BREVIAR DE CALCUL CORP III

EVALUAREA INCARCARILOR
Greutatea panouri de acoperis
Pp
13.15
daN/mp
Ppane
19.725
daN/m
Prigle
26.3
daN/m
Incarcarile din zapada
-conform CR 1-1-3/2006
Sn= μi × Ce × Ct × S0,k
unde:
Ce – coeficient de expunere al amplasamentului;
Ct – coeficient termic;
S0,k – valoarea caracteristica a incarcarilor din zapada pe sol [kN/mp], an amplasament.
Zona : Tg.Secuiesc
S0,k=
200

daN/mp

Valorile coeficientului de expunere Ce
Tipul
expunerii
Completa
Parţiala
Redusa
μ1=0.8
μ1
Sn
Sc
Pz

Ce
0.8
0.1
1.2

0.80
128.00
179.20

daN/mp
daN/mp

268.8 daN/m

00 W(D) [daN/m] 225.factor de expunere de iniltimea asupra terenului Cp.90 -35.28 -42.67 n 1.08 112.8 Cp Zona E -0.3 daN/mp daN/mp daN/mp daN/mp Calculul incarcarilor pe rigle l -travea Rigle 6.00 m l 6.79 W(E) [daN/m] -84.2 .96 94.Incarcari de vant -conform NP 082/2004 W(z)=qref*Ce(z)*Cp unde: qref-presiunea de referinta a vantului Ce(z).34 Cp Zona D 0.coeficinet aerodinamic de presiune qref [daN/mp] 60 W(D)n W(D)c W(E)n W(E)c Ce(z) 1.

9 Mz [daNm] * * * * * * 1.1 566 5 0 * 561 5 0 * 453 5 2.3 -0.3 1004.6 568 5 2.4 * * -979. Pana] Distanta Nx Bara Sec [m] [daN] 566 5 0 -7237.2 563 5 2.8 566 5 0 * 461 5 0 * 887 5 0 * 919 5 0.1 568 5 2.8 0 -3.9 566 5 0 * 461 5 0 * 887 5 0 * 919 5 0.1 52.5 5.4 113.3 -0.3 * 0.8 Qy [daN] * * * -2622.4 -142.4 1004.1 0.8 579.3 0 -77 0 -77.7 0.8 1004.8 414 5 2 343.1 12 5 0 3435.8 568 5 2.6 566 5 0 * 561 5 0 * 453 5 2.4 * * -979.9 1004.9 -980 -980.6 563 5 2.8 579. Fundamental.7 .3 3.3 0.2 * * 0.7 461 5 0 * 1726.056 -1573.944 -2110.5 -0.056 -1609.3 1004.1 549 5 0 342.944 -2110.Seism-.1 0.3 536.944 -2091.1 My [daNm] * * * * * * 917.9 580 47.8 0 -3.2 -0.3 * * -980 -980 -980.6 -0.1 443 5 0 785.1 0 -0.6 -3.3 * 0.2 * 12 5 0 3471.4 549 5 0 345.4 77 0 77.3 -2622.3 0.3 414 5 2 348.8 566 5 0 -7237.2 566 5 0 * * 561 5 0 * * 453 5 2.5 * * -0.9 1004.5 Qz Mx [daN] [daNm] * * * * * * * * * * -1901 * 1896 0 * -0.6 Qz Mx [daN] [daNm] * * * * * * * * * * -1898 * 1899 0 * -0.5 -141.1 0 -0.6 5.1 0.5 563 5 2.944 -2091.5 3.1 887 5 0 * * 919 5 0.6 5.3 0 -77 0 -77.6 -140.944 -2110.4 * * -0.3 540.1 0 -0.3 538.Pana] Distanta Nx Bara Sec [m] [daN] 566 5 0 -7313.2 * * 0.Pana] Distanta Nx Qy Bara Sec [m] [daN] [daN] 566 5 0 -7275.3 12 5 0 3508 16 5 0 3507.5 0 414 5 2 345.4 5.3 * 0.3 1711.5 463 5 2.8 566 5 0 -7313.3 -0.7 -0.7 * 124.1 0 1044 0 -1044 0 -764.7 0.6 5.1 My [daNm] * * * * * * 917.1 -980.5 -2585 1286.7 Qy [daN] * * * -2585 1740.1 51.2 16 5 0 3434.056 -1591.944 -2107.7 Qz Mx [daN] [daNm] * * * * * * * * * * -1900 * 1898 0 * -0.1 52 Solicitari de bare [Linear.4 77 0 77.8 Mz [daNm] * * * * * * 0.3 3.3 * 566 5 0 * -2603.7 463 5 2.7 443 5 0 809.944 -2111.8 Mz [daNm] * * * * * * 1 * * -0.4 Solicitari de bare [Linear.4 566 5 0 -7275.1 549 5 0 347.9 47.Seism+.4 77 0 77.5 -0.DIMENSIONAREA SECTIUNII PANEI Solicitari de bare [Linear.944 -2107.3 1258.9 -979.944 -2091.9 -980 -980 -980.1 1272.1 0 1044 0 -1044 0 -763 -0.944 -2111.944 -2111.944 -2107.5 * 102.1 My [daNm] * * * * * * 917.1 463 5 2.8 47.2 -2603.1 0 1044 0 -1044 0 -766.6 5.6 * 16 5 0 3471.3 0 -77 0 -77.3 443 5 0 832.

1 * * * 0.7 -0.9 -705.3 190 1 0 -88.6 46.1 -449.8 237.9 46.8 0 111.7 0 -61.7 0 -61.7 0 -61.2 197 1 3 -211.1 σ < R [daN/cm²] 3081.4 -2.8 0 -61.2 108 0 111.6 -46 197 1 3 -203.8 0 156. Fundamental.σ= Mx/Wx+My/Wy < R Mx [daNcm] 100490 My 1.1 -2.1 * * 2.1 515 1 0 * * 407 1 0 * * 189 1 3 -212 -46.1 -449.1 * -0.4 166.6 -705.7 0 -61.9 0 111.2 190 1 0 -104.8 809.9 0 111.1 2.3 705.1 0 50.8 -237.3 228 1 0 525.5 -0.8 809.9 107.Seism+.3 123.1 236 1 6 522.1 123 0 155.4 196 1 6 -88.3 2.1 -122.6 0 -61.9 Solicitari de bare [Linear.4 -123 0 155.5 avand rezistenta materialului S350GD Wx [cm³] 55.3 Qz Mx My Mz [daN] [daNm] [daNm] [daNm] -291.1 -107.6 808.1 -449.4 166.8 -237.1 -449.7 236 1 6 522.1 189 1 3 -212 -46.1 -449.2 0 156 166.1 * * 2.6 -46 197 1 3 -203.8 237.7 -237 189 1 3 -203.6 0 -61.9 123 0 155.4 166.4 -107.5 236 1 6 525.2 197 1 3 -211.8 33.Rigle pereti] Distanta Nx Qy Bara Sec [m] [daN] [daN] 506 1 0 411.1 -449.6 0 49.2 228 1 0 522.6 808.2 0 156 166.1 -449.2 34.6 46.1 123.1 236 1 6 525.1 -2.2 .8 0 -61.7 -237 515 1 0 * * 407 1 0 * * 189 1 3 -203.4 -2.3 * -0.8 Wy [cm³] 11.3 Qz Mx My Mz [daN] [daNm] [daNm] [daNm] -294.1 166.3 196 1 6 -104.076 3350 σ R Solicitari de bare [Linear.5 705.1*R [daNcm] [daN/cm²] 14210 3350 Se alege profil Z 210/2.9 46.1 * * * 0.Rigle pereti] Distanta Nx Qy Bara Sec [m] [daN] [daN] 506 1 0 410.1 -449.

3 808.1 * * 189 1 3 -220.3 2.5 avand rezistenta materialului S350GD Wx [cm³] 53.6 0 -61.9 -237.1 -449.1 122.299 3350 σ 1.6 236 1 6 519.Rigle pereti] Distanta Nx Qy Qz Mx My Mz Bara Sec [m] [daN] [daN] [daN] [daNm] [daNm] [daNm] 506 1 0 409.8 197 1 3 -220.3 46 -2.9 -237.32 Wy [cm³] 11.1*R .3 -46.3 -46.5 196 1 6 -121.8 190 1 0 -120.8 228 1 0 519.Solicitari de bare [Linear.Seism-.9 0 111.8 0 154.8 0 -61.1 -449.9 237 -123.2 0 154.8 197 1 3 -220.8 189 1 3 -220.05 σ < R [daN/cm²] 2930.3 -108 0 111.5 Mx [daNcm] 80920 My R [daNcm] [daN/cm²] 15610 3350 Se alege profil C 200/2.1 -449.3 2.7 165.8 515 1 0 * * * -0.8 0 -61.3 46 -2.7 165.8 236 1 6 519.6 0 -61.8 -298 0 49.8 165.8 0 154.8 705.1 -449.2 -0.4 107.1 * * 407 1 0 * * * 0.3 33.1 -705.1 122.3 808.

3 -9.7 169 2 0* * 170 2 0 -3085.7 -160.3 * * * -186.5 -4826.9 213.7 -0.5 -89.4 -9.4 14.9 * -200 * 200 9.4 * * * -9318.1 31258 31259 * * -20861.Grinda] Distanta Nx Qy Bara Sec [m] [daN] [daN] 148 2 0 -14133.8 118 2 1.5 -1.2 160.3 90.7 * * 173 2 0 * 4233.6 * -0.2 159 2 0* -4379.4 667.4 -20859.5 121 2 1.9 0.6 159 2 0 * -4354.5 -89.4 * 1798.7 215.1 1.9 * * * -3.8 * * * 20030.7 * -21012 32254 32253 4098.8 -1595.9 * 155 2 0 -14127 * 91 2 1.5 -4830.5 9532.3 -16418.8 0.8 9534.7 My [daNm] * * -20859 * * * 20046 20046 21597.9 90.5 307.1 48 Solicitari de bare [Linear.1 1800.5 -4830.5 -9318.6 -20853.5 287.1 .3 * 1798.1 1.5 -16417. Fundamental.8 -200.5 -4827.5 -4826.3 Mx [daNm] * * My [daNm] * * -0.1 * -20855.5 90 2 0* * 91 2 1.7 9532.7 -1.6 161.3 -9.7 -100.3 -604.5 -4829.2 -1.6 173 2 0 * * * -47 94 2 0 * * * 48 84 2 0 * * * * 85 2 1. Grinda] Distanta Nx Qy Qz Mx Bara Sec [m] [daN] [daN] [daN] [daNm] 148 2 0 -14111.5 118 2 1.7 9532.1 * -24845 -20842.1 * * * -0.8 9534.5 287.9 213.2 94 2 0* 4185 173 2 0* 4185 39 2 0 -2272.3 32153 32158 -16383.2 9.3 -187 186.8 48 Mz [daNm] 186.1 9.6 665.1 -211 9534.9 -3.5 308.2 -1.5 0.4 -9.4 -9317 -0.1 * * -20859.6 121 2 1.7 -331.6 1.1 -211 9534.1 -160.7 -0.3 46 2 0 -4501.3 173 2 0* * 94 2 0* * 84 2 0* * 85 2 1.9 9.4 -20859 -20859 -23843 -20853.2 163 2 0* * 164 2 0 -3082.4 1801 -0.6 -863.9 -1595.7 -20839.7 -9317 0.7 Mz [daNm] * * 186.6 1345.5 42 2 0 -2267.9 -90.5 308.4 * -20861.5 * -1598.6 -4354.Seism+.4 94 2 0 -13156.5 287.5 121 2 1.5 -4829.7 118 2 1.6 * * * -1598.6 -7.6 121 2 1.7 * * * 91 2 1.6 94 2 0 -13159.3 -600.7 * 0.9 -1595.6 1.5 -4827.7 -20841.3 103 42 2 0 -2270.7 215.5 * * * 155 2 0 -14104.6 90 2 0 * * * * 91 2 1.9 * 186.9 -90.1 105.6 * * * * * -20861.6 159 2 0 -13105.1 199.6 * -0.8 4233.7 169 2 0 * * * * 170 2 0 -3064.1 9532.3 -213.5 -20861.9 -103 118 2 1.1 3.1 20030.6 -6444.6 163 2 0 * * * * 164 2 0 -3062.1 3.7 * * 39 2 0 -2269.3 4185 Qz [daN] * * -1598.5 21597.6 -47 * 48 * * 0.DIMENSIONAREA RIGLEI TRANSVERSALA Solicitari de bare [Linear.3 -213.7 1346.6 * * 94 2 0 * 4233.

