You are on page 1of 1

ALUMNES

NO LECTURA
Vacil·lació Lletreig Sil·labeig Repetició Rectificació

AVALUACIÓ LECTORA.Nivell:
SUBSTITUCIONS ADDICIONS Addició de lletra Addició de síl·laba Addició de paraula Omissió de lletra Omissió de síl·laba Omissió de paraula Inversió sil·làbica Errors sintàctics Puntuació Accentuació Assenyalament omissió de línies Distància al paper
I

Substitució de lletra Substitució de vocal àtona Consonant castellana Substitució de síl·laba Substitució de paraula Paraula castellanizada

_______________

Curs: __________________
OMISSIONS

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F F I F

ACTITUD

VELOCITAT (ppm)