You are on page 1of 2

NAUILA/NAUIO SAM

1. Kojoj vrsti imenica pripadaju imena naroda i stanovnika naseljenih mjesta?


........................................................................................................................................
.
Evica je Slavonka iz Slavonije, a Ivan Dalmatinac iz Dalmacije.
to si ti?
........................................................................................................................................
.
Kakvim poetnim slovom piemo imena naroda i stanovnika naseljenih mjesta?
........................................................................................................................................
.
2. Promotri registracijske ploice na automobilima pa zapii imena gradova i imena
njihovih stanovnika.
ZD

321 R

KR

123 R

................................

SK

................................

213 B
................................

................................
................................
................................
3. Osim oznake grada, automobili imaju i oznaku drave.
Najprije zapii iz kojih su drava automobili koji imaju ove oznake, a zatim i imena
veinskoga naroda koji ivi u tim dravama.
SLO

PL

CH

................................

................................

................................

................................

................................

................................

4. Republika Hrvatska ima vie pokrajina prema kojima su izvedena imena njihovih
stanovnika. Pravilno zapii imena stanovnika navedenih pokrajina.
Lika

................................

Posavina ................................

Hrvatsko primorje ...............................


Hrvatsko zagorje ...............................

Podravina ................................

Gorski kotar

...............................

5. U Republici Hrvatskoj mnoga naseljena mjesta u nazivu imaju dvije, a neka i vie
rijei. Savjetuj se sa svojim susjedom u klupi pa napiite imena stanovnika i
stanovnica navedenih naselja.
Ako eli, na prazne crte zapii sline primjere iz svoga zaviaja.
Babina Greda Babogredac

Babogretka

Zlatar Bistrica ...................................

...................................

Dugo Selo

...................................

....................................

Marija Gorica ....................................

...................................

....................... ....................................

...................................

6. Od zapisanih osobnih/vlastitih imenica izvedi posvojne pridjeve i upii ih u tablicu.


Pazi na pravila o pisanju velikoga poetnog slova tih pridjeva.
Osobne/
Posvojni pridjevi
Osobne/
Posvojni pridjevi
vlastite
(-ski, -ki, -ki, -ki) vlastite
(-ov, -ev, -in)
imenice
imenice
Vis

.................................

Zagreb

..................................

Pula

.................................

Sisak

..................................

Karlovac

.................................

Metkovi

..................................

Bra

.................................

Kutina

..................................

Podravina

.................................

Osijek

..................................

Meimurje

.................................

Varadin

..................................

Delnice

.................................

akovec

..................................