You are on page 1of 29

;@*

wzZ T

[zg35

!*
Mgm ~^W
n
a^gsZ] E
5kB Z1Z

**

040-24469996 :y !*
Mgm ~^W
n
R,
]_Z1Z

-i
8

~g k
,
;Z

$
"

#
r~g Z{**
#
r~g **

-i+gsz6,
8

)S

!*
Wgm(eY : Y

!*
Mg m ~^W
n
a^gsZ] E
5kB Z1Z
!*
Mg {g7hkgi
+R,

!*
Mg ~ry[
4&7e,
G
!*
Mg ~j Z6,
kR,
G3E
-@
px { g
pS{g
Hi Z{]|?
g7KuF,
W: {[8;
]pzyZ`

@*
v

www.ziaislamic.com

i Zd
$zZp]|
]xz]

:
)
Z Z

!*
WgeY
jZY Z1Z-

mvZ G*9g

'n ^i'

~g ~&+ZY M?

na^gsZ] E
W
5kB Z1Z !*
zeY GEZ
'^'

:Z !*
Mg m ~^W
na^gsZ] E
5kB Z1Z
Ph.No:04024469996(6:30 to 10:30 pm)

Website: www.ziaislamic.com

Email:zia.islamic@yahoo.co.in

# Z Z
#g
Y 2011yx| 1432Z
( 1000)g ZD
q
-Z

eY GEZ ~g ~&+ZY M? :

na^gsZ] E
W
5kB Z1Z !*
z

p*
* et]
]xz]m
vZ G*9gi Zd
$zZp]| : [x **

] xz]
23
24
35
36
37

38
38
39
40
41
42
42
42
43
44
44
46
47
54

i Zd
$zZp]|

ZzgY #sVZ
M ] Z
+
]g t
K
z
6,
>M
~ V {
'] z] x] Z zt Z'
c*
gz5
wz7,
zS6,
+mz+h
+%
%Nz,
~g !*
E
u|BV3zg
7{6,
Z}
.sp
zmvZ-wg
*z]%zc
#
/Z6,
<
SZc6,
xsZx Z
ug Ik]
]z]x
ug Iwz

]xz]

4
5
6
6

7
9

10

11

12

13

14

16

17

17

18

21

21

22
23

www.ziaislamic.com

i Zd
$zZp]|

'
z'
[|Z :Zy~+ zF,
gzZ] X!*
] z
w~~C
xE
^c h
[ Y S Z~tg !*
g
~q~g !*
g]g Z]
.@*
]g c*
ijm @*
Z]|
$z|@*
e
gxsZ~yg c*

zgz~y*zy:Zy
~{ iq
-Z
/**
Z
]i YZW~yxsZH
n:JZx LZ.
$zZ
Zu {_
#
H^ IXz Y

'
,
i
0|
# gg Zt,
$Vzg ZD

**
h Zsy Ww0*
Z
~i Z
uDA
$Z%
W,
Z6,
Vz): Zt Z

] xz]

i Zd
$zZp]|

] X~(,n }g ~gzu" ~zc ggzZg n


Vz [8LZ n ggzZ e
$Z@ ~g =Z [g ]!*
$U*
"
6,yZZz {oLZN#
/Z yZ @*
@*
5~ *

Za zmZ~zDLZNg Zzt ZyZgzZN Yx


X ,
mZY -Z >zY 1zZx Z {z ;g YHf T[ ZO
X mvZ G*9gi Zd
$zZp]|:Zycd

[|Z :Zy~+ zF,

CY -6, !*
yZq k'
,;g ZD
V~y }iu
> }Z/Z~x **
zg !*
Z V cgzZV Z}ikZ
OgzZ _h Z Zz V H:gz
) KZ
'
,x?Zz
mvZ G*9g i Zd
$:Z y *
@Y Hgy
z ]~
/]gz

]xz]

i Zd
$zZp]|

nu] u] # ] e
$ ] F$ ] (n ^ ] h( # v]
^n f ] n( o
n ] e^v] (ma^_$ ] n fn(_$ ] ' oF (n ]
!m( ] m oF] ^u^ e ` fi ` f$u] oF (n q]
$] 5 ] n $ ji ] ^j] $ $ # ] ^e% ]^ m$] $ ]
" :F,! i j oj $] $r^e ] e ] ] vi ]^i

k0*
yZgx"
$U*
6,kZQ [g Zg vZ : VX

gzZ {fg: gzZ zg e #


?( }gzZ ) f wi **
B x kZ

@YH{z?T
A kZ?]g t
K
( 30X >Z3>g)X *

yZ {z
HH y ,z m{ V Zz vZ~ p yW

x sC
xsZx Zt#
/ZZg #
/Z
YH yZ V7g T
$rz ]) ~ { Zg kZ Y

46,!*
c*
V
K
A }iukZ p=V 6,~ty

u Y3gLzo~ Zg Z]~7ZLZgzZ

ygc*
}g Z
) )+h
+%6WgzZ\W Z 7,
*
* o ]q

#ZgzZ g )
, bCgxgzZ
z {z #
/Z
! ] ] ^j ] :
H 6 CkZ

6,+ Wc 1
@xsZoX c*
k hz { Wc{g f {g f

V Z # \ W~ wj bZ kZ zg V26,!*
~

X H0#
/ Z

+
)
ZgzZ x sZ ]x~gz 6, ` M
GE
zn
z !*
x \ xsZY ]gzCZ[|Z

www.ziaislamic.com

X #
/Zx **
ZgzZ

X (,
#
Z #
/Z

C
#
/Z6,<7Zg z ~ ]!*
kZ

J
-w2gzZ ~gze
$.LZnkZ 7Z

] xz]

i Zd
$zZp]|

w~~C
xE
]
.Zzug I/w{gGmvZ G*9gi Zd
$]|
{]
. {Zzwz / w{gG wZuz
Hwz
Tg w'~ g f Zz ] \ M r !*
-Z ~F,
q
H wz
BmvZ G*9g ~izZ'
,
Z ]|\WZ
# p D H !*

]xz]

i Zd
$zZp]|

x
JGzx Zs sZ
)
Z szZgzZ rz
Z
VMmvZ G*9gi Zd
$zZp]|y 0<EZpX e **
CZ V|Z
p=y*zyZ
# Hx x xsZgzZ HzgxsZ ~y*zy

HBLZ
mvZ -gUL)9Z Z M 7gZzg Z`
mvZ G*9g i Zd
$ **
]| M g ZZ sZ gzZ g Zz

qw~ ~C
xE\WgzZZt $Z wzDh
+'
\W

V f wqZz wZ Z + yg )
,gzZttg
$ q Z6
M
]c*
M

7Q\ WgzZ D7]Zz]DZ LZ~ #


}
.\Wg

gzZ *
@Y HzV scz |gzZ gz <~ W

zw !*

,ZqxEZZgzZ p=g7l
On

> K%i Z n)X ]!*


Z j ]ZgzZ D e i ]DZ
( 593:m 17:g ZuZ

^c h

Zz\WmvZ G*9gi Zd
r*
! ~ V
$Zgz Z
/
$]|

ay

~ Z}
.{ Zg g Zz q kZgzZ c*
|
# z
Z \W5

-]~ VzZ J0
J
+!*
^|
# g c uk\ yzD

zZp \WV y` D^ t Zz[Zg g Hx


+Z Y M 1Z ]|~ Z Q ]5 vZg ~ E
W .+Z
mvZ G*9g Z^ - 1ZzZp~ yZ^gzZBmvZ G*9g ~gz
G
zZp]|~ yzg ; 0E
0{+ W cz hlgx/
B
c J
-w J e ~ Y ZZ c*
J
-gmvZ G*9g zg ; y
www.ziaislamic.com

ugI\ M D o._ ]q LZ +q D
b &Z

t
z ]g mz 0*
{@Wz qc*
g5Z Z <
L z Z

X CY~#
}
. Z}
.tgzZZ}
.sp z

gzZ] X!*
] z

?\+ZzZp]|:Z yVZp 0<EZp


d~EE
$
/ yZk
,
Z ~ Z yg 6,
gzZg Zg g Z
/] e
$.{u ki Z
\
?\t
s6,
Z { x| 537 Z
# Z Z
# g 14 ~ EE
Zz ~ y G
5k B E
iz'
,Y 1143

zt Dz
( 36mb ZzgZ)X
mvZ G*9g ;Z +Z _#]|ug IZ Z
/Zz
]Z )HZz=g &
+gzZ+Zz Z
/
Zz LZ\ M X
]| VTZz {g
H~g gzZ VTZz {g!*
~g3+X
mg ZZ kZi Zn) X MYvZgy%Z**
]
( 346

] xz]

i Zd
$zZp]|

\ W z ~7,i g z c*


gZ \W

c*

ugIy!*
igzZ H+
$Y yWB; ZgzZ} 9

6l: Zzg p Z nZ V @*
4}yZ~! :XZ

MgzZ p~{ \ 0*
= \ W [gzgtgzZ p=
?\+Z :Wi ZzW ~h
V;zHwJ~EE

> }Zm * ]|Z


# { Z_ ~ q {g : Zzg
4
-hG
G
c*


g Z6,ug IRzgzmvZ -WZ Zz
c*
x?ZizL LWi ZzW ug IRzg Hnxs ~ !zxs

X w 0<Egn\ W c*


g Z \ W6,Wi ZzWkZ Y SZ
( 20/21mXzZp])

