor rizika
s-Indeks ateroskleroze
s-APO A1
s-APO B
s-ALT (SGPT)
s-AST (SGOT)
s-Gama GT
s-Alkalna fosfataza
s-Kisela fosfataza ukupna
s-Kisela fosfataza prostati~na
s-CK
s-CK-MB
s-LDH
s-pro-BNP II
s,u-Alfa amilaza
s,u-Pankreasna amilaza
s-Lipaza
s-Holinestraza
ACE
s-Gvo`|e
s-TIBC
s-UIBC
s-Feritin
s-Vitamin B12
s,u-Kalijum
s,u-Natrijum
s,u-Hloridi
s-Magnezijum
s,u-Fosfor
s,u-Kalcijum
s-Bikarbonati
c.b-Glukoza iz prsta
s-
s-Folati
s-Transferin
s-Haptoglobin
s,u-Urea
s-BUN
s,u-Kreatinin
s,u-Mokra}na kiselina
s-Ukupni bilirubin
s-Direktni bilirubin
s-Troponin I
s-Troponin T
s-Homocistein
s-Vitamin D3
s-Elektroforeza proteina
s-Eritropoetin
90
130
850
990
950
950
130
130
130
950
135
145
145
145
145
145
750
675
135
135
170
135
170
230
230
355
145
2.990
395
390
390
610
1.175
170
190
190
940
990
140
140
135
990
690
730
3.675
140
140
175
140
175
135
135
130
130
130
1.150
1.150
s-Mioglobin 1.200
1.980
1.900
OSTALE ANALIZE
HORMONI
ALERGIJE
s-ANA
s-c-ANCA
s-p-ANCA
s-Antikardiolipinska At IgG
s-Antikardiolipinska At IgM
s-IgA
s-IgG
s-IgM
s-IgE ukupni
s,p-C3
s,p-C4
Cirkuli{u}i imuni kompleksi (CIC)
s-IL-6
s-Anti CCP
s-Alergeni - inhalatorni panel
s-Alergeni - nutritivni panel
s-Alergeni - pedijatrijski panel
s-ASTO kvantitativno
s-ASTO latex
s-CRP kvantitativno
s-CRP latex
s-RF kvantitativno
s-RF latex
s-Waaler-Rose latex
s-Wassermann test
u-Test na trudno}u
Papanicolaou test
f-Stolica na okultno krvarenje
s-T3
s-FT3
s-T4
s-FT4
s-TSH
s-TSH 3 gen
s-hTSH ultra
s-TG (tireoglobulin)
s-Anti TG
s-Anti TPO
p-PTH
s-Kalcitonin
s-Anti-Mullerian hormon (AMH)
s-Estradiol (E2)
s,p-17 beta Estradiol
s-LH
s-FSH
s-Prolaktin
s-Progesteron
s-Testosteron
s-DHEA-S
s-Free Estriol (E3)
s-PAPP-A
s-Inhibin A
s-Inhibin B
s-Double test
(fBeta-HCG + PAPP-A)
s-Kortizol
p-ACTH
Tireoidea
Reproduktivni hormoni
Adrenalna funkcija
s-Calprotectin
s-Hormon rasta
s-Anti TSH R At
s-SHBG
1.050
600
700
600
750
550
550
990
3.675
2.100
4.750
750
320
550
300
550
300
420
840
400
920
800
3.900
980
495
570
495
570
495
640
640
950
950
950
1.850
925
1.190
1.950
690
1.190
690
690
690
790
790
1.950
940
1.250
1.200
2.090
2.090
2.400
780
950
1.050
1.050
1.050
1.050
4.750
4.750
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Beograd
Cenovnik usluga
Va`i od 20. januara 2010. godine
POSEBNE USLUGE
www.hexalab.co.rs
IMUNOLO[KE ANALIZE
Cenovnik usluga
Va`i od 20. januara 2010. godine
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Beograd
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Bris grla
Bris nosa
Bris jezika
Bris desni
Bris oka
Bris ko`e
Bris uha
Bris akne
Bris rane
Bris dojke
Bris uretre
Vaginalni bris
Cervikalni bris
Perianalni bris
Bris CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Bris MYCOPLASMA, UREAPLASMA UREALYTICUM
o
o
o
o
o
Otisak ko`e na demodex