7 9531.6 46 2 0 -4525.9 Lv 2.5 267.03 cm4 Wy 122.4 1343.2 20014.5 267.60 cm4 Wy 153.6 121 2 1.Seism-.4 * * 39 2 0 -2275.5 32243 32158 4091.3 -90.1 -105.1 211.06 cm² Wx 2428.2 * * * 20014.2 -1601.52 cm³ Iy 1041.86 cm³ Ix 18111.8 664.3 -161 1795.1 1.2 -20863.3 -90.7 mm ti 8 mm b 190 mm Caracteristici geometrice ale sectiunii A 93.8 48 My [daNm] * * -20863.2 -1.21 cm4 .68 mm Se alege profil IPE 360 cu dimensiuni: Profil IPE 360 + Rigidizari hi 360 mm t 12.5 -4833.3 * * -20863.1 94 2 0 -13161.3 0.5 42 2 0 -2274.6 -9320 -0.4 * * * 91 2 1.8 90.45 cm4 hi 560 mm t 12.24 cm³ Ix 71074.5 -215.6 90 2 0 * * * * 91 2 1.2 21565.98 cm² Wx 939.Grinda] Distanta Nx Qy Qz Mx Bara Sec [m] [daN] [daN] [daN] [daNm] 148 2 0 -14156.4 * * * -187.5 118 2 1.6 159 2 0 * -4403.5 -4833.7 * -200.3 -9.4 m ho 44.5 -1601.7 118 2 1.7 21565.5 -1601.7 169 2 0 * * * * 170 2 0 -3105.5 -0.5 266.7 9531.1 * 186.8 -20857.6 -20857.7 mm ti 8 mm b 170 mm Caracteristici geometrice ale sectiunii A 71.5 -4833.9 -333.2 -0.1 9531.4 -9320 0.5 -215.2 -0.5 100.8 9.4 -609.7 * * * -3.3 -9.1 211.1 9.1 1.6 121 2 1.2 * 199.3 -16419.3 0.2 -23254.5 1795.1 9531.6 173 2 0 * * * -47 94 2 0 * * * 48 84 2 0 * * * * 85 2 1.6 163 2 0 * * * * 164 2 0 -3103.07 cm³ Iy 1454.7 * * 94 2 0 * 4136.7 -7.5 -4833.8 160.9 4136.2 -1.4 * * 173 2 0 * 4136.8 -20843.7 -6445.3 Zona vutei Mmaxr [daNcm] 3225400 R [daN/cm²] 2100 Wnec [cm³] 1535.5 -24845 -20863.4 Mz [daNm] * * 186.2 3.Solicitari de bare [Linear.4 * * * 155 2 0 -14149.

03 R [daN/cm² 1875.66 cm² Wx 1451.87 cm4 Verificarea de rezistenta Grinda solicitat la compresiune cu incovoiere Grinda vuta mare Nmax [daN] 14156.04 cm³ Iy 1453.49 2100 W [cm³] 1451.4 2100 W [cm³] 939.45 cm4 hi 480 mm t 12.4 M [daNcm] 3225400 A [cm²] 93.98 σ < R Nmax [daN] 14156.6 2100 σ Grinda vuta mica σ Grinda constanta σ .4 M [daNcm] 510170 A [cm²] 71.66 σ < R W [cm³] 2428.47 cm4 Wy 153.86 cm³ Ix 18111.06 σ < R Nmax [daN] 14156.Zona in camp ho Mmaxc [daNcm] 2484500 R [daN/cm²] 2100 39.7 mm ti 8 mm b 170 mm Caracteristici geometrice ale sectiunii A 71.856 R [daN/cm² 739.21 mm Wnec [cm³] 1183.03 cm4 Wy 122.98 cm² Wx 939.24 R [daN/cm² 1480.7 mm ti 8 mm b 190 mm Caracteristici geometrice ale sectiunii A 86.1 Se alege profil IPE 360 cu dimensiuni: Profil IPE 360 + Rigidizari hi 360 mm t 12.52 cm³ Iy 1041.4 M [daNcm] 2484500 A [cm²] 86.03 cm³ Ix 36667.