]| {uvZ k zg ; yzZp]|izg q
-Z e
$Zzg

Y x Z
z kZ c*

~ >m{ q
-Z{uvZ ki Zd
$zZp

z!+Z} Z :c*


g Z%zc p=\Wx
J
zggzZz%zcLZ]|zZ Zi gzgzZz

]|nZX J 7,pzgg !*
21QgzZ S7,{ {g ._gzZ
s yWg zZ Z B; \W {uvZ k zg ; yzZp

c*
{ g !*
gzZ c*
J
- Vz Z}
. ~ ! +Z } Z :c*

6,u IuF,
g e { gzZZ F,
w!*
x ug Iu\WgzZ c*
w=
$Bx
4hE
gzZ
ug ISgzZ {z@*
W`E
0G
JyZcWZZgzZ g

www.ziaislamic.com

]xz]

i Zd
$zZp]|

i Z n)X w% {@Wz qc*


gg (Z g
4Z >
3E
( 593:mg ZuZ > K%X 100:m4:` > E
%zc LZ \ W~ ]z ]|z^wVZi Z

yzZp ]| w( 52)p/ \WZ


# ~ x Z #
}
.
>i Z n)X c*

0G
y

m vZ G*9g zg ;
4Z
3E
( 101:m 4:` > E

yb

h
+'
cd LZ \ WgzZ ;g ~g Yt ;[ Z
GG3I
" { g!*
vZ G*9gi Zd
$]| L
L O [c*
g !*

vZg WZ_gy ]{ 0*
p=y*zym
4Z > )X H ;[ Z {g ~
3E
mE
@ 100:m 4:` > E
( 594:mg ZuZ > K%75:my*zyY 1zZfg g

[ Y SZ~tg !*
g

?\+ ZzZp]|:Zyi Zd
{uvZ k~EE
$zZp

k,
~ b Zzg Z /Zg I] {uk zg ; yzZp]|c LZ
?\+Z vZ Z t D

H~ p Z~EE

K ~ Z zZp]| V Hl zg ; yzZp]|
vZk~ ZzZp]|~t p=W Zzi ~
]g c*
i {uvZ k zg ; y]| ~%z gzZ
H~K {u
Xq~kZ#
}
.g Y x
zkZ ZsDz

] xz]

10

i Zd
$zZp]|

V i Z n)X Zz + kZ ~ !*
Wzz1 _W

( 190:m Zz3,

gz+ZgY #~! +
$Y ~uz yng Z
W]Z|yZ ;g @*
]g { Zgi Z&zg N@*
zx Z/
X x ; j Z Vzg*6,+
M ZuzgzZg C3Z f Z G~
c)**
g xkZ hmvZ G*9gi Zd
$:Zy

~+
$ZzgzZ c*
gz
o 4z qzg]5 W c*

~yg c*
~gzWp=i Zd
$]| Yg xsZz yZZ
g c*

'
, !*
z\ WgzZ 7;{ Zp{1gz c*
WxsZ

X
HYZ xsZsC
~y

~q~g !*
g]g Z]
.@*

"
0G

#
r
ki Zd
$zZp]|Z
# D
k
,
-Z GE

~s ZZ gq]i YZ;zgc LZ {uvZ

]xz]

i Zd
$zZp]|

VZu6,
zZ c*


g Z `| 7,\WZ
# 7,mZ gg !*
g ZD
q
-Z :c*

~ I.Z vlc*
VZuZ
# {uvZ ki Zd
$zZp]|d

]|Z
# d| 7,mZ gg !*
g ZD
q
-Z c*

QX c*
WJ
n\W @*
WH[Z c*

c*
g mvZ G*9g zg ; zZp]|
VLZ \ W z]!+Z } Z :c*

V 8 [s H

M Z { z i Z d

$]| W{z ~ 7,
M Z t :c*

zZ\Wz6,

gzZ ` ZkZ :c*

Q {zVZ

t Z ^Z
# g~#
}
.%zcLZJ
-k'
,gzZ ~

X D Y{ Z_g6,
uLZ {)z)Yy %zcLZ @*

xz$ zZ #
}
. C

xz zZ h
+ Zg p C

( 23/24zZp])

gxsZ~yg c*

D
! Zsgz xEyQ ~i {g e Vzqg D
^

z V yI W~ y*zy vZg i Zd
$]|

} hbSZX D Y V;z CY]\ M V Xg


q ~ {g V;zg zZ p=p~\ W~ V

!{,Z yZzg~ i W~~~uz 4Z VZg


! Z6,|g Z`

Hq
-Z~] mvZ G*9g0|g(

x Z}
.
g { g !*
O +Z WZ0
+lRzg

+
$YyZxy+ tzzkZ ZgzWc Zzgg
y~Y 1000 w&Q 1^ NV Zz|`

zmvZ -x Zgy q
-Z s ]g c*
i lRzg

= \ W
z kZ 6,{gzg{uvZ ki Zd
$zZp]|
www.ziaislamic.com

xsZ~yg c*
bkZ Hsy*zy cg Z yZzg ~

] xz]

12

i Zd
$zZp]|

X Z}!~i !*
ZgzZlp~

\ W; W y*zy m vZ G*9g i Z d
$ ]| Z
#
%LZ
#
H qzyJZ #
/Z
zg xsZ~ LZ ` Zg ~F
u 0*
**
uxsZ VY{ @*
KZgzZ e:[@*
@
g y*zy yZz \ WgzZmvZ G*9g i Zd
$]|{z
~ ])z T
$r wEZ } N bC
n

]xz]

11

i Zd
$zZp]|

[e
$.q6,
lzg_7,
xsz> [Vc*
/

zV**
wq

! Wd
$ Y SZ } Z Wi ZzWc*
g !*
g } 9h

]Z]gzuZg WV w)gzZ qg0


+Z]
.z
b \ W

g Z s zmvZ - WZ Z}
.[8 =r G*9g
sy*zy xi6,\W + Zg m{\ W! +Z Z
zg xsZ6,V;z :
L \ W RZq
-Z V;z gzZ N Y

nY V;z p=\W}V {Z
\WgzZmvZ G*9g i Z d
$]| t Y Z 0 CX i

y*zy1Vq 0znz
gZ Hn \W

V36,
/ **
Z [@*
RZ ~ ~0*
6,0*
n Vzg VY

zmvZ -xZg
g sRZgzZ y*zy z

9g Qwi +
M
KZ B \W {
!*
{z c*

Hc*
ZP

~ "
$U*
\Wz!*
nZ u|F, kZ
H

LZ LgzZgh# n +
)
Z \ Wc*
W: t
'
,
Z'
,g

X c*
: .ew4Z 0*

]g c*
ijm @*
Z]|
\WV;zgzZ p=g mvZ G*9g:Zy]|
%Ng Z'
gzZ ]g c*
i g Z ZF
mvZ G*9g jm @*
Z ~k
,
WZzZp]|

%L
Zg Z eZQX 0*
y;a ` Zg ~F
z kZ H cg

~g j m @*
Z ~k
,
WZxz$]|vZg i Zd
$zZp
Hc*
RZ

g Z ~b\WgzZgk0*
g Z Z6,
g Z'
{uk
www.ziaislamic.com

mvZ-x(wggzugO?V Ys VZz**
RZz

Z%ByZzz ++
h%:e syZ \W
gZ
D

( 29mXzZp] )X

zgz~y*zy:Zy

t~yg c*
"
$U*
V1gZ.
zR6,yg @*

zg~[V Zz yZZ @*
xsZ],
ZvZg sZ
yjzs
# ZgN cszZ/_
.%{h+
M ZgV

w +
M
KZyI y{ 0*
gzZ d
$+
N Z

$]|VZp 0<EZp! pz bC
d
nV V Z Z
y%]x\ WgzZV'
,u 0*
] Z f Zuki Z
y}iugZ6WgzZ {0
+
i[Vg%5 W 5

] xz]

14

i Zd
$zZp]|

,Z {z #
ZmvZ G*9gi Zd
$zZp]| Y V;z
zZg Hyt zZg Z`

t( Vzg Z.
$zZ )V !*
g M
h7JZ
Y k0*
zg kZ ?7{g e gzZ Z kZ
q ~ #
}
. i Zd
$]|Z
# ( Vzg Z.
$zZ ) V !*
g

y!*
g Z
# } 9JZ .
$zZ }g v Y c*

\W
Y k0*
zZg VrZ } 9.
$zZ V;z ( g Z.
$zZ )
( 361/362Xg ZZkZ )X Z{i]z{isp{zHyZz

~{ iq
-Z
/**
Z

z
/
**
Z L Lx {q
-ZmvZ G*9g i Zd
$]|%q
-Z

x {Z
# g} {P3zZgws V;z h
e n
7kZ ?[ Z gzZ c*
I V3;e **
0*
~} {
6,Vzg Y 0*
x {X z#
{n 0*
[@*

M
hg

XF,
+ V Z ? V36,kZ y
$
KZ X *
@Y H7
kZ V3 c*

\ M c*
Z`

Zg \ M Z
# M x {

# 6,
Z
\ MXBx OZgzZ CZQzh
e 0*
Z {q
-Z%

Z { ` M D Zh ZV3
Hh
e0*
6,
[@*
{g !*
zx {

]| x {O X 7]i YZ h
e 0*
V kZ
BBV3]ZgX 1Z {{z._mvZ G*9gi Zd
$
/**

Z 7,~ Nt {z ^Ih N V6,x { y

www.ziaislamic.com

]xz]

$zZp]|
i Zd

13

Z}
.1;jm
g ZgV5cZgV**
zg g qm!*
nA j m @*
Z ]|

~! **
N\WZ
# : ZzgpRZ x x c*
ZPV;z iz Z
G
{
!*
c*
0*
._kZi Zd
$]|V WZg #-FZg
x V;znd
$ + WV7} Zg Ze
$f ZOc*
C V
$]|Bq :Z6,d
d
$ zVyZ\W
Z m!*
1Hnc

x,gzZ p=Bx Z}
.LZ6gzZ c*
wN*
]!*
Z i Z

{
!*
Vc*
x n |
# g {
q
-Z iz Z zg ~RZ
( 30:mXzZp] )XD .
$zZ

n:JZx LZ.
$zZ
y!*
g
p=6,
x q
-ZmvZ G*9gi Zd
$zZp]|
V;zmvZ G*9gi Zd
$]|gzZ WV;z ( g Z.
$zZ )
s]!*
kZp D .
$zZzZg V ^Z V
:c*

mvZ G*9gi Zd
$]| g(Z] kZZ
# :z
`Z V;z \ Wt $V .
$zZ }g v D Y YZ

X c*

x W6,
{g )
/**
Z[@*
gzZ

G*9gi Zd
$zZp]| ]gzpgzZ Z_z s t
$zZzZgZ
.
# w'~] V;z\W c*
WImvZ

] xz]

16

i Zd
$zZp]|

]xz]

15

i Zd
$zZp]|

X V c*
i6,
V3zg Zzg~#
}
.\WgzZ

0*
[@*
TX
HW~ @'
, Lgq
-Z 0*
Zg [@*

]i YZW~yxsZH

~
/
z Yt q
- 4,
x kZ X [ { 0*
{z g36,

W7i !*
z LZ ` Zg ~6,Z
#
~Y Z bgzZ c*
z=g f]qzgKZmvZ G*9gi Zd
$]|

gze v!*
#
Dg ZcWz Z~y }iugzZ c*

Z
%Lx gzZ ~
` Zg ~F
!Zj ~g+Z [s+Z dy
mvZ G*9g ~_/Z]|[ 6 ~ ] e
$'
,
,
'
G#
p=RZ~ #
gz( ` Zg ~6,
) Zg Zg -F\ W:D

-Z}~RZ~: ikZ Zg Zg -#Fw'~ :XZ] gzZ


q
Z 5B \W c*
#
* zz +
h %q
-Z \ W kZ izg

~ }g !*
+
h%kZgzZ c*
W:i !*
{z Z Zzgzu eZ p! *
G
x ZxsZH
$
+C
/{0
+
i Zg Zg -#FL L:c*

\W ]+
**
G
~ x c*
Z 4Z c*
} ~B; xsZ H ~g
/{0
+
i Zg -#F
G#
H Zg -F gzW6,y*zy H~g+Z [
mg ZuZ > K% 55:mg Z g Z )X
H g
/{0
+
i vZ p
( 56mX Y 1zZ 599:

Zu {_
#
weg gzZ _Zuz,>W~VxsZ5#
www.ziaislamic.com

v {
p V;z 3 ]Zg Nt X {C
byZ xq
-Z

Zg \WgzZ M :Zz~ #
}
.]|x {\ M X } 9

[@*

/**

Z 0*
,
'
)u~RZ}g7X c*
Zz
]gC
cgzW,
Z _(,V ` Zg ~6,X yZc

z Yzy MykZ c*
{gtZ VzX Le )zg~
X M
h
ci7 [@*
/ **

Z +idP RZ kZ p

0*
[@*
/ZngzZ q~ #

}
.\ M+Z wb

xsZ \ MOXN Y%%0*


y
KZ}g ;g bZ
Kgq
-Z cV **
ht:c*
D{C
b ~g Z Zzg

\ M t X YN 7Z G,
k\ <
Zg :gzX
X Yc*
wZ e:Zz~[@*
0*
@',
c*
x {LZ
yZN v
HZ e~[@*
\ M 0*
} {Z
#
X ZZgzZ
]0*
Qg !*
-Z[@*
q
{g
$Y mvZ G*9g i Zd
+
$]|c ` Zg ~6,gzZ V26,"
$
F,
Z6,u{z O 6,kZgzZK&X x Z(, q
-Zt
mvZ G*9gi Zd
$]|Wg/i s xsZ IZgzZxsZ c*
W

] xz]

18

i Zd
$zZp]|

3!*
i yZ H{@x w !*
w) \ WgzZ d
$
mvZ G*9g
{g} 9z } 9(Tgzm V 0*
gzZ%1
]|ZyZ &
sg rg i \WZ
#
-vZ G*9gi Zd
Z g 1wJxsZ g Z n AXG
$zZp

~B;Z&
+egzZ Z yZ {z : "
$U*
qp

]| v y.6,!*
c*
c*
VgzZ g yZ
!\ 0*
pgzZ
Z kZ mvZ G*9gi Zd
$zZp
0*
Z c*
B; mvZ G*9gi Zd
$zZp]| c*
n
W Z
kZO
HgkZ yggzZ s
W
y
g Hngu6,V mvZ G*9g i Zd
$zZp]|

~ c*

\W q pz ~ u" = N w)

-ZgzZ ZyZ{ c*
q
i{z J
-zZgt Z
# 3g ~
x **
Zg v
X Hg n
/
z Y} (,

4E
7 x ** T Lg
} g { z w F
5G
/
z Y q
-Z d
$
RZ

0*
g ZD
q
-ZkZ m Z(,eZzZggzZ n" ~~
/
z Y~y*zy
zZgg } (,
~LZ !*

/
z Y-B~yZ-
b Zz
/
gzZVFx LZ kZ HyZ`

Zgt kZ
mvZ G*9g i Zd
$zZp]|{
!*
gzZ H V

kZg 7
-Y6,w3yC
q
-Z kZtkZ
H: Zzg n

www.ziaislamic.com

]xz]

17

$zZp]|
i Zd

-vZ G*9g i Zd
-;XG
i w'~ i )E
$zZp]|
z kZ gzW

kZ VZ gzZ`Z\W ~ q :Z V {Z
#
) Z

!W6,
kZ ~ 7,6,T{z ~ N sg gzZ x Z G
G
kZ vV;zv
C
Nt
H{gf" {zgzZ
H

V7 Z
# tn ~ e
$zi Zd
$]| @*

uF,Z VrZ 7e mvZ G*9g i Z d


$zZp ]|
( 362/363Xg ZZkZ )X ~

H^ IXz Y

'
,
i
a'
,
} (,
Y~: {"
${zx **
~V@KZZ
#

l{a'
,{z
Zpg ZZgzZ HyZ`

Zg c*
t

vg )
,} (, ~ <
LZ zgt!2z} Z kZ ;g

7g {g e Z z YgzZH~ yZ ~ ]#
rgzZ

: VzgtZ
+
g _7,Z gzZ c*
2z Y
yZO }Y
]|Z
# 1W yZ a'
,gzZ H qz 7,
z Y {z g n
{g
{ C ZLZg
d
$
mvZ G*9gi Zd
$zZp
mvZ G*9gi Zd
$zZp]|~ z Z kZ "7,
z YgzZ} 9
q :Z\ W Y kZg| 7,
z Yvt
Hx+
h%q
-Z
& Y7W,
J lpa'
,
/

z E
C:XE
Z 6,
z YyZ :c*

\W ~h
+
i Z d
$zZp]|g Z
# w'~ i t \ W Y

] xz]

20

i Zd
$zZp]|

0|
# gg Zt,
$Vzg ZD

g z'
,~
/
HgzZz Y LZ @ #
Zt g Z
#

D ZWgzZ D hz ,
$Vzg ZD
sC
bkZ
G*9gi Zd
$zZp]|g6,
{],
Zu J
-{],
ZZ
# p W

O z N~ h N VZVzyZ c*

[Z LZ mvZ
-Z V ;z @*
q
/,

$6,x T c*
Ngz VZVz
VrZ

Vzg e g kZ *
@Y 0 |
# gg ZtgzZ @*
WZ7 wzZ

bkZ eW: {g Zq
-Zg0
+Z{],
Zp qz '
,v W s
kZ c*
{ n7ZgzZ c*
W:Zz6,
V
/KZyZ
Hz Y VyZ
( 365@*
364mXg ZZkZ )X W

bg x gzZw0*
Z

**
h ZsyWw0*
Z
]|gzZ J (,W sp {qzZg w0*
Zy

b?p
/Z Z}
.%} Z Wk0*
mvZ G*9gi Zd
$zZp
<X w**
~W\WLZZz{h
+ ?Z E
[x Zgvp c*

g c*
'
, +Z 6,V ? i Zz6, yW~ :gz Z e :
-vZ G*9gi Zd
/;XG
C J 7,
tgzZ c*

+]!*
kZ E
$zZp]|
! !Z6,
2yW!*

! !Zg}ig

]xz]