Nativni preparat na dermatofite
Bris ko`e na dermatofite
(sa antibiogramom)
Pregled na bakterijsku vaginozu
Candifast (sa antimikogramom)
Mikrobiologija
Brisevi:
440,00
495,00
495,00
990
990,00
990,00
495,00
495,00
495,00
1.500,00
2.150,00
1.050,00
440,00
470,00
470,00
,00
495,00
495,00
495,00
495,00
495,00
680,00
genotipizacija
o
o
o
o
o
o
o
Toxoplasma Gondii DNA detection (krv)
CMV DNA detection (krv)
HSV type I DNA detection (krv)
HSV type II DNA detection (krv)
Chlamydia trachomatis DNA detection (krv, bris)
Mycobacterium Tuberculosis DNA detection (krv, urin, sputum)
HPV -
o
o
o
HCV RNA kvalitativni test
HCV RNA kvantitativni test
Influenza A (H1N1)
o
o
o
o
o
o
o
o
Ostalo:
Helicobacter pylori Ag iz stolice
Campylobacter
f-Clostridium difficile toxin A / B
f-Rota/Adeno
f-Crypto/Giardia/Entamoeba
f-Verotoxin /0157
Biolo{ka kontrola sterilizacije
Kontrola sterilnosti povr{ina i instrumenata
Kontrola sterilnosti vazduha (krvni agar)
Kontrola sterilnosti vazduha (Tripton Soya agar)
Sputum (ispljuvak)
Spermokultura
Urinokultura
Koprokultura
Stolica na parazite - helminte
TRICHOMONAS VAGINALIS (dir. prep.)
Neisseria gonorrhoeae (preparat po Gramu)
Hemokultura (aerobno i anaerobno)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Stolica na
Kontrola sterilnosti i sterilizacije i i
PCR
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
3.200,00
4.400,00
.200,00 9
11.260,00
20.200,00
7.950,00
.
495,00
475,00
495,00
550,00
1350,00
650,00
2.100,00
1.990,00
1.080,00
3.090,00
3.090,00
990,00
495,00
580,00
630,00
980,00
480,00
530,00
Mite Ceni}a 11
Njego{eva 5/I
Palmoti}eva 33
Nikolaja Gogolja 30
Jurija Gagarina 149
Njego{eva 27
Radomira Putnika 22
, Cara Du{ana 8
, Prve pruge 43g
VO@DOVAC,
VRA^AR,
STARI GRAD,
BANOVO BRDO,
NOVI BEOGRAD,
NOVA PAZOVA,
PAN^EVO,
VRNJA^KA BANJA
ZEMUN
tel/fax: 011/ 309 66 63, 309 69 80
mobilni: 060/ 820 28 44
e-mail: office hexalab.co.rs
http: //www.hexalab.co.rs
tel: 011/ 309 66 63, 309 69 80
mobilni: 060/ 820 28 10
tel: 011/ 334 48 23
mobilni: 060/ 820 28 53
tel: 011/ 3556 133
mobilni: 060/ 820 28 54
Blok 44, Piramida, Objekat VS, Lokal
tel: 011/ 318 04 04
mobilni: 060/ 820 28 51
tel: 022/ 323 617
mobilni: 060/ 820 28 52
tel: 013/ 319 126
mobilni: 060/ 820 28 55
tel: 036/ 617 230
mobilni: 060/ 820 28 32
tel: 011/ 260 46 77
mobilni: 060/ 820 28 90
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
br. 44
@
-
B
E
L
GRA
D
E
-
I
N
S
T
I
T
U
T
E
F
O
R
L
A
B
ORA
T
O
R
Y
M
E
D
I
C
I
N
E
www.hexalab.co.rs
o
o
o
o
o
o
o
Toxoplasma Gondii DNA detection (krv)
CMV DNA detection (krv)
HSV type I DNA detection (krv)
HSV type II DNA detection (krv)
Chlamydia trachomatis DNA detection (krv, bris)
Mycobacterium Tuberculosis DNA detection (krv, urin, sputum)
HPV -
PCR
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
3.200,00
4.400,00