4 91.5 -165. Fundamental.7 * 78 2 0 * -2790.981 9330.981 9296.2 -2400.8 -2291.3 -2234.ax-14] Distanta Nx Qy Bara Sec [m] [daN] [daN] 37 2 0 954.2 -161.6 1423.2 -2292.1 182.2 68 2 0 4199.6 1937.4 * -188 * 191.9 * * * * * * * * -2725.4 2848.028 6158.028 8267.028 6167.1 -290.2 -2727.3 2256.5 * * 66 2 0 10241.9 * * 78 2 0 * -2822.3 -2290.2 Solicitari de bare [Linear.1 2256.7 1451 .7 175 2 0.1 157 2 0 8261.8 * * * * 3111.4 117.6 -2235 Mz [daNm] -94.5 2880.2 -116.4 My [daNm] 1422.3 39.9 -2371.1 -39.9 -42.7 96 2 0.8 3104.DIMENSIONAREA RIGLEI TRANSVERSALA ax-1.8 42. Grinda ax-1.9 -175.4 1937.1 169.028 8274.9 -2291.3 Qz Mx [daN] [daNm] -1124.3 -37.5 147 2 0.9 3104.4 2259.4 165.ax-10] Distanta Nx Qy Qz Bara Sec [m] [daN] [daN] [daN] 37 2 0 938.7 147 2 0.7 Mx [daNm] -37.1 1382.7 175 2 0 8268.8 77 2 0 4158.4 2038.6 42.8 2418.028 8254.3 -39.2 -2291.6 3111.1 2450 68 2 0 4199.1 1944 * Mz [daNm] -94.7 -1424.4 2037.3 -1127.3 -2725.3 1944.2 -42.4 180.2 2035 157 2 0.3 92.4 -189.9 -1452.9 297.4 36.5 -165.8 -1385.981 9299. ax-10 Solicitari de bare [Linear.5 * 68 2 0 4167.3 -1425.1 118.7 * * 1423.6 96 2 0 * 2880.5 -178.2 2036 175 2 0 8255 2418.7 -2403.2 -116.6 3111.5 251 57 2 0 10277.9 * * * * 180.7 189.1 249.1 118.2 -90.Seism+.4 39.8 68 2 0 4167.9 -35 39.3 * * -2290.2 293.Grinda ax-1.3 2035 39.9 2450 157 2 0.1 -1385.8 1383.9 -175.3 -39.1 * 96 2 0 * 2848.2 157 2 0 8275 -2371.2 156 2 0.2 -161.1 * * * * 182.9 3104.1 * * -2290 -2289.8 77 2 0 4158.3 -1453.5 -2725.4 1450.5 175 2 0.6 96 2 0.1 169.4 -37.7 156 2 0.4 117.2 2038.9 * * * * -117.028 8261.4 -2727.5 -2403.3 -91.7 -2822.6 -2234.1 77 2 0 4190.2 2032.2 57 2 0 10251.1 77 2 0 4190.3 2040.4 -2727.5 -178.6 66 2 0 * * * 57 2 0 * * * 78 2 0.3 * 66 2 0 10267.4 165.2 66 2 0 * * 57 2 0* * 78 2 0.3 My [daNm] 1414.5 * * * * 3104.3 -2234.5 * -2393.3 -294.2 39.1 -2395.028 6154.9 -2790.3 -117.981 9328.5 -2725.028 6145.2 2259.9 -2403.2 -2727.4 -39.5 3111.

7 .9 M [daNcm] 311160 A [cm²] 71.Seism-.7 -39.3 175 2 0.7 mm ti 8 mm b 170 mm Caracteristici geometrice ale sectiunii A 71.7 -1454 1449.4 156 2 0.8 * 66 2 0 10216.5 2032.7 39.9 1930.5 2254 90.9 39.3 1423 -1425.171 Se alege profil IPE 360 cu dimensiuni: hi 360 mm t 12.7 1930.5 -118.03 cm4 Wy 122.4 2253.4 68 2 0 4135.3 147 2 0.2 -42.5 -2292.98 cm² Wx 939.3 * * -2290.3 13.1 * * * * 3098.4 R [daN/cm² 2100 My [daNm] 1406.5 * 188 * -2397.3 * -191.028 6132.2 * 78 2 0 * -2853.1 3097.8 ho Mmax [daNcm] 311160 R [daN/cm²] 2100 Qz Mx [daN] [daNm] -1130.3 2036.028 8248.Grinda ax-1.7 -169.6 -2853.9 * * * * * * * * -2730.5 289.4 2033.3 -2730.981 9264.7 96 2 0.7 96 2 0 * 2816.3 -2730.ax-14] Distanta Nx Qy Bara Sec [m] [daN] [daN] 37 2 0 921.6 57 2 0 10225.5 -118.6 -2292.8 34.1 -37.86 cm³ Ix 18111.6 -2434.7 178.8 -2434.8 2386.45 cm4 Verificarea de rezistenta Grinda solicitat la compresiune cu incovoiere Grinda constanta Nmax [daN] 16002.1 -180.4 116.7 * * * * 178.3 77 2 0 4126.6 -2290.6 161.4 157 2 0.3 2816.7 -169.3 77 2 0 4126.3 -2730.2 -2405.028 8241.3 2030.4 1382.5 -1385.9 -2235 -2235.52 cm³ Iy 1041.6 161.8 42.88 mm Wnec [cm³] 148.7 68 2 0 4135.9 -39.7 157 2 0 8248.8 175 2 0 8241.6 -298 66 2 0 * * 57 2 0* * 78 2 0.1 3097.4 116.1 -180.028 6141.98 σ < R W [cm³] 939.1 -39.981 9267.1 3098.9 -92.6 2386.856 σ 553.6 247.Solicitari de bare [Linear.5 * Mz [daNm] -95.

