You are on page 1of 7

LAM-PT-05-03

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


KURIKULUM
PROGRAM: PISMP
Kursus/Kertas: PUISI
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

SEMESTER: 1

TAHUN: 3

Kod: BCN3110
Kuliah
(jam)

Kredit: 3(3+0)
Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(2 jam)

Taklimat Kursus
BCN3110

M1
2-3 Jan
2014

1.

a.
b.

1.

M2
6-10
Jan
2014

M3
13-17
Jan
2014

a.

2.

a.

2.

2.

b.

Jun 2012

Catatan/Refleksi

a.

b.

(2 jam)

(1 jam)

(1 jam)

(2 jam)

(1 jam)

i.
11-32
43-108
ii.

1- 131

1993

LAM-PT-05-03
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(2 jam)

Catatan/Refleksi

14 Jan 2014 Hari


Keputeraan Nabi
Muhamad

2.

(1 jam)

2.

M4
20-24
Jan
2014

a.

b.

c.

d.

M5
27-31
Jan
2014
e.

Jun 2012

3.

2.

(2 jam)
2.

2.

2.

3.

2.

(2 jam)

(1 jam)

(1 jam)

(1 jam)

(1 jam)

ii

i.

31 Jan 1 Feb 2014


Tahun Baru Cina

LAM-PT-05-03
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

M6
3-7 Feb
2014

Hasil Pembelajaran

e.

2.

2.

1.

Kuliah
(jam)

(1 jam)

1.

a. []

b. []

2.

2.

2.

Jun 2012

(1 jam)

a.

b.

(2 jam)

Amali
(jam)

ISL
(2 jam)

Catatan/Refleksi

i.

i.
1-135
ii.

189- 337

(1 jam)


M7
10-14
Feb
2014

Tutorial
(jam)

(2 jam)

(1 jam)

i.

ii.

LAM-PT-05-03
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

M8
17-21
Feb
2014

M9
24-28
Feb
2014

M10
3-7
Mac
2014

Jun 2012

a. []

b. []

Hasil Pembelajaran

2.

Kuliah
(jam)

(2 jam)

2.

(1 jam)

c. []

d. []

2.

a. []

b. []

Amali
(jam)

ISL
(2 jam)

Catatan/Refleksi

(1 jam)

2.

c. []

a. []

b. []

Tutorial
(jam)

2.

2.

2.

(1 jam)

(1 jam)

(2 jam)

<>

(1 jam)

i.

308-337
ii.

LAM-PT-05-03
Minggu/
Tarikh

M11
10-14
Mac 43

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

1.

a.

b.

1.

a. []

b. []

c. []

2.

a.

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(2 jam)

a.

b.

(2 jam)

(2 jam)

(1 jam)

i

21-41
ii

362- 414

(1 jam)

(1 jam)

2.

2.

2.

Catatan/Refleksi

i.

ii.

(1 jam)

2.

M12
17-21
Mac
2014

Jun 2012

a.

2.

(1 jam)

LAM-PT-05-03
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

b. []

Hasil Pembelajaran

2.

2.

2.

M13
24-28
Mac
2014
M14
31 Mac
4 Apr
2014
M15
7-11
Apr
2014
M16
11-18
Apr
2014
M17
21-25
Apr
2014
M18
28 Apr2 Mei
2013

Jun 2012

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(2 jam)

Catatan/Refleksi

(2 jam)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

PRAKTIKUM 1

PRAKTIKUM 1

PRAKTIKUM 1
18 Apr 2014 Good Friday

PRAKTIKUM 1

b. []

2.

2.

(1 jam)

i.

ii.

LAM-PT-05-03
Minggu/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(2 jam)

Catatan/Refleksi

1 Mei 2014 Hari


Pekerja

M19
6-10
Mei
2014

ULANGKAJI

M20
12-16
Mei
2014
M21
19-23
Mei
2014
M21
26-27
Mei
2014

PEPERIKSAAN MEI 2014


13 Mei 2014 Hari Wesak

PEPERIKSAAN MEI 2014

PEPERIKSAAN MEI 2014

Tandatangan pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan

________________________________________

_________________________________________

(Nama: HOON SWEE KIM

(Nama: CHUA GEOK KWEE

Tarikh: ___________________

Jun 2012

Tarikh: _______________________