Referat af CBS Sport bestyrelsesmøde mandag d. 22.

december 2008 Tilstede: Karina Ildor Jacobsgaard (KIJ), Rasmus Nielsen (RN), Thomas Staalager (TS), Adam Kayser (AK), Søren Low (SL), Christoffer Larsen (CL), Nicolai Sønderskov (NS), Karsten Bagger (KB), Christine Wibro (CW), Asger Bryderup (AB), Jonas Valentiner (JV), Stina Ildor Jacobsgaard (SIJ)

Referent: Stina Ildor Jacobsgaard

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra foregående møde: Godkendt

3. Eventuelle meddelelser: - KPMG og CBS Sport i 2009 Har fået forlænget sponsoratet for 2009.

4. Nyt fra sportsgrene - Badminton (Adam) AK har snakket med Johann, det kører fint. Ikke noget nyt. Johann er gået med i FIU’s badminton udvalg. - Basketball (Søren) 1. holdet for både mænd og damer er rykket op. - Cricket (Stina) Har haft kontakt med Hammad som er ansvarlig for cricket. De starter op i marts/april måned. Spiller stadig ude i Brøndby. - Fodbold (Asger) To hold er tilmeldt FIU’s vinterturnering (feb/mar). 10 hold med i alt. Aage bliver holdleder i løbet af foråret, da Martin og Jan ønsker at stoppe. - Håndbold (Christine)

Ikke noget nyt. 1. holdet ligger midt i rækken. - Floorball (Stina) Starter pigeholdet i det nye år. - Rugby (Karina) Intet nyt. - Volleyball (Nicolai) Intet nyt. Karina er blevet repræsentant for volley i FIU’s Volleyball udvalg. - Ridning (Karsten) Stopper træning da det er for koldt lige nu. Starter op igen i februar. Der er 7 medlemmer. - Tennis (Karina) Martin og Jesper står for det. Regner med opstart 1. februar. Indtil videre har der været forholdsvis stor efterspørgsel. Holder et info-møde 8. januar i SP208. - Ski (Karina) 432 tilmeldte. Værelsesfordelingen er snart færdig. Kører udmærket, men meget arbejde. 5. Økonomi - Status på budget og regnskab Stort set færdige med regnskabet for 2008 og forslag til budget for 2009. Fremlægges på næste møde. 6. Nyt & siden sidst - Status fra kommunikation, oversigt/strategi for 2009: Nyhedsbrevet er næsten færdigt, vises frem. Skal udsendes 4 gange årligt. - CBS Sport brochure:

Forslag om billede af de sportsansvarlige i brochuren og på hjemmesiden. SIJ er gået i gang med at udarbejde et forslag til brochuren. - Flyer (bestilling af nye), layout Bliver udarbejdet snart. - CBS Sport @ Nexus Afholdes d. 19. Marts. Der skal være en bordfodboldturnering. Skal have en bod ude foran Nexus i løbet af dagen, hvos folk kan melde sig til turneringen og de frivillige kan fortælle om CBS Sport. - CBB mobil (Oplæg af Stina) CBB Mobil tilbyder foreninger som tilmelder sig deres abonnementservice 6 % af ens medlemmers samtalepris. Besluttes at vi tilmelder os det. - Status på Hardball (oplæg af Asger) Intet nyt. - Sommerfest d. 25. april (Oplæg af Nicolai) Vi holder festen på Idrætsfabrikken på Vesterbro. Alle i festudvalget og bestyrelsen skulle have modtaget en mail med information om location mm. - Tur til foråret (oplæg af Rasmus og Nicolai) NS arbejder fortsat på det for endelig at bestemme destination. - Status for ny hjemmeside, hvad er deadline? (Oplæg af Søren eller Karsten) Intet nyt. Ny webmaster er TS, han skal i samarbejde med SIJ sørge for at hjemmesiden er up-to-date. - Udskiftning af spillertøj grundet sponsorat Hold: basket, fodbold, håndbold.

- Update på teambuilding dag (ultimo februar – fredag/lørdag 21.2 eller 28.2) De arbejder fortsat på det. Fastlægger dato hurtigst muligt.

7. Fastsættelse af næste mødedato og indhold - Næste møde er: onsdag d. 14. januar 2009 kl. 16.30 - Forslag til næste møde igen: onsdag d. 18. februar 2009 kl. 16.30

8. Eventuelt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful