BUTOIUL CU PULBERE

de Dejan Dukovski
Traducerea şi versiunea scenică Felix Alexa
1
Personajele
DI!ITRIA
A"#$ELE
%I!O"
%&ETO
A"A
A"DREA
O FE!EIE
U" B'RBAT
%&ETLE
(OFERUL
#$EOR#$I
#$ELA
#$IORE
!'CIUC'
PA)"ICUL
!A"E
E&DO*IA
*O%TA
2
%cena +
O bodegă. Aproape goală. La o masă stă aşezat
Anghele, de vârstă mijlocie. Bea o bere. Intră
Dimitria. schilod. !erge "n cârje. #e aşază c$
gre$tate la altă masă. Anghele se $ită la el. %şi
termină berea şi se aşază la masa l$i.
ANGHELE: Ce mai faci, unchiule, Dimitria?
DIMITRIA: Bine, la!" D#mnului$
ANGHELE: Bei ce!a?
DIMITRIA: Ni%te &ere$
ANGHELE: '(i mai a)uci aminte )e mine?
DIMITRIA: Nu$
#e $ită $n$l la celălalt. Anghele se ridică. Ad$ce
do$ă beri. #e aşează.
ANGHELE: Ce*i cu tine +e aici?
DIMITRIA: 'n trecere$
ANGHELE: &pa$ză' Ce (i ,*a -nt.m+lat?
DIMITRIA: Nu mai -ntre&a %i tu$$$
ANGHELE: Ce!a r"u? /n acci)ent?
DIMITRIA: Nu mai -ntre&a$
ANGHELE: &ridică pahar$l' "n"tate %i n#r#c0
DIMITRIA: "n"tate %i n#r#c0
Bea$.
ANGHELE: Acci)ent )e ma%in"?
DIMITRIA: Ar fi f#,t &ine$ Mai r"u$$$
ANGHELE: Ai c"1ut?
DIMITRIA: Nu$
ANGHELE: Te*a &"tut cine!a?
2
DIMITRIA: Da$
ANGHELE: Cine?
DIMITRIA: Cine?
ANGHELE: Nu*(i mai a)uci aminte? 3Nu mai (ii
minte?4
DIMITRIA: Nu l*am !"1ut$
ANGHELE: 5i*a +u, un ,ac +e ca+? &(a$ză.' 6re#
)at#rie ce!a? 5i*a +u, unul 7.n) r"u? Te*a aran8at
)e,tul )e &ine$
DIMITRIA: Cum 1ici c" te cheam"?
ANGHELE: An7hele$
DIMITRIA: An7hele?
ANGHELE: Nu*(i mai a)uci aminte )e mine?
DIMITRIA: B"tr.ne(ea$$$
&(a$ză.'
ANGHELE: Te*a &"tut 1)ra!"n0 Te*a f"cut &uc"(i$
DIMITRIA: Cu ran7a$
ANGHELE: Cu ran7a?
DIMITRIA: Cu ran7a %i cu un ci#c"nel$ Ci#c"nel
)e !re# %a+te, #+t chile$ 9e +u(in$ :iecare #,ci#r -n
+arte$ D#u"1eci %i %a+te )e #a,e fracturate$ Nu mai
+unem la ,#c#teal" c#a,tele fi,urate$ :ractur" )e
craniu$ C#l#ana$$$ M")u!a ,+in"rii )i,tru,"$
&(a$ză.' Am +r#&leme %i cu ca+ul$ M" )#are t#t
tim+ul lua*l*ar )racu;$ 9ici#rul ,t.n7 mi*a r"ma,
mai ,curt$ Trei )e7ete li+,"$ M*au cu,ut, m*au
aran8at, )ar n*au reu%it ," m" fac" la l#c$ M.na
)rea+t" n*# mai +#t f#l#,i$ Hemi$$$ +tiu, lua*l*ar
)racu;, hemi+are1" +e t#at" +artea )rea+ta$ Afa1ie
m#trice acut"$ Hi+ert#nie mu,cular"$ Mi*au ,c#, %i
<
un rinichi$ Cel"lalt e +e )uc"$ Nu mai am !#ie ,"
&eau$ Dar eu t#t &eau$ eara nu +#t ," m" (in )el#c$
Cum m" culc, cum fac +e mine$ Re,+ir 7reu$ La
)racu;0 Mai &ine m" l#!ea un cami#n$ M*au
+en,i#nat antici+at$ :"r" mul(umiri$ Acci)ent )e
munc"$ Da; e &ine$ Nu m" +l.n7$ Mi*am tr"it !ia(a$
Nu mai am ne!#ie )e altce!a$ Mi*am tr"it traiul,
mi*am m.ncat m"laiul$ " -ntre&i )e Dimitria
=an)armul$ Cate femei am a!ut +e m.n"0 Nu le +#t
num"ra$ 'nc" mai fut 3re7ule14, ," m" ia )racu;$
Ne!a,t"*mea ,+une: m"i, Dimitria, ,chil#), ,chil#),
)a; t#t mai !rei$$$
ANGHELE: A,ta*i !ia(a 3,#arta40
DIMITRIA: "n"tate %i n#r#c0
ANGHELE: N#r#c %i ,"n"tate
Bea$. Anghele "l priveşte pe Dimitria.
>tii cine te*a &"tut?
DIMITRIA: Cine?
ANGHELE: Eu$ Cu # ran7" %i un ci#c"nel$ De
n#u" chile$ 6#iam ,"*(i ru+ trei1eci %i )#u" )e #a,e$
A,ta !#iam$ Nici nu te*ai ferit? lua*te*ar )racu; $ Nu
ai +utut$ 9arc" l#!eam -ntr*# &ucat" )e carne
m#art"$ Dar 7ui(ai ca un +#rc$ Nu*(i aminte%ti )e
mine$ A!eam un :#r) E,c#rt, r#%u, n#u n#u($ T#(i
c#n)uceau ra&le +e atunci$ Ai +u, #chii +e mine$
3M*ai luat la #chi4$ Eram cu # fat" -n ma%in"$
6#iam ," m" )au %mecher, ," i*# tra7$ M*ai ru+t -n
&"taie$ Ai )at +e,te n#i %i m*ai ,c#, )in ma%in"$ >i
)e ce?A%a, )e7ea&a$ De %mecher$ M*ai l#!it cu &.ta
-ntre +ici#are$ 'ntre +ici#are, Dimitria$ 'nc" m" mai
@
)#are$ Cu ce (i*am 7re%it, m#r(ii m"*tii? Am f"cut
+l.n7ere$ De7ea&a$ Tu erai aut#ritatea ,u+rem"$
Mare %mecher$ Eu, un nimeni$ D#u" 1ile nu m*am
ri)icat )in +at$ De*a&ia -ntr*a treia am reu%it ," m"
ri)ic$ C#aiele mi ,e umfla,er" ca )#u" &al#ane$
9e+eni, -n l#c )e #u"$ D#u" #+era(ii$ Am.n)#u"
ratate$ Mult" !reme nu am a!ut !#ie ," m" uit la #
femeie$ M" )#are c.n) mi ,e ,c#al"$ Nu am c#+ii$
M" fut f#arte rar, %i*atunci e 8alnic$ &(a$ză.' Mai
!rei # &ere?
DIMITRIA: E r.n)ul meu$
#e ridică. %şi şterge ochii pe asc$ns. Ad$ce do$ă
beri.
ANGHELE: De ce, m"i, Dimitria?
DIMITRIA: De ce? 3Bun" -ntre&are$4
ANGHELE: untem ca )#i c.ini !a7a&#n1i$
DIMITRIA: A ," treac"$
ANGHELE: Dar nu trece$
DIMITRIA: Nu trece$
#e "mbră)işează. #ta$ ast*el câtva timp.
ANGHELE: &ridică pahar$l' "n"tate %i n#r#c0
DIMITRIA: "n"tate %i n#r#c0
Bea$
%cena ,
!asă . O sticlă de vin. #veto şi #imon.
IMAN: Au f#,t #)at" )#i +rieteni$ Cei mai &uni
+rieteni$ /nul ,*a )u, -n armat" %i %i*a l",at
l#7#)nica -n 7ri8a +rietenului lui$ Bilele treceau$
D#ar +rietenul lui a!ea !#ie ,"*i !a)" 7enunchii
C
c.n) ea -%i ,+"la +ici#arele$ *a -n)ra7#,tit )e ea$ i
ea )e el$ Nu*%i +uteau )e1li+i #chii unul )e cel"lalt$
Ea ,*a )e1&r"cat$ El a -ntr#, ca+ul %i a ,+u,:
DD#amn", eu !" iu&e,c mai mult )ec.t !ia(a mea,
)ar mai +u(in )ec.t #n#area mea$E, ,*a ri)icat %i ,*a
-nr#lat -n armat"$39A/BA4
5i*am +r#mi, c" # ," am 7ri8" )e Ana c.t erai -n
armat"$ N*am a!ut 7ri8" )e ea$I*# tr"7eam$
6ETA: Tu?
IMAN: Mai !rei !in?
6ETA:A8un7e$
IMAN:EA8un7eE, e +entru )u%mani0
+oarnă vin.
'mi ,t"tea -n 7.t$ M" ,uf#ca$ 'mi ,t"tea ca # +iatr"
+e inim"$ Tre&uia ,"*(i ,+un$ De aia am %i !enit$
E%ti ,u+"rat?
6ETA: Eu ,u+"rat +e tine? De c.n) ne cun#a%tem
n#i )#i?
IMAN:De mici c#+ii$ 3De c.n) eram +u%ti4
6ETA: Ai un +rieten mai &un ca mine?
IMAN: Nu$
6ETA:La,*# )racu; +e Ana0 Cine te*a -n!"(at ,"
8#ci ta&le?
IMAN: Cine (i*a aran8at +rima ta -nt.lnire cu #
7a7ic"?
6ETA: Cine (i*a cum+"rat +rimul )i,c?
IMAN: Cine te ,c#tea -n fiecare FeeG*en) )in
ca1arm"?
6ETA: Cine*a +u, 1ah"r -n re1er!#rul )u&i(ei?
IMAN: Cine?
H
6ETA: Eu$ Cine a )e+u, +l.n7ere -m+#tri!a ta
+entru 7ara8?
IMAN: Cine?
6ETA: Eu$ Cine l*a #tr"!it +e NiG#la?
IMAN: Cum a)ic" l*ai #tr"!it +e NiG#la?
6ETA: Cu #tra!", cum$$$
IMAN: Cum ai +utut ,"*l #tr"!e%ti +e NiG#la?
D#ar l*am cum+"rat -m+reun"$ Tu l*ai ale,$ Tu -l
-n!"(ai cum ," a)uc" &"(ul$
6ETA: D"*l )racu;$ 9u(in -mi +a,"$
IMAN: 9u(in -(i +a,"?
6ETA: Cine i*a 1i, ne!e,te*tii c" um&li cu Maria?
IMAN: Tu mi*ai f"cut cun#%tin(" cu Maria, lua*#*
ar )racu; %i +e aia$
6ETA: *# ia )racu;$
IMAN: *# ia )racu;?
6ETA: *# ia$
IMAN:Cum ,*# ia, m", !et#?
6ETA: D"*#*n m"*,a$ Mai !rei !in?
IMAN: T#arn"$
Bea$.
6ETA: C.n) !*au furat !aluta, eu am f#,t$
De7ea&a a(i ,chil#)it*# +e Ne7i&e$ Nu ti7anca a
f#,t )e !in"$ M*am -ntri,tat c.n) mi*ai ,+u, c"
)an,a )in &uric f#arte &ine -nainte ,*# $$$ ,chil#)i(i$
3&ate(i m"r4
IMAN: Cum ai +utut?
6ETA:Bun" -ntre&are$$$cum?
IMAN: Dac" mi*ai fi cerut &ani, (i*a% fi )at$
6ETA: >tiu$
I
IMAN: &se ridică' >tii?
6ETA: tai 8#,$
IMAN: Mai &ine ,tau -n +ici#are$
6ETA: Mai &ine ,tai 8#,$
#imon se aşază.
Nu -mi e,te u%#r ,"*ti ,+un ce urmea1"$
Bea vin.
Ne!a,t"*ta are un amant$
IMAN: De un)e %tii?
6ETA: Eu ,unt "la$
IMAN: 5i*# tra7i cu Altana? 3Mi*# fu(i +e
Altana?4
6ETA: 9u(in$Mai )emult$ Acum nu$
IMAN: Acum ,unte(i certa(i? 3!*a(i )e,+"r(it?4
6ETA: Da$
IMAN: >i?
6ETA: D" -n mine$ D" -n mine, ,+ar7e*mi ca+ul$
IMAN: 5ie?0
6ETA: Eu te*a% fi l#!it$
IMAN: M*ai fi l#!it?0 9e mine?0
#e ridică.
5ii minte c.n) ne*am +r#mi, ," -m+"(im t#tul?
6ETA: /it" )e aia$ 39#!e,te !eche4 tai 8#,$
IMAN: Mai e ce!a?
6ETA: :iul t"u$
IMAN: Nu ,eam"n" cu mine?
6ETA: Nu$
IMAN: Acum ce ," mai ,+un?
6ETA: Nimic$ D" -n mine$ L#!e%te*m"$
J
IMAN: &se ridică, ia sticla, se $ită $n$l la
celălalt' Nu +#t$ Nu -n tine$
3La," ,ticla$ 9leac"$4
6ETA: >tiam )e Ana$
IMAN: &se opreşte' Ai %tiut t#t tim+ul?
6ETA: T#t tim+ul$ >i %tiam c" -mi !ei ,+une$
IMAN: >i nu erai ,u+"rat +e mine?
6ETA: 9e tine?0
#imon se "ntoarce. Ia sticla. %l loveşte pe #veto c$
p$tere "n cap. #veto cade. -ap$l "i este plin de
sânge. #imon pleacă.
%cena -
#I!O., A.A, A.D/A
+ren. 0n compartiment. .oapte. Ana stă jos. #e
$ită pe *ereastră. (e partea cealaltă, doarme
Andrea. ste descăl)at. #*orăie. %n compartiment
intră #imon. (oartă $n pardesi$. .$ are bagaj. #e
aşază *a)ă "n *a)ă c$ Ana. O priveşte *i1.
IMAN: Trenul ",ta -nt.r1ie # #r" %i +atru1eci )e
minute$ T#t ceea ce e,te un inci)ent i1#lat -n lume,
la n#i e,te ,i,tem$ Am -n7he(at$ M*am u)at le#arc"
3+.n" la +iele4$ Aici e cal), e &ine$
#coate $n pachet de )igări.
6" )eran8ea1" )ac" fume1?
ANA: Nu
IMAN: &"i o*eră' :uma(i?
ANA: Nu$
IMAN: Ne cun#a%tem )e un)e!a?
1K
ANA: Nu
IMAN: Nu !" aminti(i )e mine?
ANA: Nu$
IMAN: Nu ne*am mai -nt.lnit cum!a? 'n !reun
tren, +#ate?
ANA: Nu$
IMAN: &scoate vod2a de s$b $n pardesi$'
6#)G"?
ANA: Nu$
IMAN: Nu &e(i?
ANA: Nu$
IMAN: &%i toarnă o vod2ă, "i "ntinde pahar$l'
Acum # ," &e(i$
ANA: Am un m#ti! anume?
IMAN: Da$ De c.n) !*am !"1ut +e +er#n, am
%tiut$
ANA: Ce anume?
IMAN: C" m" !#i a%e1a l.n7" )umnea!#a,tr" %i
c" !#m &ea !#)G"$
Andrea se "ntoarce &răs$ceşte'. %şi *reacă $n picior
de celălalt. #*orăie.
ANA: /n)e c"l"t#ri(i?
IMAN: Nu m*am h#t"r.t -nc"$
ANA: Cum !ine a,ta? 3Cum a)ic"?4
IMAN: :u7$
ANA: De ce fu7i(i?
IMAN: Dac" !" ,+un, # ," m" )enun(a(i?
ANA: 6" a,uma(i ri,cul?
IMAN: N*am +l"tit amen1ile +entru +arcare$
ANA: Min(i(i?
11
IMAN: Mint$ Mi*am #m#r.t cel mai &un +rieten$
A ," m" )enun(a(i?
ANA: 9#ate$
IMAN: Eu cre) -n +rima im+re,ie$ Nu +urta(i
chil#(i?
ANA: De ce cre)e(i c" nu +#rt chil#(i?
IMAN: 9urta(i?
ANA: Nu e,te trea&a )umnea!#a,tr"$
#e deschide $şa compartiment$l$i. Intră $n
poli)ist. #e $ită o clipă la cei trei pasageri. Iese.
IMAN: A(i fi +utut ," m" )enun(a(i$
ANA: Nu am f"cut*#$
IMAN: De ce?
ANA: A!e(i # +ri!ire &l.n)"$
IMAN: C#m+artimentul )e l.n7" n#i e,te 7#l$
ANA: 6re(i ," mer7em ac#l#?
IMAN: Da$
ANA: Nu$
IMAN: Nu?
ANA: Nu am -ncre)erea -n #ameni cu +ri!irea
&l.n)" %i care cre) -n +rima im+re,ie$
IMAN: Din cli+a -n care !*am !"1ut +e +er#n %i
m*am a%e1at -n fa(a )umnea!#a,tr" %i am &"ut
!#)G", %tiam$
ANA: Ce %tia(i?
IMAN: C" nu !a fi u%#r$
ANA: 6*a(i h#t"r.t un)e !e(i c"l"t#ri?
IMAN: Dumnea!#a,tr"? /n)e mer7e(i?
ANA: 'n$$3nume )e #ra,4$
IMAN: M*am h#t"r.t$ 'n$$$3nume )e #ra,4$
12
ANA: Ce !e(i face -n 3nume )e #ra,4?
IMAN: Dar )umnea!#a,tr"?
ANA: A,ta e trea&a mea$
IMAN: Nu %ti(i ce +ier)e(i$$$3 ce a(i a!ea )e
+ier)ut?4
ANA: >i ce a% c.%ti7a?
IMAN: A,uma(i*!" ri,cul$
ANA: Nu inten(i#ne1 3N*am )e 7.n)4$
IMAN: 'mi )a(i !#ie ," -ntre& )e ce?
ANA: Nu$
IMAN: De #&icei, nu -ntre&, iau$
ANA: Nu !reau ," fiu ne+#litic#a,", )ar )i,cu(ia
a,ta -nce+e ," )e!in" li+,it" )e ,en,$3a&,ur)"4
IMAN: Dac" a(i fi acum -n l#cul meu, ce a(i
,+une ca ," )e&l#ca(i ,itua(ia?
ANA: Nu !*ar a8uta )ac" !" ,+un$
IMAN: >i ce m*ar a8uta?
ANA: " m" l",a(i -n +ace$
IMAN: Nu inten(i#ne1$ 3N*am )e 7.n)4
ANA: Dac" mai c#ntinua(i, !#i fi #&li7at" ," !" r#7
," ie%i(i )in c#m+artiment$
IMAN: >i ce facem acum?
ANA: Ce !re(i )e la mine?
IMAN: 9.n" la urm" !a fi cum !reau eu$
ANA: 6" r#7 ," ie%i(i )in c#m+artiment$
IMAN: Nu inten(i#ne1$ 3 N*am )e 7.n)$4 C.n)
-nh"( ce!a, nu*i mai )au )rumul$ Ca un +iranha$
Andrea se trezeşte br$sc. #e scoală. #e "ntinde. #e
$ită somnoros la #imon. Arată sticla de vod2ă.
ANDREA: 9#t ," iau 3&eau4 # 7ur"?
12
IMAN: Ia 3&ea4$
Andrea ia sticla. O sparge "n cap$l l$i #imon.
#imon se prăb$şeşte peste Ana. #ânge.
ANDREA: Nu inten(i#ne1i$ C.n) -nh"( nu mai )ai
)rumul0 N*# ," ne mai )eran8e1e0 9iranha m"*tii0
#e c$lcă la loc.
%cena .
A.D/A, O 3!I, 0. B4/BA+, #5+L,
6O3/0L
A$tocar parcat la capăt$l trase$l$i. 6o*er$l
lipseşte. %nă$ntr$, pe loc$ri di*erite, sta$ o *emeie
ceva mai "n vârstă, $n bărbat şi #vetle, o *ată
atrăgătoare, "n *$stă mini. Intră Andrea. #e aşază
lângă *emeie.
ANDREA: L,ta e ultimul?
:EMEIA: /ltimul$
ANDREA: C.n) +leac"?
:EMEIA: Tre&uia ," +lece acu; cinci minute$
ANDREA: /n)e*i %#ferul?
:EMEIA: A ," !in"$
ANDREA: C.n) # ," !in"? A ," t#t !in" )a; eu nu
am tim+$ Ce face ac#l#? Bea cafea?
:EMEIA: Nu %tiu ce face$
ANDREA: Bea cafea$ Mama m"*,ii )e (ar"0 T#t
tim+ul tre&uie ," a%te+t"m ce!a$ T#(i &eau cafele$
'mi trece tinere(ea c.t -%i &eau "%tia cafeaua$ 'i
)#are -n cur$ Dac" -nt.r1iam eu, el m*ar fi a%te+tat?
1<
9e )racu; m*ar fi a%te+tat0 Nici nu +l"te,c 3&ilet4$
A%a$ 9#ate ,"*mi fac" cine!a ce!a? Mi ,e ru+e$ Tu
ai +l"tit? Ce !" uita(i a%a la mine?
:EMEIA: Am +l"tit$
ANDREA: De ce ai +l"tit? Nici n*a!em %#fer$ 6rei
," c#n)uc eu? A ,"*l +#rne,c %i # ," ne c"r"m
nai&ii )e aici$ 9#ate ,"*mi fac" ce!a? Dac"*i
+#rne,c m#t#rul %i # lu"m )in l#c, ," !e1i cum !ine
aler7.n)$ El i,i &ea cafea ac#l#? Nu*i a%a? >i n#u"
ne fute ner!ii$ Ne*a l",at &alt"$A,a era +e !remea
turcil#r?
:EMEIA:De un)e ,a ,tiu eu cum era atunci?
ANDREA:Nu tii minte?Ra1&#iul il mai tii minte?
:EMEIA: Nu$
ANDREA: Ehh, a%a e$ Nimeni nu mai (ine minte$ E
ne!#ie )e unul n#u$
:EMEIA: Taci, m", &"iatule, mu%c"*(i lim&a$
ANDREA: "*mi mu%c lim&a? Am mu%cat una
#)at"$ I*am ,mul, 8umate )e lim&" uneia$ Merita$
Tu c.(i ani ai? A ,ut"? N*ar fi ca1ul ," cr"+i?
:EMEIA: 9tiuu, ," (i ,e u,uce lim&a0
ANDREA: " mi*# mu%c ,au ," mi ,e u,uce?
Nimeni aici nu %tie ce !rea$
:EMEIA: a fii &le,temat0
ANDREA: E%ti cam &#lna!"$ Nu e%ti -n t#ate
min(ile? E%ti +u(in cam +ali)"?
:EMEIA: " )ea D#mnul ," cr"+i000
ANDREA: au ai cancer?
3emeia se ridică. %şi schimbă loc$l. Andrea se
m$tă lângă ea.
1@
BLRBAT/L: La," femeia -n +ace$
Andrea "l priveşte. #e ridică. #e aşază pe loc$l
şo*er$l$i.%nchide $şile. #e aşază lângă bărbat.
ANDREA: Bun" ,eara$ Ai ne!#ie )e ce!a?
BLRBAT/L: Nu (i*e ru%ine?
ANDREA: Geaca a,ta (ine )e cal)?
BLRBAT/L: 5ine$
ANDREA: Re1i,t" la !.nt?
BLRBAT/L: Re1i,t"$
ANDREA: >i la cu(it?
#coate $n c$)it.
Re1i,t" la cu(it?
BLRBAT/L: Nu re1i,t"$
ANDREA: Nu re1i,t"$ 5i ,e ,c#al" c.n) te ui(i la
fata a,ta?
BLRBAT/L: Ce !rei ?Bani?
ANDREA: E%ti &#7at?
BLRBAT/L: Nu$
ANDREA: Atunci ce*a)uci !#r&a )e &ani? Altce!a
te*am -ntre&at$
BLRBAT/L: A ," +l"te%ti +entru a,ta$
ANDREA: A ," +l"te,c? Nu e%ti n#rmal$ Mama
!#a,tr" )e cretini$ Nimeni nu*n(ele7e niciun cu!.nt$
Nimeni nu a,cult" ce e,te -ntre&at$ T#(i r",+un) la
alte -ntre&"ri$ Ei, # ," !" #m#r +e t#(i$ :"r" ,"
cli+e,c , %i %tii )e ce? 9entru c" aici nimeni nu
a,cult" ce*i ,+un$ 6#r&i(i cu t#tul altce!a$ A ,"*(i
,+un # +r#+#1i(ie ,im+l"$ +re &inele t"u, -ncearc"
,*# mem#re1i$ Nu f" +e +r#,tul cu mine$ 5i ,e
,c#al" c.n) te ui(i la fata a,ta?
1C
BLRBAT/L: Nu$
ANDREA: A%a, un r",+un, clar$ Dar, nu te cre)$ Ai
chef ," lin7i +#)eaua a,ta?
BLRBAT/L: Nu$
ANDREA: Acum te cre)$ /n r",+un, inteli7ent$
9#)eaua e mur)ar"$ A)at", am lin, # t#alet"
+u&lic"$ Dar +e mine nu m*au -ntre&at )ac" !reau$
B#rce nu -ntre&a$ B#rce )#ar ,+unea$ Lin7e0 >i tu
lin7eai$
#e aşază lângă *ată. Br$sc, "i taie $n nast$re de la
bl$tă c$ c$)it$l. #vetle e "ngrozită.
Bun" ,eara$
(a$ză.
Bun" ,eara$
6ETLE: Bun" ,eara$
ANDREA: Bun" ,eara$ Caut un na,ture )*",ta )e
ani )e 1ile$ Cum te cheam"$
6ETLE: !etle$
ANDREA: :rum#, nume$ 5i*e fric" )e mine,
!etle?
6ETLE: 9u(in$
ANDREA: Mie mi*ar fi tare fric"$ Ai un +rieten?
6ETLE: Am$
ANDREA: 'l iu&e%ti?
6ETLE: 'l iu&e,c$
ANDREA: E 7el#,?
6ETLE: Nu$
ANDREA: Iar tu te +i+"i cu al(ii +e ,tr"1i
-ntunecate?
1H
6ETLE: Nu$
ANDREA: De ce nu? Dar te ,im(i &ine c.n) ,e uit"
la tine$ C.n) -(i -ncruci%e1i +ici#arele -n cafenele?
6ETLE: Nu m" ,imt &ine$
ANDREA: &către bărbat' A cre1i?
BLRBAT/L: A cre)$
ANDREA: De ce !" &ate(i 8#c )e mine? 6in# aici$
A%a1"*te -n fa(a ei$
%l aşază pe bărbat *a)ă "n *a)ă c$ #vetle.
'ncruci%ea1"*(i +ici#arele, !etle$ Ce te ui(i la
mine? 'nt#arce*te c"tre el$ A%a$ 'nc" #)at"$ De,f"*le
+u(in$ 'nc" +u(in$ A%a$ Tu uit"*te$ /it"*te &ine$ 5i ,e
,c#al"? Dac" nu !rei, nu tre&uie ," r",+un1i, numai
," nu m" min(i$
BLRBAT/L: Nu !reau ," r",+un)$
ANDREA: Nici# +r#&lem"$ 9#(i ," m" ,uni #)at"$
" m" cau(i, )a? Acum )a(i*mi t#(i &anii$
+o)i da$ bani. Andrea ia banii. %i n$mără. ($ne şi
el bani. %mparte to)i banii "n patr$.
Eu am +u, cei mai mul(i$ Nu c#ntea1"$ Mi*a f"cut
+l"cere c" ne*am cun#,cut$ alutare %i n#r#c$
%şi scoate pantalonii. #tă aşa câtva timp. %i ridică.
Deschide $şa a$tocar$l$i. #e pregăteşte să iasă.
6o*er$l a$tocar$l$i "l "ntoarce "napoi c$ o lovit$ră
de cheie *ranceză. Andrea, c$ cap$l plin de sânge,
al$necă aproape de loc$l şo*er$l$i. -ade leşinat.
>A:ER/L: Cine (i*a )at !#ie ," -nchi1i u%ile?
Mama m"*tii0
%cena /
1I
#5+L, 78O/78I, 78LA, 78IO/
.oapte. +ârzi$ "n noapte. #tradă. O bancă. (e
bancă sta$ #vetle şi 7heorghi. L$mină de la $n
*elinar.
6ETLE: E%ti 7el#,0
GHEARGHI: Nu e !#r&a )e a,ta$
6ETLE: Dar )e,+re ce?
GHEARGHI: De,+re altce!a$ tai +u(in$ " ne
l"murim$ Tu nu te uitai la el?
6ETLE: Nu$
GHEARGHI: >i nu %tii )e ce ,*a uitat t#cmai la tine
t#at" ,eara?
6ETLE: Nu, nu %tiu$
GHEARGHI: >i )e ce ,e uita la tine, %i nu la mine,
)e eMem+lu? Nu a!ea niciun m#ti!, nu?
6ETLE: Nu, n*a!ea$
GHEARGHI: Atunci i*ai )at tu !reun m#ti!?
6ETLE: Ce m#ti! ,"*i )au?
GHEARGHI: Lla +e care i l*ai )at?
6ETLE: N*a!ea niciun m#ti! ," ,e uite la mine$
GHEARGHI: e uita ,au nu ,e uita?
6ETLE: Nu %tiu )ac" ,e uita$
GHEARGHI: T#cmai ai ,+u, c" ,e uita la tine$
6ETLE: Tu ai ,+u, c" ,e uita la mine$
GHEARGHI: Tu nu %tii c" ,e uita la tine? "*(i
,+un un lucru$ Min(i cum re,+iri$ M" iei )re+t
+r#,t$ M" +ri!e%ti -n #chi %i m" min(i$ i7ur !#r&i(i
la telef#n$ Te ,un"?
1J
6ETLE: Ce te*a a+ucat?
GHEARGHI: 6" )a(i -nt.lniri, nu? A,culta(i
)i,curi? Aler7a(i 7#i -n lumina lunii? De a,ta
1.m&ea a%a, fraierul$ 6" +ri!i(i +recum )#i
+#rum&ei -n)r"7#,ti(i$ Nu$ Ca )#i c.ini -n c"l)uri
!" +ri!i(i$ Dac" ,*ar uita la mine una a%a, i*a% tra7e*
# ime)iat$ Clar$ i m" mir )e ce t#at" cafeneaua ,e
uit" la tine$ Tu -i a("(i cu +ri!irea$ Le )ai m#ti!e$ Te
eMcit"$
6ETLE: >tii ce?
GHEARGHI: Ce?
6ETLE: Du*te )racului$
GHEARGHI: Du*te tu$
6ETLE: Du*m" aca,"$
GHEARGHI: " clarific"m lucrurile mai -nt.i$
6ETLE: N*# ," clarific"m nimic$ Du*m" aca,"$
GHEARGHI: 9u(in a li+,it ," nu*i ,+ar7 3cr"+4
ca+ul$
6ETLE: Cum?
GHEARGHI: Ai -nce+ut ,"*i iei a+"rarea?
6ETLE: L*ai &"tut )e7ea&a$ N*a!ea nici# !in"$
GHEARGHI: "*i cer ,cu1e? "*l in!it ," &em #
cafea -m+reun"? Nu are nici# !in"? 9#ate am 7re,it
eu cu ce!a$$$
De $ndeva se apropie 7hiore şi 7hela.
GHELA: Cu ce*ai 7re%it, m"i, frate?
GHEARGHI: Ce ,+ui?
GHELA: Ai 7re,it cu ce!a?
GHEARGHI: Care*i +r#&lema?
GHELA: Cau(i +r#&leme?
2K
GHEARGHI: Nu$
GHIARE: Atunci nu f" +e )urul$ Ce cau(i +e aci?
GHEARGHI: Ce, n*am !#ie? E inter1i,?
GHIARE: Dac" !rei ," te )ai mare, nici#
+r#&lem"$ Ce faci +e*aci?
GHEARGHI: A c#n)uc aca,"$
GHIARE: Ai au1it )e Ghi#re*ne&unul?
GHEARGHI: Nu$
GHIARE: Eu ,unt "la$
GHELA: Banca a,ta %tii a cui e?
GHEARGHI: A cui?
GHELA: A lui Gh#re*ne&unul$ Cicatricea acea,ta
%tii cine mi*a f"cut*#?
GHEARGHI: Ghi#re*ne&unul?
GHELA: Ghi#re*ne&unul$
GHEARGHI: 'nc.ntat c" ne*am cun#,cut$
GHELA: >tii ce tre&uie ," fac" #ricine are #n#area
,"*l cun#a,c" +e Ghi#re?
GHEARGHI: Ce?
GHELA: "*i c.nte ce!a$
GHEARGHI: Nu c.nt +rea &ine$
GHIARE: Nu # c"uta cu lum.narea$
GHELA: '(i )au un ,fat: c.nt" ce!a, chiar +r#,t$$$
A,ta )ac" nu !rei ,"$$$
GHIARE: >tii$$$$3nume cantec4?
GHEARGHI: >tiu$
GHIARE: " au1im$
7heorghi cântă o manea sa$ $n cântec patriotic.
GHIARE: 'nt#t)eauna c.n(i a%a ,au numai c.n) ai
em#(ii 3trac4?
21
GHELA: Eu a% fi c.ntat mai &ine$
GHIARE: >tii$$$3nume cantec4?
GHEARGHI: >tiu$
GHIARE: " au1im$
7heorghi cântă o manea sa$ $n cântec patriotic.
GHELA: A8un7e$ C.nt" ca un +#+#nar$
GHIARE: Ghela ur"%te h#m#,eMualii$
GHELA: " c.nte # arie )intr*# #+er"$
GHIARE: >tii D:i7ar#E?
GHEARGHI: >tiu$
GHIARE: *au1im$
GHEARGHI: N*# ," au1i(i$
GHIARE: Nu !rei ," c.n(i?
GHEARGHI: Am c.ntat )e,tul$ Acum # ," !" &at
3cafte,c4 +u(in$
%i bat. i *$g. -ătre #vetle.
Ce te ui(i a%a la mine?
%cena 0
!4-I0-4, !A., 78LA, (A9.I-0L
O cel$lă dintr:o "nchisoare. !ăci$că şi !ane.
!ane scrijeleşte c$ o piatră pe peretele cel$l$i.
!ăci$că stă "ntins pe pat.
MLCI/CL: Ai (i7"ri?
MANE: 5i le*am )at +e t#ate$
MLCI/CL: De ce mi le*ai )at +e t#ate?
MANE: Mi*ai ,+u,: )"*mi*le +e t#ate$
22
MLCI/CL: Mane? Nu te &at )e,tul? 5i*am ,+u, ,"
nu mi le )ai +e t#ate$ Nu t#ate #)at"$ 5i*am ,+u,,
+",trea1" # re1er!"$
MANE: 9",tra,em$ Nu (i le*a% fi )at$ 5i*am ,+u, c"
mi*ai ,+u, ," nu (i le )au +e t#ate, ," +",tre1 #
re1er!" %i tu ai ,+u,: Mane, nu te &at )e,tul$
H#t"r"%te*te #)at"$
MLCI/CL: A ," m" h#t"r",c eu$$$ ," ,ca+ )e tine$
>i a%a nu am ce ," +ier)$ au am?
MANE: Nu ai$
MLCI/CL: Am$ 9e tine$ Ce t#t ,cri8ele%ti ac#l#?
MANE: Liniu(e$
MLCI/CL: Liniu(e, 1ici?
MANE: Mai am -nc" # ,ut" un,+re1ece liniu(e$ >tii
ce # ," fac c.n) # ," ie, )e aici? A ," m" )uc la
mare$ Marea -ntin," %i a).nc"$ "*mi um+lu
,ufletul cu aer +r#a,+"t %i #chii cu imen,itatea
,+a(iului$ De+arte, -n +i1)a m"*,ii$ /n)e!a un)e nu
eMi,t" c#l(uri$
MLCI/CL: :utu*(i liniu(ele$ Ce 1i e,te a,t"1i?
MANE: 6ineri$
MLCI/CL: 6ineri$ 6ineri$ E FeeGen)$$$ am chef
," m" )i,tre1$ Ce 1ici?M*a, )i,tra +utin cu tine?
MANE: Nu$
MLCI/CL: Du*te*n m"*ta$
#e deschide $şa. Intră $n poli)ai. %l ad$ce pe
7hela. !ăci$că se ridică.
9ALI5AI/L: Ce faci, m"i, M"ciuc"?
MLCI/CL: :#arte &ine$ Mul(ume,c$ >i
)umnea!#a,tr"?
22
9ALI5AI/L: Ehee, M"ciuc", M"ciuc", al )racu;
M"ciuc"$
Iese. %nchide $şa. 7hela stă c$ o păt$ră şi c$ o
pernă "n mână. #e "ndreaptă spre $n pat.
MLCI/CL: " te aran8e1e M"ciuc" cu m"ciuca
lui$
#e deschide vizeta de la $şă.
9ALI5AI/L: M"ciuc", m"n.nci c"cat? M"n.nc",
m"n.nc"$
#e "nchide vizeta.
MLCI/CL: Cum a au1it? :utu*i0 Ei, M"ciuc",
M"ciuc"$ Aici %i +ere(ii au urechi$
-ătre 7hela
'mi !ine ," +l.n7, m#r )ac" nu tra7 un fum$ Ai
(i7"ri?
GHELA: Del#c$
MLCI/CL: De acum -nainte, c.n) -(i !#i a)uce
(i7"ri, le +",tre1 eu$ A ,"*(i )au c.te !rei$ Eu fume1
f#arte mult$ Ca un turc, -ntr*# -nchi,#are turcea,c"$
Glume,c$ A f#,t # 7lum"$ Nimeni nu a 1.m&it$
'nainte ," )e!enim mai a+r#+ia(i ," fie clar un
lucru$ Eu ,unt aici +e !ia("$ Nu %tiu ce cre1i tu
)e,+re l#cul ",ta, )ar eu -l c#n,i)er ca,a mea$ A
+r#&lem" e,te c", )ac" te +rin) c" te +i%i -n afara
7"urii, (i*# tai$ Ce te*a a)u, aici?
GHELA: /n acci)ent$
MANE: Ce mai e n#u +e*afar"?
GHELA: C.nt" lumea %i )an,ea1"$
MLCI/CL: Nu*(i &ate 8#c )e Mane$
GHELA: Nu am chef ," ,tau la taclale$
2<
MLCI/CL: B"u? Dar )e ce ai chef?
MANE: La,"*l$
MLCI/CL: Mane are un ,uflet ,en,i&il$ Eu nu$ A
f#,t unu; aci -naintea ta$ C#menta mult$ M*a c"lcat
+e &"t"turi %i i*am ,f.%iat # ureche$ 'ntrea7"$ A
urlat )e n*a mai +utut$ Ca 6an G#7h$ /n acci)ent$
*a -nt.m+lat$ Cre1i c" merit"? Ce +"rere ai? A ,"*
(i faci una$ Cu tim+ul$E,te +rima )at" c.n) e%ti
aici? A ," te #&i%nuie%ti$ Cu tim+ul$ 5i*a +#!e,tit
cine!a cum e,te aici? E mai r"u$ A ,"*(i eM+lic$ Ai
tim+, nu? Aici e,te mai &ine ,"*(i #m#ri +u(in
tim+ul %i ,"*(i !e1i )e ale tale, altfel # +"(e%ti$ De
eMem+lu$ au, ca ," 1ic a%a, ,uri#ar#, ai nimerit -n
l#cul ne+#tri!it -ntr*un m#ment ne+#tri!it$ Cu
anumite cun#%tin(e )in anumite )#menii am a8un,
la c#nclu1ia c" ace,t l#c e,te )e,tul )e )e#,e&it$ Eh,
futu*(i (i7"rile0 Afar" nu*i +rea !e,el, nu? T#(i !#r
," ,e care, nu*i a%a? Balcanii un &ut#i cu +ul&ere,
nu? >i a%a mai )e+arte$ Ca ,*# ,+un -ntr*un m#)
metf#ric, -n ima7ini N e curul lumii$ Ai a8un, -n
l#cul +e care eu l*am &#te1at +r#!i1#riu,
hem#r#i)ul curului lumii$ 6ai )e tine cu unul ca
mine %i al(ii )e tea+a mea, -n(ele7i ce ,+un? A!.n)
-n !e)ere t#ate ace,tea, curul lumii # ,"*(i +ar"
9alma )e Mall#rca$ 'n(ele7i? fatul meu +entru tine
e ," ai 7ri8" )e curul t"u$ " nu cum!a ," te tre1e%ti
)u+" aia c" e luat )re+t c.m+ )e lu+ta +entru #
c#m+eti(ie cultural" a +#+#arel#r$ 9#(i ," te
c#n,ul(i cu Mane$ Acum (i*e mai clar? 'n ace,t
,en,, e,te rec#man)a&il ," ar"(i un anume 7ra) )e
2@
c##+erare$ 6a ," 1ic", +entru -nce+ut, nu c#menta
+rea mult$
GHELA: A,ta*i t#t?
MLCI/CL: De#cam)at"$
GHELA: Tu +entru c" ai m.ncat +rea mult c"cat ai
a8un, aici?
MLCI/CL: Din cau1a un#ra ca tine am a8un, aici$
GHELA: Nu te iei )e mine, nu m" iau )e tine$
MLCI/CL: &scoate $n c$)it de s$b pat' Ia*te )e
mine %i te #m#r$
GHELA: Nu !reau +r#&leme$
MLCI/CL: Mi ,e ru+e )e ce !rei %i nu !rei tu0
GHELA: >i tu ce !rei?
MLCI/CL: 9u(in re,+ect$
MANE: De un)e ai ,emnul ",ta?
GHELA: Ai au1it )e Ghi#re?
MLCI/CL: Ne&unul?
MANE: :ratele lui Ne7rul?
MLCI/CL: Ce ai a!ut tu cu el?
GHELA: L*am #m#r.t$
MLCI/CL: 6rei # (i7ar"?
#coate $n pachet de )igări. (a$ză. 7hela ia o
)igară.
Ia )#u"$ /na ,*# +ui )u+" ureche, +entru mai
t.r1iu$
GHELA: M"ciuc"? Hai, )e1&rac"*te$
%cena 1
2C
.oapte. (arc.0n lac mic. (e o bancă, lângă apă,
sta$ vdo2ia şi ;osta. Apare !ane. #e d$ce către
vdo2ia şi ;osta. %n mână )ine o sticlă de vin.
E6DAOIA: Ce !rei?
MANE: " #m#r luna +entru tine -n ,eara a,ta$
E6DAOIA: 5i*am ,+u, c" nu !reau ," te !")$
MANE: Te -n%eli$ Deran8e1?
OATA: Deran8e1i0
MANE: Cine e maimu(a a,ta?
E6DAOIA: Nu e trea&a ta$
MANE: +une*i ," ,e )uc" ," ,e +lim&e +u(in$
E6DAOIA: O#,ta e cu mine -n ,eara a,ta %i !a
r"m.ne aici$ Ce !rei?
MANE: Tre&uie ," !#r&im$
E6DAOIA: N*a!em ce !#r&i$
MANE: N*a!em ce !#r&i?
OATA: N*ai au1it? Nu !rea ," ai&" )e*a face
)el#c cu tine$
MANE: O#,ta?
E6DAOIA: Nu face ,can)al0
MANE: M"i, O#,ta? Ce mai faci?
E6DAOIA: Nu O#,ta )e !in"$
MANE: Atunci cine*i )e !in"?
E6DAOIA: Cine*i )e !in"? 'ntre&i cine*i )e !in"?
'ntrea&"*te +e tine cine*i )e !in"$
OATA: Mer7em?
E6DAOIA: Nu (i*e ru%ine ,"*mi a+ari -n fa(a
#chil#r ?
MANE: Mi*e ru%ine$ Re7ret$ Am 7re%it$ 6reau ,"*
mi cer ,cu1e$
2H
E6DAOIA: Nu m" a8ut" la nimic$
MANE: 6reau ,*# lu"m )e la -nce+ut$
E6DAOIA: De c.te #ri am luat*# )e la -nce+ut?
OATA: E!)#Gia?
MANE: De )ata a,ta !a fi altfel$ Am -n!"(at ce!a$$$
E6DAOIA:De7ea&a, Mane$ Nu mai cre) niciun
cu!.nt$ Nu cre) nimic$ Acelea%i !#r&e, acelea%i
c"caturi$ M*am ,"turat )e tine$ 'n(ele7i? D#ar eu
%tiu ce*am -n)urat$ Nu !reau ," trec +rin acela%i
infern -nc" #)at"$ *a terminat$ Nu mai -n,emni
nimic +entru mine$ Cu c.t te uit mai re+e)e, cu at.t
mai &ine$ Tu n*# ," te ,chim&i nici#)at"$
MANE: D"*mi # ultim" %an,"$
E6DAOIA: N*ai a!ut )e,tule?
OATA: E!)#Gia?
E6DAOIA: Cum ai +utut?
MANE: N*am !rut ," fie a%a$
E6DAOIA: Dar cum ai !rut ," fie?
MANE: 6#iam ," te )uc )e+arte )e aici$ " r.1i$
E6DAOIA: " r.)? G",e%te +e altcine!a, Mane$
/na care # ," te crea)"$ Minte*# +e ea$
MANE: Ari tu, #ri niciuna$
E6DAOIA: >tii cum m*am ,im(it eu? Te*ai 7.n)it
!re#)at"?
MANE: Dac" (i*a% fi ,+u, c" +lec, nu ai fi -n(ele,$
E6DAOIA: 9uteai ," la%i un &ilet, # ,cri,#are,
#rice$
MANE: >tii c" nu*mi +lac )e,+"r(irile$
E6DAOIA: Nu*(i +lac )e,+"r(irile? E%ti ne&un0 Nu
mai ,unt a%a t.n"r", Mane$ Nu mai am r"&)are$ Tu
2I
te iu&e%ti )#ar +e tine -n,u(i$ 'n re,t ur"%ti t#tul$ Tu
nu +#(i ," iu&e%ti0
MANE: Nu m" face ," te im+l#r$
OATA: E!)#Gia?
E6DAOIA: T#tu*i terminat intre n#i, Mane$ E +rea
t.r1iu$
MANE: Bine$ Te im+l#r$
OATA: E!)#Gia? Eu am +lecat$
E6DAOIA: &către ;osta, calmă' cu1"*m" )#ar #
cli+a, O#,ta$ &-ătre !ane, s$părată' >tii ce mi*a
r"ma, )e la tine? Nu mai %tiu ," 1"m&e,c$ D#ar a,ta
# ,"*mi amintea,c" )e tine$ Acum ,unt fericit"$ 'mi
+are r"u )e tim+ul +ier)ut cu tine$
MANE: Tu nu %tii +rin t#t ce*am trecut eu$ Acum
am &ani0 Am f"cut a!ere$ D#ar +entru tine0
E6DAOIA: Nu*mi tre&uie a,ta$
MANE: Ce*(i tre&uie?
E6DAOIA: " nu te !")$ >tii ce e%ti tu? D#ar un
cur!ar, un &e(i! #r)inar %i un 8uc"t#r -nr"it0
MANE: Be(i!?0 Eu, &e(i!?
E6DAOIA: A8un7e, Mane0 A)i# %i nu mi*a +"rut
&ine c" te*am !"1ut0
MANE: unt 7ata )e #rice0
E6DAOIA: 9.n" c.n)?
MANE: 9entru t#t)eauna0
E6DAOIA: A)i#, Mane0
MANE: /ite0 Numele t"u0 L*am tatuat$
%şi descheie cămaşa. Are $n tat$aj. L$na "ncepe să
se "nt$nece "ncet.
E6DAOIA: Cum ai +utut?
2J
MANE: unt +re7"tit %i +entru mai r"u$ 3unt 7ata
," fac #rice04
E6DAOIA: De7ea&a, Mane$ E +rea t.r1iu$ Nu mai
,imt nimic +entru tine$ Nu mai (in la tine$ Nu te mai
iu&e,c$ Cum ,"*(i eM+lic?
MANE: A ," re7re(i$
E6DAOIA: Nici#)at"$
MANE: C.n) n*# ," mai fiu$
E6DAOIA:A)i#, Mane$ O#,ta?
(leacă.
MANE: " nu ,+ui )u+" aia c" eu ,unt )e !in"0
&!ane intră "n lac "ncet$l c$ "ncet$l. 3ără oprire,
se sc$*$ndă "n adânc$ri. E!)#Gia ,e #+re%te$ e
uit" la lun"$ E -ntunecat" -n -ntre7ime04
E6DAOIA: A #m#r.t*#0 A #m#r.t luna +entru
mine0
OATA: 9e cine a #m#r.t?
E6DAOIA: A ,+u, c" !a #m#r- luna +entru mine
#e "ntoarce la mal. !ane dispare s$b apă "ncet$l
c$ "ncet$l.
Mane0 Mane00
OATA: A ,im+l" ecli+," )e lun"$ >tia0 M*au1i?
E6DAOIA: Nu*l !")0 A )i,+"rut0 *a -necat0 *a
-necat +entru mine0
OATA: I)i#tul0
!ane n$ apare. i privesc s$pra*a)a liniştită a
lac$l$i. L$na "ncepe să apară.
E6DAOIA: &intră "n lac alergând' Mane000
%cena 2
2K
DI!I+/IA, A.78L
.oapte. Dimitria şi Anghele. Dimitria )ine $n măr
verde "n mână.
AGHELE: Ce mai faci, unchiule Dimitria?
DIMITRIA: la!" D#mnului, &ine$
AGHELE: M" mai (ii minte?
DIMITRIA: &se $ită $n$l la celălalt' "*(i ,+un"
ce!a Dimitria$$$ Nu (in minte nimic$ Am !i,at ce!a$
Dar am uitat t#t c.n) m*am tre1it$ Tran,+ira,em$
'mi aminte,c )#ar c" !#iam ," mu%c )intr*un m"r$
Dar ,*a )e,c#m+u, -nainte ,"*l &a7 -n 7ur"$ Am
%tiut c" am a8un, la ca+"tul )rumului$ Gata0 *a
,f.r%it0 Mi*a trecut tim+ul0 Iar eu nu*mi aminte,c
nimic$ Nu*i a%a c" -nainte ," m#ri t#at" !ia(a -(i
trece +rin fa(a #chil#r? Mie nu mi*a trecut nimic$
G#l$ Nu e nimic$ T#tul e )e7ea&a$ La fel ca la
-nce+ut$ Dar ce era la -nce+ut? 9r#,tie? f.r%it$
B"tr.ne(e?
&(a$ză.'
Iar, #ameni tineri m#r$ 'i ia Dumne1eu la el$$$ "*(i
,+un" ce!a unchiul Dimitria$$$
&(a$ză.' 6#iam ,"*(i ,+un ce!a, )ar am uitat ce$
&Ia măr$l, "ncearcă să:l m$şte. !oare. Anghele "i
"nchide ochii. Ia măr$l.'
21