19

i Zd
$zZp]|

;gzZ } h .
$zZH LZg Z6,kZpgzZ c*
~Z
$zZp]|
HkZX "(,Wn mvZ G*9g i Zd
363mXg ZZkZ )X
Hg ~}g W
( 364@*

HzJZ \W WyZi Zd
$]|Z
#

q
- 4,
{zZ
# g c*

VgzZ 1{],
Zq
-Z
/LZgzZ
t ?Hg} e
$f Z VY v ? c*

#7Z \W

[@*
v\ WT e :VrZ ? Y1**
z
T e
wEZgzZ *
@Y[Zy

0*
kZY ,: <gzZz
/**
Z

l p V v ? t -Z Zg Lg 7.

w V
z Y :gz4n }g vgzZN Y
KZ n ht ZmvZ G*9g i Z d
$zZp]|yZgz kZ ,
H{g g

/
z Y w0*Z N t c*
~ { i
/ **
Z #
Z

4E
7Nt %Z %
w F
5G
g Y ~[@*
O ZQ
i Zd
$zZp]| ;g yY Vzg Z0
+Y Z Myt
~ [@*
VZLkZgzZ W

/Z : c*

kZ mvZ G*9g

h (KZZ e VZ: N*
gT w0*
Z z wZ e :Zz
-vZ G*9g i Zd
/;XG
$zZp]|
H Z9 {qgzZ e:
Z: c*

E
c*
wZ e :Zz ~ [@*
0*
VZ N*
\ WO Y7 V z Y

XgZph Z6,
yW 1 H6,
}i?:F,

X 0*
b[@*
gzZ
www.ziaislamic.com

] xz]

22

i Zd
$zZp]|

zz T Zi Zzm!*
gzZ
{ syZ VZuk
,

]xz]

21

i Zd
$zZp]|

Zw3yC
Qp Z {q{ c*
i w0*
Z t

$]|\WLZ~!*
d
kZgzZ * ~C
t kZ
0*
B mvZ G*9gi Z
( 366mXg ZZkZ )X c*

6,}ig g jZgzZ Y6,


zZ c*
D LZ \W6,kZ
H T
$

W,
Z6,
Vz): Zt Z

6,
ugzZ6,
kZ Yk0*
w0*
ZgzZ Zh Z6,
zZ *
@ It!z Z
/

zF,
sZ]xmvZ G*9gi Zd
$]|VZp 0<EZp

vN z t \ M ~ x Z ! |Z lp e
$.
)
Zz

D tZvgzZ ]zIz ~g !*
'
,
z\ M !*
zg
Z
(]{ 0*
gzZqt Z {vW,
O
-RZ
X xsZ/s Z
Z ( 90,00,000yZgz^J

}
.\ M q
-Z
Zq ~ ?q] Zg Z ~ #
( yv\ M +
kZ m!*
Z

\ M AXF
M kZ p

q n k 0*
V3zg zg :c*
ZgzZ 1yY { Zg Z
{zt X x {z M +
M T ?n: D
gzZ
Ht +
h%\ M/gzZ c*
Nwg Y M KZ Ug
> K%) X y Z
Z #
Zt X
H y
z Z

( 596:mg ZuZ

ZzgY #sVZ
)

Z ~ V Z y*zy Y #LZ \ W n Z

VzV h Z syWgzZ
Hg Z6,kZ Zh Z ~

zZp]| Y}g qw0*


Z D W6,}i c*
Wn
wZ e~\ *
0 Zh\W
H
/~VmvZ G*9gi Zd
$
kZ 8
-i x uz \ 0*
kZ 4 c*

e
$Z

yx **
TX ZxsZ/s w tgzZ
Hs
X 3gv
ZL LmvZ G*9gi Zd
$]|
G
kZk-
HyZ **
w0*
ZgzZ ~
Zg -#FZgZ
#
yvV {mvZ G*9g i Zd
$zZp]| b Hw
*
@Y
C@*
/Z
# gzZ *
@Y
C**
- k{z@*
q
W~w 4p
kZ )X C7gz wkZ N ] Zt p
( 368Xg ZZ

~i Z
uDA
$Z%

_ :c*

w0*
Z mvZ G*9g i Zd
$zZp]|

Dq]Z@Ws9A
$Z%g HnVrZ !
{ W yZ Z
# mvZ G*9g i Zd
$zZp]|,
e
$=

Z%Gnu CZgzZ
wJ
Zpg yZ @ ~g Ziz

www.ziaislamic.com

] xz]

24

i Zd
$zZp]|

]xz]

i Zd
$zZp]|

23

ng Z
2zgyZ vZ ~*pN YGi Z
u

xsZ~C
yg c*
~V PO c*

: Zzgn ~g Z)f xsZ

]Zi q
Zz
g Z vZ @*

x zZp]| Y SZ y0 [zZ }kZX


H x x \

vZ G*9g ug I0]|mvZ G*9g :XZ[8Y 1zZ +Z

~"g1i " " gzZ :F, e e $ ] o ^f j


}i G c*
t ^` $m * ] $ *] ( ]
X f}(}_g Zz

v^$ ] p ^f
( 105Y m
CZ >g)

Z%"}i " x Z+~`e


$ M kZ

D

g Z 0 xsZ
)
ZmvZ G*9g i Zd
$zZp]|m
-}u~y
J

Wt~ y*zyt #
ZgzZ \W:

gzZ Z}
. + ZgzZ + v {gzgz 46,"
$zsC

.g
xz(xz [ G
5. [WkZ IZ " Z}

$ M kZM0Z
}izC
]y

Mz* 'GzY 1zZ ~Ke

\W
HYZ xsZC
gzZ IVg @*
~ }iukZ
G
{ M vgzZ Z y ~ }iukZ'X + G
S Zz
?\zZpxsZ [ Z N yZ#
@*
g Dy
mvZ G*9g ~EE

:D_g Zz

( 57X Y 1zZ)X g (

)gzZ Z%}i *kZ c*

+gzZ }i
A

y 0 Vzq yZ vZ :F, ju ^ ]f o^i m


Vz ( LZ kZ T ;g (nv^] ^f ^

'+
M ] Z'

* c*
gzZ n (] ^n] o ^]

Z}
. c*
C
0
+
i KZ } [HgzZ {h
+
/
,{z vZ
'

gzZ ] X n yZ ~ ]y

Mz ^n] o ] $]

uF,
V ~E D w 0*
]Zp ^ z n

-]

,Z Ds~
)
Zz V + V**
Z ~g KZ

( 105X Y m
CZ >g 384m5`M0Z)

y Z
HH6,] ~ *y M
{E
+ fgz Gz Y 1zZ

- V
$ZgzyZ}i~]y

Mz*

yZ c*
_gZz }i 'x
JGz x ZY 1zZ vZ Z
#

Vz{z gzZ ]Yg ZZ ] ~ ]y

M n k
www.ziaislamic.com

] xz]

i Zd
$zZp]|

26

#
-E
~gz+Z[]|~)lY 1zZ] ZY[ <XE
: wvZg
~gz+ Z [x Z v!*
sg :F, h^ ^] ^]
: c*
\ M ~z%m vZ G*9g ]Wp] m]
@*
g] ZZ x ZY 1zZG ]] ^n m : ^
D
) I
; ~ c: ^: l^]]

D gzZ F
g i Zz M !*gzZ ]]( ]] i]]
CY ~ n yZ }i gzZ p_i( ]e
z!ZzmvZ -xZ wg {zgzZ

e m( ]

zg]uZz
'
, ~zcz q nZ

fe ^mi f ']v]

e yY 7Z I ] o ] je^j
gzZ - f
:x ZY m
CZ Zg ] Zx ZY 1zZ l^]- ] n
*
;gzZ0]Z7x?Z
- @

l]r ji ^n]
- ^nf]

( 36mY 1zZ#
ZY)l)
wg c*
[Z c*
~y

Wz!ZzmvZ -x Zg vZ

]Z f zmvZ -g
N Wv J
-#
N W7

74Z~ xsZ ],Z Z v C


V ` Z yZZ6,kZ

xsZ 7Z ~gz **
W7 ]uZz ] s ,Z n yZ
www.ziaislamic.com

]xz]

25

i Zd
$zZp]|

yZQ s#
rgzZg (Z !*
xz aSLZ ]Z|
- *
@ Y "#
Z "DC
x ]

) )z <
L IZ
h'
,] Z x Z Y 1zZ " {o.
+% b " [g kg Zz Y J 7,~Z
Z
+% 6"
E
E
i$

:g~144"
-u ^n] l^]
E
E
i$

( 144m Z
+%b) -h'
,
] Zx ZY 1zZ :F,

{z Z%"{7" t t
yxg "#
Z " gzZ " {7"

Zg 6,
g?
Z]tyZ ] s

%} ]t *
@Y ] s kZ #
Z L gLzZ -

X @*
C

+gzZ )
/Z gzZ
Y zgZz'] s $
E
E
$
i+
: ~ Z
%b 6 *
@Y "` Zg+Z "Z
^ f] p ^ n f ^ ^ ] : j]
m ^ ^q]j] m x^] ] ^m^e ^ m
E
E
i$

+%b ) !r m f] pe ^
( 144m Z
ZgzZ]uZzx ZY 1zZ ZzW7s ] z=
x ZO CZt g )
,
z z!ZzmvZ -xZ Zg

] xz]

i Zd
$zZp]|

28

( 36mY 1zZ#
ZY)l)
] ~*y M
{E
+VZx
JGzx ZY 1zZ

]xz]

27

i Zd
$zZp]|

x ZY 1zZ #
Z kZzz Z ,{ W6, yZZgzZ ,b s

*%]|x?Zm*
c i **
Z
# :F,

^` n ^$

X { c*
iVZx ZY 1zZVZvZ
#Z0- ) 6
-E
:D
mvZ G*9g <XE
-8 Zt #
> }Z aZ E
Z :F, l^] % o v]

D 4Z ~ {] k0*
x?Z ?

h] v] ^m$

{ c*
iZx ZY 1zZx?Zz mv] ] ^n]

\ M -D 0*
, q 3k0*
yZ

^ ^ ^a q

:
g Z vZ~ ( 37e
$ M yZ/w M g)
HH6,

n }g v,q t!*% } Z : c*

]a
o#*] m ^m

vZ ( tig t) : VrZ ? C M V

# ] a k^

& vZ G- @*M k0*

m m # ] $

- @
*
tig[" Le

! h^u n e
( 37yZ/w M >g)

?*%]| M]oZz +
M #
Z~`e
$ M kZ
k0*
\ M x?Zm*
c i ]|Z
# gzZDz q
-Z 7 x?Z
~
/VnZV;zD 5D Y p=
-@
*
V
/~ugzZ@*
xV u

?*%]|t**
M tig (gzZ **
V%bZ
- #
Zx?Z
:
g Z vZ~25 e
$ M g
www.ziaislamic.com

t- } Y4\vZ

i^n ^]- ] ]-

] z!ZzmvZ -x Zg ] n ] o
\ M kZ wz \ M gzZ ~ %e ^nf] ^ o
Ym
CZ x =g f ] ]Z7 e i^nu o i]r
~g Zuz ] ( \ M 6,x Z

n ] o i^

gzZ Y m
CZ ?{ \ M Yg Z ( nnf] i^ ]

-#
J
gzZ [8 =Z [g

( n^] h gnfu

zz Z g + \ M

o] nf] m ]j]

Zz +

M + ~gz o] q^v^ ^] ^n
D C
~ : i C
b (j e mj] h^f]
\ M ~ b + F,
oyZgzZg

h^f] p]

|g ] ZY 1zZ#
Z

o o oj] j] l^]

vZ -X y]Z7\ M

i]r q nv]

z!Zzm

] n ] o

] xz]

30

i Zd
$zZp]|

( 17lZ >g)
54X|q
3 @*

l
/x {gHq
-Z LZ `gG
-Zt

Bq
-Z c*
avq

-Z:gzZ @*
k
,
n]q
-Z: ~x zegzZ

q?

a
[Z \vZz!*
kZ x Cgt @*
X
g )
,
z#
Zt

A f #
ZgzZq
-Z [Z~`e
$ M kZ

{z Z
# c*
splzg KZ `gJZ Zg Z
/~g VrZ
[z +
$Y N !*
@*
[zZ
# gzZ *
@Y +
$Y N Z @*
q
,
:6,
yZ `gbZ @*
-'7

]g **
[zz qbkZ?
x {gHLZ `g

- #
Z[ZgzZ? ~0
+
zZ}
.

D
m vZ G*9g ~i Zg +Zx Z ~`e
$ M kZ

:
**
[zgzZ qbkZ `g

^
^^

x{z gzZ Zz ] s q
-Z n ] ^
[Z vZ& #
Z

h^v ^`e ]
!`]
( 17l Z >gL)

:
g Z vZ~ ( 40)e
$ M Z >g

]xz]

29

~g LZ ( [Z ) {zgzZ :F, ` ` o ]%f


6,kZ VrZgzZg}jw& n '$
$ ] ^ i ] ] ]
vZ
\ MX G{ c*
iw
Xg}j]X{z }Y4

]%f ^e *]
( 26 25 Z >g)

&} ( {zvZ ;g Y H {E
+ [Z V

dkZ M : ~pzp6,V yZg ~g J


-w ( 309)
3 VrZ:J
-i Zg
3%
C**
3
KZ \ : c*
[Zp Yg Z
/7 c*
g )g *
* wV
W
X ~g Z
/]sw&

&VrZ #
ZT[Z ]gxvZt

yZ ZgZ
/[3 % ~ g s w ( 309 )

X ;gpZzg6,
gyZgzZg#
s

$ M g
:
g Z vZ~ ( 17)e

_{zZ
# B `g\ MgzZ

k ] $ ] p i
@*
g
/?
+
$Y N Zg yZ l] ` ` ] i
@*
Z sN !*
Cze {zZ
# gzZ ke ] nn ]
g ( [Z ) {z gzZ Cze Z ^( ] l] ` i
VE
K vZtX ~z{

X~
www.ziaislamic.com

i Zd
$zZp]|

F r o a

# ] l^m'

] xz]

32

i Zd
$zZp]|

'
,
0, M ]|nYc*
o}uzoq
-Z~
x?Zmy]|~x
o^oizgzZ ~g kZ~
X c*
7~#
}
.

X c*

y,/~KZM0Z) 6
r- ] qe] l^n^e $ ga ^

] oju... h]e] n k $ (e o ^`e (l^ne f o


^`m ^m E: ^ (mm kvi (] r] q k
km ^. D n oim f ^`e onim m ]
...

6n p n o ^ i f e ni' ^ r]

]xz]

i Zd
$zZp]|

31

}
#
. x?Z m y ]| ) : F, p$] ^
ni' ^*] h^j]
D [ k0*
THn q
-Z ( ~
EG
n $ i m ]* f e
Y k0*
\ M ( n GLB+ ) kZ ~

# Q- M \ M I kZ V ! ^$
Z
k0*
LZ ( ) kZ ( x?Zmy) ]a ^ ]& j
- a[g}t :c*
c*
0*
Z3g

oe(
( 40Z >g)

0 , M " Z q
-Z x?Zm y **
~` e
$ M kZ

X
HHf #
Z "'
,

p] ^ E ( r m: ^n ^ ^

HLZx?Zmy]|Z
#
(Zy~? c*

p ]. ^n gi^ ' a: ^f e] ^ D h^j]

~ ] ? M k0*
} yZ M n

... ^ne e ' : ^ e mm (^v e v

\ MZ~IZx LZ\ M HnX~ q


-Z
/J43X egzZ {z=:c*
, M ]|A
$ ! G

\ M X V Y k0*

q =
, ~#
}
.\W{z ~ Hn '
,0

knfe ] n ^n (n] o ^- ne e nim


D:40] (191-193 (6 t(n% e] niE-]
: u 0*
$u~p~g g 90#
g
Z

$ZzgvZg {k,
e
1Z **
C
:F,
vZ -vZ wg ]| c*
\ M

vZ " :c*

g Z z !Zzm
:c*

g Z

~#
}
.\ M =
, {z Z (ZgzZ Vz

^ ^ m a oe]*
] o$ $ ]
$] $ : $ n
www.ziaislamic.com

X q
{z ~ a

VgzZ%i]c*
6,TZ{z
6,Vzi Zzg Z 3g p~ , g0
+Z V]
pgzZ izgkZ CW7~=]!*
t g Zg Z}P

] xz]

34

i Zd
$zZp]|

g Z
z #
Z Gz x ZY 1zZ g
$ukZ

wz x]g wz
) yZ Z
# ;g y #
ZyZgzZ

KZ gzgzZF
gd
$
y LZ {z
g :XZ]g
pg ] )~B; LZ gzgzZ f
n
eN d
$
M

) ]KZx ZY 1zZzz Zn

pg

'
,
i~cLZ
& {z V\WKZ M
h7}uz F
g i ZzW{z

]xz]

33

kZ ~
rg # z }
{ g !*
~ { ZgzZV @*
y Z k
B
kZ H7q[=g fq ~

H)fkZ~[8{ c*
in
[
Z=g fZ{ZgzZ

i Zd
$zZp]|

^n& o p ^ ^
( h v^e j'
p f o$ h$ i ^
^$ o$ g$ u]* oe
^ ( n k j]

kZ ~ J
-V Lg @*
q

wi oF~uZz yW n
pg6,gkZxgzi CZ {z C7k0*

o$ h$ jm p f ] m
( f$u]. oj$u ] $^e

{z TV*
@Y0ykZ~ V

X f
e

{z TV*
@Y M kZ~
7

k jffu]* ]
e (e m p $]

Vzuz n
pg]{z~z
/~V; LZ $
N7{ x

$z|@*
e

$]| *
d
0 vZg zg ; yzZp]|

x q
-Z **
g Zz! D[c*
;VgzZ VzFmvZ G*9g i Z

x]zgzZ G Z Z i
<6,nj r !*
-Z p=~
q

T` Z'
J `

z **
g c*
r !*
kZ w'~
vZ G*9gi Zd
$zZp]| 3g ykq
-Zg0
+Zr !*
kZ y
KZ

Zg**
zN ]|gzZ
HW~ r !*
z Z {z Wm

mvZ G*9gi Zd
$zZp]| Le **
1\ WZ Hg Z
gzZ
Hw$
+8
-g {n Z~g { i6,nZZ e +Z6,kZxz{ q
-Z
G*9gi Zd
$zZp]|wq x Z}
.nZgzZ
H
/
6,}i Z9{z
V]| W~l{zBZ e 0*
6,
nZ :c*

x {mvZ

www.ziaislamic.com

8 [8CZZ~ Z

# Q V @*

{z TV *
@YB; kZ~ 8
{z TV*
@YckZ~ @*

m e fm p $]
q ^` e _fm oj $]

gz~ } wZ {z /Z -
E$
{ C ~ {z /ZgzZ V @*
ZgzE
E$
~gzZ -V { CZ~gzE
gz}

(^` e om oj $]
( $n _ . o^*
^ ( F$n . o^ j]

@*
7 kZ Ve *
*q

^]* o l $ i
p % i ^

V @*
h
e yY bT
b 1kZ~gzZ}I**
]{z
X @*
7ZgZ

l ] m ( ]
. i ^ ]* ^*]

( 6502g
$u.Z pZ[!*
t Z[ ~g Z 9 )

] xz]

36

i Zd
$zZp]|

}n yZ Z e { 6,yZ ]|Z
# M n]g c*
i
V]|{z~
qkZX
H ~g { i~ V 0*
B; gzZgi

\ M }
/M ~
?C M 7x ! Zzggz h+} Z :c*
?D-6,
Z}
.)

~#
D Y7nkZ v M :c*
[ Z VrZ

v M z7] \Z}
.J
-Z
# :c*

\ M X :
: v M \ M
/Z VrZ X : ]z

7*
@ +Z v M !vZ vZ :c*

\ M X N Y y
} Z :c*

gzZ c*
wZ e ~ v M *
@ CZ \ M g Vv M V;z X $

Z X ~Qv M It **
#
D + Z ! v M

}wW H> M Q +q
gzZ M i Zz M (
z
Xn@*

z

gzZ s xsZ Ug wqt Z


# V26,> M
kZ ) X 0 Y 1zZ{g ~ #
}
.mvZ G*9g i Zd
$]|

]xz]

35

i Zd
$zZp]|

]| Z
~ V ]| T
$@*
VZ'
,x gzZ
H7,~
x Y {z !*
$z s Z { q
-Z mvZ G*9gi Zd
$zZp
4Z > 75: m g m E
3E
@)X w$
+ ~q ] X $
+
4:` > E
( 596:mg ZuZ > K% 101:m

@k
,
Vzg ZD
r$
+ @|@*
{z~z{

]g t
K

t D Y VZ ]!*
s { m!*
z ~C
:XZ y!*
8

U igzZ f Zz ~: i {W f
e{@x gZ yZ ]Z|
m!*
z
Z
gmvZ G*9gi Zd
$]| Lg7{7yZ
\W%q
-ZO c*

f ]uZz wq
-Z F
{@x {
B @vZ G*9g ~gz+Z []|gzZ +ZuzZ ]|

$]| Zg
d
/
t yZ q
-Z **
xZ +Z p=
~pb~ {
!*
t:c*
NZ mvZ G*9gi Z
{zJ
-Z
# : g * kZJ
-
zkZ t

( 354mXg ZZ

X {
!*
{z bZ ~ ]gt
K ]| bTX Y 0: {
!*

~ V {

( 377Xg ZZkZ )

}ngzZ M Czg]gq
-Z~#
}
.\ M izgq
-Z

n Bx Z}
.LZ\ Mt c*
Lqd
W

{k
H" Zz
/Z ! } Z c*
5 Pu w>gzZ6,]Zg Zzx
www.ziaislamic.com

z
6,
>M
> M ]V;zk
,
+x ~ ZmvZ G*9g i Zd
5
$]|

gh
+
6,
]| Z
Z ] {z y q
-Z X sz^~ {@Wz qc*

] xz]

38

i Zd
$zZp]|

Y*
!x *
@Y Hg **
3 Z: Zizg ~: { 5 \W

]xz]

37

i Zd
$zZp]|

w>
3 p Zt ug Iy!*
iX ! Z9JZ vZ
HZg
mvZ G*9g i Zd
$zZp VZu CZgzZ
H {0
+
i {z
w

@*
c_ ay

- Z
# { g !*
qx { D 3[pW)z
]gznay

` WgTD VZq
- }!\W

tqX
H` { Z_V KZB]zs
#
gzZ c*
g6,ugIx

yxgVgzZV'Z+ **
3w
D gzZ
8 ~g Zl/{z
$]|{zkZ @*
c*

V3zgg!*
gmvZ G*9gi Zd

Hi
( 377Xg ZZkZ )X M kZgzZ
~#
}
.mvZ G*9g] m+Zh
+
zZp q
-Z%q
-Z

$zZp])X gHnz
( 264X i Zd

wz7,
wZ (,t Vz7,LZ m,
+Z {uki Zd
$zZp]|

pg
kZ @*
Y wZ z7,
/Z D c*

~yZ n
:Zz v kZ Z
# D Y p=gzB { i
]z]n~ hkZ p=k0*
GkZ \W D Y
X D c*
z7ZgzZ DSy0
+?kZ D

-~ @D
q
+\W
H wZ z7,q
-Z Zz i q
-Z
zZp]|g }I6,Gt LZ \Ww
D gzZ
-g }n\W ~ D
8
mvZ G*9g g +Z

`Z V;z D
v:Z\WVZi Z
HW~
q-ZQ Zo
X q c*

#gzZ

[Z
HHkZ
zT c*
c*
gzz kZ ~
\vZ G*9g zg ; yzZp **

z Z ;e *
*[Z6,kZgzZ W
www.ziaislamic.com

i Zd
$zZp ~ gg
/~ 4 ~(,0
+
i ~ q
Vzgb = p= \ M [Zp H qg smvZ G*9g

$
]gz= izgC
`g
/k'
,JJ
- ` M y kQXe

0
+
i~ M z x Zg M Zz yx }gzZ ~ @*
Y ay

._
Za : [ Zp{z c*

mvZ G*9g] m]|D

gZZ kZ ) X gz 4z ]~gzZ c*

x6, Zz ]|
( 378X

']z]x]Z zt Z'
c*
gz5
t c*
gz 5gzZ z mvZ G*9g i Zd
$zZp]|
+Z zZp]| *
@Y: xzg \ Wb L
q~kZ#
}
.\ WJq
-Z~ ymvZ G*9g g
X 7D YB;{g\ WM*
c bLyZgzkZ ;g

] xz]

40

i Zd
$zZp]|

+ZV: '!*
i **
kZ\ W@*
x(Z D7'
,
\W @*
7Za wZ kZX V n x Z \ W~ ]g
X f
ex g
/
gz,
c*
Wk 0*
\W } Zg Z O \ Wq
-Z%q
-Z

.e
$.kZ
HC
W kZ 6,\W=g f

X zZg7Z
WV} Zg ZT:c*
k0*
LZz
]k]t y!*
i mvZ G*9g i Zd
$]|{z

]| Zg
/
6,V\W
z Z {z
H{g yZz
X
~hkZgzZ c*
s Z

zy){z ~KZzkZ Vzg {E


+

x ~ D WRZ g \ WZ
# c*
W7
z kZZzt gzZ
gzZ
H y| 7,
'
,: Zt Z \W{z k
,
+
5
Z W,
ZV gzZ;]|
]g c*
iz e%( 45):
: {~y

W{z
HHy ~ Y 1zZg ZuZ L LX ] X

kZ }iuklz lpgzZ
H
~ VzgzW~

u|BV3zg

zZp **
%zc LZmvZ G*9g] m +Zh
+
!*
!*
]|
vZ G*9gi Zd
$]|~D
gymvZ G*9g g +Z
www.ziaislamic.com

]xz]

39

i Zd
$zZp]|

!z:[Z6,kZh+%Zt c*
V gzZ p=m

\ W `: 6,i \ W1 +
h% \ W V

kZ Le 7~ HhZzBM]Z f KZ kZp s :c*

X[Z6,

!z:[ Z6,kZg{ c*
W~ m,
Zy

zZ

# Zg )
( 188mX b Zzg Z!Zf[Zs

zS6,
+mz+h
+%
h%LZmvZ G*9g i Zd
yZgzZ Y # +m + +
$]|

]'
,
z nAm!*
LZ7ZgzZD c*

Z"

+Zh
+
!*
!*
]|~x c*
ZX D c*

{ c*
i { c*
i
w
]|w'~qc*
gz{@W~[LZmvZ G*9g&]m
yZ vg )
,Vz uk g +Z zZp]|gzZ i Zd
$zZp
qc*
gz] yZmvZ G*9gi Zd
$]| p=~{v
m{+
$Y yZgzZ Zi Z VZgzZ VzyZgzZ W,
O
X c*
J
-w 0<Eg7Z
zqzg

%Nz,
~g !*
E

{gzZ ` Z'
3 mvZ G*9g i Zd
$zZp]|

\W ]!*
J c*
WLZ
+
\W vg )
,

] xz]

42

i Zd
$zZp]|

Z}
.sp

]xz]

41

i Zd
$zZp]|

( ~ k,Z q
V AXF
-Z %q
-Z ;g J
-wBm

\W gkZ Z}
.sp6,mvZ G*9g i Zd
$zZp]|

~n kZ \W Tg D ~g Zizt
/gzZ
W :XZ

~ g DQ~ kkZ J
-izg & Yg 76,{0
+
6,
G*9gi Zd
$zZp]|Tgvg )
,6,h N q
-Z k0*
kkZ

b#gzZ Y } 9} 9 ( cz sp}g ) ? Y

!xsyZ ZgzZ Y~#


}
.

xwq Zg f V u {k
,
i ?
/Z !} Z :D c*

( 9Z ))X ! Y0*

zmvZ-wg

mvZ -wg{uki Zd
$zZp]|~B
x)
,
LL
$zZp]|
HHk
,
Dyz!Zz
vZ G*9gi Zd

zmvZ -vZ wgBgp" zCg Zz~ :XZG/x m

Xgg
u~

ug If zmvZ -xZ wg ~ ] LZ \W

y x?Zz > }Z/Z~tg


$u ZgzZ D
~ i Z0
+Z: AZz

6,kZ k\Z c*

\W~ ](q
-Z zg

V(kZ {q~g !*
gzmvZ -u0*
gy#

G
X YV{zgzZ {q~zmvZ-[ R)-g { g *
!
X} 7,
zg;;
t

vg )
,yZ c*

gzZ , wVzgzn }!mvZ

= Kzg q
-Z VrZ Og t vg )
,yZ Vzg ~
B, gLg en }!Q g ng Z ~uzgzZ
e
$
c*
W ,gL~ Z
# b }+Z t c*

= gzZ
czg} Z :c*

gzZ gzN=mvZ G*9gi Zd


$]|

@*
Oy
c : @*
y
zm\vZ -vZwgy

!ZfY 1zZg ZuZ :F,


)X @*
Oy
zm\vZ -vZwg c*
{z
( b Zzg Z

7{6,
k'
,F~ y mvZ G*9g g +Z zZp]|
}
.mvZ G*9gi Zd
] kZp ;gq~kZ#
$zZp]|J
-

\ W HC
i Zg
z L \W 7L ~~

C
'
,
Z'
,{g f]zg Z Z yZ :gzZ D
:J
-{E
+L
( 9ZZ
+Z :F,
)XDwi **
6,
\ W

zg uZ
# Gzg kZ x?Zz > }Zmu 0*
wg\W

www.ziaislamic.com

] xz]

44

i Zd
$zZp]|

z tZ ~sz ~gnC
nu|IZq
- 4,
\W

Y x Z:gzZ D: sq
- 4,
\ WY ~gz**
+ '

t Z yZ w~g e **
p C
x **
tZ m

]xz]

43

$zZp]|
i Zd

Gz wgZ 'Y6,@W\W F
g c*
Df zmvZ -

~}g7gzZ qq=z] W,\W ,


` WgzZ *
@Y1B x Z Z wgzZ
2zge
$. Z
/Z **
x **
\ M

]!*
kZ Z
# 0*
<~g ZC
LZ t
( 6,x }uz {z A
gzZ gx **
T AXF
$:iu qs

7t@gzZ]oUZg 2+X"gzZ LZ)Iz <


&

Zg7 ~ kZ Z
# gzZ }qzg c gx"
$U*
~ kZ Z
#

X D 0*zgzZ?vZg !*
gj;\WgzZD

X AkZ } {zkZ 0*
%|} F,
Z

SZc6,
xsZx Z
$zZp]|
yZgzZ yg Zx <mvZ G*9gi Zd

: D
\ Wc*
gzi Z(,
6,
~0*
i m<!*
]b

zZ g Z9y Z9y2
/Z y2gzZ g+i

Zz6,
~ i T g 7#
sy Y
/y2Z
#g
X H[ Zy

yZZgzZ+ LZkZ

: c*

zZp]|Dg DWZi

izgz
6,*W \WgzZ g#
6,V Z}
.t\ M

*z]%zc
n %zc LZ ~ wmvZ G*9g i Zd
$zZp]|
B[Z[LZ\Wf yq
-Z zg~(,

{ns6Z\WZ
# yZgz kZg
W~}g !*
u|gzZ
yZ kZ\W+q D Y} 9B[ Z D
X D Y} 9nWg!*
g !*
g 0*
7gzZ
: c*


g Z
HHc*
g\ W0kZZ
#

{z 8 skZ~Z
# gzZzg %zc}skZ

~T g q
-ZC
!*
kZ Zq
-Z d
$
x
g
/Z

y$

+ yZ :XZ gzZ Z}
.sp k
,
+5
$jvg )
,q
-Z

9Z )) *
@Y Z9{ W kZ ~ n kZ 4W

X {g V*
c As6,
}g7
H

7

#
/Z6,
<

vg )
,kZ
H Y d
$
[ Z ~
p=6,q
-Z

?WV c*

c*
g
www.ziaislamic.com

( b Zzg Z!Zfxz

_ ]mvZ G*9g i Zd
$zZp]|

] xz]

46

i Zd
$zZp]|

7Z \ WgzZ 6,
6,h
\W g +Z
k]C
z z VZi Zc*

[Z]|ug Ik]{zZi Z
h
+
!*
!*
]|gzZ mvZ G*9g ] m h
+
!*
!*
]| [Z
+Z]|Y SZ gzZmvZ G*9gY 1zZ+Zx Y SZ ]|

X c*

mvZ G*9g ~ r Zl
\ M M Z u 0*
nT *
@Y O }Z Z
#
xz
g @*
)X @*
g Z0
+
k Z k]\WX f
e 0
+
k kZ G
&
$zZp]) ( b Zzg Z!Zfxz9Z )XyY 1zZ {E
d
+
X
( 282X i Z

]z]x

]xz]

45

i Zd
$zZp]|

VZq ZL Lc*
[ Z ~

}
#
. V3zg t
opW[p : c*

VrZ

g
/k'
,F Tg~g kZ= q 7zg tzf ? @*
g D
(Z ]!*
-Z V ~g kZg (Z C * ~g7
q
X D Yg
/D zgy]ZgV@*
ge
? ]!*
y{z]| Y7~

@*
sp= V@*
Z Z i
zT
i L Lc*

VrZ

# i ]g Z~g ~gzZ:
Z
Z
/
z
o}
,
!Zfxz>@g Z? )X Y: ~0
+
zZ}
.[
( 76mBx)
zg Z
Hc*
C` ZcVi ~ u0*
$u bT
g
: c*

mvZ G*9gi Zd
$zZp]|~
;g{@x]zg Z Z c*
bkZ 7,i ( ) {z Z
#

@gZ ? ~ [ **
Zmi Zd
$zZp:Z y
kZ D3zg "Z G y ]xz ]\ M !Zj

X D YG`gD]Z
g ZP~
XgzZ **
;zgh+umvZ G*9gi Zd
$zZp]|

wi osz u|cy]b ] o Z Z
Ze
$Z@{ Zg
W\WO **

S H,
gzZ *
*gz 8
-i V **
Z J/
m{CZ { og d
$gzZ t Z
M F,
Sz e
$Z@zg

www.ziaislamic.com

( @gZ? )X
~(, egzZ { izgB i mvZ G*9g i Zd
$zZp]|

~: { \ WgzZg ( gZ { izg)CZ p\ WgzZ D c*

N @*
263i Zd
$zZp])X ]{]gc*
i
( 274@*

ug Ik]
]|Z
# Z Ht @*
z)Y ug Ik] \W

] xz]

48

i Zd
$zZp]|

( 3:m@g Z? )X c*
]g!*
tY }

]xz]

47

i Zd
$zZp]|

? sg

\WN
]c*
Z@z] mvZ G*9gi Zd
$zZp6,
Vm{
~ @g Z ? G*9Zm g +Z zZp ]|

x gzZYy gzZYZa pV =gzZ

C :XZZ Zz :XZZuZ @*
g @*
~d
zC
gzZ Y} [Z

< e { izg i ]g }ig: 5gzZ b) Z~

IZ] {L{ k
HG
Z:XZc:XZG:XZg|

}YVx kZsg :c*

\W

7z'
,
zgV-C
( 4:m@g Z? )Xg @*
gz{h
+gzZg m

$ Z Z}
.nVzi

$u 6 ` Zc i :c*
g

\W
i Zgq
-Zi c*

kZX n] t] F$ ] c*
W~p

kZX *u e
$Z@zg ` W[t c*

]Z
g Z V<

/ $
+
z ( ] Zz bc Vg c iz u|

X ]Z
z]Z
g Z0Z]zY6,
]h
+
:g YGf]Z~X

@*
Zzg Zh
+%c

i e oq^m o]: c*
W~g
$uO
Hg gz6,
LZ {

0*
#
}
.c*
0*
T:c*

\W
xi : c*

? ) X: Za $ ~ kZ ,Z Z bkZ h kZ e

Y n
V6,x @*
OZgzZ ll

Vz:
$ Z Z}
.nVzi X Hi ZgZ}
.LZ Zz"7,
( 8:m@g Z

y2+i

:
@*
y2ggzZ g +i :c*

\W
( 9:m@g Z? ) X
Hyk
Hy2

**
3

#
vZ @*
**
3 :c*

\W
X }bq}6,
]yxg3gzZkZy

www.ziaislamic.com

c
kZc"
$!*
{)z ZgzZ i }: iz'
,
Z'
,{g f y


n w+
h%{ z
c Zz g Z+
h%c
( 2:m@g Z? )X

'

,
z!*

~
z {zgzZaIZsg :c*

\W

kZ
@*
@*
]g !*
]Zg WZ
# t
j{kZ vZTg D iZvZJ
- {zg { Z_

] xz]

50

i Zd
$zZp]|

G34X3
X {L { k
H: { c*
i yZZz NZ kZ :XZ
LE
w
GgzZ: x3,
( 18:m@g Z? )

] 9 Vzq0*

: ] 9 Vzq0*
:c*

\W

]xz]

49

i Zd
$zZp]|

z6,
nK

LZ kZ c*
3nK T:c*

\W

X CYVZ
'
,
O Z c*
yZk
,
zyZ0
+{

zgZZ

+Zz LZ0
+
i
~ g
$u 9 }n+Zz LZ ( 1)

X *
@Y[ Z N e~wqZ 0%**
kZ 8 {n
X 9 x ( 2)

\W
t$Zz t6,T {z t ~ :c*

X:kZ A
$,g 6,
ukZ,cg ZD

gkZ

X 9 x Z Zz]{nvg )
,
( 3 )

Gd
kZ
/Z @*
C{z ~ 0- z :c*

\W

X 9 p~gzZ]g c*
i} i Zzg~: {( 4)

X}g:x Yc*
{~v WgzZ Yc*
{g f {g f

sz^~ #
}
.gzZ 9 s }n %zc LZ ( 5)

20:m@g Z? )X xg
( 22@*

SO :XZx Z

\W
7~]gvZ q y:c*

Y eQ}: ~ O :XZx Z e
( 24:m@g Z? )X

gBg

n V-g F gzZ Vzg x B g:c*

\W
yxgn
gzZ<
L i {z:
g` ~g F
$uX CYgz x| 7,BgBvZp%: Z
g

www.ziaislamic.com

( 16:m@g Z? )

x Z 1y

y7{L { k
H| (, kZ :c*

\W

? ) X D nZg **
Vz wgz Z}
. kZ Yc*
*zz
( 17:m @g Z

yAY7yv Z ?{ k
H:c*

\W

yv*
*Zgz?f
( 9:xX @g Z? )X @*

:XZx

kZgzZvZx c*
x **
vZZ
# :c*

\W

] xz]

52

i Zd
$zZp]|

W,
Z

Vz'
,
gzZ4x (V:c*

\W
( 46m:@g Z? )X ~'
,
x }'
,

4
mZ&

mZ &4
~* :c*

\W
sg {z( 3)g : mw ( 2)X ]!*
DLZ ( 1) :
( 48m:@g Z? )X}$zp
z

!*
Zzp {zt ~:c*

\W

6, :XZx {zB}Za m wgzvZ s


8
( 52m:@gZ? )Xt ~ :XZ E
gzZ

t g

: q ~ !T {z sg C:c*

\W

( 52m:@g Z? )X!{z:gzZ

Vg

Z}
. yZt Vg :c*

\W

Z
( 53m:@g Z? )X ,zsq:gzZ:6,

x|/[

Z GE
!:c*
:wzZ ; '!*

\W
&~ b {3E

www.ziaislamic.com

]xz]

51

i Zd
$zZp]|

( 29:m@g Z? )X ] ^ vi^]: ~

{&]Zg

~i z: }{ & ]Zg :c*

\W
/
D
zmvZ -vZ wg]|~}g !*
T~zZuz}gZ
pyW
gTgzZ} Z Z xsg et n
n}g i t

:XZ c*
-[ f gzZ}z { i @*
J
JZQYk
,
~hQ 7,
c*
( 36:m@g Z? )Xgw'~

{g )*

/Z 1yTZ}
. T:c*

\W
:gz {z
( 9:xX @g Z? )X 7~kZ
g0
+Z kZ @*
{z sg :c*

\W
6,kZ vZQY: ub
z LZ @*
} w wZ
X @g Z ? )X Y { Zz6," V Vz {z gzZ g: q
( 9: x
z gzZ @*

* sg :c*

\W
? ) X C 7Z gzZ G0
gzZ @*
g Z * {z a
( 49m:@g Z

L :XZV&
:

yzZp ]|%zc LZ ~:c*

\W
vZN Y 0*
&~
/Z mvZ G*9g zg ;
]zI X Z gzZ . ]zI ,q & {z
rg
z Q
( 9:xX @g Z? )X }i Z [W# .c*
g

] xz]

54

i Zd
$zZp]|

( 187@*
186:mX:Z!Zf)
) ( 10)i *z"i Zi( 9)

"
$U*
h
+%

? @*

x"
$U*
h
+%
HY7 \ W%q
-Z

-w
J
Zz$
+wqZ @*
x"
$U*
zkZ {z:c*

\ W
( 55X Y 1zZ)X: { k
H~wqZ 0%**
kZ

h]Z f :c*

\ W~}g !*
#
IZ

( 55X Y 1zZ)X}:gz{ g!*


KZ} xg Dg e **
.

]z
#

?gyZtg zZ z{ k
H t #
]z

( 55X Y 1zZ)Xgw=

]{h
+I

? ]y[8{ c*
i
k0*
\vZ

7 c*
Z

Z ( 1) c*

V( 3)gzZ **
~g7 ~
# q V( 2)
X **
**
3

!$
+]zI

z$

+]zI{z 0*
T:c*

\W

( 56X Y 1zZ)X 0*

DC

Zz +
M x x Z 0 Y c
C c*
x txsZIZmvZ G*9gi Zd
$zZp]|

www.ziaislamic.com

]xz]

53

i Zd
$zZp]|

X n 1: xX n)
**
: xzX n} izg **
3

( 57m:@g Z? )X CZa}gzZ}uz sp

wVsg

6,* # [W@g : c*

\W

zggyZVZg gzZ
( 608Xg ZuZ > K%)X @*

}g @*
b [Wsg :c*

\W

? ) X Sg 7{ q zg T zg V
( 57m:@g Z

k ngIZ

: xi k n g IZ :c*
\W

( 5) g ( 4) ( 58 m: @g Z ? ) X [ Z ( 3)% ( 2) h( 1)

( 9) **
**
3( 8)<#
/Z( 7) ~ ( 6)wuF,
z
( 186 :mX:Z!Zf)X i z{izg ( 10) *
*g (Z

k n|IZ

xik n|IZ :c*

\W

}{fg: {fgp: ( 2) **
{g Z}
.gzZ **
~c( 1) :
T C ]!*
+Z gzZ 3 { Zg h( 3) }: w ~$
+

gzZYx Hzm,
C
( 6)
( 5) Z ( 4){Z
+]y

Wz*~
~ gzgC
( 8) gz t( 7)}g F, gzZ H
LZ

] xz]

i Zd
$zZp]|

i Zd
$zZp]|

]xz]

@
Z

{
!* @
Z

@
Z { C , @
Z +
+m,
h
g

!Z

Zu

ug Iwz

$]|

'
,#
/ZgzZ@)mvZ G*9gi Zd

.6,
Z}
.tx \ M
gz Z Z
g kg wggzZ Z}
.\W '
,wYgzPgz
~ [ZpzmvZ -xZgvZ Y 1zZP c*
W
z ]y

M^Z
#
?\+Z
zvZ : g

g Z
yZ g W~EE
X WcwLZ

] gnfuL L:g k
,
Zg6,
kZ>\W
zwz

X wz~ :XZ [8vZt XX] gu o l^

]'
,
z nA [ Z XIz <
p g I] Z f \ M

Y 1230

#B 21x| 627Z
# Z Z
# gB 6ug Iwz\ M D H
X ZDziz'
,
$ v ^n( n o ^e o^ i ] o$
!n ^ ] h( v] ] ^] ! n q] fv ' o $

www.ziaislamic.com