4 -1211.8 4863.8 * 297 3 1.9 Solicitari de bare [Linear.7 256 3 0 * 335 3 0 * 317 3 0 * 317 3 0 * 335 3 0 * 240 3 0* 243 3 0* 315 3 0* 297 3 0* 251 3 2 -11987.4 4860.1 -776 777.Stalp] Distanta Nx Qy Bara Sec [m] [daN] [daN] 317 3 0 -21650.4 8071.8 -1520.5 -4016.3 -33.8 -5622.1 315 3 1.7 -1206.7 -1520.3 -11.2 * 4863.1 256 3 2 -7307 Qy [daN] * * 41.4 * * * * * * * * * * * * * * * * -20145 -17.1 -823.3 -819.7 776.4 .2 -823.5 48.4 3.4 335 3 0 * -543.9 55.2 1.5 * 4863.6 * -48.5 * * * * * * * * * -20129 -20129 32254 31253 -1512.6 -1206.5 -4056.8 -776.5 3.4 -3.5 317 3 0 * * 335 3 0 * * 240 3 0 * * 243 3 0* * 315 3 0* * * 297 3 0* * * 251 3 2 -11998.7 * 4860.2 -539.4 * 48.8 * 4860.8 -11.3 11.1 4860.DIMENSIONAREA STALPULUI Solicitari de bare [Linear.8 * * * * * * Qz Mx [daN] [daNm] * * * * -4056.5 * * * * * * * * * -17 18 148.1 252 3 2 -11997.3 247 3 2 -7355 539.4 243 3 2 -11839.3 My Mz [daNm] [daNm] * * * * -5679.5 -2.9 32254 -146.3 Mz [daNm] * * -53 57.5 252 3 2 -11986.2 -55.7 -1.4 8241.3 48.2 -146.5 2.4 -48.4 8240.1 -48.7 My [daNm] * * -5622.6 48.6 -145.1 148 4863.4 -37.7 * -4060.3 37.5 -1211.5 32254 146.4 -1512.5 -20145 17.5 * * * * -4101 * -4100.2 -5678.2 240 3 2 -11839.8 240 3 2 -11838. Stalp] Distanta Nx Bara Sec [m] [daN] 317 3 0 -21480.2 540.9 256 3 2 -7355 -539.6 -819.1 -539.5 -1.6 315 3 1.6 1.3 -539 547.8 11.3 247 3 2 -7307.5 -3.3 -144.2 -1.4 243 3 2 -11838.2 Qz Mx [daN] [daNm] * * * * -4016.Seism+.2 * * -48.2 146.2 317 3 0 * 543.4 * * * * * * -4060.8 * 335 3 0 -21648.6 297 3 1.4 335 3 0 -21478. Fundamental.4 8070.8 2.

1 243 3 2 -11840 247 3 2 -7403 256 3 2 -7403 Mmax [daNm] 32254 Tmax [daN] 4863.2 144.52 cm³ Iy 1041.3 11.5 * 48.3 1.1 335 3 0 -21819.6 -57.8 -1216.9 240 3 2 -11840.Stalp] Distanta Nx Bara Sec [m] [daN] 317 3 0 -21821.3 539.86 cm³ Ix 18111.7 mm ti 8 mm b 190 mm Caracteristici geometrice ale sectiunii A 93.1 * * -48.1 297 3 1.6 -3.6 -828.6 3.8 -41.3 -11.1 -1.1 1.5 * * * * * * -4141.4 7900.1 Qy [daN] * * 32.3 * -4141 * 4858.1 My Mz [daNm] [daNm] * * * * -5735.60 cm4 Wy 153.21 cm4 .6 252 3 2 -12008.3 -828.1 4858.6 -547.2 Nmax [daN] 21821.4 -1529.06 cm² Wx 2428.Solicitari de bare [Linear.2 31153 -148.Seism-.4 7901 315 3 1.3 -540.4 -4096.1 539.45 cm4 hi 560 mm t 12.2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * -20162 -18 -20162 17 31154 145.3 53.24 cm³ Ix 71074.98 cm² Wx 939.6 -48.4 539.6 -1216.4 -1529.1 * 4858.07 cm³ Iy 1454.2 776 R [daN/cm²] 2100 Se alege profil IPE 360 cu dimensiuni: Profil IPE 360 + Rigidizari hi 360 mm t 12.7 mm ti 8 mm b 170 mm Caracteristici geometrice ale sectiunii A 71.2 -777.7 4858.4 -5735.1 335 3 0 * 247 3 0 * 317 3 0 * 317 3 0 * 335 3 0 * 240 3 0 * 243 3 0* * 315 3 0* * 297 3 0* * 251 3 2 -12009.5 -148.8 48.4 -2.3 * * * Qz Mx [daN] [daNm] * * * * -4096.03 cm4 Wy 122.

1 364 3 1.5 -10.2 11.5 10.24 R [daN/cm²] 1562.2 317 3 0* 543.2 -286.A2-1 Solicitari de bare [Linear.8 48.2 My [daNm] * * -5679.5 348 3 0* * 364 3 0* * 349 3 0* * 365 3 0* * 315 3 0* * 297 3 0* * 348 3 1.Stalp solicitat la compresiune cu incovoiere N [daN] 21821.1 σ A Mx [cm²] [daNcm] 93.1 315 3 1.4 335 3 0* -543.6 -7145.26008 < λa=120 Verificarea conditiei de rezistenta τ=Tmax/hi*ti <Rf Tmax [daN] 4863.2 381.8 -823.9 * * * * * * * * -7145.1 62.8 * 297 3 1.5 1.6 -1520.4 * * * * * * * * 183.7 381.1 54.5 -48.8 * 335 3 0 -21648.4 * * -5104 -5103.9 Qz [daN] * * Mx [daNm] * * -4056.8 τ < Rf Rf [daN/cm²] 1300 τ 168.1 -168.77 2100 σ R Verificarea conditiei de zveltete λ=ls/ix ls [cm] 940 λ ix λ [cm] 15.9 256 3 2 -7355 -539. Fundamental.5 48.5 * * * * * * -48.4 -37.1 339 3 0 -5538.9 -62.862281 59.6 -1.2 hi [cm] 36 ti [cm] 0.8 -1520.2 -823.4 -4236.6 -4056.2 -5678.06 3225400 < Wx [cm³] 2428.7 776.6 3352.4 * * -5104 -5103.7 Mz [daNm] * * -55.1 -54.4 8071.6 -11.4 247 3 2 -7355 539.4 8070.4 -4236 286.7 -168.86 Dimensionarea stalpului A1-1.4 355 3 0 -5537.2 55.7 .Stalp] Distanta Nx Qy Bara Sec [m] [daN] [daN] 317 3 0 -21650.7 3352.1 -776.3 37.1 -183.

6 -539.2 -777.5 * * * * * * * * * 192 -174.1 -5052.6 -547.1 247 3 2 -7307.4 -1512.1 -5052.1 -5053.4 -5735.3 355 3 0 -5529.Solicitari de bare [Linear.9 * -5154.3 -7216.7 -68.6 385.8 1.3 364 3 1.8 40.5 -48.4 * * * * * * * -48.9 339 3 0 -5529. Stalp] Distanta Nx Bara Sec [m] [daN] 317 3 0 -21480.4 335 3 0 -21478.8 -41.3 Qy [daN] * * 32.1 335 3 0 -21819.5 * 48.8 540.8 -5622.4 7901 315 3 1.1 63.7 247 3 2 -7403 256 3 2 -7403 * * -4016.1 -40 -776 777.6 -828.3 -828.4 48.5 * * * * * * -5154.9 3386.3 -819.4 277.7 * * -48.6 10.4 539.6 297 3 1.4 -4096.3 -11.3 -33.6 * 3318.5 -819.2 * * 295 -277.6 315 3 1.3 -540.4 My Mz [daNm] [daNm] * * * * -5735.2 -539.4 8241.3 53.5 -1512.5 -165.2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * -7216.4 60.9 * 3318.1 297 3 1.8 -1.8 174.3 539.4 3386.8 -170.4 -4249.2 776 .Stalp] Distanta Nx Bara Sec [m] [daN] 317 3 0 -21821.3 * -539 * 547.6 -1.4 8240.3 -4016.9 -170.1 11.3 68.6 539.6 -48.5 -10.5 * * * * * * * * * -7074.5 -11.1 My [daNm] * * -5622.9 -10.1 -5154.6 -295.8 * * * * * * * Solicitari de bare [Linear.1 -1529.3 * * * Mx [daNm] -5053.8 48.4 10.1 335 3 0 * 247 3 0 * 317 3 0 * 348 3 0 * 364 3 0 * 349 3 0 * 365 3 0* * 315 3 0* * 297 3 0* * 348 3 1.Seism+.4 -4222.5 339 3 0 -5546.7 256 3 0* 335 3 0* 317 3 0* 348 3 0* 364 3 0* 349 3 0* 365 3 0* 315 3 0* 297 3 0* 348 3 1.4 -4249.1 -5154.1 256 3 2 -7307 Qy [daN] * * Qz [daN] * * 41.4 -4222.7 364 3 1.6 1.4 7900.4 -7074 385.5 -63.9 -60.3 48.1 377.9 -165.3 11.4 -1529.9 355 3 0 -5546.3 Mz [daNm] * * -53 57.3 Qz Mx [daN] [daNm] * * * * -4096.6 -57.4 -192 377.Seism-.

256693 77.66 R [daN/cm²] 1639.074 τ < Rf τ 159.04 ti [cm] 1.6966 λ < λa=120 λ Verificarea conditiei de rezistenta τ=Tmax/hi*ti <Rf Tmax [daN] 5154.09 2100 σ Verificarea conditiei de zveltete λ=ls/ix ls [cm] 1030 ix [cm] 13.1 A Mx [cm²] [daNcm] 53.63432 721680 Wx [cm³] 585.10 cm³ Iy 609.8 Tmax [daN] 5154.69 cm4 Wy 81.87 cm4 N [daN] 21821.7 mm ti 7.66 cm³ Ix 9425.1 mm b 150 mm Caracteristici geometrice ale sectiunii A 53.63432 cm² Wx 585.9 Nmax [daN] 21821.78 Rf [daN/cm²] 1300 .Mmax [daNm] 7216.1 R [daN/cm²] 2100 Se alege profil IPE 300 cu dimensiuni: hi 300 mm t 10.9 hi [cm] 30.

04741 1.0234319 1.5 4.9 Determinarea iniltimea blocului tgα ≥ 1.CALCULUL SI ARMAREA FUNDATIILOR Dimensionarea fundatiei izolate rigide Calculul fundațiilor se face conform NORMATIV pentru proiectarea structurilor de fundare directă. Pentru cuzinet vom folosi beton armat de clasa C16/20 iar pentru blocul de fundație beton simplu de clasa C12/15.2 x N/pconv hst/bst=L/B => B=(bst/hst) x L => B=L BxL B L [mp] [m] [m] 1. indicativ NP 112-04.1 Stalp Dimensionarea blocului din beton simplu Dimensionarea se face pentru ipoteza de incarcare cea mai defavorabila B x L = 1.5 lc 0.9 bc 0.023432 Se adoptam B L 2 2 Dimensionarea cuzinetului lc/L=bc/L= 0.4 … 0.5 3.3 >1.7 >1. Proiectarea fundatiei izolate pconv [KN/mp] ls [cm] 250 36 Maf [daNm] 0 Nmax [daN] 21821.3 >1. Betonul de egalizare va fi realizat din beton simplu C8/10. Dimensionarea fundației tip de beton simplu și cuzinet de beton armat se face pentru eforturile calculate în centrul de greutate al plăcii de bază.3 .3 H [m] 0.065 Se adoptam H [cm] 230 H1 [cm] 90 H2 [cm] 70 H3 [cm] 70 ~3 trepte 4.3 Qaf [daN] 4141.

075 Anec [cm²] £ 0. distanţa minimă este 100 mm.2 x Pconv = 40125 daN/mp ARMAREA CUZINETULUI Calculul momentelor incovoietoare pozitive.10% pentru armaturi OB37 si 0.50 90.diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.y [daNcm] 142710 ho [cm] lc [cm] 71.1) Cd = pconv x ((Df .distanţa maximă între armături va fi de 250 mm.00 B 0.9 Mc [daNm] 3105. in cuzinet. se face considerand incastrarea consolelor in sectiunea de la fata salpului. functie de care se determina eforturile sectionale in cuzinet sunt determinate de solicitarile din stalp.1215 Pmax Pmin [daN/mp] [daN/mp] 54378.15 Capacitatea portanta a terenului: Pconv = pconv + Cb + Cd Cb = pconv x k1 x (B .Determinarea iniltimea cuzinetuli tgα ≥ 1 hc [m] 0.049 Mx=My=(((2 x lc) + lst)/24) x (lc-lst)² x Pmax Mx.5 daN/mp 1250 daN/mp 7187.97 daNm Nf/Af+Mf/Wf 20346.075% pentru armaturi PC52.31 .62 daN/mp < 1.00 Ra [daN/cm²] 3000. Nc = N+Gc Mc = M+T x hc Pmax = Nc/Ac + Mc/Wc Pmin = Nc/Ac .00 Rc [daN/cm²] 125.5 daN/mp Verificarea presiuni pe talpa fundatiei: Nf = N + Gf Mf=M+Q x (hc+H) 43493.2)/4) 33437.00 armarea Ø12/10 PC52 pe ambele directi 1. Procentul minim de armare pe fiecare directie este 0.51 p=Aef*100/hxb > 0.81 Wc [mc] 0.21 3251.5 >1 Determinarea adancimea de fundare Df [m] 3.Mc/Wc Nc [daN] 23339.00 0. Presiunea pe suprafata de contact dintre cuzinet si bloc.67 Aef [cm²] 11.975 Ac [mp] 0. . .6 daN 12630.3 Se adoptam hc [cm] 75 2.

Imbinari cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate Baza stalpului Grupa caracteristicilor mecanice 8.8 Numar suruburi necesar = 10 M21 .8 Numar suruburi necesar = 4 M21 Imbinare stalp-grinda Grupa caracteristicilor mecanice 8.8 Numar suruburi necesar = 12 M21 Imbinare la coama Grupa caracteristicilor mecanice 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful